Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

K

 • daktaras Algis Kabaila
   Disertacija: Darbo išteklių ir jų kokybės įvertinimo problema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.02.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Meilutė Kabailienė
   Disertacija: Pietrytinės Baltijos pakrantės svarbiausi strategijos bei paleogeografijos bruožai ir jų palyginimas su kaimyniniais rajonais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.03.29
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Meilutė Kabailienė
   Disertacija: Žiedadulkių spektrų susidarymas ir jų interpretavimo metodai, pritaikant Lietuvos holoceno stratigrafijai ir miškų istorijai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1973.09.18
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Michail Kabajev
   Disertacija: Paviršinių cheminių siūlų sluoksnių struktūra, modifikuojant jų savybes apdailos slygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.28
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Birutė Kabašinskaitė
   Disertacija: Liaudies etimologijos, kontaminacijos ir analogijos vaidmuo lietuvių kalbos žodžio istorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.03.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dalė Kabašinskaitė
   Disertacija: Vaiko teisės ir politika: socialinių edukacinių rekonstrukcijų kontekstai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Audrius Kabašinskas
   Disertacija: Finansinių rinkų statistinė analizė ir statistinio modeliavimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.10
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: VDU

 • daktaras Vytas Kabašinskas
   Disertacija: Studentų klubo visuomeninė politinė veikla kaip busimųjų specialistų komunistinio auklėjimo faktorius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.13
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado N. Krupskajos valstybinis kultūros institutas

 • daktaras Aistė Kabašinskienė
   Disertacija: Karvių kondicijos įtaka pieno produkcijai ir reprodukciniams rodikliams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.19
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Genovaitė Kabašinskienė
   Disertacija: Reumato recidyvų profilaktika antibiotikais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Ričardas Kabelis
   Disertacija: Tembro dinamika šiulaikinių kompozitorių orkestro kūriniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.02.23
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Valstybinė konservatorija

 • daktaras Gintaras Kabelka
   Disertacija: Lietuvos filosofijos istorijos tyrimų metodologija XX a. antroje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.11.21
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Vidimantas Kabelka
   Disertacija: Supertrumpų šviesos impulsų parametrinis stiprinimas ir generacija KDP ir -HJO kristaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Asta Kabelkaitė
   Disertacija: Popieriaus ir kartono liejimo krypties ir medžiagos defektų įtakos savosioms virpesių modoms tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.03.24
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Michail Kačanov
   Disertacija: Taikus sambūvis ir nacionalinis išsivaduojamasis judėjimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.04.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Audrius Kačėnas
   Disertacija: Rymano dzeta funkcijos vidurkiai kritinėje juostoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.10.28
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Arnas Kačeniauskas
   Disertacija: klampaus nespūdaus skysčio tekėjimo srityje su laisvuoju paviršiumi modeliavimas baigtinių elementų metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.02.25
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Tomas Kačerauskas
   Disertacija: Filosofinė poetika XX a. Filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.24
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gražina Bronislava Kačerauskienė
   Disertacija: Poliarimetrinio metodo tyrimas ir jo pritaikymas angliavandenių kiekiui nustatyti piene bei pieno produktuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.10.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stanislava Kačerauskienė
   Disertacija: Kai kurios bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų materialinio techninio aprūpinimo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.11.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • habilituotas daktaras Donatas Kačerauskis
   Disertacija: Technologinių faktorių įtaka raugintos grietinėlės sviesto konsistencijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.12.14
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Donatas Kačerauskis
   Disertacija: Geros kokybės sviesto tradicinės technologijos efektyvumo didinimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.02.13
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos mėsos ir pieno pramonės technologijos institutas

 • daktaras Olga Kačerevskaja
   Disertacija: Sergėjaus Dovlatovo prozos poetika: pasakojimo ypatumai ir ironija.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.02.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • habilituotas daktaras Nella Kačergienė
   Disertacija: Vaikų, sergančių ūmia liaukoze, kraujo mononuklearinių ląstelių kai kurių dehidrogenazių aktyvumo cirkadinis ritmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSRS MMA pediatrijos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Nella Kačergienė
   Disertacija: Sveikų ir sergančių vaikų kraujo leukocitų fermentinio statuso dienos ritmas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.11.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSRS medicinos mokslų akademijos pediatrijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Antanas Algimantas Kačergius
   Disertacija: Moterų, sergančių gimdos priedų lėtiniais uždegimais, kai kurių organizmo rodyklių pakitimai kurorto gydymo metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Audrius Kačergius
   Disertacija: Lietuvoje paplitusių piktžolių mikobiota, jos rūšiū sudėtis ir kai kurios biologinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.07.21
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas, Botanikos institutas

 • daktaras Tomas Kačergius
   Disertacija: Gripo viruso ir gama interferono sinergetinis poveikis į azoto monoksido gamybą makrofaguose bei šio efekto slopinimas panaudojant neraminidazės inhibitorius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.03.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Rimantas Kačianauskas
   Disertacija: Baigtinio elemento takumo sąlyga ir jos panaudojimas kevalų analizės ir optimizavimo uždaviniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.17
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Rimantas Kačianauskas
   Disertacija: Kompiuteriniai daugiapakopio sijų ir kevalų modeliavimo metodai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.06.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Dalia Kačinaitė
   Disertacija: Priesaginės darybos lietuvių oronimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Roma Kačinskaitė
   Disertacija: Diskrečios ribinės teoremos Matsumoto dzeta funkcijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.14
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rolandas Kačinskas
   Disertacija: Derybinės galios analizė: Lietuvos derybos dėl narystės Pasaulio prekybos organizacijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.06
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Šarūnas Benediktas Kačinskas
   Disertacija: Puslaidininkinių daugiakanalinių matavimo komutatorių su nuosekliais komutavimo elementais greitaeigiškumo analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.08
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Saulius Kačiulis
   Disertacija: Karšti elektronai GaAs ir InP sukryžmintuose elektroniniame ir magnetiniame laukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.03.16
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Genovaitė Kačiuškienė
   Disertacija: Šiaurės panevėžiškių tarmės fonologinė sistema: prozodija ir vokalizmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Loreta Kačiušytė
   Disertacija: 5-7 metų mikčiojančių vaikų ugdymo optimizavimas muzikine veikla
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.03.08
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Bronius Kačkus
   Disertacija: Teritorinio gamybos organizavimo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.02.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Estijos mokslų akademijos ekonomikos institutas

 • daktaras Edmundas Kačkus
   Disertacija: Buitinių paslaugų Lietuvoje vystymo ekonominis - matematinis modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.11.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Sigitas Kadiša
   Disertacija: Grafų teorijos taikymas srautų modeliavimui energetikos tinkluose liberalizuojamoje energijos rinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.21
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Diana Kadišaitė
   Disertacija: Skirtingo antigeninio profilio ir biologinių savybių gripo viruso A serotipo glikoproteinų charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.10.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS sveikatos apsaugos ministerijos sąjunginis gripo MTI

 • daktaras Dalia Kadišienė
   Disertacija: Lietuvos agropramoninio komplekso cukrinių runkelių - cukraus pakompleksis: išsivystymas, efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.02.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Kęstutis Kadūnas
   Disertacija: Užterštos atmosferos įtaka Lietuvos gruntinio vandens cheminei sudėčiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.18
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geologijos institutas

 • daktaras Valentinas Kadūnas
   Disertacija: Pietų Pabaltijo viršutinio permo karbonatinių uolienų litologinė-geocheminė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.12.12
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Elena Stefanija Kadūnienė
   Disertacija: Silūro uolienų organinės medžiagos geochemija ryšium su pietų Pabaltijo naftingumu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.05
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Sąjunginis naftos geologinės žvalgybos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Edmundas Kaduševičius
   Disertacija: Vazoselektyvių kalcio antagonistų nifedipino ir felodipino poveikis bendrai ir regioninei širdies kairiojo skilvelio kontrakcijai sergantiems išemine širdies liga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.05
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Vidmantas Kaduševičius
   Disertacija: Sorbentų, silikatinių nešėjų pagrindu, skirtų biopolimerų valymui, sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.04
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Arūnas Kadys
   Disertacija: Krūvininkų generacijos ir pernašos sąlygoti optiniai netiesiškumai didžiavaržiuose puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ona Benedikta Kadytė
   Disertacija: Erkės IXODES RICINUS L. biologija ir ekologija Lietuvos TSR sąlygose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.05.15
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jurgis Vidmantas Kadziauskas
   Disertacija: Mitochondrijų ir halofilinių bakterijų protoninė pompa
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.27
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Petras Kadziauskas
   Disertacija: Kai kurių 2-oksabiciklo-[2.2.1]-heptano azotą turinčių darinių stereochemija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.12.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Vilhelmina Kadziauskienė
   Disertacija: Kai kurių organinių ir neorganinių priedų įtaka dangos ir pagrindo įvandenilinimui nikeliavimo metu sulfatiniuose tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Genovaitė Kadžienė
   Disertacija: Kai kurių geležies grupės metalų su titanu lydinių elektrolitinis išskyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.11.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gražina Kadžienė
   Disertacija: Dirvožemio savybių kaitos integruotas vertinimas skirtingose žemės dirbimo - tręšimo sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.03.26
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • habilituotas daktaras Leonas Kadžiulis
   Disertacija: Tinkamesnių žolių mišinių parinkimas vidutinio sunkumo Lietuvos dirvoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1955.06.07
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Leonas Kadžiulis
   Disertacija: Daugiamečių žolių auginimo ir naudojimo moksliniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1972.04.25
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Modestas Kadžiulis
   Disertacija: Lietuvos TSR elektrotechnikos pramonės vystymas ir specializavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.12.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Danutė Kadžiulytė
   Disertacija: Socialinis tarybinio teatro aktyvumas ir asmenybės formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.05.24
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Stanislava Aldona Kadžiulytė
   Disertacija: Konstrukcijų, valdomų valios veiksmažodžių, vystymasis prancūzų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.05.30
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Algis Kadžys
   Disertacija: Vasarinių miežių ir kviečių agrofitocenozės pokyčiai naudojant chemines piktžolėtumo kontrolės priemones
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.07
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Jonas Kadžys
   Disertacija: Lietuvos žalųjų ir limuzinų veislės mišrūnų (F1) augimas, vystymasis ir mėsinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.01.28
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Liuda Vincenta Kadžytė
   Disertacija: Rašybos klaidų taisymas V-VIII klasėse (kitų rašybos mokymo darbų sistemoje)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Romanas Kaffemanas
   Disertacija: Pagalbinės mokyklos moksleivių vaizdinių formavimo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.09.23
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos defektologijos MTI

 • daktaras Eugenija Kaikarienė
   Disertacija: Smulkiažiedės sprigės žolės tyrimas ir galeninio preparato pagaminimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.06.25
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • daktaras Zita Kaikarienė
   Disertacija: Feroceno darinių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.01.09
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Petras Kaikaris
   Disertacija: Alkanų su vienu ir dviem ketvirtiniais anglies atomais sintezės metodų tyrinėjimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.01.09
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Vygintas Kaikaris
   Disertacija: Odos melanomos skirtingų diagnostikos būdų įvertinimas ir optimalaus chirurginio gydymo metodo paieška
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Aušra Kaikarytė
   Disertacija: Joniškio šnektos daiktavardžio linksniavimo sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.11
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Ramutis Kairaitis
   Disertacija: Belkozino plėvelės, pagamintos iš odos atliekų, mechaninių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.27
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Zigmas Kairaitis
   Disertacija: Sąjunginės respublikos fizinės geografijos mokymo turinio konstravimas, žinių apie gamtinius kompleksus generalizacijos pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA mokymo turinio ir metodų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Aušra Kairaitytė
   Disertacija: Švč.Dievo Motinos ir krikščionių šventųjų paveikslai tradiciniame lietuvių folklore
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2011.01.26
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Audronė Kairienė
   Disertacija: Alkmano kalbos dialektinės ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.03.03
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Tbilisio valstybinis universitetas

 • daktaras Brigita Kairienė
   Disertacija: Jaunuolių, patyrusių tėvų agresiją, psichosocialinė raida ir pedagoginės korekcijos galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.03
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Dalia Kairiūkštienė
   Disertacija: Komunikacinių erdvių pramoniniuose pastatuose architektūrinė organizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.07
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Maskvos architektūros institutas

 • daktaras Irena Danutė Kairiūkštienė
   Disertacija: Augalinių riebalų ir lieso pieno emulsijų susidarymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.04.26
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Leonardas Kairiūkštis
   Disertacija: Eglės-lapuočių jaunuolynų formavimas ir ugdymas Lietuvos miškuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.01.12
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Tarybų sąjungos MA Miškų institutas

 • habilituotas daktaras Leonardas Kairiūkštis
   Disertacija: Eglės-lapuočių formacijos labai produktyvių medynų formavimo ir kirtimų moksliniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1968.04.17
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: TSRS MA Sibiro skyriaus miškų ir medienos institutas

 • habilituotas daktaras Tomas Jonas Kairiūkštis
   Disertacija: Neobenzolio įtaka kai kurių alerginių reakcijų eigai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1955.11.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Tomas Jonas Kairiūkštis
   Disertacija: Kai kurie nespecifinės terapijos veikimo bendrieji dėsningumai ir galimi mechanizmai alerginių ir infekcinių - alerginių procesų atvejais
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1973.02.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Nastazija Anelė Kairiūkštytė
   Disertacija: Klaipėdos miesto pramonė ir darbininkai 1945-1960 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.27
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Andrius Kairys
   Disertacija: Galios transformatorių abipusės sklaidos magnetiniai srautai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.08.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Antanas Kairys
   Disertacija: Laiko perspektyva: sąsajos su asmenybės bruožais, amžiumi ir lytimi
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.24
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Kairys
   Disertacija: Proteinų normavimas mėsinėms kiaulėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.06.21
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Maskvos K. Timiriazevo žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Antanas Kairys
   Disertacija: Racionalus proteinų panaudojimas augančių penimų kiaulių racionuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.10.20
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Sąjunginis gyvulininkystės mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Donatas Kairys
   Disertacija: Suvirinimo generatoriaus parametrų skaičiavimas ir statinių bei dinaminių savybių priklausomybės nuo sukimo greičio tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.04
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jonas Kairys
   Disertacija: Vilniaus miesto ambulatorinės sveikatos priežiūros modelio vertinimas: būklės-prieinamumo-kokybės parametrai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.24
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Lionginas Kairys
   Disertacija: Pneumobūgninio tipo džiovinimo įrenginių tyrimas, siekiant automatizuoti žolių džiovinimo procesą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.11.19
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Liutauras Kairys
   Disertacija: Saulės spinduliuotės poveikis medinio karkaso sienų šiluminei būklei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.26
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Osvaldas Kairys
   Disertacija: Vandens saugyklų-aušintojų hidroterminių charakteristikų nustatymas remiantis pernešimo trijų matavimų lygčių sprendimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.02.12
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Agata Kairytė
   Disertacija: Žemės dirbimo intensyvumo ir šiaudų įterpimo įtaka miežių agrocenozei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.01.20
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Milda Kairytė
   Disertacija: Nuosėdų šaltiniai ir nešmenų pernešimo keliai Lietuvos priekrantės zonoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.27
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Geteborgo universitetas

 • daktaras Rūta Kairytė
   Disertacija: Fizinio aktyvumo poveikis vyresniojo amžiaus mokinių protiniam darbingumui ir kai kurioms jų organizmo funkcijoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.01.04
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Algimantas Kajackas
   Disertacija: Rytų ir Vakarų bažnyčių unija Lietuvos - Lenkijos valstybėje 1414-1772 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.09.08
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Kauno tarpdiecezinė kunigų seminarija

 • habilituotas daktaras Algimantas Kajackas
   Disertacija: Ryšių sistemų su fazine-skirtumine moduliacija teoriniai ir realizaciniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.03.09
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Leningrado M. Bonč-Brujevičiaus elektrotechninių ryšių institutas

 • habilituotas daktaras Algimantas Kajackas
   Disertacija: Diskretinės informacijos perdavimo sistemų taktinės sinchronizacijos statistinė teorija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1974.02.23
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Leningrado M. Bonč-Brujevičiaus ryšių elektrotechnikos institutas

 • daktaras Elena Kajackienė
   Disertacija: Lietuvos TSR gaminamo žalio spirito pradinių priemaišų tyrimai ir būdai rektifikuoto spirito kokybei pagerinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.05.28
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Antanas Kajalavičius
   Disertacija: Sandūrinių suvirintų sujungimų stiprumo nustatymas pagal kietumą įspaudimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.28
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Skirmantas Kajėnas
   Disertacija: Klinikinių ir instrimentinių dubens uždegiminės ligos kriterijų įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Alma Kajėnienė
   Disertacija: Krepšininkų ir futbolininkų atsigavimo po dozuoto fizinio krūvio vertinimas taikant integralųjį modelį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Arminas Kajokas
   Disertacija: Faziniai virsmai ir netvarka kvazimienmačiuose Sb ir Bi junginių bei DBP-DBPI kietųjų tirpalų kristaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Tomas Vilius Kajokas
   Disertacija: Alhogolinės abstinensijos būklių standartizuotas įvertinimas ir gydymas greitosios tankvilizacijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.15
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kazimieras Kajutis
   Disertacija: Nuolatinio paskirstymo ortakių skaičiavimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.06.04
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Gintaras Imantas Kakaras
   Disertacija: Dvinarių žvaigždžių fotometriniai efektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.09.30
   Mokslo kryptis: 08 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Artūras Kaklauskas
   Disertacija: Žemės ūkio gamybinių pastatų statybos technologinių sprendimų daugiatikslė selektonovacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.01.26
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Dniepropetrovsko inžinerinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Artūras Kaklauskas
   Disertacija: Pastato gyvavimo proceso daugiakriterinių sprendimų sistema
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.09.24
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Gintaris Kaklauskas
   Disertacija: Racionaliai armuotų laisvai kontūrų atremtų kvadratinių plokščių laikymo galios, pleišėtumo ir standumo skaičiavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.04.06
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Gintaris Kaklauskas
   Disertacija: Integralinis gelžbetoninių elementų deformatyvumo fizikinis modelis
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.07.03
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Julijonas Jonas Kaladė
   Disertacija: Vektorinės optimizacijos uždavinių pusiausvyros sprendiniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.06.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Auksė Kaladžinskaitė
   Disertacija: Vilniaus vėlyvojo baroko meno rinka
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.19
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Stanislovas Kalanta
   Disertacija: Standžių plastinių cilindrinių kevalų netiesiniai skaičiavimo uždaviniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.26
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Liudvika Lilijana Kalašaitytė
   Disertacija: Kardiologinių ligonių staigi mirtis ir reabilitacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Laimutis Kalasauskas
   Disertacija: Trauminių subdurinių hidromų diagnostika, gydymas ir naujos sonografinės technologijos pritaikymo galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.04
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Stanislava Marijona Kalasauskienė
   Disertacija: N- ir O- heterociklinių junginių kai kurių fizinių-cheminių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.10.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kristina Kalašinskaitė
   Disertacija: Tiesioginių užsienio investicijų poveikis ekonomikos plėtrai Lietuvos ir kitų Baltijos šalių pavyzdžiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Danutė Kalavinskaitė
   Disertacija: Musicae sacrae samprata Katalikų Bažnyčios XX a.-XXI a. pradžios dokumentuose ir šiuolaikinė lietuvių muzika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.22
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 • daktaras Gediminas Kalčinskas
   Disertacija: Apskaitinės informacijos formavimo ir panaudojimo tobulinimas produkcijos savikainos valdymo procese GAVS sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.02.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Baltarusijos V. Kuibyševo valstybinis liaudies ūkio institutas

 • habilituotas daktaras Algis Kalėda
   Disertacija: Komizmo problema lietuvių tarybinėje prozoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.04
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algis Kalėda
   Disertacija: Romano struktūros matmenys. Literatūrinės komunikacijos lygmuo
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.01.31
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Linas Kalėda
   Disertacija: Normalių ir apšvitintų augalų somatinių ląstelių hibridizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.30
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: botanikos institutas

 • daktaras Violeta Kalėdaitė
   Disertacija: Egzistenciniai sakiniai. Kontrastinė anglų ir lietuvių kalbų analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Bergeno universitetas

 • daktaras Lilija Kalėdienė
   Disertacija: Melaniną sintetinantys mikromicetai ant polimerinių medžiagų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.07.12
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos N. Cholodno botanikos institutas

 • habilituotas daktaras Ramunė Kalėdienė
   Disertacija: Lietuvos gyventojų sveikatos vertinimas remiantis mirtingumo statistika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • habilituotas daktaras Ramunė Kalėdienė
   Disertacija: Demografiniai, socialiniai ir teritoriniai Lietuvos gyventojų sveikatos netolygumai (Mirtingumo ir išgyvenamumo studija)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.02.10
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Česlovas Kalenda
   Disertacija: Socialinės moralės vaidmuo klasinėje visuomenėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.20
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Danutė Kalendienė
   Disertacija: Dabartinės lietuvių kalbos daugiareikšmių būdvardžių semantinė struktūra (gretinant su vokiečių kalba)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.03.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vidmantas Kalendra
   Disertacija: Didelės energijos protonais ir neuronais sukurtų giliųjų centrų tyrimas didžiavaržio Si, SiC ir GaN dariniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.04
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Romas Jonas Kalesinskas
   Disertacija: Biopralaidžių ortopedinių polimerų panaudojimas traumatologinių ortopedinių susirgimų operaciniam gydymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vidas Kalesinskas
   Disertacija: Minkštoji moda Sb Sl tipo segnetoelektrikų mikrobangiuose dielektrinės skvarbos spektruose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.04.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Danguolė Kalesnikienė
   Disertacija: IV klasės mokinių skaitomo teksto suvokimo diagnostikos teorinis ir empirinis pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Raimundas Kalesnykas
   Disertacija: Privatizacijos procesai teisėtvarkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.31
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Kaliatka
   Disertacija: Nestacionarinių šiluminių ir hidraulinių procesų, vykstančių kosminių energetinių įrenginių šilumkaičiuose su srauto sukimu, eksperimentinis skaičiuojamasis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.12
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos S. Ordžonikidzės aviacijos institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Kaliatka
   Disertacija: Avarijų valdymas branduoliniuose RBMK - 1500 reaktoriuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2003.04.30
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Darius Kalibatas
   Disertacija: Aplinkos veiksnių įtakos gyvenamosioms patalpoms daugiatikslis vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.10
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Julius Kalibatas
   Disertacija: Klinikinė - patogenetinė reikšmė imunokompetentinių ląstelių pokyčių alkoholinių kepenų ligų išsivystymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.13
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Julius Kalibatas
   Disertacija: Lėtiniai alkoholiniai kepenų pažeidimai (patogenezė, klinika, diagnostika)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.11.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Rygos medicinos institutas

 • daktaras Vytenis Kalibatas
   Disertacija: Lietuvos bendrojo pobūdžio stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.01.20
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Danutė Kalibatienė
   Disertacija: Laktozės selektyvi malabsorbcija tarp lietuvių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Baltarusijos valstybinis gydytojų tobulinimosi institutas

 • habilituotas daktaras Danutė Kalibatienė
   Disertacija: Geografinė istorinė hipolaktazijos paplitimo koncepcija pagal multiparametrinius Lietuvos gyventojų tyrimus
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.12.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Diana Kalibatienė
   Disertacija: Ontologijų naudojimo verslo taisyklių rinkiniui formuoti tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.28
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vladas Kalikauskas
   Disertacija: Metodologiniai pagrindai moksliškai pagrįstų stiprumo normatyvų klijuotinių avalynės medžiagų ir avalynės sujungimuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.06.13
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Nijolė Lucija Kalinauskaitė
   Disertacija: Stabilių procesų su nepriklausomais pokyčiais viršutinės ir apatinės funkcijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.05.31
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rima Kalinauskaitė
   Disertacija: Organizacinis klimatas ir tarpgeneraciniai santykiai: diagnostinis aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.18
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gintaras Kalinauskas
   Disertacija: Kairiojo skilvelio būklės įtaka koronarinės širdies ligos chirurginio gydymo taktikai ir rezultatams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gintaras Kalinauskas
   Disertacija: Vykdomosios valdžios (Vyriausybės) parlamentinės kontrolės institutas: samprata, modeliai, įgyvendinimo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.07
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Putinas Kalinauskas
   Disertacija: Termo- ir fotoelektrocheminiai procesai ant vario elektrodo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Ramutis Kazys Kalinauskas
   Disertacija: Branduolio potencinės energijos savybės unitarinės schemos modelyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.05.05
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Regimantas Liucijus Kalinauskas
   Disertacija: Branduolinių izomerų Sn, Sn, Te, Te, Te, Te, Te vidinės konversijos spektrų tyrimas prizminiu beta-spektrometru UMB-1
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.04.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Leningrado M. Kalinino politechnikos institutas

 • daktaras Rimantas Aleksandras Kalinauskas
   Disertacija: Automatizuotos optimalių suvirinimo droselių ir transformatorių projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.10
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Žilvinas Kalinauskas
   Disertacija: Lietuvos gamybos ir infliacinių procesų matematinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.05.30
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Laimutė Kalinauskienė
   Disertacija: Žemės ūkio įmonių išteklių potencialo formavimo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.09.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Lina Kalinauskienė
   Disertacija: Motinos ir kūdikio prieraišumo santykių korekcijos galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.12
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Elvyra Kalindrienė
   Disertacija: Ornitologijos ir teriologijos vystymosi istorija Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.05.17
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS mokslų akademijos gamtos mokslų ir technikos istorijos institutas

 • daktaras Aleksandr Kaliničenko
   Disertacija: Zn-Ni dangų struktūros ir korozinės elgsenos tarpusavio ryšys.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.05.10
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Elena Ona Kalinienė
   Disertacija: Azotinių medžiagų dinamika "Sulev" veislės bulvių gumbuose ir lapuose, esant skirtingam mineraliniam tręšimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.17
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Laura Kalinienė
   Disertacija: T4 giminingų bakteriofagų genomų sekų nustatymas ir genų raiškos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.29
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vladimir Kalnev
   Disertacija: Metilkobalamino dalyvavimas biopolimerų metilinimo procesuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.03.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Petras Kalnius
   Disertacija: Dabartinė LTSR pramonės darbininkų šeima
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.04.06
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos menotyros, etnografijos ir folkloro in-tas

 • daktaras Rimantas Kalnius
   Disertacija: Gaminių optimalių priėmimo sričių sudarymas, kontroliuojant buitinę radijo aparatūrą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.29
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Regina Kalpokaitė
   Disertacija: Mazuto lašelio degimo ant paviršiaus dėsningumai, anglies liekanos sudegimui darantys įtaką veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.02.24
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Zosė Kalpokaitė
   Disertacija: Izomerinių etileniminofosfamidopurinų citogenetinio ir citostatinio veikimo į atskiras ląstelės ciklo stadijas tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozas Kalpokas
   Disertacija: Elektromechaninio sukietinimo režimų įtaka liekamiesiems įtempimams ir nuovargiui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.03
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aldona Vincentina Kalpokienė
   Disertacija: Vidinės ausies morfologinių pakitimų, veikiant akustinei traumai, genezės klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.05.09
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Leningrado sanitarijos - higienos medicinos institutas

 • daktaras Sofija Kalpokienė
   Disertacija: Užtrūkusių karvių apimlaus ir koncentruoto šėrimo įtaka jų produktyvumui ir būklei pradžioje laktacijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.09.23
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Leningrado veterinarijos institutas

 • daktaras Vaida Kalpokienė
   Disertacija: Elgesio sutrikimų turinčių paauglių Ego funkcijų ryšys su paauglystės krizės įveika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.12
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Petras Kaltenis
   Disertacija: Vaikų širdies funkcinių ūžesių fonokardiografinė charakteristika ir hemodinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.09.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Petras Kaltenis
   Disertacija: Latentinė vaikų šlapimo organų infekcija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.03.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Maskvos I.Sečenovo 1-sis medicinos institutas

 • daktaras Gediminas Kaluina
   Disertacija: Skrandžio ekonominių rezekcijų su vagotomija ir be jos komplikacijos ir jų profilaktika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.02
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Kaluina
   Disertacija: Citomorfologiniai vištų kraujo ir kaulų čiulpų pakitimai sergančių leukoze
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.01.15
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Kaluina
   Disertacija: Navitrinių vištų citomorfologinė charakteristika ir diferencinė diagnostika
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.04.15
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Sąjunginis eksperimentinės veterinarijos institutas

 • daktaras Kristina Kaluinaitė
   Disertacija: V-VI klasių mokinių kūrybingumo raida diferencijuoto dailės mokymo procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.21
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Marija Kalvaitienė
   Disertacija: Optimalios kalkinių trąšų normos ir jų efektyvumas Lietuvos TSR Vakarų zonoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.27
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Sofija Kalvaitienė
   Disertacija: Pagrindinių agrotechninių priemonių įtaka žieminių rugių ir kviečių žiemojimui ir derliui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.05.13
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Albinas Kalvaitis
   Disertacija: Mokytojų profesinės grupės formavimasis Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.01.25
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Antanas Kalvaitis
   Disertacija: Kai kurie ekonominiai produkcijos kokybės gerinimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.04.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Artūras Kalvaitis
   Disertacija: Reaktyviosios sinchroninės mašinos statinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Audronė Valerija Kalvelytė
   Disertacija: Leukozinių limfocitųspontaninės proliferacijos in vitro reguliacijos mechanizmų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.23
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas, Vilniaus universitetas ir Biotechnologijos institutas "Fermentas"

