SOCIALINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

B

 • daktaras Genovaitė Babachinaitė
   Disertacija: Nedirbančių ir nesimokančių nepilnamečių teisės pažeidimų prevencija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.09
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Sąjunginis nusikalstamumo priežasčių tyrimo ir prevencijos priemonių rengimo institutas

 • daktaras Šamsudin Bachtaryšev
   Disertacija: Ūkininkavimo metodų žemės ūkio įmonėse tobulinimas kolektyvinės saugos metodo sąlygose.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.01.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Celinogrado žemės ūkio institutas (Kazachija)

 • habilituotas daktaras Juozas Bagdanavičius
   Disertacija: Tvirtos ir efektyvios pašarų bazės sukūrimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Baltarusijos MA Ekonomikos institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Bagdanavičius
   Disertacija: Metodologiniai ir socialiniai-ekonominiai efektyvaus maisto ūkio sukūrimo pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.11.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos aukštoji partinė mokykla

 • daktaras Tomas Bagdanskis
   Disertacija: Materialinės atsakomybės problemos darbo teisiniuose santykiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.01.12
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Algimantas Bagdonas
   Disertacija: Mokyklos baimės raiška ir jos įveikimo edukaciniai veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Antanas Bagdonas
   Disertacija: Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos efektyvumo vertinimas: švietimo subjektų interesų raiška ir kongruencijos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Eugenijus Bagdonas
   Disertacija: Pirminio linų apdirbimo pramonęs optimalus planavimas (Lietuvos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.11.09
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Bagdonavičius
   Disertacija: Draudimo įmonės veikla Lietuvoje ne gyvybės draudimo rinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.02.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Lina Bagdonienė
   Disertacija: V ir VI klasių mokinių teigiamo požiūrio į kūno kultūrą kaip mokymo(si) dalyką ugdymas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Liudmila Bagdonienė
   Disertacija: Paslaugų namų ūkiams plėtros tendencijos Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.09.25
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Renata Bagdonienė
   Disertacija: Užsienio valiutos kurso rizikos valdymo tobulinimas Lietuvos įmonėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Dalia Bagdžiūnienė
   Disertacija: Gamybinio kolektyvo vadovo socialinės psichologinės asmenybės ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.04.13
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Vincenta Bajorienė
   Disertacija: Diferencijuotas mokymas aukštojoje mokykloje kaip mokymo efektyvumo didinimo priemonė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.11.21
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Zenonas Bajoriūnas
   Disertacija: Sociologinis - pedagoginis paauglio - teisės pažeidėjo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos bendrosios pedagogikos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Zenonas Bajoriūnas
   Disertacija: Familistikos pagrindai (edukologinis aspektas)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.04.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Arvydas Petras Bakanauskas
   Disertacija: Gaminio verte pagrįstos kainos nustatymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.26
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Irena Bakanauskienė
   Disertacija: Valdymo procesų normatyvinis reguliavimas (darbo su kadrais sistemos susivienijime pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.06
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos valdymo in-tas

 • daktaras Tatjana Bakanovienė
   Disertacija: Pradinės ir pagrindinės mokyklos pedagogų kompetentingumas ugdant matematikai gabius vaikus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Audrius Bakaveckas
   Disertacija: Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucijų sistema: problemos ir sprendimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.28
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Rima Bakienė
   Disertacija: Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų sudėtingų judesių išmokimo įvertinimas taikant parametrinį mokymą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.04.07
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Rūta Bakševičienė
   Disertacija: Įstatymo efektyvumo sociologiniai aspektai (baudžiamųjų įstatymų tyrimo pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.28
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Laimis Bakševičius
   Disertacija: Praeities, dabarties, ateities išgyvenimų ontogenetiniai ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.27
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Klavdija Bakūnienė
   Disertacija: Fizinio auklėjimo pamoka pirmoje klasėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1952.06.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: P. Lesgafto valstybinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Rima Bakutytė
   Disertacija: II-IV klasių mokinių humaniškumo ugdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.18
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Liudmila Balcevič
   Disertacija: Ilgalaikio vartojimo prekių struktūrinių dėsningumų analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSSR mokslų akademijos Sibiro skyriaus pramonės gamybos ekonomikos ir organizavimo in-tas

 • daktaras Rolandas Balčikonis
   Disertacija: Sutarčių vykdymo teisinės problemos: esminis sutarties pažeidimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.20
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Bronė Balčiūnaitė
   Disertacija: Padidintas fizinis krūvis reabilituojant ligonius pooperaciniame periode po širdies vožtuvų protezavimo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kijevo valstyb. kūno kultūros i-tas

