SOCIALINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

Ž

 • daktaras Jurgis Žabaliūnas
   Disertacija: Žemės ūkio specialistų rengimas ir racionalus panaudojimas (Lietuvos Respublikos kolūkių ir tarybinių ūkių pav.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.10.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos K.Timiriazevo žemės ūkio akademija

 • daktaras Loreta Žadeikaitė
   Disertacija: Būsimųjų pedagogų rengimas bendravimui su delikvenčiais paaugliais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras POVILAS Žakaitis
   Disertacija: Karių pasitenkinimo tarnyba, pasitikėjimo savimi ir kovinio pasirengimo sąsajų ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.10
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Inga Žalėnienė
   Disertacija: Atstovavimas civiliniame procese (teoriniai ir praktiniai aspektai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.05.05
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Irina Žalienė
   Disertacija: Mokslinių tiriamųjų ir bandomųjų konstruktorinių darbų šakiniuose institutuose tobulinimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos S.Ordžonikidzės valdymo institutas

 • daktaras Dainius Žalimas
   Disertacija: Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai teisiniai pagrindai ir pasekmės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.04.26
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Laimutė Žalimienė
   Disertacija: Lietuvos kaimo socialinės infrastruktūros pertvarkymo mechanizmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.11.25
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Skirgailė Žalimienė
   Disertacija: Įsisteigimo teisė pagal Europos Bendrijos teisę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.04.12
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Linas Žalys
   Disertacija: Valdymo procesų ir organizacinių valdymo struktūrų tarpusavio ryšys (metodologinis aspektas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.10.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos S. Ordžonikidzės valdymo institutas

 • daktaras Vytautas Žalys
   Disertacija: Paauglių muzikinės kultūros ugdymas džiazo priemonėmis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Nijolė Žambaitė
   Disertacija: Daugiamatės klasifikacijos metodų taikymas palyginamuose ekonominiuose tyrimuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.08
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos ir liaudies ūkio planavimo mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jonas Žaptorius
   Disertacija: Remonto įmonių gamybos išlaidų apskaitos tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Sąjunginis neakivaizdinis finansų ir ekonomikos institutas

 • daktaras Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė
   Disertacija: Rūkymo profilaktikos programos, pagrįstos socialinės įtakos teoriniu modeliu, taikymo VI ir VIII klasių mokiniams efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.02.12
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Zita Žebrauskienė
   Disertacija: Buities darbų mokytojų rengimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.02.23
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Bronius Žėkas
   Disertacija: Jaunųjų sprinterių greitumo ir greičio ištvermėss eksperimentiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.23
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • daktaras Juozas Žekonis
   Disertacija: Bendrosios paskirties didžiaenergių traktorių panaudojimo ekonominio efektyvumo didinimas Lietuvos kolūkiuose ir tarybiniuose ūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aloyzas Želvys
   Disertacija: Vienatipinių objektų valdymo tobulinimas panaudojant ekonominius-matematinius metodus ir mažąsias ESM (respublikos mėsos pramonės atveju0
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado M. Kalinino politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Rimantas Želvys
   Disertacija: Paauglių ir jaunimo su charakterio akcentuacijomis priešneurotinių būsenų grupinė psichologinė korekcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.21
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado V. Bechterevo psichoneurologinis mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Rimantas Želvys
   Disertacija: Švietimo vadyba ir kaita
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.06.21
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Irena Žemaitaitytė
   Disertacija: Neformalusis suaugusiųjų švietimas kaip besimokančios visuomenės veiksnys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.02.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas

 • daktaras Renata Žemaitienė
   Disertacija: Itegruotosios marketingo komunikacijos vystymosi barjerai organizacijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.03.06
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM)

 • daktaras Audronė Žemeckė
   Disertacija: Kultūros srities valdymas kaip administracinės teisės objektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.15
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Aušra Žemgulienė
   Disertacija: Pradunės mokyklos mokytojų parengimo raida Lietuvoje 1918-1940
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Jolanta Žemgulienė
   Disertacija: Pacientų maitinimo Lietuvos ligoninėse paslaugų organizacinės ir ekonominės problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.23
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Henrikas Žiaunys
   Disertacija: Sąjunginės respublikos darbo resursų balanso dinaminio modelio sudarymo principai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gintautė Žibėnienė
   Disertacija: Neuniversitetinių studijų programų kokybės vertinimo teorinis ir empirinis pagrindimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.09
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Skaidrė Žičkienė
   Disertacija: Komunalinių atliekų tvarkymo socialiniai-ekonominiai aspektai darnios miestų plėtros kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.01.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Žilvinas Židonis
   Disertacija: Logistikos procesų valdymas: įmonių sąveikos modeliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.02.26
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Gerda Žigienė
   Disertacija: Savivaldybių obligacijų išleidimo modeliavimas Lietuvos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.02.27
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Tarptautinė aukštoji vadybos mokykla (ISM)

