BIOMEDICINOS MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

E

 • daktaras Audronė Eidukaitė
   Disertacija: Imunokompetentinių ląstelių funkcijos ir jų aktyvacija endometriozės atveju
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.09
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas, Imunologijos institutas

 • daktaras Andrej Eidukaitis
   Disertacija: Fraktalinė dimensija širdies ritmo variabilumo vertinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.22
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Novosibirsko valstybinis pedagoginis universitetas

 • daktaras Natalija Eigėlienė
   Disertacija: Steroidinių hormonų įtaka krūties audiniui: in vitro tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Bernardas Eimaitis
   Disertacija: Skydliaukės auglių kompleksinė diagnostika naudojant elektrorentgenografiją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Maskvos A.Gerceno onkologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Zenonas Eimontas
   Disertacija: Antilimfocitinio serumo, gama-globulinų ir antigeno įtaka kai kuriems imunologiniams rodikliams paršelių eksperimentinės trichocefaliozės atveju
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.01.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Leonas Eitminavičius
   Disertacija: Pelkinių dirvožemių fizinių ir agrocheminių savybių įvertinimas ir jų kartografavimo metodikos tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.12.14
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Irena Eitminavičiūtė
   Disertacija: Lietuvos oribatidai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.12.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Irena Eitminavičiūtė
   Disertacija: Dirvožemio bestuburių gyvūnų kompleksų formavimosi dėsningumai velėninių jaurinių dirvožemių zonoje antropogeniniame poveikyje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1982.12.21
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSSR mokslų akademijos A. Severcovo gyvūnų evoliucinės morfologijos ir ekologijos institutas

 • daktaras Genoefa Eitmontienė
   Disertacija: Biologinių priemonių efektyvumo šiltnamiuose (voratinklinės erkės - Tetranuchus urticae fitoseiuliaus (phytoseiulus persimilis) ekologiniai ir agrocheminiai pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.11.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sąjunginis augalų apsaugos MTI

 • daktaras Badri El Aawar
   Disertacija: Gimdos kaklelio vėžio diagnostikos ir gydymo metodų įvertinimas Lietuvoje 1998-2000 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Pavel Elsakov
   Disertacija: Storosios žarnos vėžio ankstyvoji diagnostika panaudojant fibrokolonoskopiją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.12.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Arūnas Emeljanovas
   Disertacija: Sportinių žaidimų ir ciklinių sporto šakų poveikis 11- 14 metų berniukų širdies ir kraujagyslių sistemai bei motorinių ir sensomotorinių gebėjimų raidai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.02.09
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Žilvinas Endzinas
   Disertacija: Dozuota pneumokompresija kompleksiniame ligonių, sergančių pooperacinėmis ventralinėmis išvaržomis, priešoperaciniame paruošime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.04
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Maskvos I.Sečenovo 1-as medicinos institutas

 • daktaras Milda Endzinienė
   Disertacija: Vaikų epilepsijos epidemiologija Kauno mieste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.01.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • habilituotas daktaras Pranciškus Erelis
   Disertacija: Hipertoninės ligos paplitimas ir kai kurios jos patogenezės, klinikos ir eigos ypatumai Mažeikių rajone
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.06.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Pranciškus Erelis
   Disertacija: Infekcinio nespecifinio (reumatoidinio) poliartrito ir distrofinių atramos-judėjimo aparato ligų paplitimas tarp Lietuvos pramonės įmonių darbininkų ir dviejų mikrorajonų gyventojų
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1971.01.18
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Darius Ereminas
   Disertacija: "Lietuvos avialinijų" pilotų darbo sąlygų ir organizmo psichofiziologinių pokyčių įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.07.02
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Eglė Ereminienė
   Disertacija: Kairiojo skilvelio funkcijos pokyčiai ankstyvuoju ir vėlyvuoju periodu po rekonstrukcinės mitralinio nesandarumo korekcijos (doplerechokardiografinio tyrimo duomenys)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Regina Erlickytė
   Disertacija: Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) radialiojo prieaugio formavimosi dėsningumai kintant ,,Akmenės cemento“ ir ,,Achemos“ teršalų išmetimams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.21
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Ali Ertürk
   Disertacija: Biogeninių medžiagų apkrovos modeliavimas estuarinėse lagūnose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.27
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Valė Estko
   Disertacija: Kiaulių atpenėjimo efektyvumas racionais praturtintais fermentiniais preparatais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.08
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Estijos A. Melderio gyvulininkystės ir veterinarijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Algimantas Antanas Eviltis
   Disertacija: Kai kurie elektrolitų apykaitos pakitimai lėtinio kraujotakos sistemos nepakankamumo atvejais ir jų dinamika, gydant širdį veikiančiais glikozidais, diuretikais ir pregninu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.11.17
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Egidijus Eviltis
   Disertacija: Arterinė hipertenzija ir jos kontrolės galimybės teritorinėje terapinėje apylinkėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.05
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Valensas Ežerinskas
   Disertacija: Kalcio migracijos tyrimai Lietuvos TSR vakarinėje dalyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.06
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Nijolė Janina Ežerinskienė
   Disertacija: Azoto trąšų įtaka javams Lietuvos TSR Vakarinėje dalyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.25
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Mindaugas Ežerskis
   Disertacija: Didelio meistriškumo graikų-romėnų imtynininkų širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinių rodiklių kaita metiniame treniruotės cikle
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.01.15
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“