TECHNOLOGIJOS MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

Š

 • daktaras Vaidotas Šabanas
   Disertacija: Sąveikaujančių šilumos pernašos procesų vandens lašuose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.25
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Dalia Šablevičienė
   Disertacija: Katijoninio krakmolo sandarus įtaka flokuliacinėms savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.07
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Andrius Šablinskas
   Disertacija: Reaktyviosios galios planavimas ir valdymas elektros rinkos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.29
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Arvydas Šablinskas
   Disertacija: Lizuojančio fermentinio preparato iš BACILUS SUBTILIS SK-52 gavimo technologija ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.11.19
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos maisto pramonės technologijos institutas

 • daktaras Jolanta Šadauskienė
   Disertacija: Dažyto plonasluoksnio tinko drėgminių savybių įtaka mineraline vata apšiltintos sienos ilgalaikiškumui.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.01.25
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Raimondas Šadzevičius
   Disertacija: Aplinkos poveikio žemių užtvankų šlaitų tvirtinimo gelžbetoninėms plokštėms modeliavimas ir analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.24
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Viktoras Šaferis
   Disertacija: Karinės technikos objektų atpažinimas pagal seismoakustinius signalus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.02.07
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Mokslinis gamybinis susivienijimas "Dalniaja sviaz"

 • daktaras Jelena Šaimardanova
   Disertacija: Hidroterminių pernešimų procesų skaitinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.08
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algirdas Šakalys
   Disertacija: Lietuvos krovininio transporto plėtros sisteminė analizė(Nacionalinės programos pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.06.26
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas ;

 • daktaras Viktoras Šakalys
   Disertacija: Precizinių detalių apdirbimo tikslumo analizė panaudojant ESM
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.10.15
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aloyzas Algimantas Šakmanas
   Disertacija: Šilumos mainų tyrimas, skersai aptekant cilindrą aukštos temperatūros disocijuotų degimo produktų srautu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.02.15
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Vigintas Šakys
   Disertacija: Orientuotų grafų taikymo kalendorinio planavimo automatizavimui klausimai (inžinerinių aukštųjų mokyklų pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.13
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Alvija Šalaševičienė
   Disertacija: Technologiniai, struktūriniai ir biocheminiai kiaulienos pokyčiai dėl kiaulių reprodukcinio ir kvėpavimo sindromo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.13
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Lietuvos maisto institutas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Česlovas Šalkevičius
   Disertacija: Butų šildymo ir karšto vandens sistemų jungiamų prie centralizuotų termofikacinių tinklų, kūrimas ir tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.11.14
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Baltarusijos politechnikos institutas

 • daktaras Tomas Šalkus
   Disertacija: Li+, Vo°° superjonikų struktūros, elementinės sudėties ir krūvinikų pernašos sąsajų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.22
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Bernardas Šalna
   Disertacija: Kalbos signalų apdorojimo metodų, pagrįstų tiesine prognoze, sukūrimas ir tyrimas kokybiškam jos sintezavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.04
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Remigijus Šalna
   Disertacija: Dispersinio armavimo įtaka gelžbetoninių besijų perdangos plokščių praspaudimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.30
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Joana Šalomskienė
   Disertacija: Žarnyno lazdelės grupės bakterijų vystymosi dėsningumų nustatymas tobulinant fermentinių sūrių technologiją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.10.12
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Sąjunginis mėsos pramonės mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Joana Šalomskienė
   Disertacija: Mikrobiologiniai procesai fermentinių sūrių gamyboje ir jų kontrolės būdai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.10.29
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Arūnas Šaltis
   Disertacija: Radijo technologijos vartotojų prieigų tinkluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.09.10
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Romualdas Šaltis
   Disertacija: Silpnų elektrinių signalų moduliacinių matuoklių fluktuacinis jautrumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.03.04
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Leningrado V. Uljanovo (Lenino) elektrotechnikos institutas

