SOCIALINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

A

 • daktaras Petras Abloževičius
   Disertacija: Lietuvos TSR miestų gyventojų aprūpinimas bulvėmis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.09.07
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jolanta Abramauskienė
   Disertacija: Būsimųjų pradinių klasių mokytojų muzikinis ugdymas - jų profesinio rengimo komponentas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Armanas Abramavičius
   Disertacija: Baudžiamoji atsakomybė už vertimąsi uždraustomis individualios darbinės veiklos rūšimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.28
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Makvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Šarūnas Abramavičius
   Disertacija: Standartzuotų kokybės sistemų ir visuotinės kokybės vadybos integravimas organizacinės kultūros aspektu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.27
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Laima Abromaitytė
   Disertacija: Moralinės-etinės nuostatos Lietuvos žiniasklaidos įmonių marketinge
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.31
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Arūnas Acus
   Disertacija: Universitetų vaidmuo tobulinant liaudies švietimo sistemą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.01.23
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Rūta Adamonienė
   Disertacija: Lietuvos žemės ūkio darbo išteklių pasiūlos ir paklausos derinimas rinkos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.08.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • habilituotas daktaras Eugenija Adaškevičienė
   Disertacija: Judėjimo veiksmų formavimas vyresniame ikimokykliniame amžiuje (veiksmų su kamuoliu mokymo pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSSR pedagogikos MA ikimokyklinio auklėjimo MTI

 • habilituotas daktaras Eugenija Adaškevičienė
   Disertacija: Lietuvos ikimokyklinukų fizinis ugdymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.05.17
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis institutas

 • daktaras Vilija Adaškevičienė
   Disertacija: Europinio identiteto kaip švietimo dimencijos raiška Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo turinyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jūratė Adomaitienė
   Disertacija: Bendrųjų gebėjimų ir pozityvaus požiūrio į mokymąsi visą gyvenimą ugdymas projektų metodu rengiantis profesijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas

 • daktaras Roma Adomaitienė
   Disertacija: Visuotinės kokybės vadybos formavimas Lietuvos universitetuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.26
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Elena Adomavičienė
   Disertacija: Paskatinimai ir bausmės auklėjant moksleivius šeimoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.02.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Šarūnas Adomavičius
   Disertacija: Kriminologinė nusikaltimų klasifikacija ir jos panaudojimas vidaus reikalų organų profilaktinėje veikloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.11.27
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: SSRS vidaus reikalų ministerijos akademija

 • daktaras Živilė Advilonienė
   Disertacija: Katalikiškasis religinis tapatumas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.06
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jolanta Aidukaitė
   Disertacija: Socialinės politikos raida Baltijos šalyse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.01.28
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Stokholmo universitetas

 • daktaras Zita Asta Alaunienė
   Disertacija: Sakinių siejimo mokymas, panaudojant atpasakojimus IV klasėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Lina Aleknaitė
   Disertacija: Sekiuritizacijos perspektyvos Lietuvoje, Atsižvelgiant Į Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos patirtį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.20
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Centrinės Europos universitetas

 • daktaras Marius Aleknavičius
   Disertacija: Žemės ūkio paskirties žemės rinkų raidos modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.23
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Pranas Aleknavičius
   Disertacija: Žemės ūkio įmonių tarpūkinės žemėtvarkos turinys ir metodai pagrindinėse Lietuvos gamtinėse-ekonominėse zonose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.03.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos žemėtvarkos inžinierių i-tas

 • daktaras Vilija Aleknevičienė
   Disertacija: Investicijų rizikos valdymas (žemės ūkio produktus gaminančių ir perdirbančių įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas ir Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Asta Aleknienė
   Disertacija: Viešojo administravimo institucijų vertybių ir organizacinės kultūros sąveikos analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.01
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM)

