FIZINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

J

 • daktaras Ignotas Jačiauskas
   Disertacija: Kai kurie diferencialinių lošimų uždaviniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.09.24
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Janė Jačiauskienė
   Disertacija: Cheminio variavimo proceso, panaudojant formaldehidą ir borhidridą, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.11.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Arūnas Jagminas
   Disertacija: Anoduoto aliuminio elektr olitinio dažymo procesų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.20
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Edmundas Jagminas
   Disertacija: Lietuvos teritorijos požemio vandens atsargų dirbtinio papildymo hidrogeologinis pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.06.28
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Leningrado G. Plechanovo kalnų institutas

 • daktaras Jonas Jagminas
   Disertacija: Elektron-skylinės plazmos kaitimo efektai indžio arsenide esant intensyviam lazeriniam žadinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.04.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Latvijos universitetas

 • daktaras Aldona Jagminienė
   Disertacija: Apie fosforo ir boro įsiterpimą į nikelio dangas, nusodinamas cheminės redukcijos būdu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.03.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Audronė Jakaitienė
   Disertacija: Konkuruojančių rizikų regresinių modelių algoritmai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.17
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Dainius Jakimavičius
   Disertacija: Nepriklausomųjų atsitiktinių dydžių sumų didžiųjų nuokrypių teoremos ir nelygybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.08
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vaidotė Jakimavičiūtė
   Disertacija: Lietuvos radioaktyviųjų atliekų saugyklų poveikis aplinkai - hidrogeologiniai ir radioekologiniai aspektai.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.08
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Saba Jakobsonas
   Disertacija: Cinko elektronusodinimo iš kompleksinių cinkatinių-monoetanolamininių elektrolitų proceso tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.11.20
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Šarūnas Jakševičius
   Disertacija: Tikimybinių pasiskirstymų asimptoniniai skleidiniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.23
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Artūras Jakubauskas
   Disertacija: II tipo restrikcijos endonukleazių duomeninės organizacijos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.04.19
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimas Jakubėnas
   Disertacija: Lidarinio skirtuminės sugerties metodo taikymas dujų priemaišų koncentracijoms troposferoje matuoti (SO pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.10.03
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos SSR MA B. Stepanovo fizikos institutas

 • daktaras Virginija Jakubkienė
   Disertacija: (4-pirimidiniloksi)acto rūgščių darinių ir jų N- ir S-analogų sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.02
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Liudas Jakučionis
   Disertacija: EVP aliminavimo technologinio proceso valdymo fizikiniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.06.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rima Jakytė
   Disertacija: Spinduliuotės transformacijų ir stiprinimo daugiabangių rezonansinių sąveikų metu tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas

 • daktaras Alvydas Jaliniauskas
   Disertacija: Veiklos procesų strutūrizavimas naudojant kalbos komunikacijų tyrimą ir tipines darbų sekas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.04.27
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Aleksandra Jamontaitė
   Disertacija: N- ir S- aciliniai ir N,S- diaciliniai B-merkaptoalkilaminų dariniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.02
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Arvydas Juozapas Janavičius
   Disertacija: Kai kurie kompleksinio orbitinio momento uždavinai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.09.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Arvydas Juozapas Janavičius
   Disertacija: Kai kurie metodai ir modeliai kvantinėje mechanikoje ir netiesinėje difuzijoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.06.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimantas Jančauskas
   Disertacija: Vandens biologinių makrosistemų dinamikos matematinis modeliavimas esant antropogeniniam poveikiui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.03.10
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Sąjunginis vandens apsaugos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Ugnė Jančiauskaitė
   Disertacija: Polielektrolitai iš gamtinių polimerų: chitozano modifikavimas dekstranu, inulinu arba alginatu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Regina Jančienė
   Disertacija: N-pavaduotų tetrahidro-1,5-benzodiazepinonų-2 sintezė, struktūra ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.21
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Eugenijus Jančys
   Disertacija: Endokrininių procesų matematinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.04.20
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos Sibiro skyriaus biofizikos institutas

 • daktaras Vytautas Janėnas
   Disertacija: Nitratų hidratacijos azoto rūgštis - vanduo sistemoje tyrimas ultraakustiniu ir viskozimetriniu metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.02.04
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Ivanovo chem. technol. institutas

