TECHNOLOGIJOS MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

A

 • daktaras Juozas Abaravičius
   Disertacija: Vartotojų elgsenos įtaka elektros apkrovų mažinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.14
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lundo universitetas

 • daktaras Povilas Abarius
   Disertacija: Informacinių fondų tvarkymo automatizuoto valdymo metodai informacinėse bibliotekinėse sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.27
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Sąjunginis mokslinės ir techninės informacijos institutas

 • daktaras Ismail Abdurachmanov
   Disertacija: Uždarųjų aerolatakų, naudojamų grūdams transportuoti ir ventiliuoti, parametrų pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.04.16
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija, Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos institutas ir Lietuvos melioracijos institutas

 • daktaras Aušra Abraitienė
   Disertacija: Trikotažo iš mezgimo - ardymo būdu tekstūruotų siūlų technologijos sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.03.22
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos tekstilės institutas

 • habilituotas daktaras Rimgaudas Abraitis
   Disertacija: Cirkonio oksido keramikos erozijos tyrimas degimo produktų sraute, esant sienelės temperatūrai iki 2600 k
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.19
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Rimgaudas Abraitis
   Disertacija: Keraminių kanalų paviršiaus ardymas ir jo atstatymas tekant aukštos temperatūros dujų srautui
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.09.22
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas

 • habilituotas daktaras Vaidotas Blažiejus Abraitis
   Disertacija: Neizoterminės difuzijos proceso teorinis modelis ir šio modelio parametrų ryšys su planerinių tranzistorių elektrinėmis charakteristikomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.02.23
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vaidotas Blažiejus Abraitis
   Disertacija: Greitaveikių radiotechninių ir skaičiavimo technikos įtaisų integrinės technologijos bazėje projektavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.04.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Genadijus Abramovas
   Disertacija: Racionalus ugniai atsparių medžiagų panaudojimas mineralinės vatos pramonės voninėse krosnyse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.18
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Valstybinis stiklo mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Donatas Adamonis
   Disertacija: Technologinio proceso ir darbinių dalių morkų lapams nulaužti tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.24
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Jonas Adamonis
   Disertacija: Apskrito dalijimo mašinų precizinių globoidinių pavarų tiksluminis bei gamybos technologijos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.09
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kęstutis Adamonis
   Disertacija: Elektrostatinių laikų taikymo elektrostatiniame dulkių gaudyme ir technologinių procesų intensyvinimo tyrimai, perdirbant pluoštines medžiagas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.25
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Leningrado S. Kirovo tekstilės ir lengvosios pramonės institutas

 • daktaras Inga Adamonytė
   Disertacija: Sausinimo sistemų rekonstrukcijos techninių sprendimų pagrįstumo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.21
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Rimas Adaškevičius
   Disertacija: Impulsinių doplerinių kraujo srauto tyrimo įtaisų projektavimo metodika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.09.23
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jonas Erdvilas Adomaitis
   Disertacija: Cilindro, kurį išilgai apteka kintamų fizinių savybių dujų srautas, šilumos atidavimo ir trinties tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.26
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Milda Adomavičienė
   Disertacija: Tekstilės medžiagų šlampumo matematinių modelių ir naujų tyrimo metodų sukūrimas ir taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.19
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Arvydas Adomavičius
   Disertacija: Medžiagų šiluminio apdorojimo įrenginių efektyvumo padidinimas, tobulinant jų hidrodinamines ir konstrukcines charakteristikas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.11.16
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos energetikos i-tas

 • daktaras Bonifacas Adomavičius
   Disertacija: Rūgščių dirvų kalkinimo sprogdinimo būdu teorinis ir eksperimentinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.03.16
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Juozas Adomavičius
   Disertacija: Testinių procedūrų organizavimo ir specializuotos mašinos struktūros loginių tipinių pakeitimo elementų diagnostikai sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.04.07
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Adomavičius
   Disertacija: Miestų automobilių stovėjimo aikštelių esamo ir perspektyvinio panaudojimo režimo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.02.23
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Leningrado inžinerinis statybos institutas

