SOCIALINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

I

 • daktaras Jadvyga Ignatjeva
   Disertacija: Asmens identifikavimo teoriniai pagrindai ir praktika panaudojant rašysenos kontūrines charakteristikas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.30
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Anicetas Ignotas
   Disertacija: Diegimo programų valdymo organizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.09.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Feliksas Vytautas Ignotas
   Disertacija: Diferencinės žemės rentos susidarymas ir paskirstymas Lietuvos TSR kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Daiva Ignotienė
   Disertacija: Respublikos statybinio komplekso vystymo planavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Giedrė Ilčiukienė
   Disertacija: Muzikos elementų naudojimas mokant anglų kalbos pradiniame etape
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.11.26
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Jūratė Imbrasaitė
   Disertacija: Politinio dalyvavimo dinamika Lietuvoje 1999–2006 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.01
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Steponas Imbrasas
   Disertacija: Pagrindiniai gamybiniai fondai ir jų naudojimo gerinimas Lietuvos TSR vietos pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.04
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vladas Incas
   Disertacija: Paveldėjimas kai ypatinga teisių paveldėjimo rūšis tarybinėje civilinėje teisėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.09.27
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Valdonė Indrašienė
   Disertacija: Didaktinių žaidimų ir patraukliųjų užduočių veiksmingumas mokant matematikos I-II klasėse.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.10
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Algimantas Valentinas Indriūnas
   Disertacija: Valdymo sprendimų metodiniai klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis un-tas

 • daktaras Indrė Isokaitė
   Disertacija: Jūros erdvių reglamentavimas tarptautinėje ir Lietuvos Respublikos teisėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.04.23
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Margarita Išoraitė
   Disertacija: Išorinių transporto išlaidų vertinimo tobulinimas Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.02
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Robertas Ivanauskas
   Disertacija: Parduotuvių tinklo pozicionavimas: teorinis, metodologinis ir praktinis aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.22
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Felicija Ivanauskienė
   Disertacija: Mokinio aktyvios visuomeninės pozicijos formavimas klasės komjaunimo organizacijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.11.14
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos V. Lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Violeta Ivanauskienė
   Disertacija: Paaglių vertybinių orientacijų raiška šeimoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas

 • daktaras Laura Ivaškevičiūtė
   Disertacija: Mažo komercinio banko paskolų portfelio vertinimas kredito rizikos, pelningumo ir likvidavimo veiksnių pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.24
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vida Ivaškienė
   Disertacija: Moksleivių fizinės būklės gerinimas ugdant jų sąmoningumą ir aktyvumą per kūno kultūros pamokas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Girius Ivoška
   Disertacija: Baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamas veikas ekonominiai ir verslo tvarkai reglamentavimo Lietuvos Respublikos baudžiamaisiais įstatymais problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.01.12
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Regina Ivoškuvienė
   Disertacija: Specialiosios mokyklos vaikų, turinčių sunkių kalbėjimo sutrikimų, kalbos ugdymas rankų darbų pamokose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.09
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos defektologijos mok. tyr. i-tas

 • daktaras Jerzy Iwinski
   Disertacija: Tinklininkų ir šuolininkų greitumo ugdymo metodika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.21
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas ir Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Inga Iždonaitė
   Disertacija: Turizmo vadybos studentų kompetencijos modeliavimo pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.08
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“