HUMANITARINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

B

 • daktaras Rauza Babachanova
   Disertacija: Sociologinių ir moralinių teisingumo kateg. aspektų santykiavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.02.02
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos filosofijos institutas

 • daktaras Algimantas Stanislovas Babičas
   Disertacija: Lietuvos komunistų partijos organizacinė struktūra 1918-1924 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Zofija Babickienė
   Disertacija: Reguliarioji polisemija ir jos raiška lietuvių ir rusų leksikografijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos kalbotyros instituto Leningrado skyrius

 • daktaras Nerijus Babinskas
   Disertacija: Moldova XIV a. viduryje - XVI a. viduryje kaip socialinės struktūros tipologijos problema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Geda Bačauskaitė
   Disertacija: Bernardo Berensono menotyros koncepcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.17
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija, Kultūros, filosofijos ir meno institutas

 • daktaras Danutė Bacevičiūtė
   Disertacija: Laiko sampratos transformacija šiuolaikinėje filosofijoje: E. Husserlis ir E. Levinas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.02.18
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Rima Bacevičiūtė
   Disertacija: Šakių šnektos fonologinė sistema: prozodija ir vokalizmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Jelena Bachmetjeva
   Disertacija: A.N.Tolstojaus ankstyvoji proza (1900-1918)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.12.03
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A.Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Alfonsas Bacys
   Disertacija: Kominterno Vykdomojo komiteto Lenkijos ir Pabaltijo šalių sekretoriato vaidmuo Lietuvos komunistų partijos veikloje 1926-1929 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.15
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vaclovas Bagdonavičius
   Disertacija: Vydūno humanizmo filosofinė koncepcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.03.31
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Juozapas Romualdas Bagušauskas
   Disertacija: Partinis vadovavimas Lietuvos komjaunimui išsivysčiusios socialistinės visuomenės sąlygomis(1966-1975 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.06.15
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Albertas Vytautas Baika
   Disertacija: Tradicinis kaimo armonikininkų menas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.18
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Valstybinė konservatorija

 • habilituotas daktaras Tamara Bairašauskaitė
   Disertacija: Lietuvos TSR kolūkiai ir kolūkinė valstietija devintajame penkmetyje (1971-1975)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.02.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: SSRS mokslų akademijos SSRS istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Tamara Bairašauskaitė
   Disertacija: Lietuvos totoriai XIX amžiuje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1998.05.06
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jadvyga Bajarūnienė
   Disertacija: Kaimo pokyčių vaizdavimas VDR prozoje nuo 1945 m. iki šių dienų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.10.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Greifsvaldo Ernsto Morico Arndto universitetas

 • daktaras Vyda Bakutytė
   Disertacija: Vilniaus teatro vaidmuo Lietuvos muzikinės - teatrinės kultūros formavime (1785-1831 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.08.07
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos konservatorija

 • daktaras Lina Balaišytė
   Disertacija: Dailininkas ir dailės užsakovas XVII a. II pusės – XVIII a. Vilniuje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.15
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Antanas Balašaitis
   Disertacija: Lietuvių kalbotyros terminų istorija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.12.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gintaras Balčiūnas
   Disertacija: Lietuvių kompozitorių kūriniai akordeonui: sąsajų su liaudiškuoju muzikavimu problemos ir atlikimo raida
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.15
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos akademija

 • daktaras Asta Balčiūnienė
   Disertacija: Kupiškėnų tarmės intarpiniai ir sta kamieno veiksmažodžiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Ingrida Balčiūnienė
   Disertacija: Pokalbio struktūros analizė kalbos įsisavinimo požiūriu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.11
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Jonas Balčius
   Disertacija: Prano Dovydaičio visuomeninės ir filosofinės pažiūros 1910-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.08
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • habilituotas daktaras Eduardas Juozas Balčytis
   Disertacija: Muzikinio ugdymo Lietuvos bendrojo lavinimo vidurinėje mokykloje (V-XII klasė) sistema
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.03.31
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos akademija

