SOCIALINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

D

 • daktaras Vilija Dabrišienė
   Disertacija: Pedagogo veikla individualizuojant ugdymo programas Lietuvos bendrojo lavinimo vidurinėje mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.01
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Rūta Dačiulytė
   Disertacija: Savarankiškumo ugdymas rengiant technologijų mokytojus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Stanislavas Dadelo
   Disertacija: Lietuvos teisės akademijos studentų fizinis lavinimas taikant saviugdą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.04.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Lina Dagilienė
   Disertacija: Finansinių vertinimo metodų parinkimas investavimo ir valdymo tikslams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.04.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Anda Leda Dagytė
   Disertacija: Dokumentų blankų klastojimo ir nusikalstamo panaudojimo išaiškinimas ir įspėjimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.24
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Sąjunginis nusikalstamumo priežasčių tyrimo prevencinių priemonių rengimo institutas

 • daktaras Ina Dagytė
   Disertacija: Studentų mokslinio tyrimo darbo organizavimo raida Lietuvos aukštosiose mokyklose 1940-1981 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Joana Judita Dailidienė
   Disertacija: Antrųjų metų vaikų aktyvaus žodyno vystymasis ir jo formavimas paveikslėliais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.10
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Joana Judita Dailidienė
   Disertacija: Vaiko kalba - vaiko dvasia
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1998.05.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Latvijos universitetas

 • daktaras Juozas Vitolis Dainauskas
   Disertacija: Finansų vaidmuo formuojant ir naudojant statybos pagrindinius fondus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Vytautas Dalangauskas
   Disertacija: Metalo gaminių asortimento formavimas ir gamybos tobulinimas Lietuvos pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.11.24
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Aldona Valerija Dambrauskaitė
   Disertacija: Darbo procesų normavimas ir jų tobulinimas prekinėse kiaulių fermose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Asta Dambrauskaitė
   Disertacija: Sandorių pripažinimo negaliojančiais teisinės pasekmės – Lietuvos ir Prancūzijos teisės lyginamieji aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.05.18
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Ona Danutė Dambrauskaitė
   Disertacija: Lietuvių rašto kriminalistinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.29
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Albertas Algirdas Dambrauskas
   Disertacija: Kooperatinės prekybos cirkuliacijos kaštų analizės ir planavimo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.03.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos kooperacijos in-tas

 • daktaras Genovaitė Dambrauskienė
   Disertacija: Lokalinis darbo santykių reguliavimas gamybiniuose susivienijimuose (pagal LTSR medžiagą)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.16
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: SSRS MA valstybės ir teisės institutas

 • daktaras Matas Damidavičius
   Disertacija: Kvalifikuotos darbo jėgos reprodukcija TSRS išplėstinės komunizmo statybos laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.04.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Milda Damkuvienė
   Disertacija: Klientų suvokiama ilgalaikių santykių su aukšto kontakto paslaugų organizacija vertė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.11
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aldona Damulienė
   Disertacija: Racionalios mitybos įdiegimo pramonės įmonėse klusimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.05.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kijevo prekybos ekonomikos institutas

 • daktaras Eugenijus Danilevičius
   Disertacija: Asmenybės profesinės interiorizacijos modeliavimas mokymo turinio kaitoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.18
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Gintautas Danišauskas
   Disertacija: Teisinė paslauga policijos veikloje: probleminė lyginamoji analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.27
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Petras Vladas Danisevičius
   Disertacija: Pėdsakai kaip daiktiniai įrodymai tarybinėje kriminalistikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.04.16
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos teisės institutas

 • daktaras Mindaugas Dapkus
   Disertacija: Lietuvos ekonominė politika ūkio restruktūrizacijos požiūriu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Mečislovas Dargvainis
   Disertacija: Ekonominis darbo organizavimas tarybiniuose ūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Latvijos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Valdonė Darškuvienė
   Disertacija: Spausdinimo įrenginių vystymo mokslinių techninių programų ekonominis pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Lina Darulienė
   Disertacija: Konkurencijos tesės taikymo ypatumai reguliuojant bankų veiklą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.20
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Ramūnas Darulis
   Disertacija: Lietuvos valstybinio valdymo sistemos pertvarkymas socialinės ekonominės transformacijos procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.06.27
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Vladas Daugėla
   Disertacija: Kopijavimo aparatūros vystymo techninės ekonominės problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.01
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vladas Daugėla
   Disertacija: Greitai besivystančių techninių sistemų programinio - tikslinio planavimo metodologija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1981.11.04
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado P. Toljačio inženerinis ekonomikos institutas

 • daktaras Rasa Daugėlienė
   Disertacija: Žinių raiškos vertinimo žiniomis grįstoje ekonomikoje instrumentarijaus teorinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.29
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Tarptautinė aukštoji vadybos mokykla (ISM)

