FIZINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

D

 • daktaras Daiva Dabkevičienė
   Disertacija: Citotoksinio poveikio skatinama citokinų VEGFA irIL-la(alfa) raiška in vitro ir in vivo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.24
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jurgita Dabulytė
   Disertacija: Difuzijos ir šilumos procesų nehomogeninėse terpėse kompiuterinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.30
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Elena Dagienė
   Disertacija: Juostoje analizinių funkcijų asimptotinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.04.28
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Marija Dagienė
   Disertacija: L-histidino ir L-ornitino N-aciliniai dariniai, turintys di(2-chloretil)amino grupę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Valentina Dagienė
   Disertacija: Algoritmavimas vidurinėje mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.05.24
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus universitetas ir Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Alevtina Dagys
   Disertacija: Šiaurės Sibiro toariniai daktilioceratidai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.11.21
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Novosibirsko valstybinis universitetas

 • daktaras Liliana Dagys
   Disertacija: Koriakijos - Anadyrio regiono šiaurinės dalies paloogeno ir ankstyvaus neogeno vulkanizmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.29
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos litosferos institutas

 • daktaras Rimantas Jonas Dagys
   Disertacija: L-lizinamidazės kinetinė cherakteristika siekiant sukurti L-lizino gavimo technologiją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Leningrado Lensovieto technologinis institutas

 • daktaras Mindaugas Dailidė
   Disertacija: "6-Pakeistų 2-amino-4okso (arba amino)tieno[2,3-d]pirimidino darinių sintezė ir DHFR inhibicinis aktyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Inga Dailidienė
   Disertacija: Hidroklimatinių sąlygų kaitos ypatumai Baltijos jūros Lietuvos pakrantėje ir Kuršių mariose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.04.13
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algirdas Damaševičius
   Disertacija: Pagrindinių požeminio vandens eksploatacinių išteklių šaltinių įvertinimas Lietuvos TSR vandenvietėse pagal režiminių stebėjimų duomenis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.03.21
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Sąjunginis hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Algimantas Danauskas
   Disertacija: Vandenilio jonų išsikrovimo ribinių difuzinių srovių tyrimas nikelio sulfato tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Renata Danielienė
   Disertacija: Intelektualaus kompiuterinio raštingumo testų konstravimo metodo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.22
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Romualdas Danielius
   Disertacija: Fotosintezuojančių molekulinių kompleksų pikosekundinė spektroskopija parametrinių šviesos generatorių pagalba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.01.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos SSR MA Fizikos institutas

 • daktaras Almantas Danilevičius
   Disertacija: Fenoksihidroksipropilhidroksietilceliuliozės gavimas ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.08
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Marija Danilevičiūtė
   Disertacija: Akrilamido sąveika su baltymų nukleofilinėmis grupėmis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.02.03
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Sigitas Dapkūnas
   Disertacija: Automatizuoto eksperimento intensyvus programavimas, naudojant BASIC kalbą minikompiuterinėse sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.11.28
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Leonas Dapkus
   Disertacija: Kadmio ir galio teluridų sluoksnių substruktūros rentgenografiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.04.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alfonsas Darbutas
   Disertacija: Nemuno upės vaginiai procesai ir antropogeninio faktoriaus įtaka jiems
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.04
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Adolfas Dargys
   Disertacija: Germanio ir silicio elektronų energijos relaksacijos tyrimai superaukšto dažnio srovės harm. pagalba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.11.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Adolfas Dargys
   Disertacija: Priemaišinis ir tarpvalentinis tuneliavimas elementariuose puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.11.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Marytė Daškevičienė
   Disertacija: Organinių fotopuslaidininkių su alkoksigrupėmis iš 1-(karbazol-9-il)-2, 3-epoksipropano darinių sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.12.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Romualdas Daubaras
   Disertacija: Neries upės baseino hidrocheminė charakteristika, formavimasis ir savaiminis apsivalymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vidmantas Daugirdas
   Disertacija: Lietuvos teritorinio administracinio suskirstymo istorinė geografinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.10.28
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Liudmila Daugvilienė
   Disertacija: Amilozės ir celiuliozės struktūrinių modifikacijų fizinių-cheminių ir cheminių savybių lyginamasis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos tekstilės institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Daujotis
   Disertacija: Kai kurių sidabro lydinių elektronusodinimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.04.10
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Daujotis
   Disertacija: Krūvio pernešimas neorganinių jonų elektrocheminėje absorbcijoje ant metalinių paviršių.
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.05.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Dalia Daujotytė
   Disertacija: HhaI metiltransferazės sąveika su DNR ir aktyvus bazės išsukimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.08
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Egidijus Daukšas
   Disertacija: Aromatinių augalų ekstrahavimo fluidiniu CO2 proceso ir gautų ekstraktų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.20
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vaclovas Daukšas
   Disertacija: Dualūs optimaliojo valdymo uždavinių tiesinėmis diferiancialinėmis lygtimis sprendimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.16
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos V.Lenino valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vitas Daukšas
   Disertacija: Bendro ditretalkilmetanų ir jų ciklinių analogų sintezės metodo sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.02.08
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos D.Mendelejevo chemijos technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Vitas Daukšas
   Disertacija: 1,4-benzodioksano dariniai (sintezė, farmakologinis aktyvumas, cheminės ir optinės savybės)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1967.04.20
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Vytautas Daunoravičius
   Disertacija: Rašto ženklų struktūrinis-statistinis modelis ir atpažinimo algoritmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.04.15
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Žydrūnas Daunoravičius
   Disertacija: Denatūratų ir ryškiklių nustatymas chromatografiniais ir elektromigraciniais metodais.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.01
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimantas Dautartas
   Disertacija: Perspektyvių blizgodarių katodinė elgsena ir veikimas praskiestuose nikeliavimo elektrolituose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Eduardas Stanislovas Davidavičius
   Disertacija: Medžiagos pernešimo įtakos įvertinimas, naudojant nestacionarius elektrodinių procesų tyrimo metodus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.04.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Lina Davulienė
   Disertacija: Pernašos Lietuvos jūriniuose vandenyse modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Gediminas Davulis
   Disertacija: Kai kurie globalinio tiesinio programavimo uždaviniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.03.06
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Latvijos P. Stučkos valstybinis universitetas

