FIZINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

G

 • daktaras Kęstutis Gadeikis
   Disertacija: "Uodegos" indekso pasikeitimo taško nustatymas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.27
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Saulius Gadeikis
   Disertacija: Klaipėdos miesto inžinerinės geologinės sąlygos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.02.04
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Sonata Gadeikytė
   Disertacija: Urbanizuotų teritorijų mechaninės apkrovos ir geologinės aplinkos sąveikos pasekmių vertinimas ir modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.07
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Roaldas Gadonas
   Disertacija: Polimetininių fotosensibilizuojančių dažų, sugeriančių matomajame diapazone, pikosekundiniai energijos relaksacijos procesai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.10.03
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos SSR MA fizikos institutas

 • daktaras Ernestas Gaidamauskas
   Disertacija: Anijonų įtaka talio (I) absorbcijai ant sidabro elekrodo paviršiaus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.11.13
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Valentas Gaidelis
   Disertacija: Slaptojo elektrofotografinio vaizdo susidarymo metu vykstančių fizikinių procesų ZnO sluoksniuose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.04
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Valentas Gaidelis
   Disertacija: Organiniuose puslaidininkiuose vykstančių fizikinių reiškinių , kurie lemia elektrografinio vaizdo susidarymo procesą, tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1985.06.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aušra Gaidelytė
   Disertacija: Dvigrandės DNR bakteriofagas Bam35: viriono apibūdinimas ir infekcinio ciklo analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.27
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Virginija Gaigalaitė
   Disertacija: Laiko erdvinio proceso ekscensyvinių ir harmoninių funkcijų integralinė išraiška
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.22
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Juozapas Gaigalas
   Disertacija: Lietuvos pleistoceno morenų pagrindinių stratigrafinių horizontų gargždo petrografinė sudėtis, morfologija ir orientacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.10.16
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Juozapas Gaigalas
   Disertacija: Lietuvos pleistoceno litosedimentacinių ciklų ledyninių nuogulų sudėtis, sandara ir formavimasis
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1977.10.04
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Edmundas Gaigalas
   Disertacija: Apie algebrinių skaičių kūnų pirminių skaičių pasiskirstymą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.23
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos matematikos in-tas

 • habilituotas daktaras Gediminas Gaigalas
   Disertacija: Tenzorinė stacionariosios trikdymų teorijos forma ir jos taikymas atomams ir jonams su atvirais sluoksniais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.02.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Gediminas Gaigalas
   Disertacija: Integravimas sukininių ir kampinių kintamųjų atžvilgiu daugiaelektroninių atomų ir jonų tyrimuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2001.09.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Fizikos institutas

 • daktaras Karolis Gaigalas
   Disertacija: Kai kurių organinių priedų įtaka kobalto galvaninių nuosėdų struktūrai ir savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kazimieras Gaigalis
   Disertacija: Landšafto litogeninio pagrindo įtaka Lietuvos upių nuotėkiui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.30
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimantas Pranas Gailius
   Disertacija: Lietuvos prekambro magminiai ir metamorfiniai kompleksai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.02.17
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Brunonas Gailiušis
   Disertacija: Mažų upių išteklių vertinimo ir naudojimo landšaftinis-hidrologinis pagrindimas (Lietuvos TSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.11.16
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Maskvos valstybinis M.Lomonosovo universitetas

 • daktaras Eugenijus Gaižauskas
   Disertacija: Galingo spinduliavimo sąveika su eksitoninėmis būsenomis kietuosiuose kūnuose teorijos klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.10.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos P. Lebedevo fizikos institutas

 • daktaras Asta Gaižauskienė
   Disertacija: Įvairių juodųjų serbentų (Ribes nigrum L.) veislių pumpurų cheminė sudėtis ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Thomas Gajdosik
   Disertacija: CP pažeidimo šaltiniai minimaliame supersimetriniame standartiniame modelyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.03.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vienos technikos universitetas

 • daktaras Jūratė Julija Galčienė
   Disertacija: Pietryčių Lietuvos ežerų vystymasis facijinės analizės pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.27
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Jonas Galdikas
   Disertacija: Superaukšto dažnio triukšmai ir difuzija germanyje ir silicyje stipriame elektriniame ir magnetiniame laukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.04.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Jonas Galdikas
   Disertacija: Pernešimo reiškinių magnetiniuose puslaidininkiuose chalkogenidiniuose chromo špineliuose tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.09.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Anicetas Galdikas
   Disertacija: Baltųjų nykštukių atmosferų modeliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.01.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Estijos mokslų akademijos astrofizikos ir atmosferos fizikos institutas

