HUMANITARINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

C

 • daktaras Jevsej Ceitlin
   Disertacija: Vsevolodo Ivanovo literatūriniai-kritiniai požiūriai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.01.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos V.Lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Aleta Chomičenkienė
   Disertacija: Baltų ir tocharų kalbų santykiai (leksikos gretinimas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.07
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jurga Cibulskienė
   Disertacija: Konceptualioji metafora Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkimų diskursuose.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.03.03
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Regina Cicėnienė
   Disertacija: LKP veikla stiprinant respublikos darbo žmonių estetinį auklėjimą (1959-1965 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.20
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Cidzikaitė
   Disertacija: Veidu į kitą - etninių mažumų įvaizdis lietuvių prozoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Ilinojaus universitetas (Čikagoje)

 • daktaras Liucija Citavičiūtė
   Disertacija: Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaro poveikis lietuvių raštijos ir knygos kultūrinei plėtotei XVIII-XIX amžiuje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.20
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Daiva Citvarienė
   Disertacija: Ideologiniai Lietuvos meno diskurso pokyčiai XX a. paskutiniajame dešimtmetyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.11.28
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Remigijus Civinskas
   Disertacija: Lietuvos miestiečių luomas ir jo struktūros nuo 1795 m. iki XIX a. vidurio
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.17
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“