HUMANITARINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

I

 • habilituotas daktaras Rolandas Vitalius Idzelis
   Disertacija: "Užsieniečio" kalbos stiliaus problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.02.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Rolandas Vitalius Idzelis
   Disertacija: Filologijos ir semiotikos vienovė anglų mokslinės kalbos mokyme
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.03.08
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Eugenijus Ignatonis
   Disertacija: Lietuvių tarybinė fortepijono muzika (koncertinis repertuaras solo fortepijonui)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.19
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Henryka Ilgievič
   Disertacija: Lietuvos krikštas Lietuvių ir lenkų istoriografijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.04
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto istorijos institutas

 • daktaras Henryka Ilgievič
   Disertacija: Vilniaus mokslo draugijos ir institucijos XIX a.
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2007.07.05
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Adomo Mickevičiaus universitetas

 • daktaras Liubovė Iljina
   Disertacija: 1860 metų poema ir N. Nekrasovo "Šaltis, raudonosis"
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Alma Imbrasienė
   Disertacija: Bendros baltų ir germanų etimologijos (veiksmažodinių atitikmenų struktūra)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.05
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Marius Iršėnas
   Disertacija: Antropopomorfiniai ir zoomorfiniai atvaizdai Baltijos regiono ir europinės Rusijos akmens amžiuje: kokybinė ir kiekybinė charakteristika, sklaida ir ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.11
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija, Kultūros, filosofijos ir meno institutas

 • daktaras Vita Ivanauskaitė
   Disertacija: Folklorinės tradicijos kaita lietuvių karinėse-istorinėse dainose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.07
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Ivanauskas
   Disertacija: Krikščionybė - tikroji religija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.23
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Kauno teologijos fakultetas

 • daktaras Vilius Ivanauskas
   Disertacija: Lietuviškoji nomenklatūra biurokratinėje sistemoje: tarp stagnacijos ir dinamikos (1970 - 1988 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.27
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Bernaras Ivanovas
   Disertacija: Tautinių mažumų įvaizdžiai Lietuvoje XX a. 4-tame dešimtmetyje: tautininkų ideologinės-politinės srovės pažiūros
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.11.24
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Marina Ivinskaja
   Disertacija: Slavų literatūra tarpukario Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.04
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Poznanės Adomo Mickevičiaus universitetas

 • habilituotas daktaras Pavelas Ivinskis
   Disertacija: Šeštojo dešimtmečio II-osios pusės rusų tarybinio romano ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.04.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Pavelas Ivinskis
   Disertacija: Epopėja. Žanro istorinės formos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.05.11
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Liublino Marijos Kuri Sklodovskajos universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“