Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

B

 • daktaras Rauza Babachanova
   Disertacija: Sociologinių ir moralinių teisingumo kateg. aspektų santykiavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.02.02
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos filosofijos institutas

 • daktaras Genovaitė Babachinaitė
   Disertacija: Nedirbančių ir nesimokančių nepilnamečių teisės pažeidimų prevencija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.09
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Sąjunginis nusikalstamumo priežasčių tyrimo ir prevencijos priemonių rengimo institutas

 • daktaras Genovaitė Babarskienė
   Disertacija: Bacillus subtilis peptid-hidrolazių išskyrimas ir gryninimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.11.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • habilituotas daktaras Marija Rūta Babarskienė
   Disertacija: Sergančiųjų ūminiu miokardo infarktu artimųjų išeičių ir komplikacijų prognozavimo galimybės ir rezultatai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.05.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Marija Rūta Babarskienė
   Disertacija: Išeminės širdies ligos klinikinės eigos ir išgyvenamumo prognozavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.11.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Natalija Babelčius
   Disertacija: Nemuno baseino upių maksimalus pavasario nuotėkis ir jo charakteristikų apskaičiavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.13
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Odesos valstybinis universitetas

 • daktaras Aldevinas Babenskas
   Disertacija: Aminotrifenilmetano dažų oksidacijos ir asocijatų susidarymo reakcijos ir jų panaudojimas cheminėje analizėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.14
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Latvijos mokslų akademijos neorganinės chemijos institutas

 • daktaras Algimantas Stanislovas Babičas
   Disertacija: Lietuvos komunistų partijos organizacinė struktūra 1918-1924 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Zofija Babickienė
   Disertacija: Reguliarioji polisemija ir jos raiška lietuvių ir rusų leksikografijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos kalbotyros instituto Leningrado skyrius

 • daktaras Egidijus Babilas
   Disertacija: Vandenilio pasiskirstymo atominių elektrinių apsauginiuose kiautuose analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.08
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Artūras Babilius
   Disertacija: Volframo karbido dangų formavimas terminio purškimo metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.23
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kazys Babilius
   Disertacija: Titano nitrido, formuojamo elektros lanko išlydyje, tribologinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.05.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Nerijus Babinskas
   Disertacija: Moldova XIV a. viduryje - XVI a. viduryje kaip socialinės struktūros tipologijos problema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Babkaitis
   Disertacija: Daugiamačių resursus tausojančių pozicionavimo sistemų sudarymo principai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.08.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Gintautas Jurgis Babonas
   Disertacija: Kadmio telūrio elektro- absorbcija ir elektrinis atspindys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.08
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Gintautas Jurgis Babonas
   Disertacija: Plačiatarpių puslaidininkių optinė anizotropija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.02.04
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Babonas
   Disertacija: Sulfoksido heksido fasciolocidinės savybės ir jo kinetinės apykaitos gyvulių organizme ir helmintuose Fasciola hepatica L., 1758 tyrimas radioaktyviųjų indikatorių metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.03.17
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Sąjunginis K. Skriabino helmintologijos institutas

 • daktaras Vida Babrauskienė
   Disertacija: Kiaulių ir galvijų akių struktūros ypatimai ir jų matmenų ultragarsinis įvertinimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.19
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Juozas Babravičius
   Disertacija: Atokieji ekstrapleurinio pneumotorakso ir oleotorakso rezultatai ligonių, sergančių kaverninėmis plaučių tuberkuliozės formomis, gydyme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSRS sveikatos apsaugos ministerijos centrinis gydytojų tobulinimosi institutas

 • daktaras Vytautas Babravičius
   Disertacija: Elektrokardiografinė širdies skilvelių hipertrofijos klasifikacija ESM pagalba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.09.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Agnė Babušytė
   Disertacija: Neutrofilų ir makrofagų funkciniai ypatumai sergant lėtine obstrukcine plaučių liga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Geda Bačauskaitė
   Disertacija: Bernardo Berensono menotyros koncepcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.17
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija, Kultūros, filosofijos ir meno institutas

 • daktaras Anzelmas Bačauskas
   Disertacija: Įtampos reguliavimo skirstomųjų tinklų maitinimo centre dėsnių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.18
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Marytė Bačauskienė
   Disertacija: Fosfogipso dehidratacija ir jo terminio apdorojimo technologijos sukūrimas gaunant beta pusvandenį kalcio sulfatą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.08.30
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kęstutis Kazimieras Bačelis
   Disertacija: Nitrozoetilšlapalo, nitrozometilšlapalo ir etilmetansulfonato mutageninio veikimo dėsningumai, sukuriant ilgapluoščių linų selekciniu atžvilgiu vertingas formas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Baltarusijos SSR MA genetikos ir citologijos institutas

 • daktaras Raimundas Bačėnas
   Disertacija: Aukštųjų varpinių žolių ir jų mišinių su dobilais auginimo galimybės velėniniame jauriniame priesmėlio dirvožemyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.10.19
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Reda Bačėnienė
   Disertacija: Skystųjų kompleksinių trąšų efektyvumas augalams keturlaukėje sėjomainoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.11.19
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Miglė Bacevičienė
   Disertacija: Vidutinio amžiaus Kauno gyventojų gyvenimo kokybė, subjektyvusis sveikatos vertinimas ir jo reikšmė prognozuojant mirtį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.04
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Rasa Bacevičienė
   Disertacija: Kojos imobilizacijos poveikis keturgalvio šlaunies raumens funkcijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.27
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Danutė Bacevičiūtė
   Disertacija: Laiko sampratos transformacija šiuolaikinėje filosofijoje: E. Husserlis ir E. Levinas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.02.18
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Rima Bacevičiūtė
   Disertacija: Šakių šnektos fonologinė sistema: prozodija ir vokalizmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Piotras Bachanovas
   Disertacija: Energijos efektyvaus vartojimo procesų tyrimas pramonėje panaudojant kompiuterizuotas energijos apskaitos sistemas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.09.24
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Genadijus Bachmackis
   Disertacija: Chirurginių ligonių enterinis zondinis maitinimas ir laktozės malabsorbcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.18
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irina Bachmatova
   Disertacija: Bacilus subtilis R-623 kamieno natūralus kintamumas ir keturių variantų hidrolitinių fermentų biosintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.19
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Jelena Bachmetjeva
   Disertacija: A.N.Tolstojaus ankstyvoji proza (1900-1918)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.12.03
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A.Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Šamsudin Bachtaryšev
   Disertacija: Ūkininkavimo metodų žemės ūkio įmonėse tobulinimas kolektyvinės saugos metodo sąlygose.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.01.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Celinogrado žemės ūkio institutas (Kazachija)

 • daktaras Alfonsas Antanas Bačinskas
   Disertacija: Elektrostatinių registratorių dinaminio tikslumo analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Darius Bačinskas
   Disertacija: Lenkiamųjų gelžbetoninių elementų ilgalaikio deformavimo integralinis modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.02.01
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Kristina Bačiulienė
   Disertacija: Vaikų laikysenos rodiklių, širdies ir kraujagyslių sistemos bei jėgos parametrų sąsajų vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.10
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Julius Bačkaitis
   Disertacija: Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) žėlimui įtaką darantys aplinkos veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.28
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Valdas Aleksandras Bačkauskas
   Disertacija: Diskinio informacijos nešėjo virpesiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.12.23
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Alfonsas Bacys
   Disertacija: Kominterno Vykdomojo komiteto Lenkijos ir Pabaltijo šalių sekretoriato vaidmuo Lietuvos komunistų partijos veikloje 1926-1929 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.15
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jolita Badarienė
   Disertacija: Pacientų, sergančių vienos vainikinės arterijos liga, aterosklerozės progresavimo įverinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Zinaida Elena Bagdanavičienė
   Disertacija: Mikrofloros ekologiniai ryšiai ir vystymosi dėsningumai kai kuriuose sukultūrintuose Lietuvos TSR dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sąjunginis žemės ūkio mikrobiologijos MTI

 • daktaras Algimantas Bagdanavičius
   Disertacija: Kai kurių elektrofotografinių sistemų infraraudonai sričiai sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.03.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Bagdanavičius
   Disertacija: Tvirtos ir efektyvios pašarų bazės sukūrimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Baltarusijos MA Ekonomikos institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Bagdanavičius
   Disertacija: Metodologiniai ir socialiniai-ekonominiai efektyvaus maisto ūkio sukūrimo pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.11.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos aukštoji partinė mokykla

 • daktaras Liudvikas Algimantas Bagdanavičius
   Disertacija: Mažo galingumo tiristorinių stabilizuotų lygintuvų, naudojamų elektroninių matavimo prietaisų maitinimui, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.04.24
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos S. Ordžonikidzės aviacijos institutas

 • daktaras Nerijus Bagdanavičius
   Disertacija: Elektroninių monitoringo sistemų efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.08.31
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ingrida Bagdanavičiūtė
   Disertacija: Geologinės aplinkos vertinimas ir jo panaudojimas teritorijų planavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.11
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Marija Bagdanovičienė
   Disertacija: Koreliaciniai efektai aukštai jonizuotų jonų su besipildančiais 2p- ir 3l- sluoksniais pagrindinių ir sužadintų konfiguracijų spektruose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.09.16
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Eugenijus Algimantas Bagdanskis
   Disertacija: Plačiajuosčių oscilografų su automatiniu mastelių nustatymu sukurimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.01
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Eugenijus Algimantas Bagdanskis
   Disertacija: Greitaveikių integralinių keitiklių skaičius-analogas ir analogas-skaičius kontrolinės matavimo ir bandymo aparatūros projektavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.06.14
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Mokslinis gamybinis susivienijimas "Mokslinis centras"

 • daktaras Tomas Bagdanskis
   Disertacija: Materialinės atsakomybės problemos darbo teisiniuose santykiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.01.12
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Edita Bagdonaitė
   Disertacija: Jonažolės (Hypericum L.) rūšių fenotipinių požymių įvairovė, atranka bei panaudojimo galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.09
   Mokslo kryptis: 04 B
   Institucija: Botanikos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Loreta Bagdonaitė
   Disertacija: Aterosklerozės uždegiminio aktyvumo žymenų - adhezijos molekulių ir citokinų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.02.15
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ona Dana Bagdonaitė
   Disertacija: Plonasluoksnės chromatografijos taikymas selenopolitionatų tyrimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Žibutė Bagdonaitė
   Disertacija: Pienarūgščių streptokokų su padidintu proteolitiniu ir aminopeptidaziniu aktyvumu parinkimas fermentinių sūrių gamybai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.20
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Baltarusijos SSR MA mikrobiologijos institutas

 • daktaras Albinas Bagdonas
   Disertacija: Triušio klausos ir regos neuronų dinaminės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.31
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alfredas Bagdonas
   Disertacija: Serganių bronchine astma fizinis pajėgumas ir reabilitacija treniruojančiais veloergometriniais krūviais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.03.17
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Algimantas Bagdonas
   Disertacija: Mokyklos baimės raiška ir jos įveikimo edukaciniai veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Antanas Bagdonas
   Disertacija: Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos efektyvumo vertinimas: švietimo subjektų interesų raiška ir kongruencijos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Audrius Bagdonas
   Disertacija: Magnetroniniu plazminiu būdu suformuotų Fe-Cr-Ni-Ta- ir Fe-Cr-Ni lydinių antikorozinių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas, Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Edmundas Pranas Bagdonas
   Disertacija: Antibakteriškai veikiančių siuvamų aloplastinių protezinių medžiagų paruošimas ir panaudojimas chirurgijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.10.12
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Edmundas Pranas Bagdonas
   Disertacija: Pūlinė infekcija torakalinėje chirurgijoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1992.05.12
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Edvardas Bagdonas
   Disertacija: Mikrobranduolių analizės žuvų eritrocituose metodo taikymas ir perspektyvos genotoksiškumo tyrimuose in situ ir in vivo.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.22
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Eugenijus Bagdonas
   Disertacija: Pirminio linų apdirbimo pramonęs optimalus planavimas (Lietuvos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.11.09
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gintautas Bagdonas
   Disertacija: Lazerinė refleksoterapijos pritaikymo individualizacija sergantiems infekcine alergine bronchine astma
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.18
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Jonas Bagdonas
   Disertacija: Chlamidijų etiologija veršelių bronchopneumonijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.19
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Estijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Jurgis Sigitas Bagdonas
   Disertacija: Medunešių bičių Apis mellifera L. tarpusavio maitinimosi kiekybinis ir kokybinis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Kastytys Jonas Bagdonas
   Disertacija: Koordinatinių ištekinimo staklių špindelio - stalo sistemos dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.12
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rokas Bagdonas
   Disertacija: Nudegimo žaizdos infekcijos kontrolės galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.08.18
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Saulius Bagdonas
   Disertacija: Tetrapiolinių sensibilizatorių fotovirsmai modelinėse sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.04.05
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vaclovas Bagdonas
   Disertacija: Informacijos pragmatinių vertinimų taikymas informacinių sistemų struktūrai optimizuoti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.04.17
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vilhelmas Bagdonas
   Disertacija: Intensyvaus vibravimo įtaka tankios struktūros keramzitbetonio fizinėms-mechaninėms savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.05
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Bagdonas
   Disertacija: Mikroelektromechaninio variklio modelių ir technologijos sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.02.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Almantas Evaldas Bagdonavičius
   Disertacija: Medicinos pagalba Kaune iki XVIII a. pabaigos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.06.03
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Arvydas Bagdonavičius
   Disertacija: Skaičiavimo metodas ir nestacionarių šilumos masės mainų dėsningumai branduolinių energetinių įrenginių suktų vamzdžių ir šilumą išskiriančių elementų pluoštuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.02.21
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos branduolinės energetikos institutas

 • daktaras Kęstutis Bagdonavičius
   Disertacija: Draudimo įmonės veikla Lietuvoje ne gyvybės draudimo rinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.02.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vaclovas Bagdonavičius
   Disertacija: Vydūno humanizmo filosofinė koncepcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.03.31
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • habilituotas daktaras Vilijandas Bagdonavičius
   Disertacija: Hipotezių tikrinimas ir parametrų vertinimas pagreitintuose bandymuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.02.06
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vilijandas Bagdonavičius
   Disertacija: Apibendrintieji multiplikatyvieji adityvieji semiparametriniai modeliai pagreitintuose bandymuose ir išlikimo analizėje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1998.12.18
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Danutė Bagdonienė
   Disertacija: Duomenų apdorojimo sistemos, organizuojančios ir planuojančios multiprograminės ESM darbą, sukūrimas ir jos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.12.13
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos kibernetikos in-tas

 • daktaras Danutė Bagdonienė
   Disertacija: Vienarūšių ir nevienarūšių kompleksinių siūlų deformacinių savybių tyrimas tekstūruojant juos sukimo būdu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.04
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Lida Bagdonienė
   Disertacija: Oligonukleotidil-(P-N)- ir oligonukleotidil-(P-N)- amino rūgščių ir jų esterių sintezė bei savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.09.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Latvijos mokslų akademijos organinės sintezės institutas

 • daktaras Lina Bagdonienė
   Disertacija: V ir VI klasių mokinių teigiamo požiūrio į kūno kultūrą kaip mokymo(si) dalyką ugdymas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Liudmila Bagdonienė
   Disertacija: Paslaugų namų ūkiams plėtros tendencijos Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.09.25
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rasa Bagdonienė
   Disertacija: Neišnešiotų naujagimių retinopatija: tradicinė ir modifikuota krioterapija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.08
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Renata Bagdonienė
   Disertacija: Užsienio valiutos kurso rizikos valdymo tobulinimas Lietuvos įmonėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Valerija Bagdonienė
   Disertacija: Agrocheminių analizių panaudojimas tręšiant Lituvos TSR sunkios mechaninės sudėties dirvožemius fosforo ir kalio trąšomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.06
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Vitalija Bagdonienė
   Disertacija: Antigenų paruošimo metodų reikšmė dizenterijos agliutinacinių serumų gamyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.04.02
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Lietuvos MA Eksperimentinės ir klinikinės medicinos MTI

 • habilituotas daktaras Vitalija Bagdonienė
   Disertacija: Kai kurių klinikinių imunologinių rodiklių reikšmė vidurių šiltinės atvejais
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1974.11.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Robertas Bagdzevičius
   Disertacija: Vaikų vidurių užkietėjimų diferencinė diagnostika ir atranka operaciniam gydymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Lina Bagdžiūnaitė
   Disertacija: Biogeninių medžiagų kaitos upių vandenyje tyrimai ir įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.16
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Renata Bagdžiūnaitė
   Disertacija: Statybos objektų geodeziniai matavimai bendroje geoinformacinėje erdvėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.08
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Dalia Bagdžiūnienė
   Disertacija: Gamybinio kolektyvo vadovo socialinės psichologinės asmenybės ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.04.13
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Edita Bagdžiūtė
   Disertacija: Veiksniai, įtakojantys vaikų po trauminio galvos smegenų sužalojimo pažintinių funkcijų ir motorikos atsigavimą, taikant kineziterapiją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.03
   Mokslo kryptis: 11 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Armuntas Baginskas
   Disertacija: Sinapsinio sujaudinimo sklidimas netiesiniu dendritiniu kabeliu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.02
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Stanislovas Bagočiūnas
   Disertacija: Paauglių vestibuliarinės funkcijos ypatumai skirtingose lytinio subrendimo fazėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.06
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • daktaras Juozapas Romualdas Bagušauskas
   Disertacija: Partinis vadovavimas Lietuvos komjaunimui išsivysčiusios socialistinės visuomenės sąlygomis(1966-1975 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.06.15
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Adomas Bagužis
   Disertacija: Lietuvos aukštutinio devono dolomito apdailos plokščių ilgaamžiškumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.03
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: SSRS ststybos komiteto statybinės fizikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Giedrius Baigys
   Disertacija: Dirvožemio vandens režimas ir nitratų azoto išplovimo dinamika taikant neariminį žemės dirbimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.18
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Albertas Vytautas Baika
   Disertacija: Tradicinis kaimo armonikininkų menas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.18
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Valstybinė konservatorija

 • habilituotas daktaras Tamara Bairašauskaitė
   Disertacija: Lietuvos TSR kolūkiai ir kolūkinė valstietija devintajame penkmetyje (1971-1975)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.02.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: SSRS mokslų akademijos SSRS istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Tamara Bairašauskaitė
   Disertacija: Lietuvos totoriai XIX amžiuje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1998.05.06
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jadvyga Bajarūnienė
   Disertacija: Kaimo pokyčių vaizdavimas VDR prozoje nuo 1945 m. iki šių dienų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.10.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Greifsvaldo Ernsto Morico Arndto universitetas

 • daktaras Vladislovas Gracijus Bajoraitis
   Disertacija: Streptokokinės imunizacijos įtaka autoimuniniams procesams ir šių procesų vaidmuo eksperimentinio reumokardito patogenezėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.13
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vincenta Bajorienė
   Disertacija: Diferencijuotas mokymas aukštojoje mokykloje kaip mokymo efektyvumo didinimo priemonė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.11.21
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozas Bajorinas
   Disertacija: Debalansinių vibrosužadintojų tyrimas komensuojant žalingas apkrovas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.02
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Danutė Janina Bajorinienė
   Disertacija: Žmogaus lervinė toksokarozė Lietuvos TSR (seroepidemiologiniai tyrimai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.03.22
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS sveikatos apsaugos ministerijos E.Marcinovskio medicininės parazitologijos ir tropinės medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Zenonas Bajoriūnas
   Disertacija: Sociologinis - pedagoginis paauglio - teisės pažeidėjo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos bendrosios pedagogikos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Zenonas Bajoriūnas
   Disertacija: Familistikos pagrindai (edukologinis aspektas)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.04.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Ričardas Jonas Bakanas
   Disertacija: Ciklotron - fononinis rezonansas puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Arvydas Petras Bakanauskas
   Disertacija: Gaminio verte pagrįstos kainos nustatymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.26
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Irena Bakanauskienė
   Disertacija: Valdymo procesų normatyvinis reguliavimas (darbo su kadrais sistemos susivienijime pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.06
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos valdymo in-tas

 • daktaras Tatjana Bakanovienė
   Disertacija: Pradinės ir pagrindinės mokyklos pedagogų kompetentingumas ugdant matematikai gabius vaikus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Algimantas Bakas
   Disertacija: Mažųjų elektrostatinių oro valymo filtrų tyrimai ir panaudojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.12.20
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Rimantas Bakas
   Disertacija: Nestacionarūs hidrodinaminiai procesai, srauto sukelti virpesiai ir jų įtaka šilumos mainams vamzdžių pluoštuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.02.05
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas, Vilniaus technikos universitetas ir Kaunotechnologijos universitetas

 • daktaras Algirdas Juozas Bakasėnas
   Disertacija: Žolės pakrovimo į priekabą mobiliu smulkintuvu-krautuvu proceso tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.09
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Audrius Bakaveckas
   Disertacija: Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucijų sistema: problemos ir sprendimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.28
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Elena Bakienė
   Disertacija: Protoninio potencialo vaidmuo fago T4 DNR patekimo į Escherichia coli ląstelę procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.04.24
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Rima Bakienė
   Disertacija: Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų sudėtingų judesių išmokimo įvertinimas taikant parametrinį mokymą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.04.07
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Aleksej Bakšajev
   Disertacija: Statistinių hipotezių tikrinimas, naudojant N-metrikas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.26
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Rūta Bakševičienė
   Disertacija: Įstatymo efektyvumo sociologiniai aspektai (baudžiamųjų įstatymų tyrimo pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.28
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Laimis Bakševičius
   Disertacija: Praeities, dabarties, ateities išgyvenimų ontogenetiniai ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.27
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Eugenija Bakšienė
   Disertacija: Ežerų dumblo (sapropelio) efektyvumas lauko sėjomainoje skirtinguose dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.18
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Nijolė Dalia Bakšienė
   Disertacija: Platinos - vandenilio mėginys ir jo reikšmė diferencijuojant kai kuriuos bazalinius sistolinius širdies ūžesius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Nijolė Dalia Bakšienė
   Disertacija: Vaikų širdies ritmo sutrikimų klinikoelektrofiziologinė diagnostika ir gydymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.12.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Ignacas Bakstys
   Disertacija: Pašarinių griežčių agrotechnikos tyrimai Lietuvos Vakarų zonoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.04.02
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Albertas Bakštys
   Disertacija: Multiplikatyviųjų aritmetinių funkcijų ribiniai pasiskirstymo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.09.30
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gintaras Bakštys
   Disertacija: Apie nepriklausomų Banacho atsitiktinių dydžių sumų pasiskirstymą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.14
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alfonsas Bakšys
   Disertacija: Perdavimo mechanizmų optimalių pagal greitaeigingumą sintezės klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.03.31
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Bronius Bakšys
   Disertacija: Magnetovaldomų kontaktų, kaip vibrosmūginės sistemos su keliais ribotuvais, dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.26
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Bronius Bakšys
   Disertacija: Automatinio surinkimo teorijos ir priemonių sukūrimas, remiantis vibraciniais detalių sujungiamų paviršių kryptingo sutapdinimo metodais
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.12.17
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Leningrado valstybinis technikos universitetas

 • daktaras Donatas Bakšys
   Disertacija: Tarpinstitucinių elektroninių atsiskaitymų srautų modeliavimo ir optimizavimo metodų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.28
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jonas Vytautas Bakšys
   Disertacija: Kraujotakos būklė po plaučio ar jo skilties pašalinimo dėl pūlingų plaučių ligų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1955.07.04
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: S. Kirovo karo medicinos akademija

 • daktaras Vytautas Jurgis Bakšys
   Disertacija: Termoizoliacinių kamšytinių neaustinių medžiagų technologijos sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.04.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Maskvos A. Kosygino tekstilės institutas

 • daktaras Giedrė Bakšytė
   Disertacija: Širdies ritmo sutrikimų, variabilumo ir kairiojo skilvelio disfunkcijos prognozinės vertės ūminiu miokardo infarkto periodu nustatymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Juozas Bakūnas
   Disertacija: Galvijų stemplės motorinės funkcijos tyrimas ir kai kurie gydymo klausimai esant jos užsikimšimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.04.02
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Klavdija Bakūnienė
   Disertacija: Fizinio auklėjimo pamoka pirmoje klasėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1952.06.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: P. Lesgafto valstybinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Bronius Bakutis
   Disertacija: Antioksidantų priedų įtaka ančiukų augimui, jų skerdienos ir mėsos kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.17
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Estijos A. Melderio gyvulininkystės ir veterinarijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Rima Bakutytė
   Disertacija: II-IV klasių mokinių humaniškumo ugdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.18
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Vyda Bakutytė
   Disertacija: Vilniaus teatro vaidmuo Lietuvos muzikinės - teatrinės kultūros formavime (1785-1831 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.08.07
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos konservatorija

 • daktaras Ona Balachninaitė
   Disertacija: Parametrinės šviesos generacijos periodiškai orientuotuose ličio niobato dariniuose charakteristikų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.04.22
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Pranciškus Balaišis
   Disertacija: Radijo matavimų aparatūros valdomo technologinio įsidirbimo proceso optimizacijos metodo sudarymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.03.19
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Pranciškus Balaišis
   Disertacija: Elektroninių radijo matavimo prietaisų kokybės tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.06.05
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Romanas Juozas Balaišis
   Disertacija: Elektroninių sistemų efektyvumas ir dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.08.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Lina Balaišytė
   Disertacija: Dailininkas ir dailės užsakovas XVII a. II pusės – XVIII a. Vilniuje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.15
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Saulius Balakauskas
   Disertacija: Technologinių procesų, taikant įvairias puslaidininkines medžiagas, sukūrimas naujų KAI schemų gamybai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Puslaidininkių fizikos institutas

 • daktaras Alfredas Balandis
   Disertacija: Kalcio hidrosilikatų sintezės ir jų tarpfazinės sąveikos procesų hidroterminėse sąlygose tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.13
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Antanas Balašaitis
   Disertacija: Lietuvių kalbotyros terminų istorija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.12.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimas Balasevičius
   Disertacija: Išeminės širdies mitochondrijų funkcinio aktyvumo sutrikimo mechanizmai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.31
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Leonas Balaševičius
   Disertacija: Optimalios struktūros aperiodinis reguliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.10
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Petras Balazas
   Disertacija: Atjungtų sinchrononių generatorių elektrinio stabdymo būdų ir priemonių tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.19
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Valstybinis G. Kržižanovskio energetikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Aleksandras Balbieris
   Disertacija: Sergančiųjų bronchų astma gyvenimo kokybės vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Petras Balbierius
   Disertacija: Skaitmeninių įrenginių elementų montažinio-komutacinio projektavimo algoritmų metodų panaudojimo kai kurių klausimų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.06
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Dainius Balbonas
   Disertacija: Balsių spektro analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.23
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ginutis Balčaitis
   Disertacija: Daugiakomponentinių mikroelektronikos medžiagų tyrimas antrinių jonų masių spektrometrijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.09.07
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jan Balcevič
   Disertacija: Radiacinių ir sudėtingų šilumos mainų eksperimentiniai tyrimai kriogeninėse temperatūrose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.01.31
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: SSRS mokslų akademijos Sibiro skyriaus šiluminės fizikos institutas

 • daktaras Liudmila Balcevič
   Disertacija: Ilgalaikio vartojimo prekių struktūrinių dėsningumų analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSSR mokslų akademijos Sibiro skyriaus pramonės gamybos ekonomikos ir organizavimo in-tas

 • daktaras Linas Balčiauskas
   Disertacija: Kanopinių erdvinis pasiskirstymas Lietuvos antropogeniniame landšafte
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.24
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS mokslų akademijos A.Severcovo evoliucinės morfologijosir gyvūnų ekologijos institutas

 • daktaras Laima Balčiauskienė
   Disertacija: Naminės pelėdos (Strix aluco) ir mažojo apuoko (Asio otus) mitybos ekologija, vertinant pagal grobio kraniometriją.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.27
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rolandas Balčikonis
   Disertacija: Sutarčių vykdymo teisinės problemos: esminis sutarties pažeidimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.20
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Estera Balčikonytė
   Disertacija: Osteoporozė ir periodonto patologija.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.04.10
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Bronė Balčiūnaitė
   Disertacija: Padidintas fizinis krūvis reabilituojant ligonius pooperaciniame periode po širdies vožtuvų protezavimo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kijevo valstyb. kūno kultūros i-tas

 • daktaras Eglė Balčiūnaitė
   Disertacija: Trombocitų kilmės augimo faktorius (TKAF) indukuojamas baltymų kinazių C aktyvumas ir jų įtaka G0/S fazių perėjimui. TKAF reikšmė proliferatyvinėje vitreoretinopatijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.14
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Biotechnologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Albinas Klemensas Balčiūnaitis
   Disertacija: E.coli atsparumo antibiotikams tyrimas, naudojant juos naujagimių veršelių masinių virškinamojo trakto susirgimų gydymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.04.07
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Albinas Balčiūnas
   Disertacija: Perderinamų generatorių pereinamųjų procesų matavimo priemonių sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.04.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Antanas Balčiūnas
   Disertacija: Drenuotų dirvožemių fizinių savybių ir vandens režimo pakeitimai kai kurių agromelioracinių priemonių įtakoje Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.09.19
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Balys Balčiūnas
   Disertacija: Viščiukų kokcidiozė ir kovos priemonės LTSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.01.26
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Biologijos institutas

 • daktaras Darius Balčiūnas
   Disertacija: Ciklinio C ir RNR polimerazės II mediatoriaus komplekso funkcinė analizė mielėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Upsalos universitetas

 • daktaras Gintaras Balčiūnas
   Disertacija: Lietuvių kompozitorių kūriniai akordeonui: sąsajų su liaudiškuoju muzikavimu problemos ir atlikimo raida
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.15
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos akademija

 • daktaras Gintautas Balčiūnas
   Disertacija: Matavimo metodai ir priemonės juostų lenkimo charakteristikų neardančiam įvertinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.22
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Juozapas Balčiūnas
   Disertacija: Elektrofotografinių cilindrų sukūrimas chalkogenidinių stiklo pavidalo puslaidininkių pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.11
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • daktaras Mindaugas Balčiūnas
   Disertacija: Kardiovaskulinių komplikacijų sąsajos su endotelio pažeidimo žymenimis po aortos vainikinių jungčių suformavimo operacijų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Mindaugas Balčiūnas
   Disertacija: Optimizuotų fizinių krūvių taikymo veiksmingumas rengiant jaunuosius krepšininkus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Norbertas Balčiūnas
   Disertacija: Perspektyvinio darbo našumo augimo planavimo tobulinimas pramonės šakos lygyje (LTSR staklių ir įrankių pramonės pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.08.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • habilituotas daktaras Povilas Balčiūnas
   Disertacija: Tiristorinis dažnio keitiklis su feromagnetine valdymo sistema liuminescenciniam apšvietimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.29
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Povilas Balčiūnas
   Disertacija: Aukšto dažnio įtampos-srovės galios keitiklių sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.06.21
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Tomas Balčiūnas
   Disertacija: Žolės vytinimo lauke technologijos ir techninių priemonių tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.11.19
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Mokslinis gamybinis susivienijimas "Nečernozemmagromaš"

