FIZINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

H

 • daktaras Oliver Heinz
   Disertacija: Hipersmulkiųjų sąveikų daugiaelektroniuose atomuose teorijos plėtojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.03.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Peter Heinz
   Disertacija: Nauji didelės galios ultratrumpųjų lazerinių impulsų generavimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.03.03
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“