HUMANITARINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

D

 • daktaras Romualdas Dabkus
   Disertacija: Ekonomikos ir politikos santykis socializmo ir komunizmo statyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.15
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Dagys
   Disertacija: Reduktyvistinės sąmonės teorijos šiuolaikinėse filosofijos kontroversijose.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.28
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Romas Dailidėnas
   Disertacija: Lituanizmai senojoje baltarusių raštų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos J. Kolaso kalbotyros institutas

 • daktaras Augustinas Dainys
   Disertacija: Kalbos duotis Wittgensteino ir Heideggerio filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.23
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Teresa Dalecka
   Disertacija: Vilniaus polonistika 1919-1939 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.07
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lenkijos mokslų akademijos Literatūros tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Damušis
   Disertacija: Lietuva Prancūzijos Rytų -Europos politikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.07.02
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Tomsko universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Damušis
   Disertacija: Baltijos kraštai antitarybinėje Prancūzijos imperialistinėje politikoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.05.23
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Elena Danilaitė
   Disertacija: Brūkšniuota keramika Lietuvoje (kai kurie duomenys lietuvių etnogenezės klausimu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.04.05
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Milda Julija Danytė
   Disertacija: Anthony Trollope romano teorija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.10.13
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Kanados Toronto universitetas

 • daktaras Daiva Dapkutė
   Disertacija: Lietuvių išeivijos liberaliosios srovės genezė: politiniai - organizaciniai aspektai (1945 m. -šešto dešimtmečio pabaiga).
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.16
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Adelė Darginavičienė
   Disertacija: Religijos ir klerikalizmo kritika Zigmo Aleksos - Angariečio darbuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.05.14
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irena Darginavičienė
   Disertacija: Bejungtukiai priešpastatymo ryšiai šiuolaikinėje anglų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.04.07
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos valstybinis M. Torezo pedagoginis užsienio kalbų institutas

 • daktaras Marius Daškus
   Disertacija: Tarminių faktų pateikimas lietuvių leksikografijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.09
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Feliksas Daubaras
   Disertacija: Prūsų hidronimija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.10.02
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Solveiga Daugirdaitė
   Disertacija: Moteriškumo reprezentacija naujausioje lietuvių moterų prozoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 • daktaras Vilma Daugirdaitė
   Disertacija: Lietuvių lalavimo dainos: lyginamasis tyrimas latvių, baltarusių, lenkų apeigų ir tautosakos kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.24
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jurgita Daugmaudytė
   Disertacija: Praeities raiška italų ir lietuvių kalbose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.04.30
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Viktorija Daujotytė
   Disertacija: Jurgis Baltrušaitis (monografija)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.01.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Viktorija Daujotytė
   Disertacija: Lietuvių filosofinė lyrika
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.05.03
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Zigmas Jonas Daunora
   Disertacija: Lietuvos gyvenviečių sistemų formavimo ir plano struktūros tobulinimo uždaviniai agropramoninės integracijos eigoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.02.28
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Centrinis miestų statybos mokslo tyrimų ir projektavimo institutas

 • daktaras Gražina Daunoravičienė
   Disertacija: Žanro ir žanrinės sąveikos problema šiuolaikinėje muzikoje (1975-1985 m. lietuvių muzika)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.20
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos konservatorija

 • daktaras Rasa Davidavičienė
   Disertacija: 'Gyvenimas pasaulis' fenomenologijoje ir L. Wittgensteino 'gyvenimo forma'
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.13
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Miroslav Davlevič
   Disertacija: Vilniaus lenkų kilmės jaunimo socialinio dialekto leksika (pagal anketinius tyrimus).
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Varšuvos universitetas

 • daktaras Liutauras Degėsys
   Disertacija: Gnoseologijos problemos Džordžo Santajanos filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.02.21
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Algirdas Degutis
   Disertacija: Reikšmės problema lingvistinėje filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.07.20
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Latvijos mokslų akademijos istorijos institutas

 • daktaras Ieva Deimantaitė
   Disertacija: "Dvasios polėkio" sklaida Tolimųjų Rytų menininkų intelektualų tradicijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.15
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija, Kultūros, filosofijos ir meno institutas

 • daktaras Daiva Deltuvienė
   Disertacija: Mažosios Lietuvos oikonimai (XIV-XVIII a.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.04.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Neringa Dičiuvienė
   Disertacija: Rajono aptarnavimo faktoriaus rekšmė mažo miesto vystymui LTSR rajonų centrų pavyzdžiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.09.15
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Dalia Dijokienė
   Disertacija: Istoriniai priemiesčiai: genezė, raida, vertė, tvarkymas, (Lietuvos miestų pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.22
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jūratė Eugenija Dikšaitė
   Disertacija: Būdo aplinkybių reiškimo būdai dabartinėje vokiečių kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.09.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Greifsvaldo Ernst-Moritz-Arndt universitetas

