TECHNOLOGIJOS MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

B

 • daktaras Egidijus Babilas
   Disertacija: Vandenilio pasiskirstymo atominių elektrinių apsauginiuose kiautuose analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.08
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Artūras Babilius
   Disertacija: Volframo karbido dangų formavimas terminio purškimo metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.23
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytautas Babkaitis
   Disertacija: Daugiamačių resursus tausojančių pozicionavimo sistemų sudarymo principai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.08.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Anzelmas Bačauskas
   Disertacija: Įtampos reguliavimo skirstomųjų tinklų maitinimo centre dėsnių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.18
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Marytė Bačauskienė
   Disertacija: Fosfogipso dehidratacija ir jo terminio apdorojimo technologijos sukūrimas gaunant beta pusvandenį kalcio sulfatą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.08.30
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Piotras Bachanovas
   Disertacija: Energijos efektyvaus vartojimo procesų tyrimas pramonėje panaudojant kompiuterizuotas energijos apskaitos sistemas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.09.24
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Alfonsas Antanas Bačinskas
   Disertacija: Elektrostatinių registratorių dinaminio tikslumo analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Darius Bačinskas
   Disertacija: Lenkiamųjų gelžbetoninių elementų ilgalaikio deformavimo integralinis modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.02.01
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Valdas Aleksandras Bačkauskas
   Disertacija: Diskinio informacijos nešėjo virpesiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.12.23
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Liudvikas Algimantas Bagdanavičius
   Disertacija: Mažo galingumo tiristorinių stabilizuotų lygintuvų, naudojamų elektroninių matavimo prietaisų maitinimui, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.04.24
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos S. Ordžonikidzės aviacijos institutas

 • daktaras Nerijus Bagdanavičius
   Disertacija: Elektroninių monitoringo sistemų efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.08.31
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Eugenijus Algimantas Bagdanskis
   Disertacija: Plačiajuosčių oscilografų su automatiniu mastelių nustatymu sukurimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.01
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Eugenijus Algimantas Bagdanskis
   Disertacija: Greitaveikių integralinių keitiklių skaičius-analogas ir analogas-skaičius kontrolinės matavimo ir bandymo aparatūros projektavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.06.14
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Mokslinis gamybinis susivienijimas "Mokslinis centras"

 • daktaras Kastytys Jonas Bagdonas
   Disertacija: Koordinatinių ištekinimo staklių špindelio - stalo sistemos dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.12
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vaclovas Bagdonas
   Disertacija: Informacijos pragmatinių vertinimų taikymas informacinių sistemų struktūrai optimizuoti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.04.17
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vilhelmas Bagdonas
   Disertacija: Intensyvaus vibravimo įtaka tankios struktūros keramzitbetonio fizinėms-mechaninėms savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.05
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Bagdonas
   Disertacija: Mikroelektromechaninio variklio modelių ir technologijos sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.02.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Arvydas Bagdonavičius
   Disertacija: Skaičiavimo metodas ir nestacionarių šilumos masės mainų dėsningumai branduolinių energetinių įrenginių suktų vamzdžių ir šilumą išskiriančių elementų pluoštuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.02.21
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos branduolinės energetikos institutas

 • daktaras Danutė Bagdonienė
   Disertacija: Vienarūšių ir nevienarūšių kompleksinių siūlų deformacinių savybių tyrimas tekstūruojant juos sukimo būdu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.04
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Lina Bagdžiūnaitė
   Disertacija: Biogeninių medžiagų kaitos upių vandenyje tyrimai ir įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.16
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Renata Bagdžiūnaitė
   Disertacija: Statybos objektų geodeziniai matavimai bendroje geoinformacinėje erdvėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.08
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Adomas Bagužis
   Disertacija: Lietuvos aukštutinio devono dolomito apdailos plokščių ilgaamžiškumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.03
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: SSRS ststybos komiteto statybinės fizikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Giedrius Baigys
   Disertacija: Dirvožemio vandens režimas ir nitratų azoto išplovimo dinamika taikant neariminį žemės dirbimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.18
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Juozas Bajorinas
   Disertacija: Debalansinių vibrosužadintojų tyrimas komensuojant žalingas apkrovas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.02
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algimantas Bakas
   Disertacija: Mažųjų elektrostatinių oro valymo filtrų tyrimai ir panaudojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.12.20
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Rimantas Bakas
   Disertacija: Nestacionarūs hidrodinaminiai procesai, srauto sukelti virpesiai ir jų įtaka šilumos mainams vamzdžių pluoštuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.02.05
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas, Vilniaus technikos universitetas ir Kaunotechnologijos universitetas

 • daktaras Algirdas Juozas Bakasėnas
   Disertacija: Žolės pakrovimo į priekabą mobiliu smulkintuvu-krautuvu proceso tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.09
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Alfonsas Bakšys
   Disertacija: Perdavimo mechanizmų optimalių pagal greitaeigingumą sintezės klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.03.31
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Bronius Bakšys
   Disertacija: Magnetovaldomų kontaktų, kaip vibrosmūginės sistemos su keliais ribotuvais, dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.26
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Bronius Bakšys
   Disertacija: Automatinio surinkimo teorijos ir priemonių sukūrimas, remiantis vibraciniais detalių sujungiamų paviršių kryptingo sutapdinimo metodais
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.12.17
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Leningrado valstybinis technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Pranciškus Balaišis
   Disertacija: Radijo matavimų aparatūros valdomo technologinio įsidirbimo proceso optimizacijos metodo sudarymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.03.19
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Pranciškus Balaišis
   Disertacija: Elektroninių radijo matavimo prietaisų kokybės tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.06.05
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Romanas Juozas Balaišis
   Disertacija: Elektroninių sistemų efektyvumas ir dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.08.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Alfredas Balandis
   Disertacija: Kalcio hidrosilikatų sintezės ir jų tarpfazinės sąveikos procesų hidroterminėse sąlygose tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.13
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Leonas Balaševičius
   Disertacija: Optimalios struktūros aperiodinis reguliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.10
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Petras Balazas
   Disertacija: Atjungtų sinchrononių generatorių elektrinio stabdymo būdų ir priemonių tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.19
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Valstybinis G. Kržižanovskio energetikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Petras Balbierius
   Disertacija: Skaitmeninių įrenginių elementų montažinio-komutacinio projektavimo algoritmų metodų panaudojimo kai kurių klausimų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.06
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Dainius Balbonas
   Disertacija: Balsių spektro analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.23
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ginutis Balčaitis
   Disertacija: Daugiakomponentinių mikroelektronikos medžiagų tyrimas antrinių jonų masių spektrometrijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.09.07
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jan Balcevič
   Disertacija: Radiacinių ir sudėtingų šilumos mainų eksperimentiniai tyrimai kriogeninėse temperatūrose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.01.31
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: SSRS mokslų akademijos Sibiro skyriaus šiluminės fizikos institutas

