FIZINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

B

 • daktaras Natalija Babelčius
   Disertacija: Nemuno baseino upių maksimalus pavasario nuotėkis ir jo charakteristikų apskaičiavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.13
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Odesos valstybinis universitetas

 • daktaras Aldevinas Babenskas
   Disertacija: Aminotrifenilmetano dažų oksidacijos ir asocijatų susidarymo reakcijos ir jų panaudojimas cheminėje analizėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.14
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Latvijos mokslų akademijos neorganinės chemijos institutas

 • daktaras Kazys Babilius
   Disertacija: Titano nitrido, formuojamo elektros lanko išlydyje, tribologinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.05.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Gintautas Jurgis Babonas
   Disertacija: Kadmio telūrio elektro- absorbcija ir elektrinis atspindys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.08
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Gintautas Jurgis Babonas
   Disertacija: Plačiatarpių puslaidininkių optinė anizotropija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.02.04
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algimantas Bagdanavičius
   Disertacija: Kai kurių elektrofotografinių sistemų infraraudonai sričiai sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.03.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ingrida Bagdanavičiūtė
   Disertacija: Geologinės aplinkos vertinimas ir jo panaudojimas teritorijų planavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.11
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Marija Bagdanovičienė
   Disertacija: Koreliaciniai efektai aukštai jonizuotų jonų su besipildančiais 2p- ir 3l- sluoksniais pagrindinių ir sužadintų konfiguracijų spektruose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.09.16
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ona Dana Bagdonaitė
   Disertacija: Plonasluoksnės chromatografijos taikymas selenopolitionatų tyrimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Audrius Bagdonas
   Disertacija: Magnetroniniu plazminiu būdu suformuotų Fe-Cr-Ni-Ta- ir Fe-Cr-Ni lydinių antikorozinių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Saulius Bagdonas
   Disertacija: Tetrapiolinių sensibilizatorių fotovirsmai modelinėse sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.04.05
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Vilijandas Bagdonavičius
   Disertacija: Hipotezių tikrinimas ir parametrų vertinimas pagreitintuose bandymuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.02.06
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vilijandas Bagdonavičius
   Disertacija: Apibendrintieji multiplikatyvieji adityvieji semiparametriniai modeliai pagreitintuose bandymuose ir išlikimo analizėje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1998.12.18
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Danutė Bagdonienė
   Disertacija: Duomenų apdorojimo sistemos, organizuojančios ir planuojančios multiprograminės ESM darbą, sukūrimas ir jos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.12.13
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos kibernetikos in-tas

 • daktaras Lida Bagdonienė
   Disertacija: Oligonukleotidil-(P-N)- ir oligonukleotidil-(P-N)- amino rūgščių ir jų esterių sintezė bei savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.09.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Latvijos mokslų akademijos organinės sintezės institutas

 • daktaras Ričardas Jonas Bakanas
   Disertacija: Ciklotron - fononinis rezonansas puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aleksej Bakšajev
   Disertacija: Statistinių hipotezių tikrinimas, naudojant N-metrikas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.26
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Albertas Bakštys
   Disertacija: Multiplikatyviųjų aritmetinių funkcijų ribiniai pasiskirstymo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.09.30
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gintaras Bakštys
   Disertacija: Apie nepriklausomų Banacho atsitiktinių dydžių sumų pasiskirstymą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.14
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Donatas Bakšys
   Disertacija: Tarpinstitucinių elektroninių atsiskaitymų srautų modeliavimo ir optimizavimo metodų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.28
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Ona Balachninaitė
   Disertacija: Parametrinės šviesos generacijos periodiškai orientuotuose ličio niobato dariniuose charakteristikų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.04.22
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Saulius Balakauskas
   Disertacija: Technologinių procesų, taikant įvairias puslaidininkines medžiagas, sukūrimas naujų KAI schemų gamybai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Puslaidininkių fizikos institutas

 • daktaras Eglė Balčiūnaitė
   Disertacija: Trombocitų kilmės augimo faktorius (TKAF) indukuojamas baltymų kinazių C aktyvumas ir jų įtaka G0/S fazių perėjimui. TKAF reikšmė proliferatyvinėje vitreoretinopatijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.14
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Biotechnologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Balčiūnas
   Disertacija: Greitaveikis perjungimas submikroninėse koplanarinėse amorfinių In, Ga ir Ge telūridų struktūrose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Milda Balčiūnienė
   Disertacija: Mesbauerio efekto taikymas Sn, Te ir Fe junginių bei lydinių tyrimams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.11.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas

 • daktaras Leonas Mindaugas Balevičius
   Disertacija: Kai kurie molekulinių orbitalių metodo taikymo molekulių kvantmechaniniuose skaičiavimuose klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.05.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Saulius Balevičius
   Disertacija: Nanosekundinis perjungimas amorfiniuose indžio ir galio telūridų sluoksniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.04.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Saulius Balevičius
   Disertacija: Spartusis elektroninis perjungimas simetriniuose plonasluoksniuose dariniuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.09.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Puslaidininkių fizikos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Balevičius
   Disertacija: Molekulių asociacijos per vandenilinį ryšį tyrimas trikomponentėse sistemose H BMR spektroskopijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.07.01
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos fizikos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Balevičius
   Disertacija: Iš dalies tvarkių molekulinių sistemų fazinių virsmų BMR ir vibracinė spektroskopija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.04.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Violeta Balinskaitė
   Disertacija: Diskrečios ribinės teoremos Rymano dzeta funkcijos Melino transformacijoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.27
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Petras Balkevičius
   Disertacija: Priverstinė Mandelštamo - Brijueno sklaida ir optinis stiklų suardymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.04.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: S. Vavilovo valstybinis optikos institutas

