SOCIALINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

Š

 • daktaras Pranciškus Viktoras Šabasevičius
   Disertacija: Komjaunuoliško pareigingumo kaip visuomeninio aktyvumo sąlygos ugdymas kaimo vidurinėse mokyklose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.06.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algirdas Šabūnas
   Disertacija: Įmonių kapitalo struktūros formavimas pereinamojo laikotarpio ekonomikos šalyse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.13
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Linas Šadžius
   Disertacija: Lietuvos komercinių bankų raida ir integracija į Europos Sąjungos finansų sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.02.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Svetlana Šajeva
   Disertacija: Organizacijos žinių valdymo sistemos brandumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.07
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jonė Šakalytė
   Disertacija: Vertybinių popierių biržų sektoriaus rinkos struktūros vertinimas formuojantis tinklams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Alvydas Šakočius
   Disertacija: Policijos veikla įgyvendinant aplinkos apsaugos funkciją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.05.22
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos policijos akademija

 • daktaras Algirdas Eugenijus Šalčius
   Disertacija: Remonto darbų organizavimas mašinų gamybos įmonėse (Lietuvos TSR staklių gamybos įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozas Šalčius
   Disertacija: Darbo kolektyvo socialinio-gamybinio potencialo formavimas ir panaudojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.09.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos sociologinių tyrimų institutas

 • daktaras Laura Šalčiuvienė
   Disertacija: Prekės ženklo įvaizdžio valdymas tarpkultūriniame kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.22
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Antanas Šalkauskas
   Disertacija: Gamtos apsaugos mokymo - auklėjamasis darbas Lietuvos vidurinių mokyklų zoologijos pamokų kurse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Loreta Šaltinytė
   Disertacija: Užsienio investicijų apsauga energetikos sektoriuje: teisės aiškinimo ir taikymo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.17
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Diana Šaparnienė
   Disertacija: Studentų kompiuterinis raštingumas: ribotų išteklių visuomenės edukacinis ir psichosocialinis kontekstas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.21
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Gintaras Šaparnis
   Disertacija: Kokybinių ir kiekybinių metodų derinimas, diagnozuojant mokyklos vadybą nestandartizuotu atviro tipo klausimynu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Erika Šaparnytė
   Disertacija: Vaikų kompiuterinės kultūros edukacinis diskursas socialinės realybės konstravimo kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Gintaras Šapoka
   Disertacija: Lietuvos interesų gynyba Nuolatiniame Tarptautiniame Teisingumo Teisme 1921 – 1939 m
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.12
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • habilituotas daktaras Elena Šapokienė
   Disertacija: Gamtos apsaugos mokomojo-auklėjamojo darbo sistema dėstant botaniką mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis ped. i-tas

 • habilituotas daktaras Elena Šapokienė
   Disertacija: Teorinis ir praktinis biologijos makytojo ruošimas moksleivių gamtosaugos veiklai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.02.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis ped. i-tas

 • habilituotas daktaras Borisas Šapyro
   Disertacija: Lietuvos TSR vartotojų kooperatyvų prekybos rentabilumo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.11.24
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado finansų - ekonomikos in-tas

 • habilituotas daktaras Borisas Šapyro
   Disertacija: TSRS vartotojų kooperatyvų finansinių išteklių formavimo ir panaudojimo problemos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1981.10.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N.Voznesenskio finansų - ekonomikos in-tas

 • daktaras Tadas Šarapovas
   Disertacija: Elektroninės komercijos modeliai verslo efektyvumui didinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ingrida Šarkiūnaitė
   Disertacija: Darbuotojų santykių transformacija informacinių technologijų taikymo poveikyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.03.12
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Tarptautinė aukštoji vadybos mokykla (ISM)

 • daktaras Juozas Šarkus
   Disertacija: Gamybos techninio perginklavimo valdymo efektyvumo didinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.23
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos ekonomikos institutas

