SOCIALINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

E

 • daktaras Pranciškus Eigminas
   Disertacija: Lietuvos TSR liaudies ūkio aprūpinimo juodaisiais metalais tobulinimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Ričardas Eimutavičius
   Disertacija: Darbininkų kadrų profesinio - kvalifikacinio išvystymo reguliavimas gamybos intensyvinimo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N. Voznesenskio finansų ir ekonomikos institutas

 • daktaras Saulius Eiva
   Disertacija: Stambių įmonių vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Irena Valerija Elijošienė
   Disertacija: Lietuvos pagalbinių mokyklų 4-tų klasių mokinių rusų šnekamosios kalbos vystymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.03.20
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Vida Elskytė
   Disertacija: Verslo pokyčių, susijusių su informacinių technologijų ir telekomunikacijų plėtra, valdymo modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.03.02
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Auksė Endriulaitienė
   Disertacija: Rizikingo sprendimo priėmimą ir rizikingą elgesį sąlygojantys veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.28
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“