 • daktaras Ala Diomidova
   Disertacija: Pasternakas ir Faustas: kognityviniai vertimo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aleksandras Dobryninas
   Disertacija: B.Lonergano Transcedentalinis tomizmas: kritinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.13
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Vydas Dolinskas
   Disertacija: Simonas Kosakovskis. Politinė ir karinė veikla Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 1763-1794 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.04.24
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Leonidas Donskis
   Disertacija: Kultūros krizės ir jų filosofinė refleksija (O.Spenglerio, A.Toyonbee ir L.Mumfordo istoriosofinių koncepcijų istorinė-metodologinė analizė)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.11
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Linara Dovydaitytė
   Disertacija: Ekspresyvumo kategorija sovietmečio Lietuvos tapyboje: meniniai ir sociopolitiniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.24
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Liucija Gražina Drąsutienė
   Disertacija: Viduriniosios mokymo grandies fortepijono pedagogika Tarybų Lietuvoje 1940-1980 m. m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.14
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Valstybinė konservatorija

 • daktaras Adomas Drazdauskas
   Disertacija: Dabartinės anglų kalbos neprocesinio kvalikatyvinio tarinio struktūra ir semantika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.10.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Marija Liudvika Drazdauskienė
   Disertacija: Fatinė kalbos funkcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.11.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Marija Liudvika Drazdauskienė
   Disertacija: Kontakto raiškos funkcija anglų kalbos funkciniuose stiliuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.10.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Marija Drėmaitė
   Disertacija: Pramonės architektūra Lietuvoje 1920-1940 metais: istorinė raida, stilistiniai ypatumai, kultūrinė reikšmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.03.31
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Liucijus Albertas Dringelis
   Disertacija: Gydomosios kūno kultūros ir klimato terapijos kompleksų kurortuose architektūrinė-planinė organizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.03.05
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Leningrado inžinerinis statybos institutas

 • daktaras Gražina Droessiger
   Disertacija: Apie episteminio modalumo raiškos priemones vokiečių ir lietuvių kalbose. Intervių kaip pokalbio rūšies tyrimai remiantis komunikacine-pragmatine modalumo samprata
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Hans Harry Droessiger
   Disertacija: Šiuolaikinės vokiečių kalbos metaforikos funkciniai komunikaciniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.01.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Erfurto pedagoginė aukštoji mokykla

 • daktaras Leta Dromantienė
   Disertacija: Lietuvos KP veikla plėtojant Tarybų Lietuvos ir broliškų respublikų liaudies švietimo darbuotojų bendradarbiavimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.07.19
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vincentas Drotvinas
   Disertacija: Sudurtiniai daiktavardžiai XVI-XVIII a. lietuvių raštuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.04.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Genovaitė Dručkutė
   Disertacija: Oskaras Milašius ir Lietuva
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.04.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Albinas Drukteinis
   Disertacija: Objektiniai santykiai dabartinėje lietuvių kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vaida Drukteinytė
   Disertacija: Sintagminiai veiksmažodinės metaforos požymiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.04
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Erika Drungytė
   Disertacija: Vytauto Bložės kūryba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 • daktaras Stanislovas Dubauskas
   Disertacija: Universalių mokslinių bibliotekų knygų fondų komplektavimo ir naudojimo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.22
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Maskvos valstybinis kultūros institutas

 • daktaras Kęstutis Dubnikas
   Disertacija: Katalikiška modernioji teologija JAV (David'o Tracy teologinės koncepcijos kritinė analizė)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.28
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Artūras Dubonis
   Disertacija: Lietuvos didžiojo kunigaikščio leičiai XIII-XVI a.: lietuvių ankstyvojo feodalizmo visuomenės tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.10.31
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Carmen Caro Dugo
   Disertacija: Antonio Buero Vallejo ir Don Kichoto mitas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Dublino universitetas

 • daktaras Romualdas Dulskis
   Disertacija: Katalikiška ekumenizmo samprata antroje XX-ojo amžiaus pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.08.22
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Kauno teologijos fakultetas

 • daktaras Vytautas Dumbliauskas
   Disertacija: Santuokos ir šeimos tarpusavio ryšys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.02.17
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ana Dundaitė
   Disertacija: Seniausiojo rusų kalbos istorijos periodo priesaginių daiktavardžių darybos modeliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.11.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSRS mokslų akademijos rusų kalbos institutas

 • daktaras Jurgis Rimas Dvarionas
   Disertacija: Lietuvių kompozitorių koncertai smuikui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.02.22
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Maskvos P. Čaikovskio valstybinė konservatorija

 • daktaras Daiva Dženkaitienė
   Disertacija: Muzikos erdvės struktūra Renesanso polifonijoje ir jos projekcija šiuolaikinėje muzikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.21
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 • daktaras Judita Džežulskienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos substantiva mobillia (mobilieji daiktavardžiai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“