TECHNOLOGIJOS MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

F

 • daktaras Anatolijus Faktorovičius
   Disertacija: Magnetinių diskų su plonu metaliniu magnetiniu sluoksniu kūrimas ir tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.22
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: SSRS prietaisų ministerijos ir mokslų akademijos valdymo problemų institutas

 • daktaras Eglė Fataraitė
   Disertacija: Užpildytų adhezinių kompozicijų elgsenos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.29
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Algimantas Fedaravičius
   Disertacija: ESM feritinių atminties matricų vibracinio pravėrimo koordinatiniais laidais proceso dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.05.18
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Algimantas Fedaravičius
   Disertacija: ESM feritinės atminties surinkimo teorija ir praktika
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.11.22
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos elektroninių mašinų gamybos i-tas

 • daktaras Darius Ferevičius
   Disertacija: Žolės pašarams džiovinimo intensyvinimas mechaninėmis priemonėmis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas, Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Boris Fiks
   Disertacija: Ultragarsinių radiomatavimo prietaisų skiriamosios gebos pagerinimo metodų taikant skaitmeninį signalų apdorojimą tyrimas ir sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.25
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Valerijus Fiodorovas
   Disertacija: Stabilizuotų svyruojančio dažnio generatorių skirtų panoraminiams mikroprocesoriniams grandžių analizatoriams, kūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.09.26
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ramunė Fischer
   Disertacija: Adhezinių kompozicijų su antriniu polietilenu savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.27
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rasa Fliotovienė
   Disertacija: Tiesiškai kietėjančio kūno plokščiojo uždavinio matematiniai modeliai baigtiniais elementais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.08
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“