 • daktaras Mindaugas Balčiūnas
   Disertacija: Optimizuotų fizinių krūvių taikymo veiksmingumas rengiant jaunuosius krepšininkus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Norbertas Balčiūnas
   Disertacija: Perspektyvinio darbo našumo augimo planavimo tobulinimas pramonės šakos lygyje (LTSR staklių ir įrankių pramonės pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.08.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Inga Balčiūnienė
   Disertacija: Religinio ir pilietinio ugdymo suderinamumas ir papildomumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Auksė Balčytienė
   Disertacija: Hiperteksto panaudojimas skaitymui ir mąstymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.02.23
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Joensuu universitetas

 • habilituotas daktaras Bronislovas Balčytis
   Disertacija: Antrojo laipsnio aritmetinių veiksmų metodika pradinės mokyklos žemesnėse klasėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.12.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado A.Gerceno valstybinis pedagoginis in-tas

 • habilituotas daktaras Bronislovas Balčytis
   Disertacija: Matematikos mokymo turinio ir ir metodikos optimizavimas lietuviškų mokyklų pradinėse klasėse 1970-1973 m.
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.05.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • habilituotas daktaras Eduardas Juozas Balčytis
   Disertacija: Moksleivių muzikos suvokimo ugdymo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.02.08
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSSR pedagogikos mokslų akademijos bendrojo ir politechninio lavinimo mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Sandra Balevičienė
   Disertacija: Chemijos dalyko socialiai reikšmingos temos pedagoginė sistema mokymosi paradigmos kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Alvydas Baležentis
   Disertacija: Valdymo sprendimai žemės ūkyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.05.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis u-tas

 • daktaras Elona Balinskaitė
   Disertacija: Akcinių bendrovių formavimas, veikla ir valdymas (Lietuvos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Balkevičius
   Disertacija: Vartotojų kooperacijos visuomeninio maitinimo valdymo tobulinimas (Lietuvos TSR duomenimis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.11.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Eglė Balnienė
   Disertacija: Advokatūros atsiradimas ir raida alietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.21
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Raimonda Balnienė
   Disertacija: Einamojo planavimo tobulinimo būdai ūkio mechanizmo sistemoje (Lietuvos konditerijos įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.02.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Rasa Baločkaitė
   Disertacija: Viešojo diskurso raida Lietuvoje 1988-2002 m. ir jo socialinė analizė socialinio konstravimo požiūriu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.05.11
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Regina Balsienė
   Disertacija: Gamybinės estetikos ekonominė prigimtis socializme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.12.06
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ovidijus Balsys
   Disertacija: Ilgalaikių makroekonominių prognozių analizės, panaudojant gamybines funkcijas, klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.02.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos sąjunginis sisteminių tyrimų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Romualdas Baltrušaitis
   Disertacija: Atraminių geležinkelio stočių išdėstymo optimizavimas koncentruojant krovimo darbus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Estijos mokslų akademijos visuomeninių mokslų skyrius

 • daktaras Giedrė Baltrušaitytė
   Disertacija: Psichiatro-paciento sąveika pirminėje psichikos sveikatos priežiūroje: paciento požiūris
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.19
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jūratė Baltušnikienė
   Disertacija: Subnacionalinio valdymo struktūros ir teritorinių savivaldybių kompetencijos tobulinimo galimybės Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.19
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Rasa Balvočiūtė
   Disertacija: Holistinis organizacijos mokymosi modelis esminių kompetencijų vystymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.28
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jūratė Balžakienė
   Disertacija: Studentų profesinio kryptingumo ugdymas aukštojoje sporto mokykloje studijuojant užsienio kalbas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.03
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Aistė Balžekienė
   Disertacija: Socialinis branduolinės rizikos suvokimas: teorinės įžvalgos ir jų refleksija Lietuvos visuomenės požiūriuose į Įgnalinos AE
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.22
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rita Bandzevičienė
   Disertacija: Apakusiųjų stresogeninės situacijos ir distresinės reakcijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.01.24
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Agnė Bandzienė
   Disertacija: Kompleksinis streso darbe valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.08
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM)

 • daktaras Tautvydas Banelis
   Disertacija: Ekonominių rodiklių vertingumo kiekybinis įvertis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.10.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos moks. tyrimų i-tas

 • daktaras Anželika Banevičienė
   Disertacija: Nehorizontalių koncentracijų teisinis reguliavimas pagal Europos Bendrijos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos teisę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.17
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Kęstutis Banevičius
   Disertacija: Ekonominių informacinių sistemų duomenų bazių projektavimo modeliavimas ir automatizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Birutė Banevičiūtė
   Disertacija: Šokio gebėjimų ugdymas ankstyvojoje paauglystėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.02
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Nijolė Bankauskienė
   Disertacija: Aukštesniųjų klasių moksleivių filologinis išprusimas šiuolaikinio gimtosios kalbos mokymo požiūriu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.11.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas

 • daktaras Jūratė Banytė
   Disertacija: Viešbučių paslaugų vartotojų elgsena
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.28
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Egidijus Baranauskas
   Disertacija: Įkeitimo teisinis reguliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.02.19
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • habilituotas daktaras Vincentas Baranauskas
   Disertacija: Lietuvos TSR prietaisų gamybos pramonės vystymas ir specializavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vincentas Baranauskas
   Disertacija: Ekonominis gamybos efektyvumas ir jo didinimas (LTSR prietaisų gamybos pramonės pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1971.03.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ingrida Baranauskienė
   Disertacija: Nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių profesinio rengimo ir profesinės adaptacijos sąveika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.23
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Reda Baranauskienė
   Disertacija: Aukštojo mokslo paradigmos virsmas ir jo raiška taikant studijų reflektyiąją praktiką (anglų kalbos mokytojų rengimo kontekste)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Agnė Baranskaitė
   Disertacija: Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.16
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Egidijus Barcevičius
   Disertacija: Ką keičia informacinės technologijos? Elektroninės valdžios įtaka viešajam valdymui Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.21
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ona Barčkutė
   Disertacija: Informacinių išteklių, naudojamų gamybinių kompleksų valdymui, paskirstymo sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.02.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos in-tas

 • habilituotas daktaras Marijona Barkauskaitė
   Disertacija: Paauglių statuso ir jų dalyvavimo mažojoje grupėje sąveika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.07
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Marijona Barkauskaitė
   Disertacija: Paauglių tarpusavio santykių sociopedagoginė dinamika
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.08.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Alvydas Barkauskas
   Disertacija: Nusikaltimų tyrimo versijų šiuolaikinė koncepcija ir jos plėtros kryptys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.20
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Antanas Barkauskas
   Disertacija: Ekonominis technikos efektyvumas socialistiniame žemės ūkyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.07.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Rasa Barkauskienė
   Disertacija: Turinčių mokymosi negalią vaikų psichosocialinio funkcionavimo ir šeimos veiksnių sąveika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.03.29
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Petras Baršauskas
   Disertacija: Tarptautinio verslo vadybos principų taikymo ypatybės Vidurio ir Rytų Europos šalyse
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.10.11
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vytautas Baršys
   Disertacija: Socialinės demografinės šeimos vystymosi problemos Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.04.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Romualdas Benediktas Bartaška
   Disertacija: Cirkuliacijos kaštų apskaitos tobulinimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.01
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Danutė Bartaškienė
   Disertacija: Pramonės darbuotojų darbo apmokėjimo tobulinimas (Lietuvos TSR staklių pramonės įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.09.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Anelė Bartkienė
   Disertacija: Lietuvos TSR vilnonių audinių pramonės gamybinių fondų efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algirdas Bartkus
   Disertacija: Senatvės pensijų ir laikinojo nedarbingumo išmokų finansinio tvarumo analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.03.06
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Edverdas Vaclovas Bartkus
   Disertacija: Kuro ir energijos nuostolių liaudies ūkyje likvidavimo efektyvių techninių krypčių parinkimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.10.05
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSSR mokslų akademijos ekonomimkos in-tas

 • daktaras Vytautas Bartulis
   Disertacija: 12-14 metų dziudo imtinininkų pradinio rengimo metodikos turinys ir kryptingumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.09
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kijevo valstybinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Inga Bartusevičienė
   Disertacija: Studentų pasiekimų periodinis vertinimas, kaip studijų rezultatyvumo veiksnys (socialinės pedagogikos pagrindinių dieninių studijų atvejis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Antanas Bartusevičius
   Disertacija: Sąjunginės respublikos Ministrų Tarybos veikla planuojant jos kompleksinį ekonominį ir socialinį vystymąsi (Lietuvos TSR duomenų pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.24
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos valstybės ir teisės institutas

 • daktaras Violeta Barvydienė
   Disertacija: Sprendimų informacinio aprūpinimo parenkant gamybos vadovus tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.10.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Bronislava Barzdenytė
   Disertacija: Pagrindinių gamybinių fondų panaudojimo efektyvumo ekonominių valdymo metodų tobulinimas (Lietuvos TSR metalo gaminių pramonės įmonių medžiagos pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSSR mokslų akademijos ekonomikos in-tas

