TECHNOLOGIJOS MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

G

 • daktaras Irina Gabrielaitienė
   Disertacija: Šilumos tinklų modeliavimas baigtinių elementų metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.10
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Linas Gabrielaitis
   Disertacija: Smėlinio pagrindo antrinės deformacijos eksperimentinis nustatymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.04.27
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Alfredas Gabrijolavičius
   Disertacija: Stochastinių sistemų būklės įvertinimo kokybinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.03.22
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Lilijana Gaidamovičiūtė
   Disertacija: Valstybinio galinių ilgio matų etalono komplekso kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.04.05
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Sergejus Gaidučis
   Disertacija: Mechaninės aktyvacijoas ir priedų poveikis ekstrakcinio pushidračio fosfogipso ir jo gaminių savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.01.14
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Rimvydas Gaidys
   Disertacija: Vibrosmūginių komutacinių įrenginių grandžių modeliavimas ir optimalus projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.23
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kazimieras Gaigalas
   Disertacija: Durpių pelenų tinkamumo rišamoms mrdžiagoms ir autoklavinio kietinimo statybiniams gaminiams tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.12.29
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vygandas Gaigalis
   Disertacija: Šilumos vamzdžių, skirtų reguliavimui ir darbui grįžtamai-žengiamuoju judesiu, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.03.21
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Albinas Gailius
   Disertacija: Technologinių faktorių įtaka dujų betono struktūrai ir fizikinėms mechaninėms savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.27
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Darius Gailius
   Disertacija: Smūgio sukeltų virpesių matavimas ir dinaminis vizualizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.29
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Brunonas Gailiušis
   Disertacija: Lietuvos TSR upių nuotėkio netolygumas ir reguliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.28
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aloyzas Gaivenis
   Disertacija: Pavarų su išskirtomis jėgos ir valdymo sistemomis sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.11.23
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rimtautas Gaivenis
   Disertacija: Subnanosekundinio diapazono matavimo įrenginių analizė, panaudojant ESM
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.04
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Julius Gajauskas
   Disertacija: Iš anksto įtemptų centriškai tempiamų keramzitbetoninių elementų įtempto deformuoto būvio tyrimas ilgalaikių ir trumpalaikių apkrovų poveikiui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.29
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Arvaidas Galdikas
   Disertacija: Mažos energijos joninės apšvitos suaktyvinta daugiakomponenčių medžiagų paviršinių sluoksnių elementinės sudėties dinamika
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.06.29
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytautas Galeckas
   Disertacija: Ventiliacijos išlakų kai kurių organinių teršalų nukenksminimo katalizatorius ir adsorbentais tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.22
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jolanta Galeckienė
   Disertacija: Karbamido sulfato ir fosfato gavimas, fizikinės cheminės savybės ir panaudojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.12
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aleksandras Galickas
   Disertacija: Tolydinių signalų perdavimo ir selekcijos metodų statistikinės optimizacijos klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.08
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Gytis Vincas Galkis
   Disertacija: Bendro medvilninių audinių dažymo tiesioginiais dažais ir jų apdailos epoksidiaminų dariniais proceso tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.10.05
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Zigmas Galminas
   Disertacija: Gruntiniais vandenimis maitinamų pelkių pagrindinių sausinimo klausimų tyrimai Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.10.31
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Baltarusijos melioracijos ir vandens ūkio mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vytautas Galvanauskas
   Disertacija: Periodinių su pamaitininu biotechnologinių procesų gerinimas taikant šiuolaikinius eksperimentų planavimo, optimizavimo ir valdymo metodus.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.11.26
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Julija Galvidytė
   Disertacija: Pašarų ruošimo cechų tobulinimas didinant našumą ir gerinant darbo sąlygas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.04.27
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Vladas Gamziukas
   Disertacija: Precizinių pozicionavimo sistemų su dviem fiksuojančiais elementais dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.04.09
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vladas Algis Gapšys
   Disertacija: Neišsverto elektros variklio įtakos virpesiams prie apskrito šlifavimo ir detalės banguotumo susidarymui tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.04.26
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Adolfas Ričardas Garalevičius
   Disertacija: Polimercementinio centrifuguoto betono tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.26
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Garbenis
   Disertacija: Pernešimo charakteristikos labai neizotermiškame pasienio sluoksnyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.07
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Giedrius Garbinčius
   Disertacija: Stūmoklio ir cilindro deformacijų įtaka variklio eksploataciniams rodikliams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.20
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vytautas Gargasas
   Disertacija: Geležinkelio bėgių diagnostikos signalų klasifikavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.16
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Viktoras Garla
   Disertacija: Resursus taupantis kilnojamas elektrinio suvirinimo agregatas žemės ūkiui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.11.29
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Čeliabinsko žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos institutas

