SOCIALINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

G

 • daktaras Herkus Gabartas
   Disertacija: Europos Bendrijos sutartyje įvertintų pagrindinių laisvių įtaka valstybių narių tiesioginių mokesčių teisiniam reguliavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.17
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Ingrida Gabrialavičiūtė
   Disertacija: Aklųjų ir silpnaregių vaikų intelektiniai gebėjimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.26
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vaidas Gaidelys
   Disertacija: Ofšoriniai centrai Lietuvos įmonių tarptautinėje prekyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Zina Gaidienė
   Disertacija: Apskaitos ir analizės vaidmens didinimas išaiškinant gamybinius nuostolius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vladimiras Gaidys
   Disertacija: Laiko, amžiaus ir kartų problema, kaip sociologinių tyrimų objektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.11
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: SSRS MA sociologinių tyrimų institutas

 • daktaras Marytė Gaigalienė
   Disertacija: Moksleivių rengimo šeimai socialiniai pedagoginiai parametrai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.09.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • habilituotas daktaras Danutė Gailienė
   Disertacija: Sergančiųjų šizofrenija (paranoidine ir pseudoneurozine forma) mąstymo sutrikimų dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.03.22
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Danutė Gailienė
   Disertacija: Savižudybės Lietuvoje: socialiniai-psichologiniai paplitimo aspektai ir prevencijos modelis
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2001.01.26
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Irena Gailienė
   Disertacija: Sutrikusio regėjimo vaikų suvokiamų objektų požymių išskyrimo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.02.28
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA defektologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Lionius Gaižauskas
   Disertacija: Išlaidų produkcijos kokybės užtikrinimui apskaitos tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.23
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algis Gaižutis
   Disertacija: Lietuvos lentpjūvystės įmonių marketingo strategijų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.29
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ieva Gaižutytė
   Disertacija: Meno organizacijų veiklos vadybos ypatumai besiformuojančioje meno rinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.23
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rūta Gajauskaitė
   Disertacija: Kovos su nusikalstamais gamtos apsaugos įstatymų pažeidimais, sąlygojusiais oro ir vandens užterštumą, kriminologinės problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.04.01
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Sąjunginis nusikalstamumo priežasčių tyrimo ir prevencinių priemonių rengimo institutas

 • daktaras Indrė Gajdosikienė
   Disertacija: Skurstančių žmonių samprata: kultūrinio konsensuso tarp socialinių darbuotojų ir bendros populiacijos Lietuvoje tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.17
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Alabamos universitetas

 • daktaras Juozas Galginaitis
   Disertacija: Automatizuotų informacinių įstatymų paieškos sistemų teorinės teisinės problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.21
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Sąjunginis tarybinių įstatymų mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Jūratė Galinaitytė
   Disertacija: Kova su nepilnamečių vykdomomis atvirosiomis vagystėmis ir plėšimais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.11.29
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Nusikalstamumo priežasčių tyrimo ir įspėjimo priemonių rengimo sąjunginis institutas

 • habilituotas daktaras Jūratė Galinaitytė
   Disertacija: Jaunų darbininkų teisinė socializacija: problemos ir sprendimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.09.23
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos valstybės ir teisės institutas

 • daktaras Birutė Galinienė
   Disertacija: Socialinių ekonominių darbo našumo didinimo veiksnių valdymo tobulinimas Lietuvos TSR elektrotechnikos pramonės įmonėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Arvydas Galinis
   Disertacija: Elektroenergetinės sistemos apkrovimo grafikų išlyginimo elektriniais šilumą akumuliojančiais įrenginiais ekonominis efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.04.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado M.Kalinino politechnikos institutas

 • daktaras Jaronimas Kęstutis Galkauskas
   Disertacija: Vyresniųjų klasių moksleivių rengimo gamybiniam darbui mokyklinių gamybinio mokymo dirbtuvių sąlygomis ypatybių tyrimas (LTSR mok. pvz.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.05.08
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos darbinio mokymo ir profesinio orentavimo mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Alvyra Galkienė
   Disertacija: Pedagoginės sąveikos ypatumai integruoto ugdymo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Vilma Galubickaitė
   Disertacija: Viešosios nuomonės statistinio tyrimo metodologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.12.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos ekonomikos ir statistikos institutas