 • daktaras Ligita Šarkutė
   Disertacija: Lietuvos Respublikos vyriausybių analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.29
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Juozas Šatas
   Disertacija: Tarptautinės atominės energijos agentūros struktūros ir veiklos teisiniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.07.03
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: SSSR mokslų akademijos valstybės ir teisės institutas

 • daktaras Gintarė Šatienė
   Disertacija: Korupcijos socialinės ir teisinės apibrėžties įtaka korupcinių veikų tyrimo metodikų koncepcijos pokyčiams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.21
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Rima Šatkutė
   Disertacija: Sergančiųjų alkoholizmu motyvacinės sferos sutrikimų dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.07
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Živilė Šatūnienė
   Disertacija: Posovietinių politinių režimų kaitos perspektyvos: Rusijos ir Ukrainos atvejų analizė.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.03.31
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Linas Šaulinskas
   Disertacija: Bankų organizacinių valdymo struktūrų projektavimas: informaciniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.08
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Aldona Ščiogoleva
   Disertacija: Sveikatos apsaugos vystymo šiuolaikiniame etape problemos (politekonominis aspektas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.02.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Laima Šečkutė
   Disertacija: Šakos plėtojimo rodiklių tikimybinio prognozavimo ir santykinio prognozių patikimumo įvertinimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.09.08
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Henrika Šečkuvienė
   Disertacija: Priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikinių gebėjimų ugdymas muzikos mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Stasys Šedbaras
   Disertacija: Bendrojo administracinio proceso teisinis reglamentavimas Lietuvos Respublikoje: problemos ir sprendimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.27
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Polina Šedienė
   Disertacija: Sergančiojo lėtine psichikos liga patirtis: vaidmuo ir tapatumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.29
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Natalija Šedžiuvienė
   Disertacija: Kolegijų pedagogų individualaus profesinio tapsmo edukaciniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Laura Šeibokaitė
   Disertacija: Save ir kitus žalojančio elgesio kitimai nuo 5 iki 12 klasės ir su šiuo elgesiu susiję psichosocialiniai veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.30
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Ilze Šenberga
   Disertacija: Istorijos dėstymas Latvijos bendrojo lavinimo mokyklose XX a. 3-iame ir 4-ame dešimtmečiuose: organizavimas, tueinys, metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.20
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • habilituotas daktaras Valerijus Šepetko
   Disertacija: Inžinierių kūrybinio aktyvumo formavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.11.29
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Janina Šeputienė
   Disertacija: Institucinės aplinkos poveikio ekonomikai vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.01.06
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Valentina Šereikienė
   Disertacija: Žemės ūkio specialistų aktyvios gyvenimo pozicijos formavimas kultūros-švietimo darbo priemonėmis (remiantis LŽŪA veiklos pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos valstybinis kultūros institutas

 • daktaras Vytautas Šerėnas
   Disertacija: Žmogiškojo kapitalo formavimasis ir jo ekonominė reikšmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.10.06
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimantas Aloyzas Šermukšnis
   Disertacija: Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų kapitalinio remonto ir rekonstrukcijos planavimo ir valdymo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos S. Ordžonikidzės ŽŪA

 • daktaras Laima Šermukšnytė
   Disertacija: Švietimo sistemos vertinimas Šveicarijos ir Lietuvos sistemų lyginimo aspektu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.09.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas ir Lietuvos kūno kultūros institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Šernas
   Disertacija: Mokomieji rašomieji darbai Lietuvos mokyklose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.05.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Pedagogikos mokslų akadem. bendrojo ir politechn. lavinimo in-tas

 • habilituotas daktaras Vytautas Šernas
   Disertacija: Teoriniai kelių kalbų mokymo mokyklose pagrindai (Lietuvos mokyklose)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1979.10.23
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos rusų k. dėstymo nacionalinėje mokykloje mokslo tyrimų in-tas

