FIZINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

C

 • daktaras Dmitrij Celov
   Disertacija: Laiko eilučių agregavimas, deagregavimas ir tolima priklausomybė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.10
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Henrikas Cesiulis
   Disertacija: Kompleksų susidarymas ir elektrodiniai procesai rodaniniuose sidabravimo elektrolituose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.04.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Viktoras Chadyšas
   Disertacija: Baigtinės populiacijos parametrų statistiniai įvertiniai esant imties rotacijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.01.28
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Veronika Charlušienė
   Disertacija: Magnetinių kobalto-volframo-vanadžio dangų elektrolitinio išskyrimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.03
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Sergejus Chotianovičius
   Disertacija: Polarizacinių procesų kinetika nusodinant varį ir cinką, veikiant kai kuriais organiniais priedais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.03.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Sergejus Chotianovičius
   Disertacija: Katodinių procesų kinetikos tyrimas elektronusodinant platiną, paladį bei rodį ir kai kuriuos lydinius
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1978.05.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Tautvydas Cibas
   Disertacija: Neuro tinklų kompleksiškumo kontrolė: reguliarizacija ir požymių parinkimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.12.18
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Paryžiaus XI universitetas

 • daktaras Inga Cibulskaitė
   Disertacija: Nedidelių energijų rentgeno fotonų sklaidos procesų modeliavimas jonizuojančiosios spinduliuotės dozimetrijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.04
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vilma Cicėnienė
   Disertacija: Klaipėdos uosto pramoninio komplekso kūrimosi ir vystymosi problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.11.15
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Leningrado valstybinis universitetas

 • daktaras Piotras Cimmperman
   Disertacija: Plonųjų manganitų sluoksnių tyrimas stipriuose impulsiniuose elektriniuose ir magnetiniuose laukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Frederick Clarke
   Disertacija: Faradėjaus efekto tyeimai siauratarpiuose puslaidininkiuose: optinė alternatyva Holo matavimams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.05.08
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“