 • daktaras Dalia Daujotaitė
   Disertacija: Veiklos audito modelis viešojo sektoriaus valdymui modernizuoti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.17
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Sigitas Daukilas
   Disertacija: Strateginių mokėjimų ugdymas panaudojant techninės diagnostikos bei technines mokymo priemones
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA mokymo knygų ir mokymo priemonių mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Darius Daukšas
   Disertacija: Transnacionalizmo iššūkiai pilietybei ir etniškumui šiuolaikinėje Lietuvoje: Lietuvos tautinių mažumų ir lietuviškos migracijos atvejai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.17
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Inga Daukšienė
   Disertacija: Laisvas darbuotojų judėjimas pagal Europos Bendrijos teisę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.21
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Janina Daukšytė
   Disertacija: Jaunesniojo amžiaus moksleivių dvikalbystės formavimo psichologinės-pedagoginės sąlygos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.03.13
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Dautaras
   Disertacija: Vyresniųjų paauglių kraštotyros tyrimo mokėjimų ugdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.10.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vaclovas Davalga
   Disertacija: Kolūkių ir tarybinių ūkių ekonominiai ryšiai, jų reikšmė visuomeninei gamybai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.05
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Aukštoji partinė mokykla prie TSKP CK

 • daktaras Tomas Davulis
   Disertacija: Lietuvos darbo teisės integracijos į Europos Sąjungos teisinę sistemą problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.20
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Mindaugas Degutis
   Disertacija: Rinkiminio elgesio dinamika Lietuvoje 1992-2001 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.02.01
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Artūras Deltuva
   Disertacija: Aamenybės saviraiška ilgalaikėse jaunimo lyderių mokymo grupėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.25
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Edita Dereškevičiūtė
   Disertacija: Pradinių sąlygų ir grupės procesų įtaka komandos efektyvumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.02.27
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Julius Dermontas
   Disertacija: Auklėtojų ir nuteistųjų mažųjų grupių pedagoginė sąveika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.17
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Bronius Dešukas
   Disertacija: 3000 m su kliūtimis bėgikų rengimo ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.05.20
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos srities valstybinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Vygantas Didžiulis
   Disertacija: Korporacinis valdymas ir jo vystymosi tendencijos Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.25
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jonas Dieninis
   Disertacija: Statybos tikimybinių organizacinių technologinių normatyvų sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.09.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos MTI

 • daktaras Vytautas Dikčius
   Disertacija: Vadovo įtaka pritaikant marketingo koncepciją įmonės veikloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.20
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jurgis Dilba
   Disertacija: Pagrindinių darbo našumo kėlimo statyboje būdų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Regina Dilienė
   Disertacija: 5-6 metų amžiaus vaikų fizinio aktyvumo ugdymo sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.10.20
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Klaipėdos universitetas

 • daktaras Indrė Dirgėlienė
   Disertacija: Būsimųjų pedagogų tautiškumo ugdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Aistė Diržytė
   Disertacija: Onkologinių pacientų kognityvinės schemos, ligos sąveika ir ląstelinis imunitetas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.14
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Danuta Diskienė
   Disertacija: Aukštųjų mokyklų ekonominio potencialo naudojimo problemos ir įvertinimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado P.Toljačio inžinerijos - ekonomikos in-tas

 • daktaras Romualda Ona Dobranskienė
   Disertacija: Moksleivių produktyviosios saviraiškos formavimas mokyklos ir aplinkos sąveikos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.11.20
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algis Dobravolskas
   Disertacija: Liaudies gerovė: politekonominis aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Bronius Dobrovolskis
   Disertacija: Skiriamųjų sakinio dalių preliminarinio mokymo problema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.04.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Povilas Domeika
   Disertacija: Lietuvos žemės ūkio įmonių apskaitos mechanizavimo būklė ir tobulinimo būdai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.10.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado žemės ūkio i-tas

 • habilituotas daktaras Povilas Domeika
   Disertacija: Žemės ūkio gamybos valdymo informacinio aprūpinimo organizavimas, panaudojant personalinius kompiuterius ir jo ekonominis efektyvumas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.12.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

 • daktaras Leonidas Donskis
   Disertacija: Ideologijos ir utopijos pabaiga? Moralinė vaizduotė ir kultūros kritika XX amžiuje: įvadas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.05.15
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Helsinkio universitetas

 • daktaras Aistė Dovalienė
   Disertacija: Santykių marketingo ypatumai plėtojant teatro produktų rinką
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.09.30
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Miglė Dovydaitienė
   Disertacija: Tėvų skyrybas patyrusių vaikų pažeidžiamumas ir jo įveika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.07
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Romualdas Drakšas
   Disertacija: Mirties bausmės istoriniai, komparatyviniai ir filosofiniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.03.19
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Anna Drakšienė
   Disertacija: Dirbančiųjų nepilnamečių teisės pažeidimų prevencija (pagal Lietuvos TSR medžiagą)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.11.25
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Sąjunginis nusikalstamumo priežasčių tyrimo irprevencinių priemonių rengimo institutas