 • daktaras Nijolė Marija Galvelytė
   Disertacija: Inžinierių rengimo prognozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Jonas Galvydis
   Disertacija: Agronomijos lavinimo turinys
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.01.26
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Ingrida Gaputienė
   Disertacija: Žinių perdavimo sistemos plėtojant tarptautinius įmonių tinklus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.03.16
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Tarptautinė aukštoji vadybos mokykla (ISM)

 • daktaras Algirdas Garalis
   Disertacija: Studentų profesinis taikomasis fizinis auklėjimas radioelektronikos ir automatikos fakultetuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.10.13
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Valstybinis Lesgafto kūno kultūros i-tas

 • daktaras Marija Garbačiauskienė
   Disertacija: Apie skyrimo ypatumus mąstymo procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.05.18
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado u-tas

 • daktaras Česlovas Garbaliauskas
   Disertacija: Kryptingas 9-11 metų rankininkų sportinis paruošimas ir jų atranka į vaikų ir jaunimo sporto mokyklas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kijevo valstybinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Gintautas Garbanovas
   Disertacija: Banko vertės ir rizikų portfelio sąveika ir valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.24
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Tomas Garbaravičius
   Disertacija: Rizikos draudimo fondų įtaka finansiniam stabilunui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.08
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Audrius Gargasas
   Disertacija: Logistinių procesų efektyvumo vertinimas gamybinėse įmonėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Elena Gargasienė
   Disertacija: Darbo apmokėjimo formų vystymasis Lietuvos TSR kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.09.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Daiva Garnienė
   Disertacija: Bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo karjerai modelis: parametrai ir realizavimo principai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Aldona Garškienė
   Disertacija: Atstatymo fondas socialistinėje reprodukcijoje (teoriniai klausimai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.05.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Latvijos mokslų akademijos ekonomikos institutas

 • daktaras Aniceta Garšvienė
   Disertacija: Lietuvių bendrojo lavinimo mokyklos mokinių rašymo sutrikimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.11.23
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSSR pedagogikos MA defektologijos mokslo tyrimų i-tas

 • daktaras Algimantas Evaldas Gasilionis
   Disertacija: Darbo našumo kėlimo rezervų panaudojimas Lietuvos TSR mašinų gamyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Gaška
   Disertacija: Policijos akademijos studentų fizinio rengimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.06.23
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Monika Gaškienė
   Disertacija: Grūdinių kultūrų derliaus nuėmimo ekonominis efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimantas Gatautis
   Disertacija: Elektroninės prekybos veiksnys formuojant konkurencinius pranašumus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ramutė Gaučaitė
   Disertacija: Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas choreografija darželyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.03
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Vitalija Gaučaitė
   Disertacija: Respublikos agropramoninio komplekso materialinio-techninio aprūpinimo sistemos formavimas (Lietuvos TSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Eglė Gaulė
   Disertacija: Viešojo valdymo decentralizavimo modelis reformų kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.14
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algirdas Gaurylius
   Disertacija: Mechanizatorių kadrų tarifikacijos tobulinimas kolektyvinių darbo organizavimo ir apmokėjimo formų sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos K. Timiriazevo žemės ūkio akademija

 • daktaras Vytautas Gavelis
   Disertacija: Kaupimo fondas - socialistinės gamybos plėtimo veiksnys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos ekonomikos institutas

