HUMANITARINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

E

 • habilituotas daktaras Alfonsas Eidintas
   Disertacija: Klasių kova ir KP veikla Lietuvoje 1919-1920m. pirmoje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.18
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Alfonsas Eidintas
   Disertacija: Lietuvių emigracija į Šiaurės ir Pietų Amerikos šalis 1868-1940 m.
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.04.10
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aušra Eidukaitytė
   Disertacija: Katalikų dalyvavimo politikoje pastoracinė intelektualizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.04.27
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Rūta Eidukevičienė
   Disertacija: Anapus lyčių kovos. Tradiciniai moters paveikslo aspektai Marie Luise Kaschnitz, Gabriele Wohmann ir Brigitte Kronauer prozoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.07.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Saarlando universitetas

 • daktaras Dalia Eidukienė
   Disertacija: Vokietijos socialdemokratų partijos socialinio teisingumo koncepcija: teorija ir politika (patirtis ir šiuolaikinis požiūris)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.02
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Rusijos vadybos akademija

 • daktaras Dalia Eigirdienė
   Disertacija: Lietuvių liaudies tekstilės terminologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.30
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Renata Endzelytė
   Disertacija: Šiaurės vidurio Lietuvos vietovardžiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jovita Erichsmeier
   Disertacija: Tikslo, sąlygos ir nuolaidos šalutiniai sakiniai XVI - XVII a. Mažosios Lietuvos autorių raštuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas

 • daktaras Irena Teresė Ermanytė
   Disertacija: Lietuvių kalbos antonimija ir antonimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.01.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“