 • habilituotas daktaras Vitalijus Janickis
   Disertacija: Kai kurių tiosulfato reakcijų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.02.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vitalijus Janickis
   Disertacija: Sulfanų ir selenanų darinių susidarymas, struktūra ir fiziko cheminės savybės
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.12.22
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Margarita Jankauskaitė
   Disertacija: Sunkieji metalai Rytų Lietuvos landšafto geocheminėse sąlygose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.13
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Maskvos V. Lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Antanas Jankauskas
   Disertacija: Fazių transformacijos parametriniuose pikosekundinių šviesos impulsų stiprintuvuose ir generatoriuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos MA fizikos institutas

 • daktaras Juozas Jankauskas
   Disertacija: Kai kurių osmio ir rutenio kaip katalizatorių titrimetrijoje tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.01.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Jonas Jankauskas
   Disertacija: Schemos U (3(n-1)) taikymo klausimai, tiriant atomų branduolio savybes
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Regimantas Jankauskas
   Disertacija: Trivalenčio vario perjodatinių kompleksų tyrimas šarminiuose tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.10.07
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimantas Jankauskas
   Disertacija: N-aciliniai oksi- ir metoksi-nitrofenilalaninų dariniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.14
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Sigitas Jankauskas
   Disertacija: Elektrodinių procesų, vykstančių elektronusodinant varį iš silicio fluoridinių elektrolitų, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Teofilis Jonas Jankauskas
   Disertacija: Dicianoargentatinio-rodanatinio elektrolito tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Voldemaras Jankauskas
   Disertacija: Jonselektyvių elektrodų sidabro ir paladžio nustatymui cianidiniuose tirpaluose kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.07
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos D.Mendelejevo cheminės technologijos institutas

 • daktaras Vygintas Jankauskas
   Disertacija: Krūvuninkų judrumo ir gyvavimo trukmių tyrimas a-Se ir Se-P-Te sistemos elektrofotografiniuose sluoksniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Zigmantas Jankauskas
   Disertacija: Moduliuoto elektromagnetinio spinduliavimo sąveika su rezonansine terpe
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.01.09
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Zigmantas Jankauskas
   Disertacija: Helikoninių pluoštų įmagnetintoje kieto kūno plazmoje fokusavimas ir moduliacija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.12.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Leningrado M. Kalinino politechnikos institutas

 • daktaras Audra Elena Jankauskienė
   Disertacija: Fizikiniai cheminiai tyrimai molio mineralų su kalcio hidroksidu įvairiose sąlygose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.07.09
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Ukrainos MA Koloidų chemijos institutas

 • daktaras Egidija Jankauskienė
   Disertacija: Kinetiniai sidabro mikrokiekių nustatymo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.09.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Elvyra Jankauskienė
   Disertacija: Pigmentinių dispersijų elektrinės paviršių savybės ir agregatinis stabilumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.11.20
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Raimonda Daiva Jankauskienė
   Disertacija: Katodiniai procesai, vykstantieji elektochemiškai įšskiriant rutenį iš rūgščių ir šarminių tirpalų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gerda Jankevičiūtė
   Disertacija: Šiluminių procesų lazerinėse ir elektroterminėse technologijose matematinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.10
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Giedrė Jankovskienė
   Disertacija: Naujų sistemų sulfitui nustatyti tyrimas ir taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.02.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rita Stasė Janukėnienė
   Disertacija: Lietuvos TSR ir Kaliningrado srities hidrolognis rajonavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.01.23
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Zigmas Janukonis
   Disertacija: Pietrytinės Baltijos jūros kranto zonos sandara, reljefas ir morfodinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.05.18
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas ir Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Kazimiera Janulaitienė
   Disertacija: Katalitinis formaldegido oksidavimas peroksodisulfatu dalyvaujant metalams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.11
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Prutenis Petras Janulis
   Disertacija: Karbamido sąveika su izobutilo alyvos ir ž. metanolio oksidacijos produktais gautos lėtai veikiančios trąšos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.13
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos azoto pramonės ir org. sintezės produktų valst. mokslo tyrimų ir projektavimo institutas

 • daktaras Rimvydas Janulis
   Disertacija: Tarpžvaigždinė ekstinkcija kamuolinių spiečių žemose galaktinėse platumose kryptimi
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 08 P
   Institucija: Teorinės fizikos ir astronomijos institutas ir Vilniaus universitetas

 • daktaras Nijolė Regina Janušauskaitė
   Disertacija: Specialių diskrečių optimaliojo valdymo uždavinių sprendimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.26
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos matematikos institutas

 • habilituotas daktaras Algimantas Janušauskas
   Disertacija: Harmoninių funkcijų trimatėse srityse teorija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.11.04
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSRS MA Sibiro skyriauso matematikos institutas

