FIZINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

E

 • daktaras Tadas Ebersonas
   Disertacija: Radiodiapazono lokalizuotų elektromagnetinių bangų puslaidininkiuose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Olegas Eicher
   Disertacija: Piridino darinių sintezė ir jų savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • habilituotas daktaras Marija Eidukevičienė
   Disertacija: Karbonatų išplovimo gylis kaip kriterijus moreninių nuogulų amžiui nustatyti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.02.13
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Marija Eidukevičienė
   Disertacija: Lietuvos rūgščių dirvožemių kalkinimo optimizavimo geocheminis ir geografinis pagrindimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.05.25
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimantas Eidukevičius
   Disertacija: Atsitiktinių procesų optimalusis stabdymas keliais stabdymo momentais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.03.01
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gediminas Eidžiūnas
   Disertacija: Cd Hg Te implantuotų B+ ir Zn Hg Te epitaksinių sluoksnių optiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Nijolė Sofija Eitminavičienė
   Disertacija: Lietuvos landšaftų struktūros kaita 1865-1965 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.02.25
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas ir Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Aistė Elijio
   Disertacija: Imties klasterizacijos efektai statistiniuose švietimo tyrimuose.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.27
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Sauliu Endriuška
   Disertacija: Trimačių algebrinių daugdarų, sluoksniuojamų konikomis , vidurinis jakobianas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.15
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos matematikos in-tas

 • daktaras Kazimieras Eriksonas
   Disertacija: Kai kurie sudėtingų atominių spektrų teorijos daugiakonfiguraciniame artutiniame klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.02.08
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Zigmas Ežerskis
   Disertacija: Fenolio ir jo chlorintų darinių elektrocheminės oksidacijos procesų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas, Vilniaus universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“