FIZINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

Ž

 • daktaras Irena Žakaitė
   Disertacija: Autokatalizinė Cu(II) jonų redukcija formaldehidu šarminiuose hidroksilinių ligandų tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.02.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas, Biochemijos institutas ir Vilniaus universitetas

 • daktaras Tomas Žalandauskas
   Disertacija: Sudėtingų atomų ir jonų teorinio tyrimo metodų plėtojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.07
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Artūras Žalga
   Disertacija: Zolių gelių sintezės metodo taikymas įvairiems superlaidininkams sintetinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.04.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Audronė Žaliauskienė
   Disertacija: Bekalkiu būdu pagaminto šikšnos chromuoto pusgaminio apdailos procesai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.07.07
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Valerijonas Žalkauskas
   Disertacija: Krūvio pernešimo procesai lauko tranzistorių sandarose formuojant pikosekundinius impulsinius virpesius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos SSR MA elektronikos institutas

 • daktaras Jonas Žalnierius
   Disertacija: Naftos perdirbimo gamyklų sieros-šarminių nutekamųjų vandenų elektrocheminiai valymo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Raimundas Žaltauskas
   Disertacija: SbSI kristalų juostinės sandaros ir optinių savybių tyrimas pseudopotencialo metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Fizikos universitetas

 • daktaras Gailė Žalūdienė
   Disertacija: Juozo Lukoševičiaus Žemės gelmių raidos koncepcija bei jos reikšmė litosferos pažinimui (istorinis, metodinis ir metodologinis aspektai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.20
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Geologijos ir geografijos institutas

 • daktaras Albertas Žalys
   Disertacija: Begaliniamatės Gauso-Markovo grandinės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.09
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Elmundas Žalys
   Disertacija: Lokalinės ribinės teoremos hierarhiškai priklausomiems atsitiktiniams dydžiams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.09.22
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algirdas Jonas Žarnauskas
   Disertacija: Selenopolitioninių rūgščių susidarymas selenitinės rūgšties sąveikos su sulfitinę rūgštimi išdavoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.05.08
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Rimas Petras Žaromskis
   Disertacija: Viršutinės sėklaus šelfo dalies reljefo kaitos ir nešmenų diferenciacijos procesai skirtingose dinaminėse sąlygose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.04.29
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos P. Širšovo okeanologijos institutas

 • habilituotas daktaras Rimas Petras Žaromskis
   Disertacija: Kranto zonos morfologija ir kaita skirtingo dinaminio režimo baseinuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.04.25
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gintaras Žaržojus
   Disertacija: Dinaminio zondavimo rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė bei sąsajos su statinio zondavimo duomenimis Lietuvos gruntuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.16
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ernestas Žąsinas
   Disertacija: Magnetinės ir elektroninės sistemų tarpusavio sąveika aukštatemperatūrių superlaidininkų tipo puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.04.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Maskvos fizikos ir technikos institutas

 • habilituotas daktaras Algimantas Žebrauskas
   Disertacija: Polivinilchlorido skilimo, esant tūriniam spaudimui, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.04.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algimantas Žebrauskas
   Disertacija: Vario sulfido susidarymo procesai ant polimerinių medžiagų
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.01.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Ona Žeimytė
   Disertacija: Organinių sieros junginių veikimo mechanizmas elektrocheminiame nikelio išskyrimo procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rasa Žemaičiūnienė
   Disertacija: Keturių nukleonų branduolių teoriniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Rima Julė Žemaitaitienė
   Disertacija: Kai kurių rūgštinių metalokompleksinių ir katijoninių dažų vandeninių tirpalų termodinaminiai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.09.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Žemaitaitis
   Disertacija: Aromatinių epoksipropilaminų sąveika su celiulioze ir gautų produktų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.08.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Žemaitaitis
   Disertacija: Celiuliozės reakcijos su epoksidais, jų aduktais su aminais ir gautų produktų savybės
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.09.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Latvijos mokslų akademijos medienos chemijos institutas ;

 • daktaras Antanas Žemaitis
   Disertacija: Didelių nuokrypių tikimybių asimptotiniai skleidiniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.10
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stanislava Žiaukienė
   Disertacija: Vienos atraminių elementų erdvės geometrijos klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.17
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Mindaugas Žičkus
   Disertacija: Metereologinių parametrų įtaka miesto užterštumui ir jo prognozavimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.03.02
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jurgita Židanavičiūtė
   Disertacija: Kategorinių požymių priklausomybių struktūros statistinė analizė ir jos taikymas genetikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.12
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Apolinaras Žiedelis
   Disertacija: Nemuno upės slėnio Alytaus-Jurbarko atkarpoje priekrantinės zonos inžinerinė-geologinė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.12.24
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Albina Žielienė
   Disertacija: Cheminio ruteniavimo, naudojant borhidridą, proceso tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Hugo Žielys
   Disertacija: Borhidrido ir geležies (II) sąveikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.06.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Živilė Žigaitė
   Disertacija: Silūro ankstyvūjū stuburinių taikymas paleogeografijos ir paleoklimato rekonstrukcijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.23
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Lile mokslų ir technologijų universitetas