 • daktaras Janina Balsienė
   Disertacija: Ketvirtinių amonio druskų panaudojimas spektrofotometrijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Prahos Karlo universitetas

 • daktaras Vytautas Baltakis
   Disertacija: Pietinio Pabaltijo paleogeno ir neogeno nuogulų litologija ir mažieji elementai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.02.27
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Raimundas Baltėnas
   Disertacija: Polietileno lydymosi aukštame slėgyje termografinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.12.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Laimutė Pranciška Baltėnienė
   Disertacija: Kai kurių polimerų abliacijos ir fizinių - cheminių virsmų šilumos poveikyje tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.01.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Remigijus Baltramiejūnas
   Disertacija: Krūvininkų generacijos-rekombinacijos ypatumai Cd Se ir kt. puslaidininkiuose, esant dideliam sužadinimo lygiui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.11.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Remigijus Baltramiejūnas
   Disertacija: Netiesinė šviesos sugertis ir kolektyviniai efektai liuminescencijoje plačiajuosčiuose puslaidininkiniuose junginiuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.04.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Daiva Baltriukienė
   Disertacija: Signalinių molekulių ir kelių, apsprendžiančių miogeninių ląstelių išgyvenimą po kardiotoksinių poveikių, identifikavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.30
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Dalis Antanas Baltrūnas
   Disertacija: Stibio ir telūro, esančių kai kuriuose puslaidininkiuose, tyrimai gama-rezonanso metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSSR MA cheminės fizikos institutas

 • habilituotas daktaras Dalis Antanas Baltrūnas
   Disertacija: 119 Sn Mesbauerio spektroskopijos taikymas alavo chalkogenidų mikrostruktūros tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.09.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

 • habilituotas daktaras Gintaras Baltrūnas
   Disertacija: Sidabro cianidinių kompleksų elektroredukcijos proceso cheminiai apribojimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.04.04
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Gintaras Baltrūnas
   Disertacija: Ligandų chemosorbcijos įtaka sidabro ir aukso kompleksinių junginių elektrodukcijai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.05.31
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • habilituotas daktaras Valentinas Baltrūnas
   Disertacija: Kvartero nuogulų ir tarpledynmečių paleogeomorfologija (Pietų Lietuvos atraminių rajonų pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.12.20
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Valentinas Baltrūnas
   Disertacija: Pleistoceno stratigrafija ir koreliacija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1998.03.05
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Nijolė Baltrūnienė
   Disertacija: Katodo paviršiaus būsenos įtaka sidabro išskyrimo iš cianidinių tirpalų kinetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.03.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • habilituotas daktaras Romualdas Baltrušis
   Disertacija: N-Aril-beta-aminorūgščių sintezė ir jų kitimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.05.14
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Romualdas Baltrušis
   Disertacija: N-Aril-,N-,piridil-,N-chinolil-beta-alaniniai ir jų kitimai į pirimidino darinius
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1970.06.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Paulius Baltuška
   Disertacija: Epichlorhidrino ir pirminių benzolo eilės aminų, fenilhidrazono ir 5-aminosulfato-1 sąveikos produktų sintezė ir kitimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Balynas
   Disertacija: Gano efektas telūre
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vaidas Balys
   Disertacija: Mokslinės terminijos matematiniai modeliai ir jų taikymas leidinių klasifikavime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.02
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Donata Bandonienė
   Disertacija: Šalavijų, agurklių ir dašių ekstraktų antioksidacinių savybių ir juose esančių aktyvių junginių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Rimvidas Bandzaitis
   Disertacija: Kai kurie sudėtingų atomų spektrų skaičiavimo metodų patobulinimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.09.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Rimvidas Bandzaitis
   Disertacija: Judėjimo kiekio momento kvantmechaninės teorijos tolesnis plėtojimas ir jos taikymas atominiams spektrams skaičiuoti
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1968.03.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Paulius Banevičius
   Disertacija: Relaksacijos procesai karščiui atspariuose polimeruose ir jų charakterizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.03
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Puslaidininkių fizikos institutas

 • habilituotas daktaras Rimantas Banevičius
   Disertacija: Šilumai atsparių polimerų(poliheteroarilenų) relaksacijos reiškiniai ir mechaninis darbingumas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1985.06.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSSR MA cheminės fizikos institutas

