SOCIALINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

Č

 • daktaras Andžej Čaikovski
   Disertacija: Nusikalstamų veikų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams subjektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.19
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Čaplikas
   Disertacija: Pievų ir ganyklų pašarų gamybos intensyvinimo ekonominio efektyvumo didinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos K. Timiriazevo ŽŪA

 • daktaras Vygandas Juozapas Čaplikas
   Disertacija: Mažmeninės prekybos tinklo organizavimas ir planavimas regione
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.08
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ramūnas Časas
   Disertacija: Įmonių konkuravimo strategijų šaltinių atpažinimas ir įvertinimas Lietuvos rinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.01.22
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Čebelis
   Disertacija: Jaunųjų darbininkų profesinių interesų formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.03.22
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Ukrainos SSR psichologijos mokslo tyrimų i-tas

 • daktaras Tatjana Čečet
   Disertacija: Funkcinis sudėtinių prijungiamųjų sakinių su tiesiogine sąlygos reikšme dėstymo aspektas lietuvių mokyklos vyresnėse klasėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.26
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos rusų kalbos dėstymo nacionalinėje mokykloje mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Marytė Čeikauskienė
   Disertacija: Gamybinių susivienijimų ugdymas Lietuvos TSR lengvojoje pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Linas Čekanavičius
   Disertacija: Visuomeninės gamybos efektyvumo įvertinimų ir matų sistemos sudarymo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.01.08
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos mokslo tyrimų in-tas

 • daktaras Danguolė Čekuolienė
   Disertacija: Prieraišumo kontekstas: kūdikių ir motinų bendravimo būdai ir motinų vertybė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.12
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus univrsitetas ir Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Algimantas Čepas
   Disertacija: Ekstradicijos teorinės ir praktinės problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.19
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Paulius Čepas
   Disertacija: Įsidarbinamumo kompetencijos ugdymo modeliavimas profesiniame rengime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Vytautas Čepas
   Disertacija: Kaimo statyba Lietuvoje ir jos industrinimo keliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.07.01
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos S. Ordžonikidzės inžinerinis ekonomikos institutas

 • daktaras Vytautas Čepas
   Disertacija: Pagrindinių dėmesio savybių individualių skirtumų determinacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.03.10
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Ukrainos SSR psicholog. moksl. tyr. i-tas

 • daktaras Antanas Čepelė
   Disertacija: Ekonominės informacijos automatizuotų komunikacinių sistemų modeliavimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.01.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Angelė Danutė Čepėnaitė
   Disertacija: Prekinių - piniginių santykių panaudojimo socializme teorinės problemos 6-7-jo dešimtmečio ekonominėse diskusijose Lenkijos liaudies respublikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.02.08
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos ekonomikos institutas

 • daktaras Aurelija Čepienė
   Disertacija: Bendrųjų gebėjimų ugdymo/si fenomenologinė perspektyva profesiniame rengime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.07
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Elena Čepienė
   Disertacija: Baldų rinkos problemos (Remiantis Lietuvos medžiaga)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.31
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos koop. i-tas

 • daktaras Irena Čepienė
   Disertacija: Taupymo raida Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.02.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N. Voznesenskio finansų ir ekonomikos institutas

 • daktaras Ramutė Čepienė
   Disertacija: Vaizdinių apie paprasčiausius mechaninius ryšius ir santykius formavimas ikimokyklinio amžiaus vaikams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.22
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akad.ikimokyklinio auklėj. mokslo tyrimų i-tas

 • habilituotas daktaras Jonas Čepinskis
   Disertacija: Aplinkonaudos valdymo Lietuvoje tendencijos ekonominių sistemų sankirtos laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.01.10
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vytautas Antanas Čepliauskas
   Disertacija: Kūrybinių mokėjimų ugdymas elementariosios muzikos teorijos ir harmonijos mokymo procese vidurinėje spec. mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.10.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Raimundas Čepukas
   Disertacija: Socialinių pedagogų neuniversitetinio rengimo tendencijos ir jų įvertinimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.02.10
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Vaclovas Čepukėnas
   Disertacija: Interferencijos apribojimo psichologiniai dėsningumai mokant trečiosios kalbos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.27
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Viktorija Čepukienė
   Disertacija: Vaikų globos namuose gyvenančių paauglių psichologinio-socialinio funkcionavimo pokyčiai, taikant į sprendimus sutelktą trumpalaikį konsultavimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.04.21
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: VDU

 • habilituotas daktaras Algirdas Čepulėnas
   Disertacija: Ištvermės ugdymas kūno kultūros pamokose 4-se ir 5-se klasėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.18
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos vaikų ir paauglių fiziologijos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Čepulėnas
   Disertacija: Slidininkų rengimo multidisciplininiai pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2001.09.21
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Marija Čepulienė
   Disertacija: Lietuvos gyventojų demografinis senėjimas ir jo socialinės - ekonominės pasekmės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.03.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Pranas Čepulis
   Disertacija: Socialinio-psichologinio klimato korekcija meno saviveiklos kolektyve
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado N. Krupskajos valstybinis kultūros institutas

 • daktaras Julija Čepytė
   Disertacija: Bibliografinių priemonių ir bibliografijos klasifikavimo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado N.Krupskajos valstybinis kultūros in-tas