 • daktaras Leonas Antanas Aleksandravičius
   Disertacija: Aukštos kvalifikacijos akademinio irklavimo sportininkų distancijos įveikimo taktikos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kijevo valstybinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Birutė Aleksandravičiūtė
   Disertacija: Sporto komandos tarpasmeninių santykių ypatumų įvertinimas ir jų optimizavimo galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Olga Aleksejeva
   Disertacija: Metodinio vadovavimo vaikų bibliotekų auklėjamajam darbui problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.23
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado N. Krupskajos valstybinis kultūros institutas

 • daktaras Vilmantė Aleksienė
   Disertacija: Sutrikusio intelekto vaikų muzikinis bendrųjų gebėjimų ugdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Irma Algėnaitė
   Disertacija: Socialinio tinklo edukacinės galimybės įgalinant stuburo traumą patyrusius žmones transformuoti karjerą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.14
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Sergejus Alifanovas
   Disertacija: Gabių moksleivių, besimokančių specialiosiose mokyklose internatuose, lyderiavimas ir diferenciavimas grupės viduje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.12
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Pedagogikos mokslų akademijos bendrosios ir pedagoginės psichologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Daiva Alifanovienė
   Disertacija: Socialinių buitinių žinių ir sugebėjimų ugdymas vaikams našlaičiams su protinio vystymosi sutrikimais (jaunesnysis mokyklinis amžius)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.12.17
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Rusijos švietimo akademijos defektologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Algirdas Ališauskas
   Disertacija: Kurčių mokinių žodinės atminties ugdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.05.20
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: SSSR pedagogikos mokslų akademijos defektologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Juozas Ališauskas
   Disertacija: Technologinių procesų modernizacijos ekonominio efektyvumo didinimas įmonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Kęstutis Ališauskas
   Disertacija: Mokinių gamybinio darbo efektyvumo pedagoginės sąlygos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos darbinio mokymo ir profesinio orientavimo mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Milda Ališauskienė
   Disertacija: Naujųjų religijų raiška ir ypatumai Lietuvoje: ,,Gyvenimo meno“ fondo atvejo studija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.16
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Rasa Ališauskienė
   Disertacija: Studentų vertybinių orientacijų ryšys su socialinėmis - psichologinėmis akademinių grupių charakteristikomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.01.21
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Stefanija Ališauskienė
   Disertacija: Ankstyvosios reabilitacijos tarnybų veiklos optimizavimas, koncentruojant bendradarbiavimo su šeima modelį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.04
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Rita Aliukonienė
   Disertacija: Sunkus sveikatos sutrikdymas: teorinės ir praktinės kvalifikavimo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.15
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Junona Silvija Almonaitienė
   Disertacija: Moksleivių kūribingumo psichologiniai veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.11.25
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas ir Klaipėdos universitetas

 • daktaras Raimonda Alonderienė
   Disertacija: Vadovų savaiminio mokymosi įtaka įmonės veiklos rezultatams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.02.18
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM)

 • daktaras Simonas Alperavičius
   Disertacija: Valstybiniai-teisiniai sąjunginių respublikų atstovavimo TSR organuose pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.10.18
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Sąjunginis tarybinių įstatymų leidybos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Irena Alperytė
   Disertacija: Tarptautinio bendradarbiavimo kultūros sektoriuje vadyba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.08
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Goda Ambrasaitė
   Disertacija: Apeliacija civiliniame procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.11.29
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Dangutė Ambrasienė
   Disertacija: Konstitucinė piliečių teisė naudotis kultūros vertybėmis ir jos įgyvendinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.01.14
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Ukrainos SSR MA valstybės ir teisės institutas

 • daktaras Jonas Ambrukaitis
   Disertacija: Fonetinio principo taikymas mokant rašybos pedagoginės mokyklos jaunesniųjų klasių mokinius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.14
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSSR pedagogikos mokslų akademijos defektologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Petras Ancelis
   Disertacija: Ikiteisminio nusikaltimų tyrimo procesinės ir organizacinės problemos (lyginamosios teisėtyros studija)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.03.15
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos policijos akademija