 • habilituotas daktaras Algis Garliauskas
   Disertacija: Dujų transporto sistemų optimalaus valdymo algoritmų tyrimas ir jų realizacijos klausimai valdymo skaičiavimo mašinų bazėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.03.16
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Sąjunginis gamtinių dujų tyrimo institutas

 • habilituotas daktaras Algis Garliauskas
   Disertacija: Sudėtingų dujų tiekimo sistemų tyrimas ir optimizacija teoretiniame ir taikomajame aspekte
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1978.12.29
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: SSRS mokslų akademijos Sibiro skyriaus skaičiavimo centras

 • daktaras Balys Garmus
   Disertacija: Apie aukštų pastatų ant tampraus ir tampraus-plastingo pagrindo pastovumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.09.26
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Valdas Garmus
   Disertacija: Karšto skysčio lašelių nestacionariųjų šilumos ir masės mainų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.08
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aldona Garmutė
   Disertacija: Mašinų rūkytų dešrų baltyminiame apvalkale formavimui užsandarinant jų galus polimeriniais žiedeliais konstravimo pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.26
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Antanina Garmutė
   Disertacija: Klinkerio susidarymo procesų tyrimas degant anhidritines įkrovas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.03.12
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Svajūnė Garmuvienė
   Disertacija: Glikozidhidrolazių ir jų kompozicijos įtaka kvietinės duonos gamybos biocheminiams procesams ir kepinių kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.17
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Eimantas Garšva
   Disertacija: Kompiuterių sistemų saugumo modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.01.05
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Gintautas Garšva
   Disertacija: Varpinių žolių sėklų orientacijos ir atskyrimo tyrimas vainikinio išlydžio lauke
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.21
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Čeliabinsko žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos institutas

 • daktaras Danas Garuckas
   Disertacija: Sluoksniuotų kompozicijų konstrukcinių elementų stiprumo ir standumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.05
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rimantas Garuckas
   Disertacija: Fosfolipazės ir Bacillus Subtilis ištyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.10.04
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos maisto pramonės technologinis institutas

 • daktaras Jonas Gasiūnas
   Disertacija: Viobrovariklių su asimetriniais ciklais sukūrimas ir įdiegimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.14
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Valerijus Gasiūnas
   Disertacija: Eroduotų šlaitų dirvožemių sukultūrinimo tyrimai taikant lyginimą ir pagerinimą durpėmis Lietuvos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.11
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Kęstutis Gaška
   Disertacija: Superaukšto dažnio galingumo matavimas puslaidininkiniais Holo keitikliais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.05.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jonas Gaspariūnas
   Disertacija: Standaus rotoriaus dinamika radialiniuose slydimo guoliuose su kūgiškais darbo tarpais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.01.20
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Leonas Gastila
   Disertacija: Kai kurie taškinio suvirinimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1950.11.03
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ramūnas Gatautis
   Disertacija: Termofikacinių elektrinių ir energijos tirkimo tinklų matematinis modeliavimas elektros ir šilumos rinkose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.25
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Paulius Gaučas
   Disertacija: Daugiakriterinių statybos uždavinių sprendimų paieška taikant neapibrėžtųjų aibių teoriją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.03.08
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Kristina Gaučė
   Disertacija: Virtualaus ir fizinio gyventojų mobilumo sąveika, jos įtakos miestų plėtrai tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.27
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vytautas Gaurilčikas
   Disertacija: Sistemos kolorimetras - Furje keitiklis paklaidų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.11.10
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Lena Gavrilova
   Disertacija: Optinės sistemos įtakos elektrografinių vaizdų kokybei tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.25
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Leningrado tiksliosios mechanikos ir optikos institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Gecevičius
   Disertacija: Planetinių pneumatinių vibratorių dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Gecevičius
   Disertacija: ESM rotorių mechanizmų teorija ir praktika
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1982.10.19
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: SSRS mokslų akademijos A. Blagonravovo mašinotyros institutas