 • habilituotas daktaras Alfonsas Žilėnas
   Disertacija: Klasinis mokesčių pobūdis buržuazinėje Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.06.08
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Alfonsas Žilėnas
   Disertacija: Lietuvos valstietijos apmokestinimas kapitalizmo sąlygomis ir esminis jo pakeitimas, esant socialistinei santvarkai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1965.10.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Leonas Žilėnas
   Disertacija: Atmosferos užterštumo poveikis sveikatai ir ekonominis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Zenonas Žilevičius
   Disertacija: Kreditiniai poveikio metodai pramonės gamybos efektyvumui didinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.02.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Danutė Žilienė
   Disertacija: Apsakymo mokymas vidurinėje mokykloje kaip aktyvaus skaitytojo ugdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.10.23
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dalė Žilinskaitė
   Disertacija: Apskaitinės informacijos pagal nukrypimus tobulinimas gamybos išlaidų operatyvinio valdymo procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N.Voznesenskio finansų ekonomikos institutas

 • daktaras Lineta Žilinskaitė
   Disertacija: Mokymosi visą gyvenimą idėjos sisteminio įgyvendinimo Lietuvos suaugusiųjų švietime metodologinės prielaidos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.14
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Viktorija Žilinskaitė
   Disertacija: Jaunimo vertybinis požiūris į vizualinę kultūrą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.20
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dainius Žilinskas
   Disertacija: Lietuvos policijos teisės sistema: hipotezė ir modeliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.07
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Gintaras Žilinskas
   Disertacija: Vietos savivaldybės ir jų institucijos Lietuvos Respublikoje 1918-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.05.24
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Žilinskas
   Disertacija: Prancūzijos pradinės mokyklos vystymosi tendencijos (1970-1990)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Justinas Žilinskas
   Disertacija: Nusikaltimai žmoniškumui ir genocidas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.05.24
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Raimundas Žilinskas
   Disertacija: Racionalaus failų organizavimo į AVS uždaviniams spręsti tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Tomas Žilinskas
   Disertacija: Draudimo įmonių veiklos priežiūros teisinis reguliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.14
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Vaclovas Žilinskas
   Disertacija: Liaudies vartojimo reikmenų ištyeklių formavimo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.09.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Vytautas Jonas Žilinskas
   Disertacija: Mokslinių tyriamųjų ir bandomųjų konstruktorinių darbų sferos darbinių procesų intensyvinimas mokslinės techninės pažangos sąlygomis (Lietuvos TSR prietaisų gamybos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado P. Toljačio inžinerinis ekonomikos institutas

 • daktaras Laimutė Žilinskienė
   Disertacija: Jaunimo profesinio pasirengimo ypatumai naujoje socialinėse situacijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.06.29
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Nelė Žilinskienė
   Disertacija: Šuolininkų į aukštį sportinio rengimo skirtingais etapais optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.04.04
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Žilvinas Žilinskis
   Disertacija: Valiutos kurso stabilizavimas ir Lietuvos pramonės struktūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vilija Žilionienė
   Disertacija: Atlyginimų sistemos transformavimas ir išvystymas Lietuvos įmonėse, orientuojantis į rinką.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.07.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kiolno universitetas

 • daktaras Juozas Žilionis
   Disertacija: IV - VII klasių mokinių žinių apie dorovę formavimas mokomojoje veikloje (humanitarinių dalykų pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.02.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Rūta Žiliukaitė
   Disertacija: Socialinio kapitalo dinamika pokomunistinėje Lietuvos visuomenėje: socialinės ir kultūrinės efektyvios demokratijos prielaidos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.27
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Juozas Žilys
   Disertacija: Konstitucinio Teismo doktrinos formavimasis ir įtvirtinimas Lietuvos teisinėje sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.05.05
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės akademija