 • daktaras Ramunė Balevičiūtė
   Disertacija: Žaidybinio teatro raiška Rimo Tumino režisūroje 1978-2005 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.21
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 • daktaras Stasė Baležentienė
   Disertacija: Asmenybės problemos iškilimo ir sprendimo socialinės prielaidos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.02.29
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algirdas Antanas Baliulis
   Disertacija: Trakų teisinė, administracinė ir ūkinė raida XV-XIX amžiuje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.02
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jonas Zemvaldas Balkevičius
   Disertacija: Dabartinės lietuvių kalbos sintaksė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.04.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Danutė Balšaitytė
   Disertacija: Giminingų kalbų priebalsių kietumo - minkštumo diferencinis požymis (akustinės savybės ir suvokimas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.02.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas ;

 • daktaras Antanas Jonas Balsys
   Disertacija: Spaudos vaidmuo formuojant tarybų Lietuvos darbo žmonių mokslinę ateistinę pasaulėžiūrą (1956-1965)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.11.24
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Aukštoji partinė mokykla prie TSKP CK

 • daktaras Rimantas Balsys
   Disertacija: Mažosios Lietuvos dainos. Ypatumai ir santykiai su lietuvių ir latvių liaudies dainų tradicijomis.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.10
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Marija Baltrėnienė
   Disertacija: Lietuvių liaudies muzikos instrumentai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.21
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Leningrado valstybinis teatro, muzikos ir kinematografijos institutas

 • daktaras Danutė Marija Banevičienė
   Disertacija: Šiuolaikinio etapo lietuvių tatybinė simfonija (1965-1975)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.04.06
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Leningrado valstybinis teatro, muzikos ir kinematografijos institutas

 • daktaras Juozas Banionis
   Disertacija: Matematikos mokslo raida Lietuvoje 1920-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.12.15
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vita Banionytė
   Disertacija: Semantiniai, sintaksiniai ir pragmatiniai aspektai modeliuojant vokiečių kalbos sakinius su slinkties veiksmažodžiais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.02.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algis Baniulis
   Disertacija: Ryškiausi Kristaus, Bažnyčios ir žmogaus bruožai popiežiaus Jono Pauliaus mokyme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.05.17
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Kauno teologijos fakultetas

 • daktaras Aušra Baniulytė
   Disertacija: Lietuvos didikų Pacų itališkųjų ryšių kultūriniai kontekstai XVII a. antroje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.11
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Rasa Banytė
   Disertacija: Vakarų Lietuvos kapinynų su akmenų vainikais kultūrinė sritis III a.- V a. pradžioje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.10
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Liucija Baranauskaitė
   Disertacija: Leksiniai ir gramatiniai Oskaro Milašiaus poezijos vertimų aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.24
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Baranauskas
   Disertacija: Senamiesčio prekybinių ir buitinio aptarnavimo įstaigų architektūriniai ir funkciniai ypatumai (Vilniaus pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.26
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Rita Baranauskienė
   Disertacija: Linksnių semantinės funkcijos: agentas ir patientas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.11.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Andrej Baranov
   Disertacija: Stefanas Žeromskis ir rusų literatūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.11.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Andrej Baranov
   Disertacija: F. Dostojevskis ir lenkų literatūra (iki 1918 metų)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.07.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Jūratė Baranova
   Disertacija: Pragmatistinė Viljamo Džeimso tiesos koncepcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.18
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Barauskaitė
   Disertacija: Dabartinės lietuvių kalbos emocinio santykio ir emocinės būsenos veiksmažodžiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.11
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Janina Barauskaitė
   Disertacija: Dabartinės lietuvių kalbos daiktavardžio stilistika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Bardauskienė
   Disertacija: Sociokultūrinių aspektų vaidmuo miesto darnioje plėtroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.04.04
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Zina Bareikytė
   Disertacija: Žodžių junginių stabilumas mokslo kalboje (mokslinio teksto optimizacija)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.24
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Giedrė Barkauskaitė
   Disertacija: Lietuvių tautiniai šokiai dainų šventėse: etniškumo ir autorinės kūrybos sąveika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.08.30
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Svetlana Barkauskas
   Disertacija: Pietvakarių Ukrainos čekų muzikinis folkloras (kompleksinis tyrimas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.04.26
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos konservatorija