 • daktaras Alvydas Kalvėnas
   Disertacija: Adenilatkinazės vaidmuo širdies mitochondrijų energetikoje ir esant išemijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Zenona Kalvėnienė
   Disertacija: Neuroventralio tinktūros ir skystojo raminamojo ekstrakto bei tablečių vaikams technologijos ir jų vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.04.15
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Virginijus Kalvinskas
   Disertacija: Jonogenines grupes turinčių poliakrilamidų gavimas, savybės ir panaudojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.05
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ričardas Kalytis
   Disertacija: Profilio šlifavimo tiksluminiai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.07.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Romualdas Kalytis
   Disertacija: Fotonų skaičiavimo metodo astrofotometrijoje optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.13
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos vyriausioji astronomijos observatorija

 • habilituotas daktaras Ipolitas Zenonas Kamaitis
   Disertacija: Iš anksto įtemptų lenkiamų gelžbetoninių elementų atsparumas plyšimui, veikiant daug kartų pakartotoms apkrovoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.12.24
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Ipolitas Zenonas Kamaitis
   Disertacija: Pastatų ir jų gelžbetoninių konstrukcijų atnaujinimas, stiprinimas ir apsauga nuo korozijos sintetinėmis dervomis
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.04.29
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Vidutis Pranciškus Kamaitis
   Disertacija: Tiesiškai izotropiškai ir kinematiškai stiprėjančių tamprių-plastinių sistemų skaičiavimas ir optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.03.26
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Sigitas Kamandulis
   Disertacija: Pakartoto krūvio efektas atliekant raumenų pažeidą sukeliančius fizinius pratimus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.02.18
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Laura Kamandulytė
   Disertacija: Lietuvių kalbos būdvardžio įsisavinimas: leksinės ir morfosintaksinės ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.05
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Juozas Kamarauskas
   Disertacija: Asmens atpažinimas pagal balsą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.27
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vytautas Kamarauskas
   Disertacija: Ikivėžinių susirgimų ir rizikos faktorių reikšmė uropoetinės sistemos vėžio klinikinei profilaktikai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.08
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Onkologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Dalia Stanislava Kamarauskienė
   Disertacija: Ūmaus miokardo infarkto letalinių išeičių klinikinė-morfologinė charakteristika ir prognozavimo rezultatai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Vytautas Kamblevičius
   Disertacija: Naujų augimo reguliatorių - stilitų įtaka cukrinių runkelių produktyvumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.10.30
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Juozas Kameneckas
   Disertacija: Jonais indukuotų reiškinių ypatumai struktūrų AL-nGaAs ir AuGe-nGaAs ribose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jūratė Kamičaitytė
   Disertacija: Kraštovaizdžio vizualinės kokybės reguliavimas krašotvarkoje (Lietuvos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.10
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aušra Kaminskaitė
   Disertacija: Plaučių tuberkuliozės gydymo efektyvumo įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.17
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Albinas Kaminskas
   Disertacija: Seleninių elektrorengenografinių plokštelių fotojautrumo ir jų panaudojimo elektrorengenografijoje tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.20
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos rentgeno-radiologijos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Albinas Kaminskas
   Disertacija: Seleninių elektroradiografinių plokštelių - besidabrinio puslaidininkinio informacijos nešėjo tyrimas, sukūrimas ir įdiegimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.02.20
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • daktaras Andrius Kaminskas
   Disertacija: Tieno - ir pirolo[2,3-d]pirimidino darinių sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Kaminskas
   Disertacija: Dolomitinių kalkių kietėjimo procesų tyrimai standžiuose mineralinės vatos gaminiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Antanas Kaminskas
   Disertacija: Autoklavinių ir termoizoliacinių medžiagų technologija gamtinių ir technogeninių magnezinių žaliavų pagrindu
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1981.03.23
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos D. Mendelejevo cheminės technologijos institutas

 • daktaras Arvydas Kaminskas
   Disertacija: Įvairių omega-3 polinesočių riebiųjų rūgščių šaltinių panaudojimas mityboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.15
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Rusijos medicinos mokslų akademijos mitybos institutas

 • daktaras Donatas Kaminskas
   Disertacija: Lietuvos uenlokio (silūras) uolienų geochemija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.03.01
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geologijos institutas

 • daktaras Edmundas Antanas Kaminskas
   Disertacija: Kapiliariškai poringo plastinio formavimo keraminio kūno ekspres-metodų atsparumo šalčiui nustatyti tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.24
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kazys Algirdas Kaminskas
   Disertacija: Iš anksto įtemptojo gelžbetonio sijų įtempimų būvio šiluminio apdorojimo metu įtakos jų mechaninėms savybėms tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.17
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Kęstutis Kaminskas
   Disertacija: Lietuvos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos relevantiškumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.18
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Raimundas Kaminskas
   Disertacija: Asocijuotų interesų grupių politikos tinklai Lietuvoje: charakteristikos, orientacijos ir veiksmai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.13
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimvydas Kaminskas
   Disertacija: Portlandcemento su karbonatinės opokos ir fosfoanhidrito priedais, hidratacija ir kietėjimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.10
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Rygos technikos universitetas

 • daktaras Saulius Kaminskas
   Disertacija: Šarnyrinių-strypinių konstrukcijų kitimo įtemptojo būvio, priklausančio nuo konstrukcijos gabaritų ir svorio, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.08.18
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Maskvos V. Kuibyševo inžinerinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Kaminskas
   Disertacija: Dinaminių objektų kai kurių identifikavimo klausimų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.10
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Kaminskas
   Disertacija: Dinaminių sistemų struktūros ir parametrų optimalaus identifikavimo teorija ir metodai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.05.16
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Leningrado elektrotechnikos institutas

 • daktaras Aistė Kaminski
   Disertacija: Visuomeninių pastatų atnaujinimas pagal darnos principus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.26
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Bronė Kaminskienė
   Disertacija: Atstatymo procesų ribinės teoremos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.04.04
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Giedrė Kaminskienė
   Disertacija: Diferencijuoto mokymosi aplinka ir jos prielaidos Lietuvos bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos aukštesnėse klasėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Ligija Kaminskienė
   Disertacija: Teksto skaida į viršfrazinius vienetus žodinėje bei meninėje kūryboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.12.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Lina Kaminskienė
   Disertacija: Socialinė partnerystė mokyklinėje profesinio rengimo sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.11.14
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Natalija Kaminskienė
   Disertacija: Alternatyvus civilinių ginčų sprendimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.02.27
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Roma Kaminskienė
   Disertacija: Kai kurių funkcinių inkstų rodiklių pakitimai aktyvioje reumato fazėje ir jų priklausomybė nuo chroninio tonzolito
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.10.31
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas

 • daktaras Svetlana Kaminskienė
   Disertacija: Vainikinių arterijų susiaurėjimų nustatymo galimybės kompiuterinės EKG analizės metodais ligoniams, sergantiems išemine širdies liga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.03.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Irena Ona Kamuntavičienė
   Disertacija: Tiourėjos, jos darinių ir kai kurių antrinių priedų elgsena sulfatiniame variavimo elektrolite
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.09.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vaida Kamuntavičienė
   Disertacija: Katalikų bažnyčios ir valstybės santykiai Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje XVII a. antrojoje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.27
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Darius Antanas Kamuntavičius
   Disertacija: Geriausiojo priartinimo vienaties klausimai Ly erdvėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.28
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Gintautas Pranciškus Kamuntavičius
   Disertacija: Kvantinės lauko teorijos metodų taikymas atominių sluoksnių teorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.04.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Gintautas Pranciškus Kamuntavičius
   Disertacija: Lygtys tapatingų fermionų sistemų banginių funkcijų komponentėms
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.06.08
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Jungtinio branduolinio tyrimų i-tas teorinės fizikos laboratorija

 • daktaras Rūstis Kamuntavičius
   Disertacija: Lietuvių įvaizdžio stereotipai italų ir prancūzų XVI-XVII a. literatūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.27
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Robertas Kananavičius
   Disertacija: Relaksaciniai vyksmai stipriai šviesa sužadintuose molekuliniuose dariniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jolanta Kanapeckaitė
   Disertacija: Baudžiamasis procesas dėl nusikalstamų veikų, kuriomis įtariami (kaltinami) asmenys su fiziniais ar psichikos trūkumais (sutrikimais)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.18
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Stasė Kanapeckaitė
   Disertacija: Elektrodinių procesų kinetika citratiniuose Ni(II) tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.11
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Algirdas Kanapeckas
   Disertacija: Pabaltijo sportiniai jojamieji arkliai ir jų tobulinimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.02.21
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Sąjunginis arklininkystės mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Juozas Kanapeckas
   Disertacija: Tikrųjų eraičinų veislių ir populiacijų selekcinis įvertinimas Lietuvos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.26
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Baltarusijos žemdirbystės mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Pranas Kanapeckas
   Disertacija: Objektinių mikroprogramų, sudarytų iš skaitmeninių struktūrų algoritminio aprašymo, projektavimo metodikos sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.25
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Loreta Kanapeckienė
   Disertacija: Statybos projektų žinių valdymo modelio ir rekomendacinės sistemos kūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.24
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Virginija Kanapeckienė
   Disertacija: Imuninio atsako citomegalovirusui ypatumai žmonių organizmai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.01.09
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: VU Imunologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Rimantas Mykolas Kanapėnas
   Disertacija: Pasipriešinimo momentų tyrimas indukcinės sistemos elektros skaitiklių guoliuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.25
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Rimantas Mykolas Kanapėnas
   Disertacija: Didelio efektyvumo vibracinių guolių preciziniams prietaisams ir mašinoms tyrimas bei sukūrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1982.12.10
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: SSRS mokslų akademijos A. Blagonravovo mašinų mokslo institutas

 • daktaras Jolanta Kanapickaitė
   Disertacija: Individualizacija kaip suaugusiųjų meninio ugdymo reiškinys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.04.02
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Arvydas Kanapickas
   Disertacija: Paviršiaus mikroreljefo kitimas joninio švitinimo ir kondensacijos metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.09.03
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas ir Fizikos institutas

 • daktaras Rasa Kanapickienė
   Disertacija: Vidaus kontrolės sistemos modelis smulkioms ir vidutinėms įmonėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.01.10
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Julija Kanapienienė
   Disertacija: Nikotinamidinių kofermentų oksidacijos dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.03.14
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Audrius Kanapienis
   Disertacija: Neinvazinis žmogaus smegenų kraujotakos pulsinių charakteristikų matavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.11.18
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rasma Irena Kanapinskienė
   Disertacija: Svarbiausi bulvių agrotechnikos klausimai Lietuvos TSR sunkiose dirvose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.04.28
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Giedrius Kanaporis
   Disertacija: Oksidacinio fosforilinimo slopinimo įtakos L-tipo Ca2+ kanalų aktyvumui širdies ląstelėse tyrimas B-adrenerginės stimuliacijos metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.15
   Mokslo kryptis: 02 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Algirdas Kanauka
   Disertacija: Mokslininkų ir technologų vaidmens pokyčiai, kuriant gynybos politiką
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.22
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Pietų Kalifornijos universitetas

 • daktaras Raimondas Kančas
   Disertacija: Lietuvos radijo teatras
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.03.20
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos menotyros, etnografijos ir folkloro institutas

 • habilituotas daktaras Žilvinas Andrius Kancleris
   Disertacija: Tarpelektroninės sklaidos įtaka krūvininkų kaitimui kovalentiniuose puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.12.06
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Žilvinas Andrius Kancleris
   Disertacija: Kinetinė šiltųjų elektronų puslaidininkiuose teorija įskaitanti tarpelektroninę sklaidą
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.10.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Kančys
   Disertacija: Kaimo socialinės infrastruktūros socialinis ekonominis reikšmingumas ir vystymosi ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.01.06
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Česlovas Kandratavičius
   Disertacija: Žmogaus elektrostimuliacinės elektroneuromiografijos rodiklių kitimas veikiant fiziniam krūviui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.12.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Evaldas Kandratavičius
   Disertacija: Šildymo poveikis žmogaus kojų raumenų susitraukimo ir atsipalaidavimo savybėms priklausomai nuo raumenų darbo režimo ir struktūrinio nuovargio
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.11.15
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Irmantas Kandratavičius
   Disertacija: Lietuvių kalbos žodžių atpažinimo realaus laiko kompiuterinėje telefonijoje tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.14
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rasa Kandrotaitė
   Disertacija: Atleidžiamo anglinio ir legiruotojo plieno virsminis plastiškumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.03.25
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Modesta Kandzežauskaitė
   Disertacija: Floribundinių rožių linijų, atsparių tikrajai miltligei ir palankių aplinkai, sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.09
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Julijus Kaniauskas
   Disertacija: Sudėtingų spektrų teorijos matematinio aparato plėtojimas ir jo taikymas reliatyvistinių efektų daugiaelektronių atomų tyrimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Julijus Kaniauskas
   Disertacija: Neredukuotiniai tenzoriniai rinkiniai skirtingose erdvėse sudėtingų atomų ir jonų teorijoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.10.22
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo universitetas

 • daktaras Arvydas Kaniava
   Disertacija: Rekombinacinių procesų tyrimas silicio struktūrose šviesa indukuotos sugerties metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Saulius Kanišauskas
   Disertacija: Žmogaus ir kosmoso ryšiai šiuolaikiniuose gamtos moksluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.29
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vaidotas Kanišauskas
   Disertacija: Atsitiktinių procesų asimptotinis parametrų įvertinimas ir paprastų hipotezių atskyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.26
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Eugenijus Kaniušas
   Disertacija: Knarkimo garsų auskultavimas ir jų analizė apnėjų registracijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.03.08
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vienos technikos universitetas

 • daktaras Vidmantas Kanopa
   Disertacija: Dirvos suslėgimo mažinimo priemonės tręšimo mašinomis, tobulinant važiuoklės konstrukciją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.11.22
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Vida Kanopienė
   Disertacija: Moterų užimtumo aptarnavimo sferoje socialiniai ekonominiai aspektai (Lietuvos TSR duomenų pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.04.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Latvijos mokslų akademijos ekonomikos i-tas

 • daktaras Arvydas Kanopka
   Disertacija: Bakteriofago T4 indukuotos 3'->5' dezoksiri boekzonukleazės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.13
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • habilituotas daktaras Sofija Kanopkaitė
   Disertacija: Kai kurių skirtingų tiaminpirofosfato savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1955.12.22
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSSR mokslų akademijos biochemijos institutas

 • habilituotas daktaras Sofija Kanopkaitė
   Disertacija: Kobalaminų biosintezės ir funkcijų tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1968.12.30
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jonė Kantautaitė
   Disertacija: Karvių didžiojo prieskrandžio ūmios acidozės eiopatogenezė ir gydymas fermentiniu preparatu ambilosubtilinu G 3x
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Aras Kantautas
   Disertacija: Kalcio hidrosilikatinių sorbentų savybės ir panaudojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.07.08
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jonas Kantminas
   Disertacija: Lietuvoje išaugintų raudonųjų dobilų sėklų valymo schemų tyrimas ir pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.11.19
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Aldona Kantminienė
   Disertacija: Pridedamų į racionus kobalto, vario ir jodo druskų įtaka penimų kiaulių svorio dinamikai ir mėsinėms savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.15
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Kristina Kantminienė
   Disertacija: N-(3,4-Alkilendioksi- ir 3,4-dialkoksifenil)- B-alaninai ir jų dariniai.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.01.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Danutė Stanislava Kapačauskienė
   Disertacija: Dorumo kriterijaus problema ir mokslinio jos sprendimo metodologiniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.12.14
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Valentina Kapelioraitė
   Disertacija: Svarbiausiųjų gūžinių baltųjų kopūstų sėklojų kenkėjų ir apsaugos priemonių tyrimai Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.11.13
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Maskvos K. Timiriazevo žemės ūkio akademija

 • daktaras Kęstutis Kapočius
   Disertacija: Veiklos taisyklių struktūrizavimo modeliai ir jų taikymas kuriant informacijos sistemas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.15
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vidmantas Povilas Kapočius
   Disertacija: Katodo paviršiaus aktyvumo kitimas nusodinant varį iš pirofosfatinių tirpalų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Auksė Kapočiūtė
   Disertacija: Meno formų, simbolių ir motyvų difuzijos problema XX a. komparatyvistinėje menotyroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.17
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Jurgita Kapočiūtė
   Disertacija: Adaptyvaus agento aplinkos ir tikslo modelių indukcija deterministinėje aplinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2011.01.24
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jonas Kapturauskas
   Disertacija: Šviesa indukuoti gradientiniai optiniai reiškiniai silicyje ir A B junginiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Teklė Kapustinskaitė
   Disertacija: Juodalksnynų savaiminis atžėlimas ir sausinimo įtaka jų augimui Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.11.24
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Stasys Aloyzas Kapustinskas
   Disertacija: Juostinių medžiagų kondensatorinių drėgnomačių tyrimas ir modeliavimas ESM pagalba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.27
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Sergej Karabač
   Disertacija: Suaugusiųjų kvėpavimo organų tuberkuliozės vėlyvi recidyvai ir jų chemoprofilaktika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Tuberkuliozės mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vitalijus Karabanovas
   Disertacija: AII B vi grupių koloidinių kvantinių taškų stabilumo ir toksiškumo biologiniam objektui spektroskopiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.09
   Mokslo kryptis: 02 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Andriejus Karablikovas
   Disertacija: Ruloninių stogų iš aplydomų medžiagų įrengimo, taikant klijuojamo sluoksnio kaitinimo metodą, technologijos tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.02.07
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kijevo inžinerinis statybos institutas

 • daktaras Juozas Karaciejus
   Disertacija: Lietuvių kalbos socialinių terminų istorija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jurgita Karalevičienė
   Disertacija: Organizacijos intelektinio kapitalo vertinimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Julija Karaliūnaitė
   Disertacija: Reikšmių pasiskirstymo teoremos periodinei dzeta funkcijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.02
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vilija Karaliūnaitė
   Disertacija: Pastoraciniai Švenčiausiojo Sakramento kulto ypatumai Lietuvoje iki Vatikano II Susirinkimo liturginės reformos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.04.27
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Bronius Karaliūnas
   Disertacija: Tiesiaeigio judesio asinchroninio variklio nestacionarus dinaminio stabdymo režimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Leningrado aviacijos prietaisų institutas

 • daktaras Romas Karaliūnas
   Disertacija: Sluoksniuotų tampriųjų plastiškųjų kompozitų efektyvieji apibrėžiantys sąryšiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.28
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Simas Karaliūnas
   Disertacija: Kai kurie seniausiųjų baltų ir slavų kalbų santykių klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.04.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Simas Karaliūnas
   Disertacija: Baltų kalbų struktūrų bendrumai ir jų kilmė
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.05.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algirdas Karalius
   Disertacija: Anglies šachtų ventiliavimo procesų tyrimai ir metano koncentracijos telematavimo priemonių sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.20
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Sverdlovsko V. Vakruševo kalnų pramonės institutas

 • daktaras Balys Karalius
   Disertacija: Herbicidų panaudojimo linų pasėliuose klausimai Lietuvos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.06.30
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Juozas Algirdas Karalius
   Disertacija: Morkų laikymas modifikuotame ore
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.10.13
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Modestas Karalius
   Disertacija: Atvaizdų apdorojimo įtaisų robototechninėms sistemoms sukūrimas ir ištyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.29
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rimantas Karalius
   Disertacija: Eksperimentiniai hemodinaminiai tyrimai, nustatant leidžiamą plaučių arterijos stenozės arba nesandarumo laipsnį radikaliai koreguojant Fallot tetradą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vidmantas Karalius
   Disertacija: Stiklaspazmų (Lepidoptera, Sesiidae) cheminės komunikacijos ypatumai Synanthedon tipuliformis C pavyzdžiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Diana Karanauskienė
   Disertacija: Būsimųjų kūno kultūros ir sporto specialistų identifikacijos su aukštąja mokykla raiška
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.04.20
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Dalia Ramutė Karatajienė
   Disertacija: JAV modernistinio ir postmodernistinio dailės istorijos mokymo koncepcijų analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Jolanta Karavackaitė
   Disertacija: Endoprotezų medžiagų sąveikos ir parametrų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.01.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jazminas Karavackas
   Disertacija: Heterogeniniai elektrografiniai cinko oksido sluoksniai daugkartiniam panaudojimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.09.09
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • daktaras Svetlana Karavajeva
   Disertacija: Prozodinio kontūro pastovumo / keitimo priklausomybė nuo sintaksinės struktūros išreiškimo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.10.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Minsko valstybinis užsienio kalbų pedagoginis institutas

 • daktaras Svetlana Karavajeva
   Disertacija: Jutiminio suvokimo leksika XX a. pradžios poezijoje (J.Baltrušaičio poezijoje)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos rusų kalbos institutas

 • daktaras Gintautas Karazija
   Disertacija: Automatizuoto audinių sandaros rodiklių nustatymo metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.30
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Rimantas Karazija
   Disertacija: Vištų kepenų plyšimų morfologija, jų etiologijos ir patogenezės klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.11.21
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Romualdas Karazija
   Disertacija: Kai kurie energijos operatoriaus matricinių elementų skaičiavimo sudėtingiems atomams klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.04.16
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Romualdas Karazija
   Disertacija: Laisvųjų atomų konfigūracijos su vidinėmis vakansijomis ir Rentgeno bei Ožė spektrų savybės
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.12.16
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

 • habilituotas daktaras Stasys Karazija
   Disertacija: Lietuvos TSR beržynų tipai ir produktyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.05.12
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Baltarusijos S. Kirovo technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Stasys Karazija
   Disertacija: Pietų Pabaltijo miškų tipologinė klasifikacija kaip jų sudėties optimizavimo ir produktyvumo padidinimo pagrindas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1980.10.09
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos V.Kuprevičiaus eksperimentinės botanikos institutas

 • daktaras Jūratė Karbauskaitė
   Disertacija: Gyvenamų namų su išorinėmis atitvaromis iš fibrocementinės masės šiluminės savybės ir šiluminis režimas juose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.07
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: SSRS statybos komiteto statybinės fizikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Rasa Karbauskaitė
   Disertacija: Daugiamačių duomenų vizualizavimo metodų, išlaikančių lokalią struktūrą, analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.28
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Juozas Karbauskas
   Disertacija: Mikroprogramų sintaksinės ir semantinės kontrolės metodų sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.09.03
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Edita Karbauskienė
   Disertacija: Sliekų biohumuso savybės ir jo naudojimas daržovių auginimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.13
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Česlovas Vytautas Karbauskis
   Disertacija: Mineralinių trąšų efektyvumas sistemingai tręšiamose Vidurio Lietuvos lygumos velėninėse glėjinėse priemonio dirvose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.06
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Latvijos žemdirbystės ir ekonomikos institutas

 • daktaras Eugenija Karbočienė
   Disertacija: Ritminės ir moterų gimnastikos pratimai ir jų derinimo su kitomis kūno kultūros formomis ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.02.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Aurika Karbonskienė
   Disertacija: Elektrokardiogramos ir arterinio kraujo spaudimo pokyčiai operuojamiems bendrosios anestezijos ir pneumoperitoneumo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.04
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Dovilė Karčiauskaitė
   Disertacija: Biocheminių miokardo pažeidimo žymenų diagnostinė ir prognostinė vertė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.07.04
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Indrė Karčiauskaitė
   Disertacija: Katalikiškoji moterų judėjimo srovė Lietuvoje (1907-1940)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.24
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Eimutis Karčiauskas
   Disertacija: Automatizuotos SSM sintezės sistemos, dirbančios pakartotinų skaičiavimų režime, programinės įrangos sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.03.04
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kęstutis Karčiauskas
   Disertacija: Kompleksinių algebrinių aibių homotopinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.24
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos Sibiro skyriaus matematikos in-tas

 • daktaras Stanislovas Karčiauskas
   Disertacija: Vietiniai šilumos mainai tekant aukštos temperatūros dujoms trumpuose žiediniuose kanaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.17
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • habilituotas daktaras Magdalena Karčiauskienė
   Disertacija: Aiškinamasis skaitymas Lietuvos TSR, įdėjiniai pagrindai ir ryšys su gyvenimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.07.04
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado A.Gerceno valstybinis pedagoginis in-tas

 • habilituotas daktaras Magdalena Karčiauskienė
   Disertacija: Pradinio mokymo raida Lietuvoje 19a. antroje pusėje - 20a. pradžioje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1985.10.21
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos V.Lenino valstybinis pedagoginis in-tas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Kardelis
   Disertacija: Sportininkų, pasižyminčių skirtingomis asmenybės savybėmis, priešstartinės bėsenos priklausomybė nuo nervų, širdies ir kraujagyslių bei simpatinės - adrenalinės sistemų rodiklių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.26
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Kardelis
   Disertacija: Informacijos poveikis moksleivių požiūriui į kūno kultūros ir sportinę veiklą
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.10.09
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Valstybinis centrinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Naglis Kardelis
   Disertacija: Vienovės įžvalga Platono filosofijoje: dialektika, mitas ir jų sąveika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.02.06
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Kardelis
   Disertacija: Fonetinės slavizmų ypatybės ir jų raida rytinėse lietuvių šnektose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jadvyga Kardelytė
   Disertacija: Linkmenų tarmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.12.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Aivaras Kareiva
   Disertacija: Jonoselektyvių elektrodų cinko ir vario nustatymui cianidiniuose tirpaluose kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.02.09
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Sąjunginis neakivaizdinis maisto pramonės institutas

 • habilituotas daktaras Aivaras Kareiva
   Disertacija: Multikomponentės metalų oksidinės sistemos: sintezė zolių-gelių metodu ir charakterizavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1998.04.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Violeta Kareivienė
   Disertacija: Dažniausių pūlinės infekcijos sukėlėjų, nustatytų Kauno miesto gydymo įstaigose, atsparumo antibiotikams analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.03
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Violeta Karenauskaitė
   Disertacija: Fizikos mokymuisi imlios edukacinės aplinkos raiška universitetinėse studijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytautas Kargaudas
   Disertacija: Plokščio hidrotechninio uždaro vandens pridėtinė masė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.01.28
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Sąjunginis B. Vedenejevo hidrotechnikos mokslo tyrimų institute

 • daktaras Aušra Kargaudienė
   Disertacija: Socialinės įtakos mechanizmų poveikis privataus asmens ir valstybės valdžios institucijos administraciniam teisiniam statusui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.18
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Rolandas Karitonas
   Disertacija: Azoto trąšų ir mineralinio azoto dirvožemyje įtaka brokolių bei žiedinių kopūstų derliui ir kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.30
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Žemės ūkio universitetas, Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas

 • daktaras Romanas Karkauskas
   Disertacija: Standžių - plastiškų lėkščių sferinių kevalų skaičiavimas panaudojant matematinį programavimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.15
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Rasa Karklelienė
   Disertacija: Morkų (Daucus carota L.) kombinacinės galios ir kiekybinių požymių paveldėjimo įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.08
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas, Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Daiva Karkockienė
   Disertacija: Studentų kūrybiškumo kaitos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.01.27
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Birutė Karlavičienė
   Disertacija: Produkcijos savikainos operatyvinės analizės tobulinimas panaudojant ESM
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.04.08
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Baltarusijos V.Kuibyševo valstybinis liaudies ūkio in-tas

 • daktaras Vytautas Karlavičius
   Disertacija: Kai kurių struktūrinių faktorių įtaka į nehomogeninės sudėties siūlų mechanines savybes
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.10.25
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Viktorija Karlienė
   Disertacija: Konkanavalino A, egzogeninių RNR ir imobilizuotų nukleazių įtaka žiurkių audinių nukleinino rūgščių apykaitai normoje ir eksperimentinio reumatinio proceso metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.31
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos fiziologijos institutas

 • daktaras Juozas Karlikauskas
   Disertacija: Lietuvos aklųjų draugijos įkūrimas ir raida 1944-1975 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.23
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ramutis Karmalavičius
   Disertacija: Sofijos Čiurlionienės kūryba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.11.03
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Bronislavas Karmaza
   Disertacija: Pleistoceno kontinentinio apledėjimo Skandinaviškos srities rytinio sektoriaus litogenetinių kompleksų atskleidimas aerofotonuotraukose (Lietuvos atraminių plotų pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.05.16
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Geologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Gražina Marija Karnišauskaitė
   Disertacija: Fentiazino darinių cheminiai ir farmaciniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.10
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • daktaras Antanas Karoblis
   Disertacija: Nepriklausomų vienodai pasiskirsčiusių atsitiktinių dydžių ir vektorių sumų ribinės teoremos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.19
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gediminas Karoblis
   Disertacija: Modernaus pramoginio šokio fenomenologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.11
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Kultūros, filosofijos ir meno institutas

 • habilituotas daktaras Povilas Petras Karoblis
   Disertacija: Vidutinių ir ilgų nuotolių bėgikų rengimo metodika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.10.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Povilas Petras Karoblis
   Disertacija: Vidutinių, ilgų ir 3000 m kliūtinio bėgimo aukštos kvalifikacijos sportininkų rengimo valdymo pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.10.13
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Valstybinis centrinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Jonas Karosas
   Disertacija: Kiaulių spermos ėmimas ir saugojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.27
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija ir Lietuvos veterinarijos institutas

