HUMANITARINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

G

 • daktaras Eglė Gabrėnaitė
   Disertacija: Reklamos topika: persvazijos instrumentai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Irena Gaidamavičienė
   Disertacija: Moralinio atsakingumo problema Ž. P. Sartro filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.12
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Rūta Gaidamavičiūtė
   Disertacija: Lietuvių muzikos ritmo sutartiniškoji tradicija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.11.18
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos akademija

 • daktaras Ryšard Gaidis
   Disertacija: Prorusiškos politinės orientacijos Lietuvos aukštuomenė (1864-1917 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.16
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Gaidys
   Disertacija: Šiuolaikinės katalikybės etinio mokymo kritika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.01.11
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: SSRS mokslų akademijos Filosofijos institutas

 • habilituotas daktaras Antanas Gaidys
   Disertacija: Katalikiškojo klerikalinio antikomunizmo filosofinių pasaulėžiūrinių pagrindų kritinė analizė
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.11.12
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Aldona Gaigalaitė
   Disertacija: Darbininkų judėjimo pakilimas Lietuvoje pasaulinės ekonominės krizės metais (1929-1934 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1955.05.21
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos ir teisės nstututas

 • daktaras Vita Gaigalaitė
   Disertacija: Dramatinė vaizduotė A. Mickevičiaus kūryboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.05.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Bernardas Gailius
   Disertacija: 1944-1953 m. partizanų karas šiuolaikinėje Lietuvos istorinėje, politinėje ir teisinėje kultūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kazimieras Gaivenis
   Disertacija: Sudėtiniai terminai dabartinėje lietuvių kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.09.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Silvestras Gaižiūnas
   Disertacija: Auklėjimo romanas: žanro tipologija ir poetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Pasaulinės literatūros A.M.Gorkio institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Gaižutis
   Disertacija: Apie meninių vertybių prigimtį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.01.01
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Gaižutis
   Disertacija: Dvasinis kūrybinis menininko potencialas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.01.01
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Žilvinė Gaižutytė
   Disertacija: Meninės kūrybos socialumo problema Pierre‘o Bourdieu ir jo mokyklos meno sociologijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.22
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Liudmila Galinienė
   Disertacija: 1880 - jų metų Dmitrijaus Mamino - Sibiriako romanai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.31
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Elzė Galnaitytė
   Disertacija: Rusų literatūrinės XIX-XX a. kalbos veiksmažodžiai su priešdėliu po -(gretinant su giminingais darybos atžvilgiu lietuvių kalbos veiksmažodžiais)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.05.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSRS mokslų akademijos rusų kalbos institutas

 • habilituotas daktaras Raminta Gamziukaitė
   Disertacija: Tomo Mano novelių pasakojimo struktūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.02.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Tbilisio valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Raminta Gamziukaitė
   Disertacija: Thomo Manno intelektualusis herojus
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.06.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dalia Garalevičienė
   Disertacija: Mikotoksinai ir supeliję pašarai. Įtaka dedeklėms vištoms ir Lietuvos pašarų užkrėstumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.26
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Švedijos žemės ūkio mokslų universitetas

 • daktaras Liudmila Garbul
   Disertacija: XVII amžiaus I pusės kanceliarinės (prikazų) rusų kalbos semantiniai polonizmai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.07.01
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algimantas Garliauskas
   Disertacija: Lietuvos TSR vietinės spaudos vystymasis brandaus socializmo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.10.27
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos instututas

 • daktaras Kazimieras Garšva
   Disertacija: Priegaidės fonologinėje sistemoje (lietuvių kalbos medžiaga)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos kalbotyros institutas

 • daktaras Adolfas Gasiūnas
   Disertacija: Socialistinės demokratijos vystymo ypatybės (metodologinės ypatybės)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.30
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kinga Geben
   Disertacija: Kalbinė savimonė ir kompetencija bei leksikos sluoksniai Vilniaus krašto lenkų kilmės jaunimo kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.08
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lenkijos respublikos Varšuvos universitetas

 • daktaras Rasa Gečaitė
   Disertacija: Metamanierizmo problema XX amžiaus menotyroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.03.14
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija, Kultūros ir meno institutas

 • daktaras Steponas Gečas
   Disertacija: Lietuvos muziejininkystės raida 1940 - 1956 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.29
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto didžiojo universitetas