 • daktaras Leonora Domininka Barzdžiukienė
   Disertacija: Techninių specialybių studentų požiūris į grožinę literatūrą ir pedagoginės jo formavimo prielaidos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.09.18
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Viktoras Baškys
   Disertacija: Skirtingų dalykų mokytojų darbas ugdant mokinių rišliąją kalbą, mokant lietuvių kalbą ir literatūrą, istoriją, geografiją 5-8 se klasėse lietuviškose mokyklose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.17
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA mokymo turinio ir metodų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Olegas Batutis
   Disertacija: Moksleivių požiūris į fizinę saviudą ir jo ugdymo galimybės mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Reda Baublienė
   Disertacija: Asmenybės saviugda aerobikos edukcinė sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.10.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos valstybinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Zofija Baublienė
   Disertacija: Pramonės įmonių valdymo efektyvumo didinimas tobulinant informacines sistemas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Gediminas Baublys
   Disertacija: Teismo sprendimas kaip teisingumo aktas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.01.25
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Linas Baublys
   Disertacija: Antikinė teisingumo samprata ir jos įtaka Vakarų teisės tradicijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.01
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Zita Baužienė
   Disertacija: Sutrikusios lokomocijos vaikų ugdymo psichosocialinės aplinkos dimensijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.26
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Igoris Bazylevas
   Disertacija: Kriminalinės paieškos aparatų informacinė saveika sprendžiant operatyvinius taktinius kovos su nusikaltėliais uždavinius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.11.13
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: SSRS vidaus reikalų ministerijos Maskvos aukštoji milicijos m-la

 • daktaras Viktoras Bazys
   Disertacija: Kiaušinių ir vištienos gamybos specializacija ir išdėstymas Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.05.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Darijus Beinoravičius
   Disertacija: Teisės ir įstatymo santykis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.03
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Erik Bejder
   Disertacija: Statybospramonės kompanijų kokybės sistemos: kūrimas, vystymas, krepiant ypatingą dėmesį į suinteresuotų grupių interesų derinimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.06.17
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Linas Belevičius
   Disertacija: Techninių priemonių naudojimo baudžiamajame procese teoriniai pagrindai ir reglamentavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.02.11
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Vladimiras Beliavskis
   Disertacija: Respublikos gamybinių jėgų vystymo ir išdėstymo planavimo ekonominių-matematinių modelių sistemos sukūrimo principai (Lietuvos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.09.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Larisa Belinskaja
   Disertacija: Užsienio prekybos ryšiai Azijos - Ramiųjų vandenynų regione (1950-90 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.12.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Sankt-Peterburgo valstybinis universitetas

 • daktaras Lina Beliūnienė
   Disertacija: Žmogaus teisių kaip konstitucinių vertybių apsauga Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.03.26
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Jelena Belova
   Disertacija: Lokalių laisvų ekonominių zonų įkūrimas ir funkcionavimo efektyvumas Baltijos uostuose (Klaipėdos uosto pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kaliningrado valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Bendikas
   Disertacija: Materialinio ir moralinio darbuotojų skatinimo formų tobulinimas mašinų gamybos ir metalo apdirbimo pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.09.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Marija Bendikienė
   Disertacija: Aukštosios technikos mokyklos studentų profesinių interesų ugdymas diferencijuotai mokant grafinių disciplinų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Danguolė Beresnevičienė
   Disertacija: Bendrojo lavinimo, profesinių mokyklų ir technikumų moksleivių diferencijuota profesinė orientacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.04
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Danguolė Beresnevičienė
   Disertacija: Psichologiniai nuolatinio mokymosi Lietuvoje pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.11.12
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Latvijos universitetas

 • daktaras Gediminas Beresnevičius
   Disertacija: Kūrybiškumo ir kūrybinio mąstymo edukacinės dimensijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.04.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Vida Beresnevičiūtė
   Disertacija: Etninių grupių socialinės integracijos dimensijos šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.13
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dalia Bernatonytė
   Disertacija: Pagrindinių gamybinių fondų išnaudojimo efektyvumo didinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.05.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Kristina Bernotaitė
   Disertacija: Europos Sąjungos struktūrinių fondų teisinio reguliavimo ir įgyvendinimo ypatumai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.16
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Vaiva Bernotaitė
   Disertacija: Europos Bendrijų (EB) paramos vystymui politika ir bendradarbiavimas su Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) šalimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.08.02
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Johano Volfgango Getės universitetas

 • daktaras Vytautas Bernotas
   Disertacija: Savarankiškų darbų sistemos įtaka mokinių žinių kokybei mokantis gamtos pažinimą ir geografiją IV-V klasėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.23
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Filomena Berūkštienė
   Disertacija: Socialinių-pedagoginių faktorių vaidmuo moksleivio ir studento pažinimo savarankiškumo kaip asmenybės savybės vystymasis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.06.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algirdas Berūkštis
   Disertacija: Bendrojo lavinimo mokyklos jaunesniojo amžiaus mokinių fizinis lavinimas išankstinio sportinio rengimo priemonėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.08
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Daiva Beržinskienė
   Disertacija: Gyventojų užimtumas ir jo plėtros modeliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Andrejs Bessolcevs
   Disertacija: Rekreacinės sferos reguliavimo valdymo aspektai Latvijos Respublikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.02.11
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Maskvos valstybinė informatikos ir įrengimų gamybos akademija

