FIZINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

A

 • daktaras Brigita Abakevičienė
   Disertacija: Polimerų metalizacija, polimerų ir metalizuotų polimerų mechaninės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.16
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aleksandras Algirdas Abišala
   Disertacija: Epitaksinių galio arsenido sluoksnių, apspinduliuotų didelių energijų jonais, elektrofizinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Darius Abramavičius
   Disertacija: Aplinkos sąlygota molekulinių sužadintų būsenų dinamika ir relaksacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.09
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Gintautas Abrasonis
   Disertacija: Paviršiaus procesų įtaka masės pernešimo reiškiniams kietuose kūnuose švitimamuose žemos energijos didelių srautų jonų pluoštais žemose temperatūrose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Adulfas Abrutis
   Disertacija: Spektrofotometrinis stibio reakcijų su tiazininiais dažais tyrimas ir jų pritaikymas analizėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.06.10
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Adulfas Abrutis
   Disertacija: Aukštatemperatūrių superlaidininkų ir kitų oksidų sluoksnių ir daugiasluoksnių struktūrų sintezė
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.06.01
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Artūras Acus
   Disertacija: Barionai kaip kvantinio SU(2) Skyrme'o modelio solitonai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

 • daktaras Diana Adlienė
   Disertacija: Elastinių bangų generacija joninio apšvitinimo metu puslaidininkiuose ir dielektrikuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.02
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stasė Adomaitienė
   Disertacija: Vinilo eterių kondensacija su amidais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos D. Mendelejevo cheminės technologijos institutas

 • daktaras Edvardas Adomaitis
   Disertacija: Pikosekundinės elektrinio laidumo kinetikos puslaidininkiuose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Roma Adomaitytė
   Disertacija: N-Acilaminoalkilsulfonilpropilchloridų sintezė ir jų alkilinančios savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Povilas Adomėnas
   Disertacija: Atskilimo reakcijų panaudojimas alifatinių aminų bazingumo nustatymui kinetiniu metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.02.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ona Adomėnienė
   Disertacija: Piperidino sąveikos su pakeistais akrilonitrilais kinetika ir mechanizmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.02
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Georgijus Agafonovas
   Disertacija: Cianido ir dicianoaurato jonų adsorbcija ant aukso ir jos įtaka dicianoauratinio komplekso katodinės redukcijos kinetikai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.03
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Genrichas Agranovskis
   Disertacija: Sidabro dangų patamsėjimo proceso ir jo sulėtinimo galimybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.09.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jolanta Aikaitė
   Disertacija: Mažai tirpių Cu(II)-EDTA ir Ni(II)- citrato kompleksinių junginių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.01.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Irena Akelienė
   Disertacija: Kai kurių naujų selenopolitionatų sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.11.22
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Edita Aksamitienė
   Disertacija: Skirstymo baltymo GAB1 svarba epidermio augimo veiksnio receptoriaus signalo perdavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.21
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jonas Algimantas Aksomaitis
   Disertacija: Nepriklausomų atsitiktinių dyžių maksimumų sumų konvergavimo greičių netolygieji įverčiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.07
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Miglius Alaburda
   Disertacija: Taškinių procesų 1/f triukšmo modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Justinas Alekna
   Disertacija: Relėjaus tipo akustinių paviršinių bangų Brego atspindys nuo baigtinių matmenų periodinės nelygumų sistemos, esančios ant kieto kūno paviršiaus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.04.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSRS MA radiotechnikos ir elektronikos i-tas

 • daktaras Zenonas Petras Alekna
   Disertacija: Logaritminės eilės begalinio indekso kraštinis Rymano uždavinys pusplokštumei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.17
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Valdemaras Aleksa
   Disertacija: Rezonansinio Ramano efekto žadinimo bei tarpmolekulinių sąveikų ypatybės halogenų tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas

 • daktaras Genadij Aleksejenko
   Disertacija: Puslaidininkių medžiagų, skirtų ultrasparčiosios optoelektronikos prietaisams, tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Bronius Aleksiejūnas
   Disertacija: Stibio sulfido monokristalų rentgenlaidumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.02.02
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ramūnas Aleksiejūnas
   Disertacija: Nepusiausvirųjų krūvininkų ir vidinio elektrinio lauko dinamikos ypatumai nevienalyčiuose puslaidininkiniuose kristaluose bei sandarose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.02.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimvydas Aleksiejūnas
   Disertacija: Geometrinės fazės nustatymas naudojant laikinę-dažninę analizę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.01.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Aldona Aleškevičienė
   Disertacija: Kai kurių grupinių sprendimų tranzityvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.02.25
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Aldona Aleškevičienė
   Disertacija: Nepriklausomų atsitiktinių dydžių sumų maksimumų ir atstatymo procesų ribinės teoremos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1981.05.06
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Uzbekistano SSR mokslų akademijos V.Romanovskio matematikos in-tas