 • daktaras Dainius Šalucha
   Disertacija: Didelės galios puslaidininkių silicio prietaisų p-n sandūros krašto pasyvacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.19
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Antanas Šapalas
   Disertacija: Gniuždomų žiedinio skerspjūvio betoninių elementų su išoriniu plieno kevalu stiprumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.12
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Kazimieras Šapalas
   Disertacija: Apie mažais ekscentricitetais gniuždomų žiedinio skerspjūvio elementų stiprumo išnaudojimo atvejus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.20
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Vaidotas Šapalas
   Disertacija: Vienanavių rėmų trapecinių plieninių kolonų atsparumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.28
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jonas Šaparauskas
   Disertacija: Darnaus miesto vystymo (-si) daugiatikslė selektonovacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.09.27
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jonas Šarakauskas
   Disertacija: Iš anksto įtemptų keramzitbetoninių sijų plyšių atsivėrimo ir užsidarymo bei deformacijų tyrimai veikiant tarpusavyje susijusiom ilgalaikėm ir trumpalaikėm apkrovom
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.12.10
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Viačeslavas Šaraškinas
   Disertacija: Tiesiastrypės betonšerdės vamzdinės plieno kabomosios konstrukcijos kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.07
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Egidijus Šarauskis
   Disertacija: Cukrinių runkelių sėjos ražienoje sudėtinių noragėlių technologinių parametrų pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.20
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas

 • daktaras Vaidotas Šarka
   Disertacija: Daugiakriterinių sprendimų sintezė, parenkant racionalius pastatų technologinius - organizacinius variantus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.31
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Kiprijonas Kastytis Šarkauskas
   Disertacija: Automatinis atstumo iki gedimo vietos nustatymas orinėse išsišakojusiose energijos perdavimo linijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.27
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Edita Šarkienė
   Disertacija: Racionalaus investavimo į vienbučių gyvenamųjų namų statybą sprendimų modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.23
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Antanas Šarkinas
   Disertacija: Rūgštus pieno pakaitalas, turintis profilaktinių poveikių sergant skrandžio ir žarnyno ligomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.04.27
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Vologdos pienininkystės institutas

 • daktaras Alvidas Šarlauskas
   Disertacija: Mažos galios traktorių kabinos vibroakustiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas

 • daktaras Germanas Šarovas
   Disertacija: Atspindinčio tipo žemų dažnių plačiajuosčių bangolaidinių filtrų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.02
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kijevo politechnikos institutas

 • daktaras Ignas Stanislovas Šateikis
   Disertacija: Elektrinių termoakumuliacinių šildytuvų gyvulininkystūs patalpoms tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.31
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Leningrado žemės ūkio institutas

 • daktaras Gintautas Šatkauskas
   Disertacija: Maksimalaus drenažo nuotėkio ir drėgmės atsargų pasiskirstymo priemolio dirvožemiuose tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.10.31
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Baltarusijos melioracijos ir vandens ūkio mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Regina Stanislava Šatkienė
   Disertacija: Įvairaus riebumo fermentinių sūrių tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.29
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Romualdas Šatkus
   Disertacija: Dvikoordinačio banginio vibracinio staliuko dinamika ir valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.05.14
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Gintas Šaučiuvėnas
   Disertacija: Optimalus erdvinių strypinių plieninių konstrukcijų projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.01.21
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kijevo valstybinis statybos ir architektūros technikos universitetas

 • daktaras Povilas Šaulys
   Disertacija: Minosvaidžio minos imitatoriaus ir grunto sąveikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.03.15
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Valentinas Šaulys
   Disertacija: Paviršinio vandens nuvedimo būdai nuo drenuotų žemių (Lietuvos TSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.24
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Baltarusijos melioracijos ir vandens ūkiomokslo tyrimų institutas

 • daktaras Leonid Ščeglov
   Disertacija: Dvitakčio variklio darbo proceso tyrimai panaudojant oksidatorių vandenilio peroksidą vietoje oro
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.07
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Sąjunginis neakivaizdinis politechnikos institutas