 • daktaras Juozas Gediminas Karosas
   Disertacija: Rankinio suvirinimo lanku generatorių dinamikos tyrimas ir jų parametrų parinkimo pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.11.26
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Sąjunginis neakivaizdinis politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Justinas Karosas
   Disertacija: Ideologijos vieta ir vaidmuo socialistinės visuomenės vystymesi (metodologinis aspektas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.09.30
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Justinas Karosas
   Disertacija: Socialinio pažinimo problema (jos susiformavimo filosofiniai kontūrai)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.02.25
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Stasys Karosas
   Disertacija: Plokščių ketinių kokilių deformacijų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.12.02
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Antra Vincė Karosienė
   Disertacija: Tolesnio kvantmechaninės atomo teorijos matematinio aparato tobulinimo ir taikymo klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.10.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jūratė Karosienė
   Disertacija: Epifitono dumblių bendrijos, jų sezoniniai ir erdviniai formavimosi ypatumai įvairaus trofiškumo ežeruose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.30
   Mokslo kryptis: 04 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vida Zita Karosienė
   Disertacija: Lietuvių bendrinės kalbos vardažodžių šaknų fonotaktinė struktūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.03
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Birūta Karpavičienė
   Disertacija: Česnako (Allium L.) genties rūšių paplitimas bei biologinės ir ekologinės ypatybės Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.18
   Mokslo kryptis: 04 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Edita Karpavičienė
   Disertacija: Bankų operacinės rizikos valdymo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jolanta Karpavičienė
   Disertacija: moters statusas Lietuvos miestuose iki XVI a. vidurio: Vilniaus ir Kauno pavyzdys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.21
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Violeta Marija Karpavičienė
   Disertacija: Vario išsiskyrimo iš šarminių etanolamininių elektrolitų dėsningumų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.09.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Antanas Karpavičius
   Disertacija: Pramonės pagrindinių gamybinių fondų tobulinimas -gamybos efektyvumo didinimo veiksnys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Henrikas Karpavičius
   Disertacija: Srovinių pramoninės gamybos metodų ekonominio efektyvumo didinimo būdai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Jonas Karpavičius
   Disertacija: Individualus ir grupinis paprastosios pušies radialinio prieaugio kintamumas mišriųjų miškų pazonyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.04
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Baltarusijos technologinis institutas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Karpavičius
   Disertacija: Selektyvaus veikimo kancerolitiniai peptidai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.12.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos elementoorganinių junginių institutas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Karpavičius
   Disertacija: Citotoksinių aminorūgščių ir peptidų sintezė, savybės bei gamyba
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.08.14
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos A.Nesmejanovo elementoorganinių junginių institutas

 • daktaras Tomas Karpavičius
   Disertacija: Futbolo verslo sistema: struktūrinė dimensija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.23
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ieva Karpavičiūtė
   Disertacija: Regioninės saugumo dinamikos analizė. Vidiniai bei išoriniai veiksniai ir jų sąveika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.16
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Viktorija Karpavičiūtė
   Disertacija: Žuvų miltų, kaip kombinuotųjų pašarų komponento, kokybės kitimas saugojimo metu ir kai kurie stabilizacijos būdai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.03.19
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Estijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Aleksandras Karpenko
   Disertacija: Elektrinio potencialo pasiskirstymo simetriškuose ašiai MHD tekėjimuose su nenuline magnetinio Reinoldso skaičiaus reikšme tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.02.11
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Šiluminių procesų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Renata Karpič
   Disertacija: Konformacijos ir tautomerinės izomerizacijos įtaka organinių molekulių sužadintos būsenos relaksacijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.04.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas, Puslaidininkių fizikos institutas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas ir Vilniaus Gedimino technikos unversitetas

 • daktaras Valerija Zofija Karpickaitė
   Disertacija: Atsitiktinių procesų tyrimas matavimo sistemose, panaudojant spektro suspaudimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.15
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stanislovas Aloyzas Karpinskas
   Disertacija: Heterosąndūrų su kadmio selenidu elektrinės ir fotoelektrinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.01.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Remigijus Karpockas
   Disertacija: Nesąlyginis atstumo matavimas mažo koherentiškumo optinės interferometrijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.01.31
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Leonidas Karpovas
   Disertacija: Rusų kalbos prielinksnių linksnių morfemų kombinatorinių savybių analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algimantas Karpus
   Disertacija: Stibio sulfido elektrinės ir optinės savybės bei jų ryšys su kristalochemine sandara ir energetinio spektro juostine struktūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.05.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Viktoras Karpus
   Disertacija: Savaeigių javų kombainų optimalių parametrų nustatymas matematinio programavimo metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.02.10
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Vytautas Karpus
   Disertacija: Apie daugiafonės jonizacijos ir krūvininkų kaskadinio pagavimo priemaišiniais centrais puslaidininkiuose teoriją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.11.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSRS MA A.Jofės fizikos technikos i-tas

 • daktaras Rasa Karpuškienė
   Disertacija: Astrofizikai svarbių atomų ir jonų diskretinių būsenų charakteristikų teorinis tyrimas atsižvelgiant į koreliacines pataisas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.06
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Vita Karpuškienė
   Disertacija: Lietuvos piniginės socialinės paramos efektyvumo įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Irena Ona Karužienė
   Disertacija: Humaniškų tarpasmeninių santykių ir kūrybinės PTU moksleivių veiklos ugdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Birutė Karvelienė
   Disertacija: Lytinio ciklo ir patologinės anoestrus būklės metu vyjstantys pokyčiai sutrikusios reprodukcijos paršavedžių gimdoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.23
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Deimantas Karvelis
   Disertacija: Radvilų Biržų kunigaikštystės visuomenė ir jos komunikacija 1589 - 1655 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Narimantas Vladas Karvelis
   Disertacija: Cinko fosfido termocheminių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.05.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Karvelis
   Disertacija: Rankų darbų užsiėmimų vaidmuo kėlimo būdai ugdant pagalbinės mokyklos mokinių protinį vystymąsi
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.03.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: RTFSR pedagogikos mokslų akademijos defektologijos MTI

 • habilituotas daktaras Vytautas Karvelis
   Disertacija: Baigusiųjų specialiąsias mokyklas socialinė darbinė adaptacija (Lietuvos Respublikos duomenų pagrindu)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.12.17
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS PMA Defektologijos MTI

 • daktaras Viktoras Kasakaitis
   Disertacija: Detalių gamybos technologinio proceso struktūros tyrimai ir skaitmeninio programinio valdymo staklių racionalaus panaudojimo metodų nustatymas prietaisų gamybai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.06.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos S. Ordžonikidės aviacijos institutas

 • daktaras Irmantas Kašalynas
   Disertacija: Nuostovaus elektrinio lauko ir erdviškai moduliuoto fotosužadinimo sukurti optiniai netiesiškumai ir fotosrovės nepastovumai GaAs kristaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.04.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Natalija Kasatkina
   Disertacija: Rusų inteligentijos integracija į tarpukario metų Lietuvos kultūrą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.05.25
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Artūras Kašauskas
   Disertacija: Kiaulės miokardo baltymus sintezuojančios sistemos aktyvumas anoksijos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.11.27
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • habilituotas daktaras Vanda Kašauskienė
   Disertacija: Lietuvos KP veikla vystant liaudies švietimą respublikoje (1956-1961 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vanda Kašauskienė
   Disertacija: Lietuvos KP veikla vystant liaudies švietimą Respublikoje tarybų valdžios metais (1940-1970)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1979.04.11
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Snieguolė Kaselienė
   Disertacija: Lietuvos gyventojų mirtingumo nuo retesnių mirties priežasčių pokyčiai ir demografiniai socialiniai netolygumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.08
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Nijolė Leonora Kašelionienė
   Disertacija: Viktoro Hugo kūryba Lietuvoje (iki 1940 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.03.03
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Elena Aldona Kaselytė
   Disertacija: Pagrindinių varpinių žolių sėklos normos ir santykiai ganykliniuose mišiniuose Lietuvos TSR vidutinio sunkumo dirvose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.14
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Marius Kašėta
   Disertacija: Automatinės organinių gerklų ligų kategorizavimo sistemos sukūrimas ir įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.08.31
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Stasys Kašėta
   Disertacija: Fokusavimo - atlenkimo sistemos su judančiais magnetiniais lęšiais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.09.26
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Nerijus Kasiliauskas
   Disertacija: Lietuvos profesinių sąjungų teisinio statuso problemos.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.18
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Žaneta Kasilovskienė
   Disertacija: Nėščiosios antropometrinių rodiklių ir medžiagų apykaitos pokyčiai ir jų įtaka naujagimio fiziniam išsivystymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.06
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Irmgarda Kasinskaitė
   Disertacija: Besimokančio regiono savidiagnostinių gebėjimų plėtra kuriant strateginius mokymosi partnerystės tinklus.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.04.27
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Romas Kašinskas
   Disertacija: Lėtinis faringitas ir lėtinė alerginė faringopatija.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.09.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Maskvos N.Pirigovo valstybinis medicinos institutas

 • daktaras Vytautas Kasiulevičius
   Disertacija: Aktyvios bendrosios praktikos gydytojo priežiūros įtaka persirgusių galvos smegenų infarktą pacientų savarankiškumui, pažintinei funkcijai ir emocijų sutrikimams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.03
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Juozas Kasiulis
   Disertacija: Lenktyniavimo įtaka asmenybės darbiniam aktyvumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.12.16
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos psichologijos institutas

 • daktaras Paulius Kaškonas
   Disertacija: Dinaminių matavimų taikymas nuotėkių pneumatinėje sistemoje diagnostikai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.04
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vilma Kaškonienė
   Disertacija: Skirtingos botaninės kilmės medaus sudėties ypatumai ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Juozas Kasnauskas
   Disertacija: Vertikalių standžių velenų, besisukančių įveržtuose rutuliniuose guoliuose , judėjimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.11
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Gindrutė Kasnauskienė
   Disertacija: Lietuvos gyventojų mirtingumo tendencijos ir prognozės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.07.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Jūratė Kasnauskienė
   Disertacija: Retos fenilalaninhidroksilazės geno mutacijos ir jų fenotipinis reiškimasis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Albinas Kasparaitis
   Disertacija: Matavimo įrenginių ultraprecizinio aerostatinio špindelinio mazgo tikslumo charakteristikų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.10.04
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Albinas Kasparaitis
   Disertacija: Precizinių automatinių koordinatinių matavimo mašinų tyrimo metodai ir sukūrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.10.02
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: SSRS mokslų akademijos A. Blagonravovo mašinų mokslo institutas

 • daktaras Pijus Kasparaitis
   Disertacija: Lietuvių kalbos kompiuterinė sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.05.29
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras GIEDRĖ Kasparavičienė
   Disertacija: Antioksidacinio poveikio preparatų su juodųjų serbentų (Ribes nigrum L.) uogų ekstraktu tyrimas ir vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.01.20
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Leokadija Kasparavičienė
   Disertacija: Kauno LKP partinės organizacijos ideologinis darbas socializmo statybos laikotarpiu (1944-1951 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.24
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algimantas Kasparavičius
   Disertacija: 1926 metų Lietuvos ir Sovietų sąjungos nepuolimo sutartis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.12.08
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jonas Kasparavičius
   Disertacija: Gamtinių ir antropogeninių veiksnių įtaka valgomosios voveraitės (Cantharellus cibarius Fr.) ir tikrinio baravyko (Boletus edulis Bull.: Fr.) funkcijonavimui Pietų Lietuvos pušynuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.10
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Kasparevičius
   Disertacija: Bioelektrinių signalų pirminio apdorojimo įrenginiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ramunė Kasperavičienė
   Disertacija: Skaičiaus kategorija lietuvių ir anglų kalbose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Albertas Kasperavičius
   Disertacija: Lietuvos miškų atrankinės inventorizacijos atrankos schemos parametrų optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.03.22
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos miškų institutas

 • daktaras Algis Povilas Kasperavičius
   Disertacija: Puankarė vyriausybės vidaus politika ir partijų kova Prancūzijoje (1926-1929)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.08
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Kasperavičiūtė
   Disertacija: Žmogaus mitochondrijų DNR ir Y chromosomos įvairovė ir mikroevoliuciniai procesai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.21
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jūratė Kasperovičienė
   Disertacija: Lietuvos gėlavandenių ekosistemų diatominiai dumbliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.10.22
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Karolis Rimtautas Kašponis
   Disertacija: Lietuvių tarybinė chorinė muzika a cappelia (vaizdų pasaulis ir nacionalinės specifikos klausimai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.28
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Valstybinė konservatorija

 • daktaras Vytautas Jonas Kasputis
   Disertacija: Lietuvos TSR mažų miestų centrų vystymo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.13
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Mindia Kasradze
   Disertacija: Vaikų ir paauglių šlaunikaulių diafizarinių lūžių chirurginis gydymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Tbilisio valstybinis medicinos universitetas

 • daktaras Danutė Kastanauskaitė
   Disertacija: Vilniaus Universiteto bibliotekos katalogų istorija ir jų reikšmė katalogavimo raidai Lietuvoje (nuo XVI a. vid. iki XX a. vid.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.10.23
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Leningrado N. Krupskajos valstybinis kultūros institutas

 • habilituotas daktaras Laima Kastanauskaitė
   Disertacija: Poezijos propagavimo kaimo jaunimo tarpe socialiniai - psichologiniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.01.23
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado valstybinis kultūros institutas

 • habilituotas daktaras Laima Kastanauskaitė
   Disertacija: Dvasinės kultūros vystymo teorinės - metodologinės problemos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.11.28
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos sociologijos institutas

 • daktaras Romas Kastanauskas
   Disertacija: Kairio skilvelio funkcinių rezervų įvertinimas ligoniams sergantiems išemine širdies liga kontrastinės ventrikulografijos metu panaudojant elektrinę stimuliacinę ir postimuliacinę potenciją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Romualdas Kašuba
   Disertacija: Očaniškosios erdvės topologiniai Bulio žiedai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.09.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Greifsvaldo universitetas

 • daktaras Juozas Kašys
   Disertacija: Moksleivių komunistinės pažiūros į žemės ūkio darbą ugdymas (Lietuvos TSR kaimo aštuonmetės mokyklos pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.07.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos V. Lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Vaclovas Kašys
   Disertacija: Darbo organizavimo, apmokėjimo ir našumo analizė žemės ūkyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.31
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Rūta Elžbieta Katalynaitė
   Disertacija: Priedėlis IX-XVI amžių prancūzų kalbos sintaksėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.03.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lvovo I. Franko valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Katalynas
   Disertacija: Vilniaus miesto plėtra XIVa. - XVIIa. Pirmojoje pusėje (archeologinių tyrinėjimų duomenimis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.12
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Marija Kataržytė
   Disertacija: Lietuvos požeminių grybų įvairovė, paplitimas ir saitai su smulkiaisiais žinduoliais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.04.17
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jurgita Katauskienė
   Disertacija: Lietuvos kraštas ir tauta 19a.-20a. vokiečių rašytojų kūryboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.04
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: J.W. Gėtės universitas (Frankfurtas prie maino)

 • daktaras Pranas Katauskis
   Disertacija: Viendomenės aplinkos įmagnetinimo uždavinio išsprendžiamumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.09.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Klara Katilienė
   Disertacija: Lietuvos KP žurnalo "Balsas" leidimas ir platinimas 1928-1933 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.05.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algimantas Katilius
   Disertacija: Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų (Augustavo) vyskupijoje (XIX a.-XX a. pradžioje)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.26
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • habilituotas daktaras Ramūnas Katilius
   Disertacija: Elektrinės ir akustoelektrinės puslaidininkių savybės stipriuose elektriniuose laukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.05.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Leningrado puslaidininkių fizikos i-tas

 • habilituotas daktaras Ramūnas Katilius
   Disertacija: Fliuktuacinių reiškinių puslaidininkiuose tolimomis nuo pusiausvyros sąlygomis teorija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.04.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Leningrado Jofės fizikos technikos i-tas

 • daktaras Remigijus Kazys Katilius
   Disertacija: Rųgščios terpės ir apsunkinto kraujo nutekėjimo įtaka peptinių opų išsivyvtymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.10.04
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Eglė Katiliūtė
   Disertacija: Švietimo politikos įgyvendinimo problemų tyrimo metodologija (Lietuvos švietimo reformos aspektas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Palmyra Katinaitė
   Disertacija: Nacionalomo pasireiškimo formos meninėje individualybėje (dab. lietuvių poezijos pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.08
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSRS mokslų akademijos M.Gorkio pasaulinės literatūros institutas

 • daktaras Feliksas Katinas
   Disertacija: Respublikos agrarinio komplekso mechanizavimo planavimo tobulinimas (Lietuvos TSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.04.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: RTFSR Nejuodžemio zonos žemės ūkio gamybos ekonomikos ir organizavimo mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Mindaugas Katinas
   Disertacija: 12-15 metų berniukų koordinacinių gebėjimų lavinimo ypatumai per gimnastikos pamokas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Valentas Katinas
   Disertacija: Triaso stratigrafija panaudojant paleomagnetinius metodus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.04.15
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geologijos institutas

 • daktaras Vladas Katinas
   Disertacija: Pietų Pabaltijo gintaras ir gintaringos nuogulos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.10
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vladislovas Algirdas Katinas
   Disertacija: Kreivalinijinių kūnų šilumos mainai ,esant klampaus skysčio srauto skersiniam aptekėjimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.25
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vladislovas Algirdas Katinas
   Disertacija: Branduolinių energetinių įrenginių šilumokaičių vamzdžių pluoštų ir strypinių sistemų hidrodinamiškai sužadintos vibracijos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.10.21
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Sąjunginis atominės energetikos mašinų mokslo tyrimų, projektavimo ir konstravimo institutas

 • habilituotas daktaras Albina Katinienė
   Disertacija: 5-7 metų vaikų mokymo dainuoti pedagoginės sąlygos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.09.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos mokymo turinio ir mokymo metodų mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Albina Katinienė
   Disertacija: Vaiko muzikinės kultūros ugdymas darželyje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.09.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Irena Katinienė
   Disertacija: Kai kurie metrinės hiperplokštuminių elementų erdvės geometrijos klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.13
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Nijolė Ona Katinienė
   Disertacija: Globalinis vertikalinis Tomo Hardžio romanų kontekstas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.01.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Stanislava Magdalena Katkevičienė
   Disertacija: Kardiohemodinamika vaikams sergantiems reumatu ir nereumatine miokardo patologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.05.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Juozas Katkevičius
   Disertacija: Antioksidantų ir techninių riebalų įtaka mėsinių viščiukų augimui ir kai kuriems jų fiziologiniams rodikliams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.04.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Leonas Katkevičius
   Disertacija: Šlapių žemių melioravimas grunto užplovimu arba užpylimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.01.13
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Maskvos hidromelioracijos institutas

 • daktaras Osvaldas Katkevičius
   Disertacija: Mikroskopinio kolektyvinio branduolio modelio plėtotė ir pagrindimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.01.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vladas Katkevičius
   Disertacija: Viefazių asinchroninių su ekranine apvija statoriuje variklių tyrimas kompleksinių magnetinių varžų metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.03.19
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vladas Katkevičius
   Disertacija: Vienfaziai asinchroniniai elektros varikliai su ekranuotais poliais
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.05.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Vygantas Katkevičius
   Disertacija: Lietuvos žemės ūkio kredito sistema bei jos tobulinimas pereinant į rinkos ekonomiką
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.02.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Alfonsas Katkus
   Disertacija: Alavo elektronusodinimo iš rūgščių sulfatinių tirpalų proceso kinetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Juozapas Algirdas Katkus
   Disertacija: Pažedimų ir plastinių deformacijų kaupimasis, esant nestacionariam mažacikliam apkrovimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.01.29
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Laurynas Katkus
   Disertacija: Tremties tema Johanneso Bobrowskio ir Alfonso Nykos-Niliūno lyrikoje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.05.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jūratė Dalia Katkuvienė
   Disertacija: Kai kurių baltymų apykaitos rodiklių tyrimas, panaudojus alkilinančius citostatikus, cistafosą, vitaminus B6 ir B15 eksperimente
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.11.13
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Laima Erika Katkuvienė
   Disertacija: Beasmeniai veiksmažodiniai sakiniai dabartinėje lietuvių kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Živilė Katliorienė
   Disertacija: Širdies laidžiosios sistemos, kairiojo skilvelio morfometrijos ir funkcijos pakitimai sergant Diušeno raumenų distrofija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.04.02
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Jurgis Katunskis
   Disertacija: Audinių šlyties deformacijų tyrimo metodo ir prietaiso sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.14
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Saulius Katuoka
   Disertacija: Tarptautiniai valstybių bendravimo pagrindai jūros regione
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.26
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Kazimieras Katutis
   Disertacija: Sausinamųjų polderinių sistemų pylimų šlaitų stiprinimo pagrindimas apsėjant racionaliais daugiamečių žolių mišiniais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.24
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Gintaras Ferdinandas Kaubrys
   Disertacija: Alzheimerio ligos ir kraujagyslinės defencijos klinikinių ypatumų priklausomybė nuo apolipoproteino E genotipo ir aterosklerozės išreikštumo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Saulius Kaubrys
   Disertacija: Lietuvos vyriausybės švietimo politika 1919-1940 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.06
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algirdas Kaučikas
   Disertacija: Diofantas ir neapibrėžtinė analizė Europos XIII-XVI amžiaus matematikų darbuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.20
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos gamtos ir tiksliųjų mokslų istorijos institutas

 • daktaras Marius Kaučikas
   Disertacija: Dujų mažų koncentracijų aptikimas nuotoliniais infraraudonos lazerinės spektroskopijos metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.12
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Liudvika Kaukėnaitė
   Disertacija: Elgesio kultūros ugdymas pagalbinės mokyklos pirmoje klasėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.02.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado A.Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Lidija Kaukėnienė
   Disertacija: Dabartinių baltų bendrinių kalbų nekirčiuotų skiemenų vokalizmas: instrumentinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Audronė Kaukienė
   Disertacija: Lietuvių ir kitų baltų kalbų sangrąžinių veiksmažodžių istorija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.01.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Audronė Kaukienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos šakninių a-kamienių veiksmažodžių istorija (tipai CeC, Cėc, CaC, Coc, Cuoc)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.12.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Angelė Kaulakienė
   Disertacija: Dabartinės lietuvių technikos terminijos vertimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Bronislovas Kaulakys
   Disertacija: Šuoliai tarp artimų ir išsigimusių lygmenų lėtuose atomų smūgiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.04.01
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Bronislovas Kaulakys
   Disertacija: Rydbergo atomų sklaidos, dinaminės ir kinetinės savybės
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.06.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

 • daktaras Juozapas Kaulakys
   Disertacija: Tirpiklio ir temperatūros įtaka riboflavino elektroninio spektro charakteristikoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.11.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jurgita Kaulytė
   Disertacija: Ančių kiaušinių inkubavimo technologija, esant skirtingai padėčiai ir vartymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.04
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Sąjunginis paukštininkystės technologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Danutė Kaunaitė
   Disertacija: Sergančiųjų lėtine išemine širdies liga viscerorefleksinių segmentinių miopatozių su parastenokardiniais skausmais diagnostika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.09.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Domas Kaunas
   Disertacija: Klaipėdos krašto lietuvių spaudos būklė Vokietijos valdymo metais (iki 1919 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.03.14
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Domas Kaunas
   Disertacija: Mažosios Lietuvos lietuvių knygos raida 1808-1919 m.
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.06.12
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Juozas Kaunas
   Disertacija: Herbicidų, jų derinių bei mišinių panaudojimas bulvių pasėlyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.28
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Zenonas Kaunas
   Disertacija: Drenažo sausinamojo veikimo tyrimai ir skaičiavimai užpelkėjusiose kalvoto moreninio reljefo daubose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.04
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Baltarusijos melioracijos ir vandens ūkio mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Violeta Kaunelienė
   Disertacija: Sunkiųjų metalų ir sieros iškritų pastovaus biologinio monitoringo metodų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.05
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rytis Stasys Kaupas
   Disertacija: Perfirinių arterijų perkutaninė transliuminalinė angioplastika: įvairių klinikinių ir angiografinių faktorių įtaka jos rezultatams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Virginijus Kaupas
   Disertacija: Vietinis šilumos atidavimas kintamų fizinių savybių dujoms tekant vertikaliu vamzdžiu, esant turbulentinei mišriajai konvencijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.10.04
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Dalia Kaupelytė
   Disertacija: Kredito unijų sistemų funkcionavimas ir vystymo strateginiai sprendimai Europos Sąjungos šalyse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.28
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Algirdas Kaupinis
   Disertacija: Lietuvos ežerų sykinių žuvų vidurūšinė morfologinė ir genetinė įvairovė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.03.25
   Mokslo kryptis: 05 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Asta Kaušaitė
   Disertacija: Biologinių kuro elementų ir biologinių jutiklių kūrimo aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rolandas Kaušas
   Disertacija: Proto ir tikėjimo santykis G. Ebelingo teologijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.06.16
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Popiežiškasis Grigaliaus universitetas

 • daktaras Gražina Kaušinienė
   Disertacija: Lietuvos svarbiausiųjų durpių rūšių dispersinių frakcijų sudėtis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.05.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Saulius Kaušinis
   Disertacija: Detalių, štampuotų universalių štampų rinkinių, tikslumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.03.17
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Leningrado aviacijos prietaisų gamybos institutas

 • habilituotas daktaras Saulius Kaušinis
   Disertacija: Precizinių elektromechaninių sistemų sukūrimas, jų dinamikos ir tikslumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.02.24
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Zenonas Kaušpėdas
   Disertacija: Apie kobalto-molibdeno lydinių elektronusodinimą iš rūgščių kompleksinių ir nekompleksinių elektrolitų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.08
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Danutė Kaušpėdienė
   Disertacija: Akrilo (metakrilo) nitrilų kopolimerizacijos su akrilo (metakrilo) rūgštimis, butilmetakrilatų vandens - dimetilformamido terpėje tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.05.04
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kęstutis Kaušyla
   Disertacija: Šalnos Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1955.03.29
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Angelė Kaušylienė
   Disertacija: Mokyklų tinklo, siekiančio jaunimo edukacinio stimuliavimo, kūrimo prielaidos ir galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.01.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Svetlana Kauzonienė
   Disertacija: Audinių tempimo ir siūlų sąveikos charakteristikų priklausomybė nuo audinių sandaros
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.28
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Danguolė Kavaliauskaitė
   Disertacija: Piktžolių kontrolės agrotechniniai ir biologiniai aspektai raudonųjų burokėlių (Beta vulgaris L. subsp. Vulgaris var, vulgaris) pasėliuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.22
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Ona Kavaliauskaitė
   Disertacija: Monotorinių vienetų funkcinės būklės ypatumai pas įvairaus amžiaus žmones
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kijevo A. Bogomolco medicinos institutas

 • daktaras Rasa Kavaliauskaitė
   Disertacija: Krakmolo reakcija su N-2,3-epoksipropil-N,N,N-trimetilamonio chloridu ir gautų produktų savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.10
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algimantas Kavaliauskas
   Disertacija: Visuomenės turto struktūra, jos kitimas ir struktūrinių pokyčių įtaka visuomenės organizacijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.05.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algirdas Kavaliauskas
   Disertacija: Lietuvos išeivijos reakcinių buržuazinių pozicijų kritika LTSR kultūros klausimais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.02.10
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algis Kavaliauskas
   Disertacija: Elektromechaninių sužadintojų su svyruojančiomis sistemomis sąveikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.02.22
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Leningrado valstybinis universitetas

 • daktaras Andrius Kavaliauskas
   Disertacija: Šiaudų degimas stacionariame sluoksnyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.30
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Bronislovas Vaclovas Kavaliauskas
   Disertacija: Saulės radiacijos ištekliai Pietų Pabaltyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.10.26
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Julius Kavaliauskas
   Disertacija: Puslaidininkių A3 B5, A2 B4 C5 ir jų kietų tirpalų elektrinis atspindys ir juostinė struktūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kazys Kavaliauskas
   Disertacija: Procesų organizavimo mikroprocesoriniuose dinaminiuose modeliuose ir jų projektavimo sistemose sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.03.04
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Mindaugas Kavaliauskas
   Disertacija: Daugiamačių Gauso skirstinių mišinio statistinė analizė, taikant duomenų projektavimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.01.19
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Paulius Kavaliauskas
   Disertacija: Kraštovaizdžio rekreacinės analizės svarbiausios problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.29
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Paulius Kavaliauskas
   Disertacija: Metodologiniai kraštotvarkos pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.04.15
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Petras Kavaliauskas
   Disertacija: Imuninio atsako indukcija galvijų leukozės atveju
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.06.21
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Imunologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Petras Kavaliauskas
   Disertacija: Galvijų limfocitų sąveika su bakterijomis normos ir lėtinės limfoleukozės atveju
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.12
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sąjunginis J. Kovalenko eksperimentinės veterinarijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Raimundas Kavaliauskas
   Disertacija: Tarpmiestinių krovinių pervežimų automobilių transportu operatyvinės valdymo sistemos sukūrimas Lietuvos Respublikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.05.20
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Romualdas Juozas Kavaliauskas
   Disertacija: Radiacinės kontrolės elektrografinių įrenginių tyrimai ir sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.14
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Itroskopijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Saulius Kavaliauskas
   Disertacija: Kompozitinių medinių-betoninių sijų tarpsluoksnio įžambinės medsraigtinės jungties elgsena
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.03.03
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Sigitas Kavaliauskas
   Disertacija: Gervuogių (Rubus plicatus, R. nessensis ir R. caesius) cenopopuliacijų struktūra, rūšių polimorfizmas ir paplitimas Lietuvoje)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.11
   Mokslo kryptis: 04 B
   Institucija: Botanikos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Tomas Kavaliauskas
   Disertacija: Individo moralinės vertės pagrindimas verslo etikoje: Amerikos kultūrinė perspektyva
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.26
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Valentinas Kavaliauskas
   Disertacija: Probleminio mokymo principų taikymas techninių mokymo priemonių pagalba, mokant elektrotechnikos ir elektronikos vidurinėje PTM
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA profesinės techninės pedagogikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vidas Kavaliauskas
   Disertacija: Bendrinės lietuvių kalbos priesaginių veiksmažodžių kirčiavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.03.31
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Žydrūnas Kavaliauskas
   Disertacija: Superkondensatorių su anglies elektrodais, suformuotais iš elektrolankinio išlydžio orgono-acetileno plazmos, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.09
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Aušra Kavaliauskienė
   Disertacija: Vestuviniai simboliai lietuvių liaudies dainose: spalvinis aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.15
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Danutė Kavaliauskienė
   Disertacija: Grybo Puccinia menthae Pers. biologija ir kovos prieš jį priemonės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.14
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Edita Kavaliauskienė
   Disertacija: Amžiaus, grįžtamosios informacijos ir miego poveikis tikslių pratimų mokymuisi
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Galina Kavaliauskienė
   Disertacija: Liekamojo nario ribinėse teoremose nepriklausomiems atsitiktiniams dydžiams ir vektoriams tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.09.04
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Giedrė Kavaliauskienė
   Disertacija: Vaikų, augančių globos namuose, lietimo suvokimo sutrikimai ir jų korekcija, taikant ergoterapiją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.24
   Mokslo kryptis: 11 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Gitana Kavaliauskienė
   Disertacija: Proceso civilinėje byloje prielaidos ir sąlygos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.20
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Janina Kavaliauskienė
   Disertacija: Mikrodumblių rūšinė struktūra ir jų vystymosi ypatumai Lietuvos ežeruose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.22
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Laimutė Kavaliauskienė
   Disertacija: Ataudo tiekimo patikimumo ir įtempimo tolygumo ATPR staklėse padidinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.01.12
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Lina Kavaliauskienė
   Disertacija: Metalų ir lydinių milteliais apvirintų dilumui atsparių sluoksnių tyrimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.01.12
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Valerija Kavaliauskienė
   Disertacija: Dirbančiųjų darbo jėgos naudojimo gerinimas Lietuvos kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.02.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vanda Kavaliauskienė
   Disertacija: Pedagoginis pašaukimas ir jo ugdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.09.10
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • habilituotas daktaras Virginija Kavaliauskienė
   Disertacija: Asmeninio vartojimo formavimo regioninės ypatybės išvystyto socializmo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Virginija Kavaliauskienė
   Disertacija: Ekonominės asmeninio vartojimo formos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.09.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Sankt Peterburgo valstybinis universitetas