 • habilituotas daktaras Sigitas Ališauskas
   Disertacija: Kai kurie tolydinių grupių vaizdavimų teorijos, taikytinos fizikoje, klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Sigitas Ališauskas
   Disertacija: Li grupių vaizdavimų tenzorinių erdvių realizacijos ir sąryšiai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1981.12.04
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Jungtinio branduolinių tyrimų instituto teorinės fizikos laboratorija

 • daktaras Skirmantas Ališauskas
   Disertacija: Kelių optinių ciklų trukmės impulsų parametrinis stiprinimas infraraudonojoje srityje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Tatjana Ališauskienė
   Disertacija: Metakrilonitrilo, (met) akrilo rūgšties ir etilmetakrilato kopolimerizacijos tyrimas protofiliniuose tirpikliuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Giedrius Alkauskas
   Disertacija: Kai kurie skaičių teorijos uždaviniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.22
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gediminas Alkimavičius
   Disertacija: Žmogaus augimo hormono, gaunamo iš mikrobiologinio producento, sukurto genų inžinerijos metodais, gryninimo technologijos sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Biotechnologijos institutas "Fermentas", Vilniaus universitetas ir Biochemijos institutas

 • daktaras Albertas Alminas
   Disertacija: Bandomųjų filtracinių stebėjimų parengimas ir vykdymas pakrantės ruožuose (Nemuno upės baseino pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.11.25
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Romas Alonderis
   Disertacija: Laiko logikos su laiko tarpsniais įrodymo teorijos nagrinėjimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.03.02
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Larry Altgilbers
   Disertacija: Elektromagnetiniai reiškiniai magnetiniuose kumuliaciniuose generatoriuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.08
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Puslaidininkių fizikos institutas ir Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Virginė Albina Amankavičienė
   Disertacija: Selenopolitionatų skilimo tarpinių produktų išskyrimas, jų terminis patvarumas ir absorbcijos spektrai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vidmantas Antanas Ambrasas
   Disertacija: Kelių laisvės laipsnių autodinų vartojimas branduolinio magnetinio rezonanso spektroskopijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.09.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Virginija Ambrazevičienė
   Disertacija: Paviršinių poliaritonų neišsigimusioje puslaidininkinėje magnetoplazmoje tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.02.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algirdas Ambrazevičius
   Disertacija: Kapiliarumo uždaviniai kūgio formos srityse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.24
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Gintautas Ambrazevičius
   Disertacija: Pseudotiesiazonių A B C junginių optinės savybės ir zoninė struktūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.04.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Arūnas Severas Amulevičius
   Disertacija: Kai kurių paramagnetikų ir superparamagnetikų sukinio relaksacijos tyrimai gama - rezonansinės spektroskopijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSSR MA cheminės fizikos institutas

 • daktaras Tomas Anbinderis
   Disertacija: Kai kurių lietuvių kalbos teksto kirčiavimo aspektų matematinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.28
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Darius Ancius
   Disertacija: RBMK-1500 reaktoriaus grafito radionuklidinės sudėties evoliucija.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Andriejus Edvardas Ancuta
   Disertacija: Oksidacijos redukcijos procesai natrio selenido - poliselenido sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ingrida Ancutienė
   Disertacija: Vario sulfidų sluoksnių susidarymas ant polietileno naudojant aukštąsias politionines rūgštis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.02.22
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Irena Ancutienė
   Disertacija: Švino su selenu katodinis nusėsdinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.10.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Jelena Andriejauskienė
   Disertacija: Smulkiadispersinio atmosferos aerozolio savybių ir dinamikos tyrimas Baltijos jūros pakrantės zonoje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Mindaugas Andrulevičius
   Disertacija: Radiacinių defektų kaupimosi ir relaksacijos kinetika jonais švitinamuose kietuosiuose kūnuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vaida Andrulevičiūtė
   Disertacija: Trefinilamino-, karbazolil- ir fentiazinilgrupių turinčių monomerų ir polimerų sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.04
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Beatričė Andziulienė
   Disertacija: 8 -(p-tuoluolsulfonilamino) chinolino ir jo kompleksų su pereinamaisiais metalais spektroskopinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Maskvos V. Lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Vytautas Aninkevičius
   Disertacija: Karštųjų elektronų fliuktuacijos dariniuose su kvantinėmis duobėmis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Puslaidininkių fizikos institutas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Fizikos institutas ir Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

 • daktaras Egidijus Anisimovas
   Disertacija: Skersinės supergardelės bendramačiuose magnetiniuose laukuose: elektroninė struktūra, transporto ir optinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Lundo universitetas