 • daktaras Ramūnas Bičiulaitis
   Disertacija: Organizacijų vidaus kontrolės sistema ir jos vaidmuo didinant valdymo efektyvumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.10
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Laurynas Biekša
   Disertacija: Pabėgėlio sąvokos problemos 1951 m. konvencijoje dėl pabėgėlių statuso ir Europos Sąjungos direktyvoje 2004/83/EB
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.11.21
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Rasa Bieliauskaitė
   Disertacija: Vaikų, sergančių juveniliniu reumatoidiniu artritu, psichologinės ypatybės ir jų psichologinė korekcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.11.14
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado V. Bechterevo psichoneurologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Lauras Bielinis
   Disertacija: Kalbėjimo strategijos politiniame tekste (Lietuvos Respublikos Prezidento A. Brazausko kalbų pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.12.27
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Egidijus Bieliūnas
   Disertacija: Nusikalstamumas ir jo priežastys buržuazinėje Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.11.24
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Oksana Bielousova
   Disertacija: Regiono pereinamųjų procesų analizė imitacinio modeliavimo pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.02.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: S. Ordžonikidzės valstybinė valdymo akademija

 • daktaras Irena Bierontaitė
   Disertacija: Liaudies kalendorinės ir apeiginės šventės kultūros švietimo darbe
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado N. Krupskajos valstybinis kultūros institutas

 • daktaras Egidijus Bikas
   Disertacija: Gyventojų santaupos ir investicinė elgsena (Lietuvos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.06
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Rusijos MA Gyventojų socialinių - ekonominių problemų institutas

 • daktaras Skirmantas Bikelis
   Disertacija: Tyčinė kaltė baudžiamosios teisės teorijoje ir teismų praktikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.14
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Raimonda Bikmanienė
   Disertacija: Senyvo amžiaus žmonių stacionarios globos paslaugų ekonominis ir socialinis efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.17
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Algirdas Bikulčius
   Disertacija: Kanalizacijos įmonių pelnas ir rentabilumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.01
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Tatjana Bilevičienė
   Disertacija: Naujos neįgaliųjų profesinės reabilitacijos ir integracijos galimybės: nuotolinio darbo organizavimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.27
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Liucijana Binkevič
   Disertacija: Darbo imlumas pieno galvijininkystėje Vilniaus krašto ūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.01.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lenkijos Respublikos varšuvos universitetas

 • daktaras Julija Birbilienė
   Disertacija: Įmonių AVS kūrimo ir diegimo ekonominio efektyvumo didinimo rezervai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.12.02
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Aušra Birgelytė
   Disertacija: Geografijos didaktinis projektas sinergetiniu požiūriu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.04.21
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Tamara Birmontienė
   Disertacija: Tarybinės milicijos kūrimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.01.27
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Zina Birontienė
   Disertacija: Priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinio brendimo edukacinis skatinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.01.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Ramūnas Birštonas
   Disertacija: Duomenų bazių teisinė apsauga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.22
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Virginijus Bitė
   Disertacija: Uždarosios bendrovės akcijų pardavimas, kaip verslo perleidimo būdas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.01
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Audrius Bitinas
   Disertacija: Pensijų sistemų modeliai ir valdymo tendencijos Europos Sąjungoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.21
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • habilituotas daktaras Bronislovas Bitinas
   Disertacija: Individualus priėjimas auklėjant religingus V - VIII klasių mokinius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.12.08
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • habilituotas daktaras Bronislovas Bitinas
   Disertacija: Pedagoginių tyrimų mokslinės informacijos eksplikavimo metodologinės problemos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1972.04.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Bivainis
   Disertacija: Kompiuterizuota statybos valdymo technologija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.10.13
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Simona Biveinytė
   Disertacija: Psichologinis įveikimas vainikinių širdies kraujagyslių operacijų atveju
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.12
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Vincentas Blauzdys
   Disertacija: Dalykinių fizinio lavinimo pamokų efektyvumas bendrojo lavinimo mokyklos 4-6 klasėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.03.04
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Valstybinis P. Lesgafto kūno kultūros institutas

