HUMANITARINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

F

 • daktaras Irena Fedorovič
   Disertacija: Česlovas Jankovskis 1905-1929 metų Vilniaus literatūriniame kultūros gyvenime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lenkijos mokslų akademijos Literatūros tyrimų institutas

 • daktaras Karina Firkavičiūtė
   Disertacija: Lietuvos karaimų liturginė muzika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.29
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos akademija

 • daktaras Peisachas Freidheimas
   Disertacija: Marksizmo leninizmo pradininkų veikalų leidimas ir platinimas Lietuvoje iki 1940 m. birželio
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.15
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“