 • habilituotas daktaras Algimantas Janušauskas
   Disertacija: Harmoninių funkcijų teorijos globalūs klausimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1973.12.04
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSRS MA Sibiro skyriaus matematikos institutas

 • daktaras Steponas Janušauskas
   Disertacija: Atomo jonizacijos ir sužadinimo įtaka rentgeno ir gama spindulių išsklaidymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.03.09
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Julijona Januševičienė
   Disertacija: Fotoanizotropija ir rišamojo sluoksnio struktūriniai pakitimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.03.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Laima Janušienė
   Disertacija: B-(3-Cianpiridil-2) akrilinių rūgščių sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Olga Januškevičienė
   Disertacija: Stabiliųjų dėsnių parametrų įverčiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.25
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Regimantas Januškevičius
   Disertacija: Paviršinių elektromagnetinių bangų sklidimo ir lokalizacijos metalo ir dielektriko sandūroje ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas, Puslaidininkių fizikos institutas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas ir Vilniaus Gedimino technikos unversitetas

 • habilituotas daktaras Romanas Januškevičius
   Disertacija: Kai kurių tikimybinių dėsnių charakterizacijos uždavinių stabilumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.12.12
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Romanas Januškevičius
   Disertacija: Tikimybių dėsnių charakterizacijų stabilumas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.10.29
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Vaidotas Januškis
   Disertacija: Lietuvos upių minimalus nuotėkis šiltuoju laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.19
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Leningrado hidrmeteorologijos institutas

 • daktaras Jolanta Janutėnienė
   Disertacija: Metalų pjovimo proceso matematinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.15
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Klaipėdos universitetas, Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Pranas Japertas
   Disertacija: Fragmentinių ir statistinių metodų naudojimas biologiškai aktyvių junginių struktūros-aktyvumo sąryšio tyrimuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Jarašiūnas
   Disertacija: Nepusiausvyriųjų procesų puslaidininkiuose tyrimas šviesa indukuotų dinaminių gardelių metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.11.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Jarašiūnas
   Disertacija: Dinaminių gardelių metodika šviesa indukuotiems optiniams ir elektriniams reiškiniams puslaidininkiuose tirti
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.05.07
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Reda Jarmalavičienė
   Disertacija: Ištisinės ribotai pasiekiamos fazės kapiliarinei chromatografijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: VDU

 • daktaras Darius Jarmalavičius
   Disertacija: Eolinė smėlio diferaenciacija jūros krante
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.30
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Enrikas Jaronis
   Disertacija: Ultragarsinio pastovaus ilgio interferometro taikymas fizinių ir cheminių pasikeitimų kontrolei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.06.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vygandas Jarutis
   Disertacija: Beselio pluoštų sąveikos reiškiniai netiesinėje optikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.03.01
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Darius Juozas Jasaitis
   Disertacija: Relaksacinis sidabro cianidinių kompleksų elektroredukcijos mechanizmo tyrimas kvarcinio rezonatoriaus metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vaidotas Jasevičius
   Disertacija: Žvaigždžių ir tarpžvaigždinės medžiagos tyrimas padrikuose žvaigždžių spiečiuose NGC 146 ir K-14 ir jų aplinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.10.07
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinio universito P. Šternbergo astronomijos institutas

 • daktaras Jadvyga Zofija Jasevičiūtė
   Disertacija: Pikosekundinių šviesos impulsų parametrinio stiprinimo optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos fizikos institutas

 • daktaras Rimutis Juozapas Jasilionis
   Disertacija: Vektorinės optimizacijos uždavinių pusiausvyros sprendiniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.26
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: TSRS mokslų akademijos centrinis ekonominės matematikos in-tas