 • daktaras Vytautas Balčiūnas
   Disertacija: Greitaveikis perjungimas submikroninėse koplanarinėse amorfinių In, Ga ir Ge telūridų struktūrose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Asta Balčiūnienė
   Disertacija: Kupiškėnų tarmės intarpiniai ir sta kamieno veiksmažodžiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Inga Balčiūnienė
   Disertacija: Religinio ir pilietinio ugdymo suderinamumas ir papildomumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Ingrida Balčiūnienė
   Disertacija: Pokalbio struktūros analizė kalbos įsisavinimo požiūriu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.11
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: VDU

 • habilituotas daktaras Irena Balčiūnienė
   Disertacija: Giliojo karieso gydymas propolio ir aloe pastomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.14
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Irena Balčiūnienė
   Disertacija: Senųjų ir dabartinių Lietuvos gyventojų odontologija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.10.23
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos valstybinis M.Lomonosovo universitetas

 • daktaras Jorūnė Balčiūnienė
   Disertacija: Dviejų paveldimų žmogaus fenotipų: kurtumo ir monoamino oksidazės aktyvumo genetiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.02.02
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Upsalos universitetas

 • daktaras Laimutė Balčiūnienė
   Disertacija: Kiekybinių ir morfologinių miežių mutantų kintamumo ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.01.22
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Baltarusijos SSR MA genetikos ir citologijos institutas

 • daktaras Ligita Balčiūnienė
   Disertacija: Hepatito C viruso dinamika, taikant indukcinę arba standartinę alfa interferono terapiją, sergantiems lėtiniu hepatitu C: įtaka stabiliam gydymo atsakui ir ryšys su viruso genotipu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.06
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Milda Balčiūnienė
   Disertacija: Mesbauerio efekto taikymas Sn, Te ir Fe junginių bei lydinių tyrimams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.11.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas

 • daktaras Neringa Balčiūnienė
   Disertacija: Glioblastomos morfologinės išraiškos viščiuko embriono chorioalantojinėjemembranoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Vilma Jūratė Balčiūnienė
   Disertacija: Diabetinės retinopatijos dažnis, eiga ir rizikos veiksniai sergantiesiems I tipo cukriniu diabetu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.04.08
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Algimantas Balčius
   Disertacija: Rotorinio mentinio kompresoriaus kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jonas Balčius
   Disertacija: Prano Dovydaičio visuomeninės ir filosofinės pažiūros 1910-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.08
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Vidas Balčius
   Disertacija: Natūrali atviros populiacijos evoliucija: bendrieji ir respiraciniai aspektai (1974-1990m)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.12.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Auksė Balčytienė
   Disertacija: Hiperteksto panaudojimas skaitymui ir mąstymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.02.23
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Joensuu universitetas

 • daktaras Algirdas Balčytis
   Disertacija: Talpinių indukcinių nuolatinės srovės mašinų teorijos įvadas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.06.21
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Bronislovas Balčytis
   Disertacija: Antrojo laipsnio aritmetinių veiksmų metodika pradinės mokyklos žemesnėse klasėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.12.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado A.Gerceno valstybinis pedagoginis in-tas

 • habilituotas daktaras Bronislovas Balčytis
   Disertacija: Matematikos mokymo turinio ir ir metodikos optimizavimas lietuviškų mokyklų pradinėse klasėse 1970-1973 m.
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.05.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • habilituotas daktaras Eduardas Juozas Balčytis
   Disertacija: Moksleivių muzikos suvokimo ugdymo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.02.08
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSSR pedagogikos mokslų akademijos bendrojo ir politechninio lavinimo mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Eduardas Juozas Balčytis
   Disertacija: Muzikinio ugdymo Lietuvos bendrojo lavinimo vidurinėje mokykloje (V-XII klasė) sistema
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.03.31
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos akademija

 • daktaras Edita Baleckaitė
   Disertacija: Kūdikio ir motinos sąveika maitinimo procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimantas Bronius Baleišis
   Disertacija: Briedžių biologija ir reikšmė Lietuvos miškų ūkiui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.10.09
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Geromanta Balevičienė
   Disertacija: Kai kurie psoriazės klinikos, patogenezės ir paveldėjimo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.01.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Geromanta Balevičienė
   Disertacija: Pūslinės ir pūslelinės odos ligos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.12.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Jūratė Marija Balevičienė
   Disertacija: Jūros ir Minijos upių užliejamos pievos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Jūratė Marija Balevičienė
   Disertacija: Lietuvos augalijos sintaksonominė ir fitogeografinė struktūra
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.12.24
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Ukarinos SSR mokslų akademijos N.Cholodno botanikos institutas ;

 • daktaras Sandra Balevičienė
   Disertacija: Chemijos dalyko socialiai reikšmingos temos pedagoginė sistema mokymosi paradigmos kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aušrys Balevičius
   Disertacija: Vandens augalijos struktūra ir produktyvumas įvairaus trofiškumo Riešės baseino ežeruose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.03.15
   Mokslo kryptis: 04 B
   Institucija: Botanikos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Kęstutis Pranciškus Balevičius
   Disertacija: Lietuvos retų ir nykstančių augalų rūšių apsaugos organizavimo sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Leonas Mindaugas Balevičius
   Disertacija: Kai kurie molekulinių orbitalių metodo taikymo molekulių kvantmechaniniuose skaičiavimuose klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.05.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Robertas Balevičius
   Disertacija: Tiesinio valkšnumo įvertinimas, skaičiuojant įtemptojo gelžbetonio strypinius elementus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.31
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Saulius Balevičius
   Disertacija: Nanosekundinis perjungimas amorfiniuose indžio ir galio telūridų sluoksniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.04.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Saulius Balevičius
   Disertacija: Spartusis elektroninis perjungimas simetriniuose plonasluoksniuose dariniuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.09.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Puslaidininkių fizikos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Balevičius
   Disertacija: Molekulių asociacijos per vandenilinį ryšį tyrimas trikomponentėse sistemose H BMR spektroskopijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.07.01
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos fizikos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Balevičius
   Disertacija: Iš dalies tvarkių molekulinių sistemų fazinių virsmų BMR ir vibracinė spektroskopija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.04.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Zigmas Balevičius
   Disertacija: Savitvarkių nanodarinių optinių savybių tyrimas paviršinių plazmonų elipsometrija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.27
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ramunė Balevičiūtė
   Disertacija: Žaidybinio teatro raiška Rimo Tumino režisūroje 1978-2005 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.21
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 • daktaras Ligita Baležentienė
   Disertacija: Vienmečių svidrių sėklų derlingumo bei kokybės didinimo pagrindiniai agrotechnikos būdai Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.05.20
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Stasė Baležentienė
   Disertacija: Asmenybės problemos iškilimo ir sprendimo socialinės prielaidos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.02.29
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alvydas Baležentis
   Disertacija: Valdymo sprendimai žemės ūkyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.05.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis u-tas

 • daktaras Elona Balinskaitė
   Disertacija: Akcinių bendrovių formavimas, veikla ir valdymas (Lietuvos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Violeta Balinskaitė
   Disertacija: Diskrečios ribinės teoremos Rymano dzeta funkcijos Melino transformacijoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.27
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Virgilijus Baliuckas
   Disertacija: Lapuočių medžių genetika ir jų ekologinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.05.06
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Švedijos žemės ūkio mokslų universitetas

 • daktaras Asta Baliuckienė
   Disertacija: Karpotojo beržo (Betula pendula Roth.) genetinė variacija adaptacijos, genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijos kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.03.06
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Violeta Baliukonienė
   Disertacija: Mikotoksinių kaupimosi pašaruose dėsningumai bei jų poveikis organizmui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.20
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Algirdas Antanas Baliulis
   Disertacija: Trakų teisinė, administracinė ir ūkinė raida XV-XIX amžiuje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.02
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Angelė Meilutė Baliūnienė
   Disertacija: Kai kurių svogūninių gėlių vystymosi lauke ir pražydinant priklausomybė nuo temperatūrinių sąlygų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.04.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Dalia Kotryna Baliutavičienė
   Disertacija: Vaisiaus būklės įvertinimas estrogenų ekskrecijos tyrimo ir amnioskopijos metodais antrosios nėštumo pusės toksikozių ir užsitęsusio nėštumo atvejais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Dalia Kotryna Baliutavičienė
   Disertacija: Nėštumas ir diabetas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2003.05.13
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Regina Marija Baliutavičienė
   Disertacija: Mikroelementų įtaka agurkų derliui auginamiems šiltnamiuose ir po polietileninėmis plėvelėmis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.22
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Regina Balkevičienė
   Disertacija: Ligonių su įgimtais veido nesuaugimais dispanserizacija ir ortopedinės pagalbos reikšmė kompleksiniame jų gydyme LTSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Rimgailė Balkevičienė
   Disertacija: Drabužio audinio paviršiaus pokyčių gamyboje ir eksploatacijoje įvertinimo metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.01.09
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Artūras Balkevičius
   Disertacija: Magnetinio valdymo, pasukamo komutatoriaus miniatiūrinės žingsninės elektropavaros sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.09.21
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • daktaras Jonas Zemvaldas Balkevičius
   Disertacija: Dabartinės lietuvių kalbos sintaksė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.04.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Petras Balkevičius
   Disertacija: Priverstinė Mandelštamo - Brijueno sklaida ir optinis stiklų suardymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.04.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: S. Vavilovo valstybinis optikos institutas

 • daktaras Valdas Balkevičius
   Disertacija: Stiklo atliekų pluoštinimo plazminiame sraute technologija, pluošto savybės ir panaudojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.30
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Termoizoliacijos institutas

 • daktaras Vytautas Balkevičius
   Disertacija: Vartotojų kooperacijos visuomeninio maitinimo valdymo tobulinimas (Lietuvos TSR duomenimis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.11.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Gražina Ona Balkuvienė
   Disertacija: Kuojos ekologiniai ypatumai Lietuvos ežeruose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.10.31
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA A.Severcovo gyvūnų evoliucinės morfologijos ir ekologijos institutas

 • daktaras Eglė Balnienė
   Disertacija: Advokatūros atsiradimas ir raida alietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.21
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Raimonda Balnienė
   Disertacija: Einamojo planavimo tobulinimo būdai ūkio mechanizmo sistemoje (Lietuvos konditerijos įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.02.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Ingrida Balnytė
   Disertacija: Morfofunkciniai širdies audinių kitimai, kai yra eksperimentinė aterosklerozė (hipercholesterolemija) ir ūminė išemija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Skirmantė Balnytė
   Disertacija: Agroekosistemų optimizavimas augalų kaita, tarpiniais pasėliais ir organinėmis trąšomis ekologinėje žemdirbystėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.21
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Rasa Baločkaitė
   Disertacija: Viešojo diskurso raida Lietuvoje 1988-2002 m. ir jo socialinė analizė socialinio konstravimo požiūriu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.05.11
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Danutė Balšaitytė
   Disertacija: Giminingų kalbų priebalsių kietumo - minkštumo diferencinis požymis (akustinės savybės ir suvokimas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.02.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas ;

 • daktaras Svajūnas Balseris
   Disertacija: Nosies pertvaros iškrypimų įtaka lėtinio sinusito vystymuisi. Endoskopiniai, morfometriniai, chirurginio gydymo aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.12
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Arūnas Balsevičius
   Disertacija: Querco-Fagetea klasės bendrijų įvairovė ir antropogenizacijos bruožai Pietvakarių Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.13
   Mokslo kryptis: 04 B
   Institucija: Botanikos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Tomas Balsevičius
   Disertacija: Radiodažnuminės termoabliacijos veiksmingumas gydant knarkiančiuosius ir sergančius lengvu ir vidutinio subkumo obstrukcinės miego apnėjos hipopnėjos sindromu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.03.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Janina Balsienė
   Disertacija: Ketvirtinių amonio druskų panaudojimas spektrofotometrijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Prahos Karlo universitetas

 • daktaras Regina Balsienė
   Disertacija: Gamybinės estetikos ekonominė prigimtis socializme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.12.06
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algimantas Balsys
   Disertacija: Alfa - amilazių, produkuojamų Bacillus subtilis R-623 morfologiniais variantais, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.03.05
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA biochemijos institutas

 • daktaras Antanas Jonas Balsys
   Disertacija: Spaudos vaidmuo formuojant tarybų Lietuvos darbo žmonių mokslinę ateistinę pasaulėžiūrą (1956-1965)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.11.24
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Aukštoji partinė mokykla prie TSKP CK

 • daktaras Ovidijus Balsys
   Disertacija: Ilgalaikių makroekonominių prognozių analizės, panaudojant gamybines funkcijas, klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.02.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos sąjunginis sisteminių tyrimų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Ramūnas Balsys
   Disertacija: Liuminescencinių lempų bebalastinio maitinimo būdo ir įrenginių sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.26
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Sąjunginis šviesos technikos mokslo tyrimų projektavimo konstravimo ir technologijos institutas

 • daktaras Rimantas Balsys
   Disertacija: Mažosios Lietuvos dainos. Ypatumai ir santykiai su lietuvių ir latvių liaudies dainų tradicijomis.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.10
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jolita Balsytė
   Disertacija: Fermentų lizosubtilino G10x bei lizocimo G3x mišinio su vitaminais A, C, E įtakos tyrimai melžiamų karvių fiziologinei būklei, pieno kokybei ir sudėčiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.23
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Renata Baltaduonytė
   Disertacija: Arklių lėtinės obstrukcinės plaučių ligos citologiniai, bakteriologiniai, patologiniai morfologiniai tyrimai ir paplitimas kai kuriuose Lietuvos žirgynuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.29
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Jonas Baltakis
   Disertacija: 0,2 t klasės traktoriaus selekcinių agregatų racionalių valdymo sistemų tyrimas ir pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.31
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Vytautas Baltakis
   Disertacija: Pietinio Pabaltijo paleogeno ir neogeno nuogulų litologija ir mažieji elementai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.02.27
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Baltakys
   Disertacija: Girolito sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.24
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Renata Baltakytė
   Disertacija: Kilpinių audinių sandaros ir fizikinių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.23
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jonas Baltavičius
   Disertacija: Membranos tipo spaudimo keitiklių eksperimentiniai ir teoriniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.20
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Raimundas Baltėnas
   Disertacija: Polietileno lydymosi aukštame slėgyje termografinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.12.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Laimutė Pranciška Baltėnienė
   Disertacija: Kai kurių polimerų abliacijos ir fizinių - cheminių virsmų šilumos poveikyje tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.01.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Daiva Baltramaitytė
   Disertacija: Ekologinės, tausojančiosios ir intensyviosios žemdirbystės sistemų ir augalininkystės produktų kokybės vertinimas glėjiškame karbonatingajame išpautžemyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.27
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemdirbystės institutas

 • habilituotas daktaras Remigijus Baltramiejūnas
   Disertacija: Krūvininkų generacijos-rekombinacijos ypatumai Cd Se ir kt. puslaidininkiuose, esant dideliam sužadinimo lygiui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.11.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Remigijus Baltramiejūnas
   Disertacija: Netiesinė šviesos sugertis ir kolektyviniai efektai liuminescencijoje plačiajuosčiuose puslaidininkiniuose junginiuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.04.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aldona Vitalija Baltrėnaitė
   Disertacija: Širdies tonų periodų gaubiamosios diagnostinė vertė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.09.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Edita Baltrėnaitė
   Disertacija: Sunkiųjų metalų pernašos iš dirvožemio į medį tyrimai ir įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.25
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Lina Baltrėnaitė
   Disertacija: Lietuvoje veisiamų ožkų genetinės įvairovės tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.29
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • habilituotas daktaras Pranas Baltrėnas
   Disertacija: Tekstilės dulkių tyrimai ir metodai jų koncentracijai nustatyti bei metodai jas nusodinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.01.17
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Ivanovo M. Frunzės tekstilės institutas ;

 • habilituotas daktaras Pranas Baltrėnas
   Disertacija: Koniologinių tyrimų teoriniai pagrindai, metodai ir priemonės oro aplinkos statybos industrijoje dulkėtumui mažinti
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.10.31
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Leningrado inžinerinis statybos institutas

 • daktaras Marija Baltrėnienė
   Disertacija: Lietuvių liaudies muzikos instrumentai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.21
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Leningrado valstybinis teatro, muzikos ir kinematografijos institutas

 • daktaras Daiva Baltriukienė
   Disertacija: Signalinių molekulių ir kelių, apsprendžiančių miogeninių ląstelių išgyvenimą po kardiotoksinių poveikių, identifikavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.30
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Julius Antanas Baltrukonis
   Disertacija: Nuotekų iš karvidžių ir gyvenviečių biologinis valymas ir nukenksminimas didelės apkrovos kontaktiniuose biotvenkiniuose Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.02.11
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Talino politechnikos institutas

 • daktaras Laima Baltrūnaitė
   Disertacija: Vidutinio dydžio plėšriųjų žinduolių ekologinės nišos Lietuvos ekosistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.28
   Mokslo kryptis: 05 B
   Institucija: Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto Ekologijos institutas

 • habilituotas daktaras Dalis Antanas Baltrūnas
   Disertacija: Stibio ir telūro, esančių kai kuriuose puslaidininkiuose, tyrimai gama-rezonanso metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSSR MA cheminės fizikos institutas

 • habilituotas daktaras Dalis Antanas Baltrūnas
   Disertacija: 119 Sn Mesbauerio spektroskopijos taikymas alavo chalkogenidų mikrostruktūros tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.09.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

 • habilituotas daktaras Gintaras Baltrūnas
   Disertacija: Sidabro cianidinių kompleksų elektroredukcijos proceso cheminiai apribojimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.04.04
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Gintaras Baltrūnas
   Disertacija: Ligandų chemosorbcijos įtaka sidabro ir aukso kompleksinių junginių elektrodukcijai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.05.31
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Jonas Albertas Baltrūnas
   Disertacija: Tiesinių dinaminių sistemų dominuojančių parametrų su vėlinimu identifikavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.25
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Valentinas Baltrūnas
   Disertacija: Kvartero nuogulų ir tarpledynmečių paleogeomorfologija (Pietų Lietuvos atraminių rajonų pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.12.20
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Valentinas Baltrūnas
   Disertacija: Pleistoceno stratigrafija ir koreliacija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1998.03.05
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Nijolė Baltrūnienė
   Disertacija: Katodo paviršiaus būsenos įtaka sidabro išskyrimo iš cianidinių tirpalų kinetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.03.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Elena Baltrušaitienė
   Disertacija: Pupelių bakteriozės Lietuvoje, kai kurie jų sukėlėjų biologijos ypatumai ir kovos su jomis būdai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irena Baltrušaitienė
   Disertacija: Lietuvos upių nuotėkio metų bėgyje skaičiuojamojo pasiskirstymo skirto žuvininkystei ir drėkinimui, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.14
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Klotilda Baltrušaitienė
   Disertacija: Kai kurie duomenys apie biologinį pulpitų gydymą lizocimu ir neomycinu (klinikiniai -eksperimentiniai duomenys)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Vida Baltrušaitienė
   Disertacija: Siūlų, naudojamų siūtinių kilimų gamyboje, struktūros, mechaninių ir technologinių savybių optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.14
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algirdas Baltrušaitis
   Disertacija: Klijuotų medinių konstrukcijų su įvairaus storio sluoksniais stiprumas ir patvarumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.10
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: SSRS statybos komiteto V. Kučerenko centrinis statybinių konstrukcijų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Antanas Baltrušaitis
   Disertacija: Medienos smulkinimo spiraliniais - sraigtiniais peiliais tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.03
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Baltarusijos S. Kirovo technologinis institutas

 • daktaras Henrikas Rimantas Baltrušaitis
   Disertacija: Elektrografinis vaizdo keitiklis kosminiams aparatams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.07.04
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Sąjunginis televizijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jonas Baltrušaitis
   Disertacija: Tampių audinių ir gaminių iš jų mechaninių savybių tyrimo komleksinės įrangos sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.12
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Juozas Baltrušaitis
   Disertacija: Daugkartinio vielos pratraukimo proceso dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.02.03
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kęstutis Stanislovas Baltrušaitis
   Disertacija: Kai kurie širdies raumens morfologiniai ir sarkoplazminių baltymų frakcijų pakitimai eksperimentinio miokardo infarkto metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.05.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Pranas Baltrušaitis
   Disertacija: Alkūnės sąnario ankilozių ir kontraktūrų operacinė mobilizacija (klinikiniai - eksperimentiniai tyrimai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.02.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Latvijos eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Pranas Baltrušaitis
   Disertacija: Elektrorentgenografija diagnozuojant virškinamojo trakto navikus ir ikinavikinius sutrikimus
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.06.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Raimondas Baltrušaitis
   Disertacija: Skaičiavimo įrenginių konstrukcinių elementų tolygaus išdėstymo metodų sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.14
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Romualdas Baltrušaitis
   Disertacija: Atraminių geležinkelio stočių išdėstymo optimizavimas koncentruojant krovimo darbus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Estijos mokslų akademijos visuomeninių mokslų skyrius

 • daktaras Giedrė Baltrušaitytė
   Disertacija: Psichiatro-paciento sąveika pirminėje psichikos sveikatos priežiūroje: paciento požiūris
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.19
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Romualdas Baltrušis
   Disertacija: N-Aril-beta-aminorūgščių sintezė ir jų kitimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.05.14
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Romualdas Baltrušis
   Disertacija: N-Aril-,N-,piridil-,N-chinolil-beta-alaniniai ir jų kitimai į pirimidino darinius
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1970.06.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimantas Baltušis
   Disertacija: Impulsinio mikrobanginio galingumo matavimas stripiniais rezistyviniais davikliais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.11.25
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Paulius Baltuška
   Disertacija: Epichlorhidrino ir pirminių benzolo eilės aminų, fenilhidrazono ir 5-aminosulfato-1 sąveikos produktų sintezė ir kitimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algirdas Baltuškevičius
   Disertacija: Ultragarso panaudojimas kai kurių sąnarių susirgimų gydymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.05.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Vytautas Baltuškonis
   Disertacija: Smulkaus valymo tepalo filtrų DASFO-1 darbo kokybės tyrimas ir tepalo filtracijos įtaka variklio D-35 išsidėvėjimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.06.18
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Julija Baltušnikaitė
   Disertacija: Audinių ir jų paketo degumo savybių tyrimas ir prognozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.05
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aldona Baltušnikienė
   Disertacija: Kvietinių kepinių gamybos proceso optimizavimas taikant reologinių metodą.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.02.12
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jūratė Baltušnikienė
   Disertacija: Subnacionalinio valdymo struktūros ir teritorinių savivaldybių kompetencijos tobulinimo galimybės Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.19
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Darius Baltušninkas
   Disertacija: Elektromagnetinių skysčio debito matuoklių metrologinių parametrų stebėsena nenutraukiant debito matavimo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.29
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rasa Baltušytė
   Disertacija: Selekcinės ir vietinės TSRS veislės - ūkiškai vertingų požymių šaltiniai vikių selekcijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.01.09
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Sąjunginis N.Vavilovo augalininkystės mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Pranciškus Balvočius
   Disertacija: Televizinės sistemos su krūvinio ryšio prietaisais šviesiniams objektams aptikti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.09.29
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rasa Balvočiūtė
   Disertacija: Holistinis organizacijos mokymosi modelis esminių kompetencijų vystymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.28
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vytautas Balynas
   Disertacija: Gano efektas telūre
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vaidas Balys
   Disertacija: Mokslinės terminijos matematiniai modeliai ir jų taikymas leidinių klasifikavime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.02
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jūratė Balžakienė
   Disertacija: Studentų profesinio kryptingumo ugdymas aukštojoje sporto mokykloje studijuojant užsienio kalbas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.03
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Janina Balzarevičienė
   Disertacija: Maistmedžiagių išplovimo tyrimai lietinamose pievose ir ganyklose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.10.13
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Povilas Balzarevičius
   Disertacija: Silpnai sukultūrintų velėninių slėginių dirvožemių vandens rėžimo ir derlingumo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.02.21
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Povilas Balzarevičius
   Disertacija: Žalieninių naudmenų kompleksinio sukultūrinimo priemonių sistemos paruošimas ir įdiegimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1985.03.26
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Baltarusijos melioracijos ir vandens ūkio mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jonas Balžekas
   Disertacija: Bičių heterozės efekto naudojimas bičių produktyvumui ir augalų apdulkinimui didinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.17
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Jonas Balžekas
   Disertacija: Bičių reikšmė liucernos ir raudonųjų dobilų apdulkinimui Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.06.29
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Jonas Balžekas
   Disertacija: Bitininkystės produktyvumo padidinimas naudojant bites raudonųjų dobilų (Trifolium patense L.) apdulkinimui
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.11.21
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Maskvos K.Timiriazevo žemės ūkio akademija

 • daktaras Aistė Balžekienė
   Disertacija: Socialinis branduolinės rizikos suvokimas: teorinės įžvalgos ir jų refleksija Lietuvos visuomenės požiūriuose į Įgnalinos AE
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.22
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Audrius Banaitis
   Disertacija: Racionalaus būsto statybos parinkimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.28
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Bronislovas Banaitis
   Disertacija: Padinių odų varginimas smūginėmis apkrovomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.25
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Donata Bandonienė
   Disertacija: Šalavijų, agurklių ir dašių ekstraktų antioksidacinių savybių ir juose esančių aktyvių junginių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Almantas Bandza
   Disertacija: Garo turbinos dinaminio modelio identifikavimas pagal eksperimento duomenis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.28
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Virginija Bandzaitė
   Disertacija: Vitamino D, kalcitonino ir parathormono kiekių kaita karvių kraujo serume bei reikšmė mineralinių medžiagų apykaitos procesams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.22
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Regina Danutė Bandzaitienė
   Disertacija: Atskirų širdies dalių rentgenologinė elektrokardiografinė diagnostika sergantiems mitraline širdies yda
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Zita Bandzaitienė
   Disertacija: Biologinė ir biocheminė bruknės (Vaccinium vitis - idaea L.) charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.03.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Zita Bandzaitienė
   Disertacija: Bruknė (Vaccinium vitis-idaea L.), dauginimo ir auginimo biologiniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.12.20
   Mokslo kryptis: 04 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • habilituotas daktaras Antanas Rimvidas Bandzaitis
   Disertacija: Kai kurie sudėtingų atomų spektrų skaičiavimo metodų patobulinimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.09.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Rimvidas Bandzaitis
   Disertacija: Judėjimo kiekio momento kvantmechaninės teorijos tolesnis plėtojimas ir jos taikymas atominiams spektrams skaičiuoti
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1968.03.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rita Bandzevičienė
   Disertacija: Apakusiųjų stresogeninės situacijos ir distresinės reakcijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.01.24
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Agnė Bandzienė
   Disertacija: Kompleksinis streso darbe valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.08
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM)

 • daktaras Ramunė Stasė Bandžiulienė
   Disertacija: Kuršių Nerijos augalija ir jos apsauga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.23
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Latvijos P.Stučkos valstybinis universitetas

 • daktaras Skirma Kristina Bandžiulienė
   Disertacija: Kepenų lipoidų ir nukleino rūgščių kiekybiniai kitimai, taikant dideles vitamino A dozes sveikoms ir streptokokais apkrėstoms eksperimentinėms žiurkėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.03.31
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Antanas Banelis
   Disertacija: Vienasėklių cukrinių runkelių selekcija Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.14
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Tautvydas Banelis
   Disertacija: Ekonominių rodiklių vertingumo kiekybinis įvertis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.10.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos moks. tyrimų i-tas

 • daktaras Anželika Banevičienė
   Disertacija: Nehorizontalių koncentracijų teisinis reguliavimas pagal Europos Bendrijos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos teisę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.17
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Danutė Marija Banevičienė
   Disertacija: Šiuolaikinio etapo lietuvių tatybinė simfonija (1965-1975)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.04.06
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Leningrado valstybinis teatro, muzikos ir kinematografijos institutas

 • daktaras Zinaida Banevičienė
   Disertacija: Chlorcholinchloridas žieminių kviečių ir vasarinių miežių pasėliuose Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.26
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Gediminas Banevičius
   Disertacija: Galvos smegenų kraujotakos pokyčių palyginimas neurochirurginių operacijų metu naudojant sevofluraną ir propofolį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.08.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Kęstutis Banevičius
   Disertacija: Ekonominių informacinių sistemų duomenų bazių projektavimo modeliavimas ir automatizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Paulius Banevičius
   Disertacija: Relaksacijos procesai karščiui atspariuose polimeruose ir jų charakterizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.03
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Puslaidininkių fizikos institutas

 • habilituotas daktaras Rimantas Banevičius
   Disertacija: Modifikuotų poliamidų stipruminių savybių ir struktūros tyrimai šiluminio poveikio įtakoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.03.22
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Rimantas Banevičius
   Disertacija: Šilumai atsparių polimerų(poliheteroarilenų) relaksacijos reiškiniai ir mechaninis darbingumas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1985.06.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSSR MA cheminės fizikos institutas

 • daktaras Birutė Banevičiūtė
   Disertacija: Šokio gebėjimų ugdymas ankstyvojoje paauglystėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.02
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Rasa Banienė
   Disertacija: Fiziologinių Ca 2+ koncentracijų poveikis žiurkės širdies mitochondrijų oksidacinio fosforilinimo sistemai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.23
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Janina Banikonienė
   Disertacija: Žemutinio tipo durpyno kultūrinės pievos tręšimas, naudojant žolės miltų gamybai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.24
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Juozas Banionis
   Disertacija: Matematikos mokslo raida Lietuvoje 1920-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.12.15
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vita Banionytė
   Disertacija: Semantiniai, sintaksiniai ir pragmatiniai aspektai modeliuojant vokiečių kalbos sakinius su slinkties veiksmažodžiais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.02.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algis Baniulis
   Disertacija: Ryškiausi Kristaus, Bažnyčios ir žmogaus bruožai popiežiaus Jono Pauliaus mokyme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.05.17
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Kauno teologijos fakultetas

 • daktaras Danas Baniulis
   Disertacija: Nox baltymų ekspresija, gryninimas ir struktūros tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.05.07
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Montanos valstijos universitetas

