HUMANITARINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

H

 • daktaras Inga Hilbig
   Disertacija: Lietuvių ir anglų lingvistinis mandagumas: prašymai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Axel Holvoet
   Disertacija: Modalūs veikslo vartojimo veiksniai lenkų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Gento valstybinis universitetas

 • daktaras Axel Holvoet
   Disertacija: Tranzityvumas ir sakinio struktūra lenkų kalboje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.06.02
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Varšuvos universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“