 • daktaras Zoja Barkauskienė
   Disertacija: LKP veikla vystant judėjimą už komunistinę pažiūrą į darbą respublikos pramonėje (1958-1965)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.03.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Sigita Barniškienė
   Disertacija: Gramatinės emotyvumo išraiškos priemonės tekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.01.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Torezo valstybinis pedagoginis užsienio kalbų institutas

 • daktaras Albertas Baronas
   Disertacija: Socialinis veiklos aspektas visapusiškos ir harmoningai išsivysčiusios asmenybės formavimo istorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.05.30
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Uralo A. M. Gorkio vardo valstybinis universitetas

 • daktaras Darius Baronas
   Disertacija: Trys Vilniaus kankiniai: istorija, hagiografija, kultas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.23
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Svetlana Baronienė
   Disertacija: Kūno kultūra kaip socialoginė problema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.05.20
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Uralo M. Gorkio valstybinis universitetas

 • daktaras Asia Barštein
   Disertacija: 20 amž. trečiojo dešimtmečio žurnalų satyros raidos kai kurios problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.04.05
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos srities pedagoginis institutas

 • daktaras Kęstutis Bartkevičius
   Disertacija: Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio vietinio lygmens organizacijos 1988-1990 metais: struktūros ir socialinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.17
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Kristina Bartkienė
   Disertacija: XX amžiaus antrosios pusės Lietuvių išeivijos rašytojų memuarai: žanro raida
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Aloizas Gvidonas Bartkus
   Disertacija: Politinė P.Kornelio tragedija "Cina"
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.03.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras NERIJA Bartkutė
   Disertacija: Joniškio rajono teritorijos toponimija: daryba ir raidos polinkiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Mindaugas Bartninkas
   Disertacija: Kultūros raidos socialistinėje visuomenėje ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.07.04
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos filosofijos ir teisės institutas

 • daktaras Vincas Bartusevicius
   Disertacija: Lietuviai pabėgėliai Vokietijoje 1944-1951 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.05.14
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Viktoras Bartusevičius
   Disertacija: Pasakotojo problema kinematografe
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.21
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Sąjunginis valstybinis kinematografijos institutas

 • daktaras Valentina Bastienė
   Disertacija: LKP veikla auklėjant ir paruošiant respublikos mokytojų kadrus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.03.27
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Tamara Bastrykina
   Disertacija: Metaforinis žodžių vartojimas Vs.Ivanovo prozoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Irkutsko A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Genovaitė Aldona Batarūnienė
   Disertacija: XV a. dabartinės vokiečių aukštaičių kalbos dalyvinių konstrukcijų sintaksinės funkcijos, semantika bei struktūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.04.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos kalbotyros institutas

 • daktaras Romas Konstantinas Batūra
   Disertacija: Lietuvos Didžiosios Kunigakštystės kova prieš Aukso Ordą. Nuo Batu antplūdžio iki mūšio prie Mėlynųjų vandenų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.06
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Arūnas Baublys
   Disertacija: Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodas: organizacija, bažnytinė savivalda ir konfesinės inteligentijos formavimas 1795-1830 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.18
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Česlovas Siktas Bauža
   Disertacija: Buržuazijos savitarpio prieštaravimų panaudojimas LKP antifašistinėje kovoje 1926-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.06.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Audrius Beinorius
   Disertacija: Sąmonės fenomenologija klasikinėje Indijos filosofijoje (komparatyvinė Vasubandhaus ir Šankaros studija)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.21
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jelena Belova
   Disertacija: S.Orlovo poezija. Herojinio charakterio meninio įkūnijimo principai ir būdai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.11.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Aleksandr Belyi
   Disertacija: Choronimo Baltoji Rusia lokalizavimas pagal XIII a. - XVIII a. vidurio Europos rašytinius ir kartografinius šaltinius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.20
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Eglė Bendikaitė
   Disertacija: Sionistinio judėjimo idėja ir politika Lietuvoje 1906-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.08
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Astutė Beniulienė
   Disertacija: Dabartinės vokiečių kalbos frazeologizmų variantų funkcinė ir stilistinė diferenciacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.10.04
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Greifsvaldo Ernst Moric Arndt universitetas

