HUMANITARINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

A

 • daktaras Audrius Abromaitis
   Disertacija: Lenkija ir Lietuvos visuomenė: požiūriai į Lenkiją Lietuvoje 1918-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.01.31
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aldona Danguolė Adomaitytė
   Disertacija: Šiuolaikinio muzikinio teatro aktoriaus - vokalisto plastinis ugdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.11.11
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Valstybinis A.Lunačiarskio teatrinio meno institutas

 • daktaras Antanas Adomėnas
   Disertacija: Lietuvių išeivija: nuo Karaliaučiaus iki Čikagos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Čikagos universitetas

 • daktaras Mantas Adomėnas
   Disertacija: Prigimtis tėkmėje. Ikisokratinių teorijų platoniškoji recepcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.15
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Kembridžo universitetas

 • daktaras Edmundas Adomonis
   Disertacija: Gamtos mokslų konceptualinių priemonių pažanga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.07
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Lietuvos kultūros, filosofijos ir meno institutas

 • daktaras Gražina Akelaitienė
   Disertacija: Morfonologinės balsių kaitos dabartinėje lietuvių kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Gintautas Akelaitis
   Disertacija: Dabartinės lietuvių kalbos įterptiniai vienetai (semantika, struktūra, paskirtis diskurse)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Elena Akimova
   Disertacija: Psicholingvistinė vaikų kalbos sintaksinių struktūrų analizė (vientisiniame sakinyje)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.01.24
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos kalbotyros institutas

 • daktaras Vilma Akmenytė
   Disertacija: Latvių, Lietuvos-Latvijos pasienio gyventojų, tapatumo raida 1918-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Darius Alekna
   Disertacija: Šv. Augustino veikalo De doctrina christiana adresato paveikslas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.01
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rita Aleknaitė
   Disertacija: Daugianacionalinis muzikinis gyvenimas kaip pilnatviškas vieningos asmenybės vystymo faktorius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.06
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Ona Aleknavičienė
   Disertacija: Jono Bretkūno Postilės perikopių šaltiniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas

 • daktaras Tatjana Aleknienė
   Disertacija: Žmogaus sielos dalių samprata senojoje graikų literatūroje (ikikrikščioniškieji amžiai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.02.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gintaras Aleknonis
   Disertacija: Andriaus Olekos-Žilinsko teatrinė pedagogika ir lietuvių teatro kultūros raida
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.02.06
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Sąjunginis menotyros mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Irena Aleksaitė
   Disertacija: Boriso Dauguviečio režisūra 1924-1949 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.15
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Sąjunginis menotyros mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Irena Aleksaitė
   Disertacija: Lietuvių dramos teatro režisūros raida 1918-1940 m.
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.09.27
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Sąjunginis menotyros mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Egidijus Aleksandravičius
   Disertacija: Kultūrinis organizacinis judėjimas Lietuvoje 1831-1863
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.13
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Egidijus Aleksandravičius
   Disertacija: Lietuvių Atgimimo kultūra: (XIX a. vidurys)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.01.25
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Juozas Aleksandravičius
   Disertacija: Kretingos tarmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.02.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Povilas Aleksandravičius
   Disertacija: Laikas ir amžinybė pagal šventą Tomą Akvinietį ir Martyną Heidegerį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.26
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Poitiers universitetas

 • daktaras Aleksandra Aleksandravičiūtė
   Disertacija: Jono Kuzminskio kūryba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.04.03
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: SSRS dailės akademijos vaizduojamojo meno teorijos ir istorijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Natalja Aleksejeva
   Disertacija: Lietuvos TSR rusų tarmių daiktavardžių priesaginė daryba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.07
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Kijevo M.Gorkio valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Igoris Aleksiukas
   Disertacija: Loginė-filosofinė kalbėjimo aktų teorijos analizė (F.Searle koncepcija)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.02.17
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Konstantinas Algirdas Aleksynas
   Disertacija: Lietuvių liaudies dainų kalbinės stilistinės ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.11.04
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irmantas Aleliūnas
   Disertacija: Lietuvos valstybinių universitetų viešosios informacijos politikos formavimo prielaidos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.13
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Inesa Alistratovaitė
   Disertacija: Morfologinės struktųros transformacijos centriniame miesto rajone (Lietuvos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.01.28
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Daiva Aliūkaitė
   Disertacija: Tarminis kalbėjimas ir bendrinė kalba: objektyviųjų ir subjektyviųjų skirtumų kultūrinė vertė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytenis Almonaitis
   Disertacija: Žemaitijos politinė ir visuomeninė padėtis XIV a. pabaigoje-XV a. pradžioje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.17
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vaida Almonaitytė
   Disertacija: Kauno miestovaizdžio fotografija 1861-1969 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.01.26
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Eglė Alosevičienė
   Disertacija: Hedžingo priemonės politiniame diskuse (lyginamoji vokiečių ir lietuvių kalbų analizė)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kazimieras Juozas Ambrasas
   Disertacija: Kai kurie substitucijos klausimai lietuvių kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.04.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Jonas Ambrazas
   Disertacija: Juozo Gruodžio muzikinio palikimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.29
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Leningrado valstybinė N. Rimskio-Korsakovo konservatorija