 • daktaras Ina Marija Šeščilienė
   Disertacija: Pirmo kurso studentų pažintinio kryptingumo ugdymo strategija ir jos efektyvumo įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.02
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Margarita Šešelgytė
   Disertacija: Europos sąjungos bendro gynybos identiteto problema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.08
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Benediktas Šetkus
   Disertacija: Tautinių mažumų mokykla Lietuvoje 1918-1940 metais.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.04.14
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Nadežda Ševeliova
   Disertacija: Žodinės rusų kalbos tobulinimas pradiniame skaitymo etape lietuvių-rusų bilingvizmo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA rusų kalbos dėstymo nacionalinėje mokykloje mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Liuda Šiaučiukėnienė
   Disertacija: 4-7 klasių mokinių mokėjimo ugdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Liuda Šiaučiukėnienė
   Disertacija: Mokymo individualizavimas ir diferencijavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.04.07
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas ir Vytauto didžiojo universitetas

 • daktaras Sigitas Šiaudinis
   Disertacija: Šiuolaikinių valiutų valdybų operacinės sistemos ir jų veiksmingumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Šiaudytis
   Disertacija: Efektyvus vandens išteklių panaudojimas pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.24
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Dalia Šiaulytienė
   Disertacija: Projektų metodas dailės mokyme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.01.26
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Virginija Stefanija Šidlauskienė
   Disertacija: 8-9 klasių mokinių specialiųjų žinių ir mokėjimų formavimas (remiantis konditerijos technologija)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.17
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos darbinio rengimo ir profesinio orientavimo mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Algis Šileika
   Disertacija: Būtinasis proguktas rinkos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.11.02
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos ekonominės statistikos institutas

 • habilituotas daktaras Algis Šileika
   Disertacija: socialinė ekonominė būtinojo produkto esmė, jo dydis ir struktūra socializmo sąlygomis (teorijos ir metodologijos klausimai)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1974.06.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Diana Šileikaitė
   Disertacija: Immanuelio Kanto pedagogikos sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.21
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Egidijus Šileikis
   Disertacija: Laisvoji demokratinė santvarka. Sąvoka Vokietijos Federacinės Respublikos pagrindiniame Įstatyme ir demokratijos bei teisinės valstybės principas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.12.07
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Frankfurto prie Maino Johano Wolfgango Geotes universitetas

 • daktaras Birutė Šilėnienė
   Disertacija: Pedagoginio instituto nacionalinių (lietuviškų) grupių studentų rašytinės kalbos ugdymas, siejant rusų kalbos ir literatūros propedentinių kursų dėstymą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA rusų kalbos dėstymo nacionalinėje mokykloje mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Saulius Šiliauskas
   Disertacija: Demokratijos samprata Lietuvos Respublikoje (1918-1940)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.02.26
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Asta Domicelė Šimaitienė
   Disertacija: Darbo našumo didinimo rezervai irjų panaudojimas plytų gamyboje (Lietuvos TSR statybinių medžiagų pramonės pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.11.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Petras Šimanskas
   Disertacija: Drabužių rinkos būklė ir vystymosi perspektyvos (Lietuvos TSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.10.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos kooperacijos institutas

 • daktaras Ligita Šimanskienė
   Disertacija: Organizacinės kultūros formavimas Lietuvos įmonėse: teorija ir praktika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.07
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Remigijus Šimašius
   Disertacija: Teisinis pliuralizmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.17
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Albertas Šimėnas
   Disertacija: Gyvenamosios statybos komplekso vystymo imitacinių modelių sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.04.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Romualdas Šimkus
   Disertacija: Statybos montavimo darbų našumo didinimo rezervai kaimo statyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.07.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Kęstutis Šimkus
   Disertacija: Operatyvinė veikla kovoje su organizuotu nusikalstamumu (naujas operatyvinės veiklos modelis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.18
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės akademija