 • daktaras Jonas Pranas Banys
   Disertacija: Kai kurie konvergavimo greičio įverčiai integralinėse ir lokalinėse teoremose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.29
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Jūras Banys
   Disertacija: Puslaidininkinių kristalų TIB C minkštųjų segnetoelektrinių modų mikrobangiai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.11.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Jūras Banys
   Disertacija: Fazinių virsmų TlGaSe2 tipo chalkogeniduose, maišytuose betaino fosfato/betaino fosfito ir CaMoO4 tipo kristaluose radio-mikrobangė spektroskopija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.09.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimas Banys
   Disertacija: Atsitiktinių taškinių procesų sumų ribinės teoremos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.12.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algimantas Baranauskas
   Disertacija: Zolių - gelių procesų metalų acetatinėse - tartratinėse sistemose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Mykolas Baranauskas
   Disertacija: Vario sulfido sluoksnių ant polietileno susidarymo mechanizmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.04.04
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Justas Barauskas
   Disertacija: Redokso aktyvios lipidų mezofazės: struktūriniai - funkciniai ir praktinio panaudojimo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.20
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Biochemijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Bronius Bareika
   Disertacija: Subpikosekundinės trukmės galingų šviesos impulsų generavimas artimame IR bangų diapazone
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Renata Emilija Bareikienė
   Disertacija: V O - Ag O ir V O - MoO sistemų elektrinis laidumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.10.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSSR MA Uralo skyriaus chemijos institutas

 • daktaras Gintautas Bareikis
   Disertacija: Netolygus aritmetinių funkcijų pasiskirstymo konvergavimo greičio įvertis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.13
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Regimantas Bareikis
   Disertacija: Svyruojančio strypo "ultragarsinių virpesių sistemų tyrimas"
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Fizikos institutas

 • daktaras Rūta Barisevičiūtė
   Disertacija: 1-alkenų antrinių ozonidų komformacinė analizė.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jurgis Barkauskas
   Disertacija: Kai kurių bazinių aminotrifenilmetano dažų naudojimas halogenų nustatymui potenciometriniais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.01
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Latvijos mokslų akademijos neorganinės chemijos institutas

 • daktaras Martynas Barkauskas
   Disertacija: Netiesinių kristalų ir fotochrominių jungiklių kinetinė spektroskopija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.03.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Virgilijus Jonas Barkauskas
   Disertacija: Aromatinės eilės 2-halogenalilaminų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vanda Barkauskienė
   Disertacija: 4-okso- ir 4-oksi- 1,2,3,4,-tetrahidrochinolino darinių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Irmantas Barnackas
   Disertacija: Magnio ir jo lydinių hidrinimo jonizuotų reaktyvių dujų aplinkoje kinetikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: VDU

 • daktaras Romas Baronas
   Disertacija: Difuzijos procesų nehomogeninėse terpėse kompiuterinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.29
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algimantas Bartaševičius
   Disertacija: Netiesinės difuzijos matematinis eksperimentas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.03.14
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Bartašius
   Disertacija: Procesai skysto metalinio katodo paviršiuje sužadinant ir formuojant elektros lanką vakuume
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Sąjunginis paviršiaus ir vakuumo savybių tyrimo mokslo tyrimų centras

 • daktaras Stanislava Bartašiūtė
   Disertacija: Žvaigždžių populiacijos kinematikos ir cheminių savybių tyrimas aukštose galaktinėse platumose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.03.03
   Mokslo kryptis: 08 P
   Institucija: Teorinės fizikos ir astronomijos institutas ir Vilniaus universitetas

 • daktaras Galina Bartkevičienė
   Disertacija: Šiaurės Atlanto osciliacijos poveikis Lietuvos klimatui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.12
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Bartkevičius
   Disertacija: Žvaigždžių cheminės sudėties efektai Vilniaus fotometrinėje sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Odesos I. Mečnikovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Bartkevičius
   Disertacija: II populiacijos žvaigždžių klasifikacija ir jų katalogų sudarymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.05.12
   Mokslo kryptis: 08 P
   Institucija: Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

 • daktaras Danguolė Bartkevičiūtė
   Disertacija: Heterologinių baltymų ekspersijos sistemų konstravimas mielėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.01.22
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Biotechnologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Vaida Bartkutė
   Disertacija: Pozicinių statistikų taikymas optimalumo analizei ekstremumo paieškos algoritmuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.22
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Bronė Barvainienė
   Disertacija: Epoksipropilinių junginių panaudojimas 3-hidroksitetrahidrochinolino ir organinių fotopuslaidininkių sintezei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.01
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vaiva Barzdžiuvienė
   Disertacija: Rytų Lietuvos pleistoceno klastinių tarpmoreninių nuogulų sedimentacija.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.03.17
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Alfredas Basalykas
   Disertacija: Kai kurių polinominių įverčių poslinkio parametrui asimptotinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.04
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vladimiras Basinas
   Disertacija: Struktūrinių netolygumų tyrimas priepaviršiniuose sluoksniuose su rastriniu elektroniniu mikroskopu paviršinių akustinių bangų vizualizacijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Angelė Baškienė
   Disertacija: Beveik kontaktinės struktūros ir jų analogai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.30
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Igor Basov
   Disertacija: Glikemijos monitoringas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.15
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Klaipėdos universitetas, Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Algirdas Bastys
   Disertacija: Elipsinių operatorių spektrinių skleidinių konvergavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.07
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Ričardas Baubinas
   Disertacija: Drėgmės ir vandenyje tirpių cheminių medžiagų migracija smulkiai kalvotose moreninėse agrogeosistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.11.30
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos Sibiro skyriaus Geografijos institutas

 • daktaras Romas Baubinas
   Disertacija: Didelės varžos n- ir p- CdSe kristalų auginimo sąlygų analizė ir kai kurios savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.07
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vykintas Baublys
   Disertacija: Žąsų biocheminė genetinė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.23
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Arūnas Bautrėnas
   Disertacija: Kartografinio vaizdo optimizavimas teminėje kartografijoje (kompiuterinių programų pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.13
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