 • habilituotas daktaras Arvaidas Galdikas
   Disertacija: Masės pernešimo procesų kinetika jonų pluošteliais švitinamų daugiaelemenčių medžiagų paviršiniuose sluoksniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.11.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Augustinas Galeckas
   Disertacija: Puslaidininkinių struktūrų Si- pagrindu tyrimas pikosekundinės šviesos indukuoto atspindžio ir optinės antros harmonikos generacijos metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.09.06
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Arūnas Galkus
   Disertacija: Nuosėdinės medžiagos parametrų sezoninė ir erdvinė dinamika sedimentacijos procese (Nemunas-Kuršių marios-Baltijos jūra)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.04.02
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas ir Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Laima Galkutė
   Disertacija: Daugiakomponenčių paviršių nudulkėjimo inertinių dujų poveikyje kinetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.01.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Audronė Galvonaitė
   Disertacija: Meteorologinių faktorių įtaka atmosferos užterštumui Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.21
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas, Vilniaus pedagoginis universietas

 • daktaras Daina Galvydytė
   Disertacija: Žemaičių aukštumos dirvožemių danga kaip fizinio geografinio komplekso komponentas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.03.30
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Georgijus Gančo
   Disertacija: Elektrofotografinių procesų organiniuose fotopuslaidininkiniuose sluoksniuose tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.05.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Valstybinis S. Vavilovo optikos institutas

 • daktaras Virginija Garbaliauskienė
   Disertacija: Elipsinių kreivių L-funkcijų universalumas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.29
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gelminas Garbauskas
   Disertacija: Objektų, sudarytų iš panašių cheminių savybių elementų, radiometrinės analizės metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.10.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos D.Mendelejevo cheminės technologijos institutas

 • daktaras Rasa Garjonytė
   Disertacija: Modifikuotų elektroidų, amperometrinių gliukozės sensorių, savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.02.02
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Galina Garmienė
   Disertacija: Navikų ir homologinių normalių audinių lecitinų sudėtis ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.03.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos M.Šemiakino bioorganinės chemijos institutas

 • daktaras Giedrė Garmutė
   Disertacija: Indžio elektrolitinio išskyrimo iš sulfatinių tirpalų proceso tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.11.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Evaldas Leonardas Garška
   Disertacija: Akustoelektroninės sąveikos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.04.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Evaldas Leonardas Garška
   Disertacija: Akustorezistyvusis efektas (akustovarža) pjezopuslaidininkiuose ir sluoksninėse struktūrose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.02.02
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybiniame universitete

 • daktaras Edita Garškaitė
   Disertacija: Pakaitų ir legiravimo efektų įvairiuose granatuose tyrimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ramūnas Garunkštis
   Disertacija: Lercho dzeta funkcijos reikšmių pasiskirstymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.04.20
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Renata Gasparavičiūtė
   Disertacija: Piridino ir piridinolių katabolizmą koduojančių genų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.10
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gražina Gasperavičienė
   Disertacija: Acilpakeistų benzoksaheterociklų cheminė struktūra, elektroniniai absorbcijos spektrai ir kitos savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jelena Gasperovič
   Disertacija: Specifikavimo kalbų funkcionalumo vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.02.22
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Eugenijus Gaubas
   Disertacija: Šviesa indukuota difrakcija nevienalyčiai sužadintuose puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.16
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Eugenijus Gaubas
   Disertacija: Rekombinaciniai procesai ir šviesos sukelti gradientiniai reiškiniai sicilyje ir III-V grupės junginiuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.06.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gintaras Gavėnas
   Disertacija: N-pakeistų akrilamidų reaktingumas reakcijose su azotą turinčiais nukleofilais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vladimiras Gavriušinas
   Disertacija: Netiesinės šviesos absorbcijos priemaišinių ir nuosavų efektų ir jų konkurencijos tyrimai A B grupės puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vladimiras Gavriušinas
   Disertacija: Kristalų spektroskopija ir medžiagotyra netiesinės ir indukuotos šviesos sugerties metodais
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.09.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Martynas Gavutis
   Disertacija: Vienalaikės fluorescencinės interferencinės detekcijos taikymai sudėtingoms biologinėms sąveikoms membranose tirti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.01.10
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Johano Volfgango Gėtės universitetas