 • daktaras Gina Kavaliūnaitė
   Disertacija: Samuelio Boguslavo Chylinskio Naujojo Testamento vertimo santykis su originalais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.03
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vladislava Kavaliūnaitė
   Disertacija: Eksperimentinis ultragarso įtakos monokristalų augimui ir tirpimui tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.05.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimantas Kavaliūnas
   Disertacija: Žinių modelis uždavinių sprendimo automatizuoto mokymo proceso valdymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.19
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rimtautas Kavaliūnas
   Disertacija: Celiuliozės acetatų ir poli-2-metil-5-vinilpiridino bei polimetakrilinės rūgšties skiepytų kopolimerų sintezė ir taikymas cheminių pluoštų gavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.12.29
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos tekstilės institutas

 • daktaras Salvija Kavalnė
   Disertacija: Finansinio užstato davėjo nemokumas: teorinės ir praktinės problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.12
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: MRU

 • habilituotas daktaras Bronius Kavolėlis
   Disertacija: Ančiukų auginimo patalpų oro apykaita ir šilumos izoliacija Lietuvos TSR klimato sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.23
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Bronius Kavolėlis
   Disertacija: Energijos reikmių gyvulininkystės fermose mažinimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.01.07
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos institutas ir Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Irena Kavoliūnaitė
   Disertacija: Herbicido atrazino įtaka kukurūzams ir po jų auginamoms kultūroms Lietuvos TSR lengvo priemolio dirvose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.02.21
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Irena Kavoliūnaitė
   Disertacija: Ekologiniai herbicidų detoksikacijos tyrimų aspektai Lietuvos žemės ūkyje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.12.26
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Baltarusijos žemdirbystės mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Aušra Kavoliūnienė
   Disertacija: Širdies susitraukimų dažnio ir skilvelinių ekstrasistolių tarpusavio priklausomybė Halterio monitoravimo, ritmografijos, perstemplinės elektrokardiostimuliacijos duomenimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Filomena Kavoliutė
   Disertacija: Aukštaičių aukštumos agrarinio kraštovaizdžio transformacijos retrospektyvinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.04.30
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

 • daktaras Vaidotas Kazakauskas
   Disertacija: Lietuvos limnoglacialinio molio paplitimas, sudėtis ir sedimentacijos sąlygos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.04
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geologijos institutas

 • daktaras Andrei Kazakevich
   Disertacija: Teisminė valdžia Baltarusijoje: politologinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.06
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Birutė Kazakevičienė
   Disertacija: Askorbo rūgšties ir jos darinių (bio)elektrokataliziniai virsmai ant aukso paviršiaus, modifikuoto feroceno funkcinę grupę turinčiais monosluoksniais.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.15
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gėlytė Kazakevičienė
   Disertacija: Pereinamųjų procesų bipoliniuose ir lauko tranzistoriuose matematinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.03.10
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Laima Kazakevičienė
   Disertacija: Lietuvos vandens paukščių salmoneliozės serologinės diagnostikos efektyvumas ir paplitimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.10.13
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Milda Julija Kazakevičienė
   Disertacija: Vytauto Bacevičiaus indėlis į Lietuvos muzikinę kultūrą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.11.28
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos konservatorija

 • daktaras Alvydas Kazakevičius
   Disertacija: Aviacinių asinchroninių variklių startinės masės tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.22
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Arūnas Kazakevičius
   Disertacija: Respublikos finansinių skaičiavimų sistemos informacinės technologijos išvystymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.02
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Mokslinio gamybinio susivienijimo "Maskva" vyriausiasis planavimo ir valdymo sistemų mokslo tyrimų centras

 • daktaras Arvydas Kazakevičius
   Disertacija: Kompleksinės ūkinės veiklos vertinimas ir jo informacinis aprūpinimas (mašinų gamybos įmonių ir gamybinių susivienijimų pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.03.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Edvardas Kazakevičius
   Disertacija: LiM2(PO4)3, Li3M2(PO403 tipo kietųjų elektrolitų sintezė, struktūra ir Li+ jonų pernašos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.03.16
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Konstantas Kazakevičius
   Disertacija: Ugniai atsparių oksidų terminio suirimo valkšnumo sąlygomis esant temperatūrai iki 2500 K tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.09.26
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Konstantas Kazakevičius
   Disertacija: Oksidinių ugniai atsparių medžiagų terminio suirimo stipruminių, reologinis bei statistinių dėsningumų tyrimas plačiame temperatūrų diapazone
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1975.11.28
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rimgaudas Virgilijus Kazakevičius
   Disertacija: Priešaudiminių autoantikūnų reumatoidinio faktoriaus sinovinio skysčio pokičiai bei jų ryšys su klinikiniais ir laboratoriniais duomenimis sergant sąnarių ligomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.07
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Stasys Vytautas Kazakevičius
   Disertacija: kuršių nerijos krantų dinamikos tyrimai kartometriniu metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.28
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Tomas Kazakevičius
   Disertacija: Atrioventrikulinio ir ventrikulioatrialinio laidumo pokyčiai perkateterinės radiodažninės abliacijos operacijų metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Vincentas Kazakevičius
   Disertacija: Šiuolaikinės kapitalistinės integracijos prieštaravimai (Didžiosios Britanijos dalyvavimo Vakarų Europos "Bendrojoje rinkoje" pavyzdžiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Vytautas Kazakevičius
   Disertacija: Empirinių Bajeso įverčių egzistavimo sąlygos ir konvergavimo greičiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.04
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Kazakevičius
   Disertacija: Organinių trąšų iš kiaulininkystės kompleksų paruošimo ir tręšimo, pakartotinai naudojant mėšlo filtratą, technologijos tyrimas ir pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.09.21
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Zenonas Kazakevičius
   Disertacija: Kai kurių augimo reguliatorių ir ultravioletinių spindulių poveikis cukriniams runkeliams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.03
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Gailutė Kazakevičiūtė
   Disertacija: Antimikrobinių savybių suteikimas celiuliozinėms tekstilinėms medžiagoms, panaudojant nitrofurano junginius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.04.04
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos A. Kosygino tekstilės institutas

 • daktaras Gerūta Kazakevičiūtė
   Disertacija: Pastato erdvinės ir konstrukcinės sandaros automatizuotas modeliavimas ir analizė, įvertinant energetinį faktorių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.30
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Margarita Kazakevičiūtė
   Disertacija: Natūraliųjų kvadrikių jungimas kanaliniais paviršiais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.30
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ramutė Kazalupskienė
   Disertacija: Miesto atmatų humifikavimas štabeliuose pagreitintu būdu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.12.02
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Egidijus Kazanavičius
   Disertacija: Specializuotų mikroprocesorinių struktūrų personalinės programinės - aparatinės sistemos sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.09.23
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Gintautas Kazanavičius
   Disertacija: Klinikinės imunologinės būklės ir jos dinamikos lyginamoji analizė sergantiems įvairiomis skydliaukės ligomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.05.31
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSRS medicinos mokslų akademijos sąjunginis endokrinologijos mokslinis centras

 • habilituotas daktaras Gintautas Kazanavičius
   Disertacija: Skydliaukės ligų diagnostikos ir gydymo ypatumai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.04.05
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Kazys Kazanavičius
   Disertacija: Odos išdirbimo procesų spartinimo vakuumu ir minkštinimo šlytimi tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.29
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vilius Antanas Kazanavičius
   Disertacija: Miesto infrastruktūros organizavimo ir planavimo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.02.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos S. Ordžonikidzės valdymo institutas

 • daktaras Vygintas Kazanavičius
   Disertacija: Realiojo laiko neardančios kontrolės sistemos sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.21
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kiril Kazancev
   Disertacija: Aplinkos taršos mažinimas tobulinant biodyzelino gamybos procesą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.05
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Aleksandras Kazbaras
   Disertacija: Kai kurios pasiskirstymo tankio įverčių savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.05.07
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rudolfas Kazbaras
   Disertacija: Vilniaus miesto mažmeninio prekybinio tinklo išvystymo perspektyva
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.10.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Birutė Kazbarienė
   Disertacija: Leukocitų prilipimo slopinimo reakcija ir neutrofilų fagocitinis aktyvumas pagreitintai nustatant imuninį reaktyvumą vėžio profilaktikos srityje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.03.13
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Onkologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vladimiras Každanas
   Disertacija: Buržuazinės Lietuvos užsienio prekyba (1920-40 mm.) ir Lietuvos TSR dalyvavimas Tarybų Sąjungos užsienio prekyboje (1960-68 m.m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.09.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos valstybinis tarptautinių santykių institutas

 • daktaras Marytė Kažemėkaitė
   Disertacija: Aromatinės eilės 3,3 dimetiltriazenų sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.03
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Daiva Kažemėkaitytė
   Disertacija: Sumažinto riebumo mėsos produktai: savybės ir technologija.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.07
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Birutė Kažemėkienė
   Disertacija: Pušynų, augančių buvusiose ž.ū. naudmenose, dirvožemio mikroflora ir jos panaudojimo galimybės biologiniam kovos metodui su šaknine pintimi paruošti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.01.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos miško technikos institutas

 • daktaras Eglė Kažemikaitienė
   Disertacija: Lietuvos Respublikos kriminalistinė sistema: dabartinė būklė ir naujas modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.10.15
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Edita Kazėnaitė
   Disertacija: Gliuteninė enteropatija sergant reumatoidiniu artritu ir osteoartritu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.07
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Edvardas Algirdas Kaženiauskas
   Disertacija: Histologinių pakitimų, esant eksperimentinei viščiukų askaridijozei klausimu ir kai kurių cheminės profilaktikos priemonių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.02.13
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Petras Kazickas
   Disertacija: Dirvožemio mezofaunos vaidmuo kietųjų buitinių atliekų skaidyme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.19
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos V.Lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Saulė Marija Kažienė
   Disertacija: Keitiklių, skirtų aukšto dažnio vibracijų trinties procese matavimui, sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.11
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Valerijus Kazilevičius
   Disertacija: Preparato iš gyvulių seilių liaukų technologijos sukūrimas ir jo panaudojimo būdai mėsos pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.04.10
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Sąjunginis mėsos pramonės mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Adolfas Kaziliūnas
   Disertacija: Dažytų kaproninių ir acetilceliuliozinių audinių fotocheminės destrukcijos procesų ypatumų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.03.12
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Adolfas Kaziliūnas
   Disertacija: Acetilceliuliozinių ir poliamidinių tekstilinių medžiagų atsparumo šviesai padidinimo būdų paieškos įdiegimas ir teorinis pagrindimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.04.11
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Leningrado S. Kirovo tekstilės ir lengvosios pramonės institutas

 • daktaras Antanas Kaziliūnas
   Disertacija: Fosfogipso neutralizavimo ir greitai kietėjančių gipso-cemento-pucolaninių rišiklių technologijos paruošimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.20
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Petras Vytautas Kažimekas
   Disertacija: Skysčio išorinio srauto turbulentiškumo poveikis šilumos mainams įvairių skysčių turbulentiniame pasienio sluoksnyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.18
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Elena Kazimianec
   Disertacija: Neigimo išraiškos būdai šiuolaikinėje rusų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.24
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSSR pedagogikos mokslų akademijos rusų kalbos dėstymo nacionalinėje mokykloje mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Valentinas Kazimianec
   Disertacija: Oscilografinių sistemų išeinamųjų signalų skaitmeninis apdorojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.11.28
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Valentinas Kazimianec
   Disertacija: Nereguliarių greitai vykstančių procesų informacinės matavimo sistemos su tarpinių rezultatų vizualizacija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.04.26
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Leningrado V. Uljanovo (Lenino) elektrotechnikos institutas

 • daktaras Algis Kazla
   Disertacija: Atminties įrenginių su lanksčiais diskais dinaminių parametrų tikslumo tyrimai ir priemonės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.10
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Danutė Kazlauskaitė
   Disertacija: Kauno 20-59 metų gyventojų aortos ir širdies vainikinių arterijų aterosklerozės natūrali raida
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.09.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Elena Kazlauskaitė
   Disertacija: Riebalų dispergavimo efektyvumo tyrimas homogenizuojamame piene ir grietinėlėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.30
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Sąjunginis mėsos pramonės mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Erika Kazlauskaitė
   Disertacija: Fermentų naudojimas bekalkio odų išdirbimo technologijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.29
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jūratė Kazlauskaitė
   Disertacija: Peroksidazių ir jų polipeptidinių modelių (mikroperoksidazių) fizikinės - cheminės savybės ir veikimo mechanizmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.05.14
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Jurgita Kazlauskaitė
   Disertacija: Egzogeninių lizuojančių fermentų ir maisto baltymų hidrolizatų poveikis imuninei sistemai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.14
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Nijolė Kazlauskaitė
   Disertacija: Protosubtilino G3x ir droželitino G3x poveikis vištų kroso "Broileris-6" prieauglio augimui ir fiziologiniams - biocheminiams rodikliams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.03
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sąjunginis paukštininkystės mokslo tyrimų ir technologijos institutas

 • daktaras Rolanda Kazlauskaitė
   Disertacija: Lietuvos karininkų pasirengimo karių pilietiniam ugdymui 1919-1940 m. ir 1992-2009 m. raiška ir pokyčiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Rūta Kazlauskaitė
   Disertacija: Darbuotojų įgalinimas žmogiškųjų išteklių valdymo įtakos organizacijos pasiekimams paradigmoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.11
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM)

 • daktaras Rūta Kazlauskaitė
   Disertacija: Pašušvio šnektos fonologinė sistema: vokalizmas ir prozodija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Sonata Kazlauskaitė
   Disertacija: Nematodų ekologija ir taksonominis priklausomumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.27
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Alfonsas Kazlauskas
   Disertacija: Didelio tikslumo krumpliaračių frezavimo staklių konstrukcijų komponavimo klausimų tyrimas ir staklių sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.26
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Eksperimentinis metalo pjovimo staklių mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Arūnas Kazlauskas
   Disertacija: Hsp 90 šaperonų komplekso vaidmuo dioksino receptoriaus funkcijos reguliavime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.04.12
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Karolinska institutas

 • daktaras Arūnas Kazlauskas
   Disertacija: Daugiamačių atsitiktinių dydžių, susietų į Markovo grandinę, ribinės teoremos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.10.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Balys Kazlauskas
   Disertacija: Spirografijos ir kraujo spaudimo plaučių arterijoje duomenys plaučių rezekcijos atvejais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Donatas Kazlauskas
   Disertacija: Nesočių cikloalifatinių alkoholių acetoacetatų sintezė ir kitimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.05.31
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Edvardas Kazlauskas
   Disertacija: Beta-alanino darinių hidrazidų įtaka daržo pupelių (phaseolus vulgaris L.) fotosintezei, rizogenezei ir produktyvumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.22
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Evaldas Kazlauskas
   Disertacija: Politinių represijų ilgalaikės psichologinės pasekmės.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.03.31
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gvidas Kazlauskas
   Disertacija: Žemės ūkio traktorių variklių eksploatacinio įvažinėjimo panaudojant galingumo ribotuvą tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.09
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Henrikas Alfonsas Kazlauskas
   Disertacija: Galvos smegenų insulto valdymo organizacinės sistemos tobulinimas Klaipėdos mieste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.28
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Jonas Rimantas Kazlauskas
   Disertacija: Plokštės vietinis šilumos atidavimas turbulentiškai aptekant ją skysčiams prie įvairių spaudimo gradientų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.10
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Karolis Kazlauskas
   Disertacija: Trumpabangėje optoelektronikoje taikomų (Al,In)GaN medžiagų fotoliuminescencijos spektrokopija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.09.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Kazys Kazlauskas
   Disertacija: Inversinės filtracijos ir dinaminių sistemų įėjimo signalų atstatymo klausimai ssm pagalba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.29
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Kazys Kazlauskas
   Disertacija: Diskretinių signalų apdorojimo sistemų kokybės pagerinimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.09.23
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Marcelis Kazlauskas
   Disertacija: Grobimų prekyboje prevencija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.11.03
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Sąjunginis nusikalstamumo priežasčių tyrimo ir prevencinių priemonių rengimo institutas

 • daktaras Martynas Kazlauskas
   Disertacija: Visuomenės nuomonė apie Lietuvos stambiuosius žinduolius, jų populiacijų valdymą ir apsaugą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.20
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Petras Alfredas Kazlauskas
   Disertacija: Relaksacijų trukmės ir kinetinių koeficientų skaičiavimas Švingerio variaciniu metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ričardas Kazlauskas
   Disertacija: Lietuvos upių entomofauna (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) ir jos reikšmė upėtakių mitybai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.11.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Rolandas Kazlauskas
   Disertacija: Fotokolorimetrinių metodų mažiems stibio kiekiams nustatyti tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.02.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Rolandas Kazlauskas
   Disertacija: Jonometrija ir jonų porų chromatografija metalų cianidinių tirpalų analizėje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.08.31
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas ir Biochemijos institutas

 • daktaras Saulius Kazlauskas
   Disertacija: Fepranono cheminis-toksikologinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.19
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Stasius Algirdas Kazlauskas
   Disertacija: Vilniaus sistemos fotometrinis katalogas ir programinė įranga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 08 P
   Institucija: Teorinės fizikos ir astronomijos institutas ir Vilniaus universitetas

 • daktaras Vladas Kazlauskas
   Disertacija: Tolimųjų nuotolių bėgikų treniruotės metodikos tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Kazlauskas
   Disertacija: Marksistinės visuomeninės - filosofinės minties raida 1905-1919 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.30
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Kazlauskas
   Disertacija: Lietuvos agrarinė reforma (1922 m.) ir jos įvertinimas pagal bažnyčios socialinį mokymą
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1950.06.26
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Pontifikatinis Grigaliaus universitetas

 • daktaras Jurgita Kazlauskė
   Disertacija: Katijoninių celiuliozės darinių taikymas baltyminės kilmės vaistinių junginių pernašai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Agnė Kazlauskienė
   Disertacija: Kelių priežiūrai naudojamų druskų įtakos aplinkai tyrimai ir vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.07
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Aldona Kazlauskienė
   Disertacija: Tirpiklio ir temperatūros įtaka karotino ir vitamino A elektroniniams spektrams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.05.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Asta Kazlauskienė
   Disertacija: Pietinių vakarų aukštaičių tarmės balsų kiekybė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.09.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas

 • daktaras Aušra Kazlauskienė
   Disertacija: Protų nutekėjimo priežastys ir tendencijos: Lietuvos atvejis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.10
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aušra Kazlauskienė
   Disertacija: Pradinių klasių mokinių statistinių gebėjimų ugdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Bronė Kazlauskienė
   Disertacija: Vestuvinių lietuvių liaudies dainų klasifikacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.10
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Daiva Kazlauskienė
   Disertacija: Amitriptilino, fluoksetino ir kodeino mišinio cheminio-toksikologinio tyrimo optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.28
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Danguolė Kazlauskienė
   Disertacija: Rapsų (Brassica napus L.) augimo, organogenezės ir embriogenezės kontrolė auksino fiziologiniais analogais.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.02.12
   Mokslo kryptis: 04 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Eglė Kazlauskienė
   Disertacija: Maitinimo įmonių tinklo plėtros regione koncepcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.11.23
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Elena Kazlauskienė
   Disertacija: Gamybos aptarnavimo sistemos racionalaus darbo organizavimo efektyvių metodų kūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N. Voznesenskio finansų ir ekonomikos institutas

 • daktaras Gražina Kazlauskienė
   Disertacija: Tautosakiškumo problema šiuolaikinėje lietuvių vaikų poezijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.01.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ilona Kazlauskienė
   Disertacija: Lietuviškieji diminių audinių raštai: analizė ir projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.21
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kristina Kazlauskienė
   Disertacija: Žmogaus su implantuotais sąnariais biomechaninių modelių sukūrimas ir tyrimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.01.05
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Liudmila Kazlauskienė
   Disertacija: Terminis poveikis rodžio katalizatoriaus adsorbcinėms ir katalizinėms savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.10.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Marija Gražina Kazlauskienė
   Disertacija: Garsą sugeriančių "Silakpor" plokščių iš kalkių - smėlio mišinių technologijos sukūrimas ir savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.14
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Sąjunginis neakivauzdinis inžinerinis statybos institutas

 • daktaras Natalija Kazlauskienė
   Disertacija: Optimalus žemės ūkio gamybos specializavimas ir išdėstymas Lietuvos rajonuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Nijolė Kazlauskienė
   Disertacija: Žuvų širdies ritmo charakteristikų dinamika normoje ir veikiant elektros srove
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.03.24
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA I.Sečenovo evoliucinės fiziologijos ir biochemijos institutas

 • daktaras Nijolė Kazlauskienė
   Disertacija: Moters ir vyro apranga lietuvių liaudies dainose: tradicijos ir modernumo sankirta
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.08.31
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Ona Kazlauskienė
   Disertacija: Pktžolių naikinimas herbicidais senose sėtinėse durpynų pievose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.27
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Rūta Kazlauskienė
   Disertacija: Viešoji teisė Lietuvos Statutuose ir jos išliekamoji vertė šiuolaikinei Lietuvos teisinei sistemai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.11
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Vida Kazlauskienė
   Disertacija: Plonų polikristalinių PbSe sluoksnių fotolaidumo mechanizmo specifika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vilma Kazlauskienė
   Disertacija: Verslo vertės veiksnių analize pagrįstas verslo vertinimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.02.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Valentinas Kazlovas
   Disertacija: Statybos susivienijimų gamybinių programų tikimybinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.04.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Lina Kazokienė
   Disertacija: Verslo įmonių ryšių su visuomene efektyvumo vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.15
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Algimantas Kazragis
   Disertacija: Katalizinis perboratų skilimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.03.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Algimantas Kazragis
   Disertacija: Individualiųjų neorganinių medžiagų pagrindinių parametrų dėsningumai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.12.20
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Aldona Veronika Kazragytė
   Disertacija: Kombaininkų darbo organizavimas ir jo tobulinimas nuimant javus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.03.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos K. Timiriazevo ŽŪA

 • daktaras Vida Kazragytė
   Disertacija: Priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.01.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • habilituotas daktaras Vaidotas Kažukauskas
   Disertacija: Didelės varžos galio arsenido monokristalų gilių lygmenų ir vienalytiškumo tyrimas, taikant nenuostoviuosius fotogalvanomagnetinius reiškinius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Vaidotas Kažukauskas
   Disertacija: Krūvininkų perneša didelės varžos GaAs.
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.10.05
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Justas Kažys
   Disertacija: Meteorologinių sąlygų poveikis eismo saugumui Lietuvoje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.15
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Rymantas Jonas Kažys
   Disertacija: Plokštelių pavidalo matavimo ultragarsinių pjezokeitiklių pagrindinių charakteristikų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.05.15
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Rymantas Jonas Kažys
   Disertacija: Ultragarsinių dinaminių matavimo sistemų sukūrimo pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1980.01.25
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Leonas Keblas
   Disertacija: Lanko elektrinių parametrų įtaka į elektrodinio metalo pernešimo procesą, esant mechanizuotam suvirinimui kintama srove apsauginių dujų aplinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.19
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Leningrado M. Kalinino politechnikos institutas

 • daktaras Vaidas Keblikas
   Disertacija: Novje-Stokso lygčių periodiniai laiko atžvilgiu uždaviniai srityse su cilindriniais išėjimais į begalybę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.02
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Modestas Keblys
   Disertacija: Mikotoksikozių įtaka paukščių organizmui, efektyviausių profilaktikos priemonių parinkimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.29
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija ir Lietuvos veterinarijos institutas

 • daktaras Angelė Kėdaitienė
   Disertacija: Atmosferos būklės bei užterštumo regione statistinis tyrimas (Lietuvos TSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.03.05
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Kėdaitis
   Disertacija: Darbo jėgos pertekliaus pramonės įmonėse ekonominis-statystinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos ekonomikos ir statistikos institutas

 • daktaras Vincas Kedavičius
   Disertacija: Kai kurių sulfidinių (As2 S3, Bi2 S3, Sb2 S3 ) elektroninės emisijos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algimantas Juozas Kedys
   Disertacija: Medžiagų fizikinių savybių, sąlygojančių stogų dangos atsisluoksniavimą, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.25
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stasys Keinys
   Disertacija: Lietuviškų vienažodžių terminų darybos tipai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.09.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vachtang Kekelija
   Disertacija: Papildomos informacijos registravimo ant elektrofotografinio mikrofilmo proceso tyrimas ir aparatūros sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.29
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos geodezijos, aeronuotraukų ir kartografijos inžinierių institutas

 • daktaras Janina Katarina Kekienė
   Disertacija: Virpančių mechaninių sistemų sintezė pusiaunatūrinio modeliavimo metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.09.21
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Eduardas Kelbauskas
   Disertacija: Lietuvos kariuomenės šauktinių burnos ertmės būklė, stomotologijos pagalbos reikmė ir jos išlaidos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.28
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Eduardas Antanas Kelbauskas
   Disertacija: Širdies pertvarų defektų įtaka hemodinanikai (kateterizacijos duomenys)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Nijolė Bronislava Kelbauskienė
   Disertacija: Kauno m. moksleivių burnos ertmės būklė ir pirminės profilaktikos programos paruošimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Maskvos M. Semaško medicininės stomatologijos institutas

 • daktaras Eduardas Keleras
   Disertacija: Rentgenokimografinis kvėpavimo funkcijos tyrimas esant kraujo apytakos nepakankamumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.06.05
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Leningrado valstybinis gydytojų tobulinimosi institutas

 • daktaras Loreta Kelpšaitė
   Disertacija: Vėjo ir laivų bangų režimo pokyčiai rytinėje Baltijos jūros pakrantėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.02
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Talino technologijos universitetas

 • daktaras Rolanda Kemeklienė
   Disertacija: Žmonių imuninės būklės pokyčių įtaka vėžio rizikai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas, Imunologijos institutas

 • daktaras Liudvikas Kemeklis
   Disertacija: Elektrovakuuminio stiklo defektų susidarymo priežastys ir jų šalinimo būdai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.11
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Eglė Kemerytė
   Disertacija: Maisto papildų "Tot'hema" ir "Feroglabin B12 " įtaka aerobinę ištvermę lavinančių sportininkų organizmui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.24
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas ir Edukologijos institutas

 • habilituotas daktaras Povilas Kemėšis
   Disertacija: Ferodinaminis polinių koordinačių vektormetras su dviem laisvumo laipsniais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.05.30
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Povilas Kemėšis
   Disertacija: Vektorinių matavimo sistemų teorijos ir taikymo klausimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1967.06.03
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jonas Kemėšius
   Disertacija: Pavasarinis žemės dirbimas vėlyvosios sėjos kultūroms Lietuvos TSR vidutinio sunkumo dirvose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.10
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Irena Kemežienė
   Disertacija: Genetinių faktorių, lemiančių atsparumą žemoms temperatūroms sodo augaluose, tyrimas ir modifikavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.11
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Robertas Kemežys
   Disertacija: Mergaičių, sergančių Turnerio sindromu, hormonų sekrecija, augimo standartai ir gydymas augimo hormonu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.01.17
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Alfonsas Antanas Kempinas
   Disertacija: Kojų poodinių venų varikozės chirurginis gydymas naujos konstrukcijos zondu ir antgaliu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozas Kempinas
   Disertacija: Poezijos emocinis poveikis meniniuose publicistiniuose renginiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.18
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado N.Krupskajos valstybinis kultūros institutas