 • daktaras Kęstutis Gecevičius
   Disertacija: Lietuvos komunistų partijos veikla stiprinant internacionalinį darbo žmonių solidarumą su užsienio šalių proletariatu (1920-1940)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.04.26
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Violeta Gedminienė
   Disertacija: Juozo Apučio poetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.08.30
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Aldis Gedutis
   Disertacija: Mokslo socialinio ir politinio vaidmens sampratos pokyčiai XX amžiuje: nuo Weberio iki Lyotard' o"
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.02.12
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Eugenijus Gefenas
   Disertacija: Šiuolaikinės medicininės etikos problemos: asmens autonomija ir paternalizmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.05.20
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Rimgaudas Geleževičius
   Disertacija: Lietuvos KP veikla organizuojant pramonės objektų statybą respublikoje 1966-1975 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.02.10
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jolanta Gelumbeckaitė
   Disertacija: Linksnių ir prielinksnių konstrukcijų vartosena Jono Bretkūno "Evangelijos pagal Luką" vertime.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.05.04
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas ir Lietuvių kalbos institutas

 • daktaras Arūnas Gelūnas
   Disertacija: Naujoji tvarkos paradigma Nishidos ir Merleau - Ponty filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.21
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas

 • daktaras Aurelija Genelytė
   Disertacija: Liaudiškų fitominų motyvacija (šiaurės panevėžiškių ir kitų lietuvių kalbos tarmių lyginamasis aspektas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Izolda Rita Genienė
   Disertacija: Prepoziciniai atributyviniai junginiai pay-as-you-go (system), mud-and-straw (fishing village), off-the-record (briefing) šiuolaikinėje anglų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.02.11
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algis Tomas Geniušas
   Disertacija: Pakartojimo vaidmuo V.Šekspyro tragedijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.05.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Latvijos valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algis Tomas Geniušas
   Disertacija: Šekspyro poetikos folklorinis - mitologinis substratas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.12.02
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Ema Geniušienė
   Disertacija: Pasyvinės konstrukcijos lietuvių kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.04.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Ema Geniušienė
   Disertacija: Sangąžiniai veksmažodžiai baltų kalbose ir refleksyvų tipologija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.01.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Izolda Gabrielė Geniušienė
   Disertacija: Vėlyvoji V.B.Jeitso poezija. Metodo problema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.02.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Genys
   Disertacija: Miestai Vakarų Lietuvoje XI-XVII amžiais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Bronislovas Genzelis
   Disertacija: Visuomeninės filosofinės minties raida Lietuvoje 19a. pabaigoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.04.27
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Bronislovas Genzelis
   Disertacija: Švietėjiškos idėjos Lietuvos filosofinės minties istorinėje raidoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1974.01.02
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Virginijus Gerdvilis
   Disertacija: Šiuolaikinio gyvenamo būsto funkcinė struktūra Lietuvoje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.30
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Vaclovas Germanas
   Disertacija: Lietuvos KP kova už darbininkų klasės ir valstietijos sąjungos sustiprinimą respublikos žemės ūkio socialistinio pertvarkymo laikot.(1944-1951 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.05.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vaclovas Germanas
   Disertacija: Lietuvos KP veikla stiprinant darbininkų klasės ir valstietijos sąjungą (1944-1962 m.)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1973.05.23
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Saulius Gerulis
   Disertacija: Lietuvių fortepioninė muzika XIXa. pabaigoje - XXa. pradžioje. Stilių ir interpretacijų analizė.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.09.25
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos akademija

 • daktaras Vincentas Rolandas Giedraitis
   Disertacija: Multipriklausomybė posocialistiniu periodu: Lietuvos pavyzdys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.03.25
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Kalifornijos universitetas

 • daktaras Živilė Elena Gimbutaitė
   Disertacija: Mįslė eilėraštyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.10
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Indianos universitetas

 • daktaras Edmundas Gimžauskas
   Disertacija: Baltarusių veiksnys moderniosios Lietuvos valstybės formavimesi: etnopolitinis, politinis, geopolitinis aspektai (1915-1923 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.06
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Leonas Gineitis
   Disertacija: K.Donelaičio "Metai"
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.03.31
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Leonas Gineitis
   Disertacija: Kristijonas Donelaitis ir jo epocha
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1966.11.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Asta Giniūnienė
   Disertacija: Kryžiaus kelias žemaičių vyskupijoje XVIII a. II pusėje - XX a. pradžioje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.04.23
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Judita Giparaitė
   Disertacija: Neveiksmažodiniai nepilnieji šalutiniai sakiniai anglų ir lietuvių kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.07.04
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jurgita Girčienė
   Disertacija: Naujųjų skolinių atitikmenys: struktūra ir vartosena
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.09
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Skaidra Girdenienė
   Disertacija: Sintaksinė priežastingumo raiška dabartinėse vokiečių, lietuvių ir rusų kalbose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.05
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • habilituotas daktaras Aleksas Stanislovas Girdenis
   Disertacija: Mažeikių tarmės fonologinė sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Aleksas Stanislovas Girdenis
   Disertacija: Teoriniai lietuvių fonologijos pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.10.11
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Audronė Girdzijauskaitė
   Disertacija: Kazimieros Kymantaitės kūryba Tarybinio Lietuvos teatro vystymosi kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.21
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: SSRS kultūros ministerijos sąjunginis menotyros mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Juozapas Girdzijauskas
   Disertacija: Lietuvių silabinės - toninės eilėdaros susiformavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.02.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Juozapas Girdzijauskas
   Disertacija: Lietuvių eilėdara: 20 a.
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1982.06.01
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Girininkas
   Disertacija: Vėlyvasis neolitas Rytų Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.25
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Girininkas
   Disertacija: Baltų kultūros ištakos (pagal Narvos kultūros tyrimo duomenis)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1998.11.27
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Linas Girlevičius
   Disertacija: Gynybiniai įrenginiai XIV - XVIII a. Vilniuje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.02.20
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Rimantas Glemža
   Disertacija: Lietuvos TSR architektūros paminklų atgaivinimo darbų metodinės kryptys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.24
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: SSRS kultūros ministerijos menų istorijos institutas