 • daktaras Kastytis Gečas
   Disertacija: Statiškai paskirstytų programų semantika ir loginė teorija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.01.06
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Kijevo T.Ševčenkos valstybinis universitetas

 • daktaras Evaldas Vaclovas Gečiauskas
   Disertacija: Kai kurie geometrinių tikimybių uždaviniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.04.27
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vilma Gedaminskienė
   Disertacija: Stibio, bismuto ir kobalto inversinio elektroanalizinio nustatymo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vladas Gefenas
   Disertacija: Alkilintų 2-pirimidinol(tiol)ių - (2-piramidiniloksi)acto rūgščių darinių, w-[2-pirimidiniloksi(tio)acetofenonų bei jų N-izomerų - sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Audronė Gefenienė
   Disertacija: Sunkiųjų metalų katijonų ir oksietilintųjų alkoholių bendros sorbcijos poliakriliniuose katijonituose pusiausvyrų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Laima Gėgžnaitė
   Disertacija: Cinko sulfido kristalofosforų elektroliuminescencijos kai kurie efektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Andrejus Geižutis
   Disertacija: Eksperimentinis aukštadažnių puslaidininkių diodų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Puslaidininkių fizikos institutas

 • daktaras Leonora Živilė Gelumbauskaitė
   Disertacija: Pietryčių Baltijos dugno reljefas ir kai kurios jo tyrimų metodinės problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.02.04
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Kristijonas Genevičius
   Disertacija: Krūvininkų perneša pi - konjuguotuose polimeruose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Fizikos institutas

 • daktaras Danutė Genienė
   Disertacija: Lercho dzeta funkcijų su algebriniu iracionaliuoju parametru ribinės teoremos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.29
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Eugenijus Gentvilas
   Disertacija: Lietuvos glacigeninio reljefo epigenezės pagrindiniai bruožai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.05.28
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Irena Genutienė
   Disertacija: Kai kurių metalų nusodinimo hipofosfitų procesų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.12.01
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Jonas Genys
   Disertacija: Lapuočių rūšių variacijos europoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1949.03.14
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: JAV Mičigano valstijos universitetas

 • daktaras Jonas Genys
   Disertacija: Bendrųjų Dirichlė eilučių ribinės teoremos ir jungtinis universalumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.26
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Marija Ger
   Disertacija: Nck adaptorinio baltymo sąveikosmechanizmas bei vaidmuo Ras aktyvumo reguliavime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.01
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Vaidievutis Ipolitas Geralavičius
   Disertacija: Kainų pusiausvyros sąlygos dinaminiuose ekonominiuose modeliuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.02.26
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Leningrado valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vaidievutis Ipolitas Geralavičius
   Disertacija: Pusiausvyra su tolydiniu kainodaros mechanizmu: egzistavimas, optimalumas, stabilumas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1992.10.22
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos centrinis ekonomikos ir matematikos institutas

 • daktaras Valdas Gerasimas
   Disertacija: Tirpios įmobilizuotos gliukoamilazės stabilizavimo kinetiniai ir termodinaminiai dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.10.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis u-tas

 • daktaras Česlovas Gerasimovičius
   Disertacija: Lydinių sistemos "Aliuminio bromidas-dietilo eteris" elektrolitinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.11.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Erdvilis Gerazimas
   Disertacija: Liuminescencijos ir optinio stiprinimo ypatumai stipriai fotosužadintuose tiesiajuosčiuose puslaidininkiuose su kvantinėmis duobėmis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Natalija German
   Disertacija: Policiklinių aromatinių angliavandenilių ir jų darinių voltamperometrinis nustatymas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.09
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Darius Germanas
   Disertacija: Artimosios ir tolomosios koreliacijos atomų branduoliuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Fizikos institutas

 • daktaras Virginijus Gerulaitis
   Disertacija: Merkio baseino upių slėnių apgyvendinimo raida
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.03
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