 • daktaras Erika Adomavičiūtė
   Disertacija: Elektrinio verpimo proceso technologinių parametrų bei polivinilalkoholio tirpalo savybių įtaka nanogijų formavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.16
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ona Birutė Adomavičiūtė
   Disertacija: Magnezinio cemento kietėjimo ir atsparumo vandeniui padidinimo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.10.27
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Petras Gailutis Adomėnas
   Disertacija: Rodiklių modeliavimo ir apdorojimo proceso valdymo sistemos sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.01.08
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Petras Gailutis Adomėnas
   Disertacija: Adaptyviojo duomenų modeliavimo teorija ir formalios transporto technologijos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.09.17
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Vidmantas Jonas Adomėnas
   Disertacija: Televizijos imtuvų kanalų selektorių patikimumo kontrolės plano parinkimo metodikos sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.29
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Tomas Adomkus
   Disertacija: Interneto tinklų efektyvumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.08.31
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vadimas Ageikinas
   Disertacija: Infraraudonųjų spindulių spektroskanuojančių fabriperot interferometrų sukūrimas ir jų pritaikymas derinamųjų lazerių spinduliavimo spektrų tyrimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.04.16
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Algimantas Edmundas Akelis
   Disertacija: Požymių išskyrimo patikimumo tyrimas rašytinių ženklų automatiniame atpažinime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.26
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Mindaugas Akelis
   Disertacija: Vibracinių mikroposlinkių įrenginių sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.11
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vladislovas Česlovas Aksamitauskas
   Disertacija: Inžineriniai geodeziniai erdvinės padėties klaidų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.10.05
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Lvovo politechnikos institutas

 • daktaras Povilas Aksomaitis
   Disertacija: Lietinimo sistemų tyrimas drenuotose mineraliniuose Lietuvos dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.30
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Gintaris Aksomitas
   Disertacija: Trumpų žiedinio skerspjūvio centrifūguotų kolonų su išilgine AT-V klasės armatūra stiprumas, esant trumpalaikiam gniuždymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.03.01
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Rasa Alaburdaitė
   Disertacija: Vario sulfidų sluoksnių polipropeno paviršiuje sudarymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.10
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Darius Albrektas
   Disertacija: Medienos tampriai plastiškųjų savybių įvertinimo metodikos sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.18
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aloyzas Alekna
   Disertacija: Transportavimo mechanizmuose judančių juostų skersinių virpesių matavimo metodai ir prietaisai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.02.09
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Audrius Aleknavičius
   Disertacija: Ūkininkų žemėnaudų formavimo ir plėtros sąlygų tyrimai vidurio Lietuvos zonoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.17
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos vandens ūkio institutas

 • daktaras Marius Aleknevičius
   Disertacija: Naftos krekinge naudoto katalizatoriaus naudoto katalizatoriaus poveikis ugniai atsparių betonų savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.03
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vytautas Aleksa
   Disertacija: Inžineriniai mažos galios asinchroninių variklių parametrų ir charakteristikų skaičiavimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.03
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Tautvydas Antanas Aleksandravičius
   Disertacija: Aukšto efektyvumo Stirlingo šilumos stoties elementų sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.07
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Liudmils Aleksejenko
   Disertacija: Adhezinio kontakto optimizavimas klijuojant avalynės medžiagas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.02.11
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas. Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Večeslavas Aleksejenko
   Disertacija: Vibropavarų su tiesioginiu smūgiu sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.23
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Antanas Aleliūnas
   Disertacija: Molingų gruntų filtracijos koeficiento nustatymo metodikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.09.24
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Baltarusijos melioracijos ir vandens ūkio mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Gitana Alenčikienė
   Disertacija: Sūrių kokybės gerinimas naudojant hidrolazes ir o proceso reguliavimo metodus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.16
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas

 • daktaras Henrik Alenkovič
   Disertacija: Ultragarsinės aparatūros mažų matmenų bangolaidžių ir keitiklių pjezokeraminių elementų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Algirdas Alikonis
   Disertacija: Lietuvos TSR teritorijos limnoglacialinių molių kaip pastatų ir statinių pagrindo deformacinių savybių eksperimentiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.28
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Antanas Algirdas Alikonis
   Disertacija: Grunto struktūrinio stiprumo bei ryšių kaitos statinių pagrinduose teorija ir praktika
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.06.28
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Robertas Alzbutas
   Disertacija: Atominių elektrinių sistemų rizikos minimizavimas ir patikimumo kontrolė atsižvelgiant į duomenų ir modeliavimo neapibrėžtumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.09
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gintautas Ambrasas
   Disertacija: Daugiabučių gyvenamųjų namų šiluminės renovacijos sistemotechninis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.27
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Algimantas Ambrazas
   Disertacija: Hierarchiškai sutvarkytų sąrašinių duomenų struktūrų vaizdinei informacijai išreikšti kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.09.08
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ramūnas Petras Ambrazas
   Disertacija: Skaitmeninių skaičiavimo mašinų struktūrinės sintezės rezultatų automatizuoto tikrinimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.02.25
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aleksandras Ambrazevičius
   Disertacija: Kai kurių blokinių šilumai atsparių polimerų relaksacinės savybės linijinėje ir nelinijinėje tampriai klampių deformacijų srityje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.02.15
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Ochtinsko mokslinis gamybinis susivienijimas "Plastpolimer"

 • habilituotas daktaras Algimantas Ambrazevičius
   Disertacija: Plokštės šilumos atidavimo klampių skysčių sraute tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.02.12
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Algimantas Ambrazevičius
   Disertacija: Šilumos mainai rekuperatyviškai grūdinant dujas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.01.24
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Baltarusijos MA branduolinės energetikos institutas

 • daktaras Eugenijus Ambrazevičius
   Disertacija: Žinių atvaizdavimo semiotinėje erdvėje metodas sudėtingų sistemų modelių projektavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.04.05
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Petras Aloyzas Ambroza
   Disertacija: Austenito grūdelių dydžio įtakos įrankinių plienų mechaninėms, technologinėms ir eksploatacinėms savybėms tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.20
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Leningrado politechnikos institutas

 • daktaras Rimvydas Ambrulevičius
   Disertacija: Runkelių sėklų separavimas ritininiame elektrostatiniame separatoriuje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.16
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Ukrainos žemės ūkio akademija

 • daktaras Jonas Amšiejus
   Disertacija: Grunto stiprumo rodiklių skaičiuojamųjų reikšmių nustatymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.29
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Tomas Anbinderis
   Disertacija: Mikroprocesoriumi valdomi plačiajuosčiai milimetrinių bangų generatoriai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.15
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kijevo politechnikos institutas

 • daktaras Olga Ančenko
   Disertacija: Pieną rauginančios proteazės iš Mucor sp.renninus k.367 technologijos sukūrimas ir preparato savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.13
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos maisto pramonės technologijos institutas

 • daktaras Alfredas Anciūnas
   Disertacija: Technologijos šiaudams ir pelams "furažiro" tipo krautuvu-smulkintuvu surinkti Lietuvos TSR sąlygomis pagrindimas ir parengimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.10.15
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Andriejus Edvardas Ancuta
   Disertacija: Vario junginiai anglies monoksido išsiskyrimo ir dujų valymo technologijose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.06.11
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rimantas Andrijauskas
   Disertacija: Elektropneumoakustinio generatoriaus sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.09.12
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algirdas Andrišiūnas
   Disertacija: Skirtingų linų derliaus nuėmimo technologijų efektyvumas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.03.05
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Darius Andriukaitis
   Disertacija: Trimačių integrinių struktūrų terminių procesų modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.04
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ramutė Ona Andriulaitienė
   Disertacija: Aukštai temperatūrai atsparių karbonizatų polovinilinio alkoholio pagrindu gavimo technologijos ir savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.09.11
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Ochtinsko mokslo gamybinis susivienijimas "Plastpolimeras"

 • daktaras Raimundas Andriušaitis
   Disertacija: Stacionarių ir greitai judančių objektų poslinkių tikslieji matavimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.20
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jonas Andriuščenka
   Disertacija: Tiesinių formų metodo tyrimas sprendžiant dinaminių sistemų identifikavimo uždavinius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.16
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Janina Andriušienė
   Disertacija: Cemento savybių pasikeitimų pojų aeracijos pneumotranportavimo sąlygomis tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.04.05
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Valstybinis sąjunginis cemento pramonės mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Alfonsas Andriuškevičius
   Disertacija: Juostos traukimo mechanizmų optimali sintezė pagal dažnių spektrą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Egidijus Andriuškevičius
   Disertacija: manipuliatoriaus su mikroskopiniu davikliu sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.11.14
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algirdas Andruškevičius
   Disertacija: Senamiesčių kompleksinės rekonstrukcijos metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.21
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Maskvos V. Kuibyševo inžinerinis statybos institutas

