HUMANITARINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

J

 • daktaras Lolita Jablonskienė
   Disertacija: Senamiesčių interjerų pertvarka Lietuvoje: kultūriniai ir stilistiniai daiktinės aplinkos formavimo aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.09.12
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kultūros ir meno institutas ir Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Žibartas Juozas Jackūnas
   Disertacija: Meno pažintinės funkcijos gnoseologinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.02.10
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Artūras Jagelavičius
   Disertacija: Bažnytinės santuokinės teisės ir LTSR teisės santykis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.23
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Popiežiškasis Laterano universitetas

 • daktaras Dalia Jakaitė
   Disertacija: Šatrijos draugija lietuvių literatūros istorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.04.24
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Evalda Marija Jakaitienė
   Disertacija: Priesaginiai lietuvių kalbos veiksmažodžiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Evalda Marija Jakaitienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos nominatyvinių žodžių leksinė reikšmė
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.11.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Julė Jakaitienė
   Disertacija: Lietuvos ir Vokietijos komunistų partijų bendradarbiavimas 1918-1940 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.11.16
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Jakaitis
   Disertacija: Miestų architektūros formavimo politika ir visuomenė šiuolaikinės demokratijos sąlygomis (Vilniaus miesto pavyzdžiu).
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.23
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Laimutė Jakavonytė
   Disertacija: Politinės ideologijos vieta ir vaidmuo visuomenės sąmonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.06
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Janina Skaidruolė Jakelaitytė
   Disertacija: Intelektinės veiklos veiksmažodžiai lietuvių ir latvių kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.09.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Valerija Jakienė
   Disertacija: Kaimo partinių organizacijų vaidmuo sutvirtinant tarybų valdžia Lietuvoje (1944 m. rugpjūtis - 1950 m. birželis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.01.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Virginija Jakimenko
   Disertacija: Socialinė pažanga ir urbanizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.10
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Loreta Jakonytė
   Disertacija: Lietuvių rašytojų savivoka XX amžiaus 10-ajame dešimtmetyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.09.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Konstantinas Jakovlevas
   Disertacija: Pramonės teritorijų želdinimo principai Lietuvos sąlygomis (Architektūriniai planiniai sprendimai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.26
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Konstantinas Jakovlevas
   Disertacija: Pramonės įmonių ir kompleksų išorės aplinkos formavimo problemos (architektūriniai urbanistiniai aspektai)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.12.23
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Leningrado inžinerinis statybos in-tas

 • daktaras Ingrida Jakubavičienė
   Disertacija: Lietuvos vokiečių nacionalsocialistinė veikla (XX a. 3-4 dešimtmečiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.07
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algirdas Jakubčionis
   Disertacija: Žemės ūkio kooperacijos raida Lietuvos TSR 1940-1951 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.09.15
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Regina Jakubėnas
   Disertacija: Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės XVIII amžiaus spauda
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.14
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lenkijos MA Literatūros tyrimų institutas

 • daktaras Povilas Jakučionis
   Disertacija: Rytų Lietuvos žemės ūkio gyvenviečių tinklo pertvarkymo būdai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.13
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Erdvilas Jakulis
   Disertacija: Lietuvių kalbos tekėti, teka tipo veiksmažodžiai ir jų istorija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.31
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Irayda Jakušovaitė
   Disertacija: Filosofinės prielaidos V.Lenino idėjos apie atspindį kaip visuotinę materijos savybę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.11.11
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos filosofijos institutas

 • daktaras Rasa Jakutavičiūtė
   Disertacija: Europos Sąjungos informacijos politikos tendencijos ir jų įtaka Lietuvos informacinės visuomenės kūrimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.07.03
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Giedrius Janauskas
   Disertacija: Šiaurės Amerikos lietuvių ,,kongresinė akcija“ Baltijos šalių okupacijos nepripažinimo politikoje XX a. 6-ojo dešimtmečio pab. - 1990 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.19
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Pranas Janauskas
   Disertacija: Lietuvos KP veikla stiprinant mokslo ryšius su pramonine gamyba (1966-1975m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.21
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Daiva Janavičienė
   Disertacija: Universitetų informacinė struktūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.01.30
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Janina Janavičienė
   Disertacija: Žemaičių Naumiesčio lietuvių kalbos sociolingvistiniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Sakalas Janavičius
   Disertacija: Ekologinės etikos problemos: JAV devintojo dešimtmečio filosofinės etinės literatūros kritinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.19
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Eduardas Enrikas Jančiauskas
   Disertacija: Lietuvos KP vadovavimas socialinio aprūpinimo vystymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.29
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Eduardas Enrikas Jančiauskas
   Disertacija: TSKP veikla keliant gyvenimo lygį
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.02.26
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Rimantas Janeliauskas
   Disertacija: Funkcinės dinamikos aspektai šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūryboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.03.21
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Valstybinė konservatorija

