TECHNOLOGIJOS MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

Ž

 • daktaras Pranas Žagarys
   Disertacija: Hidraulinis pasipriešinimas ir nešmenų judėjimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.07
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Baltarusijos melioracijos ir vandens ūkio mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Stanislovas Gediminas Žakevičius
   Disertacija: Asinchroninio elektros variklio su asimetriniu trumpai jungtu rotoriumi tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Gintautas Žaldarys
   Disertacija: Stipriojo ketaus technologinių liejimo faktorių įtakos prielajų efektyvumui tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.05.11
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Skirma Žalenkienė
   Disertacija: Mišriųjų vario sulfidų-vario telūridų sluoksnių poliamido 6 paviršiuje sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.15
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Antanas Stasys Žaliauskas
   Disertacija: Racionalių metinių programų formavimo remonto - statybos valdyboms tyrinėjimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.31
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Apolinaras Žaliauskas
   Disertacija: Impulso ir šilumos pernešimas turbulentiniame pasienio sluoksnyje greitėjant srautui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.09.16
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Zuzana Žaliauskienė
   Disertacija: Šilkinių audinių gamybos kokybės valdymo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.21
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Leningrado S. Kirovo tekstilės ir lengvosios pramonės institutas

 • daktaras Albinas Žalnierukas
   Disertacija: Analitinės planinės fototrianguliacijos sudarymas panaudojant ESM
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.11.17
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Maskvos geodezijos, aeronuotraukų ir kartografijos inžinierių institutas

 • daktaras Algirdas Žaltauskas
   Disertacija: Žolės miltų granulių aušinimo proceso tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.02.18
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Vladislav Žarnovskij
   Disertacija: Įtempimų būvio erdviškumo įtakos plokštelių su įpjova įtempimų intensyvumo koeficientui skaitinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.08
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Narimantas Titas Ždankus
   Disertacija: Nerišlių gruntų atsparumo išplovimui prizmatinėse vagose tyrimas, įvertinant dugninius aktualinius greičius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.28
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Narimantas Titas Ždankus
   Disertacija: Molinių ir durpinių gruntų vandens laidumo ypatumų įvertinimas filtraciniuose tyrimuose ir skaičiavimuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.04.25
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija ir Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos institutas

 • daktaras Tadas Ždankus
   Disertacija: Šilumos mainų tyrimas besileidžiančiam dvifaziam srautui aptekant šachmatinį vamzdžių pluoštą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.20
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aldona Marytė Žėbienė
   Disertacija: Kiliminių grindų dangų šilumos izoliacinių savybių tyrimas ir projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.03.29
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stasys Žebrauskas
   Disertacija: Trijų elektrodų sistemos vainikinio išlydžio elektrinis laukas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.02
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jonas Algirdas Žekevičius
   Disertacija: Kintamo aukščio dvitėjų gelžbetoninių elementų darbas skersinio lenkimo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.28
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Raimundas Alfonsas Žekevičius
   Disertacija: Dirvožemio drėgmės režimo ir suminio garavimo tyrimai drenuotose priemolio dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.30
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Gygaja Žekienė
   Disertacija: Durpių briketų ir pusbrikečių fizinių-mechaninių savybių gerinimas naudojant rišamąsias medžiagas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.10.27
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Mečislovas Želnys
   Disertacija: Ketaus lydymo pramoninio dažnumo indukcinėse krosnyse pagrindinių parametrų atidirbimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.09.25
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kijevo liejininkystės problemų institutas

 • habilituotas daktaras Mečislovas Želnys
   Disertacija: Nepertraukiamo liejimo su diferencijuotu šilumos nuvedimu ketaus ruošinių gamybos technologiniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.02.01
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos liejininkystės problemų institutas

 • daktaras Alma Žemaitienė
   Disertacija: Emulsijos sudarymo faktorių tyrimas pritaikant tai nenugriebto pieno pakaitalų gamybai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.11.27
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Vologdos pienininkystės institutas