 • daktaras Vytautas Berenis
   Disertacija: Lietuvos bajorijos visuomeninės kultūrinės veiklos pobūdis 1831-1863 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.02.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Halina Beresnevienė
   Disertacija: Lojalumo krizė: Lietuvos bajorų politinės sąmonės transformacijos 1795-1831 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.12
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Anatolijus Berežnojus
   Disertacija: Zenitinės raketinės brigados adaptyvūs valdymo algoritmai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.02.25
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Priešliektuvinės gynybos karo inžinerijos radiotechnikos akademija

 • daktaras Tomas Berkmanas
   Disertacija: Teismo sprendimolegalumas ir kalbos ribos (postmodernistinis požiūris)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.13
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Aleksandra Berlinskienė
   Disertacija: Lietuvos TSR kultūriniai ryšiai su užsienio šalimis (1959-1970 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.16
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Janina Bernatavičienė
   Disertacija: Lietuvos komunistų partijos ideologinis auklėjamasis darbas kolūkiečių tarpe (1956-1961 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.25
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozas Bernatonis
   Disertacija: Mokslinės pedagoginės inteligentijos formavimo politiniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.16
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos aukštoji politikos mokykla

 • daktaras Gintarė Bernotienė
   Disertacija: Poetinio vaizdo sąsajos su architektūra ir daile J. Vaičiūnaitės ir L. Gutausko lyrikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Liolita Bernotienė
   Disertacija: Sujungiamosios konstrukcijos dabartinėje lietuvių literatūrinėje kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Mindaugas Bertašius
   Disertacija: Vidurio Lietuva VIII-XII amžiais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.05
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rasa Bertašiūtė
   Disertacija: Forma ir konstrukcija lietuvių sodybos medinių trobesių architektūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.07.04
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Architektūros ir statybos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Dagnė Beržaitė
   Disertacija: F. Dostojevskio kūryba XIX a. pabaigos - XX a. pradžios rusų literatūros kritikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.03.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Janina Bielinienė
   Disertacija: Lietuvos KP veikla, ugdant tarybinę lietuvių literatūrą (1944-1960 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.16
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Agnė Bielinskienė
   Disertacija: Sujungiamojo ryšio semantika, pragmatika ir vartosenos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Andrius Bielskis
   Disertacija: Alternatyvaus politiškumo supratimo beieškant: nuo genealogijos iki hermenentikos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.04.02
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Varviko universitetas

 • daktaras Petras Bielskis
   Disertacija: Lietuvių poetinio meno raida
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.02.15
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Valstybinis A.Lunačiarskio teatrinio meno in-tas

 • daktaras Teresė Aldona Bikinaitė
   Disertacija: Antanas Vienažindys (1941-1892)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.03.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Petronėlė Bikulčienė
   Disertacija: Skatinamoji lietuvių kalbos intonacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.09.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Bikulčius
   Disertacija: Lietuvos komunistų partijos veikla propaguojant marksizmo-leninizmo idėjas fašistinio režimo metais (1927-1940 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Baltarusijos V.Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Bikulčius
   Disertacija: Filosofinis Anatolio Franso romanas. Žanro problema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.06
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos srities N.Krupskajos pedagoginis institutas