 • daktaras Albinas Balčiūnas
   Disertacija: Perderinamų generatorių pereinamųjų procesų matavimo priemonių sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.04.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Antanas Balčiūnas
   Disertacija: Drenuotų dirvožemių fizinių savybių ir vandens režimo pakeitimai kai kurių agromelioracinių priemonių įtakoje Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.09.19
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Gintautas Balčiūnas
   Disertacija: Matavimo metodai ir priemonės juostų lenkimo charakteristikų neardančiam įvertinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.22
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Juozapas Balčiūnas
   Disertacija: Elektrofotografinių cilindrų sukūrimas chalkogenidinių stiklo pavidalo puslaidininkių pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.11
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • habilituotas daktaras Povilas Balčiūnas
   Disertacija: Tiristorinis dažnio keitiklis su feromagnetine valdymo sistema liuminescenciniam apšvietimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.29
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Povilas Balčiūnas
   Disertacija: Aukšto dažnio įtampos-srovės galios keitiklių sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.06.21
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Tomas Balčiūnas
   Disertacija: Žolės vytinimo lauke technologijos ir techninių priemonių tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.11.19
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Mokslinis gamybinis susivienijimas "Nečernozemmagromaš"

 • daktaras Algimantas Balčius
   Disertacija: Rotorinio mentinio kompresoriaus kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algirdas Balčytis
   Disertacija: Talpinių indukcinių nuolatinės srovės mašinų teorijos įvadas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.06.21
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Robertas Balevičius
   Disertacija: Tiesinio valkšnumo įvertinimas, skaičiuojant įtemptojo gelžbetonio strypinius elementus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.31
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Zigmas Balevičius
   Disertacija: Savitvarkių nanodarinių optinių savybių tyrimas paviršinių plazmonų elipsometrija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.27
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimgailė Balkevičienė
   Disertacija: Drabužio audinio paviršiaus pokyčių gamyboje ir eksploatacijoje įvertinimo metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.01.09
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Artūras Balkevičius
   Disertacija: Magnetinio valdymo, pasukamo komutatoriaus miniatiūrinės žingsninės elektropavaros sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.09.21
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • daktaras Valdas Balkevičius
   Disertacija: Stiklo atliekų pluoštinimo plazminiame sraute technologija, pluošto savybės ir panaudojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.30
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Termoizoliacijos institutas

 • daktaras Ramūnas Balsys
   Disertacija: Liuminescencinių lempų bebalastinio maitinimo būdo ir įrenginių sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.26
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Sąjunginis šviesos technikos mokslo tyrimų projektavimo konstravimo ir technologijos institutas

 • daktaras Jonas Baltakis
   Disertacija: 0,2 t klasės traktoriaus selekcinių agregatų racionalių valdymo sistemų tyrimas ir pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.31
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Kęstutis Baltakys
   Disertacija: Girolito sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.24
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Renata Baltakytė
   Disertacija: Kilpinių audinių sandaros ir fizikinių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.23
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jonas Baltavičius
   Disertacija: Membranos tipo spaudimo keitiklių eksperimentiniai ir teoriniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.20
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Edita Baltrėnaitė
   Disertacija: Sunkiųjų metalų pernašos iš dirvožemio į medį tyrimai ir įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.25
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Pranas Baltrėnas
   Disertacija: Tekstilės dulkių tyrimai ir metodai jų koncentracijai nustatyti bei metodai jas nusodinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.01.17
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Ivanovo M. Frunzės tekstilės institutas ;

 • habilituotas daktaras Pranas Baltrėnas
   Disertacija: Koniologinių tyrimų teoriniai pagrindai, metodai ir priemonės oro aplinkos statybos industrijoje dulkėtumui mažinti
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.10.31
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Leningrado inžinerinis statybos institutas

 • daktaras Julius Antanas Baltrukonis
   Disertacija: Nuotekų iš karvidžių ir gyvenviečių biologinis valymas ir nukenksminimas didelės apkrovos kontaktiniuose biotvenkiniuose Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.02.11
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Talino politechnikos institutas

 • daktaras Jonas Albertas Baltrūnas
   Disertacija: Tiesinių dinaminių sistemų dominuojančių parametrų su vėlinimu identifikavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.25
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Irena Baltrušaitienė
   Disertacija: Lietuvos upių nuotėkio metų bėgyje skaičiuojamojo pasiskirstymo skirto žuvininkystei ir drėkinimui, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.14
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Vida Baltrušaitienė
   Disertacija: Siūlų, naudojamų siūtinių kilimų gamyboje, struktūros, mechaninių ir technologinių savybių optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.14
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algirdas Baltrušaitis
   Disertacija: Klijuotų medinių konstrukcijų su įvairaus storio sluoksniais stiprumas ir patvarumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.10
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: SSRS statybos komiteto V. Kučerenko centrinis statybinių konstrukcijų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Antanas Baltrušaitis
   Disertacija: Medienos smulkinimo spiraliniais - sraigtiniais peiliais tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.03
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Baltarusijos S. Kirovo technologinis institutas

 • daktaras Henrikas Rimantas Baltrušaitis
   Disertacija: Elektrografinis vaizdo keitiklis kosminiams aparatams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.07.04
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Sąjunginis televizijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jonas Baltrušaitis
   Disertacija: Tampių audinių ir gaminių iš jų mechaninių savybių tyrimo komleksinės įrangos sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.12
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Juozas Baltrušaitis
   Disertacija: Daugkartinio vielos pratraukimo proceso dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.02.03
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Raimondas Baltrušaitis
   Disertacija: Skaičiavimo įrenginių konstrukcinių elementų tolygaus išdėstymo metodų sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.14
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rimantas Baltušis
   Disertacija: Impulsinio mikrobanginio galingumo matavimas stripiniais rezistyviniais davikliais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.11.25
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Baltuškonis
   Disertacija: Smulkaus valymo tepalo filtrų DASFO-1 darbo kokybės tyrimas ir tepalo filtracijos įtaka variklio D-35 išsidėvėjimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.06.18
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Julija Baltušnikaitė
   Disertacija: Audinių ir jų paketo degumo savybių tyrimas ir prognozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.05
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aldona Baltušnikienė
   Disertacija: Kvietinių kepinių gamybos proceso optimizavimas taikant reologinių metodą.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.02.12
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Darius Baltušninkas
   Disertacija: Elektromagnetinių skysčio debito matuoklių metrologinių parametrų stebėsena nenutraukiant debito matavimo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.29
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Pranciškus Balvočius
   Disertacija: Televizinės sistemos su krūvinio ryšio prietaisais šviesiniams objektams aptikti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.09.29
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Povilas Balzarevičius
   Disertacija: Žalieninių naudmenų kompleksinio sukultūrinimo priemonių sistemos paruošimas ir įdiegimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1985.03.26
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Baltarusijos melioracijos ir vandens ūkio mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Audrius Banaitis
   Disertacija: Racionalaus būsto statybos parinkimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.28
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Bronislovas Banaitis
   Disertacija: Padinių odų varginimas smūginėmis apkrovomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.25
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Almantas Bandza
   Disertacija: Garo turbinos dinaminio modelio identifikavimas pagal eksperimento duomenis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.28
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas

 • habilituotas daktaras Rimantas Banevičius
   Disertacija: Modifikuotų poliamidų stipruminių savybių ir struktūros tyrimai šiluminio poveikio įtakoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.03.22
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kazys Tomas Baniulis
   Disertacija: Rankraščio simbolių atpažinimo struktūrinio algoritmo sudarymo ir tyrimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.25
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ramūnas Bankauskas
   Disertacija: Skysčių lašų šilumos ir masės mainų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.08
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Ramutis Petras Bansevičius
   Disertacija: Vibrosmūginiai reiškiniai mažai apkrautose krumpliaratinėse pavarose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.01.12
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Ramutis Petras Bansevičius
   Disertacija: Vibrovarikliai (konstrukcijos, teorijos elementai, taikymai)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1982.04.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: SSSR MA A. Blagonravovo mašinotyros institutas

 • daktaras Petras Baradokas
   Disertacija: Virpesių energijos disipacijos daugiasluoksnių plokštelių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.09.15
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Algimantas Marcelis Barakauskas
   Disertacija: Automatizuoto štrichų užnešimo proceso tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.12.20
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Šiaurės Vakarų neakivaizdinis politechnikos institutas

 • daktaras Bronislavas Gražvydas Baranauskas
   Disertacija: Agregatų su traktoriais "Belarus" traukos savybių ir pravažumo žiemos metu tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.02.06
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Dalius Baranauskas
   Disertacija: Savisaugės dvipolių tranzistorių sistemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.10.31
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Viktoras Baranauskas
   Disertacija: Mikroelektroninės žemo dažnio aktyviosios delsimo linijos ir jų gamybos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.09.20
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Virginijus Baranauskas
   Disertacija: Robotų navigacija trumpiausio kelio paieškos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.21
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Arūnas Barauskas
   Disertacija: Lokalinės optimizacijos metodų tyrimas ir jų taikymas projektavime ir planavime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.04
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Arvydas Barauskas
   Disertacija: Šilumai atsparių polimerų (polibenzoksazolo ir polioksadiazolo) perdirbimo ir blokinių gaminių technologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.11.27
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Mokslinis gamybinis susivienijimas "Plastmasės"

 • daktaras Jaunutis Antanas Barauskas
   Disertacija: Įtempimų ir deformacijų būvio tyrimas juostose ir apvaliose plokštėse ant grunto pagrindo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.05.31
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kijevo inžinerinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Rimantas Barauskas
   Disertacija: Smūginės sąveikos vibrovariklių kūrimas ir tyrimas baigtinių elementų metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Rimantas Barauskas
   Disertacija: Tampriųjų konstrukcijų su vienpusiais ryšiais analizė ir sintezė bei naudojimas valdomose vibracinėse sistemose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.05.20
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Milda Marija Baravykaitė
   Disertacija: Lygiagrečiųjų algoritmų šablonų tyrimas ir kūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.30
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Eduardas Bareiša
   Disertacija: Metodikos ir programinių priemonių paruošimas interaktyviam testų sudarymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.26
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Bareišis
   Disertacija: Polikaproamido stiprumo ir irimo tyrimai veikiant cikliniam tempimui-gniuždymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.12
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Bareišis
   Disertacija: Konstrukcinių kompozitų statinis ir ciklinis stiprumas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.05.11
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Bargelis
   Disertacija: Ilgalaikio ciklinio stiprumo kriterijaus tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.07.10
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Bargelis
   Disertacija: Mechaninių komponentų gamybos rengimo modeliavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.05.20
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Arvydas Barila
   Disertacija: Automatizuotų skaitmeninių struktūrų projektavimo metodų panaudojant deformaciją sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.01.21
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Joana Barkauskaitė
   Disertacija: Katijoninių polimerų-jodo dariniai ir jų taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.28
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Laimutė Barkauskaitė
   Disertacija: Katijonizuotų celiuliozinių tekstilinių medžiagų gavimas ir jų dažymas kubazoliniais dažais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.17
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algirdas Enrikas Barkauskas
   Disertacija: Medienos medžiagų klijavimo procesų tyrimas modifikuotais karbomido- formaldehidiniais klijais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.01.23
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Maskvos miškų technikos institutas

 • daktaras Valerijus Barkauskas
   Disertacija: Radijo matavimo prietaisų gamybos kokybės kontrolės valdymo metodo sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.04.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Barkauskas
   Disertacija: Drėgno klimato poveikis lauko sienų išorinio sluoksnio ilgaamžiškumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.04.24
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Maskvos V. Kuibyševo inžinerinis statybos institutas

 • daktaras Artūras Baronas
   Disertacija: Signalų apdorojimo metodas kraujotakai tirti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.29
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Petras Baršauskas
   Disertacija: Mažos galios asinchroninių mašinų trumpai sujungtų rotorių kokybė ir jos kontrolė masinės gamybos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.14
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Leningrado aviacinių prietaisų gamybos institutas

 • daktaras Viktorija Baršauskienė
   Disertacija: Lietuviškų varškės sūrių gamybos technologinio proceso mechanizavimo priemonių sukūrimo pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.02.20
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Leningrado šaldymo pramonės technologijos institutas

 • daktaras Valerijus Barsegianas
   Disertacija: PVCh medžiagų iš plastizolių, skirtų batų padų detalių gamybai, savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.12
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Saulius Bartkevičius
   Disertacija: Stiprių magnetinių laikų daugkartinio naudojimo induktorių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.02
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Stanislovas Kęstutis Bartkevičius
   Disertacija: Magnetinio moduliatoriaus veikiančio parametrinio išėjimo signalo stiprinimo režimu tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.27
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vaclovas Bartkevičius
   Disertacija: Statistinio mašinraščio atspaudų ir pirminio jų vaizdų apdorojimo metodų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.11.28
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Andriejus Algimantas Bartkus
   Disertacija: Traukinių judėjimo optimalaus reguliavimo sistemoje "Autodispečeris" vieno kelio atkarpoje klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.04.21
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Leningrado V. Obrazcovo geležinkelių transporto inžinierių institutas

 • daktaras Gytis Bartkus
   Disertacija: Turbulentinė mišri konvekcija vertikaliame ir pasvirusiame plokščiame kanale
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.10.06
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas ir Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rolandas Bartkus
   Disertacija: Koordinatinių matavimo mašinų tikslumo tyrimas, paklaidų mažinimo metodikos ir priemonių kūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.14
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Sigitas Aleksas Bartkus
   Disertacija: Šiurkščios plokštės šilumos mainai įvairių Pr skaičių turbulentiniuose srautuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.10.31
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kęstutis Bartnykas
   Disertacija: Medicininių atvaizdų analizė frakteliniais filtrais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.01.08
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vilius Bartulis
   Disertacija: Vibrovolų šlaitams tankinti parametrų parinkimo metodika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.04.21
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Sankt Peterburgo valstybinis technikos universitetas