 • daktaras Feliksas Žemaitis
   Disertacija: Pietų Pabaltijo pajūrio žiemos išorės temperatūrų ir vėjų įtaka, pastatų apsauginių konstrukcijų oro pralaidumui ir šilumos nuostoliams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.10.05
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Žemaitis
   Disertacija: Aerostatinio guolio su plaukiojančia įvore sukūrimas ir ištyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.15
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algirdas Žemeckis
   Disertacija: Elektropneumoakustinių generatorių sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.04.17
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algis Žemgulis
   Disertacija: Lygiagrečių programų sudarymo pagal sprendžiamų uždavinių funkcinę specifikaciją metodų tyrimas ir sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.27
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • habilituotas daktaras Renius Albinas Žeromskas
   Disertacija: Autokompresorių cilindro-stūmoklio grupės konstrukcinių ir technologinių ilgaamžiškumo didinimo galimybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.10.31
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Renius Albinas Žeromskas
   Disertacija: Autotransporto ir statybos mašinų patikimumo inžineriniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.05.18
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Vilma Žiaukienė
   Disertacija: Mineraliniai elementai Lietuvoje auginamuose duoniniuose javų grūduose ir jų produktuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.02.20
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gražina Žibienė
   Disertacija: Gamtosauginio debito nustatymo pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.02.20
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos vandens ūkio institutas

 • daktaras Andrius Žickis
   Disertacija: Lanksčiosios gamybos elektroninių priemonių efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.20
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ipolitas Židonis
   Disertacija: Apie gelžbetoninių elementų su įvairia tempiama zona darbą, veikiant trumpalaikėms apkrovoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.07
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Viktoras Židonis
   Disertacija: Liejimo proceso ir terminių įtempimų plokščioje ketaus kokilėje su lydžiu tarpsluoksnių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.15
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vilius Židonis
   Disertacija: Plieno mechaninių savybių nustatymas įspaudimo metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.12.22
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vilius Židonis
   Disertacija: Maisto produktų pakavimo į plėvelinę tarą automatizuotų mašinų sukūrimo moksliniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1973.04.20
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Odesos M. Lomonosovo maisto pramonės technologijos institutas

 • daktaras Vytautas Židonis
   Disertacija: Emulsijų formavimo įrengimai: tyrimas, optimizavimas ir kūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.23
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Stanislovas Žiedelis
   Disertacija: Judamų sujungimų sandarintuvų darbingumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.11.10
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Šiaurės Vakarų neakivaizdinis politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Rimantas Žiemelis
   Disertacija: Formavimo sąlygų įtaka acetatinių pluoštų savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.12
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Sąjunginis dirbtinių pluoštų mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Rimantas Žiemelis
   Disertacija: Cheminių kompleksinių siūlų mechaninės savybės greitaeigiuose tyrimuose ir tekstilės medžiagų kokybės prognozavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.06.14
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Leningrado S. Kirovo tekstilės ir lengvosios pramonės institutas

 • daktaras Vilius Žilevičius
   Disertacija: Spausdintų komutacijų algoritminių trasavimo metodų sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.03.01
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ligita Žilienė
   Disertacija: Medžiagų savybių įtakos siuvimo technologinių režimų parinkimui tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.17
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aušra Žilinskaitė
   Disertacija: Atvirųjų profilių sijų, veikiamų sudėtinių apkrovų, stabilumo nustatymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Julius Žilinskas
   Disertacija: Padengimo metodai juodosios dėžės globaliai optimizacijai ir jų lygiagretinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.28
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Pranas Juozas Žilinskas
   Disertacija: Holo efekto didelės varžos puslaidininkiuose matavimo aparatūros komplekso tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Pranas Juozas Žilinskas
   Disertacija: Elektroninių ir optoelektroninių keitiklių projektavimo principai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.06.21
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Rimvydas Povilas Žilinskas
   Disertacija: Ultragarso greičio ir slopinimo skysčiuose automatizuoto matavimo metodų ir priemonių sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.30
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Rimvydas Povilas Žilinskas
   Disertacija: SAD grandinių s-parametrų panoraminių matuoklių projektavimo moksliniai techniniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1975.05.30
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Romualdas Žilinskas
   Disertacija: Gniuždomų keramzitbetoninių elementų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.04.17
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Daiva Žilionienė
   Disertacija: Žvyrkelių renovacija tvariosios kelių tinklo plėtros aspektu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.11
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Žiliukas
   Disertacija: Metalų patvarumo ribos nustatymas tempiant pagal ribines plastinio deformavimo charakteristikas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Antanas Žiliukas
   Disertacija: Aviacinių variklių konstrukcinių elementų resurso prognozavimas įvertinant tampriojo plastinio irimo mechaniką
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.10.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kuibyševo akademiko S. Koroliovo aviacijos institutas ;

