TECHNOLOGIJOS MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

C

 • daktaras Nemira Cechanavičienė
   Disertacija: Aukšto dažnio lauko tranzistorių Y parametrų matavimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.08
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Hilerijus Vytautas Cechanavičius
   Disertacija: Mikroelektroninių storaplėvių įrenginių, skirtų matavimo prietaisams, tyrimai ir projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.31
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Renata Chadyšienė
   Disertacija: Ultravioletinės spinduliuotės pokyčių aplinkoje tyrimas ir vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.16
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Algirdas Chaladauskas
   Disertacija: Specialiųjų veiksmų ir priemonių, aprūpinančių fronto aviacijos karinių dalinių kovinį gyvibingumą aerodrome, racionalaus metodo pagrindimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.23
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: 30-sis centrinis aviacijos ir kosmoso technikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Olegas Charinas
   Disertacija: Spalvoto vaizdo elektrofotografinių aparatų pagrindinių mazgų konstrukcijos optimizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.03.20
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos poligrafijos institutas

 • daktaras Andrius Chaziachmetovas
   Disertacija: Etaloninių ilgio matų lyginimo rezultatų įvertinimas dispersinės ir regresinės analizės metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.14
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Alfredas Chmieliauskas
   Disertacija: ESM tinklų protokolo specifikavimo ir kompleksinio tyrimo metodų sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.04.21
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Latvijos mokslų akademijos elektronikos ir skaičiavimo technikos institutas

 • daktaras Sangaudas Jonas Chodočinskas
   Disertacija: Įrankinio plieno mikrostruktūros, terminio ir termocheminio apdirbimo įtakos atskyrimo štampų patvarumui tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.15
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Česlovas Christauskas
   Disertacija: Elektros tinklų išvystymo, įvertinant patikimumą analizės metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.06
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: SSRS mokslų akademijos Sibiro skyriaus sibiro energetikos institutas

 • daktaras Julius Christauskas
   Disertacija: Asfaltbetonio mišinių gamybos kontrolės tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.29
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aurelija Cicėnaitė
   Disertacija: Organinių junginių koncentracijos ore tyrimai pusiau pralaidžių membranų metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.03.26
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vaidotas Cicėnas
   Disertacija: Bekontakčiam paviršinių akustinių bangų žadinimui skirtų ultragarsinių matavimo keitiklių sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.05
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gintaris Cinelis
   Disertacija: Rekonstruojamų gamybinių pastatų projektinių sprendimų automatizuotas vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.28
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Maskvos V. Kuibyševo inžinerinis statybos institutas

 • daktaras Alfredas Ciparis
   Disertacija: Magnio junginių tirpumo tyrimai azoto-fosforinių trąšų gamyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.11
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Leningrado technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Ciparis
   Disertacija: Masės kaita skystoje fazėje absorbcinėse kolonose su įkrovomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1952.06.25
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos D. Mendelejevo cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Ciparis
   Disertacija: Ekstraktyvinės rektifikacijos proceso, naudojant selektyviais priedais druskas, tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1966.05.17
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Leningrado technologijos institutas

 • daktaras Viktoras Cirtautas
   Disertacija: Sinchroninio švytuojančio judesio variklio darbo su stūmokliniu kompresoriumi tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.01.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Antanas Ciūnys
   Disertacija: Sapropelio liejimo ant menkaverčių žemių technologijos tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.11
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Sąjunginis A. Kostiakovo hidrotechnikos ir melioracijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Igoris Cypinas
   Disertacija: Tiltų svyravimai veikiant paslankiai apkrovai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.29
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“