FIZINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

F

 • daktaras Leonidas Felas
   Disertacija: Nestacionariniai ir netiesiniai reiškiniai faziniuose virsmuose nematiniuose skystuose kristaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSRS MA A.Šubnikovo kristalografijos institutas

 • daktaras Gražvydas Felinskas
   Disertacija: Euristinių metodų tyrimas ir taikymas ribotų išteklių tvarkaraščiams optimizuoti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.17
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Rišardas Fichmanas
   Disertacija: Dvipusių įvertinimų metodas difrakcijos pro mažas angas teorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.03
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Viktoras Filipavičius
   Disertacija: Abipusė magnetovarža ir skylučių sklaida deformuotuose p-Ge tipo puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.11.22
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Mark Filipovič
   Disertacija: Atskira tariamų lietuvių šnekos žodžių atpažinimo, grindžiamo dirbtiniais neuroninias tinklais ir paslėptais Markovo modeliais, tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.04.19
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vitoldas Filistovičius
   Disertacija: I globalinio pasiskirstymo dėsningumai ir jo koncentracijos aplinkoje matavimas aktyvacinės analizės metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.07.01
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Akademiko E. Fiodorovo taikomosios geofizikos institutas

 • daktaras Arnonas Finkelšteinas
   Disertacija: Elektrai laidaus polimero polipirolo panaudojimas imunoanalizėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Pinchos Fridberg
   Disertacija: Dviejų tūrių per siaurą plyšį elektromagnetinis ryšys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Pinchos Fridberg
   Disertacija: Elektromagnetinių bangų siauruose plyšiuose ir mažose angose difrakcija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1974.03.05
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“