 • daktaras Romanas Andruškevičius
   Disertacija: Feritinių šerdžių su SHK permagnetinimo iš bet kurio įmagnetinimo lygio matematinių modelių sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.18
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Arūnas Andziulis
   Disertacija: Plonasluoksnių precizinių rezistorinių matricų, skirtų analoginėm DIS, gamybos konstruktorinių-technologinių metodų sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.31
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Povilas Andžius
   Disertacija: Greitapjūvio plieno ir terminio apdorojimo grąžtams tyrimas ir parinkimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.13
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Maskvos staklių ir įrankių institutas

 • daktaras Asta Anikėnienė
   Disertacija: Dabartinių vertikaliųjų žemės plutos judesių tyrimas ir modeliavimas taikant geodezinius matavimus (Lietuvos teritorijos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.22
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: VGTU

 • daktaras Julija Anilionienė
   Disertacija: Automatizuotų matavimų laiko srityje optoporų dinaminių parametrų nustatymui tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.12.17
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Romualdas Anilionis
   Disertacija: Integrinių tranzistorių aukštadažnių parametrų matavimas serijinėje gamyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.10.31
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jovita Antanina Aniūnienė
   Disertacija: Poliamidų paviršinės modifikacijos ir jų pakitimų, veikiant temoeratūrai, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.27
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aurimas Anskaitis
   Disertacija: Koduoto balso kokybės tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Valentin Antonovič
   Disertacija: Natrio silikato ir jo tirpalo įtaka kaitrai atsparaus betono savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.23
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jurgita Antuchevičienė
   Disertacija: Apleistų pastatų naudojimo modeliavimas darnaus vystymo (-si) aspektu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.23
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Rasa Apanavičienė
   Disertacija: Statybos projektų valdymo efektyvumo modeliavimas taikant dirbtinius neuroninius tinklus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.25
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas ir Architektūros ir statybos institutas

 • daktaras Stasys Apuokas
   Disertacija: Ilgalaikės medicininės kontrolės sistemų fiziologinių parametrų registravimo ir matavimo įtaisai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.11.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Nijolė Arbačiauskienė
   Disertacija: Kai kurių tiesinių, dinaminių sistemų identifikacijos klausimų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.05.15
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Georgijus Archipovas
   Disertacija: Kolektyvinės klasifikacijos metodai, jų praktinė realizacija ESM pagalba ir praktiniai pritaikymai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.26
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Regina Arcišauskaitė
   Disertacija: Odų avalynės viršui formavimosi savybės priklausomai nuo žaliavos tipo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.11.11
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Alfredas Arčiulis
   Disertacija: Matavimo prietaisų charakteristikų vertinimas ir prognozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.08
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Petras Armalis
   Disertacija: Žolės miltų granulių susidarymo tyrimas ir technologinių paruošimo faktorių įtaka
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.22
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Giedrius Armanavičius
   Disertacija: Kvaziortogonalinių ultragarsinių signalų tyrimas ir panaudojimas daugiakanaliams atstumo matavimams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.20
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ostreika Armantas
   Disertacija: Radiometrinių iškraipymų filtravimo metodų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.26
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Andrius Armonas
   Disertacija: OCL reiškinių transformavimas į programinį kodą taikant atributus ir suliejimo algoritmus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.17
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Svajus Asadauskas
   Disertacija: Skysčių, sukurtų iš sintetinių ir natūralių esterių, oksidacinė degradacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.27
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Pensilvanijos valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Asakavičius
   Disertacija: Šilumos pernešimo tyrimas žemų temperatūrų šiluminiuose vamzdžiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.09.06
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Simanas Aškinis
   Disertacija: Žemės ūkio kultūrų, auginamų lauko sjomainoje, vandens pareikalavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.05.28
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos melioracijos institutas, Lietuvos žemės ūkio akademija ir Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos institutas

 • habilituotas daktaras Leonas Vaidotas Ašmantas
   Disertacija: Darbo agento susimaišymo su šilumos atidavimo proceso tyrimas suktų strypų rinklėje netolygiai išsiskiriant šilumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.10.27
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos šilumminių procesų mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Leonas Vaidotas Ašmantas
   Disertacija: Šilumos mainai ir hidrodinamika pagrindiniuose branduolinio įrenginio mazguose su kietafaziu branduoliniu reaktoriumi
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.11.06
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos branduolinės energetikos institutas