 • daktaras Arūnas Barvidas
   Disertacija: Statybos valdymo būdo parinkimas siekiant užtikrinti darbų efektyvumą ir kokybę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.22
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Oksana Barvidienė
   Disertacija: Reguliuotų upelių užaugimo sumedėjusia augalija tyrimai ir vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.13
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Barzdaitis
   Disertacija: Greitaveiksmių pozicionavimo pavarų, skirtų optinės skaitmeninės informacijos įrenginiams, dinamikos tyrimas ir sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.02.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Barzdaitis
   Disertacija: Precizinių ESM mechanizmų ir robototechninių sistemų su netiesinėmis charakteristikomis dinamikos tyrimo metodų ir priemonių sukūrimas grafų teorijos bazėje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.03.24
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Charkovo V.Lenino politechnikos i-tas

 • daktaras Vaidotas Barzdėnas
   Disertacija: Elementariųjų dalelių registravimo sistemų pirminių grandinių tyrimas ir taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.03
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Raimondas Barzdžiukas
   Disertacija: Šieno džiūvimo efektyvumo didinimas, pašildant orą saulės energija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.21
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Loreta Bašinskienė
   Disertacija: Vaflių lapų tekstūros optimizavimas panaudojant akustinį metodą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.10.07
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos valstybinė maisto pramonės akademija

 • daktaras Antanas Baskas
   Disertacija: Kai kurių tinklinio planavimo uždavinių dekompoziciniai sprendimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.14
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jolanta Baskutienė
   Disertacija: Automatiškai renkamų detalių vibracinio centravimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.09
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Saulius Baskutis
   Disertacija: Mašinų detalių pjezoelektrinių kietumo matuoklių sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.04.21
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algirdas Baškys
   Disertacija: Integrinių schemų analizė ir skaičiavimas, naudojant modifikuotą statinį transkondinį tranzistoriaus modelį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.07.01
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos elektronikos institutas

 • daktaras Nijolė Bastienė
   Disertacija: Drenažo veikimo ir apsaugos nuo uždumblėjimo tyrimai geležinguose Lietuvos dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.10.28
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos melioracijos institutas, Lietuvos žemės ūkio akademija ir Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos institutas

 • daktaras Lidija Bastina
   Disertacija: Skystų komutacinių elementų ir kompleksinių skaičiavimo technikos, automatikos ir valdymo sistemų įtaisų analizė ir sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.01.20
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Maskvos S. Ordžonikidzės aviacijos institutas

 • daktaras Laima Antanina Bastytė
   Disertacija: Audimo staklių siūlo pneumotransporto mechanizmo triukšmo ir virpesių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Nijolė Batarlienė
   Disertacija: Pavojingų krovinių vežimo informacinių-technologinių procesų modeliavimas ir jo taikymas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.05.28
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Almantė Batisaitė
   Disertacija: Polipropileno atliekų panaudojimas polichlorpreninių klijų užpildymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.09.30
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Monika Magdalena Batisienė
   Disertacija: Avalynės medžiagų klijuotinių sujungimų, suklijuotų nairitiniais klijais, stiprumo kitimas atmosferinių faktorių poveikyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.02.04
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vaidas Batkauskas
   Disertacija: Mobiliojo tinklo paslaugų kokybės vertinimo ir gerinimo būdų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.22
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vygintas Batkauskas
   Disertacija: Dažninių elektros pavarų dinaminiai modeliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.19
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Adolfas Baublys
   Disertacija: Daugiapradės smulkiamodulinės sliekinės pavaros, turinčios slieką su nelinijiniais sraigtiniais paviršiais formuojamais kūginių traukių, kinematinio tikslumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.11.21
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Adolfas Baublys
   Disertacija: Mašinų gamybos įmonių automatizuotų valdymo sistemų stochastiniai modeliai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1978.02.21
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Maskvos elektroninių mašinų gamybos institutas ;

 • daktaras Juozas Baublys
   Disertacija: Žemės ūkio vartotojų elektrifiavimas. Elektros energijos tiekimas ž. ū. vartotojams pereinant gyventi iš vienkiemių į gyvenvietes Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.14
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos V. Goriačkino žemės ūkio gamybos inžinierių institutas

 • daktaras Petras Baublys
   Disertacija: Stabilumą prarandančių tamprių strypinių sistemų optimizavimo uždaviniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.02.11
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Genovaitė Baurienė
   Disertacija: Banginių vibrovariklių su žiediniais žadintuvais sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.06.20
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Romualdas Baušys
   Disertacija: Tamprių plastinių lenkiamų strypinių sistemų optimizacija esant poslinkių apribojimams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.01.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Romualdas Baušys
   Disertacija: Kokybiškai įvertinta baigtinių elementų analizė struktūrinės dinamikos ir akustikos uždaviniuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.07.05
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vytautas Bauža
   Disertacija: Vibruojančio kaušo akmenims pakrauti parametrų pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.05.16
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Albertas Baužys
   Disertacija: Technologinės įrangos įtakos televizorių lenkimo sistemų parametrams tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.02.23
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Darius Bazaras
   Disertacija: Aplinkos veiksnių įtakos sprendimų priėmimui transporto įmonėse įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.29
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jonas Bazaras
   Disertacija: Eismo srautų ir jų sukeliamo triukšmo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.11.07
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Žilvinas Bazaras
   Disertacija: Suirimo ir deformavimo atsparumo statistinis įvertinimas, esant mažacikliniam apkrovimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.02.10
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Julijus Bazevičius
   Disertacija: Nepertraukiamo mikroorganizmų kultivavimo proceso optimalaus ir adaptyvaus valdymo metodų kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.27
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Zoja Bednarek
   Disertacija: Temperatūros kilimo įtaka plieno stiprumo charakteristikoms, taikomoms įvertinti gelžbetoninių konstrukcijų gaisrinę saugą
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.06.23
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Rimantas Beinaravičius
   Disertacija: Dirvožemio ilgalaikės užtaršos radionuklidais kaitos tyrimas ir prognozė pagal jų kaitą medžių segmentuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.14
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Genadijus Belan
   Disertacija: Automatizuotų valdymo sistemų informacijos surinkimo ir paruošimo posistemės projektavimo metodų tyrimas ir kūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.28
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Sąjunginis šakinis automatizuotų valdymo sistemų mokslo tyrimų ir projektavimo institutas

 • daktaras Kazimieras Belenavičius
   Disertacija: Dujų, turinčių druskos rūgšties, akustiniu koaguliacijos metodu valymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.11.23
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Odesos politechnikos institutas