 • daktaras Ingrida Eglė Žindžiuvienė
   Disertacija: Rašinio užsienio kalba mokymo (si) sintetinė paradigma
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Edita Žiobienė
   Disertacija: Informacijos apie privatų asmens gyvenimą apsauga.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.05
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Vytautas Žirgutis
   Disertacija: Organizacijų valdymas įvertinant įtakos grupių poveikį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.13
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Rima Žitkienė
   Disertacija: Lietuvos mažmeninės prekybos tinklo transformacoja ir plėtros koncepcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.21
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Vida Žiūkaitė
   Disertacija: Kolūkių darbo išteklių naudojimo efektyvumo didinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.05.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos K.Timiriazevo žemės ūkio akademija

 • daktaras Povilas Vytautas Žiūkas
   Disertacija: Organizacijų soc. lenktyniavimo AVS sąlygomis rezultatų įvertinimo racionalizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Edvardas Žižys
   Disertacija: Vartotojų kooperacijos visuomeninio maitinimo finansinių rezultatų apskaitos ir analizės tobulinimo klausimai (Lietuvos TSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.08
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos kooperacijos institutas

 • daktaras Daiva Žostautienė
   Disertacija: Įmonės rinkodaros kultūra ir jos raiškos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.08.30
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Elena Žukauskaitė
   Disertacija: Žemės santykiai ir žemėtvarka Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.02.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos žemėtvarkos inžinierių institutas

 • daktaras Irena Žukauskaitė
   Disertacija: Naujų darbuotojų socializacijos organizacijoje veiksniai: mentoriaus vaidmuo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.25
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Pranas Žukauskas
   Disertacija: Sąjunginės respublikos liaudies ūkio vadovų ir specialistų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo sistemos organizacinė struktūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.09.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Liaudies ūkio akademija prie SSRS ministrų tarybos

 • habilituotas daktaras Pranas Žukauskas
   Disertacija: Kompanijų veiklos internacionalizavimas ir tarptautinių rinkų įsisavinimo strategijų formavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.08.25
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Stasys Algimantas Žukauskas
   Disertacija: Produkcijos kokybės gerinimo rezervai ir būdai (Lietuvos TSR pieno pramonės atžvilgiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Sąjunginis neakivaizdinis maisto pramonės institutas

 • daktaras Laimutė Žukauskienė
   Disertacija: Jaunesniųjų moksleivių mokymas savarankiškai skaityti mokomuosius tekstus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.17
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rita Žukauskienė
   Disertacija: Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų agresyvaus elgesio ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.05
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Regina Žukienė
   Disertacija: Lietuvos TSR farmacijos pramonės ugdymo ir jos ekonominio efektyvumo didinimo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.11.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Janas Žukovskis
   Disertacija: Įmonių veiklos ekonominis reguliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Aurimas Župerka
   Disertacija: Studentų verslumo ugdymo plėtra Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.28
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras ERIKA ŽUPERKIENĖ
   Disertacija: Organizacijų valdymas įvertinant įtakos grupių poveikį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.13
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Artūras Žurauskas
   Disertacija: Baudžiamojo procesinio sulaikymo institutas tolesnio tarybinės visuomenės demokratizavimo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.20
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: SSRS vidaus reikalų ministerijos akademija

 • daktaras Indrė Žvaigždinienė
   Disertacija: Žalos aplinkai atlyginimo teisinio reguliavimo ir praktinio taikymo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.26
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algis Žvaliauskas
   Disertacija: Tranzito plėtjimo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.05.07
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Giedrius Žvaliauskas
   Disertacija: Lietuvos politinių partijų organizacijos sociologinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.04.09
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Justinas Žvingilas
   Disertacija: Fizikos mokomųjų programų televizijos laidų parengimas ir jų naudojimo metodika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.11.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos V. Lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Jurgis Žvinklys
   Disertacija: Lietuvos TSR staklių gamyklų vidinė ūkiskaita ir jos tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.04.07
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dainius Žvirdauskas
   Disertacija: Mokyklos vadovo lyderystės ypatumai švietimo subjektų interesų ir mokyklos efektyvumo raiškos aspektu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.21
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Renata Žvirelienė
   Disertacija: Transporto priemonės prekybos įmonės santykių su vartotojais ir tiekėjais valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.02
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vilma Žydžiūnaitė
   Disertacija: Komandinio darbo kompetencijų edukacinė diagnostika ir jų vystymo, rengiant slaugytojus, pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.11.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Birutė Žygaitienė
   Disertacija: Mergaičių elgesio kultūros ugdymas darbų ir buities kultūros pamokose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“