HUMANITARINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

Š

 • daktaras Lidija Šabajevaitė
   Disertacija: Istorijos mokslas Vilniaus Stepono - Batoro universitete (1919-1939m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.03.05
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Daiva Šabasevičienė
   Disertacija: Jono Vaitkaus režisūros modeliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.26
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 • daktaras Helmutas Šabasevičius
   Disertacija: XIX a. lietuvos teatro dailė ir jos funkcionavimas to meto Lietuvos kultūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.17
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kultūros ir meno institutas ir Vilniaus dailės akademija

 • habilituotas daktaras Henrikas Šadžius
   Disertacija: Vilniaus pramonės darbininkai socializmo statyboje (1954-1953 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.04.27
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Henrikas Šadžius
   Disertacija: Lietuvos pereinamuoju iš kapitalizmo į socializmą laikotarpiu 1940-1953 m. m. (istoriografija, procesas, ypatybės)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1985.04.18
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Žilvytis Bernardas Šaknys
   Disertacija: Jaunimo gyvenimas XIX a. pabaigoje ir XX a. pirmoje pusėje: brandos apeigos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.04.18
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Audronė Šaltenytė
   Disertacija: Darybinių-etimologinių lizdų grupės semantika rusų kalboje ('drat, dergat' reikšmės veiksmažodžių lizdai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.02.01
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos rusų kalbos institutas

 • daktaras Vanda Danutė Šalūgienė
   Disertacija: Spaudos vaidmuo auklėjant Tarybų Lietuvos darbo žmones socialistinio internacionalizmo dvasia (1959-1965 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.04.27
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Šapoka
   Disertacija: Dailės terapija kaip integrali sistema: kontekstuali analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.04.11
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Skirmantė Šarkauskienė
   Disertacija: Lotyniškasis XVI-XVII amžiaus LDK epitalamijas: antikinės tradicijos modifikacija.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.05.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Angelė Šarlauskienė
   Disertacija: Dokumentų statistikos duomenų bazės, rengiamos nacionalinės bibliografijos duomenų banko pagrindu, kūrimo ir skleidimo principai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.22
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Lina Šarlauskienė
   Disertacija: Lietuvos elektroninių serialinių leidinių leidyba (profesionalizmo aspektu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.22
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Egidijus Šatavičius
   Disertacija: Vėlyvojo paleolito kultūros ir jų likimas ankstyvajame mezolite
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.14
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Nomeda Šatkauskienė
   Disertacija: Dramos tekstų sklaidos ypatumai: teorinių paradigmų kaita ir jų analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.08
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Architektūros ir statybos institutas

 • daktaras Reda Šatūnienė
   Disertacija: Pankų subkultūra Lietuvoje: tapatybės bruožai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.05
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Marius Povilas Šaulauskas
   Disertacija: Supratimo problema analitikos hermaneutikos kontraversijos istorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.14
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Marius Ščavinskas
   Disertacija: X a. pab.-XIII a. pr. Krikščioniškųjų misijų sklaidos klausimas baltų christianizacijos požiūriu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.03.27
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Vaidutė Ščiglienė
   Disertacija: Bajorų kilmės Žemaitijos dailininkai XIX a. pabaigoje - XX a. pirmojoje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.03.24
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Eglė Šeduikytė
   Disertacija: Vargonų menas Lietuvoje XIX a. pabaigoje - XX a. pirmojoje pusėje: tautinės vargonų mokyklos susiformavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.18
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 • daktaras Antanas Šenavičius
   Disertacija: TSKP gamtosaugos politika ir jos įgyvendinimas 1961-1975 m. (Lietuvos kompartijos medžiaga)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.12
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Valerijus Šepetko
   Disertacija: Jaunojo inžinieriaus socialinio aktyvumo formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.06.04
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: SSRS MA sociologinių tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Lionginas Šepetys
   Disertacija: Taikomosios - dekoratyvinės dailės vaidmuo dvasiškai turtinant žmogų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.06.15
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Visuomeninių mokslų akademija prie TSKP CK