 • daktaras Angelina Blažienė
   Disertacija: Automatizuotų valdymo sistemų klasifikacijos ir nomenklatūrų ruošimo ir tvarkymo klausimai respublikos lygyje (Lietuvos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.11.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Inga Blažienė
   Disertacija: Gyventojų pajamos ir jų normalizavimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.03.08
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Irina Blažienė
   Disertacija: studenyų psichinės ir somatinės būsenų tarpusavio ryšys mokymosi veiklos procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.11
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Bernardas Blažys
   Disertacija: Galvijų ūkio rentabilumas Lietuvos TSR kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.02.04
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Bernardas Blažys
   Disertacija: Gamybos pirminės grandies valdymo kompiuterizavimo efektyvumas: veiksniai, šaltiniai, matavimo ir analizės metodai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.12.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Estijos MA ekonomikos institutas

 • daktaras Robertas Dainius Blažys
   Disertacija: Studentų psichinio diskomforto būsenos analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.23
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Artūras Blinstrubas
   Disertacija: Jaunuolių ir jaunų suaugusiųjų bendrasis išprusimas kaip edukacinės diagnostikos objektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Remigijus Bliumas
   Disertacija: Etnine priklausomybe determinuotų psichinių reiškinių savitumai (aukštaičių ir žemaičių subetninių grupių imčių tyrimo pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.12.20
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas ir Klaipėdos universitetas

 • daktaras Laimutė Bobrova
   Disertacija: Mokinių su cerebroliniais paralyžiais judesių koordinacijos formavimo ypatumai kūno kultūros pamokose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.09.20
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA defektologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Viktoras Bolšakovas
   Disertacija: Konvejerinės gamybos valdymo informacinio aprūpinimo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.01.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos S. Ordžonikidzės valdymo institutas

 • daktaras Igoris Boreiša
   Disertacija: Mokinių kolektyvo formavimas proftechnikos mokykloje gamybinio mokymo procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Virginija Bortkevičienė
   Disertacija: Gamybinio-ekonominio mokymo dėstytojų ruošimo pedagoginės sąlygos ir prielaidos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.23
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA suaugusiųjų bendrojo švietimo mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Antanas Bosas
   Disertacija: Korporacijos konkurencingumo didinimo veiksnių tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.31
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kristina Bradauskienė
   Disertacija: Sportininkų bėgimo greičio didinimo veiksniai ir technologijų optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.04
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Vidmantas Bronislovas Bradūnas
   Disertacija: Miesto pramonės gamybinės infrastruktūros planavimo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.08.23
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Rasa Braslauskienė
   Disertacija: Bešeimių vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.03.10
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Tatjana Brazaitienė
   Disertacija: Ūkinių sprendimų palaikymas informacinėse vadybos sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.03
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Zenonas Brazaitis
   Disertacija: Darbo išteklių valdymo informacinės ir matematinės įrangos tobulinimas (Lietuvos TSR baldų ir medžio apdirbimo ministerijos įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.05.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos ekonomikos statistikos in-tas

 • daktaras Veronika Brazaitytė
   Disertacija: Lenkijos ir Čekoslovakijos liaudies demokratinių respublikų santuokos ir šeimos teisės pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.04.08
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Audronė Brazauskaitė
   Disertacija: Žymaus ir vidutinio protinio atsilikimo vaikų savivokos ugdymas daile
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.02.09
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Algirdas Mykolas Brazauskas
   Disertacija: Respublikos pramonės mazgų plėtotės optimizavimo klausimai (Lietuvos TSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.09.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSSR MA centrinis ekonomikos matematikos institutas

 • daktaras Giedrė Brazdauskaitė
   Disertacija: Integruotas įmonių socialinės atsakomybės vystymo modelis: organizacinių gebėjimų perspektyva
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.02
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Liana Brazdeikienė
   Disertacija: 7-8 metų kairiarankių vaikų psichologiniai ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.04
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vaino Brazdeikis
   Disertacija: Pedagogų informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo kompetencija ir jos vertinimo strategija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rūta Brazienė
   Disertacija: Socialinių sluoksnių formavimasis nepriklausomoje Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.08.30
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Nijolė Bražienė
   Disertacija: Pradinių klasių mokinių kūrybingumo ugdymas pasakomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Albrecht Bren
   Disertacija: Bankų aktyvaus poveikio rinkai galimybės ir ribos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.06.08
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Vanda Briedienė
   Disertacija: Lietuvos kaimo statybos ir jų aprūpinimas statybinėmis medžiagomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.23
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jurgita Bruneckienė
   Disertacija: Šalies regionų konkurencingumo įvertinimas regionų konkurencingumo indeksu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Raimonda Brunevičiūtė
   Disertacija: Klasikinių humanitarinio ugdymo pagrindų raida ir perspektyvos Lietuvoje lotynų kalbos aspektu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, VDU, KU ir LKKI