 • daktaras Liudas Glemža
   Disertacija: Lietuvių Didžiosios Kunigaikštystės miestai Ketverių metų seimo laikotarpiu (1788-1792)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.21
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Ona Aldona Glemžienė
   Disertacija: Leksinė anglų kalbos interfevencija JAV Lietuvių kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.10.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Kijevo T. Ševčenko valstybinis universitetas

 • daktaras Audronė Glosienė
   Disertacija: Knygų leidyba ir platinimas Lietuvoje 1918-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.02.17
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vilma Gradinskaitė
   Disertacija: Litos žydų savimonės aspektai diasporos dailėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.28
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • habilituotas daktaras Pranas Gražys
   Disertacija: Turgenevas ir romantizmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.04
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Kazanės valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Pranas Gražys
   Disertacija: Dostojevskis ir romantizmas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1992.06.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Petras Grecevičius
   Disertacija: Pabaltijo kurortų rekreacinio aptarnavimo sistemos architektūrinis-planinis organizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.04.13
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Centrinis miestų statybos mokslo tyrimų ir projektavimo in-tas

 • daktaras Česys Grenda
   Disertacija: Veiksmažodžių junginiai su bendratimi dabartinėje lietuvių literatūrinėje kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.01.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Grenda
   Disertacija: Hiumistiniai ir antichiumistiniai argumentai šiuolaikinėse priežastingumo teorijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.03
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algis Augustinas Gricius
   Disertacija: R.Kreicerio etiudai ir jų vaidmuo ugdant smuikinio grojimo įgūdžius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.01.12
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Maskvos P.Čaikovskio valstybinė konservatorija

 • daktaras Liepa Griciūtė
   Disertacija: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bažnytinių procesijų meninis apipavidalinimas: turinys ir forma
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.26
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Artūras Grickevičius
   Disertacija: Popiežiškoji seminarija Vilniuje 1583-1665 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.07.01
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Aldona Grigaitytė
   Disertacija: Partinis vadovavimas Tarybų Lietubos spaudai (1944-1953 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.04.02
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jeronimas Grigaliūnas
   Disertacija: Kategorijų "materija","judėjimas" ir "vystymasis" santykio problema materialistinėje dialektikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.10.20
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonė Grigaliūnienė
   Disertacija: Sintaksinis posesyvas ir su juo koreliuojantys modeliai šiuolaikinėje anglų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.02.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos kalbotyros institutas

 • daktaras Sandra Grigaravičiūtė
   Disertacija: Skandinavija Lietuvos diplomatijoje 1918-1940 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.05.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Grigonis
   Disertacija: Realybės problema šiuolaikinėje fizikoje ir "fizikinio" idealizmo kritika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.12.06
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: SSRS mokslų akademijos filosofijos institutas

 • daktaras Erika Grigoravičienė
   Disertacija: Antropologinės 7-10 dešimtmečio Lietuvos dailės dimensijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.03.15
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija, Kultūros ir meno institutas

 • daktaras Reda Griškaitė
   Disertacija: Pastangos publikuoti Lietuvos istorijos šaltinius XIX amžiaus viduryje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.01.19
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Emilija Griškūnaitė
   Disertacija: Revoliucinio judėjimo pakilimas Lietuvoje pirmojo pasaulinio karo išvakarėse (1912-1914)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.02.13
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Laima Grumadienė
   Disertacija: Šnekamosios kalbos įvairavimo socialinio determinavimo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.10.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos kalbotyros institutas