 • daktaras Daumantas Bauža
   Disertacija: Aukštaičių aukštumos rinų morfologija ir genezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.30
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

 • daktaras Ieva Baužienė
   Disertacija: Deliuvinių dirvožemių savybės ir genezė Rytų Lietuvos kalvotame agrokraštovaizdyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.23
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

 • daktaras Dalia Baziukaitė
   Disertacija: Besimokančiojo atžvilgiu virtualios mokymo(si) aplinkos gebėjimus gerinantys metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.18
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Giedrė Beconytė
   Disertacija: Teminės kartografijos informacinės sistemos kūrimo metodologija (Lietuvos Nacionalinio atlaso pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.07.03
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

 • daktaras Aldona Beganskienė
   Disertacija: Naujų skystakristalių junginių, turinčių halogeno atomusalifatinėje grandinėje, sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Mečislovas Beinoravičius
   Disertacija: Vandenyje tirpių kopolimerų su žymiu akrilo nikrilo kiekiu sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Svajonė Bekešienė
   Disertacija: Lygiagrečiųjų skaičiavimų sistema sprogstamųjų medžiagų struktūrai tirti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.18
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: VDU

 • daktaras Nelia Belenavičienė
   Disertacija: Kai kurių elektrolitinio magnio savybių ir elektronusodinimo sąlygų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Igoris Belovas
   Disertacija: Ribinės teoremos Dirichlė L-funkcijoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.01.23
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Rimgaudas Adolfas Bendorius
   Disertacija: Hidrostatinio slėgio įtaka A3B5 ir A2B4C5/2 puslaidininkių juostinei struktūrai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Raimundas Bentkus
   Disertacija: Atsitiktinio stacionaraus proceso spektrinės funkcijos statistinių įverčių asimptotinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.04.25
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Raimundas Bentkus
   Disertacija: Stacionarių atsitiktinių procesų neparametrinės spektrinės analizės metodų tyrimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1985.12.03
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vidmantas Kastytis Bentkus
   Disertacija: Elipsiniai diferencialiniai operatoriai apibendrintiems matams Hilberto erdvėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.06
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vidmantas Kastytis Bentkus
   Disertacija: Banacho erdvės nepriklausomų atsitiktinių elementų sumų asimptotinė analizė
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.01.31
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Zigmuntas Jonas Beresnevičius
   Disertacija: Kai kurie N-naftil-, N-piridil-, N-hinolil-beta-alaminai ir jų kitimai į pirimidino darinius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Zigmuntas Jonas Beresnevičius
   Disertacija: N-aril, N-heteroaril-alaninai, -asparagininės rūgštys ir heterocikliniai junginiai jų pagrindu
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.06.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Andrius Bernotas
   Disertacija: Algebriniai modelinės erdvės sudarymo metodai ir jų taikymas atomų su dviem atvirais elektronų sluoksniais struktūrai ir spektrams teoriškai tirti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Antanas Bernotas
   Disertacija: Tankio matricos metodo taikymas lengvų branduolių su realistine tarpnuklonine sąveika savybių tyrimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.10.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rokas Bernotas
   Disertacija: Junginių, turinčių (S)-2-metilbutil- arba 1-mentil-grupes sintezė ir savybių skystakristalinėje fazėje tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vladas Algimantas Bernotas
   Disertacija: Apie mangano-molibdeno lydynių nusodinimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Bernotas
   Disertacija: Nepriklausomų atsitiktinių dydžių, įgyjančių reikšmes Banacho erdvėse, dviejų normuotų sumų pasiskirstymų artumo įverčiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.25
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Genovaitė Bernotienė
   Disertacija: Sacharino ir ftalimido elgsena Uotso tipo nikeliavimo elektrolituose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Klemensas Algimantas Bertulis
   Disertacija: Stambiakristalinės stimuliuotos rekristalizacijos tyrimas CdTe ir ZnTe sluoksniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozas Berulis
   Disertacija: Sužadinto vandenilio Hll sričių kosmose tyrinėjimas pagal jų radiospinduliavimą milimetriniame radijo bangų diapazone
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSRS MA P.Lebedevo fizikos institutas

 • daktaras Raisa Beržanskienė
   Disertacija: Lietuvos TSR upių tinklo baseinų struktūros tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.04.16
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Audrius Beržanskis
   Disertacija: Erdviniai bei laikiniai reiškiniai bėgančios bangos parametrinėje generacijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.11.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

 • daktaras Birutė Bielinytė
   Disertacija: Enaminų ir nesočių rūgščių chloranhidridų ciklizacijos reakcijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.12.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas ir Biochemijos institutas