 • daktaras Aurelija Kemzūraitė
   Disertacija: Džiovinimo aplinkos įtaka vaistinės augalinės žaliavos kokybės išsaugojimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.12
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Antanas Kensgaila
   Disertacija: Keramzitbetonio susitraukimo ir valkšnumo įtakos įtemptai armuotų sijų supleišėjimui ir standumui įvertinimo klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.15
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Aelita Kensminienė
   Disertacija: Lietuvių mįslės, jų poetika ir stilistika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.11
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Palmira Kenstavičienė
   Disertacija: Svorio jėgos reikšmė baltažiedžio vairenio /Arabidopsis thaliana L.Heynh./ ląstelių kultūros dediferenciacijos ir diferenciacijos procesams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.02.21
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Algirdas Bronius Kenstavičius
   Disertacija: Juostinių virpesių juostos pratraukimo mechanizmuose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.11.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Petras Kenstavičius
   Disertacija: Dalinės matuojamosios - perskaičiuojamosios taksacijos pritaikymas tvarkant LTSR miškus sklypiniu metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.06.09
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Jonas Petras Kenstavičius
   Disertacija: Lietuvos TSR miškų tvarkymo dirvožeminiu - tipologiniu pagrindu teorija ir praktika
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.10.20
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Maskvos miškų technikos institutas

 • daktaras Albina Kepalaitė
   Disertacija: Emocijų ženklo ir intelekto ypatumai galvos smegenų didžiųjų pusrutulių funkcinės asimetrijos atžvilgiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.29
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA bendrosios ir pedagoginės psichologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vytautas Kepalas
   Disertacija: Asinchroninis ventilinis kaskadas su platuminiu inventoriaus priešinės EVJ valdymu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.11.16
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Gorkio politechnikos institutas

 • daktaras Inga Kepalienė
   Disertacija: Mikroelemento jodo poveikis viščiukų broilerių, vištų dedeklių organizmui ir produkcijos kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.26
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Virgilijus Keparutis
   Disertacija: Braškių požymių, sąlygojančių veislių tinkamumą mechanizuotam skynimui, paveldėjimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.01.05
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algimantas Juozas Kepežėnas
   Disertacija: Širdies ritmo charakteristikos adaptuojantis fiziniams krūviams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.10.22
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS medicinos MA eksperimentinės medicinos MTI

 • daktaras Algirdas Lukas Kepežinskas
   Disertacija: Buitinės televizijos aparatūros parametrų kontrolės informacinės matavimo sistemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.31
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Kazimieras Kepežinskas
   Disertacija: Statistinė chloritų analizė ir jų paragenetiniai tipai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.11.16
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Novosibirsko valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Kazimieras Kepežinskas
   Disertacija: Vidutinės temperatūros metapelitų paragenetinė analizė ir petrochemija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1974.12.10
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos Sibiro skyriaus geologijos ir geofizikos institutas

 • habilituotas daktaras Valentinas Kepežinskas
   Disertacija: Tokrausko sinklinorijaus vulkanitų petrochemija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.01.11
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Novosibirsko valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Valentinas Kepežinskas
   Disertacija: Mongolijos kainozojiški šarminiai bazaltoidai ir jų giluminiai ksenolitai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1978.10.25
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: SSRS MA Sibiro skyriaus geologijos ir geofizikos institutas

 • daktaras Antanas Keras
   Disertacija: Elektroninė dvikanalinė kompleksinių signalų registravimo sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.25
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Eugenijus Keras
   Disertacija: Biotronikos elektroninių sistemų efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.19
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Valerijus Keras
   Disertacija: Mažose aikštelėse gniuždomų plokščių-sienučių įtempimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.01.19
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Bronislava Kerbelytė
   Disertacija: Lietuvių liaudies padavimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.12.28
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Bronislava Kerbelytė
   Disertacija: Pasakų struktūros ir semantikos istorinė raida (lietuvių stebuklinių pasakų medžiaga)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.10.25
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos M.Gorkio pasaulinės literatūros institutas

 • daktaras Jurgita Kerevičienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos naudininko linksnisir jo atitikmenys anglų kalboje (Kognityvinės Gramatykos tyrimas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jadvyga Regina Kerienė
   Disertacija: Seleno turinčių mangano dangų elektronusodinimo klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Paulius Kerpauskas
   Disertacija: Lokalizuotos aplinkos terminiam naikinimui formavimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas

 • daktaras Sonata Kerpauskienė
   Disertacija: Sergančiųjų ischemine širdies liga dešiniojo skilvelio remodeliavimosi ypatybės.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Ričardas Kerpė
   Disertacija: Sergančiųjų 1 tipo cukriniu diabetu pėdos raumenų tonuso įvertinimas ir korekcija funkcine elektrostimuliacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.27
   Mokslo kryptis: 11 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Vidas Kerševičius
   Disertacija: Elastingo priedo įtaka betono atsparumui šalčiui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.11
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas ir Architektūros ir statybos institutas

 • daktaras Dovilė Keršienė
   Disertacija: Epistolografija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV-XVI amžiuje: nuo ars dictaminis iki literatūrinio laiško
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kristina Keršienė
   Disertacija: Tarptautinės organizacijos tarpkultūrinės kompetencijos valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.03.26
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Milda Keršienė
   Disertacija: Melanoidinių susidarymas modelinėse maisto sistemose, jų sąveika su sunkiaisiais metalais ir įtaka lakiųjų junginių išsiskyrimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.20
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Neringa Keršienė
   Disertacija: Energomechaninis sluoksniuotų kompozitų pažeidimų ir irimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.21
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kazimieras Algirdas Kersnauskas
   Disertacija: Grynaveislių ir mišrūnių kiaulių reakcija technologiniams stresams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.09
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Estijos A. Melderio gyvulininkystės ir veterinarijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Violeta Keršulienė
   Disertacija: Užsakovo ir rangovo racionalaus ginčų sprendimo būdo nustatymas lošimų teorijos metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.25
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Zita Irma Keršulienė
   Disertacija: Liucernų autofertilių formų sukūrimo genetiniai-selekciniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.02.17
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Baltarusijos SSR MA genetikos ir citologijos institutas

 • daktaras Algimantas Keršulis
   Disertacija: Kai kurių skiediklio komponentų, jų santykio kokybės ir aseptikos priemonių įtaka buliaus spermos kokybei ir karvių apvaisinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.05.11
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Antanas Gediminas Keršulis
   Disertacija: Kai kurių fosforo junginių apykaitos mikroorganizmuose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.11.30
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Saulius Keršulis
   Disertacija: Tranzistorinių n-GaAs struktūrų tyrimas Monte karlo metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Skirmantas Keršulis
   Disertacija: Magnetinio ir elektrinio lauko efektai polikristaliniuose La1-xSrxMnO3 sluoksniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.03.01
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vladas Vladislovas Keršulis
   Disertacija: Tretinių alkilaromatinių aminų tirpalų radiolizės stabilieji produktai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.10.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos D.Mendelejevo cheminės technologijos institutas

 • daktaras Dangerūta Keršulytė
   Disertacija: Alfa s1 - kazeino kDNR mRNR klonavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.19
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA N.Vavilovo bendrosios genetikos institutas

 • daktaras Artūras Keršys
   Disertacija: Optimalaus kelio paieška viešojo susisiekimo tinkle
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.08.27
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Marijus Keršys
   Disertacija: Ekonominių veiksnių įtaka inovacijoms versle: Lietuvos atvejis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Robertas Keršys
   Disertacija: Keleivinio vagono ir kelio sąveikos modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.14
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Tomas Keršys
   Disertacija: Mikroelektronikos aukštatemperatūrių technologinių procesų modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.04
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Anelė Keršytė
   Disertacija: Polio Valeri poezijos pasaulis. Meninė praktika ir estetinės pažiūros
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.05.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos M.Gorkio pasaulinės litetatūros institutas

 • daktaras Nastazija Keršytė
   Disertacija: Lietuvos muziejininkystės raida 1918-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.02.25
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Nijolė Keršytė
   Disertacija: Intersubjektiniai santykiai literatūriniame diskurse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.03.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Sigita Kerzienė
   Disertacija: Kiaulių reprodukcinių savybių genetinė analizė ir ryšys su produktyvumo požymiais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.09
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Ramutė Kėsaitė
   Disertacija: Autonominio reguliavimo būsenų miego metu identifikavimas pagal širdies ritmo spektrą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.17
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Giedrė Kesiūnaitė
   Disertacija: Kietafazė disperguojamoji ekstrakcija - ultraefektyvioji skysčių chromatografija organinių junginių nustatymui kietose matricose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.11
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Kesminas
   Disertacija: Lietuvos upių, žuvų bendrijų struktūra ir dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.02.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Rusijos MA A.Severcovo gyvūnų evoliucinės morfologijos ir ekologijos institutas

 • daktaras Eglė Keturakienė
   Disertacija: Istorinės savimonės tradicija ir jos modifikacija XIX amžiaus lietuvių poezijoje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Saulius Keturakis
   Disertacija: Avangardizmas 20 amžiaus lietuvių poezijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.08
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ugnius Keturakis
   Disertacija: Prometėjizmas Jurgio Baltrušaičio ir Giovanni,o Papini,o kūryboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.31
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Viktoras Keturakis
   Disertacija: Kognityvinis stylius ir depresija: kognityvinių depresijos pažeidžiamumo veiksnių analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.29
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aldona Keturkienė
   Disertacija: Somatotropinio hormono įtaka organizmo rezistentiškumui ir baltmų apykaitos rodikliams, sukeliant streptokokinę infekciją intaktinėms ir hipofizektomuotoms žiurkėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas

 • daktaras Kęstutis Kėvalas
   Disertacija: Laisvosios ekonomikos prigimtis ir tikslai pagal encikliką ,,Centesimus Annus“
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.18
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Rimantas Kėvalas
   Disertacija: Vaikų, operuotų dėl širdies ritmo sutrikimų, pooperacinio periodo ypatumai ir gydymo taktika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.09.13
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Egidijus Kėvelaitis
   Disertacija: Širdies laidžiosios sistemos anafilaksinės reakcijos mechanizmo eksperimentiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.03
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Romualdas Kėželis
   Disertacija: Vietinių šilumos mainų tyrimas, tekant turbulentiniam aukštos temperatūros dujų srautui pradinėje vamzdžio dalyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.03.22
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Algimantas Kežionis
   Disertacija: Relaksaciniai procesai ir faziniai virsmai Ag ir Na superjonikuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Latvijos mokslų akademijos fizikos institutas

 • daktaras Sofija Kėzytė
   Disertacija: Žodžio reikšmių nustatymas ir išdėstymas Lietuvių kalbos žodyne
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.05.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Tomas Vikloras Kiauka
   Disertacija: Laikas ir teologija. Laiko problemos filosofinės - teologinės stuijos rPanenbergo teologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.03.20
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Heidelbergo Karlo Ruprechto universitetas

 • habilituotas daktaras Melonija Gabrielė Kiauleikienė
   Disertacija: Lėtinė pneumonijos ankstyvoji diagnostika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.06.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Melonija Gabrielė Kiauleikienė
   Disertacija: Kai kurių metodų palyginamoji vertė ankstyvai ir diferencinei vaikų plaučių ligų diagnostikai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1967.09.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Valentinas Kiauleikis
   Disertacija: Operatyvaus duomenų apdorojimo uždavinių informacinių masyvų projektavimo metodikos darymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.26
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Asta Kiaunytė
   Disertacija: Entokultūrinis ugdymas ir jo galimybės pradinėje mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Zigmuntas Kiaupa
   Disertacija: Šiauliai XV-XVIII a.: Lietuvos mažųjų miestų raidos problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.25
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jūratė Kiaupienė
   Disertacija: Agrariniai santykiai Žemaitijoje 16-18a.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.04.06
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Aleksandras Kibarskis
   Disertacija: Prieširdžių elektrinio aktyvumo tyrimo pagal diferencijuotai sustiprintos elektrokardiogramos duomenis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Kęstutis Kibickas
   Disertacija: Pernešimo reiškiniai diodinėse InP ir GaAs struktūrose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.11.04
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Kibildis
   Disertacija: Dizaino problemos formuojant žaidimų erdves Vilniaus senamiestyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.30
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija, Kultūros ir meno institutas

 • habilituotas daktaras Edmundas Kibirkštis
   Disertacija: Autovirpesių tipo pneumatinių vibrosužadintuvų sukūrimas ir ištyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.06.20
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Edmundas Kibirkštis
   Disertacija: Daugiafunkcinių pneumatinių keitiklių, dirbančių autovirpesių režime, sukūrimas ir ištyrimas. Teorija ir taikymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.06.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Raimundas Brunonas Kibiša
   Disertacija: Vienkartinio sunkaus intensyvaus statinio krūvio poveikis periferinei žmogaus kraujo apytakai ir jo higieninė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.10.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Asta Kičaitė
   Disertacija: Grubios keramikos dirbinių eksploatacinio atsparumo šalčiui prognozavimo tobulesnių metodų ir įrangos paruošimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.12.17
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Talino technikos universitetas

 • daktaras Petras Kičas
   Disertacija: Nikelio hidroksido zolių susidarymo greičių ir savybių kitimai, sukelti organinių priedų ir blizgodarių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.02.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algimantas Jonas Kiela
   Disertacija: Paviršiaus geometrijos ir tekėjimo sąlygų įtaka gravitacinės skysčio plėvelės termohidromechanikai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.18
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Dalia Kietienė
   Disertacija: Ugnis senojoje lietuvių tradicijoje: mitologinis aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.09
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Bronius Povilas Kietis
   Disertacija: Akustoelektrinės sąveikos priemaišinis netiesiškumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Kievišas
   Disertacija: Loginio įsiminimo formavimas mokant muzikos pradinėse klasėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.05.26
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos V. Lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Valerija Elena Kiguolienė
   Disertacija: Triušių skudliaukės ir adenohipofizės morfo - fiziologinė būklė cholesterino mažų kiekių, vitamino B poveikyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Albinas Kijauskas
   Disertacija: Vilnonių šiauštinių audinių pūko patvarumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.06.09
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Artūras Kilda
   Disertacija: Veiksniai, įtakojantys ankstyvuosius pooperacinius rezultatus vaikams, operuotiems dėl įdubos krūtinės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.04.02
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Bronislovas Kilda
   Disertacija: Tiesinio dinaminio programavimo uždavinio sprendimo algoritminių ir techninių priemonių sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.04.01
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Linas Kilda
   Disertacija: Vidurinio kambro Deimenos serijos smiltainio kolektorinių savybių kaita Vakarų Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.19
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Geologijos ir Geografijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Raimondas Kilda
   Disertacija: Radionuklidų sklaidos iš paviršinių radioaktyviųjų atliekų kapinynų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.23
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Stanislava Bronė Kilienė
   Disertacija: Mašinų gamybos inžinierių individualaus mokymo proceso organizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.01
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Akvilė Kilijonienė
   Disertacija: Regioninės politikos įtakos regiono socialinei ir ekonominei raidai įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Marija Giedrė Kilikevičienė
   Disertacija: Vietos savivaldybės Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.04.05
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Artūras Kilikevičius
   Disertacija: Ilgio matavimo mechatroninio komparatoriaus dinaminių paklaidų tyrima
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.12
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Gediminas Kilikevičius
   Disertacija: Insekticidų elgesys miško biogenocenozėse - apsauginių priemonių prieš pušinę požievinė blakę sukėrimo pagrindas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.19
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Ukrainos augalų apsaugos MTI

 • daktaras Sigitas Kilikevičius
   Disertacija: Automatiškai renkamų detalių vibracinio sujungimo su tarpu tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.09
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rimgaudas Pranas Kiliulis
   Disertacija: Didžiavaržio galio arsenido kristalų gilieji lygmenys ir metastabilumo ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.05.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Kilius
   Disertacija: Erdvės prielinksnių ir linksnių sistema bendrinėje lietuvių kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Šarūnas Kilius
   Disertacija: Elektroninių apsaugos sistemų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.08.31
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Dalia Kiliuvienė
   Disertacija: Rusų k. žodžių derinimo mokymas lietuvių mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.03.09
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA rusų kalbos dėstymo nacionalinėje mokykloje mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Guoda Kiliuvienė
   Disertacija: Aminazino, barbamilio ir nitrazepamo mišinio cheminio-toksikologinio tyrimo optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.19
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Inga Kilkienė
   Disertacija: Skirtingos kūno masės bei sudėties jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų širdies sistemos pokyčiai ramybės būsenos metu ir po fizinio krūvio
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.10
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Kilkus
   Disertacija: Ežerų poveikio upių hidrologiniam režimui, esant aukštam nuotėkio sureguliavimui natūraliu būdu, tyrimas (Pietryčių Lietuvos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.04.12
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Leningrado hidrometeorologijos institutas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Kilkus
   Disertacija: Lietuvos ežerų hidrologinė charakteristika
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.04.15
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algimantas Bernardas Kilna
   Disertacija: Skaitmeninio magnetinio rašymo atsparumo trykdžiams tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.02.07
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Liudmila Kimševaitė
   Disertacija: Išsėtinės sklerozės klinikiniai ir patopsichologiniai ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.05.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Danutė Ona Kimtienė
   Disertacija: Cheminio nikeliavimo proceso panaudojant borhidridą tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.04.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algimantas Kimtys
   Disertacija: Darbingumo atsistatymo prognozavimas ligoniams sergantiems miokardo infarktu (pagal ankstyvojo po stacionarinio reabilitacijos etapo duomenis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.03
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Evaldas Kimtys
   Disertacija: Plutono izotopinių santykių tyrimo metodikų plėtra ir taikymai radioekologijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Liudvikas Kimtys
   Disertacija: Cikloheksenkarboninės rūgšties molekulių asociacijos tyrimai PMR spektroskopijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.04.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Liudvikas Kimtys
   Disertacija: Asociacijos procesų ir fazinių virsmų vandenilinių ryšių sistemose aukštos skiriamosios gebos BMR spektroskopija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1985.10.08
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos nevandeninių tirpalų chemijos institutas

 • daktaras Odeta Kinčinienė
   Disertacija: Dažnai alpstančių vaikų alpimo priežastys ir sinkopės hemodinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.04.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Liudas Kinčius
   Disertacija: daržovinių kultūrų vandens sunaudojimas ir drėkinimo režimas pietryčių Lietuvos lengvose dirvose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.28
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Marius Kinčius
   Disertacija: Taurinu sumažinta reperfuzinė pažaida po kepenų šiltosios išemijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Heidelbergo Ruprechto- Karlo universitetas

 • daktaras Vytautas Kinderavičius
   Disertacija: Įtemptai armuotų gelžbetoninių sijų, kietėjusių skirtingose sąlygose, mechaninių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.12
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Irena Kinderienė
   Disertacija: Kompleksinių priemonių naudojimas piktžolėtumui mažinti sėjomainoje Vakarų Lietuvos eroduojamose dirvose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.05.14
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Sigita Pranciška Kinderienė
   Disertacija: Ūmios galvos smegenų traumos klinikinė elektrofiziologinė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.02.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Zenonas Kinderis
   Disertacija: Pagrindinių maisto medžiagų išsiplovimo drenuotuose velėniniuose glėjiniuose dirvožemiuose tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.04.27
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Šarūnas Kinduris
   Disertacija: Perstemplinės prieširdžių stimuliacijos panaudojimas įvertinant koronarinės kraujotakos pažeidimo laipsnį bei kairio skilvelio funkciją ligoniams sergantiems chronine IŠL
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.17
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytenis Juozas Kinduris
   Disertacija: Beadatinis vietinių anestetikų panaudohjimo būdas otorinolaringologijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.10.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Maskvos I.Sečenovo I-sis medicinos institutas

 • daktaras Vytautas Kindurys
   Disertacija: Pramonės įmonių darbuotojų skatinimo fondai socializme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.09.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stanislovas Kindziulis
   Disertacija: Sergamumas ir darbininkų medicininis aptarnavimas "Kauno audinių fabrike"
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.12.04
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Maskvos I. Sečenovo I-asis medicinos institutas

 • daktaras Martynas Kinka
   Disertacija: Polinių darinių ir feroelektrikų, esančių nanoporose, dinamikos tyrimas dielektrinės spektroskopijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dalius Kiponas
   Disertacija: Radionuklidų akumuliacijos ekosistemų sanduose tyrimai branduolinės spektroskopijis metodu.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Oleg Kiprijanovič
   Disertacija: Elektroniniai faziniai virsmai aukštatemperatūrių superlaidininkų ir mangano oksidų sluoksniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Puslaidininkių fizikos institutas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gailutė Kirdaitė
   Disertacija: Protoporfirino IX fotodinaminė terapija sinovito gydymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.01.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Lozanos universitetas

 • daktaras Gaila Kirdienė
   Disertacija: Smuikas ir smuikavimas lietuvių etninėje kultūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.29
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Dalė Antanina Kireilienė
   Disertacija: Odos sluoksnių struktūra ir savybės bei jų kitimas odos ir avalynės gamybos mechaninių procesų metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.10.10
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Liudmila Kirikova
   Disertacija: Šeimos gydytojų profesinio rengimo modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Eduardas Kirjackis
   Disertacija: Apie funkcijas, kurių padalytas skirtumas nėra lygus nuliui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.29
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Rostovo valstybinis universiteras

 • habilituotas daktaras Eduardas Kirjackis
   Disertacija: Daugialapės funkcijos ir padalinti skirtumai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.10.26
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Ukrainos nacionalinės akademijos taikomosios matematikos ir mechanikos institutas

 • daktaras Jevgenijus Kirjackis
   Disertacija: Analizinių funkcijų klasės, susijusios su n-os eilės baigtiniais ir padalytais skirtumais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.17
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aleksandras Kirka
   Disertacija: Teorinis ir eksperimentinis javų kombainų pravažumo gerinimo priemonių pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.19
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Sąjunginis žemės ūkio mechanizacijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Genė Kirkienė
   Disertacija: Chodkevičių vaidmuo LDK politinio elito struktūroje XV-XVI a.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.04.29
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Zigmantas Kirklys
   Disertacija: Mašininių dokumentų tyrimai ir projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.04.25
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Maskvos valstybinis istorijos ir archyvų institutas

 • habilituotas daktaras Algimantas Kirkutis
   Disertacija: Širdies papildomo laidumo jungčių topinė diagnostika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.09.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Algimantas Kirkutis
   Disertacija: Širdies neinvazinio elektrofiziologinės diagnostikos metodų sukūrimas ir įdiegimas į klinikinę praktiką
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.10.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Regina Laimutė Kirlaitė
   Disertacija: Pramoniniai darbo laiko nuostoliai ir jų mažinimo būdai (Vilniaus miesto mašinų gamybos pramonės įmonių mechaninių cechų pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rasa Kirliauskienė
   Disertacija: Studento, kaip atlikėjo, savireaguliacijos pedagoginis skatinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Jonas Vaižgantas Kirlys
   Disertacija: Plūsmo srauto dinamika ir reljefo formavimo įtaka seklaus - smėlingo kranto sąlygose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.11.01
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Anatolijus Kirmonas
   Disertacija: Trikdžių šalinimas ir signalų pradinis apdorojimas elektrokardiosignalų automatizuotos analizės sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.29
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Julija Kiršienė
   Disertacija: Finansinio turto problema nuosavybės teisės doktrinoje ir teisinėje praktikoje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Vytautas Kirsnys
   Disertacija: Natrio chloridinių vonių terapinė vertė, gydant reumatu sergančiuosius Druskininkų kurorte
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSSR medicinos mokslų akademijos Lietuvos eksperimentinės medicinos institutas

 • daktaras Juozas Kirstukas
   Disertacija: Melioracinių mašinų naudojimo ekonominio efektyvumo didinimo keliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Sąjunginis A. Kostiakovo hidrotechnikos ir melioracijos MTI

 • daktaras Kęstutis Kirtiklis
   Disertacija: Komunikacijos samprata šiuolaikinėje filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.04
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jolita Kirvaitienė
   Disertacija: Kauno m. gyventojų sergamumo ūminiu miokardo infarktu, medicinos pagalbos bei išgyvenimo pokyčiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.26
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Salvinija Kirvaitienė
   Disertacija: Miesto įvaizdžio formavimo galimybės ir uždaviniai plėtojant centro aplinką.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.30
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Aloyzas Gražvydas Kirvaitis
   Disertacija: Č.P.Snou "Svetimi ir broliai" ir kai kurios XX a. romano-epopėjos problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.02.08
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Raimundas Kirvaitis
   Disertacija: Stačiakampio skerspjūvio spiralinių vėlinimo linijų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.01.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Charkovo radioelektronikos institutas

 • habilituotas daktaras Raimundas Kirvaitis
   Disertacija: Elektrodinaminės vėlinimo linijos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.06.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Vida Kirvelienė
   Disertacija: Kai kurių baltymų ir nukleino rūgščių kovalentinių kompleksų cheminis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Latvijos mokslų akademijos organinės sintezės institutas

 • daktaras Dobilas Jonas Kirvelis
   Disertacija: Kvaziholografiniai vaizdo formos regos analizatoriaus funkcinės organizacijos principai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Andrej Kisel
   Disertacija: Asmens identifikavimas pagal pirštų atspaudus ir balsą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.20
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Valerija Kiselienė
   Disertacija: Kai kurių Lietuvos achinostomatidų biologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.11.02
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Anatolij Kiseliov
   Disertacija: Greitaeigių integralinių įtampos komporatorių tiksluminių parametrų degradacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.09.11
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Danutė Kiseliova
   Disertacija: Ketvirtų klasių moksleivių matematiniai gebėjimai kaip didaktinės diagnostikos objektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Arkadijus Kiseliovas
   Disertacija: Retųjų žemių emisinių ir absorbcinių minkštųjų rentgeno spindulių plonuose metalų sluoksniuose teorinė interpretacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Kiseliūnaitė
   Disertacija: Šakninių veiksmažodžių struktūros įvairavimas baltų kalbose (a-kamienių veiksmažodžių tipas be balsių kaitos)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.04
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Cezaris Jonas Kisieliauskas
   Disertacija: Lakštinio štampavimo įtampų patvarumo didinimo galimybių tyrimas azotinant
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.08.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Audronė Kisielienė
   Disertacija: Apyvartinių lėšų planavimo ir jų panaudojimo tobulinimas vilnos pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos A. Kosygino tekstilės institutas

 • daktaras Dalia Kisielienė
   Disertacija: Lietuvos kvarteto paleokarpologiniai kompleksai ir jų reikšmė strategijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.24
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Geologijos ir geografijos institutas

 • daktaras Bronislavas Kisielius
   Disertacija: Kelmės rajono sveikatos apsaugos vystymasis ir kai kurie jo gyventojų sveikatos rodikliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Minsko valstybinis medicinos institutas

 • daktaras Giedrius Kisielius
   Disertacija: Kaukolės skliauto lūžių mechanizmo nustatymas kaulo šlifuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Romualdas Kisielius
   Disertacija: K spinduliavimo spektrų plazmos priemaišiniuose daugiakrūviuose jonuose susidarymo teorinis nagrinėjimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.01.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jolanta Kisielytė
   Disertacija: Būsimojo mokytojo sociokultūrinė raiška meno kolektyve
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.08
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Austė Kiškienė
   Disertacija: Mokslo žinių ir technologijų perdavimo politika Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.01.29
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Alfredas Kiškis
   Disertacija: Nacionalinės kriminologinės informacinės sitemos modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.17
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Kęstutis Kiškis
   Disertacija: Nelokalūs uždaviniai tiesinėms elipsinėms lygtims
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.04.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Mindaugas Kiškis
   Disertacija: Kompiuterių programų teisinės apsaugos modeliai: pasaulinė patirtis ir Lietuvos perspektyva.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.13
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Vaclovas Kiškis
   Disertacija: Ultragarsinių mechaninių vibratorių taikymo magnetinių įrašų aparatūros mazguose tyrinėjimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.11.11
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Malvina Kiškytė
   Disertacija: Cirkonio kompleksinių junginių su kai kuriais oksiflavonais ir oksiksanteniniais dažais spektrofotometrinis tyrimas ir jų analitinis pritaikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.12.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vilma Kisnierienė
   Disertacija: Acetilcholino įtaka menturdumblių ląstelių membranų pernašos sistemoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.25
   Mokslo kryptis: 02 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Žydrė Kišonaitė
   Disertacija: Baltųjų dobilų sėklos normos ir santykio su varpinėmis žolėmis tyrimas ganyklos žolynuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.04.20
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Antanas Kišonas
   Disertacija: Klausos funkcijos įvertinimas panaudojant įvairios trukmės garsus (normoje ir patologijos atvejais)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.10.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Leningrado I. Pavlovo I-sis medicinos institutas

 • daktaras Klemensas Kišūnas
   Disertacija: Autobanginių procesų miokarde tyrimo automatizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.03.09
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: SSRS mokslų akademijos Sibiro skyriaus biofizikos institutas

 • daktaras Vaclavas Kitinas
   Disertacija: Ruloninės stogo dangos įrengimo žiemą technologijos ir mechanizavimo tyrimas ir sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.11.30
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Centrinis tipinio ir eksperimentinio būsto projektavimo mokslo tyrimų ir projektavimo institutas

 • daktaras Kazys Napaleonas Kitkauskas
   Disertacija: Vilniaus žemutinės pilies pastatų kompleksas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.10.28
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Centrinis architektūros teorijos ir istorijos mokslo tyrimų in-tas

 • daktaras Laimutė Alfonsa Kitkauskienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos frazeologizmų struktūra, semantika ir stilistika, gretinant juos su anglų kalbos frazeologizmais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.05.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Saulius Kitrys
   Disertacija: NOx, CH O ir CH OH fizikiniai cheminiai pokyčiai technologinių krosnių dujinėse atliekose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.04.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Jonas Kiuberis
   Disertacija: Zolių-gelių chemijos proceso panaudojimas kultūros vertybių konservavime.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rosita Kiudelienė
   Disertacija: Geležies stokos diagnostikos ypatumai ankstyvo amžiaus vaikams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.08
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Živilė Kiudelienė
   Disertacija: Prieširdžių plazdėjimo ir virpėjimo gydymo elektros impulsu priklausomybė nuo širdies ritmo sutrikimo ypatybių ir defibriliacijos metodikos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.07
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Gediminas Kiudelis
   Disertacija: Hrlicobacter pylori infekcijos, skrandžio uždegimo ir funkcinės dispepsijos ryšys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.04.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Juozas Kiudelis
   Disertacija: Centrinės hemodinamikos tyrimo radioizotopais metodika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.09.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Mindaugas Kiudelis
   Disertacija: Kojų veninės kraujotakos sutrikimai ir jų profilaktikos priemonių, naudojamų laparaskopinių gastrofundoplikacijų metu, efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.07
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Elena Leva Kiudulienė
   Disertacija: Kultivavimo sąlygų įtaka Bacillus subtilis R-623 L-amilazės biosintezei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos mikrobiologijos institutas

