SOCIALINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

F

 • daktaras Sviatoslav Fainberg
   Disertacija: Gyventojų paklausos prognozavimo statistiniai metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.09.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Eugenija Federavičienė
   Disertacija: Žodžių darybos elementų mokymas vyresniajame ikimokykliniame amžiuje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.02.08
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos ikimokyklinio auklėjimo MTI

 • daktaras Oleg Fedosiuk
   Disertacija: Turto prievartavimas: reiškinio raida ir teisinio vertinimo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.09
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės akademija

 • daktaras Natalija Fočenkova
   Disertacija: Kriminalistikos žinių panaudojimas renkant ir tiriant įrodymus administraciniame procese (pagal Rusijos ir Lietuvos praktiką
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.19
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Rusijos Vidaus reikalų ministerijos Kaliningrado teisės institutas

 • daktaras Dalia Foigt
   Disertacija: Retų ir nykstančių gyvūnų ir augalų rūšių teisinė apsauga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.03
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos valstybės ir teisės institutas

 • daktaras Aušra Fokienė
   Disertacija: Profesijos mokytojų neformaliojo ir savaiminio mokymosi didaktinių pasiekimų vertinimo sistemos parametrai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Asta Fominienė
   Disertacija: Verslo inkubatorių veiklos transformacija: analizė ir vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.10
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vilija Bitė Fominienė
   Disertacija: Kūno kultūros mokytojų nuostatos dėl pedagoginės komunikacijos kaip mokinių požiūrio į kūno kultūros ugdymąsi determinantės.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.04.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Bronislovas Freimantas
   Disertacija: Darbo ir gamybos organizavimas specializuotoje kiaulininkystėje Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Eduardas Freitakas
   Disertacija: Šiuolaikinio kapitalizmo energetinės krizės vystymosi ekonominės sąlygos ir dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Monika Frėjutė
   Disertacija: Etninio nepakantumo ir ksenofobijos apraiškos Lietuvos spaudoje ES prevencinės politikos aspektu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.13
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Erika Furman
   Disertacija: Politinės programos ir vyriausybių politika Lietuvoje: sociologinė interpretacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.22
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“