 • daktaras Roma Šimulionienė
   Disertacija: Ketvirtų - šeštų klasių moksleivių suvokiamos mokymosi kontrolės ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.21
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Veronika Šinkūnaitė
   Disertacija: Lietuvos TSR vartotojų kooperacijos mažmeninės prekybos tinklo būklė ir pagrindiniai jo tolesnio vystymo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.03.05
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Haroldas Šinkūnas
   Disertacija: Teisėjų nepriklausomumo įtvirtinimas Lietuvos teisinėje sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.08
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jautrė Ramutė Šinkūnienė
   Disertacija: Cerebrinio paralyžiaus vaikų neverbalinio komunikatyvumo udymas muzikine išraiška
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.26
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Kristina Šinkūnienė
   Disertacija: Mokesčių kultūros vertinimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Asta Širiakovienė
   Disertacija: Darbinis mokymas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose (1940-1990)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Arvydas Širvinskas
   Disertacija: Fondų sudarymo rodiklių sistemos formavimas mašinų gamyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado inžinerinės ekonomikos institutas

 • daktaras Jurgita Šiugždinienė
   Disertacija: Žmogiškųjų išteklių vystymo sistema viešojo valdymo reformos kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.30
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ernesta Šiuipytė
   Disertacija: Pradinių klasių mokinių etninių vertybių ugdymas lietuvių liaudies dainomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.09
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Gintautas Šiulys
   Disertacija: Alkoholinių gėrimų vartojimo normalizavimoklausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Sąjunginis gyventojų liaudies vartojimo prekių paklausos ir konjunktūros mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Gintautas Šivickas
   Disertacija: paramos smulkiam ir vidutiniam verslui įtakos darniam vystymuisi vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vida Škudienė
   Disertacija: Ekspozicinio teksto supratimo mokymo ir mokymosi efektyvinimo prielaidos dviejų kalbinių grupių analizės pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas ir Klaipėdos universitetas

 • daktaras Vytautas Šlapkauskas
   Disertacija: Vientiso astronominės visatos vaizdo sudarymo 5-12 klasių moksleiviams problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.09
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Daiva Šlekienė
   Disertacija: Paslaugų sferos vaidmuo nacionalinės ekonomikos plėtroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.03.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Violeta Šlekienė
   Disertacija: Orientuojamųjų užduočių naudojimas fizikos sąvokų plėtrai pagrindinėje mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.20
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Adolfas Šleževičius
   Disertacija: Maisto produktų gamybos augimo rezervai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.10.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Sąjunginis neakivaizdinis finansų ekonomikos institutas

 • daktaras Kristina Šliavaitė
   Disertacija: Nuo "civilizacijos nešėjų" iki socialinių programų tikslinės grupės: socialinė kaita, etniškumas ir kolektyvinė atmintis Lietuvos atominės jėgainės bendruomenėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.08
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Lundo universitetas

 • daktaras Juozas Šliavas
   Disertacija: Traktorininkų - mašinistų rengimas ir jų panaudojimas Lietuvos TSR kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Laimona Šliburytė
   Disertacija: Ekonomikos subjektų konkurencinės aplinkos vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Zita Šličytė
   Disertacija: Viktimologinių duomenų panaudojimas advokato veikloje tarybiniame baudžiamajame procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.03.12
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Jolita Šliogerienė
   Disertacija: Autonominių studijų individualizacijos lingvodidaktiniai parametrai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jūratė Šliogerienė
   Disertacija: Energetikos įmonių turto vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.22
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Gražina Šmitienė
   Disertacija: Saviraiškos vaidmuo ugdant 6-8 metų vaikų dorovinį elgesį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.10
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Rasa Šnapštienė
   Disertacija: Socialiniai ekonominiai faktoriai optimizuojant aukštųjų mokyklų dėstytojų laiko biudžetą (pagal Lietuvos pavyzdį)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.22
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Šarūnas Šniras
   Disertacija: Krepšinio sporto mokyklų moksleivių socialinių įgūdžių ugdymo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.14
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Anastazas Juozas Špokas
   Disertacija: Lengvaatlečių atrankos į sportinio profilio bendrojo lavinimo mokyklas internatus ir pedagoginės kontrolės sistemos pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.09.17
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Sąjunginis fizinės kultūros mokslo tyrimų in-tas