 • habilituotas daktaras Algirdas Jonas Ambrazas
   Disertacija: Juozas Gruodis ir lietuvių kompozitorių mokyklos susiformavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.05.16
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Sąjunginis menotyros mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Saulius Ambrazas
   Disertacija: Veiksmų pavadinimai (nomina actionis) senojoje lietuvių kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.09.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Saulius Ambrazas
   Disertacija: Daiktavardžių darybos raida. Lietuvių kalbos veiksmažodiniai vediniai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.04.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Ambrazas
   Disertacija: Absoliutinis naudininkas XVI-XVIII a. lietuvių k. paminkluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.12.30
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Ambrazas
   Disertacija: Lietuvių kalbos dalyvių istorinė reikšmė
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1979.05.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rytis Ambrazevičius
   Disertacija: Psichoakustiniai bei kognityviniai muzikinės darnos aspektai ir jų raiška lietuvių tradiciniame dainavime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.14
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 • daktaras Aelita Ambrulevičiūtė
   Disertacija: Mažmeninė prekyba Vilniaus, Kauno ir Gardino gubernijose 1861 - 1914 metais (tinklas, plėtra,modernėjimas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.14
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Darius Amilevičius
   Disertacija: Sinoptinių evangelijų autorių retorika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vladislavas Andrejauskas
   Disertacija: Aklųjų reabilitacijos ir integracijos socialinės problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.09
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Andrijauskas
   Disertacija: Izacionalistinės tendencijos estetikoje ir modernistinis menas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.03.23
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Andrijauskas
   Disertacija: Pagrindinių Vakarų Europos XVIII-XX a. meno filosofijos tendencijų analizė (istorinis - metodologinis tyrimas)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.04.12
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Algė Andriulytė
   Disertacija: Ferdinando Ruščico meninė veikla Vilniuje: modernumo ir tradicijos dialogas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.06
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Alfonsas Andriuškevičius
   Disertacija: Lietuvių valstiečių baldų rūšys ir tipai 19a.-20 a. 1-oje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.18
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Aistė Andriušytė
   Disertacija: Architektūros psichologinės vertės teorinės prielaidos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.23
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vaidotas Vaclovas Anglickas
   Disertacija: Anglų k. daiktavardžių kamienų, žyminčių asmenis, darybinis valentingumas šiuolaikinėje anglų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.02.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado valstybinis universitetas

 • daktaras Laimutė Anglickienė
   Disertacija: Kitataučiai lietuvių folklore
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.07.03
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Aničas
   Disertacija: Lietuvos komunistų ir darbo žmonių dalyvavimas Didžiojoje Spalio Socialistinėje revoliucijoje ir pilietiniame kare 1917-1920 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.03.01
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Leningrado universitetas

 • habilituotas daktaras Jonas Aničas
   Disertacija: Katalikiškasis klerikalizmas Lietuvoje 1940-1952 m.
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1973.02.16
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Loreta Anilionytė
   Disertacija: Valstybių problema formaliojoje ir materialinėje etikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.12.09
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Indrė Rita Antanaitis
   Disertacija: Rytų Baltijos regiono gyventojų ekonominė ir socialinė organizacija vėlyvajame akmens ir ankstyvajame bronzos amžiuje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.02.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kastytis Antanaitis
   Disertacija: Sovietinė Lietuvos, Latvijos ir Estijos nomenklatūra (1953-1990 m.). Dėsningumai ir ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.01.17
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Darius Antanavičius
   Disertacija: DEŠIMTMETIS LIVONIJOS KARAS (1610 m.) ir jo autorius (autorystės atribucijos bandymas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.11
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Juozas Antanavičius
   Disertacija: Lietuvių instrumentinės muzikos polifonija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.05.26
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Leningrado N.Rimskio-Korsakovo valstybinė konservatorija

 • daktaras Petras Anusas
   Disertacija: Monologinės ir poliloginės sakytinės anglų kalbos fonetinės charakteristikos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Minsko valstybinis užsienio kalbų pedagoginis institutas

 • daktaras Arvydas Anušauskas
   Disertacija: Lietuvos gyventojų sovietinis genocidas 1940-1958 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.10.20
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Lilija Anusienė
   Disertacija: Kiekybiniai siekmens branduolių santykiai kaip lietuvių kalbos fonetinio žodžio ritminės struktūros faktorius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vaclovas Anuškevičius
   Disertacija: Lietuvos KP veikla vystant profesinio-techninio mokymo sistemą Lietuvoje (1959-1965 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.11
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Romualdas Apanavičius
   Disertacija: Birbynė - lietuvių liaudies pučiamasis liežuvėlinis muzikos instrumentas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.28
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Valstybinė konservatorija

