SOCIALINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

C

 • daktaras Vilija Celiešienė
   Disertacija: Studentų kalbos kultūros tobulinimo prielaidos techniškųjų universitetų akademinėje aplinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Ieva Cesevičiūtė
   Disertacija: Studentų komunikacinės kompetencijos ugdymas tikslinėje edukacinėje aplinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vitalijus Charitonovas
   Disertacija: Lietuvos informacinio skaičiavimo potencialo gamybinio aparato vystymo bei panaudojimo ekonominės problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Eugenijus Chlivickas
   Disertacija: Masinės gyvenamosios statybos organizavimas miestų statybos įmonėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.03.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Centrinis tipinio ir eksperimentinio gyvenamųjų namų projektavimo mokslo tyrimų projektavimo institutas

 • daktaras Pranas Chmieliauskas
   Disertacija: Pirminio linų apdirbimo fabrikų gamybinių pajėgumų nustatymo ir analizės metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.02.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Jelena Chmieliauskienė
   Disertacija: Moterų judėjimas tarybinės visuomenės demokratizavimo sąlygomis (sociologijos tyrimo patirtis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.06
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: TSKP CK visuomenės mokslų akademija

 • daktaras Gintaras Chomentauskas
   Disertacija: Tarpasmeninių santykių atspindys diagnostiniame šemos piešinyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.04.05
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Teodoras Chomentauskas
   Disertacija: Lietuvos TSR pieno pramonės gamybinis pajėgumas ir jo išnaudojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Virginija Chreptavičienė
   Disertacija: Dalykinės komunikacijos raštu mokėjimų ugdymas administravimo universitetinėse studijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.09.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas ir Lietuvos Kūno kultūros institutas

 • daktaras Nijolė Cibulskaitė
   Disertacija: Matematikos mokymo humanizavimas V-je pagrindinės mokyklos klasėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Česlovas Rimantas Cibulskas
   Disertacija: Kaimo mažakomplekčių mokyklų, esančių tame pačiame vidurinio mokymo mikrorajone, valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.11.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gintautas Cibulskas
   Disertacija: Švietimo subjektų pasipriešinimui edukaciniams pokyčiams įtaką darantys veiksniai: Lietuvos švietimo reformos atvejis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.06
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Diana Cibulskienė
   Disertacija: Įmonių kapitalo struktūros modeliavimas finansų rinkos globalizacijos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Solveiga Cirtautienė
   Disertacija: Šiuolaikinė neturtinės žalos atlyginimo, kaip civilinių teisių gynimo būdo, koncepcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.18
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Simona Crisafulli
   Disertacija: Universiteto studentų profesinės identifikacijos procesas socialinių mokslų studijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.23
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Alfredas Cvetkauskas
   Disertacija: Maisto produktų kokybinis įvertinimas produktų asortimento planavimo modeliuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Liaudies ūkio akademija prie SSRS ministrų tarybos
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“