 • daktaras Kazys Tomas Baniulis
   Disertacija: Rankraščio simbolių atpažinimo struktūrinio algoritmo sudarymo ir tyrimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.25
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aušra Baniulytė
   Disertacija: Lietuvos didikų Pacų itališkųjų ryšių kultūriniai kontekstai XVII a. antroje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.11
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Alė Baniūnienė
   Disertacija: Herbicidų vaidmuo žieminiuose kviečiuose Lietuvos velėniniuose glėjiškuose sunkaus priemolio dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.01.20
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Vida Bankauskaitė
   Disertacija: Dviejų Lietuvos administracinių rajonų gyventojų sveikatos netolygumai ir jų galimos priežastys.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.15
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Ramūnas Bankauskas
   Disertacija: Skysčių lašų šilumos ir masės mainų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.08
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Nijolė Bankauskienė
   Disertacija: Aukštesniųjų klasių moksleivių filologinis išprusimas šiuolaikinio gimtosios kalbos mokymo požiūriu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.11.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas

 • habilituotas daktaras Ramutis Petras Bansevičius
   Disertacija: Vibrosmūginiai reiškiniai mažai apkrautose krumpliaratinėse pavarose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.01.12
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Ramutis Petras Bansevičius
   Disertacija: Vibrovarikliai (konstrukcijos, teorijos elementai, taikymai)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1982.04.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: SSSR MA A. Blagonravovo mašinotyros institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Banys
   Disertacija: Danijos žalųjų galvijų savybės ir genealogija bei jų panaudojimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.01
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Estijos gyvulininkystės ir veterinarijos MTI

 • habilituotas daktaras Algirdas Banys
   Disertacija: Lietuvos žalųjų galvijų masinės selekcijos valdymo sistema
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.11.18
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Sąjunginis ž.ū. gyvulių veisimo ir genetikos MTI

 • daktaras Antanas Banys
   Disertacija: Įvairių faktorių įtaka kiaulių reprodukcinėms savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.12.30
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Jonas Pranas Banys
   Disertacija: Kai kurie konvergavimo greičio įverčiai integralinėse ir lokalinėse teoremose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.29
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Jūras Banys
   Disertacija: Puslaidininkinių kristalų TIB C minkštųjų segnetoelektrinių modų mikrobangiai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.11.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Jūras Banys
   Disertacija: Fazinių virsmų TlGaSe2 tipo chalkogeniduose, maišytuose betaino fosfato/betaino fosfito ir CaMoO4 tipo kristaluose radio-mikrobangė spektroskopija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.09.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kazys Banys
   Disertacija: Žolynų parinkimo ir jų naudojimo Nemuno žemupio lankose tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.12
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Estijos mokslų akademijos žemės ūkio mokslų taryba

 • daktaras Rimas Banys
   Disertacija: Atsitiktinių taškinių procesų sumų ribinės teoremos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.12.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jūratė Banytė
   Disertacija: Viešbučių paslaugų vartotojų elgsena
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.28
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Rasa Banytė
   Disertacija: Vakarų Lietuvos kapinynų su akmenų vainikais kultūrinė sritis III a.- V a. pradžioje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.10
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Petras Baradokas
   Disertacija: Virpesių energijos disipacijos daugiasluoksnių plokštelių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.09.15
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Algimantas Marcelis Barakauskas
   Disertacija: Automatizuoto štrichų užnešimo proceso tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.12.20
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Šiaurės Vakarų neakivaizdinis politechnikos institutas

 • daktaras Aušrinė Barakauskienė
   Disertacija: Uždegiminės ir neoplazinės skrandžio patologijos sąsaja su Helicobacter pylori infekcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.03.06
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Anelelija Baranauskaitė
   Disertacija: Etilenimino mutageninio veikimo modifikacija natrio dezoksicholatu ir EDTA
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.10.14
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Asta Baranauskaitė
   Disertacija: Sergančiųjų sistemine raudonąja vilklige su krioglobulinemija klinikinė-imunologinė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.09.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSRS medicinos mokslų akademijos reumatologijos institutas

 • daktaras Danutė Irena Baranauskaitė
   Disertacija: Šiaurės Kaukaze augančio Peucedanum tauricum MB farmakognostinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.03.26
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • daktaras Liucija Baranauskaitė
   Disertacija: Leksiniai ir gramatiniai Oskaro Milašiaus poezijos vertimų aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.24
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algimantas Baranauskas
   Disertacija: Zolių - gelių procesų metalų acetatinėse - tartratinėse sistemose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Algirdas Baranauskas
   Disertacija: Oksitocino injekcijoms ir intranazalinės vaisto formų sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.12.22
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Bronislavas Gražvydas Baranauskas
   Disertacija: Agregatų su traktoriais "Belarus" traukos savybių ir pravažumo žiemos metu tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.02.06
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Dalius Baranauskas
   Disertacija: Savisaugės dvipolių tranzistorių sistemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.10.31
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Egidijus Baranauskas
   Disertacija: Įkeitimo teisinis reguliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.02.19
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Kazimieras Baranauskas
   Disertacija: Paros ir sezoninis mitoziniai ritmai geltonkaklės pelės ir pilkojo pelėno raginės epitelyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.05.15
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA A.Severcovo gyvūnų evoliucinės morfologijos ir ekologijos institutas

 • daktaras Mykolas Baranauskas
   Disertacija: Vario sulfido sluoksnių ant polietileno susidarymo mechanizmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.04.04
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Stanislovas Povilas Baranauskas
   Disertacija: Racionų su skystomis alaus mielėmis įtaka karvių produktyvumui ir kai kuriems fiziologiniams rodikliams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.02.13
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Stanislovas Povilas Baranauskas
   Disertacija: Lesalų maisto medžiagų įsisavinimo padidinimas gaminant maistinius kiaušinius
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1985.06.11
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Leningrado žemės ūkio institutas

 • daktaras Viktoras Baranauskas
   Disertacija: Mikroelektroninės žemo dažnio aktyviosios delsimo linijos ir jų gamybos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.09.20
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vincentas Baranauskas
   Disertacija: Lietuvos TSR prietaisų gamybos pramonės vystymas ir specializavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vincentas Baranauskas
   Disertacija: Ekonominis gamybos efektyvumas ir jo didinimas (LTSR prietaisų gamybos pramonės pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1971.03.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Virginijus Baranauskas
   Disertacija: Robotų navigacija trumpiausio kelio paieškos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.21
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytautas Baranauskas
   Disertacija: Senamiesčio prekybinių ir buitinio aptarnavimo įstaigų architektūriniai ir funkciniai ypatumai (Vilniaus pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.26
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Zenonas Baranauskas
   Disertacija: J131 panaudojimo galimybės kompleksiškai gydant ligonius, sergančius diferencijuotu skydliaukės vėžiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Lietuvos onkologijos centras

 • daktaras Aldona Baranauskienė
   Disertacija: Bakterinės floros vystymosi dinamika tręšiamuose tvenkiniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.11
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dalė Baranauskienė
   Disertacija: Švino jonų įtaka delta - aminolevulino rūgšties dehidratazės aktyvumui žmogaus ir eksperimentinių gyvūnų eritrocituose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Ingrida Baranauskienė
   Disertacija: Nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių profesinio rengimo ir profesinės adaptacijos sąveika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.23
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Marija Baranauskienė
   Disertacija: Kai kurios svarbesnės agrotechnikos priemonės gūžinių baltųjų kopūstų sėklų derliui padidinti Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.12.17
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Reda Baranauskienė
   Disertacija: Aukštojo mokslo paradigmos virsmas ir jo raiška taikant studijų reflektyiąją praktiką (anglų kalbos mokytojų rengimo kontekste)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Rita Baranauskienė
   Disertacija: Linksnių semantinės funkcijos: agentas ir patientas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.11.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Andrej Baranov
   Disertacija: Stefanas Žeromskis ir rusų literatūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.11.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Andrej Baranov
   Disertacija: F. Dostojevskis ir lenkų literatūra (iki 1918 metų)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.07.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Jūratė Baranova
   Disertacija: Pragmatistinė Viljamo Džeimso tiesos koncepcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.18
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Agnė Baranskaitė
   Disertacija: Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.16
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dalia Barauskaitė
   Disertacija: Dabartinės lietuvių kalbos emocinio santykio ir emocinės būsenos veiksmažodžiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.11
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Janina Barauskaitė
   Disertacija: Dabartinės lietuvių kalbos daiktavardžio stilistika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Arūnas Barauskas
   Disertacija: Lokalinės optimizacijos metodų tyrimas ir jų taikymas projektavime ir planavime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.04
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Arvydas Barauskas
   Disertacija: Šilumai atsparių polimerų (polibenzoksazolo ir polioksadiazolo) perdirbimo ir blokinių gaminių technologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.11.27
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Mokslinis gamybinis susivienijimas "Plastmasės"

 • daktaras Giedrius Barauskas
   Disertacija: Nepatenkinamų rezultatų priežastys po tulžies drenavimo operacijų be pūslės pašalinimo nevėžinių hepatopankreatinių ligų atvejais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.01.13
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Jaunutis Antanas Barauskas
   Disertacija: Įtempimų ir deformacijų būvio tyrimas juostose ir apvaliose plokštėse ant grunto pagrindo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.05.31
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kijevo inžinerinis statybos institutas

 • daktaras Justas Barauskas
   Disertacija: Redokso aktyvios lipidų mezofazės: struktūriniai - funkciniai ir praktinio panaudojimo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.20
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Biochemijos institutas, Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Rimantas Barauskas
   Disertacija: Smūginės sąveikos vibrovariklių kūrimas ir tyrimas baigtinių elementų metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Rimantas Barauskas
   Disertacija: Tampriųjų konstrukcijų su vienpusiais ryšiais analizė ir sintezė bei naudojimas valdomose vibracinėse sistemose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.05.20
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vidmantas Barauskas
   Disertacija: Krūtinės ląstos deformacijų chirurginio gydymo indikacijos ir metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Vytautas Barauskas
   Disertacija: Lietuvos sunkiųjų veislės arklių kilmė ir zootechninė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1953.05.28
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Liudmila Barauskienė
   Disertacija: Specifinės imunizacijos reikšmė eksperimentinės streptokokinės infekcijos vystymuisi
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.03.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Liudmila Barauskienė
   Disertacija: Biologinės ir biocheminės patogeninių žmogui mikrobakterijų savybės kaip pagreitinto identifikacijos ir klasifikacijos metodų komplekso pagrindas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1977.06.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSSR sveikatos apsaugos ministerijos centrinis gydytojų tobulinimosi institutas

 • daktaras Vilija Barauskienė
   Disertacija: Išeminės kilmės ankstyvojo prieširdžių virpėjimo atkryčio prognozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Violeta Barauskienė
   Disertacija: Biseksualinių ir partenogenetinių Daphnia magna kartų genetinės struktūros tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS mokslų akademijos N.Vavilovo bendrosios genetikos institutas

 • daktaras Milda Marija Baravykaitė
   Disertacija: Lygiagrečiųjų algoritmų šablonų tyrimas ir kūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.30
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Eglė Barčaitė
   Disertacija: Nėščiųjų B grupės Beta hemolizinio streptokoko ir escherichia coli nešiojimo dažnumo nustatymas bei įtakos naujagimių ankstyvam infekciniam sergamumui vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.05
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Egidijus Barcevičius
   Disertacija: Ką keičia informacinės technologijos? Elektroninės valdžios įtaka viešajam valdymui Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.21
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ona Barčkutė
   Disertacija: Informacinių išteklių, naudojamų gamybinių kompleksų valdymui, paskirstymo sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.02.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos in-tas

 • daktaras Dalia Bardauskienė
   Disertacija: Sociokultūrinių aspektų vaidmuo miesto darnioje plėtroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.04.04
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Iraida Bardisevičienė
   Disertacija: Prieštuberkulioziniai antikūnai ir tuberkuliozinis jautrumas vaikų, vakcinuotų BCG ir infekuotų mikobakterijomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.07.10
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kazachijos SSR sveikatos apsaugos ministerijos epidemiologijos, mikrobiologijoss ir infekcinių ligų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Bronius Bareika
   Disertacija: Subpikosekundinės trukmės galingų šviesos impulsų generavimas artimame IR bangų diapazone
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Bareika
   Disertacija: Karpotasis (Betula pendula Roth.) ir plaukuotasis (Betula pubescens Ehrh.) beržai Lietuvoje: fenotipiniai skirtumai ir ekologinis paplitimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.09
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Renata Emilija Bareikienė
   Disertacija: V O - Ag O ir V O - MoO sistemų elektrinis laidumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.10.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSSR MA Uralo skyriaus chemijos institutas

 • daktaras Gintautas Bareikis
   Disertacija: Netolygus aritmetinių funkcijų pasiskirstymo konvergavimo greičio įvertis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.13
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Regimantas Bareikis
   Disertacija: Svyruojančio strypo "ultragarsinių virpesių sistemų tyrimas"
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Fizikos institutas

 • daktaras Zina Bareikytė
   Disertacija: Žodžių junginių stabilumas mokslo kalboje (mokslinio teksto optimizacija)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.24
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Eduardas Bareiša
   Disertacija: Metodikos ir programinių priemonių paruošimas interaktyviam testų sudarymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.26
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Marija Vida Bareišienė
   Disertacija: Virusinių A ir B hepatitų išetys ir jų prognozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Rygos medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Bareišis
   Disertacija: Polikaproamido stiprumo ir irimo tyrimai veikiant cikliniam tempimui-gniuždymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.12
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Bareišis
   Disertacija: Konstrukcinių kompozitų statinis ir ciklinis stiprumas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.05.11
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Bargelis
   Disertacija: Ilgalaikio ciklinio stiprumo kriterijaus tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.07.10
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Bargelis
   Disertacija: Mechaninių komponentų gamybos rengimo modeliavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.05.20
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Arvydas Barila
   Disertacija: Automatizuotų skaitmeninių struktūrų projektavimo metodų panaudojant deformaciją sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.01.21
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Sonata Barilienė
   Disertacija: Moterų šlapimo nelaikymo paplitimas, rizikos veiksniai ir urodinaminių tyrimų diagnostinė vertė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.02
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Rūta Barisevičiūtė
   Disertacija: 1-alkenų antrinių ozonidų komformacinė analizė.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Giedrė Barkauskaitė
   Disertacija: Lietuvių tautiniai šokiai dainų šventėse: etniškumo ir autorinės kūrybos sąveika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.08.30
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Joana Barkauskaitė
   Disertacija: Katijoninių polimerų-jodo dariniai ir jų taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.28
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Laimutė Barkauskaitė
   Disertacija: Katijonizuotų celiuliozinių tekstilinių medžiagų gavimas ir jų dažymas kubazoliniais dažais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.17
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Marijona Barkauskaitė
   Disertacija: Paauglių statuso ir jų dalyvavimo mažojoje grupėje sąveika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.07
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Marijona Barkauskaitė
   Disertacija: Paauglių tarpusavio santykių sociopedagoginė dinamika
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.08.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Algirdas Enrikas Barkauskas
   Disertacija: Medienos medžiagų klijavimo procesų tyrimas modifikuotais karbomido- formaldehidiniais klijais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.01.23
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Maskvos miškų technikos institutas

 • daktaras Alvydas Barkauskas
   Disertacija: Eglės augimo ypatumai ir jos išauginimo optimizavimas minkštųjų lapuočių su egle medynų antrame arde
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.04.19
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Sąjunginis miškininkystės ir miškų ūkio mechanizavimo mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Alvydas Barkauskas
   Disertacija: Nusikaltimų tyrimo versijų šiuolaikinė koncepcija ir jos plėtros kryptys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.20
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Antanas Barkauskas
   Disertacija: Ekonominis technikos efektyvumas socialistiniame žemės ūkyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.07.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • habilituotas daktaras Egidijus Vytautas Barkauskas
   Disertacija: Juosmens simpatektomijos poveikis šlaunies arterijos protezavimo rezultatams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.11.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Egidijus Vytautas Barkauskas
   Disertacija: Slankstelinės arterijos operacijų reikšmė brachiocefalinių arterijų chirurgijoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1982.09.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jurgis Barkauskas
   Disertacija: Kai kurių bazinių aminotrifenilmetano dažų naudojimas halogenų nustatymui potenciometriniais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.01
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Latvijos mokslų akademijos neorganinės chemijos institutas

 • daktaras Martynas Barkauskas
   Disertacija: Netiesinių kristalų ir fotochrominių jungiklių kinetinė spektroskopija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.03.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Svetlana Barkauskas
   Disertacija: Pietvakarių Ukrainos čekų muzikinis folkloras (kompleksinis tyrimas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.04.26
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos konservatorija

 • daktaras Valerijus Barkauskas
   Disertacija: Radijo matavimo prietaisų gamybos kokybės kontrolės valdymo metodo sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.04.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Virgilijus Jonas Barkauskas
   Disertacija: Aromatinės eilės 2-halogenalilaminų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Barkauskas
   Disertacija: Drėgno klimato poveikis lauko sienų išorinio sluoksnio ilgaamžiškumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.04.24
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Maskvos V. Kuibyševo inžinerinis statybos institutas

 • daktaras Diana Barkauskienė
   Disertacija: Elektrokardiografinės kreivės T-u segmentai ir u dantelio pakilimai sergantiems išemine širdies liga su koronarografiškai patvirtinta vainikinių arterijų stenoze
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.07
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Rasa Barkauskienė
   Disertacija: Turinčių mokymosi negalią vaikų psichosocialinio funkcionavimo ir šeimos veiksnių sąveika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.03.29
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vanda Barkauskienė
   Disertacija: 4-okso- ir 4-oksi- 1,2,3,4,-tetrahidrochinolino darinių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Zita Barkauskienė
   Disertacija: Valgomųjų svogūnų (Allium cepa L.) sėjinukų auginimo ir laikymo technologijų agrobiologinis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.09
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Zoja Barkauskienė
   Disertacija: LKP veikla vystant judėjimą už komunistinę pažiūrą į darbą respublikos pramonėje (1958-1965)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.03.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Arūnas Barkus
   Disertacija: Dabartinės lietuvių populiacijos krūminių dantų odontoglifinė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Mečislovas Barkus
   Disertacija: Klinikinių izoliatų Klebsiella pneumoniae ir Enterobacter cloacae patogeniškumo faktoriai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.11.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSRS medicinos MA N.Gamalėjaus epidemiologijos ir mikrobiologijos MTI

 • daktaras Irmantas Barnackas
   Disertacija: Magnio ir jo lydinių hidrinimo jonizuotų reaktyvių dujų aplinkoje kinetikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: VDU

 • daktaras Sigita Barniškienė
   Disertacija: Gramatinės emotyvumo išraiškos priemonės tekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.01.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Torezo valstybinis pedagoginis užsienio kalbų institutas

 • daktaras Eugenijus Barniškis
   Disertacija: Dirbtinės kilmės pušies jaunuolynų struktūra ir formavimas vakarinėje Lietuvos dalyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.29
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Maskvos K. Timiriazevo žemės ūkio akademija

 • daktaras Zita Baronaitė
   Disertacija: Imobilizuotų triazino dažų panaudojimas baktriofago T4 DNR -RNR - ligazių gryninimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.01.21
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Albertas Baronas
   Disertacija: Socialinis veiklos aspektas visapusiškos ir harmoningai išsivysčiusios asmenybės formavimo istorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.05.30
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Uralo A. M. Gorkio vardo valstybinis universitetas

 • daktaras Artūras Baronas
   Disertacija: Signalų apdorojimo metodas kraujotakai tirti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.29
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Darius Baronas
   Disertacija: Trys Vilniaus kankiniai: istorija, hagiografija, kultas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.23
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Romas Baronas
   Disertacija: Difuzijos procesų nehomogeninėse terpėse kompiuterinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.29
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Svetlana Baronienė
   Disertacija: Kūno kultūra kaip socialoginė problema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.05.20
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Uralo M. Gorkio valstybinis universitetas

 • daktaras Valerija Baronienė
   Disertacija: Lapuočių medžių ir krūmų dekoratyviųjų formų introdukcija ir aklimatizacija Lietuvoje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.02
   Mokslo kryptis: 04 B
   Institucija: Vilniaus universitetas, Botanikos institutas

 • daktaras Balys Baroniūnas
   Disertacija: Miškų ūkio organizavimo tobulinimas Lietuvos respublikos kolūkių ir tarybinių ūkių miškuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.10.22
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Leningrado S. Kirovo miškų technikos akademija

 • habilituotas daktaras Petras Baršauskas
   Disertacija: Mažos galios asinchroninių mašinų trumpai sujungtų rotorių kokybė ir jos kontrolė masinės gamybos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.14
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Leningrado aviacinių prietaisų gamybos institutas

 • habilituotas daktaras Petras Baršauskas
   Disertacija: Tarptautinio verslo vadybos principų taikymo ypatybės Vidurio ir Rytų Europos šalyse
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.10.11
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Viktorija Baršauskienė
   Disertacija: Lietuviškų varškės sūrių gamybos technologinio proceso mechanizavimo priemonių sukūrimo pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.02.20
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Leningrado šaldymo pramonės technologijos institutas

 • daktaras Valerijus Barsegianas
   Disertacija: PVCh medžiagų iš plastizolių, skirtų batų padų detalių gamybai, savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.12
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Lina Barsienė
   Disertacija: Skydliaukės ultragarsiniai, citologiniai, histologiniai pokyčiai, jų tarpusavio sąsajos ir diagnostinė vertė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.03.02
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Janina Baršienė
   Disertacija: Baltijos ir Baltosios jūrų atlantinės lašišos lyginamoji kariologija ir chromosomų ontogenetinis kintamumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA citologijos institutas

 • habilituotas daktaras Janina Baršienė
   Disertacija: Trematodų kariotipai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.11.24
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Ekologijos institutas

 • daktaras Zita Barsteigienė
   Disertacija: Tropafeno cheminis-toksikologinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.23
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Lvovo valstybinis medicinos institutas

 • daktaras Asia Barštein
   Disertacija: 20 amž. trečiojo dešimtmečio žurnalų satyros raidos kai kurios problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.04.05
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos srities pedagoginis institutas

 • daktaras Kristina Danutė Barštienė
   Disertacija: Cholinesterazių aktyvumas ligonių, sergančių nepertraukiama ir priepuoliais progresuojančia šizofrenija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.11.05
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: N.Pirogovo 2-asis valstybinis medicinos institutas

 • daktaras Valentina Barsuk
   Disertacija: Priešvėžinių gerklų susirgimų diferencialinė diagnostika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.17
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kijevo otolaringologojos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vytautas Baršys
   Disertacija: Socialinės demografinės šeimos vystymosi problemos Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.04.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Baršytė
   Disertacija: Aplinkos taršos genotoksinio poveikio analizė gėlavandenių moliuskų audiniuose.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.04.07
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Vilniaus universitetas, Ekologijos institutas

 • daktaras Liucija Biruta Bartaševičienė
   Disertacija: Svarbiausieji rapso kenkėjai ir kova su jais Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.25
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Leningrado žemės ūkio institutas institutas

 • daktaras Algimantas Bartaševičius
   Disertacija: Netiesinės difuzijos matematinis eksperimentas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.03.14
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Bartašius
   Disertacija: Procesai skysto metalinio katodo paviršiuje sužadinant ir formuojant elektros lanką vakuume
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Sąjunginis paviršiaus ir vakuumo savybių tyrimo mokslo tyrimų centras

 • daktaras Stanislava Bartašiūtė
   Disertacija: Žvaigždžių populiacijos kinematikos ir cheminių savybių tyrimas aukštose galaktinėse platumose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.03.03
   Mokslo kryptis: 08 P
   Institucija: Teorinės fizikos ir astronomijos institutas ir Vilniaus universitetas

 • daktaras Romualdas Benediktas Bartaška
   Disertacija: Cirkuliacijos kaštų apskaitos tobulinimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.01
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Danutė Bartaškienė
   Disertacija: Pramonės darbuotojų darbo apmokėjimo tobulinimas (Lietuvos TSR staklių pramonės įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.09.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ona Bartkaitė
   Disertacija: Pomidorų ir rudosios lapų dėmėtligės sukėlėjo Clodosporium fulvum Cooke tarpusavio sąveikos charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.15
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sąjunginis augalų apsaugos MTI

 • daktaras Aldona Bartkevičienė
   Disertacija: Fizinio krūvio poveikis sportuojančių vaikų ir paauglių kairiojo skilvelio morfometriniams rodikliams bei širdies ir kraujagyslių sistemos funkcijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.03
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Daiva Bartkevičienė
   Disertacija: Bakterinės vaginozės ir IL-1(beta), IL-1ra citokinų reikšmė prognozuojant priešlaikinį gimdymą.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Galina Bartkevičienė
   Disertacija: Šiaurės Atlanto osciliacijos poveikis Lietuvos klimatui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.12
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algimantas Bartkevičius
   Disertacija: Švenčionių rajono kaimo gyventojų traumatizmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Bartkevičius
   Disertacija: Žvaigždžių cheminės sudėties efektai Vilniaus fotometrinėje sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Odesos I. Mečnikovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Bartkevičius
   Disertacija: II populiacijos žvaigždžių klasifikacija ir jų katalogų sudarymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.05.12
   Mokslo kryptis: 08 P
   Institucija: Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

 • daktaras Edmundas Bartkevičius
   Disertacija: Bioindikacinių ir biotestavimo metodų panaudojimas aplinkos užterštumo bei pakenktų medynų būklės, produktyvumo vertinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Kęstutis Bartkevičius
   Disertacija: Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio vietinio lygmens organizacijos 1988-1990 metais: struktūros ir socialinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.17
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Saulius Bartkevičius
   Disertacija: Stiprių magnetinių laikų daugkartinio naudojimo induktorių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.02
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Stanislovas Kęstutis Bartkevičius
   Disertacija: Magnetinio moduliatoriaus veikiančio parametrinio išėjimo signalo stiprinimo režimu tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.27
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vaclovas Bartkevičius
   Disertacija: Statistinio mašinraščio atspaudų ir pirminio jų vaizdų apdorojimo metodų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.11.28
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Danguolė Bartkevičiūtė
   Disertacija: Heterologinių baltymų ekspersijos sistemų konstravimas mielėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.01.22
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Biotechnologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Roma Bartkevičiūtė
   Disertacija: Mineralinių trąšų gamybos įmonių įtaka nitratų ir nitritų susikaupimui maisto produktuose, geriamajame vandenyje ir organizmo biologinėse terpėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.18
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSSR sveikatos apsaugos ministerijos centrinis gydytojų tobulinimosi institutas

 • daktaras Zita Bartkevičiūtė
   Disertacija: Produktyvių karvių šėrimo detalizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.13
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Leningrado žemės ūkio institutas

 • daktaras Anelė Bartkienė
   Disertacija: Lietuvos TSR vilnonių audinių pramonės gamybinių fondų efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kristina Bartkienė
   Disertacija: XX amžiaus antrosios pusės Lietuvių išeivijos rašytojų memuarai: žanro raida
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Marija Vida Bartkienė
   Disertacija: Miokardo išemijos įtaka riebiųjų rūgščių fermentinės oksidacijos sistemos aktyvumui triušio širdies mitochondrijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Algirdas Bartkus
   Disertacija: Senatvės pensijų ir laikinojo nedarbingumo išmokų finansinio tvarumo analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.03.06
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aloizas Gvidonas Bartkus
   Disertacija: Politinė P.Kornelio tragedija "Cina"
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.03.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Andriejus Algimantas Bartkus
   Disertacija: Traukinių judėjimo optimalaus reguliavimo sistemoje "Autodispečeris" vieno kelio atkarpoje klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.04.21
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Leningrado V. Obrazcovo geležinkelių transporto inžinierių institutas

 • daktaras Edverdas Vaclovas Bartkus
   Disertacija: Kuro ir energijos nuostolių liaudies ūkyje likvidavimo efektyvių techninių krypčių parinkimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.10.05
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSSR mokslų akademijos ekonomimkos in-tas

 • daktaras Gytis Bartkus
   Disertacija: Turbulentinė mišri konvekcija vertikaliame ir pasvirusiame plokščiame kanale
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.10.06
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas ir Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rolandas Bartkus
   Disertacija: Koordinatinių matavimo mašinų tikslumo tyrimas, paklaidų mažinimo metodikos ir priemonių kūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.14
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Sigitas Aleksas Bartkus
   Disertacija: Šiurkščios plokštės šilumos mainai įvairių Pr skaičių turbulentiniuose srautuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.10.31
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras NERIJA Bartkutė
   Disertacija: Joniškio rajono teritorijos toponimija: daryba ir raidos polinkiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Vaida Bartkutė
   Disertacija: Pozicinių statistikų taikymas optimalumo analizei ekstremumo paieškos algoritmuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.22
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Ilona Teresė Bartninkaitė
   Disertacija: Mikrobiologinio kovos metodo prieš kopūstinį baltuką tobulinimas remiantis jo biologijos ir hemolimfos ląstelių funkcinės morfologijos tyrimais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.11.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sąjunginis augalų apsaugos MTI

 • daktaras Juozas Bartninkas
   Disertacija: Gastrofiliozės ir hipodermatozės imunobiologinė diagnostika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.06.23
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Mindaugas Bartninkas
   Disertacija: Kultūros raidos socialistinėje visuomenėje ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.07.04
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos filosofijos ir teisės institutas

 • daktaras Kęstutis Bartnykas
   Disertacija: Medicininių atvaizdų analizė frakteliniais filtrais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.01.08
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vilius Bartulis
   Disertacija: Vibrovolų šlaitams tankinti parametrų parinkimo metodika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.04.21
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Sankt Peterburgo valstybinis technikos universitetas

 • daktaras Vytautas Bartulis
   Disertacija: 12-14 metų dziudo imtinininkų pradinio rengimo metodikos turinys ir kryptingumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.09
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kijevo valstybinis kūno kultūros institutas

 • habilituotas daktaras Aldona Bartusevičienė
   Disertacija: Klinikiniai, rentgenologiniai ir patomorfologiniai inkstų tuberkuliozės stebėjimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.06.13
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Aldona Bartusevičienė
   Disertacija: Kompleksinis rentgenologinis tyrimas po plaučių rezekcijų
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1973.10.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Birutė Bartusevičienė
   Disertacija: Vandens toksiškumo vertnimas taikant elektrofiziologinį menturdumblio (Nitellopsis obtusa Desv. In Lois) testą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.16
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Inga Bartusevičienė
   Disertacija: Studentų pasiekimų periodinis vertinimas, kaip studijų rezultatyvumo veiksnys (socialinės pedagogikos pagrindinių dieninių studijų atvejis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Vincas Bartusevicius
   Disertacija: Lietuviai pabėgėliai Vokietijoje 1944-1951 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.05.14
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Antanas Bartusevičius
   Disertacija: Sąjunginės respublikos Ministrų Tarybos veikla planuojant jos kompleksinį ekonominį ir socialinį vystymąsi (Lietuvos TSR duomenų pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.24
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos valstybės ir teisės institutas