 • daktaras Indrė Špokienė
   Disertacija: Retųjų vaistų prieinamumo reglamentavimas sveikatos teisėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.01.08
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Vidas Julius Štaras
   Disertacija: Moterų akademinio irklavimo komandų treniruočių individualizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.01
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: P. Lesgafto valstybinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Lijana Štarienė
   Disertacija: Teisė į teisingą teismą pagal 1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.22
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Ona Štitilienė
   Disertacija: Lentelinės daugybos ir dalybos mokymo ypatumai pagalbinės mokyklos žemesnėse klasėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.05.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos defektologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Darius Štitilis
   Disertacija: Teisinės atsakomybės pagrindų nustatymo už neteisėtas veikas elektroninėje erdvėje problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.10
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Dalia Štreimikienė
   Disertacija: Išorinių energijos gamybos išlaidų, susijusių su atmosferos tarša, įvertinimas Lietuvos energetikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.17
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Edita Štuopytė
   Disertacija: Teritorinės bendruomenės centro darbo su vaikais socialinės edukacinės funkcijos ir jų raiškos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Žaneta Štuopytė
   Disertacija: Valstybės skolos struktūra ir valstybės skolinimosi įtaka Lietuvos ekonomikai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Viktoras Šukliauskas
   Disertacija: Skaičiavimo technikos diegimo respublikos materialinio techninio tiekimo planavime klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.11.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Povilas Šukys
   Disertacija: Sausinimo objektų statybos organizavimo formų tobulinimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.03.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Saulius Šukys
   Disertacija: Sportinė veikla kaip paauglių vertybinių orientacijų, asmenybės savybių ir socialinio elgesio formavimosi veiksnys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.04.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Daiva Šukytė
   Disertacija: Neformaliojo ugdymo modelis: teorinis ir empirinis pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.02.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Inga Šulcienė
   Disertacija: Reklaminės - informacinės klubo veiklos tobulinimo sąlygos ir kryptys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.09.20
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado N. Krupskajos valstybinis kultūros institutas

 • daktaras Gintautas Šulija
   Disertacija: Baudos bausmė ir jos skyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.06
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Šulija
   Disertacija: Nekilnojamojo turto masinio vertinimo ir apmokestinimo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.10
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Gintaras Šumskas
   Disertacija: Ekonominis balsavimas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Sociologinė rinkėjų elgsenos analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.16
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gražina Šumskytė
   Disertacija: Mokslinio dialogo mokymas kalbos pragmatikos aspektu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.02.20
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos M. Torezo valstybinis užsienio kalbų pedagoginis institutas

 • daktaras Biruta Švagždienė
   Disertacija: Turizmo paslaugos edukacinio potencialo raiška besimokančios organizacijos kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Birutė Švedaitė
   Disertacija: Socialinis darbas Lietuvoje: naujos funkcinės sistemos visuomenėje atsiradimo ir vystymosi prielaidų sociologinė analizė.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.13
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gintaras Švedas
   Disertacija: Laisvės atėmimo bausmės ir jos vykdymo teorinės problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.23
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vaclovas Šveikauskas
   Disertacija: Tradicinių ir modernių aukštojo mokslo bruožų sąveika realizuojant visuomenės sveikatos bakalauro studijų sistemą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.18
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas

 • daktaras Algimantas Šventickas
   Disertacija: Mokymo rezultatų vertinimo humanizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.04.13
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Eglė Švilpaitė
   Disertacija: Nuosavybės teisės apribojimai pagal 1950 m. žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.02.25
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Daivis Švirinas
   Disertacija: Vertikaliųjų susitarimų reglamentavimas konkurencijos teisėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.05.03
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“