 • daktaras Ieva Gavelytė
   Disertacija: Kyšininkavimo prevencija ir kontrolė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.01.26
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aušra Gavėnaitė
   Disertacija: Bausmės samprata ir funkcijos pozityvistinėje ir kritinėjekriminologijos tradicijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.05
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Marta Gavrilovienė
   Disertacija: Alternatyvių laisvės atėmimui bausmių veiksmingumo teisinės ir socialinės prielaidos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.25
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Artašes Gazarian
   Disertacija: Įmonių ir organizacijų centralizuoto informacinio - skaičiavimo aptarnavimo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS centrinės statistikos valdybos statistikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Svetlana Gečėnienė
   Disertacija: Baudžiamosios justicijos poveikis nepilnamečio asmenybei (kardomojo kaltinimo tyrimo pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.27
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Reda Gedutienė
   Disertacija: Besiformuojančio raštingumo komponentų ir šeimos veiksnių sąveika pereinant iš priešmokyklinio į mokyklinį amžių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.31
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Genutė Gedvilienė
   Disertacija: Mokymasis bendradarbiaujant kaip socialinių ir kognityvinių gebėjimų ugdymo jaunesniame mokykliniame amžiuje veiksnys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas

 • daktaras Artūras Gegužis
   Disertacija: Makroekonominis neapibrėžtumas ir kredito rizika bankiniame sektoriuje: paskolų kokybės tyrimo aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.03.07
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Josef Geimer
   Disertacija: Strateginis informacinių sistemų planavimas kaip TKM koncepcijos draudimo įmonėse pagrindas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.21
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Jonas Gelažius
   Disertacija: Tarptautinės sutartys ir nacionaliniai įstatymai dėl jūros apsaugos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.15
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: SSSR MA valstybės ir teisės i-tas

 • daktaras Renata Geležinienė
   Disertacija: Įrodymais grįstos mokytojo veiklos konstravimas ugdant emocijų ir elgesio sutrikimų turinčius mokinius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Juozas Albinas Genevičius
   Disertacija: Lengvosios atletikos pratimų efektyvumas ruošiant studentus PDG 4 pakopos normų laikymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos srities N. Krupskajos pedagoginis institutas

 • daktaras Milda Genienė
   Disertacija: Žemės ūkio produkcijos savikainos statistiniai tyrimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.01.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos ekonomikos statistikos i-tas

 • daktaras Erstida Gerbenytė
   Disertacija: Katalikaškasis modernizmas Lietuvoje (socialinis-ekonominis) aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Darius Gerulaitis
   Disertacija: Tėvų įsitraukimo į vaiko ugdymo(-si) procesą plėtotė specialiojoje mokykloje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.04.06
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Violeta Gevorgianienė
   Disertacija: Vidutiniškai sutrikusio intelekto ugdytinių bendravimo gebėjimų ugdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.11.03
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Elvyra Giedraitienė
   Disertacija: Kultūrinė šviečiamoji veikla kaip priemonė įgyvendinti taikomosios liaudies dailės pedagogines galimybes
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.03.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: leningrado N. Krupskajos valstybinis kultūros institutas

 • daktaras Toma Giedraitienė
   Disertacija: Būsimųjų pedagogų atrankos X-XII klasėsekompleksinis programos sudarymas ir jos įgyvendinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Regina Giedrienė
   Disertacija: Kalbos neišsivystymo įtaka mokymosi turinio įsisavinimui pradinėse klasėse su dėstomąja lietuvių kalba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.04.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA defektologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Edita Gimžauskienė
   Disertacija: Valdymo apskaitos metodų adaptavimas organizacijos veiklos vertinimo procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.30
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Zinaida Gineitienė
   Disertacija: Pieno pramonės gamybos efektyvumo valdymo tobulinimas (Lietuvos pieno pramonės pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Estijos mokslų akademijos ekonomikos in-tas

 • daktaras Alvydas Gineitis
   Disertacija: Krovinio vežimo jūra sutartinėms prievolėms taikytina teisė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • habilituotas daktaras Romualdas Ginevičius
   Disertacija: Statybos įmonių organizacinių valdymo struktūrų situacinė analizė ir formavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.06.26
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Gražina Gintilienė
   Disertacija: Vyresnių klasių silpnaregių moksleivių kognityvinė veikla
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.04.17
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Gailutė Gipienė
   Disertacija: Paukštininkystės produkcijos gamybos apskaitos ir analizės tobulinimas (Maisto programos realizavimo sąlygomis Lietuvos TSR)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.03.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Gracijus Girdauskas
   Disertacija: Jaunųjų futbolininkų technikos veiksmų ir jų derinių greitumo bei tikslumo ugdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.23
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros institutas ir Vilniaus pedagogonis universitetas