 • daktaras Kristina Bielskienė
   Disertacija: Miežių (Hordeum vulgare) tvirtų DNR-baltymų kompleksų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.20
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Daiva Bigelienė
   Disertacija: Aukso elektrodo savybių tyrimas moduliacinės rezistometrijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Vitalijus Bikbajevas
   Disertacija: Kadmio ir švino chalgogenidų polikristalinių sluoksninių barjerinių struktūrų nehomogeniškumo įtakos jų elektrinėms savybėms tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vanda Bikelienė
   Disertacija: Imčių baigtinės visumos sumų pasiskirstymų asimptoniniai skleidimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.23
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algimantas Jonas Bikelis
   Disertacija: Ribinės teoremos nepriklausomų atsitiktinių vektorių sumoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.04.27
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algimantas Jonas Bikelis
   Disertacija: Tikimybių teorijos daugiamačių ribinių teoremų tyrimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1974.06.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Liepa Bikulčienė
   Disertacija: Netiesinių diferencialinių lygčių tyrimas operatoriniu metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.12
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gedvidas Bikulčius
   Disertacija: ABS plastmasės paviršiaus adhezinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.03.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Elena Bilidienė
   Disertacija: Chromo (VI) mikrokiekių nustatymas kinetiniais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.10.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Elena Binkauskienė
   Disertacija: Perspektyvių nesočiųjų glikolių katodinės elgsenos elektronusodinant nikelį tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Rima Binkienė
   Disertacija: Pasyvuojančių sluoksnių susidarymas ir jų įtaka paviršiaus parametrams elektrochemiškai poliruojant varį ir jo lydinius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Raimondas Binkys
   Disertacija: GaAs ir InP epitaksinių sluoksnių paviršiaus atomų sąveikos su technologinių plėvelių atomais tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.03
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Zinaida Birietienė
   Disertacija: Dirvožemių erozija šiaurrytinės Lietuvos priemuoliniuose šlaituose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.15
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Birmantas
   Disertacija: Kai kurių elementų mikrokiekių nustatymas kinetiniu metodu, oksiduojant pirokatechino violetinį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.12.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Adomas Birštunas
   Disertacija: Sekvenciniai skaičiavimai BDI logikoms su efektyvia ciklų paieška
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.23
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vilius Jurgis Bistrickas
   Disertacija: Politominis dinaminio programavimo uždavinys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.09.10
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Albertas Bitinas
   Disertacija: Kvartero storymės suskaidymas, koreliacija ir sandaros ypatumai pakraštinės ledyninės akumuliacijos zonoje (atraminių plotų, esančių Baltijos marginalinėse aukštumose, pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.28
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos geochemijos ir geofizikos institutas

 • daktaras Nerijus Blažauskas
   Disertacija: Paviršinių prieledyninių fliuvioglacialinių nuogulų sedimentacijos rekonstrukcija (Rytų Lietuvos pavyzdžiu )
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.26
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geologijos institutas

 • habilituotas daktaras Aleksandr Blažčišin
   Disertacija: Vėlyvojo kvartero nuosėdų kaupimosi evoliucija Baltijos jūroje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.10.13
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Irvis Blažys
   Disertacija: Kinetinių kobalto nustatymo metodų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.09.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Regina Blium
   Disertacija: Polimetilenbisnitrozokarbamidų sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.04
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Blonskis
   Disertacija: Srovės nestabilumų ir gijų bebarjeriuose dioduose ir n+-n-n- sandūrose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Simon Kenneth Bloxham
   Disertacija: Tiolių adsorbcija ant vario paviršiaus pagal virpesių spektroskopijos duomenis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas, Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Mindaugas Bloznelis
   Disertacija: Konvergavimo į stabilų dėsnį greitis ribinėse teoremose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.11
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Mindaugas Bloznelis
   Disertacija: Netiesinių matematinės statistikos uždavinių centrinė ribinė teorema
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.01.04
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Juozas Justinas Blynas
   Disertacija: Poliamidų, turinčių savo pagrindinėje grandinėje asparaginimidines grupes, sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.11.22
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: L. Karpovo fizikinės chemijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Birutė Bobrovaitė
   Disertacija: Volframo su anglies priemaišomis dangų, naudojamų termobranduolinės sintezės reaktoriuje, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: VDU

 • daktaras Irma Bogdanovičienė
   Disertacija: Biomedicininių keraminių medžiagų sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aleksejus Bogdanovičius
   Disertacija: Fotometrinė dvimatė žvaigždžių klasifikacija ir tarpžvaigždinės absorbcijos tyrimas spiečiaus NGC 6871 rajone
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Pavelas Bogdanovičius
   Disertacija: Įprastinio ir apibendrinto Hartrio - Foko metodo taikymo klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.01.08
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Pavelas Bogdanovičius
   Disertacija: Atomų skaičiavimo metodų išvystymas, matematinės įrangos sukūrimas ir jų taikymas atomų ir jonų diskretinių būsenų spektroskopinių charakteristikų tyrime
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.02.02
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSSR MA spektroskopijos institutas

 • habilituotas daktaras Adolfas Bolotinas
   Disertacija: Kai kurie daugiakonfigūracinio artutinumo atvejai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.04.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Adolfas Bolotinas
   Disertacija: Šiuolaikiniai atomų ir molekulių teorinio tyrimo metodai ir jų taikymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1966.03.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos fizikos institutas

 • daktaras Viktoras Bolotinas
   Disertacija: Konformacijų poveikio organinių junginių protonavimo gebai kvantinis cheminis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.10.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vladimiras Bondarenka
   Disertacija: Fazinis virsmas ir perjungimo reiškinys vanadžio diokside
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.06.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vladimiras Bondarenka
   Disertacija: Kinetiniai reiškiniai vanadžio oksidiniuose junginiuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1992.11.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Rusijos mokslų akademijos A. Joffės fizikos ir technikos institutas

 • daktaras Ingrida Borisenko
   Disertacija: Erdvinių duomenų modeliavimas naudojant stacionarių erdvinių procesų semivariogramas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.06
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Sergejus Borodinas
   Disertacija: Sudėtinių ultragarsinių pjezoelektrinių virpamų sistemų modeliavimas ir analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas ir Fizikos institutas