 • daktaras Tadas Gecevičius
   Disertacija: Srautinis - abrazyvinis transporto priemonių metalinių paviršių paruošimas: teorija ir praktika.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.27
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Sigitas Gečiauskas
   Disertacija: Karštųjų krūvininkų termoevj kai kurių pritaikymų didelio galingumo SAD technikoje tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.04.10
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Sigitas Gečiauskas
   Disertacija: Puslaidininkiai SAD signalų keitikliai, kuriuose panaudoti karštųjų krūvininkų termo-evj ir fazinių virsmų efektas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.12.19
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos inžinerinis fizikos institutas

 • habilituotas daktaras Steponas Gečys
   Disertacija: Mažos galios nuolatinės srovės bekontakčių variklių momentinio sūkių dažnio nestabilumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.04.09
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Steponas Gečys
   Disertacija: Nesimetrinių elektromašininių keitiklių būsenos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.12.21
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Edgaras Geda
   Disertacija: Aukšta temperatūra veikiamų gelžbetoninių elementų sluoksnių modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.03.04
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Kęstutis Gediminskas
   Disertacija: Submikroninių varaktorinių epitaksinių struktūrų formavimas Ga-AsC3-H2 sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.11.29
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Remigijus Gedmantas
   Disertacija: Signalizacijos informacijos perdavimo IP tinklais tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.03.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Antanas Gedvilas
   Disertacija: Mašininių algoritmų, statistinės analizės ir ekstremalių uždavinių sprendimo projektuojant persijungiančias schemas kai kurie teorijos klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Irmantas Gedzevičius
   Disertacija: Metalinių purkštųjų dangų struktūros ir savybių priklausomybės nuo technologinių parametrų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.07.04
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vaidotas Gegevičius
   Disertacija: Lietuvos masės vienetų etolonų struktūros ir sieties grandinių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.20
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Vilius Antanas Geleževičius
   Disertacija: Dvimačių tiesinių kintamosios srovės sekimo sistemų dinaminio tikslumo analizė ir invariantinės struktūros sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.16
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vilius Antanas Geleževičius
   Disertacija: Dvikoordinatės vykdymo sistemos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.05.20
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vygintas Juozapas Geležiūnas
   Disertacija: Liekamųjų įtempimų plonuose diskuose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.07
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos chemijos mašinų gamybos institutas

 • daktaras Adas Gelžinis
   Disertacija: Nežymėtųjų duomenų naudojimas klasifikavimo problemoms spręsti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.22
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algirdas Genutis
   Disertacija: Žirnių džiovinimo aktyviąja ventiliacija proceso tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.23
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos institutas, Lietuvos žemės ūkio akademija ir Lietuvos melioracijos institutas