 • daktaras Oleg Ancukevič
   Disertacija: Praeinamųjų ir sanitarinių kirtimų ekonominė reikšmė Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.04.06
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado S. Kirovo miško technikos akademija

 • daktaras Rūta Marija Andriekienė
   Disertacija: Sisteminių žinių ir produktyviosios veiklos sąsaja kaip efektyvi vaikų darbinio ugdymo sąlyga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Virginija Andrijauskaitė
   Disertacija: Rinkos ūkinių ryšių organizavimo ekonominis mechanizmas gamybos priemonių cirkuliacijos sferoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Laima Liucija Andrikienė
   Disertacija: Gamybinio potencialo ir jo naudojimo efektyvumo vertinimo tobulinimas (Lietuvos TSR kolūkių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.23
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vytautas Andriulis
   Disertacija: Šeimos santykių teisinis reguliavimas pagal 1588 m. Lietuvos Statutą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.17
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Daiva Andriušaitienė
   Disertacija: Depresinių šalies regionų darbo rinkos plėtra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.05
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Liudgarda Androšiūnienė
   Disertacija: Transporto priemonių panaudojimo žemės ūkyje ekonominis efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.04.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gytis Andrulionis
   Disertacija: Asmens autonomija sveikatos teisėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.20
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Arvydas Andruškevičius
   Disertacija: Kolūkių ir tarybinių ūkių specializavimo teisinis reguliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.12.24
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Antanas Anelauskas
   Disertacija: Darbo normavimo būklė ir jos pagerinimo būdai paukštininkystėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.04.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Povilas Aniūnas
   Disertacija: Techninės analizės kompleksinio modelio kūrimas ir naudojimas valiutų rinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.07.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algirdas Antanavičius
   Disertacija: Žemės naudojimas ir jo pagerinimo būdai Lietuvos TSR kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos žemėtvarkos inžinierių institutas

 • daktaras Dalia Antinienė
   Disertacija: Lietuvos studentijos tautinio tapatumo nuostatos ir jų raiška
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.07.01
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Birutė Anužienė
   Disertacija: Inžinierių tęstinis profesinis mokymas kaip edukologijos reiškinys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.04.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Laimutė Anužienė
   Disertacija: Sisteminančios politikos mokyklos kaitoje modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.05.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Rachil Aprijaskytė
   Disertacija: Anglų kalbos tarimo dėstymas pradiniame etape lietuviškoje aukštojoje mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.01.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos M.Torezo 1-asis valstybinis kalbų pedagoginis institutas

 • habilituotas daktaras Vanda Aramavičiūtė
   Disertacija: Individualus priėjimas auklėjant nedarnių šeimų paauglius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.11.23
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vanda Aramavičiūtė
   Disertacija: Vyresniųjų moksleivių dorovės pozicija ir jos formavimo keliai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.05.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Mantas Arasimavičius
   Disertacija: Azartinių lošimų teisinio reguliavimo ypatumai Skandinavijos ir Baltijos valstybėse. Lyginamasis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.03.23
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Malvina Arimavičiūtė
   Disertacija: Pienininkystės kompleksų ir fermų įsisavinimo efektyvumo didinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.24
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Aušrinė Armaitienė
   Disertacija: Psichologinės - pedagoginės ilgalaikio plaukiojimo laivų kolektyvų laisvalaikio ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.18
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado N.Krupskajos valstybinis kultūros institutas

 • daktaras Jūratė Armonienė
   Disertacija: Fizinio aktyvumo ugdymo veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.07.04
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Albinas Aškinis
   Disertacija: Racionalus inžinerijos technikos darbuotojų darbo laiko naudojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.01.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algirdas Astrauskas
   Disertacija: Vietinės savivaldos sistema ir jos tobulinimo kryptys Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.11.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Miglius Astrauskas
   Disertacija: Rankininkų meistriškumo ugdymo optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.09.07
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • habilituotas daktaras Vladas Astrauskas
   Disertacija: Darbo našumo didinimo planavimo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.05.07
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vladas Astrauskas
   Disertacija: Darbo našumo matavimo ir planavimo tobulinimo keliai šiuolaikinėmis sąlygomis
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1982.10.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSSR plano komiteto ekonomikos mokslo tyrimų in-tas