 • daktaras Vytautas Getautis
   Disertacija: 1,3-Diheterociklil arba aril-,heterociklil-2-propanolio glicidinių eterių ir 1,3-dioksalanų sintezė ir panaudojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.02
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jolanta Giedraitienė
   Disertacija: Anoduoto aliuminio elektrocheminio dažymo dėsningumų tyrimai vario druskų tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.05.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Bronislavas Giedraitis
   Disertacija: Foninių sieros dioksido koncentracijų atmosferoje nustatymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.04.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gražina Giedraitytė
   Disertacija: Mažos molekulinės masės junginių tirpumo dėsningumai polimeruose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.03
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vaidas Giedrimas
   Disertacija: Komponentinių programų sistemų generavimo metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.05
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Tautvilas Giedrys
   Disertacija: Rekombinacinių centrų susidarymo jonais implantuotuose puslaidininkiuose kinetikos tyrimas indukuoto fotolaidumo metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.03
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Eglė Gineikienė
   Disertacija: Bakteriofago T4 ankstyvųjų promotorių ir ADF - riboziltransferazės ModA mutacinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.20
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Biochemijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Džiugas Gineitis
   Disertacija: Serumo atsako faktoriaus (SRF) vaidmuo greito atsako genų transkripcijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.31
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Londono universitetas

 • habilituotas daktaras Viktorija Gineitytė
   Disertacija: Molekulių UV ir FE spektrų skaičiavimo metodų, paremtų nulinės diferencialinės sanklotos artutinumu valentiniams elektronams, pagrindimas ir taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.04.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Viktorija Gineitytė
   Disertacija: Kokybės sočiųjų organinių molekulių elektroninės sandaros teorijos plėtojimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.10.05
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Fizikos institutas

 • daktaras Linas Giniūnas
   Disertacija: Šviesolaidžiai optinėje konfokalinėje mikroskopijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Šarūnas Gintilas
   Disertacija: Tarpslėninio elektronų persiskirstymo inertiškumas germanyje ir silicyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Liudas Giraitis
   Disertacija: Pavaldžių procesų ribinės teoremos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.04
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Raimondas Giraitis
   Disertacija: Charakteringų aliumosilikatų reakcijų tyrimas, esant intensyvinančių reakcijos priedų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.06.07
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Beatričė Girčienė
   Disertacija: Mangano lydinių su geležies pogrupės metalais elektronusodinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.07.02
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Olga Girčienė
   Disertacija: Aukso elektronusodinimo iš rūgščių tirpalų kinetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.02.07
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Benediktas Girdauskas
   Disertacija: Katodinių procesų ir paladžio galvaninių dangų, nusodinamų iš šarminio ir monoetanolamininio elektrolitų, fizinių cheminių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Valdas Girdauskas
   Disertacija: Mažos trukmės šviesos impulsų susidarymas ir stiprinimas nenuostovios priverstinės sklaidos vyksmuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.10.06
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Dalia Girdauskienė
   Disertacija: Mechaninių įtempių Si, SiO2/Si ir GaAs/Si/Si3N4 dariniuose teorinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Raselė Girgždienė
   Disertacija: Ozono koncentracijų lygio atmosferos pažemio sluoksnyje formavimosi ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSSR valstybinio hidrometereologijos ir gamtos aplinkos kontrolės komiteto gamtos aplinkos ir klimato monitoringo laboratorija

 • daktaras Aloyzas Girgždys
   Disertacija: Atmosferos aerozolio transformacijos tyrimai traseriniu metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSSR MA atmosferos fizikos institutas

 • daktaras Ramutė Giriūnienė
   Disertacija: Akustoelektroninių ir molekulinių procesų kieto kūno ir dujų riboje tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.02.05
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jolanta Girnienė
   Disertacija: 1,3-oksazolidin - 2-tionai iš monosacharidų: reaktingumas bei panaudojimas biomolekulių analogų sintezei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aldas Glemža
   Disertacija: Automatizuoto tankaus įvairiagabaričių radijo elementų išdėstymo metodų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.12.16
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Kazimieras Glemža
   Disertacija: Dvielektronių jonų rezonansinės linijos palydovų intensyvumų teorinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ričardas Glemža
   Disertacija: Adhezijos reiškinių tarp Ni ir Cu galvaninių sluoksnių, su įaugintomis nemetalinėmis dalelėmis, ir termoreaktyvinių polimerų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Giedrė Godienė
   Disertacija: Užstatymo intensyvumo kaitos dėsningumai urbanizuotame kraštovaizdyje ( Lietuvos mietų pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.11
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