 • daktaras Pranas Žiliukas
   Disertacija: Mašinų hidrosistemų vamzdynų vibracijų sumažinimo metodų sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.11
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Mindaugas Žilys
   Disertacija: Elektroninių apsaugos sistemų efektyvumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.23
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytautas Žilys
   Disertacija: Įvairių spiralinių grąžtų konstrukcijų tyrimas ir analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.03.07
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Baltarusijos politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Gintautas Žintelis
   Disertacija: Transliatoriaus SSM mikroprogramų ir loginių schemų sintezei tyrimas ir sudarymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.05.15
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Gintautas Žintelis
   Disertacija: ESM įrenginių struktūrų alternatyvinio parinkimo bazėje automatizuotos sintezės teorija ir realizacija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1980.06.16
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Maskvos inžinerinis fizikos institutas

 • daktaras Marija Žintelytė
   Disertacija: Lietuvių kalbos frikatyvinių priebalsių automatizuotos sintezės tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.14
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vigantas Antanas Žiogas
   Disertacija: Technologinių veiksnių įtakos konstrukcinio keramzitbetonio struktūros formavimui ir fizikinėms mechaninėms savybėms tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.04.12
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vida Ona Žitkevičienė
   Disertacija: Turbinų plienų ilgalaikio ciklinio stiprumo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.17
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Evaras Žitkevičius
   Disertacija: Medicininių vaizdų analizė ir tyrimas spektriniais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.14
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Irena Žitkevičiūtė
   Disertacija: Kai kurių silikatinių stiklų atsparumo šarmams tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.12.24
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Leonas Žitkus
   Disertacija: Keptų žuvies gabaliukų tipo gabalinių maisto produktų dozavimas nedidelėmis dozėmis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Leningrado šaldymo pramonės technologijos institutas

 • daktaras Juozas Vytautas Žiugžda
   Disertacija: Šilumos mainų proceso esant klampiam plokštės aptekėjimui tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.06.29
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rytė Žiūrienė
   Disertacija: Pastatų erdvinio sprendimo vizualizavimo intelektinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.28
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Paulius Živatkauskas
   Disertacija: Skaičiavimo sistemų modeliavimo metodų tyrimas ir sudarymas, pritaikant AVS techninių priemonių komplekso projektavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.11.03
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Saulius Žlabys
   Disertacija: Spalvotų televizorių eilučių skleistinės parametrų analizė masinėje gamyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.09.29
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Egidija Žliobaitė
   Disertacija: Dažiklių surišimas katijoninis polielektrolitais tekstilės nuotėkuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.10
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Mykolas Žmuida
   Disertacija: Susukimo mechanizmo optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.24
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Leningrado S. Kirovo tekstilės ir lengvosios pramonės institutas