 • daktaras Alvydas Brusokas
   Disertacija: Agropramoninė integracija TSRS 1920-30 m.m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.11.24
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Vincas Valentinas Bružauskas
   Disertacija: Pagalbinės gamybos apskaita ir analizė naujomis planavimo ir ekonominio skatinimo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.01.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybiniame universitete

 • daktaras Ramutė Teresė Bruzgelevičienė
   Disertacija: Lietuvos švietimo reforma ugdymo paradigmų kaitos aspektu 1988-1997
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.08.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Daiva Bubelienė
   Disertacija: Mokytojų profesinis stresas ir jo redukavimo prielaidos švietimo vadybos bei edukacinėmis priemonėmis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Danguolė Bublienė
   Disertacija: Vartojimo sutarčių nesąžiningos sąlygos.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.30
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kazimieras Bublys
   Disertacija: Pagrindinių minkštųjų lapuočių rūšių ekonominis vaidmuo Lietuvos liaudies ūkyje ir ūkio kryptis minkštųjų lapuočių medynuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.12.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rūta Bubnienė
   Disertacija: Anglies dioksido rinkos efektyvumą lemiantys veiksniai.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Remigijus Bubnys
   Disertacija: Reflektyvus mokymasis kaip edukacinis fenomenas ugdant specialiuosius pedagogus aukštojoje mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Vygintas Bubnys
   Disertacija: Kapitalinių įdėjimų paskirstymo modeliavimas Sąjunginės respublikos liaudies ūkyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.17
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos MTI

 • daktaras Jurga Bučaitė
   Disertacija: Tinklaveikos raiška vietos bendruomenėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.18
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Artūras Bučas
   Disertacija: Įmonės informacinis aprūpinimas, komercinių santykių aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.03
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Ilona Bučiūnienė
   Disertacija: Darbo motyvacijos kitimas Lietuvos pramonės įmonėse rinkos santykių formavimosi laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.01.19
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Danutė Budreikaitė
   Disertacija: Mokslo-techninių programų paruošimo ir įdiegimo planinės-organizacinės procedūros
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.02.02
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos centrinis ekonomikos ir matematikos institutas

 • daktaras Saulius Būdvytis
   Disertacija: Žemės ūkio specialistų vertybinių orientacijų kaip subjektyvaus jų gyvenimo būdo determinanto ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.09.29
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Larisa Buiko
   Disertacija: Gamybos valdymo išlaidų apskaitos ir kontrolės tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.01.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N. Voznesenskio finansų eko-kos i-tas

 • daktaras Almantas Buitkus
   Disertacija: Ekonominės informacijos apdorojimo procesų automatizuotoje planinių skaičiavimų sistemoje modeliavimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.01.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Bujauskas
   Disertacija: Prekių apyvartos informacijos mažinimo apdorojimo tobulinimas (Lietuvos TSR Prekybos ministerijos didm. prekybos bazių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.08
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio in-tas

 • daktaras Dovilė Bukantaitė
   Disertacija: Besimokančios tinklinės organizacijos modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.08.31
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Janina Bukantienė
   Disertacija: Pradinių klasių mokinių lietuvių bendrinės tarties, kaip kalbinės komunikacijos dalies, mokymas ir mokymasis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Teresė Bukauskienė
   Disertacija: Pedagoginė gabrielės Petkevičaitės-Bitės veikla ir pedagoginės pažiūros
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.09.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Bukelienė
   Disertacija: Baudžiamoji atsakomybė už turto pasisavinimą ir turto iššvaistymą (teoriniai ir praktiniai aspektai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.01.20
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Bukevičius
   Disertacija: Buhalterinės apskaitos kaip informacinės ir kontrolės sistemos tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Tarybinės prekybos neakivaizdinis institutas

 • daktaras Lina Bukevičiūtė
   Disertacija: Infliacija naujosiose Europos Sąjungos valstybėse narėse, palyginti su euro zona
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.06
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Loreta Bukšnytė
   Disertacija: Vyresnių klasių moksleivių asmenybės ypatumų svarba prisitaikymo mokykloje sunkumų įvertinimui ir numatymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.07
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas

 • daktaras Tatjana Bulajava
   Disertacija: Pedagogų saviugdos veiksniai švietimo kaitos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.03.02
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ilona Bulgakova
   Disertacija: Tardymo ikiteisminiame tyrime raida: Latvijos patirtis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.15
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Rytis Bulota
   Disertacija: Lietuvos Persitvarkymo Sajūdis: teorinė masinio judėjimo analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.21
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Laimutė Bulotaitė
   Disertacija: Medicininis - psichologinis sergančiųjų alkoholizmu šeimų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.28
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado V. Bechterevo psichoneurologinis MTI