 • daktaras Stasys Drazdauskas
   Disertacija: Bendrosios sutarčių teisės vienodinimo įtaka Lietuvos sutarčių teisei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.06
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Povilas Drėgūnas
   Disertacija: Apvalieji kūnai vidurinės mokyklos matematikos kurse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.05.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Rolandas Drejeris
   Disertacija: Naujų paslaugų modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.02.10
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: VGTU

 • daktaras Boleslovas Algimantas Drilingas
   Disertacija: Pagrindiniai gamybiniai fondai ir svarbiausių technologinių įrenginių panaudojimo rezervai Lietuvos TSR tekstilės pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.12.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Oleg Drobitko
   Disertacija: Krovinių multimodaliniai vežimai: teisiniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.20
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Mykolas Dromantas
   Disertacija: Komandinis darbas Lietuvos organizacijose: diagnostinis aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.26
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Rimantas Dromantas
   Disertacija: Laukininkystės darbo kolektyvų organizavimas ir materialinio skatinimo tobulinimas Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Greta Drūteikienė
   Disertacija: Organizacijos įvaizdžio kūrimo procesas ir jo vadyba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.02.21
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Zofija Dubauskaitė
   Disertacija: Darbo našumo didinimo rezervai Lietuvos TSR buitinio gyventijų aptarnavimo įmonėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.05.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Jonas Dubauskas
   Disertacija: Baudžiamoji - teisinė socialistinės nuosavybės apsauga nuo grobimų Lenkijos Liaudies Respublikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.29
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Sąjunginis nusikalstamumo priežasčių tyrimo ir prevencinių priemonių rengimo institutas

 • daktaras Valentinas Dubinas
   Disertacija: Darbo redukcija ir jos reikšmė socializmo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.10.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Jolita Dudaitė
   Disertacija: Kokinių matematinio raštingumo kaita edukacinės ir mokymosi aplinkų aspektu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytas Dudinskas
   Disertacija: Gyvulininkystės specialistų darbo laiko panaudojimas ir vadovavimo tobulinimas Lietuvos TSR kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.04.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gitana Dudzevičiūtė
   Disertacija: Kredito įstaigų sektoriaus vystymasis Lietuvos ūkyje: poveikis ekonomikos augimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Rita Dukynaitė
   Disertacija: Lietuvos gimnazijų parengties ir ugdomosios veiklos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Stasys Dulinskas
   Disertacija: Kūno kultūros plėtotė ir kai kurių Lietuvos TSR įmonių dirbančiųjų vyrų fizinio tobulinimo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.04.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • daktaras Arūnas Dulkys
   Disertacija: Euro zonos plėtros politinė ekonomija: asimetrijos ir holistinis požiūris
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Audronė Dumčienė
   Disertacija: Vakarinių skyrių studentų neauditorinio savarankiško darbo intensyvinimo keliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Daiva Dumčiuvienė
   Disertacija: Rinkos struktūros ir įmonių elgsenos bei veiklos rodiklių sąveika: teorinis įvertinimas ir reikšmė ekonominei politikai.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.10.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kęstutis Duoba
   Disertacija: Organizacijų virtualumo raiška įvairiose Lietuvos ekonominės veiklos rūšyse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.30
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Lilija Duoblienė
   Disertacija: Mąstymo ugdymas mokant filosofijos gimnazijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Hans Duwe
   Disertacija: Savivaldybinio planavimo informacinių sistemų parengimas nekilnojamo turto investicijoms skatinti, atsižvelgiant į buvimo vietos kokybę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.21
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Raimundas Dužinskas
   Disertacija: Socialinės ekonominės gyvulininkystės darbuotojų stabilizavimo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.02.24
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Sąjunginis žemės ūkio ekonomikos, darbo ir valdymo mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Džiugas Dvarionas
   Disertacija: Vaikų elgsenos koregavimas žaidimų terapija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.10.08
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Danutė Dvilevičienė
   Disertacija: Bendrojo produkto paskirstymo įtaka kolūkinės gamybos raidai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.11.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozapas Dvilevičius
   Disertacija: Asmeninių ir kolektyvinių materialinių interesų derinimas kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.11.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stasė Dzenuškaitė
   Disertacija: Paauglių humaniškų santykių idealas ir jo formavimas klasės vadovo darbe
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.12.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algimantas Dževečka
   Disertacija: Aukštesniųjų klasių moksleivių mokymosi interesų ryšys su jų atminties ir mąstymo ypatumais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.02
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Ukrainos SSR psichologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Algimantas Dziegoraitis
   Disertacija: Konkursas tarybinėje civilinėje teisėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.05.22
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Audrius Dzikevičius
   Disertacija: Prekybinio portfelio rizikos valdymas banke
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.04.04
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“