 • daktaras Pranas Gerdžiūnas
   Disertacija: Lenkiamų gelžbetoninių elementų su lentynomis gniuždomoje zonoje deformacijų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.04.24
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Laimutis Germanas
   Disertacija: Smulkių akmenų rinkimo iš dirvos ariamojo sluoksnio technologija smulkinant smulkiąją frakciją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.26
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Vytautas Antanas Gerulaitis
   Disertacija: Melioracijos darbų mechanizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.23
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Pranciškus Gerulis
   Disertacija: Ultragarso ir kai kurių elektrofizikinių faktorių įtakos anhidrito hidratacijos ir kietėjimo procesams tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.01.30
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vladimir Gičan
   Disertacija: Našumo didinimo tyrimas apvalaus šlifavimo įsipjovimu ciklo automatizacijos būdu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.10.31
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kazys Sigitas Gicevičius
   Disertacija: Metodo ir techninių priemonių, didinančių aukštatemperatūrinio pašarų džiovinimo proceso efektyvumą , sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.01
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: SSRS nejuodžemio zonos centrinis mechanizacijos ir elektrifikacijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Kazimieras Giedra
   Disertacija: traktoriaus dinaminių ir ekonominių parametrų tyrimas, kai įtaisyta atskira varančiųjų ratų pavara ir yra kinematinis nesutapimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.24
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Vilma Giedraitienė
   Disertacija: Vamzdžių vidinių struktūrų parametrų tyrimai Lembo bangomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.02.22
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Antanas Giedraitis
   Disertacija: Katalitinių paviršių šilumos atidavimas, aptekant juos chemiškai reaguojančiu amoniako-oro mišiniu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.09
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Audrius Giedraitis
   Disertacija: Geriamo bario sugėriklio dangų augimo kinetika, sorbcinės savybės ir taikymai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.15
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vidmantas Giedraitis
   Disertacija: Koridorinio vamzdžių pluošto šilumos mainai vertikaliame statiškai stabilių putų sraute
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.18
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Mindaugas Gikys
   Disertacija: Nekilnojamojo turto internetinė daugiakriterinė sprendimų paramos sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.22
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Algirdas Gilius
   Disertacija: Kaimo gyvenamųjų namų šiluminis režimas esant elektriniam šilumą akumuliuojančiam šildymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.05.21
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: SSRS statybos komiteto statybinės fizikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jonas Petras Gilius
   Disertacija: Ultragarso įtaka į cukraus ekstrakcijos intensyvumą iš cukrinių runkelių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.03.12
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Gajus Saturninas Gimbutis
   Disertacija: Verdančių vandens - vandens atominių reaktorių cikloninių garo separatorių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.06.20
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: G. Kržižanovskio valstybinis energetikos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Gajus Saturninas Gimbutis
   Disertacija: Šilumos mainų įrenginių elementų, laistomų gravitacine skysčio plėvele, šilumos atidavimas, esant įvairioms plėvelėje impulso ir šilumos pernešimo sąlygoms
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1985.06.05
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: G. Kržižanovskio valstybinis energetikos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Romualdas Ginevičius
   Disertacija: Namų statybos kombinatų pramonės sferos srautinių technologinių linijų funkcionavimo patikimumo klausimai (Lietuvos TSR NSK pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.28
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Giniotis
   Disertacija: Precizinių apskrito mašinų dalijimo sistemų tikslumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.13
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Giniotis
   Disertacija: Kampų ir ilgio matavimo būdai ir priemonės
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.03.01
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Vilimas Gintalas
   Disertacija: Projektinių sprendinių kokybės gerinimo galimybės žvyrkelių rekonstrukcijos projektuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.25
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vladas Rimantas Gintaras
   Disertacija: Mažo galingumo automatinių elektromechaninių saugos įrenginių sukūrimas ir tyeimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.22
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jonas Girdzijauskas
   Disertacija: ESM ir RE prietaisų laidų elektromontažo konstrukcijos ir technologijos sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.05.16
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos elektroninių mašinų gamybos institutas ir Centrinis technologinis mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Stasys Girdzijauskas
   Disertacija: Gyvsidabrinių plunžerinių kontraktonų dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.16
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Arūnas Girlevičius
   Disertacija: Kalbos elementų, aprašytų ženkline koreliacine funkcija, atpažinimo metodų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.05.21
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Leningrado S. Kirovo tekstilės ir lengvosios pramonės institutas

 • daktaras Antanas Girnius
   Disertacija: Reguliarios struktūros konstrukcijų algoritminio trasavimo metodų sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.22
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Valmantas Girnius
   Disertacija: Energetinės įrangos triukšmo lygio mažinimo priemonių tobulinimas statybiniais - akustiniais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.01.18
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Mykolas Gladkovas
   Disertacija: Antikorozinių-dekoratyvinių nikelio-geležies lydinio galvaninių dangų nusodinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.04.09
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos D. Mendelejevo cheminės technologijos institutas

 • daktaras Aleksandras Edvardas Gluosnis
   Disertacija: "Karštos pagalvės" susidarančios ištekant sutelktai pašildytai srovei į ribotą erdvę eksperimentinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.10.27
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ivan Gnip
   Disertacija: Pastatų lengvosiose atitvarose naudojamų padidinto standumo mineralinės vatos plokščių tyrimas gniuždymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.10.16
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Baltarusijos valstybinė politechnikos akademija