 • daktaras Erika Janiūnienė
   Disertacija: Informacijos paieškos vadyba bibliotekoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.29
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Margarita Jankauskaitė
   Disertacija: Moteriškojo tapatumo išraiškos šiuolaikinėje Lietuvos dailėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.30
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija, Kultūros, filosofijos ir meno institutas

 • daktaras Skirmantas Jankauskas
   Disertacija: Pamatinių filosofijos problemų kilmė ir prasmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.25
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Algė Regina Jankevičienė
   Disertacija: Viduramžių Lietuvos visuomeninių pastatų architektūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.06.21
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Algė Regina Jankevičienė
   Disertacija: Lietuvos medinė sakralinė architektūra: bažnyčios, koplyčios ir varpinės.
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.06.20
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Giedrė Jankevičiūtė
   Disertacija: Roberto Antinio (1898-1981) kūryba ir XX a. Lietuvos skulptūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.01.27
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kultūros ir meno institutas ir Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Stanislovas Jankūnas
   Disertacija: Lietuvos komunistų partijos atsišaukimų reikšmė plečiant partijos įtaką masėse fašistinės diktatūros metais (1927-1940 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.04.14
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rūta Janonienė
   Disertacija: J. Rustemo ir jo mokinių veikla XIX a. pirmoje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.04.07
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kultūros ir meno institutas ir Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Osvaldas Janonis
   Disertacija: Bibliografinės produkcijos sisteminio tyrimo metodologiniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.28
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Leningrado N. Krupskajos valstybinis kultūros universitetas

 • daktaras Alma Janulevičienė
   Disertacija: Skaitytojų informacijos poreikių prognozavimo metodologija mokslinėse techninėse bibliotekose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.09.12
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Maskvos valstybinis kultūros institutas

 • daktaras Violeta Janulevičienė
   Disertacija: Anglų kalbos abstrakčiųjų deverbatyvų darybinės reikšmės (diachroninis aspektas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Torezo valstybinis užsienio kalbų institutas

 • daktaras Birutė Janulevičiūtė
   Disertacija: Lietuvos estetikos raidos bruožai (1904-1940)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.23
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rasa Janulevičiūtė
   Disertacija: Lietuvių dailininko knyga: tradicijos ir modernumo aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.22
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Aušra Janulienė
   Disertacija: Lyginamoji raiška dabartinėje lietuvių literatūrinėje kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rasa Januševičienė
   Disertacija: Bibliotekų ir informacijos paslaugos sutrikusio regėjimo žmonėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.03.04
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Janina Januškevičiūtė
   Disertacija: Lietuvos KP veikla ruošiant kvalifikuotų darbininkų kadrus profesinio techninio mokymo sistemoje (1966-1975 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.24
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Margarita Janušonienė
   Disertacija: Valstybinė meno vertybių apsauga Lietuvoje 1919-2006 m.: istorinė raida ir rezultatai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.03.27
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Audronė Janužytė
   Disertacija: Istorikai kaip valstybės kūrėjai ir jų įtaka formuojant Lietuvos universitetą 1905 - 1922
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.08.15
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Tamperės universitetas

 • daktaras Mindaugas Romualdas Japertas
   Disertacija: Reikšmės ir tiesos santykio problema šiuolaikinės reikšmės teorijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.02.26
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Romas Jarockis
   Disertacija: Urbanizacijos raida Žiemgaloje 11-16 amžiuje. Centras, periferija ir valdžia.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.26
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jurgita Jaroslavienė
   Disertacija: Rytinių kauniškių Prienų šnektos fonologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Juozas Jasaitis
   Disertacija: Gabrielė Petkevičaitė - Bitė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.09.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Egidijus Jaseliūnas
   Disertacija: Savilaida sovietų Lietuvoje 20-ojo amžiaus šeštajame - devintajame dešimtmetyje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Linas Jašinauskas
   Disertacija: Nacių švietimo politika okupuotoje Lietuvoje (1941 - 1944 metais)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.09
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Inga Jasinskaitė
   Disertacija: Naratyvumas muzikoje: Broniaus Kutavičiaus operos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.12.23
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos akademija