 • daktaras Arnoldas Bartusevičius
   Disertacija: Gimdymui sužadinti po liežuviu ir į makštį vartojamo misoprostolio veiksmingumo ir saugumo palyginamoji vertė.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.08
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Viktoras Bartusevičius
   Disertacija: Pasakotojo problema kinematografe
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.21
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Sąjunginis valstybinis kinematografijos institutas

 • daktaras Bronė Barvainienė
   Disertacija: Epoksipropilinių junginių panaudojimas 3-hidroksitetrahidrochinolino ir organinių fotopuslaidininkių sintezei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.01
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Arūnas Barvidas
   Disertacija: Statybos valdymo būdo parinkimas siekiant užtikrinti darbų efektyvumą ir kokybę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.22
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Oksana Barvidienė
   Disertacija: Reguliuotų upelių užaugimo sumedėjusia augalija tyrimai ir vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.13
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Violeta Barvydienė
   Disertacija: Sprendimų informacinio aprūpinimo parenkant gamybos vadovus tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.10.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Jūratė Barysienė
   Disertacija: Prieširdžių virpėjimo gydymo elektrofiziologiniais metodais įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.04
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Barzdaitis
   Disertacija: Greitaveiksmių pozicionavimo pavarų, skirtų optinės skaitmeninės informacijos įrenginiams, dinamikos tyrimas ir sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.02.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Barzdaitis
   Disertacija: Precizinių ESM mechanizmų ir robototechninių sistemų su netiesinėmis charakteristikomis dinamikos tyrimo metodų ir priemonių sukūrimas grafų teorijos bazėje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.03.24
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Charkovo V.Lenino politechnikos i-tas

 • daktaras Vaidotas Barzdėnas
   Disertacija: Elementariųjų dalelių registravimo sistemų pirminių grandinių tyrimas ir taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.03
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Bronislava Barzdenytė
   Disertacija: Pagrindinių gamybinių fondų panaudojimo efektyvumo ekonominių valdymo metodų tobulinimas (Lietuvos TSR metalo gaminių pramonės įmonių medžiagos pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSSR mokslų akademijos ekonomikos in-tas

 • daktaras Raimondas Barzdžiukas
   Disertacija: Šieno džiūvimo efektyvumo didinimas, pašildant orą saulės energija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.21
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Valerijus Barzdžiukas
   Disertacija: Akies obuolio junginių mikrocirkuliacijos būklė sergant juveniline arterine hipertenzija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Odesos akad. V. Filatovo akių ligų ir audinių terapijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Leonora Domininka Barzdžiukienė
   Disertacija: Techninių specialybių studentų požiūris į grožinę literatūrą ir pedagoginės jo formavimo prielaidos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.09.18
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vaiva Barzdžiuvienė
   Disertacija: Rytų Lietuvos pleistoceno klastinių tarpmoreninių nuogulų sedimentacija.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.03.17
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Alfredas Basalykas
   Disertacija: Kai kurių polinominių įverčių poslinkio parametrui asimptotinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.04
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ingrida Basevičienė
   Disertacija: Chlamydia trachomatis infekcija tarp lytiškai aktyvių paauglių merginų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.08
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Nomeda Basevičienė
   Disertacija: Amonio jonų vaidmuo priedančio audinių ligų vystymesi
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.21
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Algidas Basevičius
   Disertacija: Ultragarsinio ir rentgenologinio tyrimo metodo palyginamoji vertė tiriant endokrininės kilmės osteoporozes ir jų dinamiką gydymo eigoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Romualdas Basevičius
   Disertacija: Serotonino veikimo į centrinę nervų sistemą elektrofarmakologinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Jekaterina Bašilova
   Disertacija: Cryptomyzus Oestlund, 1922 genties amarų (Hemiptera, Sternorrhyncha: Aphididae) biosistematiniai tyrimai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.08
   Mokslo kryptis: 05 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vladimiras Basinas
   Disertacija: Struktūrinių netolygumų tyrimas priepaviršiniuose sluoksniuose su rastriniu elektroniniu mikroskopu paviršinių akustinių bangų vizualizacijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Loreta Bašinskienė
   Disertacija: Vaflių lapų tekstūros optimizavimas panaudojant akustinį metodą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.10.07
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos valstybinė maisto pramonės akademija

 • daktaras Birutė Basiulienė
   Disertacija: Dobilų pradinės selekcinės medžiagos sukūrimas poliploidijos ir tarprūšinės hibridizacijos metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.23
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Arvydas Basiulis
   Disertacija: Kultūrinių daugiamečių varpinių žolių augimo ir vystymosi ypatumai pirmais ir antrais jų amžiaus metais Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.04.15
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Antanas Baskas
   Disertacija: Kai kurių tinklinio planavimo uždavinių dekompoziciniai sprendimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.14
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Angelė Baškienė
   Disertacija: Beveik kontaktinės struktūros ir jų analogai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.30
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jolanta Baskutienė
   Disertacija: Automatiškai renkamų detalių vibracinio centravimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.09
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Saulius Baskutis
   Disertacija: Mašinų detalių pjezoelektrinių kietumo matuoklių sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.04.21
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algirdas Baškys
   Disertacija: Integrinių schemų analizė ir skaičiavimas, naudojant modifikuotą statinį transkondinį tranzistoriaus modelį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.07.01
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos elektronikos institutas

 • daktaras Egidijus Vladas Baškys
   Disertacija: Bacillus subtilis neląstelinis ribonukleazės biosintezės sąlygų ir fermentinių preparatų gavimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.12.15
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Baltarusijos SSR MA mikrobiologijos institutas

 • daktaras Viktoras Baškys
   Disertacija: Skirtingų dalykų mokytojų darbas ugdant mokinių rišliąją kalbą, mokant lietuvių kalbą ir literatūrą, istoriją, geografiją 5-8 se klasėse lietuviškose mokyklose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.17
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA mokymo turinio ir metodų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Igor Basov
   Disertacija: Glikemijos monitoringas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.15
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Klaipėdos universitetas, Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Nijolė Bastienė
   Disertacija: Drenažo veikimo ir apsaugos nuo uždumblėjimo tyrimai geležinguose Lietuvos dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.10.28
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos melioracijos institutas, Lietuvos žemės ūkio akademija ir Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos institutas

 • daktaras Ona Laimutė Bastienė
   Disertacija: RNR kiekis regiamosios ir motorinės žievės neuronuose bei glijoje šviesinės deprivacijos ir stimuliacijos poveikyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.01.27
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS mokslų akademijos I. Sečenovo evoliucinės fiziologijos ir biochemijos institutas

 • daktaras Valentina Bastienė
   Disertacija: LKP veikla auklėjant ir paruošiant respublikos mokytojų kadrus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.03.27
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Lidija Bastina
   Disertacija: Skystų komutacinių elementų ir kompleksinių skaičiavimo technikos, automatikos ir valdymo sistemų įtaisų analizė ir sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.01.20
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Maskvos S. Ordžonikidzės aviacijos institutas

 • daktaras Tamara Bastrykina
   Disertacija: Metaforinis žodžių vartojimas Vs.Ivanovo prozoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Irkutsko A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Algirdas Bastys
   Disertacija: Elipsinių operatorių spektrinių skleidinių konvergavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.07
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Mindaugas Bastys
   Disertacija: Pluoštui auginamų linų pasėlio tankumo, derliaus bei jo kokybės formavimas technologinėmis priemonėmis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.03
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Laima Antanina Bastytė
   Disertacija: Audimo staklių siūlo pneumotransporto mechanizmo triukšmo ir virpesių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Basys
   Disertacija: Paveldimų ataksijų klinikinis ir genetinis polimorfizmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.01.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Basys
   Disertacija: Alfa-1-proteinazių inhibitoriaus paveldimas nepakankamumas - vaikų ir suaugusiųjų lėtinių ligų rizikos faktorius
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1980.06.05
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSSR medicinos mokslų akademijos medicininės genetikos institutas

 • daktaras Nijolė Batarlienė
   Disertacija: Pavojingų krovinių vežimo informacinių-technologinių procesų modeliavimas ir jo taikymas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.05.28
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Genovaitė Aldona Batarūnienė
   Disertacija: XV a. dabartinės vokiečių aukštaičių kalbos dalyvinių konstrukcijų sintaksinės funkcijos, semantika bei struktūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.04.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos kalbotyros institutas

 • daktaras Audronė Batavičienė
   Disertacija: Vaikų pielonefrito ir cistito pagreitinti nustatymo metodai ir papildymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.03.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Almantė Batisaitė
   Disertacija: Polipropileno atliekų panaudojimas polichlorpreninių klijų užpildymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.09.30
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Monika Magdalena Batisienė
   Disertacija: Avalynės medžiagų klijuotinių sujungimų, suklijuotų nairitiniais klijais, stiprumo kitimas atmosferinių faktorių poveikyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.02.04
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Danutė Batiuškaitė
   Disertacija: Standžių navikų elektrochemoterapinio efektyvumo priklausomybės nuo elektrinio lauko charakteristikų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 02 B
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Biochemijos institutas

 • daktaras Vaidas Batkauskas
   Disertacija: Mobiliojo tinklo paslaugų kokybės vertinimo ir gerinimo būdų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.22
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vygintas Batkauskas
   Disertacija: Dažninių elektros pavarų dinaminiai modeliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.19
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vaida Batulevičienė
   Disertacija: Varlės vidurinių smegenų stogo (tectum) neuronų aktyvumo, sujaudinus vieną tinklainės ganglinę ląstelę, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.19
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Darius Batulevičius
   Disertacija: Žiurkės ir jūros kiaulytės intrakardinių nervinių rezginių struktūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.17
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Romas Konstantinas Batūra
   Disertacija: Lietuvos Didžiosios Kunigakštystės kova prieš Aukso Ordą. Nuo Batu antplūdžio iki mūšio prie Mėlynųjų vandenų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.06
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Olegas Batutis
   Disertacija: Moksleivių požiūris į fizinę saviudą ir jo ugdymo galimybės mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Viktoras Batutis
   Disertacija: Rankų ilgųjų kaulų lūžių repozicija savo konstrukcijos aparatu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.12.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Baubinas
   Disertacija: Lietinimo nutekamaisiais vandenimis žemdirbystės drėkinimo laukuose higieninis įvertinimas Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Baubinas
   Disertacija: Gyvulininkystės objektų nutekamųjų vandenų valymo ir panaudojimo žemės ūkyje higieninis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1981.12.03
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kijevo A. Bogomolco medicinos institutas

 • daktaras Ričardas Baubinas
   Disertacija: Drėgmės ir vandenyje tirpių cheminių medžiagų migracija smulkiai kalvotose moreninėse agrogeosistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.11.30
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos Sibiro skyriaus Geografijos institutas

 • daktaras Romas Baubinas
   Disertacija: Didelės varžos n- ir p- CdSe kristalų auginimo sąlygų analizė ir kai kurios savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.07
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Alla Baubinienė
   Disertacija: Lašelinių intraveninių novakaino infekcijų taikymas gydant hipertoninę ligą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.05.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Alla Baubinienė
   Disertacija: Kai kurie miokardo infarkto epidemiologijos klausimai LTSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1964.11.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Diana Baubinienė
   Disertacija: Ortodontinių anomalijų paplitimas ir gydymo reikalingumas tarp Lietuvos moksleivių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.14
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Reda Baublienė
   Disertacija: Asmenybės saviugda aerobikos edukcinė sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.10.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos valstybinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Zofija Baublienė
   Disertacija: Pramonės įmonių valdymo efektyvumo didinimas tobulinant informacines sistemas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • habilituotas daktaras Adolfas Baublys
   Disertacija: Daugiapradės smulkiamodulinės sliekinės pavaros, turinčios slieką su nelinijiniais sraigtiniais paviršiais formuojamais kūginių traukių, kinematinio tikslumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.11.21
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Adolfas Baublys
   Disertacija: Mašinų gamybos įmonių automatizuotų valdymo sistemų stochastiniai modeliai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1978.02.21
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Maskvos elektroninių mašinų gamybos institutas ;

 • daktaras Alis Baublys
   Disertacija: Plazmos pakaitalų panaudojimas dirbtinei kraujo apytakai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Arūnas Baublys
   Disertacija: Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodas: organizacija, bažnytinė savivalda ir konfesinės inteligentijos formavimas 1795-1830 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.18
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Gediminas Baublys
   Disertacija: Teismo sprendimas kaip teisingumo aktas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.01.25
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Juozas Baublys
   Disertacija: Žemės ūkio vartotojų elektrifiavimas. Elektros energijos tiekimas ž. ū. vartotojams pereinant gyventi iš vienkiemių į gyvenvietes Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.14
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos V. Goriačkino žemės ūkio gamybos inžinierių institutas

 • daktaras Linas Baublys
   Disertacija: Antikinė teisingumo samprata ir jos įtaka Vakarų teisės tradicijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.01
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Petras Baublys
   Disertacija: Stabilumą prarandančių tamprių strypinių sistemų optimizavimo uždaviniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.02.11
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vykintas Baublys
   Disertacija: Žąsų biocheminė genetinė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.23
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Genovaitė Baurienė
   Disertacija: Banginių vibrovariklių su žiediniais žadintuvais sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.06.20
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Romualdas Baušys
   Disertacija: Tamprių plastinių lenkiamų strypinių sistemų optimizacija esant poslinkių apribojimams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.01.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Romualdas Baušys
   Disertacija: Kokybiškai įvertinta baigtinių elementų analizė struktūrinės dinamikos ir akustikos uždaviniuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.07.05
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Arūnas Bautrėnas
   Disertacija: Kartografinio vaizdo optimizavimas teminėje kartografijoje (kompiuterinių programų pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.13
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

 • daktaras Česlovas Siktas Bauža
   Disertacija: Buržuazijos savitarpio prieštaravimų panaudojimas LKP antifašistinėje kovoje 1926-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.06.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Daumantas Bauža
   Disertacija: Aukštaičių aukštumos rinų morfologija ir genezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.30
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

 • daktaras Vytautas Bauža
   Disertacija: Vibruojančio kaušo akmenims pakrauti parametrų pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.05.16
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Nomeda Baužaitė
   Disertacija: Įvairaus amžiaus šunų prostatos hiperplazijos ypatumai (mofrologinis ir morfometrinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.12
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Ieva Baužienė
   Disertacija: Deliuvinių dirvožemių savybės ir genezė Rytų Lietuvos kalvotame agrokraštovaizdyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.23
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

 • daktaras Vilma Baužienė
   Disertacija: Upinių mašalų (Diptera: Simuliidae) lytinių feromonų paieška modelinės rūšies Simulium lineatum pavyzdžiu.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.20
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Zita Baužienė
   Disertacija: Sutrikusios lokomocijos vaikų ugdymo psichosocialinės aplinkos dimensijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.26
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Albertas Baužys
   Disertacija: Technologinės įrangos įtakos televizorių lenkimo sistemų parametrams tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.02.23
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Egidijus Bavarskis
   Disertacija: Eksperimentinių ekstraaortinės kontrapulsacijos modelių, naudojant skirtingus miostimuliacijos režimus, įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.05.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Darius Bazaras
   Disertacija: Aplinkos veiksnių įtakos sprendimų priėmimui transporto įmonėse įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.29
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jonas Bazaras
   Disertacija: Eismo srautų ir jų sukeliamo triukšmo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.11.07
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Žilvinas Bazaras
   Disertacija: Suirimo ir deformavimo atsparumo statistinis įvertinimas, esant mažacikliniam apkrovimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.02.10
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Julijus Bazevičius
   Disertacija: Nepertraukiamo mikroorganizmų kultivavimo proceso optimalaus ir adaptyvaus valdymo metodų kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.27
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Dalia Baziukaitė
   Disertacija: Besimokančiojo atžvilgiu virtualios mokymo(si) aplinkos gebėjimus gerinantys metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.18
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Igoris Bazylevas
   Disertacija: Kriminalinės paieškos aparatų informacinė saveika sprendžiant operatyvinius taktinius kovos su nusikaltėliais uždavinius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.11.13
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: SSRS vidaus reikalų ministerijos Maskvos aukštoji milicijos m-la

 • daktaras Viktoras Bazys
   Disertacija: Kiaušinių ir vištienos gamybos specializacija ir išdėstymas Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.05.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vilius Vytautas Bėčius
   Disertacija: Pašarinių morkų derlingumo padidinimas ir derliaus kokybės pagerinimas Lietuvos TSR sąlugomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.05.07
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Giedrė Beconytė
   Disertacija: Teminės kartografijos informacinės sistemos kūrimo metodologija (Lietuvos Nacionalinio atlaso pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.07.03
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

 • habilituotas daktaras Zoja Bednarek
   Disertacija: Temperatūros kilimo įtaka plieno stiprumo charakteristikoms, taikomoms įvertinti gelžbetoninių konstrukcijų gaisrinę saugą
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.06.23
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Aldona Beganskienė
   Disertacija: Naujų skystakristalių junginių, turinčių halogeno atomusalifatinėje grandinėje, sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimantas Beinaravičius
   Disertacija: Dirvožemio ilgalaikės užtaršos radionuklidais kaitos tyrimas ir prognozė pagal jų kaitą medžių segmentuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.14
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Darijus Beinoravičius
   Disertacija: Teisės ir įstatymo santykis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.03
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Mečislovas Beinoravičius
   Disertacija: Vandenyje tirpių kopolimerų su žymiu akrilo nikrilo kiekiu sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Audrius Beinorius
   Disertacija: Sąmonės fenomenologija klasikinėje Indijos filosofijoje (komparatyvinė Vasubandhaus ir Šankaros studija)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.21
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Virgilijus Beiša
   Disertacija: Kasos cistų diagnostika ir chirurginis gydymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.01.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Arūnas Beišys
   Disertacija: NPK trąšų normų įtaka rugių derliui ir kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.03.26
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Erik Bejder
   Disertacija: Statybospramonės kompanijų kokybės sistemos: kūrimas, vystymas, krepiant ypatingą dėmesį į suinteresuotų grupių interesų derinimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.06.17
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Sofija Bekerytė
   Disertacija: Pūdymą užimančių kultūrų parinkimas lengvose dirvose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.20
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Svajonė Bekešienė
   Disertacija: Lygiagrečiųjų skaičiavimų sistema sprogstamųjų medžiagų struktūrai tirti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.18
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: VDU

 • daktaras Natalija Bekintienė
   Disertacija: Kai kurių agrotechninių priemonių sistemingo naudojimo įtaka agrocheminėms velėninių jaurinių lengvų dirvožemių savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.14
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Jadvyga Bekštytė
   Disertacija: Tręšimo ir lietinimo efektyvumas velėninio gliejinio sunkaus priemolio ganyklose Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.20
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Genadijus Belan
   Disertacija: Automatizuotų valdymo sistemų informacijos surinkimo ir paruošimo posistemės projektavimo metodų tyrimas ir kūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.28
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Sąjunginis šakinis automatizuotų valdymo sistemų mokslo tyrimų ir projektavimo institutas

 • daktaras Nelia Belenavičienė
   Disertacija: Kai kurių elektrolitinio magnio savybių ir elektronusodinimo sąlygų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kazimieras Belenavičius
   Disertacija: Dujų, turinčių druskos rūgšties, akustiniu koaguliacijos metodu valymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.11.23
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Odesos politechnikos institutas

 • daktaras Kęstutis Beleška
   Disertacija: Odų žaliavos trumpalaikio konservavimo technologijos sukūrimas ir šikšnų išdirbimo paruošiamųjų procesų ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.01.06
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos lengvosios pramonės technologijos institutas

 • daktaras Linas Belevičius
   Disertacija: Techninių priemonių naudojimo baudžiamajame procese teoriniai pagrindai ir reglamentavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.02.11
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • habilituotas daktaras Rimantas Belevičius
   Disertacija: Geometriškai netiesinis plokštelių konstrukcijų skaičiavimas nuo temperatūrinių apkrovų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.20
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Rimantas Belevičius
   Disertacija: Kompiuterinė algebra baigtinių elementų metode
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.12.15
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Inga Belevičiūtė
   Disertacija: Sistemos architektūra, grindžiama žiniųvaldymo procesais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.11.06
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vladimiras Beliavskis
   Disertacija: Respublikos gamybinių jėgų vystymo ir išdėstymo planavimo ekonominių-matematinių modelių sistemos sukūrimo principai (Lietuvos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.09.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozas Belickas
   Disertacija: Artroskopinių operacijų efektyvumas, gydant gonartrozes
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.03
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Larisa Belinskaja
   Disertacija: Užsienio prekybos ryšiai Azijos - Ramiųjų vandenynų regione (1950-90 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.12.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Sankt-Peterburgo valstybinis universitetas

 • daktaras Lina Beliūnienė
   Disertacija: Žmogaus teisių kaip konstitucinių vertybių apsauga Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.03.26
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Olga Belous
   Disertacija: Pramoninio miesto atmosferos kokybės įvertinimas ir valdymas (Klaipėdos miesto duomenimis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.17
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Rusijos D. Mendelejevo cheminės technologijos universitetas

 • daktaras Jelena Belova
   Disertacija: Lokalių laisvų ekonominių zonų įkūrimas ir funkcionavimo efektyvumas Baltijos uostuose (Klaipėdos uosto pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kaliningrado valstybinis universitetas

 • daktaras Jelena Belova
   Disertacija: S.Orlovo poezija. Herojinio charakterio meninio įkūnijimo principai ir būdai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.11.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Henrikas Belovas
   Disertacija: Rutulinės formos granuliuotų celiuliozinių sorbentų gavimas ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.05
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Igoris Belovas
   Disertacija: Ribinės teoremos Dirichlė L-funkcijoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.01.23
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Aleksandr Belyi
   Disertacija: Choronimo Baltoji Rusia lokalizavimas pagal XIII a. - XVIII a. vidurio Europos rašytinius ir kartografinius šaltinius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.20
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Petras Algirdas Belžakas
   Disertacija: Varškės tūrinio dozavimo proceso tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.05.21
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Leningrado šaldymo pramonės technologijos institutas

 • daktaras Benius Bendaravičius
   Disertacija: Tarpinių pašarinių kultūrų, intensyviai auginamų Lietuvos vidurio lygumos priemolio dirvožemiuose, drėkinimo efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.11.30
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Ukrainos hidrotechnikos ir melioracijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Eglė Bendikaitė
   Disertacija: Sionistinio judėjimo idėja ir politika Lietuvoje 1906-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.08
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jonas Bendikas
   Disertacija: Mikrostruktūros ir terminio apdirbimo įtaka anglinių plienų relaksaciniam atsparumui ir matmenų stabilumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.25
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: SSRS juodosios metalurgijos ministerijos juodosios metalurgijos institutas

 • habilituotas daktaras Petras Bendikas
   Disertacija: Įvairių penėjimo būdų įtaka veršelių mėsos kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.04.25
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Petras Bendikas
   Disertacija: Šėrimo pilnavertiškumo ir pašarų panaudojimo gerinimas intensyviai auginant ir penint galvijų prieauglį
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.12.21
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos gyvulininkystės institutas ir Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Vytautas Bendikas
   Disertacija: Materialinio ir moralinio darbuotojų skatinimo formų tobulinimas mašinų gamybos ir metalo apdirbimo pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.09.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Marija Bendikienė
   Disertacija: Aukštosios technikos mokyklos studentų profesinių interesų ugdymas diferencijuotai mokant grafinių disciplinų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Regita Bendikienė
   Disertacija: Karbidinės fazės morfologijos skaitmeninis metalografinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.08.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vida Bendikienė
   Disertacija: Proteazių ir amilazių chromatografijas naudojant kooperatinio veikimo sorbentus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.03.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Baltarusijos valstybinis V.Lenino universitetas

 • daktaras Rūta Bendinskaitė
   Disertacija: Emalio paruošimo metodų ėduonies profilaktikai silantais lyginamoji charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.29
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Eglė Aida BENDORAITIENĖ
   Disertacija: 11 - 15 metų amžiaus moksleivių apydančio ligų paplitimo, intensyvumo, rizikos veiksnių ir profilaktikos galimybių analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.30
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Kostas Bendoraitis
   Disertacija: Svorinio mikrodozatoriaus lankstiems robotizuotiems pakavimo įrenginiams sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.22
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jolanta Bendorienė
   Disertacija: Vaikų nepastovaus dydžio kampo vidinio žvairumo klinikinės charakteristikos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Rimgaudas Adolfas Bendorius
   Disertacija: Hidrostatinio slėgio įtaka A3B5 ir A2B4C5/2 puslaidininkių juostinei struktūrai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Audronė Benediktavičiūtė
   Disertacija: Kornišų veislės vištų parinkimas į selekcinius lizdus pagal jų svorį ankstyvame amžiuje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.11.27
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Sąjunginis paukštininkystės mokslo tyrimų ir technologijos institutas

 • daktaras Alfonsas Benešiūnas
   Disertacija: Palyginamasis skrandžio 2/3 rezekcijos bei nemigastrektomijos rezultatų įvertinimas sergant opalige
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.17
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Raimondas Benetis
   Disertacija: Kraujažolės (Achillea) genties augalų fenolinių junginių sudėties ir biologinio poveikio įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.04.17
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Rimantas Benetis
   Disertacija: Prieširdinės ektopinės tachikardijos intraoperacinės diagnostikos ir chirurginio gydymo metodų sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.02.13
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rita Benisevičiūtė
   Disertacija: Emiteriais sujungtų loginių schemų testinė parametrinė kontrolė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.06.16
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Astutė Beniulienė
   Disertacija: Dabartinės vokiečių kalbos frazeologizmų variantų funkcinė ir stilistinė diferenciacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.10.04
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Greifsvaldo Ernst Moric Arndt universitetas

 • daktaras Ričardas Beniušis
   Disertacija: Lietuvos miškų smėlžemių genezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.11.28
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Alvydas Benošis
   Disertacija: Alkoholinio neblaivumo ir mirtingumo sąsajų teismo medicininiai, teisiniai, socialiniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Raimundas Bentkus
   Disertacija: Atsitiktinio stacionaraus proceso spektrinės funkcijos statistinių įverčių asimptotinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.04.25
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Raimundas Bentkus
   Disertacija: Stacionarių atsitiktinių procesų neparametrinės spektrinės analizės metodų tyrimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1985.12.03
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vidmantas Kastytis Bentkus
   Disertacija: Elipsiniai diferencialiniai operatoriai apibendrintiems matams Hilberto erdvėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.06
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vidmantas Kastytis Bentkus
   Disertacija: Banacho erdvės nepriklausomų atsitiktinių elementų sumų asimptotinė analizė
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.01.31
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Eglė Benušienė
   Disertacija: Mutacijų, lemiančių osteogenesis imperfekta, nustatymas ir jų poveikio klinikiniams ligos požymiams įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Laimutė Elzė Berankienė
   Disertacija: Lietuvos priemolio dirvų nusausinimo drenažu poveikio į vandens režimą ir žemės ūkio kultūrų derlių tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.11
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Sigita Veronika Bereckienė
   Disertacija: Grybinės morkų ligos Lietuvos TSR, morfologinės ir biologinės alternariozių sukėlėjų savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algirdas Berenis
   Disertacija: Tyrimas proceso necentrinio šlifavimo apvalių medinių detalių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.12.15
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lvovo miškų technikos institutas

 • daktaras Vytautas Berenis
   Disertacija: Lietuvos bajorijos visuomeninės kultūrinės veiklos pobūdis 1831-1863 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.02.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Margarita Beresnevaitė
   Disertacija: Aleksitimija tarp sergančiųjų išemine širdies liga ir specializuotos psichoterapijos efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Danguolė Beresnevičienė
   Disertacija: Bendrojo lavinimo, profesinių mokyklų ir technikumų moksleivių diferencijuota profesinė orientacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.04
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Danguolė Beresnevičienė
   Disertacija: Psichologiniai nuolatinio mokymosi Lietuvoje pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.11.12
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Latvijos universitetas

 • daktaras Gediminas Beresnevičius
   Disertacija: Kūrybiškumo ir kūrybinio mąstymo edukacinės dimensijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.04.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • habilituotas daktaras Zigmuntas Jonas Beresnevičius
   Disertacija: Kai kurie N-naftil-, N-piridil-, N-hinolil-beta-alaminai ir jų kitimai į pirimidino darinius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Zigmuntas Jonas Beresnevičius
   Disertacija: N-aril, N-heteroaril-alaninai, -asparagininės rūgštys ir heterocikliniai junginiai jų pagrindu
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.06.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vida Beresnevičiūtė
   Disertacija: Etninių grupių socialinės integracijos dimensijos šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.13
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Halina Beresnevienė
   Disertacija: Lojalumo krizė: Lietuvos bajorų politinės sąmonės transformacijos 1795-1831 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.12
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Anatolijus Berežnojus
   Disertacija: Zenitinės raketinės brigados adaptyvūs valdymo algoritmai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.02.25
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Priešliektuvinės gynybos karo inžinerijos radiotechnikos akademija

 • daktaras Robertas Berkelis
   Disertacija: Nuovargio plyšio vystymasis mechaniškai nevienalyčiuose suvirinimo sujungimuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.01.19
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Tomas Berkmanas
   Disertacija: Teismo sprendimolegalumas ir kalbos ribos (postmodernistinis požiūris)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.13
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Genadij Berlin
   Disertacija: Įrenginių, skirtų elektrofotografinio cilindro valymui nuo miltelinio vaizdo likučių, projektavimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.12
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aleksandra Berlinskienė
   Disertacija: Lietuvos TSR kultūriniai ryšiai su užsienio šalimis (1959-1970 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.16
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Janina Bernatavičienė
   Disertacija: Lietuvos komunistų partijos ideologinis auklėjamasis darbas kolūkiečių tarpe (1956-1961 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.25
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jolita Bernatavičienė
   Disertacija: Vizualios žinių gavybos metodologija ir jos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.20
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jolanta Bernatonienė
   Disertacija: Netipinė vaikų šlapinimo organų ligų etiologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.08.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jurga Bernatonienė
   Disertacija: Fitopreparatų iš dviskiaučių ginkmedžių (Ginko biloba L.) ir rausvažiedžių ežiuolių (Echinacea purpurea (L.) Moench) sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.29
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Rūta Bernatonienė
   Disertacija: Chloralkilintų fosforo organinių junginių fiziko-cheminės analizės metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.10.03
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Maskvos I. Sečenovo I-asis medicinos institutas

 • daktaras Antanas Algirdas Bernatonis
   Disertacija: Karvių pogimdyminio periodo normalizavimo ir bergždumo sumažinimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.02.13
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Domininkas Bernatonis
   Disertacija: Tablečių suirimas kaip jų kokybės charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.09
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Maskvos I. Sečenovo I-asis medicinos institutas

