FIZINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

I

 • daktaras Irena Ignatavičienė
   Disertacija: Cirkuliaciniai procesai virš Pabaltijo kaip bendrosios atmosferos cirkuliacijos sudėtinė dalis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.12.29
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Mečislovas Ignatavičius
   Disertacija: Silpnų signalų erdvinių autokoreliacinių funkcijų tyrimas panaudojant netiesinius optinius keitimus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.10.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos fizikos institutas

 • daktaras Vytautas Ignatavičius
   Disertacija: Šiaurės Lietuvos teritorijos inžinerinis - geologinis vertinimas ir gipso karsto reikšmė statybos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.18
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Leningrado G. Plechanovo kalnų institutas

 • daktaras Jolita Ignatavičiūtė
   Disertacija: Lercho dzeta funkcijos reikšmių pasiskirstymas. Diskretusis atvejis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.19
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ilja Ignatjev
   Disertacija: Esterazių veikimo fazių sąlyčio riboje detekcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.19
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vita Ilginytė
   Disertacija: Lietuvos seismotektoninis aktyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.15
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geologijos institutas

 • daktaras Aušra Imbrasaitė
   Disertacija: Proapoptotinių ir antiapoptotinių signalinių kelių tyrimas forbolio esterio TPA indukuotose žmogaus promielocitinės liaukemijos HL60 ląstelėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.21
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Arvydas Jonas Iržikevičius
   Disertacija: Vienašalio slėgio įtaka į GaAs ir Al Ga As juostinę struktūrą ir moduliacinius spektrus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.09.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rūta Ivanauskaitė
   Disertacija: Parabolinių formų dzeta funkcijų reikšmių pasiskirstymo teoremos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.05
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Feliksas Ivanauskas
   Disertacija: Banginių sistemų skirtuminės Gryno funkcijos tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.08
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Maskvos valstybinis M.Lomonosovo universitetas

 • habilituotas daktaras Feliksas Ivanauskas
   Disertacija: Netiesinių Šredingerio lygčių skirtuminių sprendimo metodų konvergavimas ir stabilumas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1992.02.11
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos sąjunginis matematinio modeliavimo centras

 • daktaras Remigijus Ivanauskas
   Disertacija: Vario selenidinių sluoksnių susidarymas ant polikaproamido naudojant selenotritionatą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.12.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Sergėjus Ivanikovas
   Disertacija: Lygiagrečių skiačiavimų taikymo daugiamačiams duomenims vizualizuoti problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.01.20
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: VDU

 • daktaras Valentina Ivanuškina
   Disertacija: Santykių tarp micelo sudarymo kritinis koncentracijos, stabilizuojančios ir soliubilizuojančios sintetinių plaunamų medžiagų galimybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vladislovas Ivaška
   Disertacija: Juostinių ir kitų linijų skaičiavimo algoritmai, pagrįsti singuliarinių integralinių lygčių metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.09.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vladislovas Ivaška
   Disertacija: Mikrojuostinių ir kitų struktūrų su dvimačiais elektromagnetiniais laukais tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.10.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Leningrado M. Kalinino politechnikos institutas

 • daktaras Emilija Marija Ivaškevič
   Disertacija: Vario, cinko ir jų lydinio elektronusodinimo pirofosfatiniuose elektrolituose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.09.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Eduardas Ivonis
   Disertacija: Dinaminių sistemų optimizavimas pagal skirtingų klasių valdymus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.03.17
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos V.Lenino valstybinis universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“