 • habilituotas daktaras Lionginas Šepetys
   Disertacija: Estetinės aplinkos formavimas kaip socialistinės kultūros formavimo faktorius
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.05.22
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Nerijus Šepetys
   Disertacija: Molotovo - Ribbentropo Paktas ir Lietuva: teorinės, istoriografinės ir istorinės problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.14
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rūta Šermukšnytė
   Disertacija: Lietuvos istorijos aktualinimas Lietuvos dokumentiniame kine ir televizijoje (1988-2005 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.15
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kęstutis Šerpetis
   Disertacija: Užsienio marksistinės filosofijos tyrimo TSRS 60-80 m.m. problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.01.11
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Rita Šerpytytė
   Disertacija: Teisinės sąmonės vaidmuo visuomenės raidoje (metodologinis aspektas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.19
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Daiva Šeškauskaitė
   Disertacija: Sutartinės apeiginiame kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.11
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas

 • daktaras Inesa Šeškauskienė
   Disertacija: Lyginamoji kai kurių erdvės prielinksnių analizė anglų ir lietuvių kalbose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.03.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Irena Šiaulienė
   Disertacija: Lietuvos komjaunimas - KP pagalbininkas kovoje už socialistinės revoliucijos pergalę ir jos įtvirtinimą Lietuvoje 1940-1941 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.12
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irma Šidiškienė
   Disertacija: Lietuvių moterų drabužiai: tautiškumo raiška XIX a. pabaigoje - XX a. pirmoje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.02.17
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Šidlauskas
   Disertacija: Švietimas Lietuvoje XVIII a. paskutiniame ketvirtyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.10.04
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Šidlauskas
   Disertacija: Istorijos objektas Lietuvos mokyklose XVI a. pab. - XIX a. pradž.
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.12.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimantas Šidlauskas
   Disertacija: Jonas Rustemas - Vilniaus universiteto profesorius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.25
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Saulius Šileikis
   Disertacija: Kalbinis tikrovės konstravimas graikų ir indų atomistų tekstuose.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.05.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Virginija Zita Šimėnaitė
   Disertacija: Daugiareikšmio žodžio semantika ir derivacija ( Daiktavardžio širdis mikrosistema)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Valdemaras Šimėnas
   Disertacija: Etnokultūriniai procesai Vakarų Lietuvoje I m. e. tūkst. viduryje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.01.19
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Sigizmundas Juozas Šimkus
   Disertacija: LKP veikla auklėjant kaimo darbo žmones internacionalizmo ir patriotizmo dvasia 1961-1967 m. (Kultūrinis aspektas, sociologinių tyrimų medžiaga)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.17
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Valentina Šimkuvienė
   Disertacija: LKP veikla ugdant gamybinį aktyvumą pramonės darbininkų tarpe (1952-1961)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.16
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Laima Šinkūnaitė
   Disertacija: XVII a. Lietuvos portretas: Kultūros, asmenybės ir jos atvaizdo santykis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.27
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija, Kultūros ir meno institutas

 • daktaras Mindaugas Šinkūnas
   Disertacija: XVI-XVII amžiaus Mažosios Lietuvos raštų akcentografija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Antanas Juozas Šipaila
   Disertacija: Trumpalaikio poilsio zonų planinė organizacija Lietuvs TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.22
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Agnė Širinskienė
   Disertacija: AIDS paaštrintos sveikatos apsaugos problemos ir jų sprendimo etinė-moralinė atsakomybė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.11.26
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jolanta Širkaitė
   Disertacija: Vilniaus piešimo mokykla ir Lietuvos dailė 1866-1915 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.06.22
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kultūros ir meno institutas ir Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Alfredas Širmulis
   Disertacija: Lietuvių liaudies akmeniniai memorialiniai paminklai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.01
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Sąjunginis menotyros mokslo tyrimų in-tas