 • daktaras Rūta Jašinskaitė
   Disertacija: Taškiniai defektai kadmio telūrido monokristaluose, esant termodinaminei pusiausvyrai su telūro atmosfera
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.08
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Edita Jasinskienė
   Disertacija: Chromo(III), geležies(III) ir titano(III) kompleksinių junginių su šlapalu tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.06.03
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimvydas Jasiulionis
   Disertacija: Radioizotopų susidarymas nuskilimo reakcijose su branduoliais atmosferoje tyrimas ir jų panaudojimas tiriant atmosferos fizikos parametrus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.04.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Henrikas Jasiūnas
   Disertacija: Liekamojo nario ribinėse teoremose nepriklausomiems atsitiktiniams dydžiams ir vektoriams tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.03
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Bronius Jaskelevičius
   Disertacija: Kai kurių polimerinių medžiagų cheminio atsparumo padidinimo difuziniu stabilizavimu tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.10
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Silva Jaskonienė
   Disertacija: Ni elektronusėsdinimo iš citratinių tirpalų procesų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.11
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Vitalija Jasulaitienė
   Disertacija: Vario elektrokristalizacijos mechanizmo charakteris priklausomai nuo elektrolizės sąlygų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.03
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Vytautas Vincas Jasutis
   Disertacija: Kadmio telurdo sluoksnių susidarymo ir rekristalizacijos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algirdas Javtokas
   Disertacija: Kai kurių neklasikinių dzeta funkcijų reikšmių pasiskirstymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.07
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dalia Jelinskienė
   Disertacija: Metalinių biomedžiagų korozijos nanogravimetriniai tyrimai dirbtiniuose fiziologiniuose tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Živilė Jesevičiūtė
   Disertacija: Tikrinių reikšmių uždavinys diferencialiniam operatoriui su nelokaliosiomis itegralinėmis sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.26
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Tatjana Jevsikova
   Disertacija: Internetinės programinės įrangos lokalizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.28
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: VDU

 • daktaras Angelė Jezerskaitė
   Disertacija: Akridino, fenantridino ir giminingų junginių darinių kaip sensibilizatorių elektrografijai sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.02.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Natalija Jodelienė
   Disertacija: Apie trivalenčio chromo elektroredukcijos procesų mechanizmą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.04.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Arvydas Jokimaitis
   Disertacija: Daugiamačių ekstremaliųjų reikšmių asimptotika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.30
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Kęstutis Jokšas
   Disertacija: Rytinės Baltijos priedugnio vandens ir dugno nuosėdų sąveikos geocheminė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.05.05
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geologijos institutas

 • daktaras Laimutė Jonaitienė
   Disertacija: Seleno su alavu katodinis nusodinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Valdas Jonauskas
   Disertacija: Rentgeno ir Ožė spektrų tyrimas bendrųjų charakteristikų metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Teorinės fizikos ir astronomijos institutas ir Vilniaus universitetas

 • daktaras Sigitas Joneliūnas
   Disertacija: Jonais veikiamo kvarco paviršinio sluoksnio sudėties ir struktūros kitimo kinetikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.01.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Liudas Jonikas
   Disertacija: Silicio, turinčio radiacinių defektų ir fotoelektrinių savybių dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.11.03
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Sigitas Jonkus
   Disertacija: Elektrostatiniai laukai elektrografinėse sistemose ir fotoplastinių sluoksnių bendri deformacijos klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Jonkus
   Disertacija: Magnetinio lauko pasiskyrstymas apie įvairių geometrinių formų superlaidininkus.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.01.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Violeta Jonušienė
   Disertacija: Rnazės P iš infuzorijų Tetrabymena pyriformis ir su ja asocijuotų baltymų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.16
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Zita Jonušienė
   Disertacija: Kiekybiniai amino grupių nustatymo metodai, tyriant fermentinių preparatų aktyvumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.02.13
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Sąjunginis taikomosios biochemijos mokslo tyrimų projektavimo konstravimo i-tas

 • daktaras Ilona Jonutytė
   Disertacija: Savanorių socialinių pedagogų rengimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.02
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Klaipėdos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vida Jucienė
   Disertacija: Al Ga As varizoninių kristalų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.03
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aleksandras Jucys
   Disertacija: Adsorbcinių ir akustoelektrinių kadmio sulfido paviršiaus savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algimantas Adolfas Jucys
   Disertacija: Kai kurie Sn ir GL(h) grupių teorijos klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Asta Judžentienė
   Disertacija: Neorganinių anijonų ir katijonų atskyrimas ir nustatymas jonų porų chromatografijos metodu.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Artūras Jukna
   Disertacija: YBa Cu O ir Y BaCuO junginių legiravimas, deguonies stechiometrija ir tarpusavio sąveika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Stasys Jukna
   Disertacija: Asimptoniškai optimalūs save taisančių programų sintezės metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.01.24
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos skaičiavimo centras

 • daktaras Danguolė Juknevičienė
   Disertacija: Apie centrinę ribinę teoremą erdvėse C/s/ ir D/10,11/
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.08
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stanislovas Juktonis
   Disertacija: Kompleksinių trivalenčio vario junginių pritaikymas neorganinių junginių analizei fotometriniu redoks metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.12.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Andrius Juodagalvis
   Disertacija: Rotacinės juostos ir porinė sąveika sluoksnių modelyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.05.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Lundo universitetas