 • daktaras Bronislovas Čereška
   Disertacija: Lietuvos TSR vartotojų kooperacijos visuomeninio maitinimo tinklas ir tolesnis jo vystymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.23
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Paulius Čerka
   Disertacija: Bendrovės valdymo organų atsakomybės ribos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.29
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Gediminas Černiauskas
   Disertacija: Politekonominiai darbo skatinimo socialinėje infrastruktūroje aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.03.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aleksandras Černiavskis
   Disertacija: Baudžiamosios teisės ir kriminologijos problemos: psichinėsprievartos panaudojimas darant savarankiškus nusikaltimus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.12.12
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: SSRS vidaus reikalų ministerijos akademija

 • daktaras Gintaras Černius
   Disertacija: Apskaitos - analitinės informacijos tobulinimas, valdant medžiagų panaudojimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.01.23
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jadvyga Černiuvienė
   Disertacija: Moters socialinis aktyvumas ir jo reikšmė asmenybės ugdymui. (Konkrečių socialinių tyrimų Lietuvos pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.10.20
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Bronislava Veronika Čėsnaitė
   Disertacija: Privalomo vidurinio mokslo organizavimas Lietuvoje 1975-1987 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.04.08
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Danutė Česnauskienė
   Disertacija: Elementarių matematikos vaizdinių formavimas vyresn. ikimokyklyniame amžiuje, supažindinant vaikus su vertės matais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.04.08
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos ikimokyk. auklėjimo mokslo tyrimų i-tas

 • daktaras Aleksandras Česnavičius
   Disertacija: Televizija kintančiame žiniasklaidos pasaulyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.03
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Česnavičius
   Disertacija: Ekonomikos klausimai Z. Angariečio literatūriniame palikime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.25
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ilona Čėsnienė
   Disertacija: Ikimokyklinio amžiaus (6-7 metų) vaikų parodymų tikslumui darantys įtaką psichologiniai veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.11.19
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Česonis
   Disertacija: MTBKD rezultatų kuriant technines priemones įvertinimas ir skatinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Latvijos MA ekonomikos institutas institutas

 • daktaras Rima Česynienė
   Disertacija: Teoriniai ir metodiniai darbo intensyvumo matavimo klausimai (rankinio ir mašininio - rankinio darbo pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N.Voznesenskio finansų ekonomikos in-tas

 • daktaras Ramunė Čiarnienė
   Disertacija: Laisvųjų ekonominių zonų kūrimo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.11.21
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Akvilė Čibinskienė
   Disertacija: Infrastruktūros natūralių monopolijų kainų poveikio šalies konkurencingumui vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jadvyga Čiburienė
   Disertacija: Asmeninė nuosavybė ir regioninis jos formavimo principas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.10.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Jonas Čičinskas
   Disertacija: Marksistinis lenininis mokymas apie visuomeninę socialistinę nuosavybę ir jo smulkiaburžuazinių iškraipymų kritika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.19
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Jonas Čičinskas
   Disertacija: Gamybos priemonių nuosavybės santykiai socializmo gamybinių santykių sistemoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.12.29
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Ukrainos SSR MA ekonomikos i-tas

 • habilituotas daktaras Remigijus Čiegis
   Disertacija: Teoriniai aplinkos apsaugos metodų aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.07.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Remigijus Čiegis
   Disertacija: Visuomenės subalansuotos plėtros valdymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.09.23
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vilma Čingienė
   Disertacija: Kūno kultūros ir sporto finansavimo vystymas Lietuvos Respublikoje perėjimo į rinkos ekonomiką sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.02.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Petras Čiočys
   Disertacija: Sąjunginės respublikos vidaus reikalų organų KSNG aparatų veiklos organizacija, kovojant su valstybinio turto grobimais lengvojoje pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.03.30
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: SSRS vidaus reikalų ministerijos akademija

 • daktaras Nijolė Čiučiulkienė
   Disertacija: Probleminis mokymasis-verbalinę komunikaciją anglų kalba emancipuojantis procesas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gražina Čiuladienė
   Disertacija: Paauglių konfliktai ir jų sprendimo pedagoginės strategijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.08
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Jonas Čiulevičius
   Disertacija: Žemės ūkio gamybos specializacijos ir koncentracijos tobulinimas Pasvalio rajono kolūkiuose ir tarybiniuose ūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.06.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademijos specializuotoje taryboje

 • habilituotas daktaras Jonas Čiulevičius
   Disertacija: Žemės ūkio produkcijos kokybės gerinimo moksliniai metodiniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.06.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Genė Čiuprinienė
   Disertacija: Darbo vietų aptarnavimo įrankiais organizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.09.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rūta Čiutienė
   Disertacija: Darbuotojų ir organizacijos interesų derinimas formuojant karjerą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.04.12
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Tarptautinė aukštoji vadybos mokykla (ISM)

 • daktaras Antanas Čiužas
   Disertacija: Gamybos rezervai Lietuvos TSR liejininkystėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.05.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Renaldas Čiužas
   Disertacija: Pedagogų didaktinės kompetencijos raiška kintant edukacinei paradigmai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“