 • daktaras Stanislovas Dedulevičius
   Disertacija: Tarpelektroninių dūžių įtaka kinetinėms puslaidininkių savybėms silpnai kaitinančiame elektriniame lauke
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aldona Julė Degutienė
   Disertacija: Di-(2-chloretil) aminofenilalkalinių N-oksidų ir 4-morfolinofenilalkaninių rūgščių sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Degutis
   Disertacija: Aromatinės eilės 2-chloretilaminų, turinčių amidines jungtis, sintezė ir jų kitimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.06.03
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozas Degutis
   Disertacija: Diferencialinio operatoriaus, netiesiškai priklausančio nuo parametro, kraštinis uždavinys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.11.27
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Degutis
   Disertacija: Alkilinančių junginių aril-2-halogenalkilaminų darinių tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1972.09.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimgailė Degutytė
   Disertacija: N-(karbamoilalkil) -3H- indolio,-3,-4-dihidroizochinolinio druskos ir iš jų gaunamos naujos heterociklinės sistemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gintaras Deikus
   Disertacija: Analitinis žematemperatūrinės triptofaninės baltymų liuminescencijos spektrų aprašymas remiantis fizikiniu modeliu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.12.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Rusijos mokslų akademijos Teorinės ir eksperimentinės biofizikos institutas

 • daktaras Algis Kazys Deksnys
   Disertacija: In - Te sistemos plonų sluoksnių būvis ir savybės 50-60 at.% Te srityje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.10.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dovilė Deltuvienė
   Disertacija: Asimptoniniaiskleidiniai didžiųjų nuokrypių zonose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.03
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Irana Dembinskienė
   Disertacija: 5- ir 6-oksibenzodioksanų-1,4 alkilamino eteriai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.01.08
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Aleksandr Dementjev
   Disertacija: Elektronų ir neutronų spinduliavimas, judant sukryžmintuose magnetiniame ir elektriniame laukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Aleksandr Dementjev
   Disertacija: Lazerio impulsų erdvinės tūrinės struktūros pakeitimas nestacionariose priverstinėse sklaidose ir keturbangėse sąveikose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1992.06.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos MA fizikos institutas

 • daktaras Andrej Dementjev
   Disertacija: Puslaidininkių nonokristalų optinis netiesiškumas ir jo panaudojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Paulius Demkinas
   Disertacija: Geležies grupės pereinamųjų metalų T jonų kationinio pakeitimo priemaišų elektroninio spektro teorinis tyrimas junginiuose AII BVI ir AIII BV, imant pavyzdžiu ZnSe ir GaP
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Marytė Dervinytė
   Disertacija: Anglinių fazių sintezė iš azoto turinčių kopolimerų ir anglinių medžiagų paviršiaus tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.02.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algirdas Deveikis
   Disertacija: Mikroskopinis lengvųjų egzotinių branduolių aprašymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.10.31
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas ir Fizikos institutas

