HUMANITARINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

Ž

 • daktaras Živilė Žalienė
   Disertacija: Lietuvių liaudies oracijos: pagrindiniai žanro bruožai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.31
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vilma Žaltauskaitė
   Disertacija: Lietuvos krikšniškosios demokratijos genezė XIX a. pab. - XX a. Sociopolitinis aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.20
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Aleksandras Žalys
   Disertacija: lietuvių literatūrinė baladė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.11.01
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Žalys
   Disertacija: Lietuva Baltijos santarvės sistemoje 1934-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Ana Žarkova
   Disertacija: Sakiniai su bendratimi, einančia prieš veiksmažodinį tarinį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.02.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos V. Lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Rūta Žarskienė
   Disertacija: Skudučių tipo instrumentai ir jų funkcionavimas šiaurės rytų Europoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.17
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos akademija

 • daktaras Liubomiras Viktoras Žeimantas
   Disertacija: Lietuvos KP pogrindinės spaustuvės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vaiva Žeimantienė
   Disertacija: Vokiečių kalbos pasyvas ir lietuvių kalbos atitikmenys morfologiniu-sintaksiniu, semantiniu bei funkciniu aspektu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Skirmantė Žeimienė
   Disertacija: XX a. I pusės Lietuvos bažnyčių dailė: determinuojantys veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.30
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Indrė Žekevičienė
   Disertacija: Vlado Šlaito kūryba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.04.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 • daktaras Algirdas Žemaitaitis
   Disertacija: TSRS valstybės politika mokslo srityje išvystyto socializmo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.28
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Baltarusijos valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Žemaitis
   Disertacija: Dievo tautos - sužieduotinės auka
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.05.25
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Kauno teologijos fakultetas

 • daktaras Vincentas Žemaitis
   Disertacija: Kauno miesto raida kapitalizmo epochoje (1861-1913 m.). Socialinė ekonominė apybraiža
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.04.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Žemgulis
   Disertacija: Naratyvumo problema šiuolaikinėje istorijos filosofijoje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.08
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aušra Žemienė
   Disertacija: XVIII-XIX a. Raganės apskrities lietuvininkų pavardžių daryba ir kilmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.05
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Audronė Žentelytė
   Disertacija: Lietuvių ir latvių neoromantinė proza
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.02.06
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Regina Žepkaitė
   Disertacija: Lietuvių tautos kova už Vilnių 1918-1928 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.05.07
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Regina Žepkaitė
   Disertacija: Lietuvos ir Lenkijos santykiai 1919-1939 m. ir jų vieta politinėje Šiaurės-Rytų Europos konsteliacijoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.12.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Liudvika Žeruolytė
   Disertacija: Lietuvių tarybinė monumentalioji skulptūra 1960 - 1980 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.04.29
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: SSRS dailės akademijos vaizduojamojo meno teorijos ir istorijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Aušra Žičkienė
   Disertacija: Lietuvių raudos Šiaurės rytų Europos raudų kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.26
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Giedrius Židonis
   Disertacija: Pozityvizmas ir lietuvių proza. XIX amžiaus antroji pusė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.02.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Darius Žiemelis
   Disertacija: Abiejų Tautų Respublikos socialinė ekonominė raida XVI-XXVIII amžiuje: feodalizmas ar periferinis kapitalizmas? Istoriografinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.23
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Feliksas Žigaras
   Disertacija: Lietuvos TSR ekonominis ir mokslinis techninis bendradarbiavimas su sąjunginėmis respublikomis 1966-1980 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.27
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Eglė Žilinskaitė
   Disertacija: Vietos raiška Mikalojaus Daukšos Postilėje: postpoziciniai vietininkai ir jų funkciniai ekvivalentai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vida Žilinskienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos publicistikos tekstų morfologijos statistinė analizė (remiantis lietuvių kalbos publicistikos dažninio žodyno duomenimis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.02.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Audronė Žiūraitytė
   Disertacija: Lietuvių baletas. Žanro formavimasis ir raida
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.22
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Valstybinė konservatorija

 • daktaras Eugenijus Žmuida
   Disertacija: Vinco Mykolaičio-Putino lyrikos ontologiniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.09
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Julius Žukas
   Disertacija: Klaipėdos krašto ekonominė raida XIX a. antrojoje pusėje - XX a. pirmojoje pusėje (1871-1939 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.19
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Saulius Žukas
   Disertacija: Tautosakinės tradicijos ir šiuolaikinės lyrikos poetika (remiantis lietuviška medžiaga)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos M.Gorkio pasaulinės literatūros institutas

 • habilituotas daktaras Vladas Žukas
   Disertacija: S.Baltramaitis ir jo bibliografiniai darbai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.11.01
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vladas Žukas
   Disertacija: Lietuvių bibliografijos istorija (iki 1940 m.)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1972.10.30
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Audronė Žukauskaitė
   Disertacija: Subjektyvumo metafizikos krizė: M.Heideggeris, E.Levinas, J.Derrida
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.10.30
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Odeta Žukauskienė
   Disertacija: Meno formų genezės, sąveikos ir metamorfozių problemos H. Focillono ir J. Baltrušaičio medievistikos studijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.09.28
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Judita Žukienė
   Disertacija: Nespecifinės muzikos prasmės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.28
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos akademija

 • daktaras Rasutė Žukienė
   Disertacija: M. K. Čiurlionis tarp simbolizmo ir modernizmo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.15
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija, Kultūros ir meno institutas

 • habilituotas daktaras Vladas Žulkus
   Disertacija: Klaipėda ir jos regionas 11-17a.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.10
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: SSRS mokslų akademijos archeologijos in-tas

 • habilituotas daktaras Vladas Žulkus
   Disertacija: Kuršiai vakarinių baltų geležies amžiaus kultūroje ir visuomenėje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.09.08
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Vladas Algirdas Žulys
   Disertacija: Jono Rėzos raštų leksika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vladas Algirdas Žulys
   Disertacija: Jono Rėzos raštų leksika
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.11.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Kazimieras Romualdas Župerka
   Disertacija: Šalutinių sakinių ir dalyvių, pusdalyvių bei padalyvių konstrukcijų sinonimika dabartinėje lietuvių kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.03
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Šiaulių pedagoginis institutas

 • habilituotas daktaras Kazimieras Romualdas Župerka
   Disertacija: Kalbos priemonių konkurencija kaip lietuvių kalbos stilistikos objektas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.02.08
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Brigita Žuromskaitė
   Disertacija: Mirtis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų šeimoje (nuo XVI a. pusės iki XVIII a. I pusės) Sapiegų pavyzdžiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.18
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lenkijos Vroclavo universitetas

 • daktaras Alina Žvinklienė
   Disertacija: Jauna šeima: lūkesčiai ir realybė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.11.29
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Milda Žvirblytė
   Disertacija: Paveikslas ir ekranas: Lietuvos tapyba nuo XX a. 7 dešimtmečio
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.26
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Manfredas Žvirgždas
   Disertacija: Šviesa ir tiesa Alfonso Nykos-Niliūno poezijoje: vizualumo aspktas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.24
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“