 • daktaras Adelė Astromskienė
   Disertacija: Vidinių efektyvaus ūkininkavimo veiksnių tyrimas Lietuvos individualiuose ūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.03.07
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas ir Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vilma Atkočiūnienė
   Disertacija: Lietuvos kaimo socialinė infrastruktūra: ekonominis vertinimas ir plėtra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Dalia Augienė
   Disertacija: Žaidimas kaip priemonė aktyvinant vyresniojo ikimokyklinio amžiaus protiškai atsilikusių vaikų kalbinį bendravimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.02.18
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA defektologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Rimvydas Augis
   Disertacija: Jaunesniųjų moksleivių valios reguliacijos ypatumai psichinės įtampos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.10.30
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Ukrainos SSR psichologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Tadas Augustauskas
   Disertacija: Verslo organizacijų vystymosi programavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.22
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Aldona Augustinienė
   Disertacija: Mokinių gebėjimu priimti karjeros sprendimus ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Pranas Augutis
   Disertacija: Visų mokinių mokymosi aktyvumas pamokoje - pradinių klasių mokinių žinių, mokėjimų ir įgūdžių kokybės gerinimo faktorius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.09
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Aukščiūnas
   Disertacija: Lietuvos TSR statybos ir remonto organizacijų gamybinės veiklos efektyvumo didinimo rezervai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Dėja Aukštkalnytė
   Disertacija: Būsimųjų muzikos mokytojų rengimas pedagoginiam bendravimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.01.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Viltė Auruškevičienė
   Disertacija: Pramonės įmonių strateginio planavimo procedūrų formalizavimo galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.11.12
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Bronislovas Klemensas Ausiejus
   Disertacija: Valstybinių prudinių žuvininkystės ūkių rentabilumo didinimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.01.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Renata Auškalnytė
   Disertacija: Pramonės įmonių plėtra: ekspansijos ir strategijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.19
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Nomeda Ausmanienė
   Disertacija: Išemine širdies liga sergančių moterų psichosomatinių ryšių ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.13
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas

 • daktaras Rasa Autukienė
   Disertacija: Techninių - technologinių naujovių diegimo valdymas lietuvos mašinų gamybos komplekse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Saulius Aviža
   Disertacija: Nuosavybės išsaugojimas. Lyginamoji analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.04.19
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Genovaitė Avižonienė
   Disertacija: Jaunų rankininkų sportinių treniruočių efektyvumo didinimas vestibuliarinio analizatoriaus pastovumo vystymo pagalba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Baltarusijos respublikos fizinio auklėjimo ir sporto akademija

 • habilituotas daktaras Algirdas Povilas Ažubalis
   Disertacija: Programuotas uždavinių sprendimo mokymas kaip mokymo diferencijavimo priemonė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.11.06
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos mokymo turinio ir mokymo metodų mokslinio tyrimo institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Povilas Ažubalis
   Disertacija: Matematika lietuviškoje mokykloje (XIX a. pr. - 1940 m.)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1998.04.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Latvijos universitetas

 • daktaras Rima Ažubalytė
   Disertacija: Diskrecinis baudžiamasis persekiojimas: teoriniai pagrindai, taikymo problemos ir perspektyvos Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.14
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Ažušilis
   Disertacija: Atsiskaitymų tobulinimas statyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.10.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Ažušilis
   Disertacija: Finansų kredito mechanizmo statyboje tobulinimo problemos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1980.06.05
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N. Voznisenskio finansų ekonomikos i-tas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“