 • daktaras Kęstutis Beleška
   Disertacija: Odų žaliavos trumpalaikio konservavimo technologijos sukūrimas ir šikšnų išdirbimo paruošiamųjų procesų ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.01.06
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos lengvosios pramonės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Rimantas Belevičius
   Disertacija: Geometriškai netiesinis plokštelių konstrukcijų skaičiavimas nuo temperatūrinių apkrovų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.20
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Rimantas Belevičius
   Disertacija: Kompiuterinė algebra baigtinių elementų metode
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.12.15
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Inga Belevičiūtė
   Disertacija: Sistemos architektūra, grindžiama žiniųvaldymo procesais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.11.06
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Olga Belous
   Disertacija: Pramoninio miesto atmosferos kokybės įvertinimas ir valdymas (Klaipėdos miesto duomenimis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.17
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Rusijos D. Mendelejevo cheminės technologijos universitetas

 • daktaras Henrikas Belovas
   Disertacija: Rutulinės formos granuliuotų celiuliozinių sorbentų gavimas ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.05
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Petras Algirdas Belžakas
   Disertacija: Varškės tūrinio dozavimo proceso tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.05.21
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Leningrado šaldymo pramonės technologijos institutas

 • daktaras Benius Bendaravičius
   Disertacija: Tarpinių pašarinių kultūrų, intensyviai auginamų Lietuvos vidurio lygumos priemolio dirvožemiuose, drėkinimo efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.11.30
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Ukrainos hidrotechnikos ir melioracijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jonas Bendikas
   Disertacija: Mikrostruktūros ir terminio apdirbimo įtaka anglinių plienų relaksaciniam atsparumui ir matmenų stabilumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.25
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: SSRS juodosios metalurgijos ministerijos juodosios metalurgijos institutas

 • daktaras Regita Bendikienė
   Disertacija: Karbidinės fazės morfologijos skaitmeninis metalografinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.08.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kostas Bendoraitis
   Disertacija: Svorinio mikrodozatoriaus lankstiems robotizuotiems pakavimo įrenginiams sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.22
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rita Benisevičiūtė
   Disertacija: Emiteriais sujungtų loginių schemų testinė parametrinė kontrolė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.06.16
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algirdas Berenis
   Disertacija: Tyrimas proceso necentrinio šlifavimo apvalių medinių detalių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.12.15
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lvovo miškų technikos institutas

 • daktaras Robertas Berkelis
   Disertacija: Nuovargio plyšio vystymasis mechaniškai nevienalyčiuose suvirinimo sujungimuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.01.19
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Genadij Berlin
   Disertacija: Įrenginių, skirtų elektrofotografinio cilindro valymui nuo miltelinio vaizdo likučių, projektavimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.12
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jolita Bernatavičienė
   Disertacija: Vizualios žinių gavybos metodologija ir jos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.20
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Konstantas Vytautas Bernatonis
   Disertacija: Lakštinių medžiagų mechaninių charakteristikų akustinių matuoklių tyrimas ir sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.13
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Marijonas Kastytis Bernatonis
   Disertacija: Kai kurie hidrodinamikos klausimai rotaciniuose degikliuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.04
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Bernatonis
   Disertacija: Polietileno plėvelės ir gaminių automatizuoto technologinio proceso kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.08
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Mokslinis gamybinis susivienijimas "Plastmasės"

 • habilituotas daktaras Vytautas Bernatonis
   Disertacija: Masinio naudojimo gaminių iš plastmasės kūrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.09.28
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo Cheminės technologijos institutas

 • daktaras Rasa Bernatovičiūtė
   Disertacija: Netradicinė grūdinė žaliava - rugiai ir grikiai - ekstruduotų produktų gamybai ir jos įtaka ekstrudatų tekstūrai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.04.07
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gintautas Bernotas
   Disertacija: Galio arsenido paviršiaus jono-cheminio ėsdinimo technologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.09.26
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Marijus Bernotas
   Disertacija: Kompiuterinė sistema žmogaus-operatoriaus žvilgsnio judesiams registruoti ir tirti inžineriniuose-psichologiniuose uždaviniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.02.10
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytautas Bernotas
   Disertacija: Spalvinių kontrastų matavimo galimybės tyrimas papildomo apšvietimo metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.01.14
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: S. Vavilovo valstybinis optikos institutas

 • daktaras Ona Bernotienė
   Disertacija: Pagrindinių aromatinių medžiagų sudėties ypatumai kai kuriuose pienrūgščių streptokokų rauguose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.25
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kristina Berškienė
   Disertacija: Elektrokardiografinių signalų parametrų dinaminių sąsajų analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.05
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gediminas Beržinskas
   Disertacija: Technologinių faktorių įtaka nepertraukiamo mūšimo būdu gaminamo sviesto struktūrai ir konsistencijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.27
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Almantas Besakirskas
   Disertacija: Elektroninių sistemų techninio efektyvumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.24
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Leonidas Bičkauskas
   Disertacija: Krumpliuotų diržų pavarų, naudojamų prietaisų gamyboje, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.03.10
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos N. Baumano aukštoji technikos mokykla

 • daktaras Aleksandr Bidner
   Disertacija: Atsitiktinių procesų daugiafunkcinės analizės kompiuterinio matavimo komplekso sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.11.27
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Darius Biekša
   Disertacija: Pastato inžinerinių sistemų procesų integravimo vertinimas taikant eksergijos kriterijų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.06
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Bronislovas Petras Bieliauskas
   Disertacija: Kompiuterių procesorių, interfeisinių blokų bei kanalų mikroprogramų ir algoritminių struktūrų sudarymo principingumas ir projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.04
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Bronius Vytautas Bieliauskas
   Disertacija: Vidinių ryšio linijų įtakos daugiakristalinių loginių mikroschemų greitaveikiškumui tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.03.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Mikroprietaisų mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Bronius Vytautas Bieliauskas
   Disertacija: Konstruktoriniai technologiniai integrinių silicio dažnio daliklių greitaveikiškumo didinimo metodai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.10.23
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: SSSR mokslo gamybinis susivienijimas "Mokslinis centras"

 • daktaras Feliksas Bielinskis
   Disertacija: Analoginis magnetinis sumatorius ir kai kurios jo pritaikymo sritys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.09.26
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Antanas Andrius Bielskis
   Disertacija: Impulsiškai apkrauto valdomojo lygintuvo darbas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.01.26
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Valstybinis radijo mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Antanas Andrius Bielskis
   Disertacija: Galios puslaidininkiniai įtampos keitikliai su mikroprocesoriniu valdymu (teorija, projektavimas ir realizacija)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.05.25
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos elektrodinamikos institutas

 • daktaras Ramūnas Bikulčius
   Disertacija: Elektros energijos gamybos valdymas restruktūrizuotose elektros energetikos sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.02.14
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kęstutis Jonas Bilius
   Disertacija: Jonų įterpimo į dulkančius taikinius kinetikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.19
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos plieno ir lydinių institutas