 • daktaras Petras Golokvosčius
   Disertacija: Tiesinių diferencialinių lygčių su periodiniais koeficientais sistemų sprendinių aprėžtumas atskirais atvejais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.01.30
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos fizikos matamatikos ir technikos profilio institutas

 • daktaras Jurijus Golosovas
   Disertacija: Apie Gauso matų ekvivalentumo ir ortogonalumo sąlygas ir apie Radono-Nikodimo išvestinės apskaičiavimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.12.09
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Zita Golšteinaitė
   Disertacija: Poliolefinų kristalizacija sąlytyje su kietais paviršiais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.02.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vygintas Gontis
   Disertacija: Aukštos temperatūros plazmos priemaišų spinduliavimo charakteristikos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.01.31
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Natalija Gorochovceva
   Disertacija: Chitozano- metoksipolietilenglikolio skiepytųjų kopolimerų sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Laima Grabauskaitė
   Disertacija: Fosfolipazė C iš Bacillus cereus, gryninimas imobilizacija ir panaudojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.11
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo cheminės technol. i-tas

 • daktaras Donatas Vladas Grabauskas
   Disertacija: Kai kurių geležies grupės atomų ir jonų spektrų teorinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.09.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Grabauskas
   Disertacija: Apie stochastiniais algoritmais generuotų procesų silpnąjį konvergavimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.04.10
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kazimieras Grabliauskas
   Disertacija: Tyrimai ftalazonų srityje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.01.20
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valst. u-tas

 • daktaras Jonas Gradauskas
   Disertacija: Nevienalyčių puslaidininkių, apšviečiamų CO lazerio šviesos impulsais, fotoelektrinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.06.02
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Latvijos universiteto kieto kūno fizikos institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Vidas Gražulevičius
   Disertacija: 9-(2,3-epoksipropil) karbazolo ir 9-(2,3-epitiopropil) karbazolo polimerų sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.11.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Vidas Gražulevičius
   Disertacija: Karbazolo oligomerai ir polimerai. Sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.05.02
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Saulius Gražulis
   Disertacija: Restrikcijos endonukleazių Bse634I ir MunI struktūra ir funkcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Miuncheno technikos universitetas

 • daktaras Sergej Grebinskij
   Disertacija: Tenzorezistyvinis efektas samario monochalkogeniduose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.02.06
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Marius Gregorauskas
   Disertacija: Jūros ir požeminio vandens sąryšio tyrimo metodika Pabaltijo pakrantėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.26
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos geochemijos ir geofizikos institutas

 • daktaras Danutė Greičiūtė
   Disertacija: Alfa-chlor-beta-alktio ir beta-chlor-alfa-alktio izosviesto rėgšties darinių kitimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stanislovas Grevys
   Disertacija: Aukštųjų politionatų ir sulfan-monosulfatų sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Angelė Griciūtė
   Disertacija: Lietuvos kurortų klimatas orais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.02.03
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Regina Ona Griciuvienė
   Disertacija: Elektrolitinio chromavimo proceso tyrimas pertraukiama srove
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.09.22
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Robertas Grigalaitis
   Disertacija: Polinių nanosričių dinamikos dielektrinė spektroskopija feroelektriniuose relaksoriuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Saulius Grigalevičius
   Disertacija: Krūvininkus transportuojančių molekulinių stiklų ir polimerų sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gražina Grigaliūnaitė
   Disertacija: Elektronų pernašos puslaidininkiniuose heterogeniniuose dariniuose tyrimas Monte Karlo metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Gintautas Grigas
   Disertacija: Skaitmeninių skaičiavimo mašinų blokinoi modeliavimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.05
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Grigas
   Disertacija: Sb2 S3 amonio kristalų dielektrinės svarbos tyrimas plačiame superaukštų dažnių diapazone
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.05.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Jonas Grigas
   Disertacija: Faziniai virsmai ir feroelektriniai reiškiniai antimonito šeimos kristaluose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1980.11.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Latvijos mokslų akademijos fizikos institutas

 • daktaras Arūnas Grigelionis
   Disertacija: Apie būtinas ekstremumo sąlygas uždaviniuose su laisvu paviršiumi
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.02.18
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos V.Steklovo matematikos in-tas