 • daktaras Arvydas Girdzijauskas
   Disertacija: Aukštesniųjų klasių mokinių dorovinės kultūros ugdymas muzikine veikla
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Rūta Girdzijauskienė
   Disertacija: Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas muzikine veikla
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Sigita Girdzijauskienė
   Disertacija: Lietuvių vaikų intelekto struktūra: WISC-III LT rezultatų analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.01.18
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Salomėja Ona Girijotienė
   Disertacija: Sąjunginės respublikos liaudies ūkio kompleksinio planavimo modelio sudarymo klausimai (Lietuvos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.09.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos centrinis ekonomikos ir matematikos institutas

 • daktaras Eleonora Glagoleva
   Disertacija: Respublikos liaudies ūkio integruoto planavimo sistemos aprūpinančių posistemių kūrimo klausimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Vladimiras Glagolevas
   Disertacija: Techninio progreso efektyvumo Lietuvos elektrotechnikos pramonėje didinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.04.04
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Glaveckas
   Disertacija: Mokslinės techninės pažangos ekonominis efektyvumas Lietuvos lengvojoje pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.06.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Glaveckas
   Disertacija: Gamybos intensyvinimo ūkinio mechanizmo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.10.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Estijos mokslų akademijos ekonomikos in-tas

 • daktaras Veronika Glazunova
   Disertacija: Masinės gamybos detalių specializavimo ekonominis efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.09.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vitolda Sofija Glebuvienė
   Disertacija: Ankstyvojo amžiaus vaiko kalbos fonologinės sistemos raida
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.04.12
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Ukrainos SSR psichologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jurgis Lionginas Gliaubertas
   Disertacija: Pieno pirminio perdirbimo ekonominio efektyvumo didinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rasa Glinskienė
   Disertacija: Muitų politikos įtaka pramonei, Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Roza Glinterščik
   Disertacija: Vaizdinio mąstymo formavimas literatūros pamokose mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Gintaras Goda
   Disertacija: Kardomasis kalinimas ir žmogaus teisių apsauga (lyginamoji teisinė analizė)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.11.10
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Wieslav Godek
   Disertacija: Buhalterinių balansų informacinis naudingumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.12.04
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rūta Gokienė
   Disertacija: Materialaus kilnojamojo turto naudojimo išlaidų valdymo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.02.12
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Nikolaj Golovko
   Disertacija: Ekonominis šalies pasirengimas gynybai raketinio-branduolinio karo atveju (Lietuvos TSR liaudies ūkio pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.04.24
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: V. Lenino karinė politinė akademija

 • daktaras Aleksandr Gončarko
   Disertacija: Nuteistųjų laisvės atėmimu teisės ir jų įgyvendinimas pagal Lietuvos ir Prancūzijos bausmių vykdymo įstatymus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.04.17
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Andrej Gorbatkov
   Disertacija: Kontrabandos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.12
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Antanina Grabauskienė
   Disertacija: Žinių taikymas praktinėje jaunesniojo moksleivio veikloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.03.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Daiva Grabauskienė
   Disertacija: Metaforinio mąstymo lavinimas patarlėmis pradinėse klasėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Vaiva Grabauskienė
   Disertacija: Geometrinių vaizdinių formavimasis pradinėse klasėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.08
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Lauras Grajauskas
   Disertacija: Jaunųjų (12 - metų) orientacininkų rengimo modeliavimas taikant treniravimo priemonių ir metodų įvairovę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.13
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Eimantas Grakauskas
   Disertacija: Respublikinių organų kompetencijos vadovauti kolūkiams problemos agropramoninio komplekso vystymosi sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.13
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: SSSR MA Valstybės ir teisės institutas

 • daktaras Žygimantas Grakauskas
   Disertacija: Stresas ir elgesio savireguliacija: teoriniai sąveikos aspektai.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.08
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vitalija Gražienė
   Disertacija: Lietuvos vaikų darželio pedagogikos bruožai iki 1940-jų metų (Pradmenys, raida ir sistemos kūrimas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.03.02
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas ir Šiaulių pedagoginis institutas