 • daktaras Jan Devenson
   Disertacija: Trumpabangiai InAs/AISb kvantiniai kaskadiniai lazeriai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Larisa Dicevičienė
   Disertacija: Ledyninio akumuliacinio reljefo struktūriniai - geomorfologiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.04.27
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Valdas Dičiūnas
   Disertacija: Statistinių ir neuroninių klasifikatorių efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.07.04
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Remigijus Didžiapetris
   Disertacija: Aminorūgščių, jų esterių ir peptidų N-fenilacetilinių darinių sintezės ir hidrolizės reakcijų, katalizuojamų penicilinacilaze, fiziko - cheminis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.03.03
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Steponas Didžiulis
   Disertacija: Paladžio ir paladžio-nikelio lydinio elektrolitinio nusodinimo proceso tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Vytautas Dieninis
   Disertacija: Heterogeninė trivalenčio chromo oksidacija švino dioksidu sieros rūgšties tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.02
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Gervydas Dienys
   Disertacija: Aromatinių aminų alkilinimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.02.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Gervydas Dienys
   Disertacija: N-nukleofilų prisijungimo prie aktyvuotos etileninės jungties reakcijų tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.06.07
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Vincentas Dienys
   Disertacija: Elektroninio germanio ir silicio elektrinio laidumo anizotropijos tyrimai stipriuose elektriniuose laukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.01.01
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vincentas Dienys
   Disertacija: Relaksaciniai reiškiniai puslaidininkiuose silpnai kaitinančiuose elektriniuose laukuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1981.12.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Arvydas Dikčius
   Disertacija: Vario elektrolitinio nusodinimo mechanizmo iš cianidinių tirpalų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.04.07
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Gintaras Dikčius
   Disertacija: Pikosekundinės trukmės efektyvi parametrinė šviesos impulsų generacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.02.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos SSR MA Fizikos institutas

 • daktaras Asta Dikčiuvienė
   Disertacija: Kai kurie N-2-chloretiliniai benzimidazolo dariniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.01.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vidmantas Dikinis
   Disertacija: Cinko ir kadmio chromatavimo proceso rūgščiuose šešiavalenčio chromo tirpaluose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Danguolis Diliūnas
   Disertacija: Nemuno ir Nėries slėnių (Lietuvos ribose) požeminis vanduo ir jo panaudojimo stambiam vandens tiekimui perspektyvos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.05
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos geocheminių problemų laboratorija ir Baltarusijos geologinė žvalgybos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Algirdas Petras Dilys
   Disertacija: Vandens ir cheminių elementų apytaka kalvotame Rytų Lietuvos agro-ir miško landšafte
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.02.28
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas ir Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Nijolė Dirvianskytė
   Disertacija: Citoaktyvūs arilserinų dariniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.09.10
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Mykolas Dobkevičius
   Disertacija: Centrinės Pabaltijo arterinio baseino dalies arterinio vandens resursų formavimosi sąlygų analizė eksploatacijos procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.01
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Sąjunginis hidrogeologijos ir inžinęrinės geologijos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Mykolas Dobkevičius
   Disertacija: Aeracijos zonos uolienų filtracinių savybių nustatymo tyrimas ir tobulinimas (Lietuvos teritorijos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.09.25
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geologijos institutas

 • daktaras Prančiškus Rimgaudas Dobrovolskis
   Disertacija: Etilpiridinbromidinio aliuminiavimo elektrolito tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aleksas Domarkas
   Disertacija: Apie vienpusių uždavinių kvazitiesinėms elipsinėms ir parabolinėms lygtims sprendinių glodumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.12.23
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Aloyzas Domarkas
   Disertacija: Akustoelektriniai nestabilumai ir akustooptinė sąveika indžio stibide
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gediminas Simonas Dosinas
   Disertacija: Kai kurių geležies grupws elementų energijos spektrų ir elektrinių dipolinių perėjimų teorinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algirdas Dragūnas
   Disertacija: Sudėtingų deimanto tipo puslaidininkių tyrimas Mesbauerio spektroskopijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Evaldas Drąsutis
   Disertacija: Ekspertinė skaitmeninių schemų diagnostikos sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.11.23
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Ramutis Drazdys
   Disertacija: Elektronografinė kamera astronominiams tyrimams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Ukrainos SSR MA vyriausioji astronomijos observatorija

