HUMANITARINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

Č

 • daktaras Mykolas Čaikauskas
   Disertacija: Veiksmažodiniai žodžių junginiai su prielinksniais ant, be, iš, prie dabartinėje lietuvių kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rūta Čapaitė
   Disertacija: Gotikinis raštas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto raštinėje (1392-1430). Paleografinė studija.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.11.26
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Juozas Čaplikas
   Disertacija: partinis vadovavimas politiniam masiniam darbui kaime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vladimiras Čečetas
   Disertacija: TSKP ir JLDP veikla vystant ir stiprinant tarybinį - lenkišką bendradarbiavimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.12.29
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Valerijus Čekmonas
   Disertacija: Kietųjų - minkštųjų priebalsių opozicijos istorija baltarusių kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Baltarusijos MA kalbotyros institutas

 • habilituotas daktaras Valerijus Čekmonas
   Disertacija: Tipologijos rekonstrukcijos pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1982.07.02
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Irena Elžbieta Čekmonienė
   Disertacija: Semantinė polonizmų adaptacija lietuvių tarmėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.12.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos J.Koloso kalbotyros institutas

 • daktaras Auksuolė Čepaitienė
   Disertacija: Verpimas Lietuvoje: tradicinės liaudies kultūros likimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.09.10
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Giedrė Čepaitienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos tariamosios nuosakos formų istorija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.04.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rasa Čepaitienė
   Disertacija: Kultūros paveldo sampratos Lietuvoje XX amžiuje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.10
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ričardas Albinas Čepas
   Disertacija: Antifašistinis judėjimas Lietuvoje 1927-1929 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.12
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Irena Aušrelė Čepienė
   Disertacija: Lietuvių valstiečių vestuvių veikėjai XIX a. antroje pusėje - XX a.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.20
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Nijolė Čepienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos germanizmai ir jų fonetinė adaptacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.06.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Galina Čepinskienė
   Disertacija: Tomo Muro politinė poezija (1806-1823)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.12.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Zita Čeponytė
   Disertacija: Rašytojo ir publikos socialinis tarpusavio poveikis šiuolaikinėje buržuazinėje visuomenėje (remiantis 20a. 50-7- m. anglų-amerikiečių sociologija)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.16
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: SSRS mokslų akademijos sociologinių tyrimų institutas

 • daktaras Stefa Čepukėnienė
   Disertacija: Prancūzų gramatikos tradicija senajame Vilniaus universitete 1751-1832 m.m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Stefanija Čepulienė
   Disertacija: LKP veikla dėl profsąjunginio judėjimo išvystymo ir vadovavimo buržuazinėje Lietuvoje(1919-1926 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.12.25
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Stefanija Čepulienė
   Disertacija: Lietuvos KP veikla organizuojant ir vystant profsąjunginį judėjimą 1919-1940 m.
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.06.16
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Nerijus Čepulis
   Disertacija: Etika kaip pirmoji filosofija: Dunsas Škotas ir Levinas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.12
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Sigitas Čereškevičius
   Disertacija: Darbo ir gyvenamųjų vietų teritorinis išdėstymas stambiuose Pabaltijo miestuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.31
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Maskvos architektūros institutas

 • daktaras Jūratė Černevičiūtė
   Disertacija: Estetinė gesto funkcija kultūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.01
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Černiauskaitė
   Disertacija: Metaforos raiška lietuvių tautosakoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.09.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Violeta Černiauskaitė
   Disertacija: Lietuviškos knygos raida tautinės kultūros plėtros sąlygomis 1904-1914 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.05.26
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Bronislava Černienė
   Disertacija: Kai kurie pirmykštės pasaulėžiūros tyrimo metodologiniai klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.04.27
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Elena Červinskienė
   Disertacija: L.N.Tolstojaus dramaturgija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.06.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Elena Červinskienė
   Disertacija: Rašytojo kūrybos savitumas ir sistemiškumas. F.M.Dostojevskis. L.N.Tolstojus. A.P.Čechovas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1980.12.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Petronėlė Česnulevičiūtė
   Disertacija: Lazdynų Pelėdos kūryba (iki 1914 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.03.31
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Genovaitė Četkauskaitė
   Disertacija: Dzūkų melodijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.10.10
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Valstybinė konservatorija

 • daktaras Eugenijus Čigriejus
   Disertacija: Pramoninės teritorijos mažuose miestuose (Lietuvos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.22
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Dalia Čiočytė
   Disertacija: Biblija Lietuvių literatūroje: pagrindiniai santykio variantai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.05.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jūratė Čirūnaitė
   Disertacija: Moterų įvardijimas Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės dokumentuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas

 • daktaras Marina Čistiakova
   Disertacija: Vilniuje saugomų rankraštinių bažnytinių slavų sinaksarų teksotologinė charakteristika (trijų rudens mėnesių tekstų duomenimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Mintautas Čiurinskas
   Disertacija: XVI-XVII amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės biografistika.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Čiurlionis
   Disertacija: Fizikalistinė erdvės ir laiko problema.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.29
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ilona Čiužauskaitė
   Disertacija: Vaižganto publicistikos raiška
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.11.24
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Agnė Čivilytė
   Disertacija: Bronzos amžiaus ginklų deponavimas šiaurinėje Vidurio Europoje: interpretacinė studija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.15
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Heidelbergo universitetas

 • daktaras Tamara Čiževskaja
   Disertacija: A.Lunačiarskio etinės pažiūros
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.28
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Vytis Čubrinskas
   Disertacija: Lietuvių valstiečių trobesių statybos papročiai (XIX a. II p.-XX a. I p.). Etnosocialinė terpė, ritualinė struktūra ir funkcijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.03.08
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“