 • daktaras Jonas Boruta
   Disertacija: Energijos spektrų, šuolių tikimybių ir elektrono pagrobimo branduolių charakteristikų teorinis tyrimas Hartė-Foko funkcijų pagalba sudėtingų atomo konfiguracijų atveju
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.03.09
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Veronika Borutinskaitė
   Disertacija: Baltymų, kurie dalyvauja žmogaus vėžio ląstelių difereciacijoje ir apoptozėje, charakterizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.14
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Lipkopingo universitetas

 • daktaras Antanas Brazauskas
   Disertacija: Lietuvos silūro konodontai ir biostratigrafija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.10.26
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vincas Brazauskas
   Disertacija: Rytų Lietuvos ekonominė - geografinė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.12.29
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Marija Brazauskienė
   Disertacija: Sistemos propiono rūgštis - vanduo tenzimetriniai ir termocheminiai tyrimai bei kalio nitrato ir kalcio chlorido įtaka fazių pusiausvyrai šioje sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.04.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybiniame universitete

 • daktaras Kristina Brazdžiuvienė
   Disertacija: Elektrodų, modifikuotų laidžiais polimerais, tyrimas ir taikymas elektroanalizės tikslams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dalia Bražinskienė
   Disertacija: Vario ir alavo elektrocheminė redukcija tirpaluose su polieterių priedais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.07
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Romualdas Brazis
   Disertacija: Helikoninių bangų nevienalytėse ir anizotropinėse puslaidininkių struktūrose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.10.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Romualdas Brazis
   Disertacija: Elektromagnetinio spinduliavimo sąveika su puslaidininkių plazma superaukšto dažnio bangų diapazone
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1982.10.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gintautas Bražiūnas
   Disertacija: Aktinoidų ir identifikavimo metodų plėtra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.02.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Izolda Ona Bražukienė
   Disertacija: Lietuvos linininkystės istorinė geografinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.05.10
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kęstutis Breivė
   Disertacija: Tiesinis atpažįstamos spalvos pastovumo modelis ir jo taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.02
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Diana Bričkutė
   Disertacija: Heterociklinių a-aminorūgčių, turinčių tiofeno, tiazolo, imidazo [2,1] tiazolo ir imidazo [1,2-a] piridino žiedus, darinių sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.03
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Audrius Bridžius
   Disertacija: Metalingumo ir žvaigždžių susidarymo sričių pasiskirstymo NGC 5194/5195 sistemoje tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.04.24
   Mokslo kryptis: 08 P
   Institucija: Teorinės fizikos ir astronomijos institutas ir Vilniaus universitetas

 • daktaras Viktoras Brijūnas
   Disertacija: Kamieno pertvarkos įtaka jonų suždintojų būsenų suirimo charakteristikoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.01.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Agnė Brilingaitė
   Disertacija: Nuo pozicijospriklausantis kontekstas mobiliuose servisuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.04
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Alborgo universitetas

 • daktaras Algirdas Brilingas
   Disertacija: Dielektriniai ir akustiniai reiškiniai žemos simetrijos stibio ir bismuto sulfodruskose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kristina Brokaitė
   Disertacija: N-aril-beta- ir beta, y-aminorūgščių ciklizacijos produktai ir jų savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rimantas Bručas
   Disertacija: Amorfinių ir nanokristalinių metalo lydinių dangų sintezė joniniais-plazminiais metodais.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.02.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Daiva Brukštienė
   Disertacija: Sieros ir chromo rūgščių vandeninių tirpalų plėvelių ant kieto kūno paviršiaus formavimosi dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Algirdas Brukštus
   Disertacija: 6-alkilbenzo-1,4-dioksanų, turinčių šoninėse grandinėse amino- ir arilpakaitus, sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.03.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Valdemaras Brusokas
   Disertacija: Liposomų iš žaliavos, turinčios skirtingą lipidų sąstatą, gavimas ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.11.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo tiksliosios cheminės technologijos institutas

 • daktaras Ingrida Bružaitė
   Disertacija: Talio sulfidų sluoksnių polietileno paviršiuje sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kristina Bružaitė
   Disertacija: kai kurie tiesiniai laiko eilučių modeliai su nestacionaria ilgąja atmintimi
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.02.06
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Pranas Brūzga
   Disertacija: 1,2-epoksi-6(9-karbazolil)-4-oksaheksano ir 9-(2,3-epoksipropil) karbazolo polimerizacija homogeninėje terpėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.02
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Valentinas Bubelis
   Disertacija: Pusiausvyros situacijos baigtiniuose nekooperatiniuose lošimuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.06.07
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Giedrė Bubnienė
   Disertacija: Stabilios amorfinės būsenos organinių fotopuslaidininkių, turinčių karbazolo, 1,2-difenilpirazolidino bei hidrazono chromoforų, sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Nijolė Paulina Bučienė
   Disertacija: Magnetinių kobalto-molibdeno lydinių eletronusodinimas iš rūgščių elektrolitų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.13
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Virginija Bučinskaitė
   Disertacija: Kondensuotų heterociklinių sistemų iš benzimidazolo ir 1,2,4-triazolo darinių, turinčių egzociklines amino- ir metilengrupes, sintezė, struktūra ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Juozas Bučinskas
   Disertacija: Elektromagnetinės bangos difrakcija magnetodielektrinių ir feritinių rutulių baigtiniame rinkinyje ir bet kokios formos kūne
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dalia Bučinskienė
   Disertacija: Zn, Ni bei daugiasluoksnių Ni galvaninių dangų korozinis atsparumas pramoninėje atmosferoje Vilniuje bei jūrinėje - pramoninėje atmosferoje Klaipėdoje. Pagreitintieji dangų korozijos tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.12.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Algimantas Bučiūnas
   Disertacija: Kai kurių fizikinių procesų tyrimas silicio monoksido - aukso sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Voronežo politechnikos i-tas