 • daktaras Jevgenijus Ščemeliovas
   Disertacija: Suvirinimo proceso CO aplinkoje valdymo būdų išdirbimas, naudojant invertorinio tipo maitinimo šaltinius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.07
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos N. Baumano aukštoji technikos mokykla

 • daktaras Janė Ščiukaitė
   Disertacija: Informacijos nešiklio statmenų svyravimų matavimo metodų ir priemonių kūrimas elektrostatinio registravimo principu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.03.15
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Lina Šeduikytė
   Disertacija: Apdailos medžiagų ir aplinkos parametrų įtaka patalpų mikroklimato kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.07
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Elena Kristina Šeibokienė
   Disertacija: Režimo parametrų įtaka audinių iš įvairių cheminių siūlų įtempimo atvirkštinei relaksacijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.28
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Nikolajus Šeika
   Disertacija: Pneumomechaninių verpimo mašinų tipo BD-200 formavimo - sukimosi kamerų aerodinaminių sukimosi sąlygų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.05.25
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos tekstilės institutas

 • habilituotas daktaras Rimantas Šeinauskas
   Disertacija: Išdėstymo ir trasavimo algoritmų sudarymas ir tyrimas automatizuojant SSM lastelių projektavimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.11.16
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Rimantas Šeinauskas
   Disertacija: Skaičiavimo aparatūros konstrukcinių mazgų tinkamos kontrolei automatizuotas techninis projektavimas. Teoriniai klausimai, metodai ir programų sistema
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.06.11
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Leningrado V. Uljanovo (Lenino) elektrotechnikos institutas

 • daktaras Marijus Šeporaitis
   Disertacija: Kontroliuojamo kondensacijos pliūpsnio tyrimas cilindriniame inde
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.05.20
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Antanas Algimantas Šerkšnas
   Disertacija: Variklių cilindrų bloko įtrūkimų atsiradimo priežasčių tyrimas ir jų pašalinimas būdo parengimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.20
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Leningrado inžinerinis statybos institutas

 • daktaras Algirdas Šermukšnis
   Disertacija: Pneumatinių virpesių generatorių dinamikos tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.10.31
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Robertas Šertvytis
   Disertacija: Telefoninių pokalbių automatinės apskaitos sistemų struktūrų analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.01.24
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Leningrado M. Bonč-Brujevičiaus elektrotechninių ryšių institutas

 • daktaras Arūnas Šėrys
   Disertacija: Celiuliozinių sorbentų, skirtų biopolimerų skystinei chromatografijai, sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.14
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Saulius Šeržentas
   Disertacija: Elektrostatinių komutatorių su skysto metalo kontaktais sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.09.10
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Šeškevičius
   Disertacija: Natūralus ančių ūkių nuotekų valymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.25
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Sąjunginis vandens tiekimo, kanalizacijos, hidrotechninių įrenginių ir inžinerinės hidrogeologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Andžela Šešok
   Disertacija: Kurčnebylių klausos aparato, perduodančio informaciją lytėjimo būdu, kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Dmitrij Šešok
   Disertacija: Santvarų topologijos optimizavimas genetiniais algoritmais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.16
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Nikolaj Šešok
   Disertacija: Ruloninio ofsetinio spausdinimo įrenginio cilindrų skersinių virpesių ir įlinkių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Ona Šeštakauskienė
   Disertacija: Pieno sudėties ir savybių kitimas ir jo įtaka kai kurių pieno produktų gamyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.09.23
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Kazimieras Šeštokas
   Disertacija: Ultragarsinių bangolaidinių profilometrų sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.10.29
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jadvyga Šeštokienė
   Disertacija: Sviesto, pagaminto iš acidofilinio ir streptokokinio raugo mišinio savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.12.12
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Romualdas Šiaučiulis
   Disertacija: Plastinio formavimo plytų atsparumo šalčiui nustatymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.08.28
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Raimundas Šiaučiūnas
   Disertacija: Al 3+ pakeistų KHS hidroterminė sintezė ir efektyvių termoizoliacinių medžiagų gavimas jų pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.02.13
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Rygos A. Pelšės politechnikos institutas