 • daktaras Elena Jašinskienė
   Disertacija: Užsienio literatūros kūrinių vertimai į lietuvių kalbą (1880-1905 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.12.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Regina Jasiulevičienė
   Disertacija: Lietuvos KP veikla plėtojant gamybinių, kultūrinių-buitinių objektų ir gyvenamųjų namų statybą kaime (1966-1980 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.11
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Birutė Jasiūnaitė
   Disertacija: Šiaurės žemaičių kretingiškių pietinių šnektų ir rytų aukštaičių uteniškių fonologinių sistemų lyginimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.01.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Valdas Jaskūnas
   Disertacija: Indijos meninės kultūros recepcija Vakaruose (lyginamoji orientalistinių paradigmų analizė)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.28
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija, Kultūros, filosofijos ir meno institutas

 • daktaras Deimantas Jastramskis
   Disertacija: Žiniasklaidos organizacijos nuosavybės struktūros ir žiniasklaidos priemonės šališkumo raiškos santykis (Lietuvos nacionalinių dienraščių tyrimas 2004 m. Lietuvos Prezidento rinkimų kampanijos metu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.01.20
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rožė Jasudavičiūtė
   Disertacija: Istorinis žodžių šeimų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.01.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Vaclovas Jauniškis
   Disertacija: Lietuvos KP veikla komunistiškai auklėjant darbininkų klasę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.02.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Sigitas Jegelevičius
   Disertacija: Lietuvos TSR valstybinių archyvų kūrimasis ir raida (1918-1979 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.12.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Jogėla
   Disertacija: Vilniaus Romos katalikų dvasinė akademija 1833-1842 metais: organizacija ir veikla
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.12.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Alvydas Jokubaitis
   Disertacija: Filosofijos mokslas Vilniaus S.Batoro universitete 1919-1939 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.11.17
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Marijus Jonaitis
   Disertacija: Poetas ir visuomenė 19 amž. pabaigos - 20 amž. pradžios lietuvių kultūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.02
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aldona Jonaitytė
   Disertacija: Šakynos tarmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.12.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Faustas Jončys
   Disertacija: Nacionalsocializmo filosofiniai pagrindai, kaip priešingi teocentrinei pasaulėžiūrai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1949.01.26
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Kauno teologijos fakultetas

 • daktaras Dalius Jonkus
   Disertacija: Būties problema Martyno Smigleckio logikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.04.16
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jonas Jonušas
   Disertacija: Žurnalo ,,Akademikas" kultūriniai ir literatūriniai kontekstai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Laurynas Jonušauskas
   Disertacija: Lietuvos diplomatinės tarnybos veikla egzilyje 1940-19910metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.12
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jurga Jonutytė
   Disertacija: Tradicija kaip laiko patirtis. Fenomenologinės ir naratologinės perspektyvų sankirta
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.21
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Eugenijus Jovaiša
   Disertacija: Centrinė Lietuva 1-4-me amžiuose (Laidojimo paminklų pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.02.19
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos archeologijos in-tas

 • daktaras Liudas Jovaiša
   Disertacija: Katalikiškoji reforma Žemaičių vyskupijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.03.19
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vladas Jovaišas
   Disertacija: Prielinksninės konstrukcijos su naudininku dabartinėse rusų ir lietuvių kalbose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.12.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Mečislovas Jučas
   Disertacija: Lietuvos Didžioji kunigaikštystė (XIVa. antra pusė - XVa. pradžia) ir lietuvių tautos kova dėl nepriklausomybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.05.21
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Mečislovas Jučas
   Disertacija: Baudžiavos irimo pradžia Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1971.09.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Nijolė Juchnevičienė
   Disertacija: Istorinių veikėjų paveikslai Herodoto "Istorijoje"
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.02.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Dovydas Judelevičius
   Disertacija: P. Cvirkos romanas "Frank Kruk"
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.12.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Artūras Judžentis
   Disertacija: Lyginamosios konstrukcijos senojoje lietuvių kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.02.24
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Gintarė Judžentytė
   Disertacija: Latvių kalbos vietos prieveiksmiai: sinchronija ir diachronija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.01.08
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Krizantas Juknevičius
   Disertacija: Konersreuto reiškinių gamtiškumas ir antgamtiškumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1945.06.13
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Kauno teologijos fakultetas

 • daktaras Stanislovas Juknevičius
   Disertacija: Kritinė A. Molio informacinės estetikos analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.01.09
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Genovaitė Juknienė
   Disertacija: LKP kova prieš socialdemokratų ideologiją ir politiką (1920-1926 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.01.16
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ernesta Juknytė
   Disertacija: Modernioji religinė sąmonė lietuvių egzodo poezijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.04.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Lina Jukonienė
   Disertacija: Choro tembras. Tembrointonaciniai niuansai choro mene
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.22
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Leningrado valstybinė N.Rimskio-Korsakovo konservatorija