 • daktaras Janina Kiušaitė
   Disertacija: Balso grąžinimo galimybės po gerklų pašalinimo operacijos, taikant kaklo raumenų vibroterapijos metodą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.04.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių pedagoginis institutas

 • daktaras Julė Kiverienė
   Disertacija: Medvilninių audinių neglamžumo apdaila epoksipropiliniais alkoholių dariniais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.02.13
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Antanas Kiveris
   Disertacija: Gudeno ir Polio efektas ir gaudiklių ionizacijos mechanizavimas elektriniu lauku kristalofosforuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • daktaras Silvija Kiverytė
   Disertacija: Mikroorganizmų (Chlamydia pneumoniae ir Cytomegalovirus) įtakos aterosklerozės procesui tyrimas Lietuvos populiacinėje grupėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jokūbas Kivilša
   Disertacija: Vietinio cemento iš kreidos mergelio panaudojimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.12.25
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rasa Kivilšienė
   Disertacija: Edukacinės komisijos įtaka fizikos raidai senajame Vilniaus universitete
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

 • daktaras Artūras Kiziela
   Disertacija: Bronchofibroskopijos ir diagnostinio bronchoalveolinio lavažo galimybės įvertinant bronchų uždegiminius pakitimus ir hiperreaktyvumą ligoniams, sergantiems bronchine astma
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSRS sveikatos apsaugos ministerijos sąjunginis pulmonologijos MTI

 • daktaras Olga Kizinievič
   Disertacija: Pramoninių atliekų panaudojima statybinėje keramikoje tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.30
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Viktor Kizinievič
   Disertacija: Technologinių veiksnių poveikis keraminių mūro gaminių atsparumui šalčiui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.04
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Pranas Kiznis
   Disertacija: Efektyvaus technologinio polietileninių vamzdžių gamybos proceso paruošimas naudojant dvipusį aušinimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.26
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Ochtos mokslinis gamybinis susivienijimas "Plastpolimer"

 • habilituotas daktaras Aleksandra Kladna
   Disertacija: Moksleivų sergamumo, gyvenimo kokybės ir motorinės funkcijos ontogenezės ypatumai Šiaurės Lenkijos ekosistemos sąlygose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.12.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Dalia Klajumienė
   Disertacija: XVIIIa. - XIX a. pirmoje pusėje iliuziškai tapyti LDK bažnyčių ir sakralinių pastatų altorių retabulai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.04.26
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija, Kultūros ir meno institutas

 • daktaras Vytautas Klausa
   Disertacija: Dvi transkripcijos kryptys T4 bakteriofago bazinės plokštelės 25-29 genų srityje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.30
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Juozas Klebanovas
   Disertacija: Lietuvos kailių pramonės gamybos rentabilumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jurijus Klebanovas
   Disertacija: Žmogaus rekombinantinio augimo hormono įtaka žiurkių odos žaizdų gijimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.04
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Nina Klebanskaja
   Disertacija: visuomeninio darbo našumo ir darbo užmokesčio santykio formavimo politekonominės problemos išvystyto socializmo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Gražina Kleinotienė
   Disertacija: Pakaitinės fermentų terapijos gydymo rezultatų įvertinimo Lenkijos ir Lietuvos pacientų, sergančių Gošė liga, priklausomybė nuo fenotipo ir genotipo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: 'Vaiko sveikatos centro paminklo" institutas

 • daktaras Arūnas Kleišmantas
   Disertacija: Berilo atmainų mineraloginiai ir gemologiniai ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.26
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Andrius Kleiza
   Disertacija: Nevienalyčių elektrodinaminių sistemų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jonas Kleiza
   Disertacija: Diferencialinių lygčių sistemų analiziniai sprendiniai ir jų aproksimacija kompleksinėje erdvėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.28
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos fizikos ir matematikos skyrius

 • daktaras Vytautas Kleiza
   Disertacija: Netiesinių lygčių sprendimas Monte-Karlo metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.27
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos V.Steklovo matematikos instituto Leningrado skyrius

 • daktaras Vytautas Antanas Kleiza
   Disertacija: Skydliaukės funkcinės būklės tyrimas žymėtu J tiroksinu ir žymėtu J trijodtironinu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.12.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Violeta Kleizaitė
   Disertacija: Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. gliutamatdehidrogenazės izofermentų savybės ir jų fermentinio aktyvumo reguliacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.22
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Neringa Kleizienė
   Disertacija: Naujųjų funkcionizuotų pirolo[1,2-a]indolo ir pirolo[2,1-a]izochinolino darinių sintezė, charakterizavimas ir heterociklizacijų mechanizmai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jolita Klementavičienė
   Disertacija: Kraujo plazmos osmozinis slėgis ir jo prognostinė vertė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Artūras Klementavičius
   Disertacija: Bazinės generacijos pertekliaus panaudojimas Lietuvos elektros energetikos sistemoje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.01.08
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Toma Klemkienė
   Disertacija: Y1-xMxBa2Cu4O8 superlaidininkų sintezė zolių-gelių metodu ir pakaitų efektų juose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ala Klesnikova
   Disertacija: Aviatransporto įmonės resursų operatyvinis valdymas rinkos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.10.19
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Valentinas Klevas
   Disertacija: Energetinių sistemų išvystymo ekonominio efektyvumo įvertinimo metodikos tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • habilituotas daktaras Valentinas Klevas
   Disertacija: Energijos tausojimo valsybinė politika
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.08.31
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Virgilijus Klevečka
   Disertacija: Kompleksinio prostatos specifinio antigeno diagnostinio išraiškingumo įvertinimas prostatos karcinomos atveju
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.05.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Berlyno medicinos universitetas

 • daktaras Tadas Kleveckas
   Disertacija: Batviršio deformacijų, jį formuojant, relaksacijos nustatymo metodikos sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.12
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gintautas Klevinskas
   Disertacija: Dalijimosi produktų iš RBMK-1500 reaktoriaus branduolinio kuro sklaidos modelio plėtra ir parametrų eksperimentinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Antanas Klibavičius
   Disertacija: Keleivių srautų statistinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.18
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Darius Klibavičius
   Disertacija: Modernaus filosofinio teksto ribinės formos ir stiliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.31
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Antanas Kličius
   Disertacija: Mažų miestų gyventojų laiko biudžetas ir pagrindinės jo naudojimo tobulinimo kryptys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.02
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Stanislava Nerutė Kligienė
   Disertacija: Atsitiktinių sekų pasiskirstymo parametrų pokyčio momento įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.29
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Modestas Kligys
   Disertacija: Kompozitinės medžiagos iš poringosios cemento tešlos ir trupinto polistereninio putplasčio gamybos technologija ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.22
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vytautas Jonas Kligys
   Disertacija: Daugiamačių priklausomų stebėjimų grupinio klasifikavimo metodai ir algoritmai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.01.15
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ina Klijūnaitė
   Disertacija: Veiksmažodžiai su postverbu out anglų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Minsko valstybinis pedagoginis užsienio kalbų institutas

 • daktaras Danutė Klimaitė
   Disertacija: Kova už rusų literatūrinės kalbos grynumą pirmojoje 30-ųjų metų tarybinės epochos pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.04.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos V.Lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Jūratė Klimaitė
   Disertacija: Karvių sergančių slaptuoju mastitu diagnostika, gydymas ir profilaktika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.09.20
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Jelizaveta Klimakova
   Disertacija: Integruoto metodo kovai su nematoda - heterodera restochiensis woll., 126 m. Lietuvos Respublikoje kūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.14
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: K.Skriabino helmintologijos institutas

 • daktaras Margarita Giedrutė Klimantavičiūtė
   Disertacija: Katalizinės Ni (II) redukcijos hipofosfitu ir hidrazinu tyrimas, panaudojant elektrocheminį modeliavimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.06.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Antanas Algirdas Klimas
   Disertacija: Pietinio Pabaltijo gėlų spėdinių vandenų hidrogeologinės ir hidrocheminės sąlygos ir jų palyginamoji litologinė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.08
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Algirdas Klimas
   Disertacija: Gėlo požeminio vandens kokybės formavimosi Lietuvoje dėsningumai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.06.26
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Evaldas Klimas
   Disertacija: Svarbiausi agrotechnikos būdai gausiems ir kokybiškiems nendrinių dryžučių derliams gauti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.09
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Ramutis Klimas
   Disertacija: Lietuvos baltųjų veislės ir kitų genotipų paršavedžių pramoninio mišrinimo su Suomijos jorhigrų ir Suomijos ledrasų kuiliais efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.09.27
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Ramutis Klimas
   Disertacija: Metodai ir priemonės Lietuvoje veisiamų kiaulių ūkinėms - biologinėms savybėms gerinti
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.09.18
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Rimantas Klimas
   Disertacija: Neurohipofizės preparatų sudėties ir technologijos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.06
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Charkovo valstybinis farmacijos instritutas

 • daktaras Vytautas Klimas
   Disertacija: Mikrochirurginės kiaušintakių operacijos. Ligonių atrinkimo, ištyrimo ir gydymo metodų tobulinimas. Eksperimentinis - klinikinis darbas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Artūras Klimašauskas
   Disertacija: Slėgio indų ribinio būvio įvertinimas, taikant tampriai plastinius irimo kriterijus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Enrikas Klimašauskas
   Disertacija: Garantuoto piniginio darbo apmokėjimo tobulinimas Lietuvos TSR kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kazimieras Juozas Klimašauskas
   Disertacija: Sudėtingo sąstato plonų plėvelių, gautų joninio užpildymo būdu, kinetikos ir elektroninių parametrų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.19
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: MGS "Elas" mikroprietaisų MTI

 • daktaras Kazimieras Juozas Klimašauskas
   Disertacija: Didelių greitaeigių analogo-skaitmeninių ir skaitmeninių analoginių keitiklių integrinių mikroschemų teorinių pagrindų ir technologijos sukūrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.06.11
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos elektroninės technikos institutas

 • daktaras Raimondas Klimašauskas
   Disertacija: Žemės ūkio darbuotojų materialinis skatinimas ūkiskaitos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Saulius Klimašauskas
   Disertacija: Bakterinių DNR metilazių specifiškumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.01
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Latvijos MA organinės sintezės institutas

 • habilituotas daktaras Saulius Klimašauskas
   Disertacija: HhaI DNR metiltransferazės struktūra ir veikimo mechanizmas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1998.01.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Latvijos universitetas

 • daktaras Aušra Klimašauskienė
   Disertacija: Centrinės ir periferinės nervų sistemų pažeidimų ryšys sergant cukriniu diabetu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Danguolė Klimašauskienė
   Disertacija: Darbininkų ir tarnautojų asmeninių pajamų augimo dėsningumai išsivysčiusio socializmo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.02.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Irena Klimašauskienė
   Disertacija: Didysis Tėvynės karas lietuvių tarybiniame romane
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.10.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rūta Klimašauskienė
   Disertacija: Universitete sukurtų edukologijos žinių virtimas novacijomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.06
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Violeta Klimašauskienė
   Disertacija: Užteršimų įtaka Kuršių marių zooplanktonui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.19
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Valstybinis ežerų ir upių žuvininkystės mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Valerija Klimavičienė
   Disertacija: Lietuvos kvartero smėlių genetiniai tipai ir jų palyginamoji litologinė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.05.28
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Klimavičius
   Disertacija: Melioracijos terminų sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas

 • daktaras Kazimieras Algirdas Klimavičius
   Disertacija: N1-pavaduotų ureidoalkaninių rūgščių sintezė ir kitimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Stanislovas Zenonas Klimavičius
   Disertacija: Variklio GAZ-32OE darbo parametrų analizė jam dirbant suskystintomis propano-butano dujomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.01.25
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Zigmas Klimavičius
   Disertacija: Vienetinių gaminių banginio transportavimo mechanizmų sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.10.18
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jolita Klimavičiūtė
   Disertacija: Botanikos mokslo raida Lietuvoje 1919-1943 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.09.15
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Raminta Marija Klimavičiūtė
   Disertacija: Prieferminės sėjomainos - efektyvi racionalaus žemės panaudojimo priemonė Lietuvos TSR gyvulininkystės krypties ūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.01.19
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Rima Klimavičiūtė
   Disertacija: Modifikuotų plokštinių medžiagų celiuliozės pagrindu gavimas ir kai kurių jų savybių apdailos ir eksploatacijos metu tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.01.07
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Asta Klimienė
   Disertacija: Suomijos jorgšyrų aklimatizacija ir jų panaudojimas Lietuvos baltųjų kiaulių gerinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.15
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos gyvulininkystės institutas

 • daktaras Irena Klimienė
   Disertacija: Kalcio, fosforo ir magnio kiekių kitimo ypatumai sveikų ir medžiagų apykaitos ligomis sergančių karvių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.28
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija ir Lietuvos veterinarijos institutas

 • daktaras Ričardas Kliminskas
   Disertacija: Konstruktyvistinis požiūris į mokyklos lygmens curriculum realizavimo sąlygas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.04.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Libertas Klimka
   Disertacija: Karštųjų srovės nešėjų rekombinacija bei rekombinacinis nestabilumas germanyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.01.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ona Klimkevičiūtė
   Disertacija: LKP veikla vystant respublikos gyventojų sveikatos apsaugą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irina Klimko
   Disertacija: Pietryčių Lietuvos ežerų hidrocheminė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.03.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Giedrė Klimovienė
   Disertacija: Studentų atsakingumo ugdymas diferencijuotu mokymu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.09
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Edvardas Kliokys
   Disertacija: Adaptyvių diskretinio filtravimo algoritmų, esant nepilnai informacijai apie trikdžius, sukūrimas ir taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.02
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Irina Kliopova
   Disertacija: Procesų valdymas švaresnėje gamyboje: analizė, metodika ir diegimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.20
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Neringa Klišienė
   Disertacija: XX a. LV dešimtmečio lietuvių literatūra: prancūziškieji kontekstai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Jurgis Kliučininkas
   Disertacija: Audimo staklių virpesių ir triukšmo tyrimai ir priemonės jų mažinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.27
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Jurgis Kliučininkas
   Disertacija: Teoriniai pagrindai, metodai ir priemonės užterštumui dulkėmis ir triukšmais kontroliuoti bei mažinti tekstilės pramonėje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.02.27
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos D. Mendelejevo cheminės technologijos institutas

 • daktaras Linas Kliučininkas
   Disertacija: Akustinių metodų sukūrimas aerozolinių dalelių srauto valdymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.18
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Virginijus Kliučininkas
   Disertacija: Naujų augimo reguliatorių įtaka cukrinių runkelių produktyvumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.28
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Mindaugas Kliučinskas
   Disertacija: Žmogaus papildomos viruso paplitimą bei išlikimą įtakojantys veiksniai ir sąsaja su gimdos kaklelio intraepiteliniais pakitimais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.02
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Rolanas Kliučinskas
   Disertacija: Galvijų virusinės diarėjos (GVD) epidemiologiniai tyrimai Lietuvoje irdiagnostinių metodų palyginamasis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.18
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Almantas Kliučius
   Disertacija: Fitoindikaciniai metodai Lietuvos miškų būklės stebėjimo sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos miškų institutas

 • daktaras Nina Laima Kliučiūtė
   Disertacija: Pagrindinių technologinių čedero sūrio rodiklių tyrimas ir optimizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.05.12
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Leningrado šaldymo pramonės technologijos institutas

 • daktaras Romualdas Kliukas
   Disertacija: Aukštavertės strypinės AT-V armatūros stiprumo išnaudojimas gniuždomuose žiedinio skerspjūvio elementuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.04.14
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Regina Kliukienė
   Disertacija: Citotoksinių N-acilinių aminorūgščių ir peptidų stereomerų darinių sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.01
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Regina Kliukienė
   Disertacija: Šiaurės žemaičių tarmės konsonantizmo akustinės ir audicinės ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.03.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Andrius Klivečka
   Disertacija: GARCH(1,1) modelis su atsitiktiniais arba kintamais koeficientais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.28
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Edgaras Klivis
   Disertacija: Metaforinio teatro poetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.03
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Petras Klizas
   Disertacija: Drėgmės migracijos ir ir vandens filtracijos neįsotintose uolienose laboratoriniai ir lauko įvertinimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.05.25
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geologijos institutas

 • daktaras Šarūnas Klizas
   Disertacija: Viduriniojo mokyklinio amžiaus moksleivių psichosocialinė adaptacija ir jos stiprinimas per kūno kultūros pamokas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.04
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Jūratė Klumbienė
   Disertacija: Ryšio tarp arterinio kraujospūdžio ir išeminės širdies ligos tyrimas bei galimybių kontroliuoti arterinę hipertenziją vidutinio amžiaus populiacijoje įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Aleksandras Klumbys
   Disertacija: Metodų ir priemonių mašinų ir mechanizmų konstrukcijų automatizuotai vibrodiagnostikai kūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.18
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Egidijus Klumbys
   Disertacija: Ligonių, sergančių konkorėžinio kūno navikais, gydymo metodo anatominis-klinikinis parinkimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.02.02
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSSR medicinos mokslų akademijos N. Burdenko neurochirurgijos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Leonas Klumbys
   Disertacija: Kai kurie ūminių galvos smegenų sužalojimų patogenezės ir klinikos klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.10.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Leonas Klumbys
   Disertacija: Ūmios kaukolės - smegenų traumos neurogeniniai mechanizmai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1969.02.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Valdemaras Klumbys
   Disertacija: Lietuvos kultūrinio elito elgsenos modeliai sovietmečiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Neringa Klumbytė
   Disertacija: Balsavimo etnografiniai tyrimai: nostalgija, tapatybė ir populiari politika posocialistinėje Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.04.29
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Pitsburgo universitetas

 • habilituotas daktaras Ona Danutė Klumbytė
   Disertacija: Laisvojo kalbėjimo ugdymas rusų literatūros mokymo procese (lietuviškosios mokyklos IX kl.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.26
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSSR pedagogikos mokslų akademijos rusų kalbos dėstymo nacionalinėje mokykloje mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Ona Danutė Klumbytė
   Disertacija: Rusų literatūra lietuviškosios mokyklos literatūrinio ugdymo sistemoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.03.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSSR pedagogikos mokslų akademijos rusų kalbos dėstymo nacionalinėje mokykloje mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Skirmantė Klumbytė
   Disertacija: Baltijos jūros aplinkos apsauga pagal 1992 m. Helsinkio konvenciją ir Europos Bendrijos teisę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.14
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Dalia Klungevičiūtė
   Disertacija: Mangano katodinio išskyrimo ir elektrokristalizacijos iš sulfatinio elektrolito klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.09
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Feliksas Klupšas
   Disertacija: Karvių mašininio melžimo organizacijos racionalizavimas Lietuvos respublikos žemės ūkio įmonėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

 • daktaras Kęstutis Kostas Klupšas
   Disertacija: "Cemento" dulkių įtakos į silikatbetonio autoklavinio kietėjimo procesą ir jo gamybos technologiją tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.03.15
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vladas Klusis
   Disertacija: Epirchlorhidrino su aminopiridinais bei jų deriniais reakcijos produktų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.28
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rimantas Kmita
   Disertacija: Poezijos modernėjimas totalitarinės tvarkos rėmuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aleksandras Kmitas
   Disertacija: Mineralinių trąšų įtaka ropinių svogūnų derliui ir kokybei Lietuvos TSR aliuviniuose priemolio dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.24
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Giedrė Kmitienė
   Disertacija: Auginamų kultūroje gluosnių (Salix L.) vienamečių ūglių produktyvumo ir anatominės sandaros tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Liudmila Kmitienė
   Disertacija: Mineralinių trąšų įtaka salotinės cikorijos šakniavaisių ir gūželių derliui, auginant velėniniuose glėjiškuose pajaurėjusiuose Lietuvos TSR dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.06.24
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Vaida Knabikaitė
   Disertacija: Lingvistinės lietuvių stilistikos raida XX amžiuje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Arimantas Bronislovas Knašas
   Disertacija: Inovacijų strategijos rinkų internacionalizavimo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.07
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vytautas Petras Knašys
   Disertacija: Lietuvos TSR dirvožemių kalkinimo per ištisus metus galimybių tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.01
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Aurimas Knėpa
   Disertacija: Eksperimentinis Nd - YAG lazerio panaudojimo širdies ritmo sutrikimų chirurginiame gydyme pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.11.15
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stasys Knezys
   Disertacija: Mišrios sudėties zenitinės raketinės brigados su automatizuota valdymo sistema "Baikal 1M" valdymas, vedant kovinius veiksmus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.14
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Tarybų Sąjungos maršalo G. Žukovo oro erdvės apsaugos karo vadų akademija

 • habilituotas daktaras Liudmila Kniševskaja
   Disertacija: Mikrojuostelinių linijų ant statmenai įmagnetintų - ir - girotropinių padėklų tyrimas singuliarinių integralinių lygčių metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.01
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Liudmila Kniševskaja
   Disertacija: Izotropinių , anizotropinių bei - ir (arba) - girotropinių bangolaidžių elektrodinaminė analizė singuliarinių integralinių lygčių metodu
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.01.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Leningrado M. Kalinino politechnikos institutas

 • daktaras Pranas Kniūkšta
   Disertacija: Priesagos -inis būdvardžiai ir jų gramatiniai sinonimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.08
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vida Kniūraitė
   Disertacija: Agrarinė Lietuvos buržuazijos politika 1919-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.10.20
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimantas Knizikevičius
   Disertacija: Joninės apšvitos suaktyvinto anizotropinio silicio ėsdinimo anglies fluorido plazmoje fenomenologinis nagrinėjimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.31
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Andrius Knyš
   Disertacija: Elektrinio laidžio modeliavimas pieno struktūroms kompleksiškai tirti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Mindaugas Knyva
   Disertacija: Matavimo priemonių programinės įrangos metrologinis laidavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.05
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytautas Knyva
   Disertacija: Aparatūrinių - algoritminių priemonių sudėtingos struktūros signalų klasifikavimui sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Halina Kobeckaitė
   Disertacija: Meno kurinio analizės problema šiuolaikinėje lenkų estetikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.04
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Giedrė Kobs
   Disertacija: Diferencinės diagnostikos aspektai vertinant stomatologinės sistemos funkcinius sutrikimus elektroninės aksiografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos būdu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.07.16
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Greifsvaldo universitetas

 • daktaras Elena Kocai
   Disertacija: Socialinė benamių atskirtis ir jos formavimosi veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.17
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jolita Kočanienė
   Disertacija: Regimojo stimulo dydžių suvokimas (ilgių palyginimas ir kampo dydžio suvokimas priklausomai nuo stimulo orientacijos ir struktūros)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.12.22
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Rimantas Antanas Kočiūnas
   Disertacija: Perceptyvinės asimetrijos raiškos faktorių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.10.24
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Manvilius Kocius
   Disertacija: Šlaunikaulio diafizės lūžimų gydymas V.Kalnberzo išorinės fiksacijos aparatu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.17
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Rygos medicinos institutas

 • daktaras Gerdenis Kodis
   Disertacija: Krūvio pernašos būsenos polinių organinių molekulių sistemose N,N-dimetilaminobenziliniden-1,3-indandionas nuo tirpalo iki kristalo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Fizikos institutas, Puslaidininkių fizikos institutas

 • daktaras Renata Koerfer
   Disertacija: Pseudoverdančio sluoksnio aglomeracijos matematinis modeliavimas ir neraiškiąja logika paremtas valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.08
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Kojala
   Disertacija: Nepilnamečių nusikaltimo prevencija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.15
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Sąjunginis nusikalstamumo priežastims tirti institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Kojala
   Disertacija: Loginiai ir istoriniai teisėtumo įgyvendinimo aspektai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1979.06.15
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Jevgenij Kolegov
   Disertacija: Keraminių dangų panaudojimas šilumvežių dyzelių stumokliams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.11.09
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Susisiekimo kelių ministerijos sąjunginis geležinkelių transporto mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jonas Kolenda
   Disertacija: Puslaidininkių mono ir mikrokristalų optinio tankio pokyčio dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.10.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jokūbas Kolesnikovas
   Disertacija: Išilgai aptekamo pluošto šiluminės-hidraulinės charakteristikos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.17
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Žydronė Kolevinskienė
   Disertacija: Nelė Mazalaitė: pasakojimo ypatumai.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Kolodzeiskis
   Disertacija: Arilaminoceliuliozės acetatų sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.09.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Liubovė Kolomejec
   Disertacija: Drabužių įvertinimo ir nešiojimo savybių pagerinimo metodo sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.12
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vladas Kolosauskas
   Disertacija: Dirbtinių kailių susikuokščiavimo įvertinimo klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.01.19
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jelena Kolpakova
   Disertacija: K. Simonovo kūryba prieškario ir Didžiojo Tūvynės karo laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1955.11.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Kolytaitė
   Disertacija: Verbalinio ir vizualaus teksto dialogas: Robertas Musilis ir Egonas Schiele
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.04.02
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jurijus Komisarovas
   Disertacija: Baltijos-Baltosios jūros keliu migruojančių strazdinių ir kitų žvirblinių paukščių plokščiųjų kirmėlių (Platyhelminthes) fauna
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.05
   Mokslo kryptis: 05 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Arūnas Komka
   Disertacija: Strypinių sistemų, sudarytų iš žiedinio kompozitinio skerspjūvio elementų, skaičiavimasir optimizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.19
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Aleksandras Konaveckis
   Disertacija: Rusų kalbos prieviaiksmiai 17 a. pirmoje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.06.30
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Aleksandras Konaveckis
   Disertacija: Rusų kalbos prieveiksmių istorija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1977.12.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Saratovo N.Černyševskio valstybinis universitetas

 • daktaras Inga Koncevičienė
   Disertacija: Akcijų biržų jungimosi sprendimų formavimas, įvertinant rinkų efektyvumą ir integruotumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.11
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Leonita Ramutė Koncevičienė
   Disertacija: Obelų sodo dirvos dirbimo būdai Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.04.18
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Donatas Končius
   Disertacija: Antropogeninių veiksnių poveikis balkšvažemių cheminėms savybėms ir biogeninių elementų migracijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.01.21
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Ana Kondiurina
   Disertacija: XIX a. 60-70 m. rusų antinihilistinis romanas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.05.31
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Emilija Kondiurina
   Disertacija: V.J.Šyškovo romano " Emeljanas Pugačiovas" kėrybinė istorija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1955.06.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Jūratė Kondrackienė
   Disertacija: Intrahepatinės nėsčjųjų cholestazės diagnostikos ir gydymo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.08
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Algirdas Pranciškus Kondraška
   Disertacija: Politinės-ekonominės darbo santykių problemos aštrėjant kovai tarp darbo ir kapitalo (JAV pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.07.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Visuomeninių mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Elvyra Vanda Kondraškienė
   Disertacija: Laiko formų Present perfect, Past perfect mokymas Lietuvos aukštojoje mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.07
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos V. Lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Alvydas Kondratas
   Disertacija: Audinių įstrižumo pašalinimo automatizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.04.22
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lodzės Politechnikoje

 • daktaras Donatas Algirdas Kondratas
   Disertacija: Legiravimo geležies pogrupės metalais ir termoapdorojimo įtakos galvaninių seleno turinčių mangano dangų savybėms tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Liucijus Kondratas
   Disertacija: Technologinio difuzijos proceso automatizuotos valdymo sistemos tyrimas, projektavimas ir įdiegimas radijoelektroninės aparatūros elementų gamyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.02.25
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ramūnas Kondratas
   Disertacija: Jozefas Frankas (1771-1842) ir klinikinės medicinos išsivystymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.11.14
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Harvardo universitetas

 • habilituotas daktaras Ona Kondratienė
   Disertacija: Lietuvos neopleistoceno stratigrafija ir paleogeografija, remiantis palinologinių tyrimų duomenimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.04.04
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Ona Kondratienė
   Disertacija: Lietuvos kvartero stratigrafija ir paleogeografija remiantis paleobotaninių tyrimų duomenimis
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1998.01.29
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimantė Kondratienė
   Disertacija: Meninio ugdymo ir profesinio rengimo ryšys modeliuojant dalykų studijas aukštojoje mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.01.31
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • habilituotas daktaras Anatolijus Juozas Kondrotas
   Disertacija: Kai kurių biologiškai aktyvių medžiagų (acetylcholino,histamino,heparino, serotonino) reikšmė anafilaksinės reakcijos išsivystymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.04.18
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Anatolijus Juozas Kondrotas
   Disertacija: T ir B limfocitų reikšmė greito tipo alerginių reakcijų patogenezėje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1992.01.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Gabriel Kondžarija
   Disertacija: Chirurginio priėjimo pasirinkimas, šalinant didelio dydžio gimdos miomas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.05.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Rusijos valstybinis medicinos universitetas