 • daktaras Giedrius Šiaudinis
   Disertacija: Lietuvos automobilių kelių nestandžių dangų konstrukcijų stiprumo nustatymo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.21
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Petras Šibilskis
   Disertacija: Karinės troposferinio ryšio technikos tinkamumo remontui didinimo metodų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.09.19
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Leningrado karo ryšių akademija

 • daktaras Kęstutis Šidlauskas
   Disertacija: Ekstremalių dinaminių objektų minimalios dispersijos valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.05
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vilius Šidlauskas
   Disertacija: Energetikos sistemos parametrų informacinių charakteristikų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.16
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vladas Šidlauskas
   Disertacija: Radiaciniai ir sudėtiniai šilumos mainai vandenilio plazmos lanke
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.09.16
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Daiva Šidlauskienė
   Disertacija: Šešiavelenčio chromo adsorbcija katijoninio krakmolo dariniais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.17
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Arvydas Šikšnys
   Disertacija: Krantų apsaugos pentinų tipo įrenginių hidrauliniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.12.27
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Leningrado M. Kalinino politechnikos institutas

 • daktaras Antanas Sigitas Šileika
   Disertacija: Pelkių sausinimo plastmasiniu drenažu tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.03.01
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Baltarusijos melioracijos ir vandens ūkio mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Audrius Šileika
   Disertacija: Taršos prevencijos uždavinių sprendimas optimizuojant įmonės gamybinę veiklą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.15
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Irma Šileikienė
   Disertacija: E. mokymosi informacinių technologijų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.02
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vytautas Šileikis
   Disertacija: Paviršinių vandens išteklių paskirstymo tarp vartotojų pagrindimas, formuojant ir vystant Lietuvos TSR vandens ūkio sistemas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.02.28
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Leningrado hidrometeorologijos institutas

 • daktaras Sigitas Albinas Šilinskas
   Disertacija: Suvirinimo generatorių parametrų ir charakteristikų bei jų priklausomybės nuo technologinių nukrypimų gamyboje tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.04.02
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Galina Šilko
   Disertacija: Lygiagrečiųjų algoritmų tyrimas ir taikymas lazerinėse technologijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.19
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Antanas Šimaitis
   Disertacija: Elektrinių komutacijų montažinio konfliktiškumo minimizavimas. Algoritmai ir skaičiavimų organizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.01.05
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stasys Šimaitis
   Disertacija: Kiliminių dangų garso absorbcinių savybių tyrimas ir projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.25
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Sergijus Ignas Šimakauskas
   Disertacija: Karbiuratorinio variklio tyrimas su elektronine uždegimo sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.01.25
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Petras Šimas
   Disertacija: Bulvių kasimo mašinų noragų universalaus apsaugos mechanizmo išradimas ir tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.04.10
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: RTFSR Nejuodžemio zonos žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos mokslo tyrimų ir projektavimo technologijos institutas

 • daktaras Stasys Šimatonis
   Disertacija: Traktorinio variklio su degimo kamera stūmoklyje darbinio proceso tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.04.26
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Rimantas Šimeliūnas
   Disertacija: Elektromagnetiniai nevienalyčio skysčio srauto keitikliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.24
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Zita Šimkevičienė
   Disertacija: Baltyminių kompozicijų, skirtų mėsos produktų gamybai, sukūrimas ir panaudojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.01.27
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Maskvos taikomosios biotechnologijos institutas