 • daktaras Laimutis Bilkis
   Disertacija: Lietuvių priesaginės darybos helonimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.04.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Skirmantė Biržietienė
   Disertacija: Marcialio poezijos prozinių įžangų ypatumai.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ona Audronė Bitinienė
   Disertacija: Sintaksinių struktūrų funkcionavimas lietuvių kalbos moksliniame stiliuje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.03
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ona Biveinienė
   Disertacija: Lietuvos TSR bendrojo lavinimo mokyklų pirminių partinių organizacijų veikla komunistiškai auklėjant moksleivius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.02.04
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Petras Biveinis
   Disertacija: LKP veikla propaguojant TSRS socializmo pasiekimus - viena svarbiausių revoliucinio darbo žmonių auklėjimo krypčių (1920-1940 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.10.31
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Povilas Blaževičius
   Disertacija: Žaislai ir žaidimai Lietuvoje XIII-XVII amžiais remiantis archeologijos duomenimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.03.04
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Aldona Kristina Blažienė
   Disertacija: Kultūrinio - techninio kolūkiečių lygio augimas Lietuvos TSR 1947-1965 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.01.16
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Grasilda Blažienė
   Disertacija: Sembos prūsų vietovardžiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Danutė Blažytė
   Disertacija: Lietuvos KP veikla ugdant meninę kultūrą respublikoje 1961-1970 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.01.16
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ramunė Bleizgienė
   Disertacija: Moters tapatybės problema XXIX a. pabaigos - XX a. pradžios moterų kūryboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Nijolė Bliūdžiuvienė
   Disertacija: Standartizacijos vaidmuo atminties institucijų integracijos procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.19
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Audronė Bliujienė
   Disertacija: VIII-IX a. kuršių moterų papuošalų ornamentika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.10.29
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Mintautas Bložė
   Disertacija: LKP darbas su inteligentija fašistinio režimo metais (1926-1940)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.03.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Konstantinas Bogdanas
   Disertacija: 1863 metų valstiečių sukilimas Lietuvoje (skulptūra)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.04.26
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: SSRS dailės akademijos I. Repino tapybos, skulptūros ir architektūros institutas

 • daktaras Roma Bončkutė
   Disertacija: S. Daukanto rankraščiai ir leidiniai. Autentiško teksto problema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Petras Borisovičius
   Disertacija: Lietuvos TSR kaimo gyvenviečių visuomeninių centrų architektūrinės išraiškos formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.01.11
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Centrinis miestų statybos mokslo tyrimų ir projektavimo institutas

 • daktaras Valentinas Brandišauskas
   Disertacija: Kova dėl Lietuvos valstybingumo atkūrimo (1940.06-1941.09)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.01.20
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Justinas Braslauskas
   Disertacija: Lietuvos socialinė-ekonominė padėtis nacių okupacijos metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algis Braun
   Disertacija: Sociolingvistiniai ir tarpkal;biniai lietuvių studentų anglų kalbos įsisavinimo aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Džiugas Brazaitis
   Disertacija: Rytų Lietuva neolito ir bronzos amžiaus sandūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.04
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Nerijus Brazauskas
   Disertacija: XX a. lietuvių modernistinis romanas: istorinis ir teorinis aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jelena Brazauskienė
   Disertacija: Dabartin1ws rusų kalbos priešdėlinių veiksmažodžių derivacinės potencijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.10.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSRS mokslų akademijos rusų kalbos institutas

 • daktaras Vytautas Steponas Brazdeikis
   Disertacija: Aggiornamento II vatikano susirinkimo šviesoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.02.26
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Kauno teologijos fakultetas

 • daktaras Petras Bražėnas
   Disertacija: Meninė asmenybės koncepcija šiandieniniame tarybiniame romane
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Nijolė Bražėnienė
   Disertacija: Daiktavardžio skaičiaus kategorijos stilistinė funkcija lietuvių kalboje (lyginant su anglų kalba)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.02.07
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alma Braziūnienė
   Disertacija: Bibliofilija kaip asmenybės raiška: Kazys Varnelis.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.30
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Birutė Briaukienė
   Disertacija: Petras Avižonis ir jo lietuviškoji medicinos terminija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.07.09
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas

 • daktaras Mindaugas Briedis
   Disertacija: Tikėjimo ir žinojimo problema P. Tillicho filosofinėje teologijoje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.30
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Indrė Brokartaitė
   Disertacija: Vokiškosios leksikos skolinimasis Rytprūsių lietuvių laikraštyje "Naujasis Tilžės keleivis" (1924-1940)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.01
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Vytautas Bruveris
   Disertacija: M. K. Čiurlionio kūrybos estetinės problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.01.11
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Leningrado N. Rimskio-Korsakovo valstybinė konservatorija

 • daktaras Aleksas Bružas
   Disertacija: Charakterio vystymosi problema tarybinio Pabaltijo šalių 60-80 metų prozoje (žanrinės romano ypatybės)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.09.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: M.Gorkio pasaulinės literatūros institutas

 • daktaras Rūta Brūzgienė
   Disertacija: Muzikos formų analogai literatūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Arūnas Bubnys
   Disertacija: Lietuvių antinacinė rezistencija 1941-1944 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.02.04
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Gediminas Bubnys
   Disertacija: Komunistų partijos veikla vykdant TSRS šiaurės rytų žemės ūkio ir verslų socialistinius pertvarkymus 1917-1953 m. (remiantis Krakių nac. apygardos medžiaga)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.02.21
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Jurgis Bučas
   Disertacija: Lietuvos kaimo kraštovaizdžio istorinis-architektūrinis formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.10.13
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Maskvos architektūros institutas

 • habilituotas daktaras Jurgis Bučas
   Disertacija: Lietuvos kraštovaizdžio kultūrologiniai tyrimai ir saugotinų kultūros vertybių sistemos teoriniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.09.06
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Laima Bucevičiūtė
   Disertacija: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XV-XVI a.: valstybės erdvės ir jos sienų samprata
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.07
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Antanas Bučinskas
   Disertacija: Lietuvos KP veikla organizuojant miesto paramą kaimui išvystyto socializmo sąlygomis (1959-1970 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.27
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ilona Bučinskytė
   Disertacija: Ateitininkų federacija išeivijoje XX a. 5-7 dešimtmečiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.19
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Elena Nijolė Bučiūtė
   Disertacija: Universalios sporto-žiūrovinės salės mažiems miestams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.05.29
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Centrinis tipinio ir eksperimentinio mokymo įstaigų pastatų projektavimo institutas

 • daktaras Alogimantas Bučys
   Disertacija: Romano problema šiulaikinėje lietuvių literatūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.03.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSRS mokslų akademjos M.Gorkio pasaulinės literatūros institutas

 • habilituotas daktaras Eduardas Budreika
   Disertacija: Lietuvos mažaaukštės statybos architektūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1952.10.06
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Latvijos valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Eduardas Budreika
   Disertacija: Lietuvos klasicizmo architektūros suklestėjimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1965.12.18
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: SSRS dailės akadem. I.Repino tapybos, skulptūros ir architektūros in-tas

 • daktaras Agnė Budriūnaitė
   Disertacija: Meilės ir mirties dialektika. Egzistencijos filosofijos ir egzistencijos psichologijos perspektyvos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.09.07
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Leonas Budrys
   Disertacija: Humanizmo problemos dabartinėje lietuvių prozoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.07.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Visuomeninių mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Kristina Budrytė
   Disertacija: Lietuvos abstrakčioji tapyba sovietmečiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.12
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Aina Būdvytytė
   Disertacija: Kūno koncepto aksiologinis aspektas vokiečių ir lietuvių kalbose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.02.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Šiaulių universitetas, Klaipėdos universitatas

 • daktaras Laima Budzinauskienė
   Disertacija: XVIII a. pabaigos - XIX a. Lietuvos bažnytinės kapelos. Veikla ir repertuaras.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.20
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Lina Būgienė
   Disertacija: Mitinis vandens įprasminimas lietuvių tautosakoje ir tikėjimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.02.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 • daktaras Janina Buitkienė
   Disertacija: Leksinės teksto rišlumo priemonės lietuvių kalbos tekstuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimantas Buivydas
   Disertacija: Monumentaliosios-dekoratyvinės plastikos ir architektūros šiuolaikinės sąveikos problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.15
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: SSRS dailės akademijos I. Repino tapybos, skulptūros ir architektūros in-tas