 • daktaras Valerija Bulotienė
   Disertacija: Pagrindinės ekonominio gamybos efektyvumo didinimo krtptys Lietuvos TSR cukraus pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.04.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alfonsas Bunkus
   Disertacija: Lietuvos TSR kolėkių organizacinis-ūkinis stiprinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.11.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Solveiga Buožiūtė
   Disertacija: Vadovų kaitos ir organizacijos veiklos rezultatų ryšys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.03.18
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM)

 • habilituotas daktaras Antanas Buračas
   Disertacija: Dėl pagrindinių nemarksistinių vartojimo makroanalizės krypčių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos pasaulinės ekonomikos ir tarptautinių santykių institutas

 • habilituotas daktaras Antanas Buračas
   Disertacija: Asmeninių vartojimo išlaidų išvystymo kapitalizmo sąlygomis modeliavimo teorinės problemos (kritinė analizė)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1971.10.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ryšardas Burda
   Disertacija: Nusikaltimai ekonomikai: sampratos modeliavimas ir šiuolaikinė tyrimo metodikos koncepcija.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.03.17
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės akademija

 • daktaras Aurelija Burinskienė
   Disertacija: Elektroninės komercijos technologijų taikymas plėtojant tarptautinę prekybą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Daiva Burkšaitienė
   Disertacija: Turto ir verslo vertinimo teoriniai ir praktiniai modeliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.01
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Nijolė Burkšaitienė
   Disertacija: Paradigmų iš mokymo į mokymąsi visą gyvenimą kaita universitetinėse užsienio kalbos studijose (Aplanko metodo atvejis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.17
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Irena Burneckienė
   Disertacija: Supratimo apie detalių formos sudarymą vystymas dailės fakulteto studentų grafinės veiklos procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.09.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos V. Lenino valstybinis pedagoginis universitetas

 • daktaras Ona Burokienė
   Disertacija: Įmonių valdymo personalo efektyvumo vertinimo metodų tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.02.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Eugenija Anelė Buškevičiūtė
   Disertacija: Lietuvos TSR konditerijos pramonės gamybos ekonominio efektyvumo didinimo keliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.02.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Gintautas Buslavičius
   Disertacija: Cirkuliacijos kaštai ir kai kurie jų ekonomijos rezervai maisto prekių mažmeninėje prekyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.09.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Arvydas Būta
   Disertacija: Išeminės širdies ligos psichologinių rizikos faktorių ir autonominio širdies ritmo reguliavimo tarpusavio ryšys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.28
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas

 • daktaras Ramūnas Butautas
   Disertacija: Vienlaikio poveikio metodo veiksmingumas rengiant jaunuosius krepšininkus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.20
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Eglė Butkevičienė
   Disertacija: Informacinių technologijų sklaida kaimo bendruomenėse: Lietuvos atvejis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.07
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rūta Butkevičienė
   Disertacija: Šeimų, auginančių vaikus su klausos negalia, socialinė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.08
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Algirdas Butkevičius
   Disertacija: Nacionalinio biudžeto išlaidų planavimo pagrįstumo didinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Arūnas Butkevičius
   Disertacija: Verslo procesų integravimo modelių analizė ir taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Arūnas Butkevičius
   Disertacija: Lietuvos APK maisto pramonės darbo išteklių formavimo ir panaudojimo tobulinimas (Struktūrinis aspektas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Lauras Butkevičius
   Disertacija: Jungtinė veikla Europos Bendrijos koncentracijų kontrolės sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.28
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Liudas Butkevičius
   Disertacija: Valstybinės prekybos sukūrimas ir išvystymas Lietuvos TSR (1940-1958m.m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.09.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ona Gedrutė Butkienė
   Disertacija: Erdvės santykių nustatymo ir polinkio į specialybę ryšys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.04
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Fabionas Saulius Butkus
   Disertacija: Brigadinio darbo organizavimo tobulinimas mašinų gamybos įmonėse (susivienijimo "Sigma" įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.01
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jurgita Butkutė
   Disertacija: Pardavimo prognozavimo sistema pramonės įmonėse: valdymo aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.03
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Marija Butrymovič
   Disertacija: Dirbančiojo jaunimo ir suaugusiųjų bendras lavinimas Lenkijos Liaudies Respublikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.01.17
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS MA bendrosios pedagogikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Tomas Butvilas
   Disertacija: Šeimoje netektį patyrusių vaikų (7-11 metų) socializacija ir pedagoginės pagalbos strategijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.01.31
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Jolita Buzaitytė
   Disertacija: Socialinių paslaugų teikimo moksleiviams poreikių prielaidos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.09
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gintautas Bužinskas
   Disertacija: Civiliniai procesiniai terminai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.01.29
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Oleg Bykov
   Disertacija: Elektroenergijos panaudojimo gyvulininkystėje efektyvumo gerinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslo tyrimų institutas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“