 • daktaras Fiodoras Anisimovas
   Disertacija: Retųjų žemių priemaišinių centrų fluorituose elektroninės struktūros teorinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Artūras Aniulis
   Disertacija: O-acilintų, o-chinonų monooksimų sintezė ir jų sąveika su deguoniniais ir azotiniais nukleofilais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jolita Aniulytė
   Disertacija: Makroporėti našikliai lektinų afininei chromatografijai bei fermentų imobilizacijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.11
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rimantas Antanavičius
   Disertacija: Tunelinių diodinių struktūrų iš GaSb ir Ga1-x InxSb sukūrimas ir jų elektrofizinių sąvybių tyrimas esant možoms tūrinėms deformacijoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Romaldas Antanavičius
   Disertacija: Aukštadažnio išlydžio su dispersine faze spinduliavimo triukšmų eksperimentinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas

 • daktaras Linas Antoniukas
   Disertacija: Hantaviruso nukleokapsidės baltymo vakcinoms ir diagnostikai sintezė mielėse Saccharomyces cerevisiae
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.09
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jacek Antulis
   Disertacija: Elektrofotografiniai procesai fotoreceptoriuose su dvigubų hidrazonų darinių krūvio transportine medžiaga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Antanas Apynis
   Disertacija: Kai kurių grupinių sprendimų tranzityvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.25
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rūta Araminaitė
   Disertacija: Elektrokatalizinių procesų tyrimas ant Berlyno mėlynuoju modifikuoto stiklo anglies elektrodo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.09
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Linas Ardaravičius
   Disertacija: Karštųjų elektronų triukšmai ir energijos disipacija dvimatėse elektronų dujos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Puslaidininkių fizikos institutas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kęstutis Arlauskas
   Disertacija: Fotosrovė amorfiniame selene stipriuose elektriniuose laukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.16
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Birutė Arlauskienė
   Disertacija: Cr ir lydinių Ni-Cr ir Fe-Ni-Cr elektronusodinimo iš sulfatinių elektrolitų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.09.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Saulius Armalis
   Disertacija: Aliuminio elektronusodinimo iš eterinių-amininių ir eterinių-datyvinių elektrolitų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.01.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Saulius Armalis
   Disertacija: Ekologiškai svarbių medžiagų aplinkos chemija ir analizė
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2001.12.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Julija Armalytė
   Disertacija: Escherichia coli adaptacinis atsakas: asr ir dinJ-yafQ genų struktūriniai ir funkciniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.11.28
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jelena Artamonova
   Disertacija: Diskretaus laiko obligacijų rinkos modeliai ir jų tolydžiosios aproksimacijos.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.04.07
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jurga Arustienė
   Disertacija: Organinės medžiagos sklaida Lietuvos gėlame požeminiame vandenyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.19
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geologijos institutas

 • daktaras Laimutis Asadauskas
   Disertacija: Si:B darinių su blokuota priemaišine juosta fotoelektinės savybės tolimoje infraraudonojo spektro srityje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Puslaidininkių fizikos institutas

 • daktaras Rolandas Asauskas
   Disertacija: Elektros pernešimo reiškinių siaurajuosčiuose puslaidininkiuose skaitmeninis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Steponas Ašmontas
   Disertacija: Karštųjų krūvininkų sąlygotų fotogradientinės bei bigradientinės elektrovaros jėgų germanyje ir silicyje tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.02.01
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Steponas Ašmontas
   Disertacija: Karštųjų krūvininkų sąlygoti elektrogradientiniai reiškiniai vienalyčiuose ir nevienalyčiuose puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1981.06.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Arvydas Astrauskas
   Disertacija: Stabilieji automodeliniai procesai ir jų traukos sritys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.10
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Nijolė Astrauskienė
   Disertacija: Hidrometeorų radioaktyvumas ir jų aktyvacijos mechanizmo prie žemės paviršiaus tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.16
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Lina Adelaida Audzijonienė
   Disertacija: Chromo rūgšties redukcijos tyrimas priklausomai nuo Cu, Ni, Cr, Au katodų būvio
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.22
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Audzijonis
   Disertacija: Stibio sulfido monokristalų optinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.09.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Audzijonis
   Disertacija: Stibio sulfido monokristalų optinės savybės
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.05.02
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Liudvikas Augulis
   Disertacija: Krūvininkų pernešimo ir kaupimo jonais apšvitintame daugiasluoksnių struktūrų dielektrike tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Augutis
   Disertacija: Atsitiktinių dydžių sumų su atsitiktiniu dėmenų skaičiumi pasiskirstymų aproksimavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.11
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vitalija Avdejenkova
   Disertacija: Bendrojo vidaus produkto modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.01.30
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Algimantas Ažusienis
   Disertacija: UBV sistemos parametrų ir ryšių su kitomis sistemomis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“