 • daktaras Eugenijus Grunskis
   Disertacija: Lietuvos gyventojų trėmimai 1940-1941, 1945-1953 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.04.19
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Tomas Grunskis
   Disertacija: Sociokultūrinio konteksto įtaka miesto visuomeninių erdvių formavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.27
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vita Gruodytė
   Disertacija: Erdvės fenomenas XX amžiaus muzikoje: tarp kūrybos ir suvokimo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.16
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos akademija

 • daktaras Saulius Grybkauskas
   Disertacija: Pramonės valdymas sovietinėje Lietuvoje 1965-1985 m.: įtampos ir konfliktai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.29
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Galina Gubanova
   Disertacija: Rusų futuristų teatras: "Pergalė prieš Saulę"
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.14
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Valstybinis menotyros institutas

 • habilituotas daktaras Leonas Fliorentas Gudaitis
   Disertacija: Pirmasis lietuvių literatūrinis žurnalas "Vaivorykštė" (1913-1914)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.06
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Leonas Fliorentas Gudaitis
   Disertacija: Lietuvių literatūrinė spauda 1904-1927 metais
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.02.03
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Bronė Gudaitytė
   Disertacija: Religinės patirties kalbinės raiškos problema Eckharto mistiniame mokyme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.18
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Kęstutis Gudas
   Disertacija: Lietuvių tautinė padėtis Mažojoje Lietuvoje XIX a. pabaigoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.03.31
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Renaldas Gudauskas
   Disertacija: Bibliotekininkystės ir bibliografijos mokymas TSRS universitetuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.03
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Leningrado N. Krupskajos valstybinis kultūros universitetas

 • daktaras Ingrida Gudauskienė
   Disertacija: Žodžių pora žemė/dangus Izaijo knygoje: įnašas redakcinio teksto vientisumo studijoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.08
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Popiežiškasis Grigaliaus universitetas

 • daktaras Eglė Gudavičienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos direktyvai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Aloyzas Gudavičius
   Disertacija: Regimojo suvokimo leksinė semantinė grupė rusų ir lietuvių kalbose (semantinė tipologija)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.30
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Aloyzas Gudavičius
   Disertacija: Gretinamosios semasiologijos principai ir turinys
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.04.05
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos kalbotyros institutas

 • habilituotas daktaras Edvardas Gudavičius
   Disertacija: Lietuvos valstiečių įbaudžiavinimo procesas ir jo atsispindėjimas I Lietuvos statute
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.17
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Edvardas Gudavičius
   Disertacija: Lietuva Pabaltijo tautų kovoje prieš vokiečių feodalų agresiją 13 a.
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.03.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vida Gudonienė
   Disertacija: N. A. Nekrasovas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.02.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Vilija Gudonienė
   Disertacija: Informacinė sąveika ir informacinės visuomenės koncepcijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.01
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kazimieras Gudonis
   Disertacija: Utopinis socializmas Lietuvoje 19 amž.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.11.22
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ona Laima Gudzinevičiūtė
   Disertacija: Lietuvių kalbos substantiva communia
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aleksandra Gulbinskienė
   Disertacija: Lietuvos pogrindinės komunistinės spaudos kova prieš fašizmą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1953.09.18
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Vida Gumauskaitė
   Disertacija: Metodologiniai struktūrizmo pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.03
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Arūnas Gumuliauskas
   Disertacija: Lietuvos KP veikla vystant teatrinį meną respublikoje (1966-1980 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aleksandras Guobys
   Disertacija: Lietuvių dramaturgija Lietuvos akademinio dramos teatro scenoje 1940-1978 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.15
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Valstybinis A. Lunačiarskio teatrinio meno institutas

 • daktaras Vadimas Guščinas
   Disertacija: Lietuvos buržuazinės vyriausybės antiliaudinė užsienio politika (1937-1940 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.06.17
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Jūratė Izabelė Gustaitė
   Disertacija: E.Mieželaičio poezija muzikoje (poetinio ir muzikinio pradų sąveika vokaliniuose žanruose)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.29
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Valstybinė konservatorija

 • daktaras Asta Gustaitienė
   Disertacija: Siužetiniai ir estetiniai lietuvių smulkiųjų prozos žanrų sąlyčiai ir giminingumas su Hanso Cristiano Anderseno kūryba (XIX amžiaus pabaiga - XX amžiaus pirmoji pusė)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.05.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 • daktaras Mintautas Gutauskas
   Disertacija: Dialogo problema hermeneutinėje filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.26
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vilius Gužauskis
   Disertacija: Šiuolaikinės lietuvių lyrikos žanrų ir stiliaus sistemos ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSRS mokslų akademijos M.Gorkio pasaulinės literatūros institutas

 • daktaras Rūta Guzevičiūtė
   Disertacija: Stabilių požymių 20 a. rūbų kaitoje analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.26
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Maskvos tekstilės institutas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“