 • daktaras Jovita Juodaitytė
   Disertacija: 2-(dimetilamino)etil-2-metilakrilato ir jo ketvirtinių amonio druskų radikalinės kopolimerizacijos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Elena Juodeikaitė
   Disertacija: Uogų, daržovių ir grūdų produktų fitoestrogenai, jų metabolitai ir ryšys su skaidulinių medžiagų komponentais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.11
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Teklė Juodienė
   Disertacija: Procesų, kurie vyksta ant indžio elektrodo šarminiuose tirpaluose, kinetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.02.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Laurynas Juodis
   Disertacija: Radioaktyviojo virsmo tikimybių tyrimų eksperimentų analizė euristiniais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Mindaugas Juodis
   Disertacija: Ribinės teoremos silpnai priklausomiems dydžiams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.14
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Benediktas Juodka
   Disertacija: Nukleotido-(P->0)-IR (P->N)-peptidai. Sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.09.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos valstybinis M. Lomonosovo universitetas

 • habilituotas daktaras Benediktas Juodka
   Disertacija: Nukleino rūgščių ir baltymų kovalentinės sąveikos. Sintetiniai ir gamtiniai nukleotidopeptidai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1981.10.09
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos valstybinis M. Lomonosovo universitetas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Jonas Juodkazis
   Disertacija: Elektrocheminis medžiagos transporto laminariniai aptekamos plokštelės paviršių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Jonas Juodkazis
   Disertacija: Elektrodinių procesų difuzinės kinetikos dėsningumai. Indžio ir aukso elektrocheminės reakcijos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.01.04
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Saulius Juodkazis
   Disertacija: Struktūrinės ir optinės savybės plonų sluoksnių, užaugintų zolių-gelių būdu ir legiruotų CdS
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.10.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Fizikos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Juodkazis
   Disertacija: Lietuvos TSR požeminio vandens eksploatacinių išteklių įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.05.29
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Minsko geologijos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Juodkazis
   Disertacija: Pabaltijo artezinio baseino požeminio vandens eksploatacinių išteklių formavimosi dėsningumai ir jų racionalios gavybos principai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1981.10.02
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Maskvos valstybinis M. Lomonosovo universitetas

 • daktaras Jurga Juodkazytė
   Disertacija: Elektrocheminiai aukso paviršinio oksidinio sluoksnio susidarymo bei redukcijos dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Arvydas Juozaitis
   Disertacija: Gamtinio ir pramoninio aerozolio spektrometriniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas, Puslaidininkių fizikos institutas ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Algimantas Juozapavičius
   Disertacija: Hermito formos virš žiedų su involiucija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.12
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Algirdas Juozapavičius
   Disertacija: Legiruotų neodimiu kristalų pikosekundiniai lazeriai ir jų taikymas parametrinių šviesos generatorių kaupinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos valstybinis universitetas

 • daktaras Aušrius Juozapavičius
   Disertacija: Kondo ir XY modelių analizė, naudojantis tankio matricos pernormavimo grupės algoritmu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.01.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Karališkasis technologijos institutas

 • daktaras Ginutis Juozapavičius
   Disertacija: Lietuvos smėlingos nuogulos, jų tipai, susidarymo sąlygos ir pramoninio panaudojimo perspektyvos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.04.16
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Sąjunginis geologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Albertas Justinas Juozėnas
   Disertacija: Vario elektrolitinio nusodinimo iš šarminių mono- ir trietanolamininių tirpalų mechanizmo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Almantas Juozulynas
   Disertacija: Stabilių ir su jais surištų skirstinių kai kurių savybių tyrimas (Ribinės teoremos stabilių ribinių dėsnių atveju)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.20
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Darius Jurčiukonis
   Disertacija: SU(3) topologinių solitonų kanoniniskvantavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Sonata Jurėnaitė
   Disertacija: Naujo specifiškumo bifunkcinių restrikcijos endonukleazių konstravimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.27
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Raisa Jurevičienė
   Disertacija: Kai kurių aromatinių angliavandenilių, sulfidų ir fosfitų įtaka polietileno oksidacijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.11.20
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alfonsas Jurevičius
   Disertacija: Rodžio trichlorido sąveika su hipofosfitu, borohidridu ir hidrozinu vandeniniuose tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Arūnas Jurevičius
   Disertacija: Geležies formavimosi Lietuvos gėlame požeminiame vandenyje dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.01.14
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Geologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Romualdas Jurevičius
   Disertacija: Kuršių marių hidrocheminis režimas kai kurių faktorių įtakoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.06.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irena Jurgaitienė
   Disertacija: Elektrodiniai procesai, vykstantys elektronusodinant varį iš fluoroboratinių elektrolitų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Prima Irena Jurgaitienė
   Disertacija: Peptidų, turinčių di-(2-chloretil)-amino grupę, sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.13
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Jurgaitis
   Disertacija: Lietuvos TSR neopleistoceno žvyrų genetiniai tipai ir jų litologinė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.10.10
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Jurgaitis
   Disertacija: Fliuvioglacialinių nuogulų litogenezė ir panaudojimo perspektyvos (Pabaltijo ir Š.Baltarusijos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1981.04.28
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Sąjunginiame geologijos mokslo tyrimų institute