 • daktaras Tadas Žobakas
   Disertacija: Kompiuterizuotos veiklos reinžinerijos metodas procesų specifikacijų pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.08
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algirdas Edvardas Žukas
   Disertacija: Videomagnetofonų galvučių bloko dinaminių procesų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.02.05
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Andrius Žukas
   Disertacija: Plokščių apšiltintų stogų sistemų gaisrinio pavojingumo kompleksiniai tyrimai ir įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.02.13
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jonas Žukas
   Disertacija: Kai kurie NSK objektyvių srautų koordinavimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.12
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Juozas Žukas
   Disertacija: Plokščių gulinčių ant tampraus pagrindo, skaičiavimas optiniu-poliarizaciniu metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.05.11
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Nerijus Žukas
   Disertacija: Tamprių - plastinių apskritiminių cilindrinių kevalų skaičiavimas iki plastinio suirimo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.20
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Alaksandras Žukauskas
   Disertacija: Automatizuoto širdies ritmo analizės metodai ir techninės priemonės ligoniams sergantiems IŠL atliekant funkcinius tyrimus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.01.22
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Sąjunginis medicinos prietaisų kūrimo mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Egidijus Žukauskas
   Disertacija: Defektų parametrų matavimas aerokosminės paskirties kompozicinėse medžiagose nekontaktiniais ultragarsiniais metodais per oro tarpą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.20
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Mindaugas Žukauskas
   Disertacija: Nusausinimo molinių vamzdžių drenažu įtaka periodiškai šlapių mineralinių žemių vandens balansui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.12.30
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ričardas Saulius Žukauskas
   Disertacija: Stiklų kristalizacijos procesų tyrimas Mgo-Al O - SiO ir CaO-SiO sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.02.03
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kristina Žukienė
   Disertacija: Modifikuotų polichlorpreninių adhezinių kompozicijų struktūros morfologija ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.01.12
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Tomas Žumbakis
   Disertacija: Vaizdo glodumo įverčiai fraktalinėse vaizdų kodavimo procedūrose: teoriniai ir praktiniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.11
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Audrius Žunda
   Disertacija: Žemės ūkio technikos detalių darbinių paviršių stiprinimas naudojant koncentruotą energiją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.08.31
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas

 • daktaras Rimvydas Žurauskas
   Disertacija: Technologinių veiksnių įtaka termoizoliacinio kompozito iš putų cementbetonio ir putų polistireno savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.31
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Termoizoliacijos institutas, Viniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Ramunė Žurauskienė
   Disertacija: Sukepusioji statybinė keramika, pagaminta iš hidrožėrutinių lengvai lydžių molių su priedais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.04
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Valentin Žurbenko
   Disertacija: Dyzelio SMD-62 reguliatoriaus tyrimai ir racionalių parametrų parinkimas tikslu padidinti traktoriaus ir prikabinamų mechanizmų našumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.25
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Charkovo S. Kirovo geležinkelių transporto inžinierių institutas

 • daktaras Nerimantas Žutautas
   Disertacija: Kūno tūrio masės vidinės temperatūros ir matmenų nestabilumas harmoningai svyruojančios temperatūros aplinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.10.07
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Baltarusijos MA šilumos ir masės mainų institutas

 • daktaras Juozas Žvinys
   Disertacija: Mažo standumo plieninių dirbinių deformacijų sumažinimo terminio apdirbimo metu kai kurių metodų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.05.26
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Baltarusijos politechnikos institutas

 • daktaras Pranas Žvinys
   Disertacija: Rišlios kalbos segmentavimo ir markiravimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.20
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Algis Žvirblis
   Disertacija: Valdymo algoritmų tyrimai automatizuotose šlifavimo staklėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Eksperimentinis metalo pjovimo staklių mokslinio tyrimo institutas ;

 • habilituotas daktaras Algis Žvirblis
   Disertacija: Aukšto našumo precizinių šlifavimo įrenginių sukūrimas technologinės sistemos ir apdirbimo ciklų sintezės pagrindu
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.01.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Eksperimentinis metalo pjovimo staklių mokslo tyrimų institutas ;

 • daktaras Aldona Žvirblytė
   Disertacija: Supuvusi mediena ir galimi jos panaudojimo būdai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.11.04
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Leningrado celiuliozės ir popieriaus pramonės technologijos institutas

 • daktaras Algimantas Žvirėnas
   Disertacija: Vikšrinės važiuoklės elementų darbo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.06.18
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos fizikos matematikos ir technikos mokslų skyrius

 • daktaras Jadvyga Žvironaitė
   Disertacija: Priedų veikimo mechanizmo anhidrito hidratacijos ir kietėjimo procesams tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.27
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Arūnas Žvironas
   Disertacija: Skaitmeninių signalų heterogeninių sistemų projektavimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.19
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aušra Žvironienė
   Disertacija: Telekomunikacijų tinklais perduodamų srautų tyrimas automatų sąsūkos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.07
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“