 • daktaras Juozas Bernatonis
   Disertacija: Mokslinės pedagoginės inteligentijos formavimo politiniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.16
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos aukštoji politikos mokykla

 • daktaras Konstantas Vytautas Bernatonis
   Disertacija: Lakštinių medžiagų mechaninių charakteristikų akustinių matuoklių tyrimas ir sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.13
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Marijonas Kastytis Bernatonis
   Disertacija: Kai kurie hidrodinamikos klausimai rotaciniuose degikliuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.04
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Bernatonis
   Disertacija: Polietileno plėvelės ir gaminių automatizuoto technologinio proceso kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.08
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Mokslinis gamybinis susivienijimas "Plastmasės"

 • habilituotas daktaras Vytautas Bernatonis
   Disertacija: Masinio naudojimo gaminių iš plastmasės kūrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.09.28
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo Cheminės technologijos institutas

 • daktaras Dalia Bernatonytė
   Disertacija: Pagrindinių gamybinių fondų išnaudojimo efektyvumo didinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.05.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Eglė Bernatonytė
   Disertacija: Mirusiųjų Jonavos rajono gyventojų širdies ir kraujagyslių bei kitų svarbiausių ligų ir sindromų klinikinis patologoanatominis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.11
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Rasa Bernatovičiūtė
   Disertacija: Netradicinė grūdinė žaliava - rugiai ir grikiai - ekstruduotų produktų gamybai ir jos įtaka ekstrudatų tekstūrai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.04.07
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kristina Bernotaitė
   Disertacija: Europos Sąjungos struktūrinių fondų teisinio reguliavimo ir įgyvendinimo ypatumai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.16
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Vaiva Bernotaitė
   Disertacija: Europos Bendrijų (EB) paramos vystymui politika ir bendradarbiavimas su Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) šalimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.08.02
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Johano Volfgango Getės universitetas

 • daktaras Andrius Bernotas
   Disertacija: Algebriniai modelinės erdvės sudarymo metodai ir jų taikymas atomų su dviem atvirais elektronų sluoksniais struktūrai ir spektrams teoriškai tirti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Antanas Bernotas
   Disertacija: Tankio matricos metodo taikymas lengvų branduolių su realistine tarpnuklonine sąveika savybių tyrimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.10.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Egidijus Bernotas
   Disertacija: Žuvų produkciniai procesai termogradientinėse ekosistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.29
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Ekologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Feliksas Bernotas
   Disertacija: Mineralinių trąšų įtaka miežių ir po jų auginamų varpinių - ankštinių mišinių derliui ir kokybei vidurio Lietuvos Ventos upės baseino velėniniuose glėjiniuose dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.06.24
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Giedrimantas Bernotas
   Disertacija: Pirminės hipertenzinės intracerbrinės hemoragijos gydymo taktika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.15
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Gintautas Bernotas
   Disertacija: Galio arsenido paviršiaus jono-cheminio ėsdinimo technologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.09.26
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Marijus Bernotas
   Disertacija: Kompiuterinė sistema žmogaus-operatoriaus žvilgsnio judesiams registruoti ir tirti inžineriniuose-psichologiniuose uždaviniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.02.10
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rokas Bernotas
   Disertacija: Junginių, turinčių (S)-2-metilbutil- arba 1-mentil-grupes sintezė ir savybių skystakristalinėje fazėje tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stasys Bernotas
   Disertacija: Žemės dirbimas tarpinėms kultūroms, auginamoms po žieminių rugių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.29
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Vladas Algimantas Bernotas
   Disertacija: Apie mangano-molibdeno lydynių nusodinimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Bernotas
   Disertacija: Nepriklausomų atsitiktinių dydžių, įgyjančių reikšmes Banacho erdvėse, dviejų normuotų sumų pasiskirstymų artumo įverčiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.25
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Bernotas
   Disertacija: Spalvinių kontrastų matavimo galimybės tyrimas papildomo apšvietimo metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.01.14
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: S. Vavilovo valstybinis optikos institutas

 • daktaras Vytautas Bernotas
   Disertacija: Savarankiškų darbų sistemos įtaka mokinių žinių kokybei mokantis gamtos pažinimą ir geografiją IV-V klasėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.23
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Eiva Bernotienė
   Disertacija: Ūmus uždegimas, sukeltas Zymosano intrasaparinėmis injekcijomis, leptino ar leptino receptoriaus neturinčioms pelėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Ženevos universitetas

 • daktaras Gailutė Bernotienė
   Disertacija: Išeminė širdies liga tarp vyresnio amžiaus žmonių: sergamumas, mirtingumas, medicinos pagalba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.04
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Genovaitė Bernotienė
   Disertacija: Sacharino ir ftalimido elgsena Uotso tipo nikeliavimo elektrolituose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gintarė Bernotienė
   Disertacija: Poetinio vaizdo sąsajos su architektūra ir daile J. Vaičiūnaitės ir L. Gutausko lyrikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Liolita Bernotienė
   Disertacija: Sujungiamosios konstrukcijos dabartinėje lietuvių literatūrinėje kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ona Bernotienė
   Disertacija: Pagrindinių aromatinių medžiagų sudėties ypatumai kai kuriuose pienrūgščių streptokokų rauguose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.25
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rasa Bernotienė
   Disertacija: Upiniai ir smulkieji mašalai (Diptera: Simuliidae, Ceratopogonidae), jų paplitimo ir vystymosi ypatumai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.11
   Mokslo kryptis: 05 B
   Institucija: Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Rasa Bernotienė
   Disertacija: Kadmio, cinko ir selenito jonų ūmus poveikis baltymų sintezės sistemai laboratorinių pelių kepenyse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.08.30
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Rima Bėrontienė
   Disertacija: Vaukų skydliaukės struktūriniai ir funkciniai pokyčiai jodo trūkumo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.04.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Kristina Berškienė
   Disertacija: Elektrokardiografinių signalų parametrų dinaminių sąsajų analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.05
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Zita Bertašienė
   Disertacija: Skilvelių repoliarizacijos rodmenų prognozinė vertė nustatant išemine širdies ligą moterims
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Mindaugas Bertašius
   Disertacija: Vidurio Lietuva VIII-XII amžiais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.05
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rasa Bertašiūtė
   Disertacija: Forma ir konstrukcija lietuvių sodybos medinių trobesių architektūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.07.04
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Architektūros ir statybos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Albertas Bertulis
   Disertacija: Ketvirtos kartos terapinių sistemų ir biopolimerinių plėvelių su širdį veikiančiomis medžiagomis technologijos ir analizės metodų sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.07.06
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Charkovo valstybinis farmacijos institutas

 • habilituotas daktaras Algis Povilas Bertulis
   Disertacija: Tinklainės ON-tipo recepcijos lankų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.20
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA Pavlovo v. fiziologijos institutas

 • habilituotas daktaras Algis Povilas Bertulis
   Disertacija: Erdviniai spalvinio regėjimo parametrai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1985.12.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA I. Pavlovo fiziologijos institutas

 • daktaras Klemensas Algimantas Bertulis
   Disertacija: Stambiakristalinės stimuliuotos rekristalizacijos tyrimas CdTe ir ZnTe sluoksniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Pranas Bertulis
   Disertacija: Rudeninio ir priešsėjinio dirvos dirbimo būdai tręšiant skystu amoniaku lauko kultūras
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.10.30
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Filomena Berūkštienė
   Disertacija: Socialinių-pedagoginių faktorių vaidmuo moksleivio ir studento pažinimo savarankiškumo kaip asmenybės savybės vystymasis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.06.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algirdas Berūkštis
   Disertacija: Bendrojo lavinimo mokyklos jaunesniojo amžiaus mokinių fizinis lavinimas išankstinio sportinio rengimo priemonėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.08
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Egidijus Berūkštis
   Disertacija: Išeminės širdies ligos diagnostikos metodas taikant kompiuterinę dvimatę echokardiografiją perstemplinio prieširdžių stimuliavimo metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.05
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Juozas Berulis
   Disertacija: Sužadinto vandenilio Hll sričių kosmose tyrinėjimas pagal jų radiospinduliavimą milimetriniame radijo bangų diapazone
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSRS MA P.Lebedevo fizikos institutas

 • daktaras Dagnė Beržaitė
   Disertacija: F. Dostojevskio kūryba XIX a. pabaigos - XX a. pradžios rusų literatūros kritikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.03.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Raisa Beržanskienė
   Disertacija: Lietuvos TSR upių tinklo baseinų struktūros tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.04.16
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Audrius Beržanskis
   Disertacija: Erdviniai bei laikiniai reiškiniai bėgančios bangos parametrinėje generacijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.11.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

 • daktaras Aušra Beržanskytė
   Disertacija: Antibiotikų vartojimo ypatumai 2003 - 2008 m. Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.04
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gediminas Beržinskas
   Disertacija: Technologinių faktorių įtaka nepertraukiamo mūšimo būdu gaminamo sviesto struktūrai ir konsistencijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.27
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Daiva Beržinskienė
   Disertacija: Gyventojų užimtumas ir jo plėtros modeliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Janina Beržinskienė
   Disertacija: Konjugacinio DNR pernešimo Echerichia coli ląstelėse aprūpinimo energija keliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.18
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Almantas Besakirskas
   Disertacija: Elektroninių sistemų techninio efektyvumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.24
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Andrejs Bessolcevs
   Disertacija: Rekreacinės sferos reguliavimo valdymo aspektai Latvijos Respublikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.02.11
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Maskvos valstybinė informatikos ir įrengimų gamybos akademija

 • daktaras Ramūnas Bičiulaitis
   Disertacija: Organizacijų vidaus kontrolės sistema ir jos vaidmuo didinant valdymo efektyvumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.10
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Neli Bičkauskaitė
   Disertacija: Pirmojo miokardo infarkto ir išeminio galvos smegenų insulto prognozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.09
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Leonidas Bičkauskas
   Disertacija: Krumpliuotų diržų pavarų, naudojamų prietaisų gamyboje, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.03.10
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos N. Baumano aukštoji technikos mokykla

 • daktaras Stasė Bičkauskienė
   Disertacija: Lietuvos TSR sąlygose auginamų juodųjų serbentų ir braškių įvairių veislių cheminės, biologinėsir technologinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Elena Filomena Bičkienė
   Disertacija: paausinių seilių liaukų funkcinė ir morfologinė būklė sergantiems virškinimo trakto ligomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.15
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Baltarusijos valstybinis gydytojų tobulinimosi institutas

 • daktaras Ilona Bičkuvienė
   Disertacija: Vertebrobazilinio nepakankamumo neurologinės klinikos dinamika po chirurginės brachiocefalinių arterijų kolekcijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.01.17
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Baltarusijos valstybinis gydytojų tobulinimosi institutas

 • daktaras Aleksandr Bidner
   Disertacija: Atsitiktinių procesų daugiafunkcinės analizės kompiuterinio matavimo komplekso sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.11.27
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Bronius Biekša
   Disertacija: Cheminio konservavimo įtaka ankštinių augalų pašarinei vertei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.22
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sąjunginis žemės ūkio gyvulių fiziologijos ir biochemijos MTI

 • daktaras Darius Biekša
   Disertacija: Pastato inžinerinių sistemų procesų integravimo vertinimas taikant eksergijos kriterijų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.06
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Laurynas Biekša
   Disertacija: Pabėgėlio sąvokos problemos 1951 m. konvencijoje dėl pabėgėlių statuso ir Europos Sąjungos direktyvoje 2004/83/EB
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.11.21
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Arūnas Bielevičius
   Disertacija: Sensorinio distrakcijos reiškinio psichofizikiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.04.30
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Rasa Bieliauskaitė
   Disertacija: Vaikų, sergančių juveniliniu reumatoidiniu artritu, psichologinės ypatybės ir jų psichologinė korekcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.11.14
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado V. Bechterevo psichoneurologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Bronislovas Petras Bieliauskas
   Disertacija: Kompiuterių procesorių, interfeisinių blokų bei kanalų mikroprogramų ir algoritminių struktūrų sudarymo principingumas ir projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.04
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Bronius Vytautas Bieliauskas
   Disertacija: Vidinių ryšio linijų įtakos daugiakristalinių loginių mikroschemų greitaveikiškumui tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.03.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Mikroprietaisų mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Bronius Vytautas Bieliauskas
   Disertacija: Konstruktoriniai technologiniai integrinių silicio dažnio daliklių greitaveikiškumo didinimo metodai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.10.23
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: SSSR mokslo gamybinis susivienijimas "Mokslinis centras"

 • daktaras Jeronimas Bieliauskas
   Disertacija: Trivasariu karpių, šeriamų pašarais su skirtingu proteinų kiekiu, kai kurių žuvininkystės ir biocheminių rodiklių dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.11.16
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Maskvos K.Timiriazevo žemės ūkio akademija

 • daktaras Povilas Bieliauskas
   Disertacija: Vienasėklių cukrinių runkelių sėklų normos ir retinimo būdai Lietuvos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.24
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Irena Bieliauskienė
   Disertacija: Rūgščių proteazių iš Mucor renninus išskyrimas, valymas ir kai kurių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.09.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Janina Bielinienė
   Disertacija: Lietuvos KP veikla, ugdant tarybinę lietuvių literatūrą (1944-1960 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.16
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Lauras Bielinis
   Disertacija: Kalbėjimo strategijos politiniame tekste (Lietuvos Respublikos Prezidento A. Brazausko kalbų pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.12.27
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Agnė Bielinskienė
   Disertacija: Sujungiamojo ryšio semantika, pragmatika ir vartosenos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Feliksas Bielinskis
   Disertacija: Analoginis magnetinis sumatorius ir kai kurios jo pritaikymo sritys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.09.26
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Birutė Bielinytė
   Disertacija: Enaminų ir nesočių rūgščių chloranhidridų ciklizacijos reakcijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.12.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas ir Biochemijos institutas

 • daktaras Egidijus Bieliūnas
   Disertacija: Nusikalstamumas ir jo priežastys buržuazinėje Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.11.24
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Aušra Bieliūnienė
   Disertacija: Genetiškai nestabilaus miežių mutanto tw ir jo revertantų chromosomų stabilumo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.30
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Oksana Bielousova
   Disertacija: Regiono pereinamųjų procesų analizė imitacinio modeliavimo pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.02.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: S. Ordžonikidzės valstybinė valdymo akademija

 • daktaras Olga Olgirda Bielova
   Disertacija: Pilkojo kiškio ekologija ir elgesys nelaisvėje ir reintrodukuojant
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.01.17
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA A.Severcovo gyvūnų evoliucinės morfologijos ir ekologijos institutas

 • daktaras Daiva Bielskienė
   Disertacija: Motinos dantų būklės ir nėštumo anamnezės įtaka vaikų pieninių ir nuolatinių dantų ėduoniui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.06
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Kristina Bielskienė
   Disertacija: Miežių (Hordeum vulgare) tvirtų DNR-baltymų kompleksų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.20
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Andrius Bielskis
   Disertacija: Alternatyvaus politiškumo supratimo beieškant: nuo genealogijos iki hermenentikos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.04.02
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Varviko universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Andrius Bielskis
   Disertacija: Impulsiškai apkrauto valdomojo lygintuvo darbas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.01.26
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Valstybinis radijo mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Antanas Andrius Bielskis
   Disertacija: Galios puslaidininkiniai įtampos keitikliai su mikroprocesoriniu valdymu (teorija, projektavimas ir realizacija)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.05.25
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos elektrodinamikos institutas

 • daktaras Petras Bielskis
   Disertacija: Lietuvių poetinio meno raida
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.02.15
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Valstybinis A.Lunačiarskio teatrinio meno in-tas

 • daktaras Irena Bierontaitė
   Disertacija: Liaudies kalendorinės ir apeiginės šventės kultūros švietimo darbe
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado N. Krupskajos valstybinis kultūros institutas

 • daktaras Donatas Bierontas
   Disertacija: Kauno miesto vaikų sergamumas ir kai kurių socialinių faktorių įtaka
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.04.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Danutė Bierontienė
   Disertacija: Kai kurių klinikinių faktorių ir medikamentinio gydymo reikšmė sinusinio ritmo išsilaikymui, nutraukus elektriniu impulsu lėtinį reumatinės kilmės prieširdžių virpėjimą ir plazdėjimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.09.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Daiva Bigelienė
   Disertacija: Aukso elektrodo savybių tyrimas moduliacinės rezistometrijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Egidijus Bikas
   Disertacija: Gyventojų santaupos ir investicinė elgsena (Lietuvos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.06
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Rusijos MA Gyventojų socialinių - ekonominių problemų institutas

 • daktaras Vitalijus Bikbajevas
   Disertacija: Kadmio ir švino chalgogenidų polikristalinių sluoksninių barjerinių struktūrų nehomogeniškumo įtakos jų elektrinėms savybėms tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vanda Bikelienė
   Disertacija: Imčių baigtinės visumos sumų pasiskirstymų asimptoniniai skleidimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.23
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algimantas Jonas Bikelis
   Disertacija: Ribinės teoremos nepriklausomų atsitiktinių vektorių sumoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.04.27
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algimantas Jonas Bikelis
   Disertacija: Tikimybių teorijos daugiamačių ribinių teoremų tyrimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1974.06.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Skirmantas Bikelis
   Disertacija: Tyčinė kaltė baudžiamosios teisės teorijoje ir teismų praktikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.14
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Teresė Aldona Bikinaitė
   Disertacija: Antanas Vienažindys (1941-1892)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.03.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Raimonda Bikmanienė
   Disertacija: Senyvo amžiaus žmonių stacionarios globos paslaugų ekonominis ir socialinis efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.17
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Liepa Bikulčienė
   Disertacija: Netiesinių diferencialinių lygčių tyrimas operatoriniu metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.12
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Petronėlė Bikulčienė
   Disertacija: Skatinamoji lietuvių kalbos intonacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.09.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algirdas Bikulčius
   Disertacija: Kanalizacijos įmonių pelnas ir rentabilumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.01
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gedvidas Bikulčius
   Disertacija: ABS plastmasės paviršiaus adhezinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.03.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Jonas Bikulčius
   Disertacija: Lietuvos komunistų partijos veikla propaguojant marksizmo-leninizmo idėjas fašistinio režimo metais (1927-1940 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Baltarusijos V.Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Ramūnas Bikulčius
   Disertacija: Elektros energijos gamybos valdymas restruktūrizuotose elektros energetikos sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.02.14
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytautas Bikulčius
   Disertacija: Filosofinis Anatolio Franso romanas. Žanro problema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.06
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos srities N.Krupskajos pedagoginis institutas

 • daktaras Tatjana Bilevičienė
   Disertacija: Naujos neįgaliųjų profesinės reabilitacijos ir integracijos galimybės: nuotolinio darbo organizavimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.27
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Viktoras Bilevičius
   Disertacija: Nusausintų durpynų pirminio įdirbimo būdų palyginimo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.10.09
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Elena Bilidienė
   Disertacija: Chromo (VI) mikrokiekių nustatymas kinetiniais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.10.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozas Bilis
   Disertacija: Poliploidijos metodo taikymas ankstyvųjų raudonųjų dobilų selekcijoje Pabaltijyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.02.13
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Sąjunginis V.Viljamso pašarų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Mykolas Biliukas
   Disertacija: Ligonių, sergančių miokardo infarktu, reabilitacija Druskininkų kurorto sąlygose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Kęstutis Jonas Bilius
   Disertacija: Jonų įterpimo į dulkančius taikinius kinetikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.19
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos plieno ir lydinių institutas

 • daktaras Laimutis Bilkis
   Disertacija: Lietuvių priesaginės darybos helonimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.04.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Diana Bilskienė
   Disertacija: Ūminio inkstų nepakankamumo oligoanurinio periodo klinikinės eigos ir komplikacijų ypatumai bei išeitys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Algirdas Bingelis
   Disertacija: Tranzistorių pereinamųjų procesų matavimas impulsiniu metodu nanosekundiniame diapazone
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.13
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Boleslovas Juozapas Binkauskas
   Disertacija: Keitiklių analogas - kodas įtaka uždaram skaitinio valdymo kontūrui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.02.13
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Elena Binkauskienė
   Disertacija: Perspektyvių nesočiųjų glikolių katodinės elgsenos elektronusodinant nikelį tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Liucijana Binkevič
   Disertacija: Darbo imlumas pieno galvijininkystėje Vilniaus krašto ūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.01.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lenkijos Respublikos varšuvos universitetas

 • daktaras Albertas Binkevičius
   Disertacija: Nevienarūšių siūlų fizinių-mechaninių savybių prognozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.09
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rasa Binkienė
   Disertacija: Šiaurės vakarų Palearktikos vabzdžiaėdžių žinduolių (Insectivora) helmintų faunistinė ir ekologinė-georgafinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.05
   Mokslo kryptis: 05 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rima Binkienė
   Disertacija: Pasyvuojančių sluoksnių susidarymas ir jų įtaka paviršiaus parametrams elektrochemiškai poliruojant varį ir jo lydinius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Raimondas Binkys
   Disertacija: GaAs ir InP epitaksinių sluoksnių paviršiaus atomų sąveikos su technologinių plėvelių atomais tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.03
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Julija Birbilienė
   Disertacija: Įmonių AVS kūrimo ir diegimo ekonominio efektyvumo didinimo rezervai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.12.02
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Aušra Birgelytė
   Disertacija: Geografijos didaktinis projektas sinergetiniu požiūriu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.04.21
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Zinaida Birietienė
   Disertacija: Dirvožemių erozija šiaurrytinės Lietuvos priemuoliniuose šlaituose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.15
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Birmantas
   Disertacija: Kai kurių elementų mikrokiekių nustatymas kinetiniu metodu, oksiduojant pirokatechino violetinį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.12.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Tamara Birmontienė
   Disertacija: Tarybinės milicijos kūrimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.01.27
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Daiva Bironaitė
   Disertacija: NAD(P)H oksiduojančių flavoproteinų sąveika su prooksidantiniais ksenobiotikais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.23
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Zina Birontienė
   Disertacija: Priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinio brendimo edukacinis skatinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.01.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Ramūnas Birštonas
   Disertacija: Duomenų bazių teisinė apsauga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.22
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Adomas Birštunas
   Disertacija: Sekvenciniai skaičiavimai BDI logikoms su efektyvia ciklų paieška
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.23
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Skirmantė Biržietienė
   Disertacija: Marcialio poezijos prozinių įžangų ypatumai.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Tomas Biržietis
   Disertacija: Ultragarsinio ir lipidų apykaitos tyrimų vertė vaisiaus svorio prognozei gestacinio diabeto atvejais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.01.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Jonas Biržiškis
   Disertacija: Sprogdinimo metodų pelkių gruntui pašalinti iš po dirbtinių sankasų tyrinėjimas ir parengimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.02.20
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: SSRS mokslų akademijos žemės gelmių kompleksinio įsisavinimo problemų institutas

 • daktaras Golfredas Bisigirskis
   Disertacija: Precizinių siurblių mechanizmų kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.12
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Genovaitė Bistrickaitė
   Disertacija: Mielių alkoholdehidrogenazės konformacinių pakeitimų poliarografija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.02.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rėda Bistrickaitė
   Disertacija: Skersinio armavimo įtaka lenkiamų sluoksniuotųjų konstrukcijų kontrakto zonos stiprumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.14
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas ir Architektūros ir statybos institutas

 • daktaras Vilius Jurgis Bistrickas
   Disertacija: Politominis dinaminio programavimo uždavinys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.09.10
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Virginijus Bitė
   Disertacija: Uždarosios bendrovės akcijų pardavimas, kaip verslo perleidimo būdas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.01
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Jūratė Bitinaitė
   Disertacija: Naujų specifinių endodezoksiribonukleozių paieška ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Albertas Bitinas
   Disertacija: Kvartero storymės suskaidymas, koreliacija ir sandaros ypatumai pakraštinės ledyninės akumuliacijos zonoje (atraminių plotų, esančių Baltijos marginalinėse aukštumose, pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.28
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos geochemijos ir geofizikos institutas

 • daktaras Audrius Bitinas
   Disertacija: Pensijų sistemų modeliai ir valdymo tendencijos Europos Sąjungoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.21
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • habilituotas daktaras Bronislovas Bitinas
   Disertacija: Individualus priėjimas auklėjant religingus V - VIII klasių mokinius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.12.08
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • habilituotas daktaras Bronislovas Bitinas
   Disertacija: Pedagoginių tyrimų mokslinės informacijos eksplikavimo metodologinės problemos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1972.04.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ona Audronė Bitinienė
   Disertacija: Sintaksinių struktūrų funkcionavimas lietuvių kalbos moksliniame stiliuje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.03
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Teodoras Bitvinskas
   Disertacija: Pušies medynų prieaugio dinamika Lietuvoje ir jo prognozavimo galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.05.19
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Maskvos Timiriazevo žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Teodoras Bitvinskas
   Disertacija: Dendroklimatochronologinių tyrimų bioekologiniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1985.03.15
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA Uralo mokslo centro augalų ir gyvūnų ekologijos institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Bivainis
   Disertacija: Surenkamo gelžbetonio gamybos ir realizavimo optimalaus organizavimo modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.11.29
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Maskvos V. Kuibyševo inžinerinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Bivainis
   Disertacija: Kompiuterizuota statybos valdymo technologija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.10.13
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ona Biveinienė
   Disertacija: Lietuvos TSR bendrojo lavinimo mokyklų pirminių partinių organizacijų veikla komunistiškai auklėjant moksleivius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.02.04
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozapas Biveinis
   Disertacija: Mikroelementų įtaka Lietuvos TSR vandenų pirminei produkcijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.05.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Petras Biveinis
   Disertacija: LKP veikla propaguojant TSRS socializmo pasiekimus - viena svarbiausių revoliucinio darbo žmonių auklėjimo krypčių (1920-1940 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.10.31
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Simona Biveinytė
   Disertacija: Psichologinis įveikimas vainikinių širdies kraujagyslių operacijų atveju
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.12
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Gazimas Bižanovas
   Disertacija: Hemagliutinino nustatymo metodų standartizacija inaktyvuotuose gripo vakcinose ir ir nacionalinių standartinių pavyzdžių sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.13
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS medicinos MA D.Ivanovskio virusologijos institutas

 • habilituotas daktaras Gediminas Arvydas Biziulevičius
   Disertacija: Kompleksinio valyto lizuojančių fermentų iš Bacillus subtilis preperato gavimas ir charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.11.15
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lvovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Gediminas Arvydas Biziulevičius
   Disertacija: Naujų antimikrobinių fermentinių preparatų, skirtų veterinarijai, biotechnologinės gamybos pagridai, jų savybės ir panaudojimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1992.06.11
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos maisto pramonės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Stasys Biziulevičius
   Disertacija: Lietuvos TSR gyventojų helmintofauna ir pagrindiniai askaridozės ir trichocefaliozės epidemiologijos veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1952.06.18
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Lietuvos MA Eksperimentinės medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Stasys Biziulevičius
   Disertacija: Askaridozės ir trichocefaliozės paplitimą veikiantys biologiniai faktoriai ir Lietuvos TSR gyventojų apsaugos nuo pagrindinių geohelmintozių, tenidozių ir difilobotriozių problema
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1966.06.17
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Zoologijos ir parazitologijos institutas

 • habilituotas daktaras Vidmantas Bižokas
   Disertacija: Kiaulių skrandžio limfinės sistemos topografinė anatomija ir operaciniai priėjimai prie jos pagrindinių magistralių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.12
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Leningrado veterinarijos institutas

 • habilituotas daktaras Vidmantas Bižokas
   Disertacija: Kiaulių skrandžio - žarnyno trakto limfinė sistema normoje ir esant uždegimui
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1992.01.29
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Sankt Peterburgo veterinarijos institutas

 • daktaras Vincentas Blauzdys
   Disertacija: Dalykinių fizinio lavinimo pamokų efektyvumas bendrojo lavinimo mokyklos 4-6 klasėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.03.04
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Valstybinis P. Lesgafto kūno kultūros institutas

 • daktaras Nerijus Blažauskas
   Disertacija: Paviršinių prieledyninių fliuvioglacialinių nuogulų sedimentacijos rekonstrukcija (Rytų Lietuvos pavyzdžiu )
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.26
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geologijos institutas

 • daktaras Tomas Blažauskas
   Disertacija: Vienmačio supjaustymo uždavinių euristiniai algoritmai ir jų taikymas gamybinėse sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.21
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Aleksandr Blažčišin
   Disertacija: Vėlyvojo kvartero nuosėdų kaupimosi evoliucija Baltijos jūroje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.10.13
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aurelija Blaževičienė
   Disertacija: Slaugytojų vertybių pokytis ir jų sąsajos su gyvenimo kokybe
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.23
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Egidijus Blaževičius
   Disertacija: Surenkamų vienbučių kaimo gyvenamųjų namų ir mažos inercijos atitvarinių konstrukcijų su orinio šildymo sistemomis šiluminis režimas ir šiluminis pastovumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.05.21
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: SSRS statybos komiteto statybinės fizikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Kazys Blaževičius
   Disertacija: Menčių klinčių ir klovainių dolomitų kaip natūralių statybinių akmenų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.02.12
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Povilas Blaževičius
   Disertacija: Žaislai ir žaidimai Lietuvoje XIII-XVII amžiais remiantis archeologijos duomenimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.03.04
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Aldona Kristina Blažienė
   Disertacija: Kultūrinio - techninio kolūkiečių lygio augimas Lietuvos TSR 1947-1965 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.01.16
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Angelina Blažienė
   Disertacija: Automatizuotų valdymo sistemų klasifikacijos ir nomenklatūrų ruošimo ir tvarkymo klausimai respublikos lygyje (Lietuvos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.11.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Audra Blažienė
   Disertacija: Klinikiniai ir patogeneziniai alergijos penicilinui aspektai sergančiųjų nespecifinėmis plaučių ligomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Maskvos N. Pirogovo 2-sis valstybinis medicinos institutas

 • daktaras Grasilda Blažienė
   Disertacija: Sembos prūsų vietovardžiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Inga Blažienė
   Disertacija: Gyventojų pajamos ir jų normalizavimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.03.08
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Irina Blažienė
   Disertacija: studenyų psichinės ir somatinės būsenų tarpusavio ryšys mokymosi veiklos procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.11
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Stefa Blažienė
   Disertacija: Organinių trąšų įterpimo gylio lengvose žemėse klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.06.30
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Giedrius Blažiūnas
   Disertacija: Daugiafunkcinių dvikoordinačių vykdymo sistemų valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.04.21
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Bernardas Blažys
   Disertacija: Galvijų ūkio rentabilumas Lietuvos TSR kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.02.04
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Bernardas Blažys
   Disertacija: Gamybos pirminės grandies valdymo kompiuterizavimo efektyvumas: veiksniai, šaltiniai, matavimo ir analizės metodai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.12.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Estijos MA ekonomikos institutas