 • daktaras Stasys Algimantas Goberis
   Disertacija: Kaitrai atsparių betonų sukibimo tyrimai, atstatant šiluminius agregatus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.01.12
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: SSRS statybos komiteto betono ir gelžbetonio mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Enrikas Gonestas
   Disertacija: Didelių įtampų lygių puslaidininkių komutatorių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.25
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Nikolaj Goranin
   Disertacija: Genetinių algoritmų taikymas informacijos saugos sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.11
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vytautas Grabauskas
   Disertacija: Kai kurių apdailos procesų įtakos modifikuotų polietilenglikolių priedais triacetatinių kompleksinių siūlų savybėms tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.09.06
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Grašys
   Disertacija: Variklio apkrovimo rodiklio ir pavarų perjungimo automato efektyvumas 0,9-1,4 t klasės traktoriuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.23
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Algis Graužinis
   Disertacija: Regionų teritorinio planavimo teorinis modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.13
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Violeta Gražulevičienė
   Disertacija: Medvilninių audinių, margintų aktyviais dažais, plovimo technologijos tobulinimas, tikslingai parenkant plovimo medžiagas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.02.13
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algirdas Gražulevičius
   Disertacija: Greičio ir laiko matavimas magnetinio įrašymo technikoje ir akustoelektronikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.03.26
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Gediminas Gražulevičius
   Disertacija: Kompiuterių garso sistemų tyrimas ir taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.09.10
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Romas Gražulevičius
   Disertacija: Traktorių darbo žiemos metu gerinimas Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.26
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Indrė Gražulevičiūtė
   Disertacija: Nekilnojamojo kultūros paveldo ne rinkos vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.03.19
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Petras Grėblikas
   Disertacija: Žemės ūkio elektros tinklų pralaidumo didinimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.28
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Saulius Greičius
   Disertacija: Prekinių svogūnų džiovinimo-laikymo proceso tyrimo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.04.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemės ūkio institutas

 • daktaras Kristina Greičiūtė
   Disertacija: Karinių poligonų dirvožemio pažeidimų ir taršos tyrimai bei elektrokinetinio metodo taikymo galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.13
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Bronius Gresevičius
   Disertacija: Plačiajuostis tranzistorinis dviejų įtampų amplitudžių santykio matuoklis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.30
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Viktor Gribniak
   Disertacija: Susitraukimo įtaka gelžbetoninių elementų tempiamosios zonos elgsenai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.06
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Algirdas Gricius
   Disertacija: Kai kurie jonizuotų dujų sąveikos su silicio paviršiumi klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.26
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Voronežo politechnikos institutas

 • daktaras Arūnas Grigaitis
   Disertacija: Adptyviųjų elektropneumatinių vykdymo sistemų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.29
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Darius Grigaitis
   Disertacija: Kompleksinių metodų taikymas medicinos atvaizdams apdoroti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.14
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Juozas Grigaitis
   Disertacija: Greitaeigiai šiluminės fizikos procesai elektrolankiniuose dujų kaitintuvuose su terpelektrodiniais intarpais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.03.21
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Petras Grigaitis
   Disertacija: Plenarinių geometrijų formavimo Rentgeno ir jonų mikrolitografijos metodais rezisto plėvėse tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.09
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Minsko radiotechnikos institutas

 • daktaras Viktoras Grigaliūnas
   Disertacija: Mikrooptinių struktūrų formavimas elejoniniais procesais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.12.20
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytautas Grigaliūnas
   Disertacija: Fotogipso anhidrito įtakos formavimo mišiniams su skystu stiklu savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.08
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Baltarusijos politechnikos institutas

 • daktaras Dalia Grigaliūnienė
   Disertacija: Radionuklidų migracijos iš paviršinio tipo radioktyviųjų atliekų kapinynų modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.07.05
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus gedimino technikos universitetas

 • daktaras Feliksas Vytautas Grigas
   Disertacija: Plačiakampių kineskopų kreipimo sistemų parametrų matavimas ir skaičiavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.11.24
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Grigas
   Disertacija: Greitaveikių pneumatinių hidraulinių agregatų pereinamųjų procesų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.11.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Saulius Grigiškis
   Disertacija: Mieles lizuojančio fermentinio komplekso gavimas kultyvuojant Streptomyces albus 176 periodiniu ir nepertraukiamu būdais ir jo pritaikymas pašarinių mielių hidrolizei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.03.02
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos maisto pramonės technologijos institutas

 • daktaras Jurgita Grigonienė
   Disertacija: Centralizuotai teikiamos šilumos rinkos namų ūkyje tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.30
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Alfonsas Grigonis
   Disertacija: Vienkomponenčių ir binarinių medžiagų, modifikuotų reaktyvių dujų plazma, paviršiaus sluoksnio struktūra ir elementinė sudėtis
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.12.23
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytautas Grigonis
   Disertacija: Miesto struktūros įtaka energetinių resursų suvartojimui vežant keleivius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.28
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Tatjana Grigorjeva
   Disertacija: Plieninių kabamųjų tiltų su standžiais lynais įtempių ir deformacijų būvis.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.26
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Romualdas Grikštas
   Disertacija: Žuvies ir mėsos produktų vaikams terminis apdorojimas grandikliniais nepertraukiamo veikimo aparatais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.19
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos mėsos ir pieno pramonės technologijos institutas