 • daktaras Česlovas Šimkevičius
   Disertacija: Aliuminio - galio arsenido puslaidininkių slėgio keitiklių sukūrimas ir ištyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.20
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Teodoras Šimkevičius
   Disertacija: Vienfazio asinchroninio mikrovariklio su nesimetriniu statoriaus magnetolaidžiu darbo režimo tyrimas ir mech. ch-kos skaičiavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.01.19
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vida Šimkūnaitė
   Disertacija: Baigtinių elementų modelis idealiai tampriai standaus (kietėjančio) kūno, esančio plokščios deformacijos būvyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.22
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Jonas Šimkus
   Disertacija: Moreninių priemolių Lietuvos TSR Šiaurės rytų dalyje, kaip pagrindų inžineriniams pastatams , fizinės ir mechaninės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1955.06.07
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Regimantas Šimkus
   Disertacija: Lenkiamų gelžbetoninių elementų kreivio sklaida ir tikimybinis įlinkių prognozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.04.28
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vytautas Šimonis
   Disertacija: Šiurkščių žiedinių kanalų šilumos mainai ir hidraulinis pasipriešinimas dujų sraute, esant dideliems šiluminiams apkrovimams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.12.16
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Juozas Šimulionis
   Disertacija: Rastrinių kampo matavimo keitiklių metalo pjovimo staklėms sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.24
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Stasys Šinkūnas
   Disertacija: Trintis ir šilumos atidavimas vertikalių plėvelinių šilumokaičių pradiniame ruože
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.11
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas

 • habilituotas daktaras Stasys Šinkūnas
   Disertacija: Termohidromechaniniai pernešimo procesai gravitacinės skysčio plėvelės sistemose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2001.08.30
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Vilma Šipailaitė
   Disertacija: Vinilacetato kopolimero latekso plėvelių savybių gerinimas polimeriniais priedais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.11
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aušra Šipailienė
   Disertacija: Prieskoninių ir aromatinių augalų ekstraktų poveikis mikroorganizmams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.10
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Danutė Šipienytė
   Disertacija: Statistinių metodų panaudojimas dinaminių sistemų nestacionarumui nustatyti identifikavimo uždaviniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.06
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Raimondas Širmulis
   Disertacija: Lietuvos TSR kalvotų dirvų ištisinio kultivavimo agregato optimalūs parametrai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.01.19
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Justa Širvaitytė
   Disertacija: Odų išdirbimo technologija nukalkinant peroksiacto rūgštimi
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.04.23
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jadvyga Šiškienė
   Disertacija: Aukštapelkių mažaskaidžių durpių Lietuvos nusausintuose ir eksploatuojamuose durpynuose svarbiausiųjų savybių kitimo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.26
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Giedrius Šiupšinskas
   Disertacija: Centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos kompleksinio modernizavimo modelis.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.16
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Adolfas Apolinaras Šiuša
   Disertacija: Integralinių mikroschemų pereinamųjų procesų informacinės matavimo sistemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.12
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Romualdas Škėma
   Disertacija: Šilumos mainų intensifikavimo, kritinių šiluminių srautų bei slėgio pulsacijų tyrimas mažo diametro vamzdeliuose, esant dideliems šiluminiams apkrovimams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.11.16
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Mindaugas Šlamas
   Disertacija: Šokolado glazūrės apdirbimo rutuliniame malūne proceso optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.09.07
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos maisto pramonės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Anupras Šlančiauskas
   Disertacija: Šachmatinių vamzdžių pluoštų paviršiaus šilumos atidavimo efektyvumo tyrimas įvairių skysčių srautuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.05.18
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Anupras Šlančiauskas
   Disertacija: Turbulentinio šilumos pernešimo struktūra pasienio sluoksnyje skysčių su Pr arba=1
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1975.05.21
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos šilumos ir masės mainų institutas