 • daktaras Algirdas Bingelis
   Disertacija: Tranzistorių pereinamųjų procesų matavimas impulsiniu metodu nanosekundiniame diapazone
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.13
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Boleslovas Juozapas Binkauskas
   Disertacija: Keitiklių analogas - kodas įtaka uždaram skaitinio valdymo kontūrui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.02.13
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Albertas Binkevičius
   Disertacija: Nevienarūšių siūlų fizinių-mechaninių savybių prognozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.09
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jonas Biržiškis
   Disertacija: Sprogdinimo metodų pelkių gruntui pašalinti iš po dirbtinių sankasų tyrinėjimas ir parengimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.02.20
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: SSRS mokslų akademijos žemės gelmių kompleksinio įsisavinimo problemų institutas

 • daktaras Golfredas Bisigirskis
   Disertacija: Precizinių siurblių mechanizmų kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.12
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rėda Bistrickaitė
   Disertacija: Skersinio armavimo įtaka lenkiamų sluoksniuotųjų konstrukcijų kontrakto zonos stiprumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.14
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas ir Architektūros ir statybos institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Bivainis
   Disertacija: Surenkamo gelžbetonio gamybos ir realizavimo optimalaus organizavimo modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.11.29
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Maskvos V. Kuibyševo inžinerinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Gediminas Arvydas Biziulevičius
   Disertacija: Naujų antimikrobinių fermentinių preparatų, skirtų veterinarijai, biotechnologinės gamybos pagridai, jų savybės ir panaudojimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1992.06.11
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos maisto pramonės technologijos institutas

 • daktaras Tomas Blažauskas
   Disertacija: Vienmačio supjaustymo uždavinių euristiniai algoritmai ir jų taikymas gamybinėse sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.21
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Egidijus Blaževičius
   Disertacija: Surenkamų vienbučių kaimo gyvenamųjų namų ir mažos inercijos atitvarinių konstrukcijų su orinio šildymo sistemomis šiluminis režimas ir šiluminis pastovumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.05.21
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: SSRS statybos komiteto statybinės fizikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Kazys Blaževičius
   Disertacija: Menčių klinčių ir klovainių dolomitų kaip natūralių statybinių akmenų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.02.12
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Giedrius Blažiūnas
   Disertacija: Daugiafunkcinių dvikoordinačių vykdymo sistemų valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.04.21
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kazys Blažys
   Disertacija: Povaginių spindulinių vandens rinktuvų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.28
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Blechertas
   Disertacija: Neharmoninių rezonansinių virpesių pjezoelektrinių variklių kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.12
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rolandas Bleizgys
   Disertacija: Rapsų sėklų intensyvaus džiovinimo proceso tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.10.25
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas ir Lietuvos vandens ūkio institutas

 • daktaras Vilius Blinkevičius
   Disertacija: Asinchroninio vienfazio ekranuotais poliais elektros variklio magnetinio lauko tyrimas ir skaičiavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.03.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Raimondas Bliūdžius
   Disertacija: Pastatų išorinių sienų drėgnumo prognozavimas, įvertinant lietaus poveikį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.09.14
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas ir Architektūros ir statybos institutas

 • daktaras Zenius Bliznikas
   Disertacija: Daugiaelemenčių integrinių keitiklių su fotorezistoriais konstravimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jonas Blonskis
   Disertacija: Automatizuoto skaičiavimo įrenginių montažinio-komutacinio projektavimo sistemų struktūros ir pradinės informacijos vaizdavimo etapo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.15
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vladas Bložė
   Disertacija: Valdomų įtaisų, skirtų abrazyviniams diskams balansuoti, sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.12.10
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Bložė
   Disertacija: Įrengimų ir uolienos karjeruose rezervavimo metodų sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.19
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Leningrado G. Plechanovo kalnakasybos institutas

 • daktaras Mindaugas Bloznelis
   Disertacija: Linijos orientacijos (polinkio) detektoriaus matematinis modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.27
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jonas Bobinas
   Disertacija: Žolės miltų saugojimo sąlygos ir techninės priemonės žolės miltų granulių laikymui hermetinėse saugyklose inertinių dujų aplinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.11
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Leningrado žemės ūkio institutas

 • daktaras Konstantin Bobyliov
   Disertacija: Liejimo tuštumų įtaka stipriojo ketaus daugiacikliam stiprumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.07
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Stasys Bočkus
   Disertacija: Kokilinių liejinių liečių sistemų šiluminio režimo sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.18
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Baltarusijos politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Stasys Bočkus
   Disertacija: Horizontalusis tolydinis ketaus liejimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.12.16
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Irena Bogdanienė
   Disertacija: Audinių iš nehomogeninių cheminių siūlų tempimo charakteristikų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.16
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Zenonas Bogdanovičius
   Disertacija: Degalų siurblio plunžerio pavaros patikimumo padidinimas firminio remonto metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.07.05
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Maskvos V. Goriačkino žemės ūkio gamybos inžinierių institutas

 • habilituotas daktaras Marijonas Bogdevičius
   Disertacija: Šlaitų planiruotuvo darbinių padargų tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.01.26
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos automobilių ir kelių institutas

 • habilituotas daktaras Marijonas Bogdevičius
   Disertacija: Hidraulinių, pneumatinių ir mechaninių pavarų bei jų elementų dinaminių procesų modeliavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.08.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vytautas Boguslauskas
   Disertacija: Dirbtinio pluošto gamybos operatyvaus valdymo automatizavimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.09.26
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aleksandr Bojadžian
   Disertacija: Niobio lankinio suvirinimo technologija, sutvirtinant suvirinimo sritį anglimi
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.03
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos E. Patono elektrinio suvirinimo institutas

 • daktaras Raimundas Bolšaitis
   Disertacija: Kontaktinė terminė varža keramika-keramika, keramika-metalas junginiuose temperatūrų intervale 77-1000K
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.25
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos branduolinės energetikos institutas

 • daktaras Vasilijus Bolšakovas
   Disertacija: Magnetinių įrašų kalbos signalų skersinio tankio padidinimo metodų tyrimas ir sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.03.23
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Maskvos ryšių institutas

 • daktaras Jurgis Bortkūnas
   Disertacija: Tūrinių cilindrinių rezonatorių darbinių paviršių kokybės įtakos jų eksploatacinėms savybėms tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.05.22
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jonas Bozys
   Disertacija: Pakrovimo - iškrovimo platformos, skirtos žemės ūkiui, mechanizmų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.04
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Aivaras Braga
   Disertacija: Dangų degradacijos modeliai ir jų taikymas Lietuvos automobilių keliams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.09.23
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Evelina Brannvall
   Disertacija: Sunkiųjų metalų ir naftos produktų kelio aplinkoje tyrimai ir mažinimas naudojant gamtinius sorbentus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.05.19
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Pranciškus Algirdas Brazaitis
   Disertacija: Švytuojančio judesio variklių su individualiais keitikliais tyrimas ir optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.19
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Leningrado M. Kalinino politechnikos institutas

 • daktaras Edvardas Brazauskas
   Disertacija: Triukšmo charakteristikų matuoklių SAD suderinimo į taisų projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.11.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kęstutis Brazauskas
   Disertacija: Technologinių procesų su kintamomis dinaminėmis charakteristikomis automatinio valdymo algoritmai ir sistemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.06
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vladas Brazauskas
   Disertacija: Vilnos dažymo rūgščiais metalokompleksiniais dažais (1:1 tipo) tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.11.16
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Ivanovo cheminės technologijos institutas