 • daktaras Vitas Grimaila
   Disertacija: Telekomunikacijų prieigos tinklo daugiaparametrinis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.08.31
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Diana Grinevičiūtė
   Disertacija: Tekstilės grifas: modeliavimas ir vertinimo metodo sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.17
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Elena Grinienė
   Disertacija: Pieno riebalų sudėties ir fiziko cheminių konstantų sezoniniai kitimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.04.24
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Elena Grinienė
   Disertacija: Skonio ir aromato savybių tyrimais paremti technologiniai sviesto kokybės gerinimo aspektai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1985.04.10
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos mėsos ir pieno pramonės technologijos institutas ;

 • daktaras Vygintas Grinis
   Disertacija: Mikroprogramuojamų mikroprocesorinių struktūrų projektavimo ir derinimo parametrizuojamos metodikos sukūrimas ir tyeimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.09.02
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Audrius Grinys
   Disertacija: Betono su gumos priedais technologinių savybių, stiprumo ir derformatyvumo dėsningumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.28
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jonas Grinys
   Disertacija: Matricinio projekcinio informacijos atvaizdavimo įrenginio priešlėktuvinės gynybos AVS sukūrimo principų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.12.26
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kijevo aukštoji inžinerinės priešlėktuvinės gynybos radiotechnikos mokykla

 • daktaras Daiva Griškevičienė
   Disertacija: Juostingumo ir eismo organizavimo lygio kriterijus, įvertinant miesto gatvių - kelių tinklų pralaidumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.01.12
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Maskvos V. Kuibyševo inžinerinis statybos institutas

 • daktaras Julius Griškevičius
   Disertacija: Impulsinių apkrovų veikiamos netiesinės dinaminės sistemos "Neįgalus žmogus - vežimėlis - transporto priemonė" judesio stabilumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Mečislavas Griškevičius
   Disertacija: Aukštos temperatūros poveikis medinių konstrukcijų laikomajai galiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.12
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Paulius Griškevičius
   Disertacija: Automobilio plonasienių konstrukcinių elementų klupdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.28
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Egidijus Griškonis
   Disertacija: Seleno ir sieros junginių priedų įtaka elektrolitinių cinko-mangano lydinio dangų nusodinimui ir jų savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.08.29
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Oleg Gromov
   Disertacija: Elektrografinių informacijos atvaizdavimo įrenginių, skirtų didžiagabaritinių ekranų AVS, tyrimai ir sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.07.09
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Maskvos prietaisų automatikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Raimondas Grubliauskas
   Disertacija: Aplinkos triukšmo ir jo mažinimo, taikant lengvas konstrukcijas, tyrimai bei skaitinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.12
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Rimantas Gruodis
   Disertacija: Gręžininių pamatų ir pagrindo tarpusavio sąveikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.12
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: SSRS valstybinio statybos komiteto N. Gersevanovo požeminių statinių ir pagrindų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Dainora Gruzdienė
   Disertacija: Žaliųjų pašarų cheminio konservavimo technologijos saugumo didinimas, naudojant naują konservantą ir jo įterpimo mechanizacijos priemones
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.02.14
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Leningrado žemės ūkio institutas

 • daktaras Regina Juzė Grybauskienė
   Disertacija: Kai kurių faktorių įtaka sviesto aromatinėms medžiagoms susidaryti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.28
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vilda Grybauskienė
   Disertacija: Paprastosios eglės (Picea abies L. Karst) sodinukų drėkinimo režimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.05
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Albertas Grybėnas
   Disertacija: Stambiamolekulinių junginių sąveikos su smulkiadispersiniais užpildais tyrimas bei gautų medžiagų taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.05
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Valentinas Gucalo
   Disertacija: Regioninio paketinio teleapdorojimo tinklo optimalaus resursų paskirstymo modeliai ir metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos elektroninių mašinų gamybos institutas