 • daktaras Vladimiras Gražulis
   Disertacija: Vadovų, specialistų ir tarnautojų skaičiaus normatyvų optimizavimas darbo procesų tyrimo pagrindu (Lietuvos komunalinio ūkio pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.01.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS valstybinio darbo ir socialinių klausimų komiteto darbo mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Artūras Grebliauskas
   Disertacija: Stambaus verslo organizacijų formavimosi ir vystymosi perspektyvos Lietuvoje ekonomikos transformavimo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.02.27
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Beata Grebliauskienė
   Disertacija: Nerašytinių komunikacinių mokėjimų ugdymas biznio administravimo specialistų rengimo procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.09.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas ir Lietuvos kūno kultūros institutas

 • daktaras Juozas Grėbliūnas
   Disertacija: Darbo našumo didinimo rezervų panaudojimas gamybiniuose susivienijimuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Rimgaudas Greičius
   Disertacija: Įmonės vadovo fiduciarinės pareigos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.27
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Jeronimas Grėska
   Disertacija: Lietuvos TSR liaudies ūkio nusmukdymas hitlerinės okupacijos laikotarpiu (1941-1944)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.06.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Jeronimas Grėska
   Disertacija: Socialistinės ūkio sistemos kūrimas Lietuvos TSR (Pagrindinių socializmo dėsningumų reiškimosi ypatumų tyrimas 1945-1951m. laikotarpiu)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.06.17
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Frank Gressler
   Disertacija: Efektyvus miesto transporto projektų finansų valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.17
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Irina Greychiene
   Disertacija: Teisiniai ir organizaciniai bausmės atlikimo pagrindai nuteistųjų, kurie yra nubausti laisvės atėmimu ir infekuoti ŽIV, santykiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.19
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Rusijos vidaus reikalų ministerijos Vadybos akademija

 • daktaras Edvardas Gribačiauskas
   Disertacija: Pedagogų autoritarinių nuostatų turinys ir raiškos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Aušra Griciūtė
   Disertacija: 6 - 12 metų vaikų kognityvinių procesų ir motyvacinių orientacijų ryšio ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.26
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas

 • daktaras Bronislava Grigaitė
   Disertacija: Rašomosios kalbos įtaka vaikų sąvokinio mąstymo vystymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.09.30
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Ukrainos SSR psichologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Gedutė Grigaliūnaitė
   Disertacija: Paauglių estetinės refleksijos ugdymas dizainu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.03
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Jolanta Grigaliūnaitė
   Disertacija: Lietuvos verslo interesų asociacijų elgsena
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.21
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Kęstutis Vincentas Grigaliūnas
   Disertacija: Gamybos paruošimo efektyvumo valdymas Respublikos prietaisų gamybos pramonėje 9Lietuvos TSR prietaisų gamybos įmonių ir susivienijimų pavyzdžiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.23
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado P. Toljačio inžinerinis ekonomikos institutas

 • daktaras Saulius Grigaravičius
   Disertacija: Įmonių nemokumo diagnostika ir jų pertvarkymo sprendimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.05
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jūratė Grigaravičiūtė
   Disertacija: Profsąjungų vieta ir vaidmuo gamubinio kolektyvo demokratizacijos procese (remiantis Lietuvos TSR medžiaga)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.30
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Romualdas Grigas
   Disertacija: Kiaulininkystės intensyvinimo tarybiniuose ūkiuose ekonomikos klausimas (Lietuvos vidurio zonos ūkių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos Timiriazevo žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Romualdas Grigas
   Disertacija: Socialistinės įmonės socialinė organizacija ir jos funkcijos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1980.11.06
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos sociologinių tyrimų institutas