 • daktaras Vygantas Šiukščius
   Disertacija: Mitopoetika lietuvių prozoje: tekstų interpretacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 • daktaras Rūta Šlapkauskaitė
   Disertacija: Multikultūralizmo problema Kanados literatūroje: egzotikos diskurso apraiškos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Virginija Šlekienė
   Disertacija: Semantinė lyrikos analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.04.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Virginija Šlekienė
   Disertacija: Vytautas Mačernis ir jo karta
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.11.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jūratė Šlekonytė
   Disertacija: Lietuvių liaudies melų pasakos: žanro paskirtis, kūrinių turinio ir poetikos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.19
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Indrė Šležaitė
   Disertacija: Kalba kaip Jameso Joyce'o pasaulio patirtis (pagal apsakymų rinkinį "Dubliniečiai" ir romaną Meniniko jaunų dienų portretas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Marijus Arvydas Šliogeris
   Disertacija: V. Solovjovas ir idealistinė filosofija Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.03.06
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Marijus Arvydas Šliogeris
   Disertacija: Egzistencinio mąstymo ontologinė struktūra ir jos socialinės-daiktiškosios prielaidos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.04.07
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Ramunė Šmigelskytė
   Disertacija: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės konfederacijos veikla 1792-1793
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Giedrė Šmitienė
   Disertacija: Kūno fenomenologija Alfonso Nykos-Niliūno tekstuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Leonas Šnipas
   Disertacija: Nacijos ir religijos ryšio falsifikacijos šiuolaikiniame antikomunizme kritika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.18
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Visuomeninių mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Laisvūnas Šopauskas
   Disertacija: Kategorinio teiginio semantika Port Royalio logikoje ir Williamo Hamiltono darbuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.23
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Juzef Šostakovski
   Disertacija: Spauda lenkų kal ba Lietuvoje nuo 1939 metų rugsėjo mėnesio iki 1964 metų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.01.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lenkijos respublikos Varšuvos universitetas

 • daktaras Vitalija Špokienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos holistiniai veiksmažodžiai (gretinant su anglų kalba)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.04.11
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Mejeris Šubas
   Disertacija: Neotomistinės F. Dessauerio "Filosofijos technikos" kritika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.10.27
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Mejeris Šubas
   Disertacija: Inžinerinis mąstymo stilius ir mokslinis technosferos paveikslas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.11.06
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Baltarusijos MA filosofijos ir teisės institutas

 • daktaras Renata Šukaitytė
   Disertacija: Lietuvos, Latvijos ir Estijos medijų menas XX a. pab. - XXI a. pr.: institucinė ir meninė raida
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.29
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Rasa Vanda Šukienė
   Disertacija: Našlaitės vestuvinės dainos lietuvių vestuvinių dainų kontekste: žanro identifikavimas ir melodijų tipologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.09.03
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jonas Šukys
   Disertacija: Pontininkų ir vakarinių puntininkų tarmių sintaksės ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.05.31
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dzintra Šulcė
   Disertacija: Vardažodžio šaknų fenotaktinė struktūra dabartinėje latvių kalboje (lyginant su lietuvių)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Lina Šulcienė
   Disertacija: Liberum arbitrium Tomo Akviniečio moralės filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.06
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Olga Šulienė
   Disertacija: Lietuvos rusų Zarasų rajono tarmės sintaksė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.03.05
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Olga Šulskaja
   Disertacija: Žodžių vartojimas A. Mežirovo poezijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.02.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSRS mokslų akademijos rusų kalbos institutas

 • daktaras Apolinarijus Šulus
   Disertacija: Apie nacionalinio išsivadavimo kovos peraugimą į liaudies demokratinę revoliuciją Lenkijoje (1939-1945)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.02.23
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Švambarytė
   Disertacija: Bai Juyi poezija kaip kiniškas interyekstas japonų klasikiniame tekste (lyginamoji studija)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.04.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Janina Švambarytė
   Disertacija: Kilmininko ir galininko linksnių santykis J.Basanavičiaus tautosakos rinkiniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aurimas Švedas
   Disertacija: Sovietinė lietuvių istoriografija: oficialusis diskursas ir jo alternatyvos (1944 - 1985 m.).
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.15
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dana Švenčionienė
   Disertacija: Anglų ir lietuvių kalbų sintaksiniai predikatai ir jų morfo sintaksinis realizavimas techniniuose tekstuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Jonas Švilpa
   Disertacija: Kominternas ir komunistinis pogrindis Lietuvoje XX a. 4-jame dešimtmetyje (organizaciniai veiklos aspektai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Gintautas Mindaugas Švoba
   Disertacija: Liudviko XIII epocha prancūzų romantinės prozos kūriniuose (istorinių romanų semantika)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“