 • daktaras Irvis Blažys
   Disertacija: Kinetinių kobalto nustatymo metodų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.09.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kazys Blažys
   Disertacija: Povaginių spindulinių vandens rinktuvų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.28
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Robertas Dainius Blažys
   Disertacija: Studentų psichinio diskomforto būsenos analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.23
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Asta Blažytė
   Disertacija: Miežių (Hordeum vulgare L.) ir pomidorų (Lycopersicon esculentum Mill.) adaptacija sunkųjų ir aplinkos rūgštumo poveikiui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.22
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Danutė Blažytė
   Disertacija: Lietuvos KP veikla ugdant meninę kultūrą respublikoje 1961-1970 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.01.16
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Laima Blažytė
   Disertacija: Sąlyginio reflekso formavimo bitėms darbininkėms (Apis mellifera carnica Pallm.) motinos fer
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Vytautas Blechertas
   Disertacija: Neharmoninių rezonansinių virpesių pjezoelektrinių variklių kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.12
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ramunė Bleizgienė
   Disertacija: Moters tapatybės problema XXIX a. pabaigos - XX a. pradžios moterų kūryboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rolandas Bleizgys
   Disertacija: Rapsų sėklų intensyvaus džiovinimo proceso tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.10.25
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas ir Lietuvos vandens ūkio institutas

 • daktaras Vilius Blinkevičius
   Disertacija: Asinchroninio vienfazio ekranuotais poliais elektros variklio magnetinio lauko tyrimas ir skaičiavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.03.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Artūras Blinstrubas
   Disertacija: Jaunuolių ir jaunų suaugusiųjų bendrasis išprusimas kaip edukacinės diagnostikos objektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Aušra Blinstrubienė
   Disertacija: Sėmeninių linų tyrimai somatinių ir generatyvinių audinių kultūrose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.29
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Raimondas Bliūdžius
   Disertacija: Pastatų išorinių sienų drėgnumo prognozavimas, įvertinant lietaus poveikį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.09.14
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas ir Architektūros ir statybos institutas

 • daktaras Nijolė Bliūdžiuvienė
   Disertacija: Standartizacijos vaidmuo atminties institucijų integracijos procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.19
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Audronė Bliujienė
   Disertacija: VIII-IX a. kuršių moterų papuošalų ornamentika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.10.29
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Regina Blium
   Disertacija: Polimetilenbisnitrozokarbamidų sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.04
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Remigijus Bliumas
   Disertacija: Etnine priklausomybe determinuotų psichinių reiškinių savitumai (aukštaičių ir žemaičių subetninių grupių imčių tyrimo pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.12.20
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas ir Klaipėdos universitetas

 • daktaras Saulius Bliznikas
   Disertacija: Gyvų mielių Saccharomyces cerevisae priedo įtaka karvių medžiagų apykaitai ir produktyvumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.05.20
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos gyvulininkystės institutas

 • daktaras Zenius Bliznikas
   Disertacija: Daugiaelemenčių integrinių keitiklių su fotorezistoriais konstravimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jonas Blonskis
   Disertacija: Automatizuoto skaičiavimo įrenginių montažinio-komutacinio projektavimo sistemų struktūros ir pradinės informacijos vaizdavimo etapo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.15
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Blonskis
   Disertacija: Srovės nestabilumų ir gijų bebarjeriuose dioduose ir n+-n-n- sandūrose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Simon Kenneth Bloxham
   Disertacija: Tiolių adsorbcija ant vario paviršiaus pagal virpesių spektroskopijos duomenis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Mintautas Bložė
   Disertacija: LKP darbas su inteligentija fašistinio režimo metais (1926-1940)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.03.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vladas Bložė
   Disertacija: Valdomų įtaisų, skirtų abrazyviniams diskams balansuoti, sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.12.10
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Bložė
   Disertacija: Įrengimų ir uolienos karjeruose rezervavimo metodų sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.19
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Leningrado G. Plechanovo kalnakasybos institutas

 • habilituotas daktaras Kamilė Laimutė Bloznelienė
   Disertacija: Sergančiųjų širdies išemine liga su stenokardijos priepoliais sanatorinio kurortinio gydymo Palangoje efektyvumo prognozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.09.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Kamilė Laimutė Bloznelienė
   Disertacija: Sergančiųjų miokardo infarktu ankstyvieji krūvio mėginiai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.12.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • habilituotas daktaras Mindaugas Bloznelis
   Disertacija: Konvergavimo į stabilų dėsnį greitis ribinėse teoremose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.11
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Mindaugas Bloznelis
   Disertacija: Linijos orientacijos (polinkio) detektoriaus matematinis modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.27
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Mindaugas Bloznelis
   Disertacija: Netiesinių matematinės statistikos uždavinių centrinė ribinė teorema
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.01.04
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Laima Bloznelytė
   Disertacija: Fotodinaminės ir gamadinaminės terapijos taikymas onkologijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Lietuvos onkologijos centras

 • habilituotas daktaras Laima Bloznelytė
   Disertacija: Fotodinaminis gydymas onkologijos klinikoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.09.08
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Ina Blužaitė
   Disertacija: Faktorių, skatinančių ūmaus miokardo infarkto komplikacijų atsiradimą, įvertinimas ir jų koreliacinių ryšių nustatymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.07
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Ina Blužaitė
   Disertacija: Pirmo ir kartotinio miokardo infarkto ir jo komplikacijų klinikiniai morfologiniai ir suvidurkinto signalo elektrokardiogramos ypatumai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.12.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Petras Bluzma
   Disertacija: Stirna Lietuvoje (Ekologinė - morfologinė charakteristika)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.12
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Albertas Petras Bluzmanas
   Disertacija: Vitamininių medžiagų įtaka kai kurių kultūrinių augalų derliui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1953.05.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Albertas Petras Bluzmanas
   Disertacija: Tiaminas ir nikotino rūgštis, jų biosintezė ir fiziologinis vaidmuo augaluose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1966.02.15
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Danutė Bluzmanienė
   Disertacija: Difterijos bakterijų nešiojimas susirgimų židiniuose ir sveikų vaikų kolektyvuose Lietuvos TSR 1963-1966 m. m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.10.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozas Justinas Blynas
   Disertacija: Poliamidų, turinčių savo pagrindinėje grandinėje asparaginimidines grupes, sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.11.22
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: L. Karpovo fizikinės chemijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Česlovas Bobinas
   Disertacija: Baltųjų gūžinių kopūstų sėklojų tręšimas drėkinamose velėninėse-glėjinėse priemolio dirvose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.10.14
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Jonas Bobinas
   Disertacija: Žolės miltų saugojimo sąlygos ir techninės priemonės žolės miltų granulių laikymui hermetinėse saugyklose inertinių dujų aplinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.11
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Leningrado žemės ūkio institutas

 • daktaras Rasa Bobinienė
   Disertacija: Įvairių fermentinių premiksų panaudojimo efektyvumas vištų dedeklių kroso "Zaria-17"racionuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.12.19
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Estijos A.Melderio gyvul. ir veter. MTI

 • daktaras Laimutė Bobrova
   Disertacija: Mokinių su cerebroliniais paralyžiais judesių koordinacijos formavimo ypatumai kūno kultūros pamokose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.09.20
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA defektologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Birutė Bobrovaitė
   Disertacija: Volframo su anglies priemaišomis dangų, naudojamų termobranduolinės sintezės reaktoriuje, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: VDU

 • daktaras Konstantin Bobyliov
   Disertacija: Liejimo tuštumų įtaka stipriojo ketaus daugiacikliam stiprumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.07
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Stasys Bočkus
   Disertacija: Kokilinių liejinių liečių sistemų šiluminio režimo sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.18
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Baltarusijos politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Stasys Bočkus
   Disertacija: Horizontalusis tolydinis ketaus liejimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.12.16
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Konstantinas Bogdanas
   Disertacija: 1863 metų valstiečių sukilimas Lietuvoje (skulptūra)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.04.26
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: SSRS dailės akademijos I. Repino tapybos, skulptūros ir architektūros institutas

 • daktaras Irena Bogdanienė
   Disertacija: Audinių iš nehomogeninių cheminių siūlų tempimo charakteristikų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.16
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Irma Bogdanovičienė
   Disertacija: Biomedicininių keraminių medžiagų sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aleksejus Bogdanovičius
   Disertacija: Fotometrinė dvimatė žvaigždžių klasifikacija ir tarpžvaigždinės absorbcijos tyrimas spiečiaus NGC 6871 rajone
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Pavelas Bogdanovičius
   Disertacija: Įprastinio ir apibendrinto Hartrio - Foko metodo taikymo klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.01.08
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Pavelas Bogdanovičius
   Disertacija: Atomų skaičiavimo metodų išvystymas, matematinės įrangos sukūrimas ir jų taikymas atomų ir jonų diskretinių būsenų spektroskopinių charakteristikų tyrime
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.02.02
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSSR MA spektroskopijos institutas

 • daktaras Zenonas Bogdanovičius
   Disertacija: Degalų siurblio plunžerio pavaros patikimumo padidinimas firminio remonto metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.07.05
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Maskvos V. Goriačkino žemės ūkio gamybos inžinierių institutas

 • habilituotas daktaras Marijonas Bogdevičius
   Disertacija: Šlaitų planiruotuvo darbinių padargų tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.01.26
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos automobilių ir kelių institutas

 • habilituotas daktaras Marijonas Bogdevičius
   Disertacija: Hidraulinių, pneumatinių ir mechaninių pavarų bei jų elementų dinaminių procesų modeliavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.08.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Rima Boguševičienė
   Disertacija: Kompleksinis akių traumų baigčių prognozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Algirdas Boguševičius
   Disertacija: Mechaninio žarnų nepraeinamumo pobūdžio diferencinės diagnostikos kompiuterinė algoritminė programa
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.01.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Algirdas Boguševičius
   Disertacija: Mechaninio žarnyno nepraeinamumo diagnostikos ir gydymo tyrimai: klinikiniai ir teoriniai aspektai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.02.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Marijonas Boguševičius
   Disertacija: Krūties vėžio gydymo rezultatai Kauno onkologijos dispanserio duomenimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.03.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Alina Boguševičiūtė
   Disertacija: Laipiojančių rožių biologinės ypatybės ir auginimo galimybės Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.07
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Boguslauskas
   Disertacija: Dirbtinio pluošto gamybos operatyvaus valdymo automatizavimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.09.26
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vaclovas Bogužas
   Disertacija: Preparatu DMMK konservuoto siloso įtaka karvių pieno cheminei sudėčiai, kokybės rodikliams bei technologinėms savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.29
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Aleksandr Bojadžian
   Disertacija: Niobio lankinio suvirinimo technologija, sutvirtinant suvirinimo sritį anglimi
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.03
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos E. Patono elektrinio suvirinimo institutas

 • daktaras Jurgis Bojarskas
   Disertacija: Vaikų, sergančių lėtine pneumonija, kai kurie vegetacinės nervų sistemos funkcinės būklės rodikliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Leningrado I medicinos institutas

 • daktaras Stasys Bojarskas
   Disertacija: Smilkininio apatinio žandikaulio sąnario disfunkcijos klinikos, diagnostikos ypatumai ir chirurginio gydymo optiminizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.10
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Florentina Bojarskienė
   Disertacija: Kataraktos ir jos rizikos veiksnių paplitimas tarp kauno miesto vidutinio amžiaus gyventojų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Robert Bojarun
   Disertacija: Individo biologinio amžiaus nustatymas pagal nuolatinių dantų šaknų mikrostruktūrą.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Adolfas Bolotinas
   Disertacija: Kai kurie daugiakonfigūracinio artutinumo atvejai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.04.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Adolfas Bolotinas
   Disertacija: Šiuolaikiniai atomų ir molekulių teorinio tyrimo metodai ir jų taikymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1966.03.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos fizikos institutas

 • daktaras Viktoras Bolotinas
   Disertacija: Konformacijų poveikio organinių junginių protonavimo gebai kvantinis cheminis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.10.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Raimundas Bolšaitis
   Disertacija: Kontaktinė terminė varža keramika-keramika, keramika-metalas junginiuose temperatūrų intervale 77-1000K
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.25
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos branduolinės energetikos institutas

 • daktaras Vasilijus Bolšakovas
   Disertacija: Magnetinių įrašų kalbos signalų skersinio tankio padidinimo metodų tyrimas ir sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.03.23
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Maskvos ryšių institutas

 • daktaras Viktoras Bolšakovas
   Disertacija: Konvejerinės gamybos valdymo informacinio aprūpinimo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.01.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos S. Ordžonikidzės valdymo institutas

 • daktaras Ramūnas Bolys
   Disertacija: Donoro su neplakančia širdimi plaučių transplantacija: eksperimentiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.06
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Roma Bončkutė
   Disertacija: S. Daukanto rankraščiai ir leidiniai. Autentiško teksto problema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Vladimiras Bondarenka
   Disertacija: Fazinis virsmas ir perjungimo reiškinys vanadžio diokside
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.06.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vladimiras Bondarenka
   Disertacija: Kinetiniai reiškiniai vanadžio oksidiniuose junginiuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1992.11.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Rusijos mokslų akademijos A. Joffės fizikos ir technikos institutas

 • daktaras Svetlana Bondarenko
   Disertacija: Vidurio Sibiro šiaurinės dalies vištinių ir tilvikinių paukščių helmintai (fauna, morfologija, sistematika, ir ekologija)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.18
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sąjunginis K.Skriabino helmintologijos institutas

 • daktaras Igoris Boreiša
   Disertacija: Mokinių kolektyvo formavimas proftechnikos mokykloje gamybinio mokymo procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ingrida Borisenko
   Disertacija: Erdvinių duomenų modeliavimas naudojant stacionarių erdvinių procesų semivariogramas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.06
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Petras Borisovičius
   Disertacija: Lietuvos TSR kaimo gyvenviečių visuomeninių centrų architektūrinės išraiškos formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.01.11
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Centrinis miestų statybos mokslo tyrimų ir projektavimo institutas

 • daktaras Kristina Borkienė
   Disertacija: Lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių profilaktikos galimybės kaimo pirminės sveikatos priežiūros komandos darbe
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.25
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Sergejus Borodinas
   Disertacija: Sudėtinių ultragarsinių pjezoelektrinių virpamų sistemų modeliavimas ir analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas ir Fizikos institutas

 • daktaras Virginija Bortkevičienė
   Disertacija: Gamybinio-ekonominio mokymo dėstytojų ruošimo pedagoginės sąlygos ir prielaidos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.23
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA suaugusiųjų bendrojo švietimo mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jurgis Bortkūnas
   Disertacija: Tūrinių cilindrinių rezonatorių darbinių paviršių kokybės įtakos jų eksploatacinėms savybėms tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.05.22
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jonas Boruta
   Disertacija: Energijos spektrų, šuolių tikimybių ir elektrono pagrobimo branduolių charakteristikų teorinis tyrimas Hartė-Foko funkcijų pagalba sudėtingų atomo konfiguracijų atveju
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.03.09
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vilmantė Borutaitė
   Disertacija: Adeninnukleotidtranslokatoriaus ir ilgos grandinės acil-KoA vaidmuo širdies mitochondrijų oksidacinio fosforilinimo reguliacijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.05.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Veronika Borutinskaitė
   Disertacija: Baltymų, kurie dalyvauja žmogaus vėžio ląstelių difereciacijoje ir apoptozėje, charakterizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.14
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Lipkopingo universitetas

 • daktaras Gercas Borveinas
   Disertacija: Kairio prieširdžio ultragarsinės kardiogramos pakitimai kai kurių širdies ligų atvejais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Antanas Bosas
   Disertacija: Korporacijos konkurencingumo didinimo veiksnių tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.31
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Juozas Jonas Bosas
   Disertacija: Anglerų veislės bulių panaudojimo efektyvumas gerinant Lietuvos žalmargius galvijus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.10.15
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Estijos A. Melderio gyvulininkystės ir veterinarijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jonas Bozys
   Disertacija: Pakrovimo - iškrovimo platformos, skirtos žemės ūkiui, mechanizmų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.04
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Kristina Bradauskienė
   Disertacija: Sportininkų bėgimo greičio didinimo veiksniai ir technologijų optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.04
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Saulius Bradulskis
   Disertacija: Ligonių gydymas enterinėmis infūzijomis ir enteriniu maitinimu po tulžies pūslės ir latakų operacijų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.06.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Rūta Bradūnaitė
   Disertacija: Farmakologinių medžiagų poveikio uždegiminei reakcijai eksperimentinis įvertinimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.15
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vidmantas Bronislovas Bradūnas
   Disertacija: Miesto pramonės gamybinės infrastruktūros planavimo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.08.23
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Aivaras Braga
   Disertacija: Dangų degradacijos modeliai ir jų taikymas Lietuvos automobilių keliams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.09.23
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Valentinas Brandišauskas
   Disertacija: Kova dėl Lietuvos valstybingumo atkūrimo (1940.06-1941.09)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.01.20
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Evelina Brannvall
   Disertacija: Sunkiųjų metalų ir naftos produktų kelio aplinkoje tyrimai ir mažinimas naudojant gamtinius sorbentus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.05.19
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Dana Brašiškytė
   Disertacija: Atskirų proviruso genų transkripcija žinduolių ląstelėse, transformuotose Rauso sarkomos virusu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.03
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MMA sąjunginis onkologijos mokslo centras

 • habilituotas daktaras Vytautas Brasiūnas
   Disertacija: Kai kurių N-dietilaminoalkilsusubstituotų hemipino- ir 4-alkoksiftalio rūgščių imidų sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1953.02.09
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Maskvos farmacijos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Brasiūnas
   Disertacija: Biciklinių ir policiklinių azinų funkcinių darinių sintezės savybės ir biologinis aktyvumas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.05.28
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Maskvos I. Sečenovo I-sis medicinos institutas

 • daktaras Birutė Brasiūnienė
   Disertacija: Kasos vėžio kombinuoto gydymo įtaka ligonių gyvenimo trukmei ir gyvenimo kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.01.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Justinas Braslauskas
   Disertacija: Lietuvos socialinė-ekonominė padėtis nacių okupacijos metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rasa Braslauskienė
   Disertacija: Bešeimių vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.03.10
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Algis Braun
   Disertacija: Sociolingvistiniai ir tarpkal;biniai lietuvių studentų anglų kalbos įsisavinimo aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dalia Nijolė Brazaitienė
   Disertacija: Lietuvos agroklimatinių ir agrotechninių sąlygų įtaka obels šaknų sistemos ypatybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.25
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Tatjana Brazaitienė
   Disertacija: Ūkinių sprendimų palaikymas informacinėse vadybos sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.03
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Džiugas Brazaitis
   Disertacija: Rytų Lietuva neolito ir bronzos amžiaus sandūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.04
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Gediminas Brazaitis
   Disertacija: Plynųjų kirtimų įtaka lapuočių miškų paukščių bendrijoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.21
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos miškų institutas

 • daktaras Marius Brazaitis
   Disertacija: Temperatūros ir aklimatizacijos poveikis motorinės sistemos nuovargio reiškimosi struktūrai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.02.20
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Pranciškus Algirdas Brazaitis
   Disertacija: Švytuojančio judesio variklių su individualiais keitikliais tyrimas ir optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.19
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Leningrado M. Kalinino politechnikos institutas

 • daktaras Zenonas Brazaitis
   Disertacija: Darbo išteklių valdymo informacinės ir matematinės įrangos tobulinimas (Lietuvos TSR baldų ir medžio apdirbimo ministerijos įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.05.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos ekonomikos statistikos in-tas

 • daktaras Aušra Brazaitytė
   Disertacija: Pomidorų produktyvumo elementų ir aplinkos veiksnių monitoringas šiltnamiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.08.28
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas ir Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Veronika Brazaitytė
   Disertacija: Lenkijos ir Čekoslovakijos liaudies demokratinių respublikų santuokos ir šeimos teisės pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.04.08
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Audronė Brazauskaitė
   Disertacija: Žymaus ir vidutinio protinio atsilikimo vaikų savivokos ugdymas daile
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.02.09
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Algirdas Mykolas Brazauskas
   Disertacija: Respublikos pramonės mazgų plėtotės optimizavimo klausimai (Lietuvos TSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.09.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSSR MA centrinis ekonomikos matematikos institutas

 • daktaras Antanas Brazauskas
   Disertacija: Lietuvos silūro konodontai ir biostratigrafija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.10.26
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Edvardas Brazauskas
   Disertacija: Triukšmo charakteristikų matuoklių SAD suderinimo į taisų projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.11.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Gintaras Brazauskas
   Disertacija: Žieminių kviečių dvigubų haploidų kūrimas kviečių x kukurūzų kryžminimuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.01
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Kęstutis Brazauskas
   Disertacija: Technologinių procesų su kintamomis dinaminėmis charakteristikomis automatinio valdymo algoritmai ir sistemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.06
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Nerijus Brazauskas
   Disertacija: XX a. lietuvių modernistinis romanas: istorinis ir teorinis aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vincas Brazauskas
   Disertacija: Rytų Lietuvos ekonominė - geografinė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.12.29
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vladas Brazauskas
   Disertacija: Vilnos dažymo rūgščiais metalokompleksiniais dažais (1:1 tipo) tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.11.16
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Ivanovo cheminės technologijos institutas

 • daktaras Dalia Marija Brazauskienė
   Disertacija: Sistemos propiono rūgštis - vanduo tenzimetriniai ir termocheminiai tyrimai bei kalio nitrato ir kalcio chlorido įtaka fazių pusiausvyrai šioje sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.04.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybiniame universitete

 • daktaras Irena Brazauskienė
   Disertacija: Sclerotinia trifoloiorum Erikss. biologinės savybės ir jų panaudojimas atrenkant atsparią šiam patogenui baltųjų dobilų selekcinę medžiagą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.11.11
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Jelena Brazauskienė
   Disertacija: Dabartin1ws rusų kalbos priešdėlinių veiksmažodžių derivacinės potencijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.10.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSRS mokslų akademijos rusų kalbos institutas

 • daktaras Giedrė Brazdauskaitė
   Disertacija: Integruotas įmonių socialinės atsakomybės vystymo modelis: organizacinių gebėjimų perspektyva
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.02
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Liana Brazdeikienė
   Disertacija: 7-8 metų kairiarankių vaikų psichologiniai ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.04
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Liudas Brazdeikis
   Disertacija: Šilunos sukaupimas elektriniuose termoakumuliaciniuose šildytuvuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.03.05
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos institutas, Lietuvos žemės ūkio akademija ir Lietuvos melioracijos institutas

 • daktaras Vaino Brazdeikis
   Disertacija: Pedagogų informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo kompetencija ir jos vertinimo strategija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytautas Steponas Brazdeikis
   Disertacija: Aggiornamento II vatikano susirinkimo šviesoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.02.26
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Kauno teologijos fakultetas

 • habilituotas daktaras Julija Braždžionytė
   Disertacija: Faktoriai, skatinantys širdies sustojimo išsivystymą ūmiu miokardo infarkto periodu, reanimacijos išeitys ir išgyvenamumo prognozavimo galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.02.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Julija Braždžionytė
   Disertacija: Miokardo infarktas ir širdies sustojimas: klinikos ypatumai moterims, prognozavimas, suvidurkinto signalo elektrokardiogramos vertė
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.09.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Rimgaudas Pranciškus Brazdžiūnas
   Disertacija: Autovirpančių tiltelinių sistemų, taikomų magnetinio branduolinio rezonanso spektroskopijoje, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.10
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kristina Brazdžiuvienė
   Disertacija: Elektrodų, modifikuotų laidžiais polimerais, tyrimas ir taikymas elektroanalizės tikslams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Algis Bražėnas
   Disertacija: Mechaniškai nevienalyčių suvirintų sujungimų įtempimų deformacijų būvio tyrimas esant mažacikliniam apkrovimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.06.22
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Algis Bražėnas
   Disertacija: Mechaniškai nevienalyčių suvirintųjų stiprumas ir mažaciklis ilgaamžiškumas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.01.11
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gracijušas Gediminas Bražėnas
   Disertacija: Kai kurių porfirininių junginių panaudojimas kobalaminų biosintezėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.02
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Petras Bražėnas
   Disertacija: Meninė asmenybės koncepcija šiandieniniame tarybiniame romane
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Nijolė Bražėnienė
   Disertacija: Daiktavardžio skaičiaus kategorijos stilistinė funkcija lietuvių kalboje (lyginant su anglų kalba)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.02.07
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Valerija Bražėnienė
   Disertacija: Kai kurių alkilinančių junginių įtaka kepenų mitochondrijų baltymų apykaitai ir oksidaciniam fosforinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Rūta Brazienė
   Disertacija: Socialinių sluoksnių formavimasis nepriklausomoje Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.08.30
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Zita Brazienė
   Disertacija: Azoto trąšų ir augalų apsaugos priemonių reikšmė įvairios paskirties vasarniams miežiams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.25
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemdirbystės institutas ir Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Nijolė Bražienė
   Disertacija: Pradinių klasių mokinių kūrybingumo ugdymas pasakomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Dalia Bražinskienė
   Disertacija: Vario ir alavo elektrocheminė redukcija tirpaluose su polieterių priedais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.07
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Romualdas Brazis
   Disertacija: Helikoninių bangų nevienalytėse ir anizotropinėse puslaidininkių struktūrose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.10.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Romualdas Brazis
   Disertacija: Elektromagnetinio spinduliavimo sąveika su puslaidininkių plazma superaukšto dažnio bangų diapazone
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1982.10.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Antanas Juozas Bražiūnas
   Disertacija: Pavaros sraigtų sriegio darbo paviršių elektromechaninio sukietinimo metodo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.09.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Gintautas Bražiūnas
   Disertacija: Aktinoidų ir identifikavimo metodų plėtra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.02.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Alma Braziūnienė
   Disertacija: Bibliofilija kaip asmenybės raiška: Kazys Varnelis.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.30
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kazimiera Birutė Bražiūnienė
   Disertacija: Spermatogenezės tyrimas kai kurių išorinių faktorių poveikyje, taikant radioaktyvių izotopų metodą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.11.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Marius Brazlauskas
   Disertacija: Sluoksniniai CuO/(NaA, NaX, CaA,CaX) adsorbentai-katalizatoriai: sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.22
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Izolda Ona Bražukienė
   Disertacija: Lietuvos linininkystės istorinė geografinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.05.10
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Audrius Brėdikis
   Disertacija: Papildomų atrio-ventrikulinių jungčių kriodestrukcijos anatomo-eksperimentinis pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.08
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Jurgis Brėdikis
   Disertacija: Anatomo-eksperimentinis širdies punkcijos pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.06.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: I-sis Maskvos medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Jurgis Brėdikis
   Disertacija: elektrinė širdies stimuliacija (technikiniai, eksperimentiniai ir klinikiniai duomenys)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1963.11.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Kęstutis Breivė
   Disertacija: Tiesinis atpažįstamos spalvos pastovumo modelis ir jo taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.02
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Albrecht Bren
   Disertacija: Bankų aktyvaus poveikio rinkai galimybės ir ribos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.06.08
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Vanda Brencienė
   Disertacija: Ankštinių ir varpinių žolių parinkimas ganykliniams mišiniams skirtingai naudojant ir tręšiant azotinėmis trąšomis Vakarinėje Lietuvos dalyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.05.24
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemdirbystės ir žemės ūkio ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Adolfas Brėskis
   Disertacija: Įtempimų koncentracijos įtakos relaksaciniam metalų stiprumui tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.02.07
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Birutė Briaukienė
   Disertacija: Petras Avižonis ir jo lietuviškoji medicinos terminija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.07.09
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas

 • daktaras Diana Bričkutė
   Disertacija: Heterociklinių a-aminorūgčių, turinčių tiofeno, tiazolo, imidazo [2,1] tiazolo ir imidazo [1,2-a] piridino žiedus, darinių sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.03
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Audrius Bridžius
   Disertacija: Metalingumo ir žvaigždžių susidarymo sričių pasiskirstymo NGC 5194/5195 sistemoje tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.04.24
   Mokslo kryptis: 08 P
   Institucija: Teorinės fizikos ir astronomijos institutas ir Vilniaus universitetas

 • daktaras Danguolė Bridžiuvienė
   Disertacija: Ant silicio organinių medžiagų funkcionuojančių mikromicetų rūšinė sudėtis, ekologinės ir fiziologinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.03.30
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Antanas Briedelis
   Disertacija: Mažaskaidžių durpių gavybos naujų procesų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.06.30
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rūta Briedienė
   Disertacija: Radiologinių tyrimo metodų vertė nustatant vietiškai išplitusį nesmulkialąstelinį plaučių vėžį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.05
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vanda Briedienė
   Disertacija: Lietuvos kaimo statybos ir jų aprūpinimas statybinėmis medžiagomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.23
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Mindaugas Briedis
   Disertacija: Tikėjimo ir žinojimo problema P. Tillicho filosofinėje teologijoje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.30
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Povilas Briedis
   Disertacija: Pagrindinių faktorių, turinčių įtakos durpių plytelių supresuotų nepertraukiamu procesu iš Lietuvos durpynų mažaskaidžių durpių atsparumui, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.03.29
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vitalis Briedis
   Disertacija: Oftalmologinių preparatų su konservantais technologijos sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.04.04
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Sąjunginis farmacijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Rimantė Briedytė
   Disertacija: Rizikos vertinimas, vežant pavojingus krovinius kelių ir geležinkelių transportu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.02
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Viktoras Brijūnas
   Disertacija: Kamieno pertvarkos įtaka jonų suždintojų būsenų suirimo charakteristikoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.01.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Agnė Brilingaitė
   Disertacija: Nuo pozicijospriklausantis kontekstas mobiliuose servisuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.04
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Alborgo universitetas

 • daktaras Algirdas Brilingas
   Disertacija: Dielektriniai ir akustiniai reiškiniai žemos simetrijos stibio ir bismuto sulfodruskose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gintautas Brimas
   Disertacija: "Mažo skrandelio" formavimo operacijos rezultatų klinikinis įvertinimas ligoniams, sergantiems kraštutinio laipsnio alimentariniu - konstituciniu nutukimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.18
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Maskvos I. Sečenovo 1-asis medicinos institutas

 • daktaras Vanda Brimienė
   Disertacija: Įrankinių plienų deformacija po terminio apdorojimo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.04.01
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos staklių ir įrankių institutas