 • daktaras Jelena Konickaja
   Disertacija: Sonoriniai priebalsiai dabartinės rusų dialektinės kalbos sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Andrejus Konickis
   Disertacija: Oskaro Milašiaus filosofinės idėjos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.04.25
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Aleksandras Koninas
   Disertacija: Galvanomagnetiniai ir termomagnetiniai reiškiniai apribotuose puslaidininkiuose esant fononų kaitimui ir vilkimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.09.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ala Kononovič
   Disertacija: Prekybos poveikio į lengvosios pramonės gaminių asortimento ir kokybės gerinimą ekonominiai bei organizaciniai klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.04.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Sąjunginis paklausos ir konjunktūros mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Kazimieras Konstantinavičius
   Disertacija: Molekulinių sistemų, turinčių žemos simetrijos chromoforus, optinis aktyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.02.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vaclovas Konstantinavičius
   Disertacija: Statybos ir montavimo darbų išlaidų apskaitos ir jų savikainos kalkuliavimo tobulinimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Inga Konstantinavičiūtė
   Disertacija: Energijos poreikių prognozavimas vertinant staigius ekonominius pokyčius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.24
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Aleksandr Konstantinov
   Disertacija: Elektromagnetinių bangų sklidimo ir sklaidos tyrimai feritiniuose dariniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.08
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Egidijus Kontautas
   Disertacija: Stuburo kaklinės dalies tarpslankstelinių sąnarių išnirimų atstatymo optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.02
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Romualdas Kontautas
   Disertacija: Miestų vandentiekio sistemų reguliavimo metodų tyrimai ir projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.16
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Sąjunginis vandentiekio, kanalizacijos, hidrotechninių įrenginių ir inžinerinės hidrogeologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Tomas Kontautas
   Disertacija: Lietuvos draudimo sutarčių teisė: teoriniai ir praktiniai aspektai.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.19
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Regina Kontautienė
   Disertacija: Pedagoginio bendradarbiavimo sistemos plėtotė pradinėje mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.04.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vilius Kontrimas
   Disertacija: Skaitinio intelekto metodai ir jų taikymas nekilnojamojo turto rinkose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.04.09
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Kontrimavičius
   Disertacija: TSRS kiškių helmintų fauna ir jos ekologinės-geografinės analizės apybraiža
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.02.14
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sąjunginis K. Skriabino helmintologijos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Kontrimavičius
   Disertacija: Kiauninių helmintofauna ir jos formavimosi keliai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1968.05.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sąjunginis K.Skriabino helmintologijos institutas

 • daktaras Eglė Kontrimavičiūtė
   Disertacija: Skausmo malšinimas ginekologijoje taikant spinalinę nejautrą ir intratekalinį morfiną.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.03.07
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Eglė Kontutytė
   Disertacija: Kondensuota aplinkybių raiška vokiečių ir lietuvių kalbos dalykiniuose (ekonomikos ) tekstuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimantas Kontvainas
   Disertacija: Aukštesniųjų klasių mokinių orientavimas į darbininkų profesijas regiononio centro sąlygomis (Alytaus regioninio centro pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.11.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • daktaras Olegas Kopčionovas
   Disertacija: Durpėmis kūrenamų katilų su šachtiniais kuro malūnais degimo proceso reguliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.10.11
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Sąjunginis F. Dzeržinskio šiluminės technikos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Audris Kopustinskas
   Disertacija: Netiesinio tranzistoriaus modelio ir ESM integralinių loginių schemų dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.29
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Audris Kopustinskas
   Disertacija: Doplerinio signalo spektrinė analizė kraujotakos diagnostikai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1998.05.22
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytis Kopustinskas
   Disertacija: Dinaminių techninių sistemų patikimumo ir rizikos įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.01.19
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Dalia Marija Kopustinskienė
   Disertacija: Adrenalino trifosfatui jautrių kalio kanalų aktyvatorių poveikis mitochondrijų funkcijoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.20
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Skaidra Kordušienė
   Disertacija: Maistui daigintų sėklų džiovinimo ir šaldymo būdai bei mikrobiologinės taršos mažinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.22
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Judita Koreivienė
   Disertacija: Chlorococcales eilės žaliadumblių taksonominiai tyrimai Baltijos kalvyno rytinės dalies mažuosiuose ežeruose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.04.21
   Mokslo kryptis: 04 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gražina Viktorija Koriakienė
   Disertacija: Tįstamasis augimas priklausomai nuo - indolilacto rūgšties ir giberelinams panašių medžiagų kiekybinių santykių audiniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.09.27
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Baltarusijos SSR MA V. Kuprevičiaus eksperimentinės botanikos institutas

 • daktaras Petras Korkutis
   Disertacija: Pietų Pabaltijo laisvos atmosferos aerologinės sandaros ir aeroklimato ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.22
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vincas Korkutis
   Disertacija: Pietinio Pabaltijo kambro nuogulos (stratigrafija, fauna, paleogeografija)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.11.22
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos fizikinės ir organinės chemijos, bendros ir neorganinės chemijos institutuose ir SSRS geologijos ministerijos geologijos mo

 • daktaras Borisas Kornejevas
   Disertacija: Skaitmeninės skaičiavimo technikos apsauga nuo maitinimo tinklo trukdžių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.29
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Olga Kornyšova
   Disertacija: Kapiliarinei chromatografijai sorbentų sintezė ir įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vladimir Korobov
   Disertacija: Esamybės topologija: Prajnaparamitos tekstų intencinės struktūros rekonstrukcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.04
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Leonardas Korolkovas
   Disertacija: Daugiaspalvių elektrografinių informacijos atvaizdavimo įrenginių su didžiagabaritiniais ekranais AVS tyrimai ir sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.09
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos prietaisų automatikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Milena Korostenskaja
   Disertacija: Pacientų sergančių šizofrenijos spektro sutrikimais garsinės informacijos apdorojimo tyrimas su įvykiu susijusių potencialų (SĮSP) metodu: praktinis pritaikymas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.05.31
   Mokslo kryptis: 02 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ingrida Korsakaitė
   Disertacija: Liaudies kūrybos tradicijos Lietuvos grafikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.01.16
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: istorijos institutas

 • daktaras Juozas Korsakas
   Disertacija: Tautinės (lietuviškosios) mokyklos vadovėlių leksikos sistemos ir abiturientų rusų kalbos žodyno tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.02.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos V. Lenino valstybinis pedagoginis universitetas

 • daktaras Stasys Korsakas
   Disertacija: Elektrokardiosignalų automatizuoto archyvo, panaudojant ESM, sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.07
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Daiva Korsakienė
   Disertacija: Išsigimusiųjų elipsinių lygčių sprendinių integralinės išraiškos ir analiziškumo sritys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.09.19
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: VU, Mat. ir inform. institutas ir Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Genovaitė Korsakienė
   Disertacija: Miokardo patalogoanatominiai pokyčiai mirusiems staiga nuo išeminės širdies ligos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.09.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Aloyzas Koryzna
   Disertacija: Dinaminių režimų modeliavimas asinchroninių mašinų automatizuoto projektavimo sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.03.11
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • daktaras Jonas Koryzna
   Disertacija: Vienlempių antistroboskopinių šviestuvų su liuminescencinėmis lempomis paleidimo - reguliavimo aparatų ir jų skaičiavimo metodų sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.23
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • daktaras Virgilijus Koryzna
   Disertacija: Alimentarinė (dėl geležies trūkumo) veršelių anemija, laikant ir auginant juos skirtingais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.04.27
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Maskvos K. Skriabino veterinarijos akademija

 • daktaras Edita Korzonaitė
   Disertacija: Žmogaus elgesio su mirusiais ir vėlėmis raida sakmėse ir papročiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.08.30
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Aleksandr Kosakovskij
   Disertacija: Optinių impulsų matavimo būdų tyrinėjimas naudojant greituosius oscilografus su bėgančios bangos atlenkimo sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Igor Kosakovskij
   Disertacija: Milimetrinio diapazono homodinių S-parametrų matuoklių kūrimo principų nustatymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.21
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Natalja Kosareva
   Disertacija: Statistikų pasiskirstymų dalelių komplektų išdėstymo vienodomis tikimybėmis schemoje asimptotinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.22
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aleksandras Kosarevas
   Disertacija: Tamprumo teorijos lygčių periodinėse medžiagose su stipriai besikeičiančiomis savybėmis suvidurkinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.03.16
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos skaičiavimo matematikos skyrius

 • daktaras Mykolas Kosčiauskas
   Disertacija: Netiesioginis linijų matavimas vandenų tyrinėjimuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1948.12.09
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jevgenijus Kosenko
   Disertacija: Impulsinio periodinio YAG:Nd lazerio spinduliavimo bangos fronto apgrąža ir impulsų suspaudimas esant nestacionariniai priverstinei Mandelštamo - Brijueno sklaidai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.02.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos SSR MA Fizikos institutas

 • daktaras Eugenijus Kosinskas
   Disertacija: Dalinio plaučių venų anomalinio įtekėjimo diagnostika ir chirurginis gydymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Jevgenij Kostin
   Disertacija: Meninio psichologizmo problemos M. Šolochovo kūryboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.03.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Tomsko universitetas

 • habilituotas daktaras Jevgenij Kostin
   Disertacija: M. Šolochovo estetika
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.06.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSRS mokslų akademijos rusų literatūros institutas (Puškino namai)

 • daktaras Svetlana Kostiuk
   Disertacija: Meninio teksto interpretavimo technologijos kaip mokinio humanitarinio prusinimo priemonė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Jolanta Kostkevičienė
   Disertacija: Lietuvos upių ir upelių fitoplanktonas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.03.07
   Mokslo kryptis: 04 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gediminas Kostkevičius
   Disertacija: Automatizuotų projektavimo sistemų dialoginių programų instrumentinių priemonių kūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.25
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Maskvos staklių instrumentų institutas

 • daktaras Irena Kostkevičiūtė
   Disertacija: Kritinio realizmo išsivystymas lietuvių grožinėje prozoje 19 a. pabaigoje 20 a. pradžioje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1955.06.30
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Lidija Kosychova
   Disertacija: Fosforo ir tiofosforo rūgščių nesimetrinių triamidų sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Michail Kotov
   Disertacija: Apvalaus bangolaidžio su girotropiniu užpildu teorinė analizė, esant skersiniam kvadrupoliniam įmagnetinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Milda Kovaitė
   Disertacija: Arterijų sienelės struktūros ir funkcijos įvertinimas vidutinio amžiaus žmonėms, nesergantiems aterosklerozine širdies ir kraujagyslių liga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Milda Kovalenkovienė
   Disertacija: Lietuvos TSR upių sausmečio charakteristikų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.05
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vitalij Kovalevskij
   Disertacija: Elektroninių ir vibracinių sužadinimų spektroskopija N,N-dimetilaminobenzilideno indandiono-1,3 ir indandiono-1,3 piridinio betaino molekulėse bei jų kietuose kūnuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ruslan Kovaliov
   Disertacija: Įmonių socialinės atsakomybės įtaka įmonės vertei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Tomas Kovėra
   Disertacija: Žeimenos, Neries ir Nemuno upių salų floros ir augalijos formavimasis bei raida
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.04.10
   Mokslo kryptis: 04 B
   Institucija: Botanikos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Eva Koviazina
   Disertacija: Radiocezio migracijos mechanizmų eutrofinio ežero dugno nuosėdose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.22
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ala Kovierienė
   Disertacija: Paauglių ir jaunuolių techninis išprusimas kaip edukacinės diagnostikos objektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Asija Kovtun
   Disertacija: Rusų ir lietuvių vestuvių apeiginių dainų lyginamoji poetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Estijos mokslų akademijos kalbos ir literatūros institutas

 • habilituotas daktaras Danuta Kowalczyk
   Disertacija: Aplinka kaip moksleivio asmenybės kryptingos raidos veiksnys
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.08.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas ir Šiaulių universitetas

 • habilituotas daktaras Regina Koženiauskienė
   Disertacija: XVI-XVIII a. prakalbos ir dedikacijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.04.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Regina Koženiauskienė
   Disertacija: Retorika: iškalbos stilistika
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2001.06.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Antoni Kozič
   Disertacija: Įvairialyčių AIII BV darinių tyrimas mikrobangose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vilma Kozlovaitė
   Disertacija: Trombocitų funkcijos ir krešėjimo sistemos aktyvumo pokyčiai gydant širdies ritmo sutrikimus radijo dažnine abliacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Dalia Kozlovienė
   Disertacija: Padidėjusio moterų kūno plaukuotumo sąsajų su biocheminiu hiperandrogenizmu įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Audronė Kozlovskaja
   Disertacija: Agropramoninės gamybos reguliavimas kainomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Valentin Kozlovskij
   Disertacija: Šeimininės rangos formos ir mechanizmai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.11.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Edmundas Krakauskas
   Disertacija: Žmonių santykių susvetimėjimas ir jo atsispindėjimas ideologijoje klasinės - antagonistinės visuomenės sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.11.12
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Mindaugas Krakauskas
   Disertacija: Matematinių modelių išvystymas pritaikant juos prie trumpalaikių rinkos sąlygų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.02.19
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Latvijos MA Fizikos ir energetikos institutas

 • daktaras Almantas Kranauskas
   Disertacija: Ksenobiotikų metabolizmo fermentų aktyvumo tyrimas siekiant išaiškinti toksinį trichoteceninių mikotoksinų veikimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.11.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSSR medicinos mokslų akademijos mitybos institutas

 • daktaras Justas Kranauskas
   Disertacija: Asmens identifikavimas pagal veidą ir akies rainelę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.11
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Daina Krančiukaitė
   Disertacija: Persirgusiųjų galvos smegenų insultu gyvenimo kokybė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.20
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Ramutis Krančiukas
   Disertacija: Precizinis rotorinis sistemos parametrų nustatymas ir dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Liutauras Kraniauskas
   Disertacija: Sociologinio diskurso raida Lietuvoje (1960-2000m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.01.17
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Sigita Kraniauskienė
   Disertacija: Tapatybės konstravimas biografijose (kartos ir lyties identitetas XX a. lietuvių autobiografijose)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.09
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rimantas Krankalis
   Disertacija: Kai kurie dirbtinai įterpto Po į lietaus kamuolinius debesis išplovimo dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.11.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Centrinė aerologinė observatorija

 • daktaras Danutė Krapavickaitė
   Disertacija: Pusiau stabilių tikimybinių pasiskirstymų klasės aprašymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.02
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aušra Krapukaitytė
   Disertacija: Šiuolaikinės ir archeologinės keramikos tyrimas ir apibūdinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aldona Krasaitienė
   Disertacija: Vandens-mineralinių medžiagų apykaitos kitimai eksperimentinio reumatinio proceso metu, keičiant hipotalamo-hipofizės funkcinę būklę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.11.15
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS medicinos mokslų akademijos Lietuvos eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas

 • daktaras Algis Ignas Krasauskas
   Disertacija: Ekonominių pranešimų transformavimo metodo duomenų apdorojimo sistemose sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.03.03
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aurimas Krasauskas
   Disertacija: Maistinius ir pašarinius grūdus pažeidžiantys mikromicetai ir jų biologiniai ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.11
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Povilas Krasauskas
   Disertacija: Garo turbinų konstrukcinių elementų atsparumas plyšio plitimui esant mažacikliam apkrovimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.08
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rimvydas Krasauskas
   Disertacija: Diedrinių homologijų topologiniai pritaikymai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.10
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Rytis Krasauskas
   Disertacija: Darbo santykių reguliavimas kolektyvinėmis sutartimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.07
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Virgilijus Krasauskas
   Disertacija: Tirotoksinio gūžio chirurginio gydymo rezultatai ir juos įtakojančių veiksnių analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.15
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Vytautas Krasauskas
   Disertacija: Spartūs elektroninio sužadinimo energijos relaksacijos vyksmai metaloporfirinuose ir -anijonuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aurelija Krasauskienė
   Disertacija: Sergančiųjų tirotoksikoze ligos sunkumo kiekybinis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.02.04
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Viktor Krasilnikov
   Disertacija: Ligonių su šlaunies bige kompleksinis paruošimas protezavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Centrinis protezavimo ir protezų gamybos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Galina Krasilnikova
   Disertacija: Vinilinių ir etinilvinilinių eterių, turinčių ciklinius radikalus, sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.03.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos N.Zelinskio organinės chemijos institutas

 • daktaras Natalija Krasilnikova
   Disertacija: Mergaičių, sergančių lėtiniu tonzilitu ir menstruacinės funkcijos sutrikimu, reproduktyvinės sistemos būklė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Sąjunginis motinos ir vaiko sveikatos apsaugos mokslo tyrimų centras

 • daktaras Vladimiras Krasilnikovas
   Disertacija: Chirurginis gydymas šlapimtakio vienintelio inksto pas vaikus ir klinikinis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.10.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Maskvos pediatrijos ir vaikų chirurgijos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Davidas Krasilščikovas
   Disertacija: Chlorofoso toksikologinis higieninis įvertinimas ir jo kiekio normavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.09.15
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Taškento valstybinis medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Davidas Krasilščikovas
   Disertacija: Sintetinių paviršiaus aktyvių medžiagų ir agrochemikalų kombinuoto veikimo dėsningumai sąryšyje su gamtinių vandenų suminio užterštumo higieninės reglamentacijos problema
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.01.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSSR medicinos mokslų akademijos A. Sysino bendrosios ir komunalinės higienosmokslo tyrimų institutas

 • daktaras Audronė Krasnauskienė
   Disertacija: Mokslinio - fantastinio teksto leksikos stratifikacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.12.07
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos valstybinis lingvistikos universitetas

 • daktaras Kostas Krasnickas
   Disertacija: Kai kurių reumatinio proceso aktyvumo rodiklių kitimas taikant priešrecidyvinį gydymą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.01.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Aleksandras Krasnovas
   Disertacija: Šiuolaikinės lietuvių literatūros pasakojimo formos (vidinio monologo proza)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSSR MA A.M. Gorkio pasaulinės literatūros institutas

 • daktaras Liucija Krastinienė
   Disertacija: LKP vadovavimas liaudies kontrolės organams išvystyto socializmo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.01.19
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Šarūnas Kraujalis
   Disertacija: Lietuvos bankų veiklos vertybinių popierių rinkoje efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ramojus Kraujelis
   Disertacija: Vakarų valstybių nuostatos Lietuvos okupacijos ir aneksijos klausimu 1940-1953 metais.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.03.10
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Linutė Kraujutaitytė
   Disertacija: Aukštojo mokslo demokratiškumas: pasaulinė patirtis ir Lietuvos situacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.10.15
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas ir Klaipėdos universitetas

 • daktaras Ingrida Kraujutienė
   Disertacija: Veislės ir auginimo technologijų įtaka daigintų kviečių cheminei sudėčiai ir biologiniam aktyvumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.30
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Sigitas Krauledas
   Disertacija: Cheminių kompleksinių siūlų mechaninių tempimo charakteristikų tyrimas, taikant jį tekstilės perdirbimo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.09.09
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Genadijus Kravčenka
   Disertacija: Vaisiaus būklės diagnostikos metodų palyginamieji tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.11.06
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Violeta Kravčenkienė
   Disertacija: Adaptyvusis jungtinis glotninimas skaitinėse eksperimentinėse aplinkose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.22
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Arvydas Kregždė
   Disertacija: Netiesinio Šturmo-Luivilio uždavinio skirtuminiai sprendimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.17
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Sigitas Kregždė
   Disertacija: Kaip vidurinės mokyklos V-VII klasių moksleiviai suvokia ir supranta eilėraščius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.11.23
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Kijevo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Sigitas Kregždė
   Disertacija: Profesinių interesų formavimosi psichologija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.06.07
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Kijevo M. Gorkio valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Ona Kregždienė
   Disertacija: Studentų atrankos į pedagoginio instituto užsienio kalbų fakultetą kompleksinė metodikos sudarymo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.02.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rolandas Kregždys
   Disertacija: Paveldėtieji baltų kalbų kųno dalių pavadinimai (ō/ā kamienai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rima Kregždytė
   Disertacija: Statistiniai aplinkos taršos sunkiaisiais metalais įtakos sveikatos rodikliams modeliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.04
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Nijolė Kreivėnienė
   Disertacija: Poli-9 (2,3 - epoksipropil) karbazolo gavimas ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.02
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Mironas Krejeris
   Disertacija: kai kurie darbo organizavimo ir elektromechanizavimo klausimai pienininkystės fermose (Lietuvos TŪ pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.04.24
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos visuomeninių mokslų srityje

 • daktaras Algimantas Krenevičius
   Disertacija: Srieginių sujungimų mažaciklis nuovargis, veikiant paaukštintoms temperatūroms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.16
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Rimantas Krenevičius
   Disertacija: Radioaktyvi anglis atmosferoje ir kai kurie jos panaudojimo aspektai geofiziniuose tyrimuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Siegfried Kreth
   Disertacija: Tarptautinių pavojingų krovinių gabenimas automobiliais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.07.13
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Alina Krevš
   Disertacija: Fitoplanktono produkuojami indoliniai junginiai dviejuose antropogenizuotuose Lietuvos vandens basenuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.22
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Zenonas Simas Kriaučeliūnas
   Disertacija: Lietuvos KP vadovaujantis vaidmuo, pertvarkant ir plečiant sveikatos apsaugą respublikoje socializmo statybos metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.11.21
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Monika Kriaučionienė
   Disertacija: Nacionalinės inovacijų sistemos vystymo metodologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.23
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Vilma Kriaučionienė
   Disertacija: Lietuvos gyventojų mitybos ir jos pokyčių vertinimas atsižvelgiant į socialinius veiksnius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.30
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Valentinas Kriaučiukas
   Disertacija: Pradinių duomenų struktūrizacijos perrinkimo uždaviniuose panaudojimas sudarant polinominio sudėtingumo algoritmus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.30
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos V. Steklovo matematikos instituto Leningrado skyrius

 • daktaras Vilma Kriaučiūnaitė
   Disertacija: Vandens telkinių inžinerinių tyrimų ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.28
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Edikas Kriaučiūnas
   Disertacija: Geografinės padėties veiksnys teritorijos vertinime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.03.14
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Ričardas Kriaučiūnas
   Disertacija: Vaikų, sergančių limfogranuliomatoze individualus prognozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSSR sveikatos ministerijos N.Petrovo onkologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jūratė Kriaučiūnienė
   Disertacija: Stambių vandens ūkio objektų įtaka Kuršių marių hidrologiniam režimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.22
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Loresa Kriaučiūnienė
   Disertacija: Vaikų akių akomodacinių savybių ultragarsinis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Roma Kriaučiūnienė
   Disertacija: Būsimųjų užsienio kalbų mokytojų dorinės nuostatos ir jų ugdymas universitete
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Zita Kriaučiūnienė
   Disertacija: Rapsų liekanų skaidymosi ypatumai priemolio glėjiškame rudžemyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.30
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Živilė Kriaučiūnienė
   Disertacija: Lietuvos KP veikla organizuojant marksizmo-leninizmo klasikų veikalų leidimą lietuvių kalba 1940-1980 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.11.10
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Janina Kriauzienė
   Disertacija: Skirtingų genotipų kiaulių, veisiamų Lietuvoje, ūkinių ir biologinių savybių palyginamasis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.31
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Antanas Krikščiūnas
   Disertacija: SbSI ir SbSBr kristalų elektroninė sandara fazinė virsmo srityje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Fizikos institutas

 • daktaras Bronislavas Krikščiūnas
   Disertacija: Lietuvos TSR arklių imunogenetinis polimorfizmas ir jo panaudojimas veislininkystėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.03.20
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Sąjunginis arklininkystės mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Rolandas Krikščiūnas
   Disertacija: Kriminalistikos metodų ir rekomendacijų panaudojimas civilinėje teisenoje: teoriniai ir metodiniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.11
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Vincas Krikščiūnas
   Disertacija: Lietuvos TSR požeminio vandens išteklių dirbtinis papildymas paviršiniais vandenimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.05
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos geocheminių problemų laboratorija ir Baltarusijos geologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Dalia Krikščiūnienė
   Disertacija: Marketingo informacijos sistemos daugiamatiškumo pagrindimas: koncepcija ir modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.08.27
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Tarptautinė aukštoji vadybos mokykla (ISM)

 • daktaras Arūnas Krikštaponis
   Disertacija: Darbo ir gyvenamųjų patalpų mokromicetų rūšių sudėtis ir jų biologiniai ypatumai (toksiškumas, patogeniškumas, proteolitinis, lipazinis ir celiulazinisaktyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas, Botanikos institutas

 • daktaras Boleslovas Krikštaponis
   Disertacija: Geodezinių vertikaliųjų tinklų sudarymo skaitmeniniais nivelyrais analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.01.24
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Ričardas Krikštolaitis
   Disertacija: Daugiamačių duomenų klasterizavimas panaudojant stebėjimų projektavimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.29
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Sonata Krikštolaitytė
   Disertacija: Stereoselektyvi konformaciškai suvaržytų ciklinių @-aminorūkščių esterių sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.13
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Algimantas Krikštopaitis
   Disertacija: Silikatinio betono savaiminių deformacijų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.02.08
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Algimantas Krikštopaitis
   Disertacija: Sampratos apie materijos medžiagiškumą evoliucija. Istorinė metodologinė analizė
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.01.09
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: SSRS MA filosofijos institutas

 • daktaras Kastis Krikštopaitis
   Disertacija: Nefenolinių subtratų oksidacijos, katalizuojamos peroksidaze ir lakaze, kinetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.05.14
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas ir Biochemijos institutas

 • daktaras Tomas Krilavičius
   Disertacija: Hibridinės technikos hibridinėms sistemoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.06
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Tventės universitetas

 • daktaras Stanislava Krinickaitė
   Disertacija: Veiksmažodžių tranzityvumo bendrosios teorijos pradmenys (remiantis lietuvių kalbos duomenimis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos kalbotyros institutas

 • daktaras Rišardas Krinickis
   Disertacija: Socialistinis nuosavybės saugumo kooperatinėje prekyboje ūkinės kontrolės tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.10.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N. Voznesenskio finansų ekonomikos institutas

 • daktaras Rolandas Kripaitis
   Disertacija: Tausojančio ūkininkavimo plėtros valdymo strateginės nuostatos Šiaurės Lietuvos karstiniame regione darnaus vystymosi kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.04
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Irena Kriščiukaitienė
   Disertacija: Mokesčių sistema Lietuvos respublikos žemės ūkyje pereinant į rinkos ekonomiką
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

 • daktaras Algimantas Kriščiukaitis
   Disertacija: Neinvazyvūs širdies ritmo vedlio migracijos analizės metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Aleksandras Kriščiūnas
   Disertacija: Invalidumas dėl širdies ir kraujagyslių ligų Kauno m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.01.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Lietuvos eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Aleksandras Kriščiūnas
   Disertacija: Retrospektyvinis ir prospektyvinis sergančiųjų priešinfarktinės būklės tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.01.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Algimantas Kriščiūnas
   Disertacija: Intraarterinės chemoterapijos reikšmė gydant toli pažengusį gimdos kaklelio vėžį ir jo recidyvus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Onkologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Bronius Kriščiūnas
   Disertacija: Pramonės įmonių aprūpinimo vandeniu optimizacija Kauno m. pavyzdžiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.03.14
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Edvardas Kriščiūnas
   Disertacija: Marksistinė visuomenės raidos teorija Lietuvoje 1917-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.24
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Kriščiūnas
   Disertacija: Dvimačių kintamosios srovės sekimo sistemų dinamikos analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.26
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Kriščiūnas
   Disertacija: Žmogaus - operatoriaus judesių matavimo keitiklių sudarymo principai, pagrindiniai teorijos klausimai, projektavimas ir taikymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.12.23
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: SSRS mokslų akademijos psichologijos institutas

 • daktaras Romualdas Parajus Kriščiūnas
   Disertacija: Giminingo poravimo įtaka Lietuvos žalųjų bulių augimui, vystymuisi bei reprodukcinėms savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.27
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Sąjunginis gyvulininkystės mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vaclovas Kriščiūnas
   Disertacija: Trigonalinio seleno energetinio spektro tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.12.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Baniutė Kriščiūnienė
   Disertacija: Vitaminų B , B , B , C ir rutino tarpmolekulinės sąveikos spektroskopinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.02.22
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algirda Krisiukėnienė
   Disertacija: Rūkymo sąlygoti imuninio atsako ypatumai sergant astma
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Eugenijus Kriškoviecas
   Disertacija: "11 - 17" metų imtynininkų motorinė adaptacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Jolanda Reda Kriškoviecienė
   Disertacija: Socialistinio gyvenimo būdo ekonominis aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis universitetas

 • daktaras Irena Krištaponytė
   Disertacija: Tręšimo sistemų palyginimas velėniniame glėjiškame sunkaus priemolio dirvožemyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.22
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Danutė Krištopaitė
   Disertacija: Lietuvių liaudies karinės-istorinės dainos (feodalizmo epocha)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.12.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Darius Kriukas
   Disertacija: Sunkių gastroezofaginio refliukso formų charakteristika bei Bareto stemplės sindromo progresavimo rizikos veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.11.18
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Rimvydas Kazimieras Kriukelis
   Disertacija: Pinus sylvestris L. stiebo ir šaknų radialinio prieaugio fluktuacijų analizė paežerių medynuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.02.21
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Vladas Česlovas Kriukelis
   Disertacija: Smėlio kokybės įtakos tyrimai tankaus silikatinio betono stiprumo ir deformatyvumo savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.29
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Daiva Kriukelytė
   Disertacija: Sergančiųjų lėtiniu prieširdžių virpėjimu ir vartojančių netiesiogiai veikiančius geriamuosius antikoaguliantus gydymo režimo valdymo, gyvenimo kokybės ir pacientų mokymo vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.09.24
   Mokslo kryptis: 11 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Edita Kriukienė
   Disertacija: Restrikcijos endonukleazė MnII - HNH nukleazių šeimos atstovė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.30
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rita Kriūkienė
   Disertacija: Temperatūros ir cheminės aplinkos įtaka termoporinių lydinių mikrostruktūrai bei metrologinėms charakteristikoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.11.30
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Artūras Kriukovas
   Disertacija: Vaizdo skaitmeninis parašas vaizdinės informacijos apsaugai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.04
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jolanta Kriūnienė
   Disertacija: Vytautas Mačernis ir Vakarų kultūros kontekstai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.04
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 • daktaras Genė Krivaitė
   Disertacija: ABC junginių atspindžio bei elektrinio atspindžio spektrai ir juostinė struktūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.01.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Tomas Krivelis
   Disertacija: Užpurškiamosios termoizoliacijos iš birios mineralinės vatos kompozicijų formavimo ypatumai ir jų įtaka sluoksnio makrostruktūrai ir savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.30
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Termoizoliacijos institutas

