TECHNOLOGIJOS MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

Č

 • daktaras Valdas Čaika
   Disertacija: Rotorinių sistemų virpesių, sukeliamų pasipriešinimo sukimui momento ir surinkimo paklaidų, tamprių-inercinių slopinimo įtaisų tyrimas ir konstravimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.03.21
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Andrius Čapas
   Disertacija: Galvos smegenų bioelektrinio aktyvumo dipolių analizės skenavimo metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.06.14
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Minda Čechavičienė
   Disertacija: Kalkių ir smėlio molingų priemaišų sąveikos hidroterminėmis sąlygomis kinetikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.12.29
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rimantas Adolfas Čechavičius
   Disertacija: Statinės ir daug kartų pasikartojančios apkrovos veikiamų gelžbetoninių sijų supleišėjimo ir stiprumo įstrižuose pjūviuose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.04.26
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Sigitas Čekanauskas
   Disertacija: Aukštatemperatūrės aplinkos veiksniai termiškai naikinant piktžoles
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.20
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Arūnas Čekanavičius
   Disertacija: Pastatų išorės sienų, apšiltintų iš vidaus, drėgminė būsena
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.02.14
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Architektūros ir statybos institutas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Violeta Čepanko
   Disertacija: Fermentuotų atliekų tyrimai ir panaudojimo technologijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.04
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Romualdas Čepas
   Disertacija: Smulkiastruktūrinių grafinių vaizdų diskretinis atvaizdavimas ir klasifikacijos metodikos algoritmai ir techninės priemonės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.28
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Juozas Čepelė
   Disertacija: Susandarintas skystinis reostatas su linijiniu elektros varikliu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.12.25
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Baltarusijos politechnikos institutas

 • daktaras Viktoras Čepenko
   Disertacija: Daugiaspalvių elektrografinių rotacinių spausdinimo mašinų tyrimas ir kūrymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos poligrafijos institutas

 • daktaras Rožė Apolonija Čepinskaitė
   Disertacija: Mažaskaidžių žemapelkių durpių fizinių mechaninių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.04.26
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Lina Čeponienė
   Disertacija: Informacijos sistemų reikalavimų analizės ir transformavimo Į projektą metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.01
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jonas Čeponis
   Disertacija: Darbo sutrikimams atsparus procesų tinklas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.01
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Žydrūnas Čeponis
   Disertacija: Aukštosios įtampos įrenginių izoliacijos kokybės charakteristikų tyrimas ir defektų prognozė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.02.28
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Regina Čeponytė
   Disertacija: Loginio programavimo panaudojimas kompiuterių tinklų protokolų agregatinių specifikacijų teisingumo analizei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.01.24
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Apolinaras Čepulis
   Disertacija: Metalo pjovimo staklių mazgų, judančių tiesialinijinėmis slydimo kreipiančiosiomis išplaukimo ant tepalo sluoksnio klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.10.01
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vidas Valentinas Čepulis
   Disertacija: Kineskopų elektroninių - optinių parametrų matavimas ir skaičiavimas su ESM
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.21
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algimantas Čepulkauskas
   Disertacija: Precizinių juostos traukimo mechanizmų vedančiųjų mazgų dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.25
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Olegas Čerašėjus
   Disertacija: Lanko dinaminių charakteristikų įtaka suvirinimo siūlės formavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.20
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Audrius Čereška
   Disertacija: Slydimo trintimi dirbančių sistemų dilimo diagnostiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.14
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Antanas Vytautas Čergelis
   Disertacija: Plačiajuosčiai daugiakanaliai komutatoriai, skirti dinaminiams integralinių schemų tyrimams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.09.30
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jonas Čerka
   Disertacija: Mažatonažių žvejybinių laivų architektūrinio tipo įtaka jų stovumui štormo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.18
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Sevastopolio prietaisų gamybos institutas

 • daktaras Laura Černiauskaitė
   Disertacija: Geležinkelio kelio parametrų įtakos traukinių važiavimo greičiams kreivėse kompleksiniai tyrimai ir vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.17
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Valentinas Algirdas Černiauskas
   Disertacija: Atsitiktinių signalų savybių pasikeitimo nustatymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.25
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Benjaminas Černius
   Disertacija: Kapiliariniai poringų statybinių medžiagų paviršinių sluoksnių masės mainų savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.19
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jurij Černyšev
   Disertacija: Dujinės apsaugos efektyvumo didinimas (suvirinant CO2 atmosferoje) akustinių svyravimų dujų sraute generacijos būdu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.07
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Šiaurės Vakarų neakivaizdinis politechnikos institutas

 • daktaras Evaldas Čerškus
   Disertacija: Šiltnamių švitinimo įrenginių su dujunio išlydžio lempomis sukūrimas, parametrų pagrindimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.10.24
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Sergej Červiakov
   Disertacija: Mikroprocesorinių ultragarsinių radiomatavimo prietaisų su kampiniu skaniavimu tyrimas ir išdirbimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.11.29
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Benediktas Čėsna
   Disertacija: Išilgai aptekamo cilindro paviršinė trintis prie kintamų šilumos nešėjo savybių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.31
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Benediktas Čėsna
   Disertacija: Aukštatemperatūrinių šilumą išskiriančių rinklių hidraulinio ir šiluminio skaičiavimo pagrindų sukūrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.04.30
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Jonas Čėsna
   Disertacija: Piktžolių naikinimo aukštatemperatūrinėje aplinkoje tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.01
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas

 • daktaras Romanas Česnaitis
   Disertacija: Regioninis patvariųjų organinių teršalų būvio ciklo valdymo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.04.30
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Mindaugas Česnauskis
   Disertacija: Tanklaivių konstrukcijos ypatybių ir eksploatacijos sąlygų įtaka avarinių naftos išsiliejimų tikimybei ir mastams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.20
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jūratė Čėsnienė
   Disertacija: Gipsinių rišamųjų medžiagų iš fosfogipso kietėjimo procesų tyrimai ir sausi statybiniai mišiniai iš šių medžiagų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.04.10
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Rygos politechnikos institutas

 • daktaras Aurimas Česnulevičius
   Disertacija: Mechaninių komponentų optimalios technologijos modeliavimas naudojant žinių bazes
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Laima Česonienė
   Disertacija: Aplinkos veiksnių įtaka šachtinių šulinių vandens taršos dinamikai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.03
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Česonis
   Disertacija: Svyruojančio judesio sinchroninio variklio darbo tyrimas bespyruoklio kompresoriaus pavaroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.01.01
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Česonis
   Disertacija: Tiesiniai asinchroniniai varikliai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.10.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Sąjunginis elektros mašinų gamybos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vytautas Teofilis Čičelis
   Disertacija: Technologinių metodų, skirtų bipolinių tranzistorių elektrinių parametrų atsikartojamumui pagerinti, mažinant jų jautrumą legiravimo procesų parametrų variacijoms sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.10
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Minsko radiotechnikos institutas

 • daktaras Kęstutis Čičinskas
   Disertacija: Sluoksniniai MexOy/gamaAl2O3 adsorbentai-katalizatoriai alkoholių garų šalinimo technologijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.04.26
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Juozas Leonas Čigriejus
   Disertacija: Kai kurių medžiagų, esančių aukšto potencialo energijos nešėjo sraute, masės irimo eksperimentinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.11
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos chemijos mašinų gamybos institutas

 • daktaras Dalia Čikotienė
   Disertacija: Kokybiško gaminio gamybos technologijos modelio sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.17
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gediminas Činčikas
   Disertacija: Informacijos pakeitinio perdavimo kokybė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.22
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rasa Čingienė
   Disertacija: Statiškai stabilių putų aplinkos taikymas terminėje piktžolių kontrolėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.05
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Gintautas Činikas
   Disertacija: Diskasukių su lanksčiais magnetiniais diskais dinamikos tyrimo metodų ir priemonių sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.04.26
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vilma Čipinytė
   Disertacija: Aplinkos, užterštos naftos angliavandeniliais, biologinis valymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.06
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Biotechnologijos institutas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algimantas Bronislovas Čitavičius
   Disertacija: Parametrų kalbos pavyzdžių atpažinimui išskyrimo metodo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.27
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algimantas Jonas Čiučiulka
   Disertacija: Raudonųjų dobilų sėklų galvenų džiovinimo būgninėje SZPB-2 tipo grūdų džiovykloje proceso tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.29
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Ričardas Čiukas
   Disertacija: Instrumentinių metodų ir priemonių sukūrimas tampių audinių tempimo charakteristikų tyrimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.25
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Ričardas Čiukas
   Disertacija: Trikotažo projektavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1998.01.14
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Rygos technikos universitetas

 • daktaras Lionginas Čiupaila
   Disertacija: Idealiai tampriai plastinių strypinių sistemų įtempimų ir deformacijų nustatymas iki plastinio suirimo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.22
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Antanas Čiuplys
   Disertacija: Deformuoto paviršinio sluoksnio įtaka elastinėms metalų savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.01.19
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytautas Juozapas Čiuplys
   Disertacija: Mašinų detalių ciklinio atsparumo padidinimas paviršių sukietinimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.30
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vladimiras Čiuprinas
   Disertacija: Pjoviklio atšipimo įtakos medienos pjovimo jėgoms tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.24
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Baltarusijos miškų technikos institutas

 • daktaras Kęstutis Čiuprinskas
   Disertacija: Vienbučio namo energijos sąnaudų modeliavimas ir šilumos izoliacijos paskirstymo optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.17
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Viktoras Čiurilinas
   Disertacija: Cheminių kompleksinių siūlų dielektrinių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.05.16
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Eduardas Čižas
   Disertacija: Matematinio programavimo metodų taikymas tampriųjų plastinių sijų ir rėmų skaičiavimui su deformacijų ribojimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.04.07
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Eduardas Čižas
   Disertacija: Optimalių tampriųjų - plastinių tiesiškai stiprėjančių sistemų skaičiavimo teorija ir metodai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1974.10.04
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ginas Čižauskas
   Disertacija: Šuolio iš vietos į aukštį efektyvumą lemiančių veiksnių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.22
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Marija Čižauskienė
   Disertacija: Daugiamečių žolių vandens pareikalavimo ir drėkinimo režimo tyrimai lengvose Lietuvos TSR dirvose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.12.28
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Dainius Čižinauskas
   Disertacija: Sumaigytų javų kūlimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.27
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija, Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos institutas ir Lietuvos melioracijos institutas

 • daktaras Andrius Čuplinskas
   Disertacija: Elektroninių bėgančios bangos vamzdžių dinaminių charakteristikų matavimo ir kontrolės principų nustatymas ir automatizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.02.24
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Donatas Čygas
   Disertacija: Padidinto korozinio patvarumo asfaltbetonio mišinių gamybos technologinių būdų kūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.03.27
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Kęstutis Čypas
   Disertacija: Geodezinių ir fotogrametrinių matavimų taikymas miesto trimatei geoinformacinei sistemai tobulinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.26
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Petras Čyras
   Disertacija: Kai kurie plastinio-standaus (kietėjančio) kūno plokščios deformacijos uždaviniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“