 • daktaras Vilma Brimienė
   Disertacija: Kasos židininių pakitimų diferencinė diagnostika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.11.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kristina Brinkienė
   Disertacija: Ugniaatsparių erozijos ir erodavusio paviršiaus padengimo aukštatemperatūrėje dujų tėkmėje tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.06
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Alfredas Eduardas Brinkis
   Disertacija: Kryžminių vamzdžių pluoštų ir jų elementų šiluminių bei hidraulinių charakteristikų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.03.05
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Rimvaldas Broga
   Disertacija: Politrauminių ligonių diagnostikos ir gydymo algoritmai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.05.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Daiva Brogienė
   Disertacija: Paciento teisės į kokybišką sveikatos priežiūros paslaugą ir žalos sveikatos atlyginimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.04.30
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kristina Brokaitė
   Disertacija: N-aril-beta- ir beta, y-aminorūgščių ciklizacijos produktai ir jų savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Indrė Brokartaitė
   Disertacija: Vokiškosios leksikos skolinimasis Rytprūsių lietuvių laikraštyje "Naujasis Tilžės keleivis" (1924-1940)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.01
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Eugenijus Broslavskis
   Disertacija: Meningokokinės infekcijos klinikinė-epidemiologinė charakteristika Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.10.01
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Centrinis epidemiologijos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Julija Brožaitienė
   Disertacija: Širdies sinusinio ritmo ypatumai ortostazės ir dozuoto fizinio krūvio metu ligoniams persirgusiems miokardo infarktu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.04.05
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Julija Brožaitienė
   Disertacija: Ligonių po miokardo infarkto reabilitacijos efektyvumas ir fizinės reabilitacijos priklausomybė nuo autonominio reguliavimo bei kraujotakos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2003.04.25
   Mokslo kryptis: 11 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Domantas Bručas
   Disertacija: Geodezinių kampų matavimo prietaisų kalibravimo įrangos kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.12
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Kęstutis Bručas
   Disertacija: ESM išorinės atminties įrenginių dinaminio tarpelio tarp magnetinės galvutės ir magnetinio disko interferenciniai matavimai ir kontrolė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.18
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rimantas Bručas
   Disertacija: Amorfinių ir nanokristalinių metalo lydinių dangų sintezė joniniais-plazminiais metodais.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.02.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vilma Brukienė
   Disertacija: Lietuvos 15-16 metų amžiaus paauglių dantų būklės įvertinimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.02.09
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Daiva Brukštienė
   Disertacija: Sieros ir chromo rūgščių vandeninių tirpalų plėvelių ant kieto kūno paviršiaus formavimosi dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Algirdas Brukštus
   Disertacija: 6-alkilbenzo-1,4-dioksanų, turinčių šoninėse grandinėse amino- ir arilpakaitus, sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.03.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jonas Brundza
   Disertacija: Traktoriaus T-25 žemo dažnio virpesių žemės ūkio darbuose tyrimas ir priemonių, mažinančių virpesių poveikį vairuotojui, paruošimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.09.23
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Jurgita Bruneckienė
   Disertacija: Šalies regionų konkurencingumo įvertinimas regionų konkurencingumo indeksu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Raimonda Brunevičiūtė
   Disertacija: Klasikinių humanitarinio ugdymo pagrindų raida ir perspektyvos Lietuvoje lotynų kalbos aspektu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, VDU, KU ir LKKI

 • daktaras Liucija Brunienė
   Disertacija: Pievinės miglės auginimas sėklai žemutinio tipo durpyne
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.05.13
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Alvydas Brusokas
   Disertacija: Agropramoninė integracija TSRS 1920-30 m.m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.11.24
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Valdemaras Brusokas
   Disertacija: Liposomų iš žaliavos, turinčios skirtingą lipidų sąstatą, gavimas ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.11.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo tiksliosios cheminės technologijos institutas

 • daktaras Jonas Vytautas Bruveris
   Disertacija: M. K. Čiurlionio kūrybos estetinės problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.01.11
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Leningrado N. Rimskio-Korsakovo valstybinė konservatorija

 • daktaras Ingrida Bružaitė
   Disertacija: Talio sulfidų sluoksnių polietileno paviršiuje sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kristina Bružaitė
   Disertacija: kai kurie tiesiniai laiko eilučių modeliai su nestacionaria ilgąja atmintimi
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.02.06
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aleksas Bružas
   Disertacija: Charakterio vystymosi problema tarybinio Pabaltijo šalių 60-80 metų prozoje (žanrinės romano ypatybės)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.09.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: M.Gorkio pasaulinės literatūros institutas

 • daktaras Saulius Bružas
   Disertacija: Kvadrantektomijos efektyvumas kombinuotai gydant ankstyvąjį krūties vėžį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.07.12
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vidas Bružas
   Disertacija: Šildymo poveikis raumens funkcijai, nuovargiui ir atsigavimui maksimalaus intensyvumo fizinio krūvio metu ir po jo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.04.09
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Vincas Valentinas Bružauskas
   Disertacija: Pagalbinės gamybos apskaita ir analizė naujomis planavimo ir ekonominio skatinimo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.01.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybiniame universitete

 • daktaras Pranas Brūzga
   Disertacija: 1,2-epoksi-6(9-karbazolil)-4-oksaheksano ir 9-(2,3-epoksipropil) karbazolo polimerizacija homogeninėje terpėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.02
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Antoni Bruzgelevič
   Disertacija: Pakartotinių kraujavimų iš nosies diagnostinė ir gydymo problema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.05.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Varšuvos medicinos akademijos I gydomasis fakultetas

 • daktaras Ramutė Teresė Bruzgelevičienė
   Disertacija: Lietuvos švietimo reforma ugdymo paradigmų kaitos aspektu 1988-1997
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.08.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Rūta Brūzgienė
   Disertacija: Muzikos formų analogai literatūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Rasa Bružinskaitė
   Disertacija: Echinokokozių epizootiniai duomenys. Lietuvos rudųjų lapių (Vulpes vulpes) ir usūrinių šunų (Nyctereutes) helmitai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.07
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Daiva Bubelienė
   Disertacija: Mokytojų profesinis stresas ir jo redukavimo prielaidos švietimo vadybos bei edukacinėmis priemonėmis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Eduardas Bubelis
   Disertacija: Skersai aptekamų vamzdžių pluoštų šiluminių ir hidrodinaminių charakteristikų tyrimas prie didelių Pr
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.01
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Evaldas Bubelis
   Disertacija: Šilumos atidavimas putų srautui aptekant cilindrinį paviršių bei cilindrinių paviršių eilę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.09.28
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas, Vilniaus technikos universitetas ir Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Valentinas Bubelis
   Disertacija: Pusiausvyros situacijos baigtiniuose nekooperatiniuose lošimuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.06.07
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Algis Bubinas
   Disertacija: Kauno marių bentoso formavimas ir jo reikšmė žuvų mityboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.02
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Baltarusijos SSR MA zoologijos institutas

 • daktaras Danguolė Bublienė
   Disertacija: Vartojimo sutarčių nesąžiningos sąlygos.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.30
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kazimieras Bublys
   Disertacija: Pagrindinių minkštųjų lapuočių rūšių ekonominis vaidmuo Lietuvos liaudies ūkyje ir ūkio kryptis minkštųjų lapuočių medynuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.12.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vilija Bubnaitienė
   Disertacija: Staigios kūdikių mirties sindromo epidemiologiniai ir klinikiniai ypatumai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.02.20
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Dalia Elena Bubnienė
   Disertacija: Cheminių kompleksinių siūlų sukimo charakteristikų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.25
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Giedrė Bubnienė
   Disertacija: Stabilios amorfinės būsenos organinių fotopuslaidininkių, turinčių karbazolo, 1,2-difenilpirazolidino bei hidrazono chromoforų, sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rūta Bubnienė
   Disertacija: Anglies dioksido rinkos efektyvumą lemiantys veiksniai.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Algimantas Justinas Bubnys
   Disertacija: Dempingo sindromo dažnumas ir intensyvumas po hemigastrektomijos su vagotomija ir be jos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.31
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algimantas Justinas Bubnys
   Disertacija: Chirurginė ulcerogeninės zonos ir skrandžio sekrecinės funkcijos korekcija, gydant gastroduodenines opas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.02.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Arūnas Bubnys
   Disertacija: Lietuvių antinacinė rezistencija 1941-1944 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.02.04
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Gediminas Bubnys
   Disertacija: Komunistų partijos veikla vykdant TSRS šiaurės rytų žemės ūkio ir verslų socialistinius pertvarkymus 1917-1953 m. (remiantis Krakių nac. apygardos medžiaga)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.02.21
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Remigijus Bubnys
   Disertacija: Reflektyvus mokymasis kaip edukacinis fenomenas ugdant specialiuosius pedagogus aukštojoje mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Vygintas Bubnys
   Disertacija: Kapitalinių įdėjimų paskirstymo modeliavimas Sąjunginės respublikos liaudies ūkyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.17
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos MTI

 • habilituotas daktaras Algimantas Bubulis
   Disertacija: Precizinių vibroįrenginių skysčiams transportuoti, sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.19
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Algimantas Bubulis
   Disertacija: Preciziniai vibraciniai įrenginiai skysčiams ir birioms medžiagoms dozuoti
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.08.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jonas Bubulis
   Disertacija: Tiesiaeigio judesio asinchroninių variklių stabdymas pulsuojančia srove
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Leningrado aviacijos prietaisų institutas

 • daktaras Jurga Bučaitė
   Disertacija: Tinklaveikos raiška vietos bendruomenėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.18
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Artūras Bučas
   Disertacija: Įmonės informacinis aprūpinimas, komercinių santykių aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.03
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Jurgis Bučas
   Disertacija: Lietuvos kaimo kraštovaizdžio istorinis-architektūrinis formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.10.13
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Maskvos architektūros institutas

 • habilituotas daktaras Jurgis Bučas
   Disertacija: Lietuvos kraštovaizdžio kultūrologiniai tyrimai ir saugotinų kultūros vertybių sistemos teoriniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.09.06
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Martynas Bučas
   Disertacija: Raudondumblio šakotojo banguolio (Furcellaria lumbricalis (Hudson) J. V. Lamouroux) pasiskirstymo dėsningumai ir ekologinė reikšmė atviroje Lietuvos Baltijos jūros priekrantėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.02
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Saulius Bučas
   Disertacija: Smulkintų akmenų reikšmė augalų derliui ir dirvožemio savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.09
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Saulius Bucevičius
   Disertacija: Televizinių kanalų selektorių mechanizmo dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Laima Bucevičiūtė
   Disertacija: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XV-XVI a.: valstybės erdvės ir jos sienų samprata
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.07
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Angelija Bučienė
   Disertacija: Žemės ūkio kultūrų ryšys su dirvožemio savybėmis ir atstumu nuo miško Vidurio Lietuvos žemumoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.18
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Nijolė Paulina Bučienė
   Disertacija: Magnetinių kobalto-molibdeno lydinių eletronusodinimas iš rūgščių elektrolitų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.13
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Virginija Bučinskaitė
   Disertacija: Kondensuotų heterociklinių sistemų iš benzimidazolo ir 1,2,4-triazolo darinių, turinčių egzociklines amino- ir metilengrupes, sintezė, struktūra ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Antanas Bučinskas
   Disertacija: Lietuvos KP veikla organizuojant miesto paramą kaimui išvystyto socializmo sąlygomis (1959-1970 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.27
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozas Bučinskas
   Disertacija: Elektromagnetinės bangos difrakcija magnetodielektrinių ir feritinių rutulių baigtiniame rinkinyje ir bet kokios formos kūne
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Bučinskas
   Disertacija: Frikcinės sraigtinės keičiamo žingsnio pavaros charakteristikų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.02.27
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Dalia Bučinskienė
   Disertacija: Zn, Ni bei daugiasluoksnių Ni galvaninių dangų korozinis atsparumas pramoninėje atmosferoje Vilniuje bei jūrinėje - pramoninėje atmosferoje Klaipėdoje. Pagreitintieji dangų korozijos tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.12.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Ramunė Bučinskienė
   Disertacija: Aneugeninių efektų tyrimai gėlavandeniuose moliuskuose iš užterštų biotopų ir paveikus sunkiaisiais metalais, amonio ir naftos junginiais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.03.09
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ilona Bučinskytė
   Disertacija: Ateitininkų federacija išeivijoje XX a. 5-7 dešimtmečiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.19
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Algimantas Bučiūnas
   Disertacija: Kai kurių fizikinių procesų tyrimas silicio monoksido - aukso sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Voronežo politechnikos i-tas

 • daktaras Aušrelė Regina Bučiūnienė
   Disertacija: Dirbančių ligonių, sergančių reumatine mitraline stenoze, racionalaus įdarbinimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.01.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Ilona Bučiūnienė
   Disertacija: Darbo motyvacijos kitimas Lietuvos pramonės įmonėse rinkos santykių formavimosi laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.01.19
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Elena Nijolė Bučiūtė
   Disertacija: Universalios sporto-žiūrovinės salės mažiems miestams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.05.29
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Centrinis tipinio ir eksperimentinio mokymo įstaigų pastatų projektavimo institutas

 • daktaras Ala Buckienė
   Disertacija: Kai kurios alkilinimo, dealkilinimo ir peralkilinimo reakcijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.09.13
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Pranas Buckus
   Disertacija: Alfa-amino rūgščių ir jų darinių cianetilinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.06.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Pranas Buckus
   Disertacija: Tyrimai cianetilinimo, decianetilinimo ir percianetilinimo reakcijų srityje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1967.01.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alogimantas Bučys
   Disertacija: Romano problema šiulaikinėje lietuvių literatūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.03.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSRS mokslų akademjos M.Gorkio pasaulinės literatūros institutas

 • daktaras Kostas Bučys
   Disertacija: Branduolinių reaktorių dinamikos matematinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.17
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Klaipėdos universitetas, Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Antanas Vytautas Būda
   Disertacija: Precizinių juostos pratraukimo mechanizmų dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vincas Būda
   Disertacija: Obuolinio vaisėdžio, Laspeyresia pomonella L., feromoninės komunikacijos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.21
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vincas Būda
   Disertacija: Drugių cheminė komunikacija (biologiniai, ekologiniai ir cheminiai aspektai)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.12.19
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Ekologijos institutas

 • daktaras Vytautas Būda
   Disertacija: Netiesinės difuzijos matematinis eksperimentas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.03.06
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos matematikos in-tas

 • daktaras Irena Budavičienė
   Disertacija: B grupės vitaminai Lietuvos dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.09.16
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Ričardas Budavičius
   Disertacija: Lietuvos ežerų nuosėdų mikroelementinės sudėties formavimosi ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.10
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Geologijos ir geografijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Jurga Būdienė
   Disertacija: Katodiniai procesai Cu(II) ir oksirūgščių kompleksinių junginių tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.04
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Julijus Budilovskis
   Disertacija: Cu-Ni-Cr dangų automatizuoto technologinio proceso beatliekinėje galvanikos sistemoje sukūrimas ir įdiegimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.01.26
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Maskvos D. Mendelejevo chemijos technologijos institutas

 • daktaras Juozas Budinavičius
   Disertacija: Procesai, vykstantys metalo-silicio sistemoje plonų plėvių formavimo technologijoje vienalaikio nusodinimo ir apspinduliavimo aukštos energijos jonais metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.29
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Germanas Budnikas
   Disertacija: Agregatinių specifikacijų sudarymas ir analizė panaudojant žinių bazes
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.22
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Budnikas
   Disertacija: Kofeino-natrio benzoato, elenijaus ir meprobamato poveikis į žmogaus protinį darbingumą, informacijos apdorojimo greitį ir psichomotorinių reakcijų laiką
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Budnikas
   Disertacija: Hormonų preparatų ir jų naujo vaisto formų ikiklinikinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.06.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Marija Benigna Budnikienė
   Disertacija: Kompleksinis reografinių, ritmografinių ir EKG rodiklių dinamikos tyrimas frakcionuotai leidžiant atropiną į veną ligoniams, sergantiems IŠL, komplikuota bradikardija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.09.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Vita Budraitienė
   Disertacija: Geležies reakcijų su kai kuriais organiniais oksijunginiais spektrofotometrinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.02.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rūta Budreckienė
   Disertacija: Funkcines grupes turinčių elektroaaktyvių junginių sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.04.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Andrius Budreika
   Disertacija: Ni, Co bei jų lydinių su volframu ir molibdenu elektronusodinimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Eduardas Budreika
   Disertacija: Lietuvos mažaaukštės statybos architektūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1952.10.06
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Latvijos valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Eduardas Budreika
   Disertacija: Lietuvos klasicizmo architektūros suklestėjimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1965.12.18
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: SSRS dailės akadem. I.Repino tapybos, skulptūros ir architektūros in-tas

 • daktaras Danutė Budreikaitė
   Disertacija: Mokslo-techninių programų paruošimo ir įdiegimo planinės-organizacinės procedūros
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.02.02
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos centrinis ekonomikos ir matematikos institutas

 • daktaras Gražina Budreikienė
   Disertacija: Poliesterinių-poliuretaninių lakų panaudojimo chrominių šikšnų apdailai tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.01.30
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos lengvosios pramonės technologijos institutas

 • daktaras Algirdas Budrevičius
   Disertacija: Informacijos poreikio nustatymo metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.05
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ana Budrienė
   Disertacija: Klosčiavapsvių-entomofagų (Hymenoptera: Eumeninae) dauginimosi ekologija ir elgsena
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.23
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Saulutė Budrienė
   Disertacija: Nesočiųjų rūgščių ir nitrilų prigimties įtaka jų kopolimerizacijos kompleksuojančioje terpėje statistikiniams parametrams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Stasė Budrienė
   Disertacija: Gėlavandenio fitoplanktono laisvos amino rūgštys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.30
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vida Audra Budrienė
   Disertacija: 1-chlor-2,3-epoksipropano sąveikos su 1,5-naftilendiaminu, 1,3-diheterociklil arba aril-, heterociklil-2-propanolais produktų panaudojimas azodažų ir organinių fotopuslaidininkių sintezei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.02.03
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Irena Veronika Budrikienė
   Disertacija: Viršutinių mišrių verpalų trikotažo pilingo modeliavimas, įvertinimas ir sumažinimo būdai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.30
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algimantas Budrikis
   Disertacija: Donoro širdies funkcijos išsaugojimas: eksperimentiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.31
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Juozapas Budrikis
   Disertacija: Herbicidų efektyvumas antisėliui ir liucernai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.20
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Stasys Budrikis
   Disertacija: Skirtingais laikotarpiais gimusio Lietuvos juodgalvių avių prieauglio auginimas mėsai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.06
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Regina Budrionienė
   Disertacija: Vaisių - daržovių konservų maistinė vertė, jų praturtinimo vitaminu C būdai ir reikšmė Lietuvos respublikos gyventojų mitybai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.17
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS medicinos MA mitybos institutas

 • daktaras Agnė Budriūnaitė
   Disertacija: Meilės ir mirties dialektika. Egzistencijos filosofijos ir egzistencijos psichologijos perspektyvos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.09.07
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Aloyzas Ramunis Budriūnas
   Disertacija: Kai kurie topologiniai - fitocenologiniai gamtinių estetinių išteklių tyrimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.04
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Eduardas Budrys
   Disertacija: Pemphredoninae pošeimio žiedvapsvės (Hymenoptera, Sphecidae) TSRS teritorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.01.13
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS mokslų akademijos zoologijos institutas

 • daktaras Jonas Algimantas Budrys
   Disertacija: Audinių atraminio paviršiaus matavimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.06.21
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Julius Rimas Budrys
   Disertacija: Stabilizuoto polikarbonato ir stikloplasto konstrukcinių elementų kūrimas ir stiprumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.11.22
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Leonas Budrys
   Disertacija: Humanizmo problemos dabartinėje lietuvių prozoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.07.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Visuomeninių mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Rimantas Pranas Budrys
   Disertacija: praplovimo-nuspaudimo skysčių regeneracija linų mirkymo ceche
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.07.02
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kostromos technologijos institutas

 • daktaras Rimantas Budrys
   Disertacija: Vidurinės Azijos kalnų upių avifaunos ekologinė geografinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.10.12
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Valmantas Budrys
   Disertacija: Bendroji ir regionalinė hemodinamika ir segmentinės - refleksinės krioterapijos taikymo rezultatai sergantiems arterinėmis hipertenzijomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Kristina Budrytė
   Disertacija: Lietuvos abstrakčioji tapyba sovietmečiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.12
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Vanda Būdvytienė
   Disertacija: Kai kurie pupų auginimo ir veislių tyrimai Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.05.27
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Stanislovas Budvytis
   Disertacija: Reprodukcijos tobulinimas taikant telyčių rujos sinchronizaciją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.19
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Estijos E. Melderio gyvulininkystės ir veterinarijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Saulius Būdvytis
   Disertacija: Žemės ūkio specialistų vertybinių orientacijų kaip subjektyvaus jų gyvenimo būdo determinanto ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.09.29
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Aina Būdvytytė
   Disertacija: Kūno koncepto aksiologinis aspektas vokiečių ir lietuvių kalbose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.02.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Šiaulių universitetas, Klaipėdos universitatas

 • daktaras Alma Būdvytytė
   Disertacija: Pašarinių pupų kolekcijos selekcinė vertė Pabaltijo rajonuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.04.27
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Baltarusijos žemdirbystės mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jovita Joana Budzinauskienė
   Disertacija: Informacijos kaitos posistemės struktūros dialoginėje mokymo sistemoje su nutolusiais naudotojais tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.11.10
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Rygos politechnikos institutas

 • daktaras Laima Budzinauskienė
   Disertacija: XVIII a. pabaigos - XIX a. Lietuvos bažnytinės kapelos. Veikla ir repertuaras.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.20
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Jevgevijus Bugajec
   Disertacija: M - sekų pagrindu tolygiųjų spektrų formavimo įrenginiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.26
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Saulius Jonas Bugenis
   Disertacija: Tiesinės indukcinės mašinos su baigtiniu induktoriumi tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Lina Būgienė
   Disertacija: Mitinis vandens įprasminimas lietuvių tautosakoje ir tikėjimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.02.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 • daktaras Gintaras Buika
   Disertacija: Anijoninė karbazoliloksiranų polimerizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.06.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Larisa Buiko
   Disertacija: Gamybos valdymo išlaidų apskaitos ir kontrolės tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.01.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N. Voznesenskio finansų eko-kos i-tas

 • daktaras Jūratė Buinauskienė
   Disertacija: Pirmo tipo cukriniu diabetu sergančių moterų vaikų raidos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.04
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Genovaitė Buinevičienė
   Disertacija: Seleno tirpalų koncentruotoje sieros rūgštyje elektrolizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Buinevičius
   Disertacija: Dūmų recirkuliacijos į dujų mazuto katilo kūryklą poveikio azoto oksidų susidarymo mažinimui efektyvumo didinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.10
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Sigismundas Buinevičius
   Disertacija: Centravimo grąžtų gamybos technologinio proceso tyrimas ir automatizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Janina Buitkienė
   Disertacija: Leksinės teksto rišlumo priemonės lietuvių kalbos tekstuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Almantas Buitkus
   Disertacija: Ekonominės informacijos apdorojimo procesų automatizuotoje planinių skaičiavimų sistemoje modeliavimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.01.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Olga Buivid
   Disertacija: Ekstrakorporalinė detoksikacija pūlingoje torakalinėje chirurgijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.03.15
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Sankt Peterburgo podiplominio išsilavinimo medicinos akademija

 • daktaras Vincas Buividas
   Disertacija: Angliškos vištų linijos ir jų kryžminimo rezultatai auginant broilerius Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.02.08
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Leonardas Buivis
   Disertacija: Dvimačių kintamosios srovės sistemų su moduliatoriais grįžtamojo ryšio grandinėse koregavimo įtaisai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.04.01
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kristina Buivydaitė
   Disertacija: Kauno miesto vidutinio amžiaus gyventojų išęminės širdies ligos pokyčiai per 20 metų (Epidemiologinis tyrimas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.09.03
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Vanda Valerija Buivydaitė
   Disertacija: Lietuvos Rytų zonos nusausintų žemių drenažo vandens cheminė sudėtis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.23
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Andrius Buivydas
   Disertacija: Antibiotikus išmetančių pompų veiklos Eschericbia coli ir Pseudomonas aeruginosa ląstelėse teisioginis vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.11
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimantas Buivydas
   Disertacija: Monumentaliosios-dekoratyvinės plastikos ir architektūros šiuolaikinės sąveikos problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.15
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: SSRS dailės akademijos I. Repino tapybos, skulptūros ir architektūros in-tas

 • daktaras Jurgita Buivydienė
   Disertacija: Sisteminis gydytojų skaičiaus ir jų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų poreikio modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.08.31
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Rūta Buivydienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos vedybų giminystės pavadinimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.09
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Viktoras Bujakas
   Disertacija: Valdymo uždaviniai sistemose su keičiamomis struktūromis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.02.28
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Patriko Lumumbos vardo Tautų draugystės ordino universitetas

 • daktaras Viktoras Bujakas
   Disertacija: Statiškai determinuotos reguliuojamos struktūros ir jų pritaikymas kosminės astronomijos techniniuose uždaviniuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2004.07.09
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Rusijos mokslų akademijos Valdymo problemų automatikos ir telemechanikos institutas

 • habilituotas daktaras Algimantas Bujauskas
   Disertacija: Serologinio virusų analizės metodo taikymas bulvių selekcijoje ir sėklininkystėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.29
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Algimantas Bujauskas
   Disertacija: Atsparių nematodei bei ūkiškai vertingų bulvių veislių selekcijos principai ir rezultatai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.06.08
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Baltarusijos žemdirbystės mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vytautas Bujauskas
   Disertacija: Prekių apyvartos informacijos mažinimo apdorojimo tobulinimas (Lietuvos TSR Prekybos ministerijos didm. prekybos bazių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.08
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio in-tas

 • daktaras Dovilė Bukantaitė
   Disertacija: Besimokančios tinklinės organizacijos modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.08.31
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Janina Bukantienė
   Disertacija: Pradinių klasių mokinių lietuvių bendrinės tarties, kaip kalbinės komunikacijos dalies, mokymas ir mokymasis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Arūnas Bukantis
   Disertacija: Ekstremalios žiemos Baltijos jūros regione
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.12.02
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Bukantis
   Disertacija: Pietų žemaičių varniškių fonologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.11.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Eglė Bukantytė
   Disertacija: M. Liuterio Naujojo Testamento (1522-1546) įtaka J. Bretkūno Naujojo Testamento vertinimui (1579-1580) sintaksės aspektu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dalia Bukauskaitė
   Disertacija: Komentuotas Johaneso Bobrovskio bibliotekos katalogas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Johano Volfgango Gėtės universitetas

 • daktaras Linas Bukauskas
   Disertacija: Duomenų bazių išplėtimas judančiam stebėtojui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.04.28
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Alborgo universitetas

 • daktaras Virginijus Bukauskas
   Disertacija: Dujoms jautrių hibridinių darinių ir nanosistemų integruotų metalo oksido plėvelėse kūrimas ir tyrimai skenuojančio zondo mikroskopijos metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.22
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Teresė Bukauskienė
   Disertacija: Pedagoginė gabrielės Petkevičaitės-Bitės veikla ir pedagoginės pažiūros
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.09.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algirdas Bukaveckas
   Disertacija: Kurminimo derinyje su įvairiais nusausinimo būdais tyrimai durpiniuose dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.01.08
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Vytautas Bukaveckas
   Disertacija: Kai kurių priedų adsorbcijos ant nikelio katodo tyrimas dvigubo elektrinio sluoksnio talpos matavimo metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.09.22
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Remigija Bukaveckienė
   Disertacija: Kai kurių medžiagų apykaitos sutrikimų rodiklis - cistino kiekis epidermio deriniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.12.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Dalia Bukelevičiūtė
   Disertacija: Lietuva ir Čekoslovakija 1918-1939 metais: dvišakių santykių dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.01.19
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dalia Bukelienė
   Disertacija: Baudžiamoji atsakomybė už turto pasisavinimą ir turto iššvaistymą (teoriniai ir praktiniai aspektai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.01.20
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Virginija Bukelskienė
   Disertacija: Kraujo serumo reguliacinio vaidmens tyrimas kultivuotų MH-22A ląstelių adaptaciniame procese ir vivo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.28
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas

 • daktaras Egidijus Bukelskis
   Disertacija: Kuojos (Rutilus rutilus (L.) populiacijų fenotipinė struktūra termiškai sekliuose Lietuvos vandenyse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.03.10
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Bukevičius
   Disertacija: Buhalterinės apskaitos kaip informacinės ir kontrolės sistemos tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Tarybinės prekybos neakivaizdinis institutas

 • daktaras Lina Bukevičiūtė
   Disertacija: Infliacija naujosiose Europos Sąjungos valstybėse narėse, palyginti su euro zona
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.06
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Zita Bukienė
   Disertacija: Paršavedžių racionų su cukriniais runkeliais balansavimas ir jų įtaka paršavedžių efektyvumui bei prieauglio išsivystymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.17
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Jonas Bukšnaitis
   Disertacija: Vienfazio asinchroninio ekranuotais poliais variklio teorijos klausimai ir magnetinių laukų skaičiavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.09.18
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Leningrado aviacijos prietaisų institutas

 • daktaras Loreta Bukšnytė
   Disertacija: Vyresnių klasių moksleivių asmenybės ypatumų svarba prisitaikymo mokykloje sunkumų įvertinimui ir numatymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.07
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas

 • daktaras Julijonas Bukys
   Disertacija: Vitamino E priedų kombinuotuose pašaruose įtaka vištų ir viščiukų fiziologiniams rodikliams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.09.27
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Tatjana Bulajava
   Disertacija: Pedagogų saviugdos veiksniai švietimo kaitos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.03.02
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aleksandr Bulatov
   Disertacija: Vaizdų erdvinės filtracijos tyrimas panaudojant geometrines iliuzijas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.06.30
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Natalija Bulatova
   Disertacija: Psichofizikiniai geometrinių ilgio iliuzijų tyrimai ir interpretacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.03.27
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Aistė Bulavaitė
   Disertacija: Poliomos virusų MPyV, SV40 ir hepatito B viruso chimerinių paviršiaus baltymų sintezė mielėse ir savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.04.17
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Augis Bulavas
   Disertacija: Lietuvos TSR kelių konstrukcijų stiprumo įvertinimas pagal jų tampriąsias deformacijas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.11.12
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vladas Bulavas
   Disertacija: Teleinformacijos surinkimo ir apdorojimo sistema energetinių sistemų režimo optimizavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.07
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Dalė Eugenija Bulavienė
   Disertacija: Naujų obelų veislių požymių paveldėjimas ir jų charakteristika Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.01.25
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Violeta Bulbenkienė
   Disertacija: Defektų struktūros tyrimas cinko ir kadmio difosfiduose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ilona Bulgakova
   Disertacija: Tardymo ikiteisminiame tyrime raida: Latvijos patirtis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.15
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Alfonsas Buliuolis
   Disertacija: Širdies ir kraujagyslių sistemos funkcijos mobilizacijos ir atsigavimo ypatybės atliekant anaerobinius krūvius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.27
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Silvija Bulkienė
   Disertacija: Aktyvių dažų sąveika su NAD (H) - priklausomomis dehidrogenazėmis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.27
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Romualdas Bulko
   Disertacija: Acilintų beta-fenilseminų dariniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.01
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Arūnas Bulota
   Disertacija: Skersai aptekamų cilindrinių kūnų šilumos atidavimo skaitmeninis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.22
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Jonas Bulota
   Disertacija: Aleksas Jasutis-Julmis. Gyvenimas ir kūryba.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.03.31
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rytis Bulota
   Disertacija: Lietuvos Persitvarkymo Sajūdis: teorinė masinio judėjimo analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.21
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Laimutė Bulotaitė
   Disertacija: Medicininis - psichologinis sergančiųjų alkoholizmu šeimų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.28
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado V. Bechterevo psichoneurologinis MTI

