TECHNOLOGIJOS MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

E

 • daktaras Michnevič Edvard
   Disertacija: Lenkiamų sluoksniuotų plokštelių modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.08.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Juozas Eičinas
   Disertacija: Variklio D-37M rodiklių tyrimas įsibėgant mašinų - traktorių agregatui (Pagrindiniuose žemės ūkio darbuose - arime, sėjoje, transporte
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.18
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Danielius Eidukas
   Disertacija: Puslaidininkinių diodų pereinamieji procesai ir matavimo aparatūra, reikalinga jų tyrimams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.06.25
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Danielius Eidukas
   Disertacija: Puslaidininkinių prietaisų pereinamųjų procesų analizė ir matavimas subnanosekundiniame diapazone
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1970.12.25
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kęstutis Klemensas Eidukevičius
   Disertacija: Kai kurių lydalų ir stiklų, pagamintų iš cemento gamybos atliekų, savybių ir tinkamumo mineralinės vatos gamybai tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.30
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Marija Eidukevičiūtė
   Disertacija: Rotorinių mašinų vibracijų monitoringo neapibrėžčių ir diagnostikos patikimumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.28
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vaidevutis Eidukonis
   Disertacija: technologinių parametrų ir žaliavos sąstato įtakos metmeninio trikotažo su poliuretaniniais elastomeriniais siūlais savybių tyrimas ir prognozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.01.29
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Valdas Eidukynas
   Disertacija: Nejudamųjų sujungimų sandarinimo elementų kontaktinės sąveikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.02.10
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Andrius Algimantas Eitutis
   Disertacija: Liejamų slegiant detalių tikslumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.22
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Henrikas Elzbutas
   Disertacija: Silikatinio betono ir jo komponentų kai kurių savybių tyrimas dielektriniais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.09.17
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algimantas Jonas Endriukaitis
   Disertacija: Linų galvenų kūlimo technologinio proceso tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.30
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Audronė Endriukaitytė
   Disertacija: Šilumos ir masės mainų proceso sienų akmens vatos sluoksniuose parametrų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.02.13
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vytautas Eva
   Disertacija: Šiluminės apkrovos vietinių padidėjimų pagal vamzdžio ilgį 1itakos kritinių šilumos srautų dydžiui tyrimas, esant prievartiniam vandens ir garo-vandens mišinio tekėjimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.06.29
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: G. Kržižanovskio energetikos institutas

 • daktaras Darius Ezerskis
   Disertacija: Automatizuotų valdymo sistemų programavimo metodikos taikant projektavimo šablonus kūrimas ir taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.24
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Napalys Ezerskis
   Disertacija: Impulsinių įtampos stabilizatorių dinaminių sąvybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.01
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“