 • daktaras Aleksandras Dreimanas
   Disertacija: Keturparametrinė tiesių daugdara keturmatėje projektyvinėje erdvėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.02.16
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Driaunys
   Disertacija: Lietuvių šnekamosios kalbos segmentavimo ir fonetinio atpažinimo tyrimas naudojant LTDIGITS garsyno įrašus.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.14
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Audrius Driukas
   Disertacija: Bakteriofago T4 genų rIII ir 30.9 ekspresijos reguliacijos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.20
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Biochemijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Vitas Drunga
   Disertacija: Sidabro elektrodo paviršiaus būvis cianidiniuose tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Vida Drungilaitė
   Disertacija: Kai kurių alifatinės, aromatinės ir heterociklinės eilės beta-aminoketonų ir jų darinių sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Paulius Drungilas
   Disertacija: Algebrinių skaičių aukščiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.05
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rūta Druteikienė
   Disertacija: 239,240 Pu skilimo gamtinėse sistemose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.01.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas, Puslaidininkių fizikos institutas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas ir Vilniaus Gedimino technikos unversitetas

 • daktaras Gediminas Dubauskas
   Disertacija: Junginių, aktyvuotų lantanidais, spektroskopinės duomenų bazėsmedžiaginis ir matematinis aprūpinimas bei jos naudojimas lazerinių kristalų tyrimuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.01.31
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Rusijos MA radiotechnikos ir elektronikos i-tas

 • habilituotas daktaras Artūras Dubickas
   Disertacija: Kai kurių algebrinių skaičių ir algebrinių logaritmų artiniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.10.12
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Artūras Dubickas
   Disertacija: Algebrinių skaičių paskirstymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.02.17
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Aleksandras Dubickas
   Disertacija: Stabilizuoto polipropileno mechanocheminės destrukcijos ypatumų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.22
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Audrius Dubietis
   Disertacija: Galingų pikosekundinių impulsų netiesinė spūda, vykstant trijų bangų sąveikai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.11.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Fizikos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Juozapas Dubra
   Disertacija: Kuršių marios kaip nuotakinių vandenų priemėjas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.31
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Dučinskas
   Disertacija: Asimptoninė statistinio klasifikavimo rizikos analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.17
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Julius Dudonis
   Disertacija: Chemiškai aktyvių jonų implantacijos dengimo procese įtakos į plėvelių SiO ir Al formavimosi ypatybėms ir gautų plėvelių savybėms tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.03.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Nijolė Dukštienė
   Disertacija: Bendras seleno su variu ir kadmiu elektronusodinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Ona Dulkytė
   Disertacija: Lietuvos varliagyvių fauna ir ekologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.01.15
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Sąjunginis vandens tiekimo, kanalizacijos, hidrotechninių įrenginių ir inžineinžinerinės hidrogeologijos mokslo tyrimų in-tas

 • daktaras Marytė Dumbliauskienė
   Disertacija: Terminių žemėlapių kvalimetrinė analizė (Lietuvos Respublikos kartografinių leidinių komunikacinės kokybės pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.05.19
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

 • daktaras Kastytis Dundulis
   Disertacija: Vilniaus miesto rajono smėlių deformacinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.12.30
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Leningrado G. Plechanovo kalnakasybos institutas

 • daktaras Narcizas Duobinis
   Disertacija: Aromatinių epoksipropilaminų oligomerų sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.12.02
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Grigorijus Duškesas
   Disertacija: Elektrono pagavimo atomo branduoliu tikimybių santykių teorinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.05.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

 • daktaras Ina Irena Džekčiorienė
   Disertacija: Išsūdymo proceso nagrinėjimas vandeniniuose skruzdžių rūgšties tirpaluose tenzimetrinių ir ultragarsinių tyrimų pagalba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.22
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Gintautas Dzemyda
   Disertacija: Optimizavimo uždavinių struktūros analizės panaudojimas optimizavimo efektyvumui didinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.14
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Dalė Dzemydienė
   Disertacija: E - tinklų taikymas sprendimus palaikančių informacinių sistemų probleminės srities koncepcinio modelio sudarymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.05.12
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus universitetas ir Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Alfonsas Džiūvė
   Disertacija: Nikelio dangų, gaunamų iš paprastų nikeliavimo elektrolitų, struktūriniai kitimai priklausomai nuo elektrolizės sąlygų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ona Danutė Džiūvienė
   Disertacija: Kai kurių citostatinių rūgščių ir hidrazidų junginiai su angliavandeniais ir jų metabolizmo produktais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.03.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“