 • daktaras Irina Jukova
   Disertacija: Lietuvos TSR Rusų valstybinio dramos teatro kūrybinis kelias (1946-1981 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.05.15
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Sąjunginis menotyros mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Algis Junevičius
   Disertacija: LKP vadovavimas socialistiniam lenktyniavimui pramonėje 1966-1975 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.23
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Laura Junutytė
   Disertacija: Gilles,is Deleuze,as: filosofijos samprata
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.30
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Juodagalvis
   Disertacija: Lietuvos KP vadovavimas miškų ūkio respublikoje raidai 1944-1965 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.02.15
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vygandas Juodagalvis
   Disertacija: Užnemunė akmens amžiaus pabaigoje - žalvario amžiaus pradžioje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.12.20
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Virgilijus Juodakis
   Disertacija: Lietuvos fotografijos istorija (iki 1940 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.29
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Arvydas Juozaitis
   Disertacija: Subjektyvioji realybė ir istorinis subjektas V. Diltėjaus filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.18
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Jonas Jūraitis
   Disertacija: Die eigenheiten der Diener Gottes vor dem Kirchlichen Seligsprechungsgeriht
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1955.04.27
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Popiežiškasis Grigaliaus universitetas

 • daktaras Agnė Jurčiukonytė
   Disertacija: Teatriškumo samprata ir formos moderniojoje lietuvių prozoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Raminta Jurėnaitė
   Disertacija: Vitražų menas socialistinių šalių architektūroje (TSRS, ČSSR, VDR)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.09.24
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: SSRS dailės akademijos vaizduojamojo meno teorijos ir istorijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Virginija Jurėnienė
   Disertacija: Lietuvių moterų judėjimas XIX a. pab. - XX a. pirmoje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.17
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • Jūratė Jurevičienė
   Disertacija: Vilniaus istoriniai priemiesčiai: autentiškumo aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.01.20
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Algirdas Jurevičius
   Disertacija: Nuolatinisdiakonatas. Įnašas Lietuvos bažnyčios atnaujinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.02.13
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Frankfurto prie Maino filosofijos teologijos aukštojoje mokykloje

 • daktaras Aušra Jurevičiūtė
   Disertacija: Buvusių karių organizacijos ir jų vaidmuo Lietuvos vidaus politikoje 1923-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Kornelija Jurgaitienė
   Disertacija: "Pietų mokykla" JAV literatūroje po 1945 metų. Meninio savitumo problema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos M.Gorkio pasaulinės literatūros institutas

 • daktaras Robertas Jurgaitis
   Disertacija: Vilniaus seimelio veikla 1717-1795 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.07
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Aušra Jurgutienė
   Disertacija: Lietuvių neoromantizmo pradininkų estetinė mintis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.02.04
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Antanina Jurgutytė
   Disertacija: Gydomasis muzikos poveikis: istorija, panaudojimas, perspektyva
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.11.22
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos konservatorija

 • habilituotas daktaras Juozas Jurkėnas
   Disertacija: Senieji dvikamieniai asmenvardžiai Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės raštuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.12.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Jurkėnas
   Disertacija: Apeliatyvų virtimas tikriniais vardais ir indoeuropiečių kalbų antroponimijos raida
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1980.02.01
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Irena Jurkėnienė
   Disertacija: Lengstono Ajūzo - poeto evoliucija. Kūrybinio metodo problema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.11
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Jurkštas
   Disertacija: Vilniaus miesto vietovardžiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.02.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rita Jurkutaitytė
   Disertacija: Bendrosios baltų - germanų etimologijos. Veiksmažodžių atitikmenų semantika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Nikodemas Juršėnas
   Disertacija: Estetinių ir etinių vertybių ryšio problema N. Hartmano filosofijoje (Kritinė N. Hartmano filosofijos analizė)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.09.25
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Pranciškus Juškevičius
   Disertacija: Darbo ryšių įtaka Kauno arealo gyvenviečių sistemai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.08.28
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Viktoras Justickis
   Disertacija: Darbininko šeimos ir darbo sąveika dabartinės mokslo ir technikos revoliucijos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.11.14
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Baltarusijos MA Filosofijos ir teisės institutas

 • daktaras Agnieška Juzefovič
   Disertacija: Tuštumos samprata daoizme ir fenomenologijoje bei jos raiška dailėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.04.10
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Romualdas Juzefovičius
   Disertacija: Šakinių mokslo tyrimo įstaigų steigimas ir raida sovietinėje Lietuvoje (1945-1965m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.01.16
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Saulutė Juzelėnienė
   Disertacija: Būdvardžių semantika ir stilistika 'XX amžiaus lietuvių poezijoje': Spalvų reikšmės būdvardžių konotacijos'
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“