 • daktaras Leonardas Žigas
   Disertacija: SbSI ir Sb2 S3 tipo kristalų virpesių spektrai fazinių virsmų srityje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Fizikos institutas

 • daktaras Leonid Žigilej
   Disertacija: Amorfinių metalų struktūros molekuliarinis-dinaminis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Leningrado valst. technikos u-tas

 • daktaras Birutė Žilėnienė
   Disertacija: Kai kurių nikelio blizgodarių išlyginamojo veikimo klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Albinas Žilinskas
   Disertacija: Biciklo (3.3.1)nonan-2- ir 2,6-onų kitimų į biciklinius ir policiklinius funkcinius darinius tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Antanas Žilinskas
   Disertacija: Bajeso metodų ekstremumo paieškai tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.10.05
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Antanas Žilinskas
   Disertacija: Statistinių daugiaekstremių funkcijų modelių ir globalaus optimizavimo algoritmai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1985.06.18
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Gintautas Žilinskas
   Disertacija: Banginė patvanka gožos zonoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.04.02
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas ir Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Kęstutis Žilinskas
   Disertacija: Stochastinio tiesinio programavimo Monte Karlo metodu tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.21
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Mindaugas Žilinskas
   Disertacija: Elektromagnetinių informacijos keitiklių analizė integralinių lygčių metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ramutis Antanas Žilinskas
   Disertacija: Plonų aliuminio plėvelių augimo struktūros ir fizikinių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.04
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Voronežo politechnokos institutas

 • daktaras Sigitas Žilionis
   Disertacija: Krūvio pernešimo ypatumai varizoninių Al Ga As kristalų įvairiaslėnės sandūros srityje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aloyzas Pranas Žindulis
   Disertacija: Užduotųjų parametrų sluoksnių iš elementų A ir B junginių gavimo sąlygų tyrimas bei jų taikymas fotoelektriniuose keitikliuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.10.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimgaudas Žirgulevičius
   Disertacija: Nelyginių branduolių sužadintų būsenų gyvavimo trukmų matavimas Doplerio poslinkių susilpninimo metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos A.Jofės fizikos technikos i-tas

 • daktaras Indrė Žliobaitė
   Disertacija: Adaptyvus mokymo imties formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.04.01
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Elena Žukaitė
   Disertacija: Šventosios ir Žeimenos upių baseinų ežerų hidrofizinių rodiklių ir dujinio režimo įvertinimas žuvininkystei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.11.14
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Audronė Žukauskaitė
   Disertacija: Elektrocheminės pusiausvyros ir kinetika vario ir alavo kompleksų sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Jūratė Žukauskaitė
   Disertacija: Vario sulfidų sluoksnių susidarymas polietileno plėvelės ir poliesterinio audinio paviršiuje, naudijant nevandeninius sieros tirpalus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.11
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Artūras Žukauskas
   Disertacija: Nepusiausvirųjų krūvininkų ir eksitonų kaitimas stipriai sužadintuose A B grupės junginių kristaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.01.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Artūras Žukauskas
   Disertacija: Netermalizuotos elektronų ir fononų sistemos kinetika stipriai sužadintuose tiesiajuosčiuose puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.05.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gediminas Žukauskas
   Disertacija: Supaprastintų koreliacinių efektų daugiaelektronių atomų ir jonų spektruose įskaitymo metodų plėtojimas ir taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Sigitas Žukauskas
   Disertacija: Technologinio poveikio įtaka elektrofizinėms metalas - galio arsenidas ir dielektrikas - galio arsenidas kontaktų savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Judita Žukauskienė
   Disertacija: Paprastosios spanguolės (Vaccinium oxycoccos L.) DNR įvairovės ir fenolinių junginių uogose tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.09
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: VDU

 • daktaras Rasa Žūkienė
   Disertacija: Hipertermijos poveikio mitochondrijų oksidacinio fosforilinimo sistemai tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.07.09
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: VDU

 • daktaras Stanislovas Žurauskas
   Disertacija: Seklių priemaišų jonizacijos dinamikos tyrimas stipriuose elektriniuose laukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.02
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Eleonora Žurauskienė
   Disertacija: Pireno ir 3,4-benzpireno spektroskopija užšaldytuose normaliųjų parafinų tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.11.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Maskvos V. Lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Nerija Žurauskienė
   Disertacija: Krūvininkų disipacinis tuneliavimas iš donorų ir akceptorių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.01.31
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Puslaidininkių fizikos institutas

 • daktaras Inga Žutautaitė
   Disertacija: Nestacionarių procesų modelių parametrų vertinimas Bajeso metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.21
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Aurelija Žvirblienė
   Disertacija: Monokloninių antikūnų prieš insuliną charakteristika ir pritaikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.11
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo tiksliosios cheminės technologijos institutas

 • daktaras Petras Povilas Žvirblis
   Disertacija: Radijalinės koreliacijos tyrinėjimas sužadintuose atomuose išplėstiniu skaičiavimo metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Sigutė Žvironaitė
   Disertacija: Sudėtigų atomų energetinių spektrų struktūros teorinio tyrimo kai kurie klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.10.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“