 • daktaras Kęstutis Šlapikas
   Disertacija: H2SeO3 poveikis III-V grupės puslaidininkių Šotkio sąlyčio elektrinėms charakteristikoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Antanas Šležas
   Disertacija: Veikiančių šilumos tinklų pralaidumo didinimo galimybių tyrimai (Kauno m. pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.29
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Eduardas Juozas Šležas
   Disertacija: Precizinio informacijos įrašymo papuslapiui į rastrinius modulius įrenginio sukūrimas ir dinamikos bei tikslumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.22
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ričardas Šležas
   Disertacija: Šilumos ir impulso pernešimas turbulentiniame pasienio sluoksnyje už kliūties
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.29
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Kazys Šleževičius
   Disertacija: Sijų - sienučių ir betoninių blokų stiprumo įtempimų ir deformacijų tyrimai, kai jie gniuždomi nedidelėmis aikštelėmis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.27
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Šliažas
   Disertacija: Triacetatinio pluošto fizinių savybių priklausomybės nuo jo gavimo technologijos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.24
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Šliažas
   Disertacija: Cheminių siūlų elektrinės savybės ir jų vertinimo metodai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1982.02.06
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rasa Šlinkšienė
   Disertacija: Skystųjų azoto kalcio magnio trąšų gavimas iš dolomito
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.15
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jurgis Šliogeris
   Disertacija: Tiesinio judesio sinchroninio generatoriaus su kintama magnetine varža tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.20
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Reimondas Šliteris
   Disertacija: Radiotechninių magnetokoncentracinių metodų puslaidininkių charakteristikoms matuoti tyrimas ir sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.25
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kristina Šliužienė
   Disertacija: Plonųjų magnetito sluoksnių bei jų darinių augimas ir tyrimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.15
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Artūras Šmaižys
   Disertacija: RBMK-1500 panaudoto branduolinio kuro saugojimo konteinerių ir radioaktyviųjų atliekų saugyklų branduolinių ir radiacinių charakteristikų analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.03.09
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Justinas Šmitas
   Disertacija: Skysto galvijų mėšlo ruošimo tręšimui technologija Lietuvos sąlygose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.04.19
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Aušra Šmitienė
   Disertacija: Azoto išplovimo vyksmo upelių baseinuose dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.31
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Arnoldas Šneideris
   Disertacija: Pradinio įtempių ir deformacijų būvio įtaka lenkiamų gelžbetoninių elementų su sustiprinta tempiama zona darbui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.07
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Raimondas Šniuolis
   Disertacija: Konstrukcinių medžiagų mažaciklio nuovargio charakteristikų priklausomybė nuo mechaninių savybių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.24
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Andrejus Šostakas
   Disertacija: Skystųjų amonizuotų amonio nitrato trąšų technologija ir amonio salietros terminis stabilumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.27
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Edvard Špilevski
   Disertacija:
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.01.04
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: TSRS MA Automatikos ir telemechanikos institutas

 • habilituotas daktaras Edvard Špilevski
   Disertacija: Stochastinių procesų ir sistemų automatinėje kontrolėje ir valdyme dinaminis atpažinimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.01.16
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: SSRS prietaisų ministerijos ir mokslų akademijos valdymo problemų institutas

 • habilituotas daktaras Liudvikas Algirdas Špokas
   Disertacija: Javų smulkinimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.17
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Alfonsas Algimantas Špokauskas
   Disertacija: Karščiui atsparių gaminių iš mergelingo dolomito savybių ir technologinių jų gamybos parametrų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.30
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Algimantas Šriupša
   Disertacija: Technologinio proceso ir techninių priemonių krūmams naikinti bei šalinti tyrimas lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.11.22
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Leonard Štac
   Disertacija: Vibrovariklių su laisvu rotoriumi išdirbimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.08
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Stanislovas Štaras
   Disertacija: Plačiajuosčių kreipimo sistemų, skirtų matavimo oscilografams ir impulsinių įtampų matuokliams, kūrimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.22
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Minsko aukštoji inžinerinė zenitinė-raketinė mokykla priešlėktuvinės gynybos mokykla