 • daktaras Juozas Bulotas
   Disertacija: Pietvakarių Lietuvos limnoglacialinės lygumos dirvožemiai ir jų agrocheminė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.06.13
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Liudvikas Bulotas
   Disertacija: Automatinių MBR magnetiometrų ir autodionų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.30
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Daiva Bulotienė
   Disertacija: Skirtingų krūvių įtaka raumenų nuovargiui ir atsigavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.03.03
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Giedrė Bulotienė
   Disertacija: Ankstyvųjų stadijų krūties vėžiu sergančių moterų emocinę būseną ir gyvenimo kokybę įtakojantys veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gintė Bulotienė
   Disertacija: Genotipo įtaka kiaulių mėsinėms savybėms ir mėsos kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.20
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Valerija Bulotienė
   Disertacija: Pagrindinės ekonominio gamybos efektyvumo didinimo krtptys Lietuvos TSR cukraus pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.04.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Arūnas Bulovas
   Disertacija: Biomimetiniai (metil)naftochinono w-merkapto darinių savitvarkiai monosluoksniai ant aukso ir sidabro paviršių: elektrocheminiai ir spektroskopiniai redokso virsmų ir struktūros tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.29
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Virgilijus Vladislovas Bulovas
   Disertacija: Vienasluoksnio slenkstinio tinklo apmokymo algoritmo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.16
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Nijolė Bulovienė
   Disertacija: Tekstilės pluoštų daugkartinio lankstymo nuovargio tyrimas ir įvertinimas matematinės statistikos metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.10
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Alfredas Bumblauskas
   Disertacija: Reformacijos genezė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.19
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Teodoras Bumblauskis
   Disertacija: Pertvarkomojo vandenskyrinio moreninio kraštovaizdžio ekologinė optimizacija (Rytų žemaičių plynaukštės pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.09.24
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Teodoras Bumblauskis
   Disertacija: Lietuvos ekosistemų optimizavimo ekologiniai pagrindai pagal augalijos organinės medžiagos ūkinį naudojimą
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.05.15
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS mokslų akademijos A. Severcovo gyvūnų evoliucinės morfologijos ir ekologijos institutas

 • daktaras Donatas Bumblys
   Disertacija: Inkstų akmenligės chirurginio ir pooperacinio kurortinio gydymo rezultatai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.04.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Inga Arūnė Bumblytė
   Disertacija: Fibrinolizinės sistemos aktyvatorinė-inhibitorinė grandis sergantiems lėtiniu glomerulonefritu ir amiloidoze
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.10.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Maskvos I. Sečenovo medicinos akademija

 • daktaras Žana Bumbulienė
   Disertacija: Mergaičių menstruacinio ciklo sutrikimų priežastys, atkreipiant ypatingą dėmesį į endokrininius sutrikimus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.02.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Varšuvos medicinos akademija

 • daktaras Skaidra Bumelienė
   Disertacija: Fotoelektriniai reiškiniai kompensuotame giliomis daugiakrūvėmis priemaišomis germanyje stipriuose elektriniuose laukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.06.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Antanas Vidimantas Bumelis
   Disertacija: Galio arsenido ir Al Ga As kietųjų puslaidininkinių tirpalų optinis pramušimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vladas Algirdas Bumelis
   Disertacija: Spektrofotometrinis kai kurių trifenilmetano ir azino dažų reakcijų su stibiu(V) tyrimas ir jų taikymas analizėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.10
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vladas Algirdas Bumelis
   Disertacija: Genų inžineriniai interferonai ir jų savybės
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.12.04
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sąjunginis taikomosios biochemijos mokslo tyrimų ir projektavimo konstravimo institutas

 • daktaras Ona Bundinienė
   Disertacija: Mineralinių trąšų išbėrimo laikas ir maisto medžiagų nuplovimas eroduotose Rytų Lietuvos dirvose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.21
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Jonas Bunevičius
   Disertacija: Tulžies pūslės motorinės funkcijos tyrimas choletaksografu sergančiųjų kai kuriomis hepatobiliarinės sistemos ligomis ir jų gydymas Birštono kurorte
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.06
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Robertas Bunevičius
   Disertacija: Sergančių autoimuniniu tireoiditu afeldinė patologija pagumbrio-hipofizės skydliaukės funkcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.10.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Rusijos MMA endokrinologijos mokslo centras

 • habilituotas daktaras Robertas Bunevičius
   Disertacija: Emociniai sutrikimai sergant skydliaukės ligomis: klinikiniai ir neuroendokrininiai aspektai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.02.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Laimutė Bunevičiūtė
   Disertacija: Lietuvių kalbos atributinių junginių semantika ir struktūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Lukrecija Bunikienė
   Disertacija: Trifenilmetaniniai dažai - analiziniai reagentai nustatyti jodidų, bromidų, sulfidų ir hipochloritų mikrokiekius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.10.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Antanas Bunikis
   Disertacija: Eilės Lietuvos TSR verslovinių ežerų vandens chemizmo klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.10.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Bunikis
   Disertacija: Laimo ligos borelijų paviršiaus antigenai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.11.24
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Umea universitetas (Švedija)

 • daktaras Alfonsas Bunkus
   Disertacija: Lietuvos TSR kolėkių organizacinis-ūkinis stiprinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.11.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Solveiga Buožiūtė
   Disertacija: Vadovų kaitos ir organizacijos veiklos rezultatų ryšys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.03.18
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM)

 • habilituotas daktaras Antanas Buračas
   Disertacija: Dėl pagrindinių nemarksistinių vartojimo makroanalizės krypčių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos pasaulinės ekonomikos ir tarptautinių santykių institutas

 • habilituotas daktaras Antanas Buračas
   Disertacija: Asmeninių vartojimo išlaidų išvystymo kapitalizmo sąlygomis modeliavimo teorinės problemos (kritinė analizė)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1971.10.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stanislav Buračas
   Disertacija: Ličio niobato kristalų augimo automatizacijos procesas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: SSSR MA P. Lebedevo fizikos institutas

 • daktaras Ivan Burak
   Disertacija: Šiluminės elektro-magnetinės energijos priėmimo keitiklių, dirbančių trumpabanginių dažnių diapazono dalyje eksperimentiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Charkovo M. Jangelio radioelektronikos institutas

 • daktaras Jonas Burauskas
   Disertacija: Koreliacinio metodo tyrimas tikimybių dėsnių pasiskirstymo analizei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algimantas Burba
   Disertacija: Įtampos kokybės kiekybinio įvertinimo ir optimizavimo klausimai miestų elektros tinkluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.11.27
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aloyzas Burba
   Disertacija: Elektros srovės poveikis krevečių (Crangon crangon L..Pandalus Latirostris Rathbun) judėjimo reakcijoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.10.10
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: TSRS mokslų akademijos A. Severcovo evoliucinės morfologijos ir gyvūnų ekologijos institutas

 • daktaras Benjaminas Burba
   Disertacija: Adinaminių depresijų psichopatologija ir klinika šizofrenijos eigoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.01.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSRS medicinos mokslų akademijos sąjunginis psichinės sveikatos centras

 • daktaras Domininkas Burba
   Disertacija: Bajorijos kriminaliniai nusikaltimai ir bausmės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVIII a.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.21
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Romualdas Algirdas Burba
   Disertacija: Vietinės hipotermijos chloretilu įtaka terminių nudegimų gydymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.01.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Milda Malvina Burbulienė
   Disertacija: Kai kurių (2-pirimidiniltio)acto rūgščių azoto darinių sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.02.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Natalija Burbulis
   Disertacija: Rapsų dihaploidų sukūrimas ir jų įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.14
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Ryšardas Burda
   Disertacija: Nusikaltimai ekonomikai: sampratos modeliavimas ir šiuolaikinė tyrimo metodikos koncepcija.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.03.17
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės akademija

 • daktaras Dalia Elena Burdulienė
   Disertacija: Chloretiliniai diaminofenilacto ir diaminobenzoinės rūgščių dariniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Deividas Burdulis
   Disertacija: Šilauogės (Vaccinium L.) genties augalų vaisių antocianinų sudėties ir biologinio poveikio tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.28
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Dainius Būrė
   Disertacija: "Baldesar'o Castiglione's 'dvariškio knygos' idėjos ir Ludovico ariosto 'Pašėlęs Rolandas' (Įtaiga kaip poetikos principas)"
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Domas Būrė
   Disertacija: Sieninių keramikinių medžiagų atsparumas šalčiui artmose eksploatavimui sąlygose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.25
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Leningrado akademiko V. Obrazcovo geležinkelių transporto inžinierių institutas

 • daktaras Gintautas Bureika
   Disertacija: Etanolio panaudojimo transporto mašinų variklių degalams galimybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.25
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Liudmila Burenina
   Disertacija: Rusų rašomosios kalbos kultūra lietuvių-rusų dvikalbystės sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.03.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSRS mokslų akademijos kalbotyros institutas

 • daktaras Bronislovas Burgis
   Disertacija: Skaitmeninių struktūrų suskaidymo gedimų diagnostikos efektyvumo padidinimui metodų sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.12.01
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ilona Burinskaitė
   Disertacija: Lietuvos medinės koplytėlės architektūra ir tradicija (XIX a. II pusė - XXI a. pradžia)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.03
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Aurelija Burinskienė
   Disertacija: Elektroninės komercijos technologijų taikymas plėtojant tarptautinę prekybą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Marija Burinskienė
   Disertacija: Dviračių eismo charakteristikų tyrimas ir jo pritaikymas miestuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.04.12
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Maskvos V. Kuibyševo inžinerinis statybos institutas

 • daktaras Aušra Burkauskienė
   Disertacija: Žmogaus dešiniojo prieširdžio ausytės miokardo nervinio rezginio ir kolageno tinklo sandaros sąsaja su amžiumi bei miokardo išemija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Raimondas Burkovskis
   Disertacija: Vidinių ir išorinių veiksnių įtaka geležinkelio ir jūrų transporto sąveikai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.29
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Daiva Burkšaitienė
   Disertacija: Turto ir verslo vertinimo teoriniai ir praktiniai modeliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.01
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Nijolė Burkšaitienė
   Disertacija: Paradigmų iš mokymo į mokymąsi visą gyvenimą kaita universitetinėse užsienio kalbos studijose (Aplanko metodo atvejis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.17
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Arūnas Burlingis
   Disertacija: Apdailos keraminių plytų atsparumas klimato poveikiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.06.22
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Architektūros ir statybos institutas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Irena Burneckienė
   Disertacija: Supratimo apie detalių formos sudarymą vystymas dailės fakulteto studentų grafinės veiklos procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.09.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos V. Lenino valstybinis pedagoginis universitetas

 • daktaras Jūratė Burneckienė
   Disertacija: Pentozinio ciklo fermentų aktyvumas širdies raumenyje eksperimentinio miokardo infarkto ir reparacinių procesų biostimuliacijos metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Arvydas Burneckis
   Disertacija: Tiesiosios žarnos vėžio suderintas spindulinis gydymas, panaudojant Cf-252 gama - neutronų spinduliavimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Edmundas Burneckis
   Disertacija: Arterijų nervinio aparato morfologiniai kitimai sensibilizacijos ir anafilaksinio šoko poveikyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.12.08
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Donatas Burneika
   Disertacija: Nekilnojamojo turto vietos kainų teritorinės sklaidos dėsningumai miestuose (Dedukcinės metodologijos pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.03.10
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

 • daktaras Ignas Burneika
   Disertacija: Kieto kūno zoninės teorijos grupinių - teorinių metodų išvystymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.01.16
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kazimieras Burneika
   Disertacija: SAD prietaisų su elektronų pluoštu netiesinės elektronikos klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.10.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Linas Burneika
   Disertacija: Gaminio konstrukcijos sudarymo naudojant sudedamąsias dalis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.12
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Burneikis
   Disertacija: Nuotėkio pasiskirstymas vienų metų bėgyje ir jo nustatymo metodika vandens ūkio skaičiavimuose Nemuno upės pavyzdžiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.06.09
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Burneikis
   Disertacija: Lietuvos upių nuotėkio reguliavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1972.12.15
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Zenonas Burnys
   Disertacija: Katalikiškoji etika Lietuvoje 1920-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.27
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Tomas Burokas
   Disertacija: Superplačiajuosčių lėtinimo ir kreipimo sistemų modeliavimas ir analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.23
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vytautas Jurgis Burokas
   Disertacija: Katodinių platinavimo procesų ir platinos dangų struktūros tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Daiva Burokienė
   Disertacija: Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis virulentiškumas ir genetinis polimorfizmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.07.17
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ona Burokienė
   Disertacija: Įmonių valdymo personalo efektyvumo vertinimo metodų tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.02.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Janina Burškienė
   Disertacija: Kai kurių germanio fotometrinių nustatymo metodų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Justinas Burvys
   Disertacija: Dolomitinių kalkių karbonatbetonio plonasienių vibruotų dirbinių stiprumo padidinimo būdai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.08.28
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Petras Burža
   Disertacija: Apie blužnies ir inkstų refleksines reakcijas eksperimentinio uždegimo metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1955.10.27
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Leningrado veterinarijos institutas

 • daktaras Valentina Buržienė
   Disertacija: Mitybos sąlygų įtaka ankstyvose kiaulių augimo fazėse tolimesniam jų vystymuisi, medžiagų apykaitai ir produktyvumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1955.11.03
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Leningrado veterinarijos institutas

 • daktaras Alfredas Busilas
   Disertacija: Skenavimo įrenginių su pjezoelektrine vibropavara sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.09
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Andrius Buska
   Disertacija: Makrostruktūros ir kitų fizinių savybių įtaka mineralinės vatos gaminių gniuždymo rodikliams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.14
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Klemensas Antanas Buškevičius
   Disertacija: Izotopų Co , Cs ir etilenimino mutageninio poveikio dėsningumai kuriant vertingas selekcijai miežių formas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.04
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Baltarusijos SSR MA genetikos ir citologijos institutas

 • daktaras Eugenija Anelė Buškevičiūtė
   Disertacija: Lietuvos TSR konditerijos pramonės gamybos ekonominio efektyvumo didinimo keliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.02.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Loreta Buskienė
   Disertacija: Aviečių veislių įvertinimas ir svarbiausieji agrotechnikos elementai auginant uogas vasaros bei rudens derliui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.07.25
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas, Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Gintautas Buslavičius
   Disertacija: Cirkuliacijos kaštai ir kai kurie jų ekonomijos rezervai maisto prekių mažmeninėje prekyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.09.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Leonas Bušma
   Disertacija: Aerostatinės pakabos dinamikos ir stabilumo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.19
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Arvydas Būta
   Disertacija: Išeminės širdies ligos psichologinių rizikos faktorių ir autonominio širdies ritmo reguliavimo tarpusavio ryšys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.28
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas

 • daktaras Petras Butanavičius
   Disertacija: Agrotechniniai sėjomainų aparatų darbo rodikliai, sėjant cukrinius runkelius padidintais greičiais Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.01.14
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Ramūnas Butautas
   Disertacija: Vienlaikio poveikio metodo veiksmingumas rengiant jaunuosius krepšininkus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.20
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Giedrius Buteikis
   Disertacija: Sinbiotinių preparatų įtaka kalakutų virškinimo fiziologiniams procesams, jų produktyvumui bei produkcijos kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.20
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Romualdas Buteikis
   Disertacija: Atmosferoje degančio impulsinio lanko nestacionarių katodinių dėmių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas

 • daktaras Antanas Butėnas
   Disertacija: Kiaušinių surinkimo ir rūšiavimo paukštydėse proceso tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.01.04
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Domas Butėnas
   Disertacija: Dvarų šeimynos Lietuvoje XVI-XVII amžiuje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.11.24
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Petras Butėnas
   Disertacija: Blauzdos kaulų įstrižų ir spiralinių uždarų lūžimų gydymas kompresinės osteosintezės įrenginiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Minsko valstybinis medicinos institutas

 • daktaras Saulius Butėnas
   Disertacija: N-acilintų 2-amino-2-dezoksigliukopiranozių ir jų darinių sintezė bei tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Mindaugas Butikis
   Disertacija: Sveikatos sąlygojamos gyvenimo kokybės ir amžiaus sąveika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.01.29
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dalius Butkauskas
   Disertacija: Japoniškų pupelių genetinė įvairovė ir reprodukcinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.05
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Ekologijos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • habilituotas daktaras Augustina Butkevičienė
   Disertacija: Azoto ir mineralinių medžiagų apykaita pas aukšto produktyvumo karves
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.03.05
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Maskvos gyvulininkystės MTI

 • habilituotas daktaras Augustina Butkevičienė
   Disertacija: Intensyvus aukšto produktyvumo karvių veršelių auginimas su sumažintomis pieno, riebalų ir baltymų normomis Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1978.04.19
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Sąjunginis gyvulininkystės mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Eglė Butkevičienė
   Disertacija: Informacinių technologijų sklaida kaimo bendruomenėse: Lietuvos atvejis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.07
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jolita Butkevičienė
   Disertacija: Lietuvos mūrinės architektūros paveldotvarkos tendencijos sovietmečiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.01.29
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Lilija Butkevičienė
   Disertacija: Elektrorentgenotomografija diagnozuojant periferin1i plaučių vėžį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.13
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Rūta Butkevičienė
   Disertacija: Šeimų, auginančių vaikus su klausos negalia, socialinė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.08
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Algirdas Butkevičius
   Disertacija: Nacionalinio biudžeto išlaidų planavimo pagrįstumo didinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Arūnas Butkevičius
   Disertacija: Lietuvos APK maisto pramonės darbo išteklių formavimo ir panaudojimo tobulinimas (Struktūrinis aspektas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Arūnas Butkevičius
   Disertacija: Verslo procesų integravimo modelių analizė ir taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Butkevičius
   Disertacija: Vienpusio eismo organizavimo efektyvumo tyrimai miestuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.05.22
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Kijevo automobilių ir kelių institutas

 • daktaras Juozas Butkevičius
   Disertacija: Natrio chlorido sąveikos su natrio hipochloritu tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.06.11
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Lauras Butkevičius
   Disertacija: Jungtinė veikla Europos Bendrijos koncentracijų kontrolės sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.28
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Liudas Butkevičius
   Disertacija: Valstybinės prekybos sukūrimas ir išvystymas Lietuvos TSR (1940-1958m.m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.09.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Saulius Butkevičius
   Disertacija: Sunkiasvorio įtaka automobilių kelių asfaltbetonio dangos funkcionavimo trukmei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.31
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Stasys Mečislovas Butkevičius
   Disertacija: Akušerinių replių operacijos artimieji ir atokūs rezultatai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.03
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Alina Butkienė
   Disertacija: Fermentinių sūrių ir sviesto kokybės ir technologijos priklausomybė nuo rapso kiekio karvių racione
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.20
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vologdos pienininkystės institutas

 • daktaras Birutė Elena Butkienė
   Disertacija: Estrogenai kraujyje ir šlapime, sergant reumatinėmis ligomis ir hiper- ir hipoestrogenizmo įtaka adjuvantiniam artritui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.09.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Ona Gedrutė Butkienė
   Disertacija: Erdvės santykių nustatymo ir polinkio į specialybę ryšys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.04
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ona Palmyra Butkienė
   Disertacija: Lietuvos TSR paauglių tuberkuliozės epidemiologiniai ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.10.04
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Tuberkuliozės mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Rita Butkienė
   Disertacija: Informacijos sistemai keliamų funkcinių reikalavimų specifikavimo metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.03.01
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rita Butkienė
   Disertacija: Sacharino ir jo N-darinių elgsenos dėsningumai elektrolitiškai išskiriant nikelį ir nikelio-geležies lydinį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Vladislava Butkienė
   Disertacija: Subklinikiniais mastitais sergančių karvių pieno mikrobiologiniai ir biocheminiai tyrimai ir įtaka kefyro ir varškės kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Zofija Butkienė
   Disertacija: Raukšlėtalapio erškėčio (Rosa rugosa Thunb.) biologija ir biologiškai aktyvių medžiagų susikaupimo dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.04.21
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algis Butkus
   Disertacija: Palyginamieji oru aušinamo dyzelio su ketiniais ir bimetaliniais cilindrais tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.04.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Algis Butkus
   Disertacija: Eksploatacinių faktorių įtaka vidaus degimo variklių darbo kokybei
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.06.16
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Alvydas Butkus
   Disertacija: Lietuvių pavardės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Donatas Butkus
   Disertacija: Radioaktyvių inertinių dujų kai kurių savybių ir jų ryšio su kietais ir skystais atmosferiniais aerozoliais tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.03.03
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Donatas Butkus
   Disertacija: Dirbtinės kilmės radioaktyviosios inertinės dujos aplinkoje: moksliniai tyrimai ir techniniai sprendimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.05.20
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Eugenijus Butkus
   Disertacija: Biciklo/3.3.1/nonano 2,6-pakeistų darinių sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.02
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Eugenijus Butkus
   Disertacija: Biciklo [3.3.1] nonano ir giminingų molekulių stereoselektyvios reakcijos, chirališkumas, komformacinė analizė
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.11.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Fabionas Saulius Butkus
   Disertacija: Brigadinio darbo organizavimo tobulinimas mašinų gamybos įmonėse (susivienijimo "Sigma" įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.01
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Giedrius Butkus
   Disertacija: Elektrinio lauko modeliniuose objektuose patalpintuose SAD spinduliuotuvų artimojoje zonoje, erdvinė struktūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.08.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Rusijos mokslų akademijos radiotechnikos ir elektronikos institutas

 • daktaras Juozas Butkus
   Disertacija: Sveikų ir lėtine pneumonija sergančių žmonių bronchų laidumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Kazimieras Stanislovas Butkus
   Disertacija: Įvairių racionų įtaka pieno ir sūrių kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.12.06
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Kazimieras Stanislovas Butkus
   Disertacija: Pieno su įvairiu somatinių ląstelių kiekiu tinkamumas sūrių gamybai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.12.19
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Maskvos K. Timiriazevo žemės ūkio akademija

 • daktaras Petras Butkus
   Disertacija: Antano Maceinos filosofinių pažiūrų raida
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.10
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ramutis Julius Butkus
   Disertacija: Funkcinė endokrininio kasos aparato morfologija sergant ateroskleroze
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.02.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Ričardas Butkus
   Disertacija: Žemės ūkio ir pramoninių traktorių darbo zonų apšviestumo reikalavimų pagrindimas ir priemonių komplekso jiems įvykdyti paruošimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.22
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Traktorių gamybos mokslinis gamybinis susivienijimas "NATI"

 • daktaras Ričardas Butkus
   Disertacija: Pieno baltyminės sutraukos savybės ir jos susidarymo pabaigos nustatymas, gaminant srius, varškę ir kefyrą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.24
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vologdos pienininkystės institutas

 • daktaras Rytis Butkus
   Disertacija: Moduliuotosios fazės impulsų parametrinis stiprinimas ir parametrinė šviesos darinių lokalizacija.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.05.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Stanislovas Butkus
   Disertacija: Racionalių medžio drožlių plokščių parametrai korpusinių baldų gamyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.18
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Maskvos miško technokos institutas

 • daktaras Tomas Butkus
   Disertacija: Kultūrinių funkcijų raiška miesto erdvinėje struktūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.30
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: VGTU

 • daktaras Vidmantas Butkus
   Disertacija: Techninių priemonių ir degalų sąnaudų normatyvų sukūrimas mechanizuotų žemės ūkio darbų energijos sąnaudų pagrindu (Lietuvos Respublikos ūkių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.02.14
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Leningrado žemės ūkio institutas

 • daktaras Vigmantas Butkus
   Disertacija: Neoromantinė baltų dramaturgija: individas ir tauta
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 • habilituotas daktaras Viktoras Butkus
   Disertacija: Fosfotriesterinio oligonukleotidų sintezės metodo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.04.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos M. Šemiakino bioorganinės chemijos institutas

 • habilituotas daktaras Viktoras Butkus
   Disertacija: Naujo tipo restrikcijos-modifikacijos fermentai. DNR-metiltransferazės, sudarančios N4-metilcitoziną
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.12.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Virginijus Butkus
   Disertacija: Sunkiųjų metalų sotis dirvožemyje ir jos poveikis mikroorganizmų bei fermentų aktyvumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.23
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Vytautas Aleksandras Butkus
   Disertacija: Kai kurių vietinių Lietuvos TSR obelų veislių biologinės ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.11.01
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Zenonas Butkus
   Disertacija: Lietuvos - Latvijos santykiai ir jų sąsajos su didžiųjų valstybių politika 1919-1929 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.02.15
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Antanina Butkutė
   Disertacija: LKP kova už tarybų valdžios įtvirtinimą respublikoje 1940-1941 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.02.18
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Bronislava Butkutė
   Disertacija: Imunocheminis ir elektroforetinis Lolium L. ir Festuca L. sėklų baltymų tyrimas, nustatant šių genčių filogenetinius ryšius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.02.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Gruzijos SSR MA augalų biochemijos institutas

 • daktaras Eleonora Butkutė
   Disertacija: Lietuvos TSR upių vandens formavimas ir hidrocheminė cherakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jurgita Butkutė
   Disertacija: Pardavimo prognozavimo sistema pramonės įmonėse: valdymo aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.03
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Laura Butkutė
   Disertacija: Okazionaliųjų frazeologizmų stilistinės išgalės publicistiniame stiliuje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.03.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Renata Butkutė
   Disertacija: Plonasluoksnių aukštatemperatūrių superlaidininkų ir laidžiojo indžio-alavo oksido darinių auginimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.05.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Puslaidininkių fizikos institutas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rūta Butkutė
   Disertacija: Judriųjų biogeninių elementų kiekis žolynų agrarinėje ekosistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.10
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Anelė Petronelė Butkuvienė
   Disertacija: Lietuvos KP veikla vystant sveikatos apsaugą brandaus socializmo metais (1961-1970)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.05.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Elvyra Liucija Butkuvienė
   Disertacija: Agrocheminių priemonių įtaka kultūrinių ganyklų pagerinimui Vakarų Lietuvos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.01
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Irena Butkuvienė
   Disertacija: Koronarine širdies liga ir ryškiai sumažinta kairiojo skilvelio sistoline funkcija sergančių ligonių chirurginio gydymo klinikinis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.04.17
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vida Butkuvienė
   Disertacija: Atviros tuberkuliozės ypatumaiLietuvos kaimo vietovėse mažėjant tuberkuliozinei infekcijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.01
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Tuberkuliozės mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Rimantas Butleris
   Disertacija: Sudėtingo diskretinio-tolydinio tipo technologinio objekto valdymo ekspertinės sistemos žinių vaizdavimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.02.05
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jūratė Butnorienė
   Disertacija: Metabolinio sindromo rizikos veiksnių, klinikinių komponentų, diagnostikos kriterijų bei jo sąsajų su neuropsichiatriniais sutrikimais įvertinimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.01.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Adomas Butrimas
   Disertacija: Vėlyvasis neolitas Žemaičių aukštumoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.24
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Otonas Butrimas
   Disertacija: Cholecistito gydymo rezultatai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.10.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Paulius Butrimas
   Disertacija: Dendrito, kurio membrana turi N-pavidalo stacionarią V-A charakteristiką, skaitmeninis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.02.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos biologinės fizikos institutas

 • daktaras Irena Butrimienė
   Disertacija: Lietuvos TSR tvenkinių žuvų helmintai ir pagrindinės helmintozės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.03.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Minsko valstybinis medicinos institutas

 • daktaras Marija Butrymovič
   Disertacija: Dirbančiojo jaunimo ir suaugusiųjų bendras lavinimas Lenkijos Liaudies Respublikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.01.17
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS MA bendrosios pedagogikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Rasa Butvilaitė
   Disertacija: Architektūros studijos Lietuvoje (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.14
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija, Kultūros, filosofijos ir meno institutas

 • daktaras Dainius Butvilas
   Disertacija: Veiksniai, įtakojantys jaunų asmenų, sergančių epilepsija, gyvenimo visavertiškumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.08.30
   Mokslo kryptis: 11 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Tomas Butvilas
   Disertacija: Šeimoje netektį patyrusių vaikų (7-11 metų) socializacija ir pedagoginės pagalbos strategijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.01.31
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Marija Butylkina
   Disertacija: Radioizotopinės placentografijos reikšmė kai kurios akušerinės patologijos atvejais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Odeta Buzaitė
   Disertacija: Poliomos virusų paviršinių baltymų sintezė mielėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.11.30
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Biochemijos institutas

 • daktaras Jolita Buzaitytė
   Disertacija: Socialinių paslaugų teikimo moksleiviams poreikių prielaidos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.09
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rytis Buzelis
   Disertacija: Efektyvi pakopinė impulsinių - periodinių lazerių impulsų spūda panaudojant nenuostovias priverstines sklaidas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas

 • daktaras Gintautas Bužinskas
   Disertacija: Civiliniai procesiniai terminai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.01.29
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Steigvilė Byčenkienė
   Disertacija: Dinaminių vyksmų poveikis priežemio ozono koncentracijos pokyčiams Rytų Baltijos regione
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Oleg Bykov
   Disertacija: Elektroenergijos panaudojimo gyvulininkystėje efektyvumo gerinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Eglė Bylaitė
   Disertacija: Kai kurių Umbelliferae ir Asteraceae šeimos augalų aromatas: sudėtis, perdirbimas ir išsiskyrimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Matilda Bylaitė
   Disertacija: Katepsino L ir jo inhibitoriaus hurpino ekspresija sveikoje, uždegimo ir navikų pažeistoje odoje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.08
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jolanta Bylinskaitė
   Disertacija: N-12-R-fenil/-beta-alaninų ir heterociklinių junginių jų pagrindu sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algimantas Bytautas
   Disertacija: Tarpląstelinio elektrinio ryšio triušio širdies sinusinio mazgo aplinkoje tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.24
   Mokslo kryptis: 02 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“