 • daktaras Vytautas Grigas
   Disertacija: Lietuvos TSR avalynės pramonės produkcijos savikaina ir jos mažinimo rezervai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.11.23
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jurgita Grigienė
   Disertacija: Civilinių bylų su tarptautiniu elementu teismingumas Lietuvos teismams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.22
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Algirdas Grigonis
   Disertacija: Pagalbinės mokyklos jaunesniųjų klasių mokinių valingas ir nevalingas įsiminimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.11.22
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos defektologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vytautas Grigoras
   Disertacija: Darbininkų ruošimo organizavimo ir planavimo tobulinimas ir jų stabilizavimas pramonės įmonėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.10.07
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Antanas Grigutis
   Disertacija: Sutrikusio regėjimo asmenų profesinės darbinės veiklos plėtimas materialinės gamybos sferoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSSR pedagogikos mokslų akademijos mokslo tyrimų in-tas

 • daktaras Vytautas Grigutis
   Disertacija: Ekonominės tarnybos vaidmens didinimas stiprinant žemės ūkio gamybos ekonomiką
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.06
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Neringa Grigutytė
   Disertacija: Seksualinę prievartą patyrusių paauglių merginų traumos įveikos ir motinos komplekso sąsajos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.26
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vilija Grincevičienė
   Disertacija: Ugdymo dalyvių požiūris į dabarties mokyklą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas ir Šiaulių pedagoginis institutas

 • daktaras Nijolė Elena Grinevičienė
   Disertacija: Materialios aplinkos reikšmė kūribinių vaidmeninių žaidimų vystymuisi
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSSR pedagogikos MA ikimokyklinio auklėjimo MTI

 • daktaras Ona Griniuvienė
   Disertacija: Užklasinis skaitymas žmogaus anatomijos, fiziologijos ir higienos dėstymo procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.03
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Albinas Griškevičius
   Disertacija: Lietuvos miestų vandentiekio ir kanalizacijos ūkio pagrindiniai gamybiniai fondai ir jų naudojimo gerinimo keliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.02.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algirdas Juozapas Griškevičius
   Disertacija: Gamybinių susivienijimų vystymo problemos (Lietuvos mašinų gamybos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.12.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis un-tas

 • daktaras Julija Griškūnaitė
   Disertacija: Lietuvos TSR trikotažo pramonės rentabilumo didinimo rezervų analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.01.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ramutis Alfredas Grižas
   Disertacija: Pagrindinės Albanijos Liaudies respublikos ekonomikos vystymo problemos (1961-1968 metai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos pasaulinės socialistinės sistemos ekonomikos institutas

 • daktaras Giedrius Grondskis
   Disertacija: Integruotas įmonės kaštų apskaitos modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.28
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • habilituotas daktaras Vladas Kazys Gronskas
   Disertacija: Ūkiskaita ir jos vaidmuo ekonomiškai skatinant efektyvių įmonių veiklą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado inžinerijos ekonomikos institutas

 • habilituotas daktaras Vladas Kazys Gronskas
   Disertacija: Ūkiskaita ir jos vaidmuo vystant socialistinę ekonomiką
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1985.01.17
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Violeta Grublienė
   Disertacija: Lietuvos jūrų žuvininkystės ūkio plėtros programa: modeliavimas ir valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.02
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Evaldas Grudė
   Disertacija: Žemės ūkio įmonės gamybos struktūros modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.09.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Sąjunginis kibernetikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jonas Grudzinskas
   Disertacija: Percepcinių paieškos ir atpažinimo užduočių sprendimo, sąveikaujant dviems operatoriams, eksperimentinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.10.20
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos psichologijos institutas

 • daktaras Dainora Grundey
   Disertacija: Multimodaliniai krovinių pervežimai marketingo logistikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.01.19
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Edita Gruodytė
   Disertacija: Baudžiamoji atsakomybė už veikas, susijusias su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.17
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Vygandas Gruzdys
   Disertacija: Lietuvos bendrojo lavinimo mokykla socializmo statybos laikotarpiu (1944-1952)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Boguslavas Gruževskis
   Disertacija: Lietuvos darbo potencialo vystymosi analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Grybauskaitė
   Disertacija: Visuomeninės ir asmeninės nuosavybės santykis asmeniniame pagalbiniame ūkyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Visuomeninių mokslų akademija prie CK KPSS