 • daktaras Donatas Jurgaitis
   Disertacija: Daugiamačių pirmos eilės išsigimstančių elipsinių sistemų analizinė teorija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.01.20
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Irena Jurgelevičienė
   Disertacija: Požeminis nuotėkis į šiaurinės Lietuvos ir RTFSR Kaliningrado srities upes
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.23
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Andrius Jurkevičius
   Disertacija: Hafnio ir erbio izotopinės sudėties evoliucija RBMK reaktoriaus neuronų sraute
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.02.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Rytis Juršėnas
   Disertacija: Algebrinis daugiadalelės trikdžių teorijos olėtojimas teorinėje atomo spektroskopijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Saulius Antanas Juršėnas
   Disertacija: Netermalizuotos elektronų ir skylių plazmos pikosekundinė spektroskopija stipriai fotosužadintuose CdS, CdSe ir jų kietų tirpalų kristaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.05.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Saulius Antanas Juršėnas
   Disertacija: Sužadinimo relaksacija modelinėse tiesiatarpių puslaidininkių organinių kristalų sistemose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.09.04
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Natalija Juščenko
   Disertacija: Sudėtingų sistemų imitacinių modelių parametrinė identifikacija: agroekosistemų dinamikos imitacinių modelių identifikacijos metodai ir algoritmai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.15
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Gytis Juška
   Disertacija: Išilginės fotosrovės kinetika amorfiniame selene
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.04.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Gytis Juška
   Disertacija: Krūvininkų dreifas ir difuzija amorfiniame puslaidininkyje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.10.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimvydas Juškaitis
   Disertacija: Autodininė spinduliavimo registracija šviesolaidiniuose davikliuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Maskvos fizikos technikos institutas

 • daktaras Remigijus Juškėnas
   Disertacija: Cinko dangų, nusodinamų iš šarminių tirpalų, struktūros formavimasis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.03.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Eglė Juškevičiūtė
   Disertacija: Transkripcinis ankstyvojo kepenų regeneracijos tarpsnio reguliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.03.04
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: VDU

 • habilituotas daktaras Zenonas Jusys
   Disertacija: NI(11) jonų redukcijos hiposfitu mechanizmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.03.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Zenonas Jusys
   Disertacija: Autokatalizinės metalų jonų redukcijos tyrimas elektrocheminės masių spektrometrijos ir kvarco kristalo mikrogravimetrijos metodais
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1998.06.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas, Biochemijos institutas ir Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Eimutis Juzeliūnas
   Disertacija: PAM įtaka vario elektrokristalizacijos iš rūgščių sulfatinių tirpalų kinetikai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.20
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Eimutis Juzeliūnas
   Disertacija: Paviršiaus difuzijos procesai elektrocheminėse reakcijose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.05.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • habilituotas daktaras Gediminas Juzeliūnas
   Disertacija: Kinetinės ir spektrinės molekulinių grandinėlių su priemaišomis savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Gediminas Juzeliūnas
   Disertacija: Rezonansiškai sąveikaujančių atomų arba molekulių sistemų optinių savybių teorinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.04.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Fizikos institutas

 • daktaras Elvyra Juzėnienė
   Disertacija: Aukso ir jo lydinių su variu ir kadmiu elektrocheminio išskyrimo iš cianidinių tirpalų kinetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.09.07
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas, Vilniaus universitetas ir Biochemijos institutas

 • daktaras Petras Juzikis
   Disertacija: Sidabro anodinių procesų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.02.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“