SOCIALINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

H

 • daktaras Hans Hausmann
   Disertacija: Baltijos šalių turizmo plėtra atsižvelgiant į pajūrio regiono ypatumus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.08.31
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Stanislav Hejbovič
   Disertacija: Šeimininių ūkių atgimimas Vilnijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.11.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Varšuvos universitetas

 • daktaras Willi Hink
   Disertacija: japonų inovacijų menedžmento struktūra, metodai, veikimo būdas bei perkėlimo į Baltijos šalis galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.27
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Rimantė Hopenienė
   Disertacija: Turizmo verslo sistemos dinaminės struktūros modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.29
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“