 • daktaras Rimantas Gudaitis
   Disertacija: Jonų pluošteliu sintezuotųdeimanto tipo anglies dangų elektrinių ir optinių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.02.12
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Mindaugas Gudas
   Disertacija: Lietuvos upių vandens būklės sisteminis vertinimas fizikinių, cheminių ir hidrobiologinių parametrų kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.07.02
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Saulius Gudas
   Disertacija: Gamybinių objektų AVS duomenų apdorojimo uždavinių algoritminės struktūros sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.28
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Maskvos inžinerinis fizikos institutas

 • daktaras Regina Vydutė Gudauskaitė
   Disertacija: Triacetatinių audinių marginimo išėsdinant tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.10
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Leningrado S. Kirovo tekstilės ir lengvosios pramonės institutas

 • daktaras Bronislava Gudelevičienė
   Disertacija: radioelektroninės aparatūros automatizuoto projektavimo sistemos duomenų bazės sudarymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.04
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Edvardas Gudelevičius
   Disertacija: Analoginių atsitiktinių dydžių diskretinių statistinių analizatorių optimalaus sudarymo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.03
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Leonas Gudelis
   Disertacija: Miestų paskirstytų elektros tinklų techninių-ekonominių rodiklių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.12.18
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Leningrado inžinerinis ekonomikos institutas

 • daktaras Vladislava Gudonavičiūtė
   Disertacija: Magnetinių atsilenkimo sistemų projektavimo automatizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.29
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aloyzas Gudonis
   Disertacija: Riebalų dispergavimo režimų sukūrimas emulsijose su padidintu sausu medžiagų kiekiu sauso pieno ir pieno pakaitalų gamyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.25
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Jerevano zootechnikos ir veterinarijos institutas

 • daktaras Juozas Gudzinskas
   Disertacija: Hidrodinamikos ir šilumos-masės mainų tyrimas statiškai stabilių putų aparatuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.02.22
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Baltarusijos politechnikos institutas

 • daktaras Saulius Gudžius
   Disertacija: Įžemėjimų elektros tinkle atpažinimo modeliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.28
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Kęstutis Guja
   Disertacija: Spalvotųjų kaukinių kineskopų kreipiamųjų sistemų liekamojo nesuvedimo tyrimo ir matavimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.04.26
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algirdas Gulbinas
   Disertacija: Vėjo energijos įrenginių naudojimas efektyvumo žemės ūkyje tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.20
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas, Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Andrius Gulbinas
   Disertacija: Visuomeninių pastatų renovacijos daugiakriterinė internetinė sprendimų paramos sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.22
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Ramūnas Juozas Gulbinas
   Disertacija: Elektrostatinių registravimo įrenginių tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.04.09
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Remigijus Gulbinas
   Disertacija: Struktūrinių vaizdų automatizuotos analizės metodų, algoritmų ir sistemų sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.29
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ada Gulbinienė
   Disertacija: Dangos įtaka natūraliosios odos drėgmėkaitai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.28
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aleksandra Laimutė Gulbinienė
   Disertacija: Dubliuotų su porolonu audinių šlyties charakteristikų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.27
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algirdas Gumuliauskas
   Disertacija: Didelio stiprumo vibruotų silikatinių betonų gamybos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.10.09
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vidmantas Gurklys
   Disertacija: Tranšėjų dugno įrengimo kokybės hidrauliniams dėsningumams moliniuose drenažo vamzdžiuose įtakos tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.05.13
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Baltarusijos melioracijos ir vandens ūkio mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Kęstutis Gurkšnys
   Disertacija: Kompozitinių medienos-betono sijų ir jungių kūrimas ir bandymai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.28
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Antanas Gurskas
   Disertacija: Meandrinių mikrojuostelinių vėlinimo linijų tyrimas ir kūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.21
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Virginija Gurskienė
   Disertacija: Žemės naudojimo optimizavimas vidurio Lietuvos augalininkystės krypties ūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.08.30
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos vandens ūkio institutas

 • daktaras Vincas Gurskis
   Disertacija: Betonai atsparūs druskų tirpalų ir neigiamų temperatūrų poveikiui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.05.13
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Valstybinis betono ir gelžbetonio mokslo tyrimų, projektavimo konstravimo ir technologijos institutas

 • daktaras Darius Guršnys
   Disertacija: Balso kokybės vertinimo metodai ir priemonės mobiliojo ryšio sistemoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Eduardas Gurvičius
   Disertacija: Išilginis ir skersinis kraštų efektai bet kurio polių skaičiaus tiesiniame asinchroniniame variklyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.04.24
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Leningrado aviacijos prietaisų gamybos institutas