 • habilituotas daktaras Stanislovas Štaras
   Disertacija: Osilografinių ir keitiklinių elektroninių vamzdžių plačiajuosčiai traktai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.12.26
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Štuikys
   Disertacija: Topologinio metodo algoritmų, skirtų ESN schemų spaudintinėms komutacijoms projektuoti tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.01.30
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Štuikys
   Disertacija: Metaprogramavimo metodai ir jų taikymas programoms ir intelektualios nuosavybės komponentams kurti
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2003.01.07
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Arminas Štuopys
   Disertacija: Šarminio (ceotilizuoto) rišiklio tyrimas ir taikymas ugniai atspariame betone
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.18
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Esmeralda Štyps
   Disertacija: Biomechaninių konstrukcijų modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.08.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Česlovas Šukelis
   Disertacija: Elektromechaninio pozicionavimo įrenginio dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Česlovas Šukelis
   Disertacija: Elektromagnetinių vibrogeneratorių sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.10.08
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Sąjunginis elektros mašinų gamybos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Marijonas Šukšta
   Disertacija: Realios skerspjūvio formos strypinių sistemų iš tiesiškai stiprėjančios medžiagos, veikiamų kintamos kartotinės apkrovos, skaičiavimas ir optimizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.10.15
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Vykintas Šuksteris
   Disertacija: Skersai aptekamų vamzdžių srauto sukeltų vibracijų ir jų įtakos šilumos mainams tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.28
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Arūnas Mindaugas Šukys
   Disertacija: Precizinių KMM sąveikos su matuojamu objektu įtaisų kūrimas ir tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.23
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Ritoldas Šukys
   Disertacija: Dyzelinių variklių išmetimo sistemos triukšmo ir dūmingumo mažinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.01.18
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Vytautas Šukys
   Disertacija: Vietinis šilumos atidavimas ir pasipriešinimas spiraliniuose kanaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.11
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Nerijus Šulčius
   Disertacija: Mechatroninių vykdymo sistemų valdymas kintamos struktūros reguliatoriais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Dalius Šulga
   Disertacija: Aktyviosios ir reaktyviosios galių režimų valdymas restruktūrizuotoje elektros energetikos sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.02.14
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vilius Šulga
   Disertacija: Ledo trikdžiaus lietaus vandens įlajose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.01.30
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Sergejus Šulika
   Disertacija: Bangų tipų plačiajuosčių keitiklių stačiakampiuose bangolaidžiuose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Charkovo radioelektronikos institutas

 • daktaras Patricijus Pranciškus Šulnius
   Disertacija: Magnetinių juostų impulsinės apkrovos juostų pratraukimo mechanizmuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Dinas Šulskis
   Disertacija: Kvazioptimalių ir kintamos struktūros automatinio valdymo sistemų sintezės algoritmai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Piotras Vikentijus Šulskis
   Disertacija: Precizinių metalo pjovimo staklių atskaitos įrenginių, skirtų matuoti kampinius poslinkius bei kinematinį tikslumą tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.26
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Eksperimentinis metalo pjovimo staklių mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Lina Šumskienė
   Disertacija: Elektroninės optinės sistemos laukų įtakos modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.08.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rimas Jonas Šurna
   Disertacija: Optoelektroninių keitiklių skaitantiems automatams tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.13
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Mindaugas Raimundas Švedas
   Disertacija: Energiją taupančios dobilų pelų-sėklų mišinio džiovinimo technologijos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.14
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos institutas

 • daktaras Antanas Algimantas Švėgžda
   Disertacija: Statmenai aptekamų vamzdžių pluoštų aukštų reinoldsų riboje šilumos mainų efektyvumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.01.15
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Otonas Švėgžda
   Disertacija: Statinių aktyvinės galios matavimo keitiklių tyrimas esant nesinusinėms srovei ir įtampai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.06.19
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Leningrado V. Uljanovo (Lenino) elektrotechnikos institutas

 • daktaras Sigitas Švėgžda
   Disertacija: Cilindro šilumos mainai ir aptekėjimo nestacionarumo elementai turbulizuotuose skysčių srautuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.11.13
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Petras Švenčianas
   Disertacija: Srauto kintančių fizikinių savybių įtakos šilumos mainams šorinio aptekėjimo atveju
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.14
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Rygos politechnikos institutas

 • daktaras Augustinas Švenčionis
   Disertacija: Tarpueilių dirbimo kultivatorių darbinių dalių tyrimai Lietuvos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.22
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“