 • daktaras Violeta Gubicaitė
   Disertacija: Kolektyvinis valdymas: raida ir taikymo perspektyvos Lietuvos pramonėje rinkos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.05.10
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Darius Gudačiauskas
   Disertacija: Prekės ženklo kaip nematerialaus turto vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.01.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Gražina Gudaitė
   Disertacija: Sergančiųjų šizofrenija savęs vaizdo kitimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.20
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Tadas Gudaitis
   Disertacija: Pensijų sistemos reformos rezultatų vertinimas (Lietuvos atvejis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.04.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dalija Gudaitytė
   Disertacija: Aukštojo mokslo tapimo masiniu reiškinio ypatumai: pasaulinės tendencijos ir jų projekcija į Lietuvą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas ir Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Dangis Gudelis
   Disertacija: Savivaldybių veiklos matavimo modeliai ir jų įgyvendinimo galimybės Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.19
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Regimantas Gudelis
   Disertacija: Saviveiklinis chorinis dainavimas kaip meninės veiklos forma laisvalaikio sferoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.06.20
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado N. Krupskajos valstybinis kultūros institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Gudonis
   Disertacija: Sutrikusio regėjimo suaugusių ir dirbančiojo jaunimo mokymosi motyvai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.03.03
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Gudonis
   Disertacija: Sutrikusios regos asmenų socialiniai, psichologiniai, pedagoginiai integracijos pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.06.28
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Rusijos švietimo akademijos korekcinės pedagogikos institutas

 • daktaras Alma Gudonytė
   Disertacija: Suaugusių savarankiškumo ugdymo metodika mokant greitosios lietuvių kalbos sintaksės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.03.06
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado A.Gerceno valstybinis pedagoginis in-tas

 • daktaras Vida Gudžinskienė
   Disertacija: Protinio darbingumo ugdymo veiksniai III-IV klasėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.01.18
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Vaida Gulbinskienė
   Disertacija: Šiaulių individualaus rengimo optimizavimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Aušrinė Gumuliauskienė
   Disertacija: Jaunesniųjų paauglių stropumo motyvacijos ugdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.21
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Laura Gumuliauskienė
   Disertacija: Užsienio teismų sprendimų pripažinimas ir vykdymas civiliniame procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.19
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Arvydas Guogis
   Disertacija: Švedijos socialdemokratijos ideologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.29
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Gureckas
   Disertacija: Lietuvos TSR tarybinių ūkių rentabilumo didinimo keliai (Vidurio zonos ūkių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.04
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Balys Gurklys
   Disertacija: Lietuvos kolūkių apyvartinės lėšos ir jų panaudojimo efektyvumo didinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Odeta Gurskienė
   Disertacija: Profesinio rengimo kaitos vertinimo modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.20
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Marina Gušauskienė
   Disertacija: Teisė į gynybą atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas: teorinės teisinės prielaidos ir praktinio taikymo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.29
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Loreta Gustainienė
   Disertacija: Gyvenimo stilius ir psichologinių - pedagoginių metodų efektyvumas kraujo spaudimui mažinti gyventojų grupėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.12.29
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aurelijus Gutauskas
   Disertacija: Organizuotas nusikalstamumas ir jo baudžiamasis teisinis vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.04.12
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Liliana Gutauskienė
   Disertacija: Socialinės normatyvinės asmenybės sąmonės formavimas kolektyve
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.19
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Andrius Guzavičius
   Disertacija: Ekonominių interesų grupių veiklos efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Lijana Gvaldaitė
   Disertacija: Italijos ir Lietuvos šeimų savigalbos grupių ugdomosios funkcijos raiška
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Marija Gylienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos rašybos įgūdžių formavimas 1-2-ose klasėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.02.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Povilas Gylys
   Disertacija: Valdymo turinio , sistemiškumo ir ribų klausimai socializmo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Povilas Gylys
   Disertacija: Valdymas socializmo ekonominėje sistemoje: metodologijos klausimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.07.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Baltarusijos V. Kuibyševo valstybinis liaudies ūkio institutas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“