 • habilituotas daktaras Idelis Gurvičius
   Disertacija: Skaičiavimo mašinų magnetinių-puslaidininkinių impulsinių elementų darbingumo ir patikimumo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.04.21
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: SSRS Mokslų akademijos Automatikos ir telemechanikos (techninės kibernetikos) institutas

 • habilituotas daktaras Idelis Gurvičius
   Disertacija: Skaičiavimo technikos įrenginių elektromagnetinio suderinamumo užtikrinimo principai ir priemonės
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.06.18
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: SSRS prietaisų ministerijos ir mokslų akademijos valdymo problemų institutas

 • daktaras Jonas Gurvičius
   Disertacija: Naujų akustinių metodų sukūrimas cheminių siūlų savybių tyrimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.08.14
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jonas Mindaugas Gusarovas
   Disertacija: Radioelektroninės aparatūros standžių lituotų ir suvirintų jungčių mikromazguose sukūrimas ir ištyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.11
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Eleonora Guseinovienė
   Disertacija: Švytuojamieji sinchroniniai pulsuojamosios srovės varikliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.10
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Remigijus Gustas
   Disertacija: Valdymo objekto informacinio modelio analizės ir sintezės žinių vaizdavimo metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.06
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Remigijus Gustas
   Disertacija: Informacijos sistemų semantinių ir pragmatinių priklausomybių integravimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.04.22
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Antanas Gutauskas
   Disertacija: Loginių srovės perjungiklių schemų tyrimas panaudojant autošvytavimų režimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.04
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Leonas Gutauskas
   Disertacija: Kultūrinių ganyklų drėkinimo režimo tyrimai Lietuvos TSR kalvoto reljefo sąlygose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.03.17
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Baltarusijos melioracijos ir vandens ūkio mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Matas Vytautas Gutauskas
   Disertacija: Neaustinių prasiūtinių medžiagų bandymo metodo sukūrimas ir daugkartinio erdvinio deformavimo procesų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.02.03
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Matas Vytautas Gutauskas
   Disertacija: Tekstilės gaminių mechaninis stabilumas ir jo įvertinimo metodai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1979.07.13
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jonas Guzaitis
   Disertacija: Adaptyvūs vaizdų analizės metodai automatinei vizualiai kokybės kontrolei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.03.31
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Danielius Gužas
   Disertacija: Dujų tiekimo sistemų elementų išspinduliuojamo triukšmo sumažinimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.12.13
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: SSRS valstybinio statybos komiteto statybinės fizikos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Danielius Gužas
   Disertacija: Triukšmo sklidimas cilindriniais vamzdžiais ir jo mažinimo būdai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.05.29
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Baltijos D.Ustinovo valstybinis technikos universitetas

 • daktaras Danutė Gvaldienė
   Disertacija: Vibracinių kontaktronų sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.11
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Petras Gvazdauskas
   Disertacija: Kai kurių faktorių poveikio į išilginio medienos pjovimo apvaliais pjūklais dinaminės charakteristikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.01.23
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Leningrado S. Kirovo miškų technikos akademija

 • daktaras Julius Gvergždys
   Disertacija: Sinchronizacijos įrenginių su signalų išrinkimu sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.11
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos elektrotechninių ryšių institutas

 • daktaras Jonas Gvildys
   Disertacija: Klasifikatoriaus statistinių sprendimo funkcijų ir apmokymo algoritmų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.30
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jonas Gydas
   Disertacija: Konstrukcinių poliimidų mechaninis darbingumas aukštose ir žemose temperatūrose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.24
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Virginija Gylienė
   Disertacija: Įrankio ir deformuojamos medžiagos kontaktinės sąveikos modeliavimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.26
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algimantas Antanas Gylys
   Disertacija: Grupinio suvėlinimo laiko matavimo amplitudės moduliacijos metodu tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.24
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Henrikas Gylys
   Disertacija: Rėminių konstrukcijų tamprioje plastinėje bėklėje eksperimentinio tyrimo klaisimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.04.26
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Gylys
   Disertacija: Hidrodinamikos ir šilumos- masės procesų tyrimas putų išgarintuvuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.06.10
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Gylys
   Disertacija: Hidrodinamika ir šilumos-masės mainų tyrimas putų išgarintuvuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.01.10
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“