 • daktaras Ala Buckienė
   Disertacija: Kai kurios alkilinimo, dealkilinimo ir peralkilinimo reakcijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.09.13
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Pranas Buckus
   Disertacija: Alfa-amino rūgščių ir jų darinių cianetilinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.06.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Pranas Buckus
   Disertacija: Tyrimai cianetilinimo, decianetilinimo ir percianetilinimo reakcijų srityje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1967.01.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kostas Bučys
   Disertacija: Branduolinių reaktorių dinamikos matematinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.17
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Klaipėdos universitetas, Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Vytautas Būda
   Disertacija: Netiesinės difuzijos matematinis eksperimentas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.03.06
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos matematikos in-tas

 • daktaras Ričardas Budavičius
   Disertacija: Lietuvos ežerų nuosėdų mikroelementinės sudėties formavimosi ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.10
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Geologijos ir geografijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Jurga Būdienė
   Disertacija: Katodiniai procesai Cu(II) ir oksirūgščių kompleksinių junginių tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.04
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Germanas Budnikas
   Disertacija: Agregatinių specifikacijų sudarymas ir analizė panaudojant žinių bazes
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.22
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vita Budraitienė
   Disertacija: Geležies reakcijų su kai kuriais organiniais oksijunginiais spektrofotometrinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.02.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rūta Budreckienė
   Disertacija: Funkcines grupes turinčių elektroaaktyvių junginių sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.04.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Andrius Budreika
   Disertacija: Ni, Co bei jų lydinių su volframu ir molibdenu elektronusodinimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Saulutė Budrienė
   Disertacija: Nesočiųjų rūgščių ir nitrilų prigimties įtaka jų kopolimerizacijos kompleksuojančioje terpėje statistikiniams parametrams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vida Audra Budrienė
   Disertacija: 1-chlor-2,3-epoksipropano sąveikos su 1,5-naftilendiaminu, 1,3-diheterociklil arba aril-, heterociklil-2-propanolais produktų panaudojimas azodažų ir organinių fotopuslaidininkių sintezei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.02.03
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Gintaras Buika
   Disertacija: Anijoninė karbazoliloksiranų polimerizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.06.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Genovaitė Buinevičienė
   Disertacija: Seleno tirpalų koncentruotoje sieros rūgštyje elektrolizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Andrius Buivydas
   Disertacija: Antibiotikus išmetančių pompų veiklos Eschericbia coli ir Pseudomonas aeruginosa ląstelėse teisioginis vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.11
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Viktoras Bujakas
   Disertacija: Valdymo uždaviniai sistemose su keičiamomis struktūromis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.02.28
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Patriko Lumumbos vardo Tautų draugystės ordino universitetas

 • daktaras Viktoras Bujakas
   Disertacija: Statiškai determinuotos reguliuojamos struktūros ir jų pritaikymas kosminės astronomijos techniniuose uždaviniuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2004.07.09
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Rusijos mokslų akademijos Valdymo problemų automatikos ir telemechanikos institutas

 • daktaras Arūnas Bukantis
   Disertacija: Ekstremalios žiemos Baltijos jūros regione
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.12.02
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Linas Bukauskas
   Disertacija: Duomenų bazių išplėtimas judančiam stebėtojui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.04.28
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Alborgo universitetas

 • daktaras Vytautas Bukaveckas
   Disertacija: Kai kurių priedų adsorbcijos ant nikelio katodo tyrimas dvigubo elektrinio sluoksnio talpos matavimo metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.09.22
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Virginija Bukelskienė
   Disertacija: Kraujo serumo reguliacinio vaidmens tyrimas kultivuotų MH-22A ląstelių adaptaciniame procese ir vivo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.28
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas

 • daktaras Aistė Bulavaitė
   Disertacija: Poliomos virusų MPyV, SV40 ir hepatito B viruso chimerinių paviršiaus baltymų sintezė mielėse ir savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.04.17
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Violeta Bulbenkienė
   Disertacija: Defektų struktūros tyrimas cinko ir kadmio difosfiduose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Romualdas Bulko
   Disertacija: Acilintų beta-fenilseminų dariniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.01
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Arūnas Bulovas
   Disertacija: Biomimetiniai (metil)naftochinono w-merkapto darinių savitvarkiai monosluoksniai ant aukso ir sidabro paviršių: elektrocheminiai ir spektroskopiniai redokso virsmų ir struktūros tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.29
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Teodoras Bumblauskis
   Disertacija: Pertvarkomojo vandenskyrinio moreninio kraštovaizdžio ekologinė optimizacija (Rytų žemaičių plynaukštės pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.09.24
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Skaidra Bumelienė
   Disertacija: Fotoelektriniai reiškiniai kompensuotame giliomis daugiakrūvėmis priemaišomis germanyje stipriuose elektriniuose laukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.06.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Antanas Vidimantas Bumelis
   Disertacija: Galio arsenido ir Al Ga As kietųjų puslaidininkinių tirpalų optinis pramušimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vladas Algirdas Bumelis
   Disertacija: Spektrofotometrinis kai kurių trifenilmetano ir azino dažų reakcijų su stibiu(V) tyrimas ir jų taikymas analizėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.10
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Lukrecija Bunikienė
   Disertacija: Trifenilmetaniniai dažai - analiziniai reagentai nustatyti jodidų, bromidų, sulfidų ir hipochloritų mikrokiekius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.10.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Antanas Bunikis
   Disertacija: Eilės Lietuvos TSR verslovinių ežerų vandens chemizmo klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.10.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Milda Malvina Burbulienė
   Disertacija: Kai kurių (2-pirimidiniltio)acto rūgščių azoto darinių sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.02.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Dalia Elena Burdulienė
   Disertacija: Chloretiliniai diaminofenilacto ir diaminobenzoinės rūgščių dariniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Donatas Burneika
   Disertacija: Nekilnojamojo turto vietos kainų teritorinės sklaidos dėsningumai miestuose (Dedukcinės metodologijos pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.03.10
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

 • daktaras Ignas Burneika
   Disertacija: Kieto kūno zoninės teorijos grupinių - teorinių metodų išvystymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.01.16
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kazimieras Burneika
   Disertacija: SAD prietaisų su elektronų pluoštu netiesinės elektronikos klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.10.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Burneikis
   Disertacija: Lietuvos upių nuotėkio reguliavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1972.12.15
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Jurgis Burokas
   Disertacija: Katodinių platinavimo procesų ir platinos dangų struktūros tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Janina Burškienė
   Disertacija: Kai kurių germanio fotometrinių nustatymo metodų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Romualdas Buteikis
   Disertacija: Atmosferoje degančio impulsinio lanko nestacionarių katodinių dėmių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas

 • daktaras Saulius Butėnas
   Disertacija: N-acilintų 2-amino-2-dezoksigliukopiranozių ir jų darinių sintezė bei tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Juozas Butkevičius
   Disertacija: Natrio chlorido sąveikos su natrio hipochloritu tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.06.11
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rita Butkienė
   Disertacija: Sacharino ir jo N-darinių elgsenos dėsningumai elektrolitiškai išskiriant nikelį ir nikelio-geležies lydinį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • habilituotas daktaras Donatas Butkus
   Disertacija: Radioaktyvių inertinių dujų kai kurių savybių ir jų ryšio su kietais ir skystais atmosferiniais aerozoliais tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.03.03
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Eugenijus Butkus
   Disertacija: Biciklo/3.3.1/nonano 2,6-pakeistų darinių sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.02
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Eugenijus Butkus
   Disertacija: Biciklo [3.3.1] nonano ir giminingų molekulių stereoselektyvios reakcijos, chirališkumas, komformacinė analizė
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.11.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Giedrius Butkus
   Disertacija: Elektrinio lauko modeliniuose objektuose patalpintuose SAD spinduliuotuvų artimojoje zonoje, erdvinė struktūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.08.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Rusijos mokslų akademijos radiotechnikos ir elektronikos institutas

 • daktaras Rytis Butkus
   Disertacija: Moduliuotosios fazės impulsų parametrinis stiprinimas ir parametrinė šviesos darinių lokalizacija.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.05.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Viktoras Butkus
   Disertacija: Fosfotriesterinio oligonukleotidų sintezės metodo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.04.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos M. Šemiakino bioorganinės chemijos institutas

 • habilituotas daktaras Viktoras Butkus
   Disertacija: Naujo tipo restrikcijos-modifikacijos fermentai. DNR-metiltransferazės, sudarančios N4-metilcitoziną
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.12.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Eleonora Butkutė
   Disertacija: Lietuvos TSR upių vandens formavimas ir hidrocheminė cherakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Renata Butkutė
   Disertacija: Plonasluoksnių aukštatemperatūrių superlaidininkų ir laidžiojo indžio-alavo oksido darinių auginimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.05.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Puslaidininkių fizikos institutas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Paulius Butrimas
   Disertacija: Dendrito, kurio membrana turi N-pavidalo stacionarią V-A charakteristiką, skaitmeninis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.02.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos biologinės fizikos institutas

 • daktaras Odeta Buzaitė
   Disertacija: Poliomos virusų paviršinių baltymų sintezė mielėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.11.30
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Biochemijos institutas

 • daktaras Rytis Buzelis
   Disertacija: Efektyvi pakopinė impulsinių - periodinių lazerių impulsų spūda panaudojant nenuostovias priverstines sklaidas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas

 • daktaras Steigvilė Byčenkienė
   Disertacija: Dinaminių vyksmų poveikis priežemio ozono koncentracijos pokyčiams Rytų Baltijos regione
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Eglė Bylaitė
   Disertacija: Kai kurių Umbelliferae ir Asteraceae šeimos augalų aromatas: sudėtis, perdirbimas ir išsiskyrimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jolanta Bylinskaitė
   Disertacija: N-12-R-fenil/-beta-alaninų ir heterociklinių junginių jų pagrindu sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“