 • daktaras Antanas Astrauka
   Disertacija: Molinių gruntų tankinimo technologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.05.28
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Juozas Vincas Astrauskas
   Disertacija: Šlifavimo proceso kaip diagnozuojamos dinaminės grandinės tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.24
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Justas Astrauskas
   Disertacija: Variklio D-35 darbo proceso tyrimas naudojant dujas ir degalus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.12.03
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Elena Astrauskienė
   Disertacija: Savaiminio sinchronizavimo pavarų (mechanizmų) dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.04.10
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Valdas Astromskis
   Disertacija: Paviršių nuvalymo nuo dulkelių tipo užterštumų vibromechanizmų sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Atkočiūnas
   Disertacija: Matematinio programavimo metodai tampriojo-plastinio kūno, veikiamo kartotinės-kintamos apkrovos, optimizacijos uždaviniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.02.21
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Atkočiūnas
   Disertacija: Kartotinai apkraunamų tampriųjų - plastinių sistemų skaičiavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.10.03
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Viktoras Ramutis Atstupėnas
   Disertacija: Precizinio standaus rotoriaus tampriuose riedėjimo guoliuose dinamikos klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.01.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Regina Atstupėnienė
   Disertacija: Mechanizmų atliekančių netiesinius virpesius potencinės ir disipatyvinės funkcijų suradimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.02.09
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Anicetas Audzevičius
   Disertacija: Raudonųjų dobilų dirbtinio džiovinimo būgninio tipo džiovykloje intensyvinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.02.21
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Petras Audzijonis
   Disertacija: Geometrinių objektų, apribotų tiesialinijiniais paviršiais, modeliavimas automatizuojant vaizdų formavimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.01.17
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Maskvos maisto pramonės technologijos institutas

 • daktaras Vladas Augevičius
   Disertacija: Lietuvos temperatūros vieneto etalono sieties ir kaitumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.05
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algirdas Augonis
   Disertacija: Sudėtinių įtempių veikiamo betono irimo dėsningumų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.16
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Mindaugas Augonis
   Disertacija: Betono elementų ilgalaikių deformacijų analitinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.14
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas ir Architektūros ir statybos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Kazimieras Augustaitis
   Disertacija: Staklių pavaros dinamikos tyrimo taikymas vertikaliems tekinimo pusautomačiams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.04.08
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Kazimieras Augustaitis
   Disertacija: Mašinų pavaros virpesių analizės ir sintezės taikymas metalo pjovimo staklėms
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.05.19
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Augutis
   Disertacija: Pavojingų energetikos objektų rizikos vertinimas ir valdymas integruotais metodais
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2003.02.11
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas

 • habilituotas daktaras Stasys Vygantas Augutis
   Disertacija: Nulio dreifo korekcija matuojant pasipriešinimo momentą elektriniais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.10.24
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Stasys Vygantas Augutis
   Disertacija: Daugiamatė aukštų dažnių vibrometrija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.06.05
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Zigmantas Aukštuolis
   Disertacija: Puslaidininkiniai galvanomagnetorekombinaciniai keitikliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algirdas Aulas
   Disertacija: Kai kurie planarinės puslaidininkinių prietaisų gamybos technologijos kontrolės klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.07
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vladimir Avdejenkov
   Disertacija: Verslo taisyklių valdymo sistemų taikymo įmonėse tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.02.27
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Valerij Avdejev
   Disertacija: Eksperimentinės branduolinės fizikos loginių sistemų efektyvumo didinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.04.04
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Tomsko S.Kirovo politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vladislovas Avižienis
   Disertacija: Naujų fermentinių preparatų žemės ūkiui ir maisto pramonės gamybos technologijos sukūrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1992.10.22
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos maisto pramonės technologijos institutas

 • daktaras Mindaugas Ažubalis
   Disertacija: Taktilinių informacijos perdavimo įrenginių kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vaclovas Ažubalis
   Disertacija: Elektros tinklų modeliavimo panaudojant valdomus elektros grandinių elementus principų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.05.26
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Leningrado M.Kalinino politechnikos i-tas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“