 • habilituotas daktaras Romualdas Apanavičius
   Disertacija: Senųjų baltų muzikos instrumentų kilmė
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.10.06
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Agota Laimutė Aprimienė
   Disertacija: Franciško Skorinos 1525 m. Apaštalo kalba (morfologinė paradigmatika)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.06.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos J.Kolaso kalbotyros institutas

 • daktaras Arūnė Liucija Arbušauskaitė
   Disertacija: Technikumų absolventų gyvenimo pozicijos ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.01
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Liudmila Arcimavičienė
   Disertacija: Moralės modeliai viešajame diskurse: kontrastyvinė metaforų analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.07
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Vitas Areška
   Disertacija: Teofilio Tilvyčio poemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.06.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vitas Areška
   Disertacija: Lietuvių tarybinė lyrika (žanrinė sistema)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.10.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Natalija Arlauskaitė
   Disertacija: Velimiro Chlebnikovo tekstų semantinės erdvės struktūra.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.03.03
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Pranas Arlauskas
   Disertacija: Lietuvos kolūkiai ir kolūkinė valstietija 1952-1958 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.04.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Saulius Arlauskas
   Disertacija: Valios ir juslumo vienumo problema J.G.Fichtės filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.11.18
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gražina Arlickaitė
   Disertacija: Konflikto ir charakterio problema lietuvių kine
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.23
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Sąjunginis valstybinis kinematografijos institutas

 • daktaras Olimpija Armalytė
   Disertacija: Senosios angl1u kalbos Vakarų Mersijos dialekto balsių sistemos istorija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.08
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Laima Arnatkevičiūtė
   Disertacija: Lietuvių aforistika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.11
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Arvasevičius
   Disertacija: Karolio Poželos visuomeninė - politinė veikla 1896-1926 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.27
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Nelija Nijolė Asadauskienė
   Disertacija: Kiškų giminė Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje XV a. pab. - XVII a. (genealoginis tyrimas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.27
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Vaida Asakavičiūtė
   Disertacija: Gyvenimo sampratos sklaida Friedricho Nietzsche,s filosofijoje (kritinė analizė)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Marina Asonkova
   Disertacija: Neigiamų įvardžių ir tarmių sintaksinė semantika šiuolaikinėje anglų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSRS MA kalbotyros instituto Leningrado skyrius

 • daktaras Gražina Astramskaitė
   Disertacija: Lietuvių kalbos achromatinių spalvų pavadinimai (gretinant su vokiečių k.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.06.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Audrius Astrauskas
   Disertacija: Marvelės bendruomenės IIa.pab. - V a
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.25
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimantas Astrauskas
   Disertacija: Lietuvių kalendorinių melodijų tipologija ir paralelės kaimyninių tautų folklore
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.16
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos akademija

 • daktaras Daiva Atkočaitytė
   Disertacija: Pietų žemaičių raseiniškių fonologinė sistema: prozodija ir vokalizmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Zenona Ona Atkočiūnienė
   Disertacija: Bibliografinių problemiškai orientuotų duomenų bazių formavimas ir taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.29
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Maskvos valstybinis kultūros institutas

 • daktaras Arūnas Augustinaitis
   Disertacija: Suvestinis katalogas šiuolaikinėje dokumentinės komunikacijos sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.09.30
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Leningrado N. Krupskajos valstybinis kultūros institutas

 • daktaras Saulius Augustinavičius
   Disertacija: Sudėtingų informacijos sistemų tinklų projektavimo kriterijų analizė ir pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.29
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Albina Auksoriūtė
   Disertacija: Lauryno Ivinskio terminologijos darbai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.05.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas

 • daktaras Nijolė Aukštuolytė
   Disertacija: Istorinė mokslo kalbos epistemologinių tyrimų tipologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.04.28
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Rasa Auštrevičiūtė
   Disertacija: Lietuvos meninė inteligentija: organizacinės ir kūrybinės problemos (1940-6 deš. vid.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.02.25
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Maskvos valstybinis M.Lomonosovo universitetas ;

 • daktaras Natalija Avina
   Disertacija: Žodžių darybos lizdų vystymasis XI-XX a. rusų kalboje (gyvūnų pavadinimai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.04.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSRS mokslų akademijos rusų kalbos institutas

 • daktaras Mariam Azizbekova
   Disertacija: A.K.Liadovo kūriniai fortepijonui ir jų interpretacijos problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1950.04.20
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Maskvos P.Čaikovskio valstybinė konservatorija

 • daktaras Juozapas Ažubalis
   Disertacija: Religijos kilmės ir socialinio vaidmens problema (iš Lietuvos ateistinės minties istorijos 1940-1965 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.11.04
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“