 • habilituotas daktaras Bronius Grigelionis
   Disertacija: Laiptuotų atsitiktinių procesų sumų ribinės teoremos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.02.26
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Bronius Grigelionis
   Disertacija: Atsitiktinių procesų teorijos tyrimai(optimalus stabdymas, efektyvūs markoviškumo kriterijai)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1969.04.22
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algimantas Grigelis
   Disertacija: Lietuvos jūros sistemos foraminiferai ir jų stratografinė reikšmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.12.16
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algimantas Grigelis
   Disertacija: Pabaltijo jūros sistemos foraminiferai ir zoninė stratigrafija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1981.05.12
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Sąjunginis geologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Rasa Grigolienė
   Disertacija: Žmogus reprodukcinės sistemos matematinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.17
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Klaipėdos universitetas, Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Konstancija Grigonienė
   Disertacija: Baziniai trifenilmetaniniai ir rodamininiai dažai sieros junginių nustatymo reagentai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Alfonsas Grigonis
   Disertacija: Apšaudimo jonizuotomis atominėmis dalelėmis įtaka difuzinių sluoksnių parametrams bei silicio paviršiaus būklei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.04
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Voronežo valst. universitetas

 • daktaras Rimantas Grigonis
   Disertacija: Didelio stabilumo piko ir subpikosekundiniai pasyvios modų sinchronizacijos lazeriai su neigiamu grįžtamuojju ryšiu ir jų taikymas dažų lazerių sinchroniniam kaupinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.10.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas

 • daktaras Kęstutis Grigoras
   Disertacija: Pikosekundinė fotolaidumo ir elektrinio laidumo kinetika puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Inga Grigoravičiūtė
   Disertacija: Naujų medžiagų sintezė ir kristalinė - redukcinė aukštatemperatūrinių superlaidžių vario oksidų su fluorito tipo struktūriniais sluoksniais chemija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.31
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Tokijo technologijos institutas

 • daktaras Marian Grigorovič
   Disertacija: Keičiamojo jono kompleksavimo įtakos joninių dervų brinkinimui ir sorbcijai tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.09
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Baltarusijos V.Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Asta Grigucevičienė
   Disertacija: Magnetroninių plazminių Mg-Al ir Mg-Al-Zr lydinių struktūrinės, elektrocheminės ir korozinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.05.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimantas Grigutis
   Disertacija: Baigtinio rango homogeninių Abelio grupių be baigtinės eilės elementų tiesioginiai skaidiniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.19
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Leningrado valstybinis universitetas

 • daktaras Rimantas Grikienis
   Disertacija: Vabzdžių skaičiaus dinamikos matematinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.03.29
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos Leningrado mokslo centras

 • daktaras Larisa Grincevičienė
   Disertacija: Cinko elektronusodinimas iš cinkatinių-trietanolamininių ir silpnai rūgščių elektrolitų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.05.31
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Raimundas Grincevičius
   Disertacija: Apie elipsinių ir parabolinių lygčių sprendinius srityse su pusiau tolydinėmis sienomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.03.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Giedrė Grincienė
   Disertacija: Vario (II), švino (II) ir kadmio (II) jonų kompleksai su B - ciklodekstrinu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.02.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Natalija Gražina Griniutė
   Disertacija: Lakų ir dažų plėvelių stiprumo priklausomybė laike
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.11.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos fizikinės chemijos institutas

 • daktaras Liucija Griniuvienė
   Disertacija: Kai kurios atstatymų skaičiaus lokalinės ribinės teoremos daugiamačiu atveju
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.17
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Tomas Grinys
   Disertacija: YSZ-NiO-Ni keraminių dangų formavimas vakuuminiu plazminiu purškimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Hilda Griškevičienė
   Disertacija: Anionų ir ligandų sudėties įtaka elektrodinių procesų kinetikai etilendiamininiuose variavimo elektrolituose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Paulius Grivickas
   Disertacija: Optinė krūvininkų transporto ir fundamentinės absorbcijos studija 4H-SiC ir Si medžiagose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.02.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Švedijos Karališkasis technikos institutas