 • daktaras Liudas Brazdeikis
   Disertacija: Šilunos sukaupimas elektriniuose termoakumuliaciniuose šildytuvuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.03.05
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos institutas, Lietuvos žemės ūkio akademija ir Lietuvos melioracijos institutas

 • daktaras Rimgaudas Pranciškus Brazdžiūnas
   Disertacija: Autovirpančių tiltelinių sistemų, taikomų magnetinio branduolinio rezonanso spektroskopijoje, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.10
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Algis Bražėnas
   Disertacija: Mechaniškai nevienalyčių suvirintų sujungimų įtempimų deformacijų būvio tyrimas esant mažacikliniam apkrovimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.06.22
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Algis Bražėnas
   Disertacija: Mechaniškai nevienalyčių suvirintųjų stiprumas ir mažaciklis ilgaamžiškumas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.01.11
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Antanas Juozas Bražiūnas
   Disertacija: Pavaros sraigtų sriegio darbo paviršių elektromechaninio sukietinimo metodo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.09.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Marius Brazlauskas
   Disertacija: Sluoksniniai CuO/(NaA, NaX, CaA,CaX) adsorbentai-katalizatoriai: sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.22
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Adolfas Brėskis
   Disertacija: Įtempimų koncentracijos įtakos relaksaciniam metalų stiprumui tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.02.07
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Antanas Briedelis
   Disertacija: Mažaskaidžių durpių gavybos naujų procesų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.06.30
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Povilas Briedis
   Disertacija: Pagrindinių faktorių, turinčių įtakos durpių plytelių supresuotų nepertraukiamu procesu iš Lietuvos durpynų mažaskaidžių durpių atsparumui, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.03.29
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rimantė Briedytė
   Disertacija: Rizikos vertinimas, vežant pavojingus krovinius kelių ir geležinkelių transportu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.02
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vanda Brimienė
   Disertacija: Įrankinių plienų deformacija po terminio apdorojimo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.04.01
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos staklių ir įrankių institutas

 • daktaras Kristina Brinkienė
   Disertacija: Ugniaatsparių erozijos ir erodavusio paviršiaus padengimo aukštatemperatūrėje dujų tėkmėje tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.06
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Alfredas Eduardas Brinkis
   Disertacija: Kryžminių vamzdžių pluoštų ir jų elementų šiluminių bei hidraulinių charakteristikų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.03.05
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Domantas Bručas
   Disertacija: Geodezinių kampų matavimo prietaisų kalibravimo įrangos kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.12
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Kęstutis Bručas
   Disertacija: ESM išorinės atminties įrenginių dinaminio tarpelio tarp magnetinės galvutės ir magnetinio disko interferenciniai matavimai ir kontrolė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.18
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jonas Brundza
   Disertacija: Traktoriaus T-25 žemo dažnio virpesių žemės ūkio darbuose tyrimas ir priemonių, mažinančių virpesių poveikį vairuotojui, paruošimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.09.23
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Eduardas Bubelis
   Disertacija: Skersai aptekamų vamzdžių pluoštų šiluminių ir hidrodinaminių charakteristikų tyrimas prie didelių Pr
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.01
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Evaldas Bubelis
   Disertacija: Šilumos atidavimas putų srautui aptekant cilindrinį paviršių bei cilindrinių paviršių eilę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.09.28
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas, Vilniaus technikos universitetas ir Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Dalia Elena Bubnienė
   Disertacija: Cheminių kompleksinių siūlų sukimo charakteristikų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.25
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Algimantas Bubulis
   Disertacija: Precizinių vibroįrenginių skysčiams transportuoti, sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.19
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Algimantas Bubulis
   Disertacija: Preciziniai vibraciniai įrenginiai skysčiams ir birioms medžiagoms dozuoti
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.08.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jonas Bubulis
   Disertacija: Tiesiaeigio judesio asinchroninių variklių stabdymas pulsuojančia srove
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Leningrado aviacijos prietaisų institutas

 • daktaras Saulius Bucevičius
   Disertacija: Televizinių kanalų selektorių mechanizmo dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Bučinskas
   Disertacija: Frikcinės sraigtinės keičiamo žingsnio pavaros charakteristikų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.02.27
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Antanas Vytautas Būda
   Disertacija: Precizinių juostos pratraukimo mechanizmų dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Julijus Budilovskis
   Disertacija: Cu-Ni-Cr dangų automatizuoto technologinio proceso beatliekinėje galvanikos sistemoje sukūrimas ir įdiegimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.01.26
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Maskvos D. Mendelejevo chemijos technologijos institutas

 • daktaras Juozas Budinavičius
   Disertacija: Procesai, vykstantys metalo-silicio sistemoje plonų plėvių formavimo technologijoje vienalaikio nusodinimo ir apspinduliavimo aukštos energijos jonais metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.29
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Gražina Budreikienė
   Disertacija: Poliesterinių-poliuretaninių lakų panaudojimo chrominių šikšnų apdailai tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.01.30
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos lengvosios pramonės technologijos institutas

 • daktaras Algirdas Budrevičius
   Disertacija: Informacijos poreikio nustatymo metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.05
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Irena Veronika Budrikienė
   Disertacija: Viršutinių mišrių verpalų trikotažo pilingo modeliavimas, įvertinimas ir sumažinimo būdai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.30
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jonas Algimantas Budrys
   Disertacija: Audinių atraminio paviršiaus matavimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.06.21
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Julius Rimas Budrys
   Disertacija: Stabilizuoto polikarbonato ir stikloplasto konstrukcinių elementų kūrimas ir stiprumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.11.22
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rimantas Pranas Budrys
   Disertacija: praplovimo-nuspaudimo skysčių regeneracija linų mirkymo ceche
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.07.02
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kostromos technologijos institutas

 • daktaras Jovita Joana Budzinauskienė
   Disertacija: Informacijos kaitos posistemės struktūros dialoginėje mokymo sistemoje su nutolusiais naudotojais tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.11.10
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Rygos politechnikos institutas

 • daktaras Jevgevijus Bugajec
   Disertacija: M - sekų pagrindu tolygiųjų spektrų formavimo įrenginiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.26
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Saulius Jonas Bugenis
   Disertacija: Tiesinės indukcinės mašinos su baigtiniu induktoriumi tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kęstutis Buinevičius
   Disertacija: Dūmų recirkuliacijos į dujų mazuto katilo kūryklą poveikio azoto oksidų susidarymo mažinimui efektyvumo didinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.10
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Sigismundas Buinevičius
   Disertacija: Centravimo grąžtų gamybos technologinio proceso tyrimas ir automatizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Leonardas Buivis
   Disertacija: Dvimačių kintamosios srovės sistemų su moduliatoriais grįžtamojo ryšio grandinėse koregavimo įtaisai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.04.01
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Virginijus Bukauskas
   Disertacija: Dujoms jautrių hibridinių darinių ir nanosistemų integruotų metalo oksido plėvelėse kūrimas ir tyrimai skenuojančio zondo mikroskopijos metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.22
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algirdas Bukaveckas
   Disertacija: Kurminimo derinyje su įvairiais nusausinimo būdais tyrimai durpiniuose dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.01.08
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Jonas Bukšnaitis
   Disertacija: Vienfazio asinchroninio ekranuotais poliais variklio teorijos klausimai ir magnetinių laukų skaičiavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.09.18
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Leningrado aviacijos prietaisų institutas