 • daktaras Rūta Buivydienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos vedybų giminystės pavadinimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.09
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Bukantis
   Disertacija: Pietų žemaičių varniškių fonologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.11.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Eglė Bukantytė
   Disertacija: M. Liuterio Naujojo Testamento (1522-1546) įtaka J. Bretkūno Naujojo Testamento vertinimui (1579-1580) sintaksės aspektu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dalia Bukauskaitė
   Disertacija: Komentuotas Johaneso Bobrovskio bibliotekos katalogas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Johano Volfgango Gėtės universitetas

 • daktaras Dalia Bukelevičiūtė
   Disertacija: Lietuva ir Čekoslovakija 1918-1939 metais: dvišakių santykių dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.01.19
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Bulota
   Disertacija: Aleksas Jasutis-Julmis. Gyvenimas ir kūryba.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.03.31
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alfredas Bumblauskas
   Disertacija: Reformacijos genezė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.19
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Laimutė Bunevičiūtė
   Disertacija: Lietuvių kalbos atributinių junginių semantika ir struktūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Jonas Bunikis
   Disertacija: Laimo ligos borelijų paviršiaus antigenai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.11.24
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Umea universitetas (Švedija)

 • daktaras Domininkas Burba
   Disertacija: Bajorijos kriminaliniai nusikaltimai ir bausmės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVIII a.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.21
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Dainius Būrė
   Disertacija: "Baldesar'o Castiglione's 'dvariškio knygos' idėjos ir Ludovico ariosto 'Pašėlęs Rolandas' (Įtaiga kaip poetikos principas)"
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Liudmila Burenina
   Disertacija: Rusų rašomosios kalbos kultūra lietuvių-rusų dvikalbystės sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.03.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSRS mokslų akademijos kalbotyros institutas

 • daktaras Ilona Burinskaitė
   Disertacija: Lietuvos medinės koplytėlės architektūra ir tradicija (XIX a. II pusė - XXI a. pradžia)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.03
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Zenonas Burnys
   Disertacija: Katalikiškoji etika Lietuvoje 1920-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.27
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Domas Butėnas
   Disertacija: Dvarų šeimynos Lietuvoje XVI-XVII amžiuje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.11.24
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jolita Butkevičienė
   Disertacija: Lietuvos mūrinės architektūros paveldotvarkos tendencijos sovietmečiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.01.29
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Alvydas Butkus
   Disertacija: Lietuvių pavardės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Petras Butkus
   Disertacija: Antano Maceinos filosofinių pažiūrų raida
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.10
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Tomas Butkus
   Disertacija: Kultūrinių funkcijų raiška miesto erdvinėje struktūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.30
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: VGTU

 • daktaras Vigmantas Butkus
   Disertacija: Neoromantinė baltų dramaturgija: individas ir tauta
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 • daktaras Zenonas Butkus
   Disertacija: Lietuvos - Latvijos santykiai ir jų sąsajos su didžiųjų valstybių politika 1919-1929 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.02.15
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Antanina Butkutė
   Disertacija: LKP kova už tarybų valdžios įtvirtinimą respublikoje 1940-1941 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.02.18
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Laura Butkutė
   Disertacija: Okazionaliųjų frazeologizmų stilistinės išgalės publicistiniame stiliuje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.03.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Anelė Petronelė Butkuvienė
   Disertacija: Lietuvos KP veikla vystant sveikatos apsaugą brandaus socializmo metais (1961-1970)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.05.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Adomas Butrimas
   Disertacija: Vėlyvasis neolitas Žemaičių aukštumoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.24
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Rasa Butvilaitė
   Disertacija: Architektūros studijos Lietuvoje (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.14
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija, Kultūros, filosofijos ir meno institutas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“