 • daktaras Vytautas Grivickas
   Disertacija: Nepusiausvyriniai fotoelektriniai procesai stipriai sužadintame silicyje esant krūvio pernešimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.01.16
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Grudzinskas
   Disertacija: Atomo teorijos operatorių matriciniai elementai, kai radialinės orbitalės neortogonalios
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Arūnas Grumadas
   Disertacija: Molekulių vidaus sukimosi potencinės funkcijos nustatymas iš dujų chromatografijos duomenų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Alytis Gruodis
   Disertacija: Polinių molekulių - N, N - dimetilaminobenziliden-1,3-indandiono ir jų darinių elektroninė spektroskopija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.12.22
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rūta Gruškienė
   Disertacija: Katijonizuoti ir polietilenglikoliu modifikuoti chitozano dariniai bei nanodalelės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.07.01
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Viktoras Gružinskis
   Disertacija: Srautiniai nestabilumai balistinio transporto atveju
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.11.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Elona Grybauskienė
   Disertacija: Kolageno ir epoksidinių junginių tarpusavio sąveikos ištyrimas ir gautų produktų savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Laima Gudavičiūtė
   Disertacija: Katodo paviršiaus būsenos įtaka Cu elektrolitinio nusodinimo iš sulfatinių tirpalų kinetikai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Arūnas Gudelis
   Disertacija: Radionuklidų srautų tyrimas Ignalinos AE aplinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.02.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas, Puslaidininkių fizikos institutas ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vytautas Gudelis
   Disertacija: Artimosios infraraudonosios spektro srities polimetininių dažiklių optiškai sužadintų molekulių relaksacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Gudelis
   Disertacija: Lietuvos ir Kaliningrado srities pajūrio raida vėlyvajame glaciale ir postglaciale
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.01.30
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: MA geologijos ir geografijos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Gudelis
   Disertacija: Pabaltijo reljefas ir kvarterio dariniai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1969.04.11
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos geografijos institutas

 • daktaras Gintautas Gudynas
   Disertacija: Apie nelokalių netiesinių pirmos eilės lygčių teoriją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.05.23
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos SSR MA matematikos institutas

 • daktaras Pranas Gudynas
   Disertacija: Ribinės teoremos Markovo grandinėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.13
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vidmantas Gulbinas
   Disertacija: Šviesa indukuotos sugerties koeficianto ir lūžio rodiklio pokytis dažalų tirpaluose esant pikosekundiniam sužadinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.01.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos V.Lenino valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vidmantas Gulbinas
   Disertacija: Labai spartūs kolektyviniai relaksaciniai vyksmai šviesa sužadintose organinių molekulių sistemose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2001.01.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Fizikos institutas

 • daktaras Zenonas Gulbinas
   Disertacija: Drėgmės ir vandenyje tirpių cheminių medžiagų migracija vidutiniškai ir stambiai kalvotose pakraštinių ledyninių darinių agrogeosistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.12.22
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas ir Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Saulius Gulbinskas
   Disertacija: Šiuolaikinių dugno nuosėdų formavimosi ypatumai sistemoje Nemunas-Kuršių marios-Baltijos jūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.02.21
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Laimutis Guoba
   Disertacija: Abipusė difuzija struktūrose: daugiasluoksnė metalizacija - GaAs ir dielektrinė danga - GaAs
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.02.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Asta Guobienė
   Disertacija: Periodinių struktūrų polimeruose formavimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rimantė Guobytė
   Disertacija: Lietuvos paviršiaus geologijos ir geomorfologijos ypatumai bei deglacijacijos eiga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.05
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, geologijos institutas

 • daktaras Vladislovas Guoga
   Disertacija: Kai kurie metalo ir puslaidininkio taškinio ominio kontakto efektai, sąlygoti krūvininkų kaitimo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jūratė Jadvyga Gurevičienė
   Disertacija: Aromatinių ir heterociklinių B-aminoketonų sintezė ir kai kurios reakcijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.02
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Elena Laimutė Gylienė
   Disertacija: Paladžio elektrolitio išskyrimo procesų tyrimas ir tobulesnių paladžiavimo metodų paieškos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ona Gylienė
   Disertacija: Ag(1) redukcijos proceso tyrimas chemiškai nusodinant dangas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.11.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Remigijus Petras Gylys
   Disertacija: Apibrėžiantys branduoliai ir jų taikymai atsitiktinių funkcijų teorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.02.06
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“