 • daktaras Augis Bulavas
   Disertacija: Lietuvos TSR kelių konstrukcijų stiprumo įvertinimas pagal jų tampriąsias deformacijas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.11.12
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vladas Bulavas
   Disertacija: Teleinformacijos surinkimo ir apdorojimo sistema energetinių sistemų režimo optimizavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.07
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Arūnas Bulota
   Disertacija: Skersai aptekamų cilindrinių kūnų šilumos atidavimo skaitmeninis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.22
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Liudvikas Bulotas
   Disertacija: Automatinių MBR magnetiometrų ir autodionų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.30
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Virgilijus Vladislovas Bulovas
   Disertacija: Vienasluoksnio slenkstinio tinklo apmokymo algoritmo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.16
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Nijolė Bulovienė
   Disertacija: Tekstilės pluoštų daugkartinio lankstymo nuovargio tyrimas ir įvertinimas matematinės statistikos metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.10
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stanislav Buračas
   Disertacija: Ličio niobato kristalų augimo automatizacijos procesas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: SSSR MA P. Lebedevo fizikos institutas

 • daktaras Ivan Burak
   Disertacija: Šiluminės elektro-magnetinės energijos priėmimo keitiklių, dirbančių trumpabanginių dažnių diapazono dalyje eksperimentiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Charkovo M. Jangelio radioelektronikos institutas

 • daktaras Jonas Burauskas
   Disertacija: Koreliacinio metodo tyrimas tikimybių dėsnių pasiskirstymo analizei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algimantas Burba
   Disertacija: Įtampos kokybės kiekybinio įvertinimo ir optimizavimo klausimai miestų elektros tinkluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.11.27
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Domas Būrė
   Disertacija: Sieninių keramikinių medžiagų atsparumas šalčiui artmose eksploatavimui sąlygose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.25
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Leningrado akademiko V. Obrazcovo geležinkelių transporto inžinierių institutas

 • daktaras Gintautas Bureika
   Disertacija: Etanolio panaudojimo transporto mašinų variklių degalams galimybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.25
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Bronislovas Burgis
   Disertacija: Skaitmeninių struktūrų suskaidymo gedimų diagnostikos efektyvumo padidinimui metodų sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.12.01
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Marija Burinskienė
   Disertacija: Dviračių eismo charakteristikų tyrimas ir jo pritaikymas miestuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.04.12
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Maskvos V. Kuibyševo inžinerinis statybos institutas

 • daktaras Raimondas Burkovskis
   Disertacija: Vidinių ir išorinių veiksnių įtaka geležinkelio ir jūrų transporto sąveikai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.29
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Arūnas Burlingis
   Disertacija: Apdailos keraminių plytų atsparumas klimato poveikiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.06.22
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Architektūros ir statybos institutas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Linas Burneika
   Disertacija: Gaminio konstrukcijos sudarymo naudojant sudedamąsias dalis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.12
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Burneikis
   Disertacija: Nuotėkio pasiskirstymas vienų metų bėgyje ir jo nustatymo metodika vandens ūkio skaičiavimuose Nemuno upės pavyzdžiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.06.09
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Tomas Burokas
   Disertacija: Superplačiajuosčių lėtinimo ir kreipimo sistemų modeliavimas ir analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.23
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Justinas Burvys
   Disertacija: Dolomitinių kalkių karbonatbetonio plonasienių vibruotų dirbinių stiprumo padidinimo būdai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.08.28
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Alfredas Busilas
   Disertacija: Skenavimo įrenginių su pjezoelektrine vibropavara sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.09
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Andrius Buska
   Disertacija: Makrostruktūros ir kitų fizinių savybių įtaka mineralinės vatos gaminių gniuždymo rodikliams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.14
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Leonas Bušma
   Disertacija: Aerostatinės pakabos dinamikos ir stabilumo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.19
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Antanas Butėnas
   Disertacija: Kiaušinių surinkimo ir rūšiavimo paukštydėse proceso tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.01.04
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Jonas Butkevičius
   Disertacija: Vienpusio eismo organizavimo efektyvumo tyrimai miestuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.05.22
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Kijevo automobilių ir kelių institutas

 • daktaras Saulius Butkevičius
   Disertacija: Sunkiasvorio įtaka automobilių kelių asfaltbetonio dangos funkcionavimo trukmei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.31
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Alina Butkienė
   Disertacija: Fermentinių sūrių ir sviesto kokybės ir technologijos priklausomybė nuo rapso kiekio karvių racione
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.20
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vologdos pienininkystės institutas

 • daktaras Rita Butkienė
   Disertacija: Informacijos sistemai keliamų funkcinių reikalavimų specifikavimo metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.03.01
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Algis Butkus
   Disertacija: Palyginamieji oru aušinamo dyzelio su ketiniais ir bimetaliniais cilindrais tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.04.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Algis Butkus
   Disertacija: Eksploatacinių faktorių įtaka vidaus degimo variklių darbo kokybei
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.06.16
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Donatas Butkus
   Disertacija: Dirbtinės kilmės radioaktyviosios inertinės dujos aplinkoje: moksliniai tyrimai ir techniniai sprendimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.05.20
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Ričardas Butkus
   Disertacija: Žemės ūkio ir pramoninių traktorių darbo zonų apšviestumo reikalavimų pagrindimas ir priemonių komplekso jiems įvykdyti paruošimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.22
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Traktorių gamybos mokslinis gamybinis susivienijimas "NATI"

 • daktaras Ričardas Butkus
   Disertacija: Pieno baltyminės sutraukos savybės ir jos susidarymo pabaigos nustatymas, gaminant srius, varškę ir kefyrą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.24
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vologdos pienininkystės institutas

 • daktaras Stanislovas Butkus
   Disertacija: Racionalių medžio drožlių plokščių parametrai korpusinių baldų gamyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.18
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Maskvos miško technokos institutas

 • daktaras Vidmantas Butkus
   Disertacija: Techninių priemonių ir degalų sąnaudų normatyvų sukūrimas mechanizuotų žemės ūkio darbų energijos sąnaudų pagrindu (Lietuvos Respublikos ūkių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.02.14
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Leningrado žemės ūkio institutas

 • daktaras Rimantas Butleris
   Disertacija: Sudėtingo diskretinio-tolydinio tipo technologinio objekto valdymo ekspertinės sistemos žinių vaizdavimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.02.05
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“