 • daktaras Jonas Krivickas
   Disertacija: Testų analizės metodų sudarymas ir tyrimas, testų tikrinančių galimybių gerinimas automatizuotoje techninio projektavimo sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.07.01
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Romanas Vladas Krivickas
   Disertacija: Branduolinio magnetinio rezonanso autodininių daviklių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.10.31
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vita Krivickienė
   Disertacija: Aukštesniosios liaudies mokyklos neformaliajame suaugusiųjų švietime: lyginamasis Europos šalių aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.03.13
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Zita Krivickienė
   Disertacija: Tatpmembraninis elektronų pernešimas išskirtose kepenų mitochondrijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.04
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Izolda Krivienė
   Disertacija: Vaikų anemijos epidemiologija ir pagrindiniai diagnostikos aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algirdas Krivka
   Disertacija: Įmonės konkurencinės strategijos formavimas oligopolinėje rinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Egidijus Krivka
   Disertacija: Viešojo intereso gynimo problemos civiliniame procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.25
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Leonas Krivka
   Disertacija: Gamybos išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo tobulinimas (Lietuvos TSR vietinės pramonės metalo apdirbimo įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.09.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Tatjana Krivorotova
   Disertacija: Polietilenoksido šonines grandines turinčių polielektrolitų sintezė gyvybingosios radikalinės polimerizacijos metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.03
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Georgij Krivošein
   Disertacija: Termohidraulinių procesų įtakos RBMK-1500 šilumą išskiriančių elementų patikimumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.01.16
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Asta Križanauskienė
   Disertacija: Paukščių hemoproteidų ir maliarinių parazitu (Haemosporida) genetinės įvairovės, specifiškumo ir filogeografijos tyrimai: tradicinių ir molekulinių duomenų saitai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.28
   Mokslo kryptis: 05 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Bernardas Križitauskas
   Disertacija: Vilniaus m. magistratas XV-XVII a.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.11.23
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Romualdas Krogertas
   Disertacija: Medynų atsparumas vėjovartai ir ūkinės priemonės jų atsparumui didinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.05
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Baltarusijos S. Kirovo technologinis institutas

 • habilituotas daktaras Roman Krol
   Disertacija: Kelio sąnarinės kremzlės išplitusių defektų gydymas savos funkcijos interpozicija eksperimente ir klinikoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.04.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Ingrida Krolienė
   Disertacija: Valstybės garantuojama teisinė pagalba civilinėse bylose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.15
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Ivars Kronis
   Disertacija: Šiuolaikinio komercinio arbitražo Latvijoje pagrindiniai bruožai ir raidos tendencijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.19
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Aleksandras Krop
   Disertacija: Elektromatavimo aparatūros patikimumo parametrų tyrimas įvertinant projektavimo ir gamybos specifiką
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.02.07
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Lvovo politechnikos institutas

 • daktaras Stasys Kropas
   Disertacija: Teritorinių finansinių balansų sudarymo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.01.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N.Voznesenskio finansų ir ekonomikos in-tas

 • daktaras Rūta Kropienė
   Disertacija: Buitinio gyventojų aptarnavimo įmonių veiklos vertinimo statistinių rodiklių sistemos tobulinimas (Lietuvos pavyzdžių)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.04.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos ekonomikos ir statistikos institutas

 • daktaras Algimantas Krotkus
   Disertacija: Faradėjaus impedansas priverstinės konvekcijos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.04.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Arūnas Krotkus
   Disertacija: Karštujų elektronų magnetovarža germanyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Arūnas Krotkus
   Disertacija: Srovės nestabilumai siauratarpiuose puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.06.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alfonsa Kručaitė
   Disertacija: Karbamido ir amonio salietros normų ir atidavimo efektyvumas kultūrinėje ganykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.05.15
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Vytautas Krukonis
   Disertacija: Garo turbinų AP-50 ir BK-100 reguliavimo ir alyvos tiekimo sistemų rekonstrukcija bei kai kurie hidraulinių ryšių klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.06.30
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos V. Molotovo energetikos institutas

 • daktaras Klavdija Kruminienė
   Disertacija: Normatyviniai aktai kaip darbo drausmės stiprinimo teisinis pagrindas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.14
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstyb. un-tas

 • daktaras Jadvyga Krūminienė
   Disertacija: John'o Donne'o pamokslai kaip teopoetinis konstruktas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Valdemaras Kruminis
   Disertacija: Placentos echostruktūros diagnostinė bei prognostinė reikšmė esant vaisiaus hipotrofijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.02.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Minsko valstybinis medicinos institutas

 • daktaras Jolita Krumplytė
   Disertacija: Šešėlinės ekonomikos masto vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2011.01.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Irena Kruopienė
   Disertacija: Bendrinės lietuvių kalbos veiksmažodžio šaknies struktūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jolita Kruopienė
   Disertacija: Nemuno dugno nuosėdos ir jų įtaka ekosistemos būklei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.08.23
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rūta Kruopienė
   Disertacija: Apatinio žandikaulio lūžimų infekcinių-uždegiminių komplikacijų prognozavimas ir kompleksinės profilaktikos efektyvumo įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Leningrado I. Pavlovo I-sis medicinos institutas

 • daktaras Julius Jonas Kruopis
   Disertacija: Apie Markovo procesų parametrų įverčius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.10
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos V.Steklovo matematikos in-tas

 • daktaras Nerijus Kruopis
   Disertacija: Mikrobanginis tolimasis zondavimas sniego dangos monitoringui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.24
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytautas Vincentas Kruopis
   Disertacija: Tranzistorių triukšmų parametrų matavimo metodų ir schemų tyrimas žemų dažnių diapazone
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.31
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algis Krupavičius
   Disertacija: Didžiosios Britanijos taikos judėjimas ir leiboristų partija (8 deš. pab.-10 deš. pirma pusė)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.06
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: SSRS mokslų akademijos pasaulinės ekonomikos ir tarptautinių santykių in-tas

 • daktaras Krzysztof Krupecki
   Disertacija: Treniuočių optimizavimas akademinio irklavimo olimpinio rengimo cikluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.02.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas ir Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Dovilė Krupickaitė
   Disertacija: Lietuvos urbonizacijos geografijos problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.17
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

 • daktaras Rimantas Krupickas
   Disertacija: Geomorfologinis veiksnys, kaip kalvoto moreninio reljefo funkcijų lėmėjas (Švenčionių aukštumos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.02.22
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Marija Krupoves
   Disertacija: Lenkų liaudies daina Lietuvoje. Filologinė ir etnomuzikologinė analizė. Antologija.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lenkijos mokslų akademijos dailės institutas

 • daktaras Valentina Krupoves
   Disertacija: Istoriškumas šiuolaikinės pakraščių apysakos diskurse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.11
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lenkijos Respublikos Varšuvos universitetas

 • daktaras Algirdas Krupovnickas
   Disertacija: Stebėjimų apdorojimo tikslumo padidinimas tiesiniuose uždaviniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.01.12
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Estijos mokslų akademijos kibernetikos institutas

 • daktaras Alina Krupovnickienė
   Disertacija: Auksino transporto vaidmens tyrimas, veikiant augimą abscisine rūgštimi
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.10.01
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Rytis Krušinskas
   Disertacija: Technologijų adaptavimo sprendimų priėmimas įmonės vertės kūrimo kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.14
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Viktoras Vytautas Krušinskas
   Disertacija: Apie atskirtinio betonavimo metodo pritaikymą keramzitbetonio plokščių gamybos technologijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.05.08
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Giedrė Krušinskienė
   Disertacija: Struktūrinių modelių taikymas žmogaus stovėsenai tirti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.11
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Viktorija Krušinskienė
   Disertacija: Ankstyvojo gydymo išoriniu tempimo aparatu poveikis dantų lankams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.07.01
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Zofija Krušinskienė
   Disertacija: Dirvožemio mikromicetų paplitimas eroduojamuose pietrytinės Lietuvos dalies šlaituose priklausomai nuo dirvožemio ir augalinės dangos ypatumų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.09
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Zbigniew Kruszewski
   Disertacija: Nevalstybinė aukštoji mokykla Lenkijoje: raida ir visuomenės edukacinės funkcijos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.06.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas ir Šiaukių universitetas

 • daktaras Asta Krutejevaitė
   Disertacija: Techninių prekybos kliūčių Europos Sąjungos bendrojoje rinkoje ekonominis poveikis Lietuvos ūkio subjektams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Antanas Krutinis
   Disertacija: Matematinio programavimo metodų taikymas tampriai plastinių sijų, rostverkų ir rėmų ant deformuojamo pagrindo skaičiavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.12
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Mindaugas Krutinis
   Disertacija: Statybos eksporto efektyvumo didinimas taikant internetines sprendimų paramos ir žinių sistemas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.09
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Izolda Krutkienė
   Disertacija: Gyventojų pajamų ir išlaidų struktūros analizė, modeliavimas ir prognozavimas (Lietuvos TSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos centrinis ekonomikos matematikos institutas

 • daktaras Gražina Krutulytė
   Disertacija: Veiksnių, įtakojančių sergančiųjų galvos smegenų insultu mobilumą, poūminiu reabilitacijos periodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.27
   Mokslo kryptis: 11 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Jurij Krylov
   Disertacija: Komunistų partijos veiklos socialistinės revoliucijos 1918-1919 m. Lietuvoje metu archyviniai šaltiniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.06
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Leningrado aukštoji partinė mokykla

 • daktaras Valentina Krylova
   Disertacija: Elektrofotografinių plokštelių stiklinio seleno sluoksnių kristalizacija neorganinių junginių tirpale
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.10.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos D. Mendelejevo cheminės technologijos institutas

 • daktaras Aleksandras Krylovas
   Disertacija: Vidinio vidurkinimo išilgai silpnai netiesinių sistemų charakteristikų metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.19
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Ramunė Kryžauskienė
   Disertacija: Lietuvos tarybinė fortepijoninė kultūra 60-80 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.31
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Valstybinė konservatorija

 • daktaras Aldona Kryževičienė
   Disertacija: Sėklinio tikrojo eraičino, pašarinių motiejukų ir pievinės miglės sėjos būdai, sėklos normos ir tręšimas azotu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.30
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Birutė Aldona Kryžienė
   Disertacija: Nepriklausomų atsitiktinių dydžių sumų maksimumų didelių nuokrypių ribinių teoremų asimptotiniai skleidiniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.10.11
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Zigmantas Kryžius
   Disertacija: Integralinės ribinės teoremos adityviosioms ir multiplikatyviosioms funkcijoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.09.02
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Daiva Kšanienė
   Disertacija: Muzikinis gyvenimas Mažojoje Lietuvoje ir Klaipėdos krašte iki 1940m.: lietuvių ir vokiečių kultūrų sąveika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.11.13
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos akademija

 • habilituotas daktaras Zenonas Kubaitis
   Disertacija: Mechaninės virpančios sistemos su elektromagnetiniu tampriu ryšiu dinamikos klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.01.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Zenonas Kubaitis
   Disertacija: Technologinio proceso ir audinio kokybės tūtinėse audimo staklėse valdymo metodų sukūrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.03.20
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kostromos technologijos institutas

 • daktaras Lilija Kubertavičienė
   Disertacija: Fosforo trąšų tyrimai velėniniuose glėjiniuose LTSR dirvožemiuose naudojant mineralines trąšas miežiams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.09.09
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Vytautas Kubertavičius
   Disertacija: Dvifotonės ir dvipakopės sugerties, dalyvaujant laisviems ir lokalizuotiems krūvininkams, plačiajuosčiuose puslaidininkiuose spektroskopija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.10.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Erika Kubilienė
   Disertacija: Tinklinė stikloanglis metalų inversinėje elektroanalizėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.22
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Irena Kubilienė
   Disertacija: Anglų kalbos mokymas lietuviškos mokyklos penktoje klasėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.13
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Minsko M. Gorkio valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Loreta Kubilienė
   Disertacija: Lietuviško medaus, skirto vaistų gamybai, tyrimai ir kokybės įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.02.28
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Augustas Kubilis
   Disertacija: Elektroninių vamzdelių diskretinio valdymo sistemų dinaminių charakteristikų matavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.01.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ramūnas Kubiliūnas
   Disertacija: Lanksčiai pitaikomų mokymosi objektų formavimo metodas ir jo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.21
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ona Kubiliūnienė
   Disertacija: Ultragarso greičio dispersijos matavimas interferometriniu metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.12.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Jonas Kubilius
   Disertacija: Nekurie pirminių skaičių geometrijos tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1951.06.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Leningrado universitetas

 • habilituotas daktaras Jonas Kubilius
   Disertacija: Nekurie tikimybinės skaičių teorijos tyrimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1957.11.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos V. Steklovo matematikos in-tas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Kubilius
   Disertacija: Ribinės teoremos pusmartingaliams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.03
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Kubilius
   Disertacija: Ribinės teoremos semimartingalams
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.12.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Raimondas Kubilius
   Disertacija: Ilgalaikio fizinio treniravimo poveikis širdies ir kvėpavimo funkcijai, lėtiniam nuovargiui bei gyvenimo kokybei sergantiesiems lėtiniu širdies nepakankumu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.15
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Ričardas Kubilius
   Disertacija: Apatinio žandikaulio lūžimų gijimo optimizacija ir kontrolė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.09.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Baltarusijos valstybinis gydytojų tobulinimosi institutas

 • habilituotas daktaras Ričardas Kubilius
   Disertacija: Veido sensorinių neuropatijų etiologija, klinikos, diagnostikos ir gydymo ypatumai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.02.22
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Rytis Kubilius
   Disertacija: Stereoselektyvi biciklo [3.3.1] nonanų ir triciklodekanų sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.05.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Stasys Kubilius
   Disertacija: Pagrindinės agropriemonės auginant nendrinį dryžutį sėklai Lietuvos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.07.29
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Vaclovas Kubilius
   Disertacija: Impulsinės - trukminės elektros pavaros pereinamųjų procesų tyrimas esant dideliems valdantiems poreikiams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.26
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Virgaudas Kubilius
   Disertacija: Aukštatemperatūrio superlaidininko YBa Cu O plonų sluoksnių sintezė iš 2 3 7-x organometalinių garų fazės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.10.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Česlovas Kublickas
   Disertacija: Ugniaatsparios keramikos aukštatemperatūriniame įnertinių dujų sraute paviršinis irimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.10.10
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Gintaras Kublickas
   Disertacija: Multienziminių kompozicijų (MEK) įtaka "Hibro-6" kroso D linijos vištaičių fiziologiniams - biocheminiams rodikliams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sąjunginis paukštininkystės technologinis ir mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Rimantas Henrikas Kublickas
   Disertacija: Katijoninė 3,6-dirbom-9-(2,3-epoksipropil)karbazolo polimerizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytautas Kublickas
   Disertacija: Galvijų, užkrėstų įvairiais mikrobakterijų tipais, alerginiai ir bakteriologiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.24
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Estijos gyvulininkystės ir veterinarijos MTI

 • daktaras Lilija Kublickienė
   Disertacija: Asmenybiniai laiko organizavimo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.29
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos psichologijos institutas

 • daktaras Viktorija Kublickienė
   Disertacija: Fermentiniai premiksai (MEK-LP ir MEK-GPL) "Hybro-6" kroso veislinių gaidžiukų kombinuotuose lesaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.23
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sąjunginis paukštininkystės MTI ir technologijos institutas

 • daktaras Michailas Kubrakovas
   Disertacija: Statybinės autoklavinės medžiagos ir gaminiai iš dolomitinių kalkių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.02.25
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Sąjunginis neakivaizdinis inžinerinis statybos institutas

 • daktaras Sigitas Kučas
   Disertacija: Sumažinto elektrono kolapso reiškinio atome teorinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.04.01
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Odeta Kučikienė
   Disertacija: Dažniausi hospitalizuotų pagyvenusio amžiaus pacientų sveikatos sutrikimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.04
   Mokslo kryptis: 11 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Algimantas Kučingis
   Disertacija: Neaustinių medžiagų pilingo modeliavimas ir įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.28
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Algimantas Kučingis
   Disertacija: Elastomerinių tekstilės medžiagų įvertinimo metodų paruošimas, tyrimas ir mechaninių savybių prognozavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.11.04
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Leningrado S. Kirovo tekstilės ir lengvosios pramonės institutas

 • daktaras Šarūnas Kučingis
   Disertacija: Acetilceliuliozinio pluošto gamybos darbo sąlygų bei jų įtakos darbininkų organizmui higieninė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.02.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Agnė Kučinskaitė
   Disertacija: Tablečių su sausuoju rausvųjų rodiolių (Rhodiola rosea L) ekstraktu technologijos ir kokybės vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.18
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Antanas Kučinskas
   Disertacija: Komponavimo principai lietuvių šiuolaikinių kompozitorių kūryboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.19
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos akademija

 • daktaras Arūnas Kučinskas
   Disertacija: Asimptotinės milžinų sekos žvaigždžių apvalkalai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.04.07
   Mokslo kryptis: 08 P
   Institucija: Teorinės fizikos ir astronomijos institutas ir Vilniaus universitetas

 • daktaras Audrius Kučinskas
   Disertacija: Gyvulių ir mėsos - kaulų miltų pašaro kokybė vištiniams paukščiams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.05.31
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Halle-Wittenbergo Martino Liuterio universitetas

 • daktaras Bronislovas Kučinskas
   Disertacija: Ledo pašalinimo nuo asfalto dangų vibracijų pagalba metodų ir priemonių sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.04.20
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Darius Kučinskas
   Disertacija: M. K. Čiurlionio fortepijoninės muzikos tekstas (genezės aspektas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.27
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos akademija

 • daktaras Jonas Kučinskas
   Disertacija: Mikroelementų įtaka valgomųjų burokėlių sėklojų derliui Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.24
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Leonas Antanas Kučinskas
   Disertacija: Pramonės pavyzdžių teisė ekonominės savitarpio pagalbos tarybos šalyse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.04.13
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • habilituotas daktaras Vaidutis Kučinskas
   Disertacija: Kai kurių alerginių ligų populiacinė - genetinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.11
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vaidutis Kučinskas
   Disertacija: Lietuvos gyventojų genetinės struktūros dinamika kaip modelis išvystytų agrarinių žmogaus populiacijų tyrimui
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.10.19
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS medicinos mokslų akademijos medicininės genetikos institutas

 • daktaras Vladas Kučinskas
   Disertacija: Grūdų džiovinimo aktyviąja ventiliacija proceso tyrimas Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.26
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Vytautas Kučinskas
   Disertacija: Pašarinių briketų saugojimo bokštinio tipo saugyklose technologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.18
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Vytolis Kučinskas
   Disertacija: Stabilizuotų ir plastifikuotų poliamidų nuovargio ir irimo tyrimas esant smūginiam lenkimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.12.01
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vytolis Kučinskas
   Disertacija: Mokymo proceso aukštojoje mokykloje intensyvinimo ergonominiai pagrindai: pagrindimas ir realizavimo keliai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.04.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Tbilisio valstybinis universitetas

 • daktaras Zenonas Kučinskas
   Disertacija: Žolės miltų frakcionavimo proceso eksperimentiniai - teoriniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.22
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Alė Kučinskienė
   Disertacija: Bakterinio sieros vandenilio susidarymas įvairiose vandens baseino antropogeninio poveikio sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.12
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSSR MA mikrobiologijos institutas

 • daktaras Audronė Kučinskienė
   Disertacija: Cicerono kalbų dialogas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.03.02
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Danutė Kučinskienė
   Disertacija: Pagrindinio mielino baltymo autoantikūnų nustatymo ligonių, sergančių išsėtine skleroze, retrobulbariniu neuritu, ir jų giminaičių serumuose klinikinė reikšmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Rusijos MMA neurologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Gintarė Kučinskienė
   Disertacija: Autoantikūnai ant šunų eritrocitų ir trombocitų: nustatymas ir funkcinė svarba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.11.05
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Jūratė Kučinskienė
   Disertacija: paveldimos juodmargių galvijų ligos - BLAD (leukocitų sukibimo nepakankamumo) diagnozavimas ir paplitimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.03.23
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija ir Lietuvos veterinarijos institutas

 • daktaras Marija Kučinskienė
   Disertacija: Lietuvos TSR prietaisų gamybos įmonių kolektyvų ir darbuotojų darbo materialinio skatinimo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.04.24
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Baltarusijos V. Kuibyševo valstybinis liaudies ūkio institutas

 • daktaras Rūta Kučinskienė
   Disertacija: Vaikų dispersijos sindromo ryšys su Helicobacter pylori infekcijos sukelta patologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Vesta Kučinskienė
   Disertacija: Studenčių lytinių organų Chlamydia trachomatis infekcijos epidemiologinė padėtis ir šios infekcijos diagnostikos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.07.03
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Zita Aušrelė Kučinskienė
   Disertacija: Sveikų vaikų, sergančių lėtiniais uždegiminiais susirgimais (plaučių ir inkstų) bei jų šeimos narių šlapimo glikozaminoglikanų charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.05.31
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Zita Aušrelė Kučinskienė
   Disertacija: Sveikų ir asmenų su dislipoproteinemijomis labai mažo tankio lipoproteinų frakcinė sudėtis
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.04.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSSR medicinos mokslų akademijos eksperimentinės medicinos institutas

 • daktaras Vytautas Kučiukas
   Disertacija: Oksidacinių - redukcinių procesų tyrimas ir žarnyno fermentų išskyrimas eksperimentinės kiaulių trichocefaliozės atveju
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.05.11
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Pranas Kuconis
   Disertacija: Kriminalistinių klasifikacijų sudarymo ir panaudojimo nusikaltimo tyrimo metodikoje problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.09.28
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Eugenijus Kučys
   Disertacija: Holo efekto tyrimo metodo ir aparatūros sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.28
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Gemutė Kudabienė
   Disertacija: Specialiosios paskirties porceliano, skirto kompozicinėms medžiagoms su tvirtais metalų lydiniais, sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Viktoras Kudakas
   Disertacija: Drenažo efektyvumo nustatymas vandens balanso metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.17
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Sigitas Kudarauskas
   Disertacija: Švytuojančio judesio sinchroninio variklio su pastoviu apvijos induktyvumu tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.06.21
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Sigitas Kudarauskas
   Disertacija: Švytuojančio judesio sinchroniniai varikliai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1980.10.20
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • daktaras Justina Danutė Kudarauskienė
   Disertacija: Aukštesnieji selenopolitionatai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Loreta Kudarienė
   Disertacija: Margintų triacetatinių audinių kai kurių fotocheminės destrukcijos dėsningumų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.19
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Inga Kudinavičiūtė Michailovienė
   Disertacija: Šeimos santykių kūrimo teisinis reglamentavimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.05.12
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Kudirka
   Disertacija: Puodininkystė Lietuvoje (XIX a. pab.-XX a.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.11.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Kudirka
   Disertacija: Lietuviškos kūčios ir kalėdos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.05.12
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto didžiojo universitetas

 • daktaras Robertas Kudirka
   Disertacija: Dabartinių baltų bendrinių kalbų kirčiuoti monoftongai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vilma Kudirkaitė
   Disertacija: Polimerinių sorbentų, skirtų efektyviajai skysčių ir kapiliarinei chromatografijai, sintezė ir apibūdinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Elena Magdalena Kudirkienė
   Disertacija: Gyvenvietės Lietuvos gamtiniame kraštovaizdyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.11.02
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Lilija Stanislova Kudirkienė
   Disertacija: Lietuvių ir latvių kalbų veiksmažodinės frazeologijos vaizdas ir reikšmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.09.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Viačeslav Kudriašov
   Disertacija: Femtosekundinių impulsų netiesinis sklidimas ir indukuojamos modifikacijos optiniuose stikluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aloyzas Kudūkis
   Disertacija: Pramonės įmonės valdymo informacinis aspektas (mašinų serijinio ir smulkiaserijinio gamybos tipo įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Birutė Kudzienė
   Disertacija: Šarmo ir balintojų poveikio įtakos acetatinio pluošto cheminėms ir mechaninėms savybėms tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.03.11
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ričardas Juozas Kudžma
   Disertacija: Invatiantiškumo principas optimaliojo stabdymo uždaviniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.11.20
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Kudzys
   Disertacija: Monolitinių sienų gniuždomų horizontalių sandūrų su tuštumėtomis perdangos plokštėmis stiprumo skaičiavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.03.01
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Kudzys
   Disertacija: Daugiaaukščių rėminių sistemų jungčių laikysena, stiprumas ir sauga.
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.08.29
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Kudzys
   Disertacija: Įrąžų pasiskirstymo nekarpytose įtemptojo gelžbetonio sijose klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.04.24
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Antanas Kudzys
   Disertacija: Trumpalaikiai apkrautų žiedinio skerspjūvio gelžbetoninių elementų darbo tyrimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1967.06.07
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: SSSR statybos komiteto betono ir gelžbetonio mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jolanta Kudzytė
   Disertacija: Kūdinių sveikatos ir vystymosi ypatumų ryšys su motinų sveikata ir jų žiniomis apie sveiką gyvenseną
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Jonas Kugelevičius
   Disertacija: Lietuvos magistralinių dujotiekių funkcionavimo bei plėtros tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.24
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Jonas Algirdas Kugelevičius
   Disertacija: Informacijos paruošimo klausimai elektroenergetinių sistemų optimalių režimų skaičiavimams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.01.28
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Uzbekijos SSR mokslų akademijos fizikinių techninių ir matematikos mokslų skyrius

 • habilituotas daktaras Jonas Algirdas Kugelevičius
   Disertacija: Energijos tiekimo sistemų valdymo modeliai ir sprendimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.03.14
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Nomeda Kuisienė
   Disertacija: Lietuvos naftos gręžinių termofilinių bakterijų taksonominiai ir fiziologiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.19
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas, Botanikos institutas

 • daktaras Pranas Algimantas Kuisys
   Disertacija: Stogų dengimo technologijos aplydomomis medžiagomis ištyrimas ir parengimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.10.20
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: SSRS valstybinio statybos komiteto centrinis statybos organizavimo, mechanizavimo ir techninės pagalbos mokslo tyrimų ir projektavimo eksperimentinis institutas

 • daktaras Dalia Kuizinienė
   Disertacija: Literatūrinis gyvenimas Vokietijos DP stovyklose 1945-1950 metais (Rašytojų draugijos veikla, kultūrinė spauda, literatūros debiutai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Liet.literatūros ir tautosakos institutas

 • daktaras Ieva Kuizinienė
   Disertacija: XVI-XVIII a. gobelenai Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.12
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Pavelas Kujalis
   Disertacija: Būtinasis reikalingumas, kaip aplinkybė, šalinanti baudžiamąją atsakomybę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.21
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Adolfas Jonas Kukliauskas
   Disertacija: Sintezės sąlygų įtaka kai kurioms serpentino savybėms hidroterminėje aplinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.10.15
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Kuklys
   Disertacija: Kūno kultūros pamokų, vykdomų Lietuvoje ištisus metus gryname ore, efektyvumas (2-4 klasė)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.10.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • daktaras Agnė Kuksaitė
   Disertacija: Europos Sąjungos išorinių sienų apsaugos teisinio reguliavimo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.25
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Sergejus Kukšinov
   Disertacija: Radiomatavimo priemonių technologinio projektavimo procesų tyrimas ir optimizavimas organizuojant ASTPPMTI
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.30
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos V. Gluškovo kibernetikos institutas

 • daktaras Valerijus Kukulitis
   Disertacija: A.A.Rževskio poezija: problematika ir poetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.09.30
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos V.Lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Jurgita Kulaitienė
   Disertacija: Agrobiologinių veiksnių įtaka paprastojo moliūgo (Cucurbita pepo L.) vaisių kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.03.27
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Zigmas Kulaitis
   Disertacija: Paviršiaus šiurkštumo tyrimas interferenciniu metodu išbaigiamajame apvalaus šlifavimo procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.10.31
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aldonas Kulakauskas
   Disertacija: Savisusižadinančio sinchroninio generatoriaus tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.05.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Antanas Kulakauskas
   Disertacija: Pradžios mokykla carizmo tautinėje politikoje Lietuvoje XIX amžiaus viduryje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Juozas Kulakauskas
   Disertacija: Partinis vadovavimas Tarybų Lietuvos profsąjungoms, keliant kūrybinį darbo žmonių aktyvumą 1959-1965 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.21
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Saulius Kulakauskas
   Disertacija: Delecijų ir inversijų gavimas Escheridina coli K-12 chromosomoje ir multidelecinių kamienų konstruavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.03.17
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sąjunginis pramoninių mikroorganizmų genetikos ir selekcijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Saulius Kulakauskas
   Disertacija: Imobilizuotos bakterijų kultūros
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2004.03.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Paris Sud XI universitete

 • daktaras Dovilė Kulakauskienė
   Disertacija: Magija bręstančios asmenybės gyvenime (XX a. II pusės - XXI a. pr. Lietuvoje)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.15
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Ilona Kulakienė
   Disertacija: Miokardo išemijos nustatymo galimybės radionuklidinės kompiuterinės tomografijos metodu sergantiesiems išemine širdies liga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.04
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Arūnas Kulboka
   Disertacija: Dešiniojo prieširdžio epikardinių nervų rezginių detrukcijos poveikis širdies elektrofiziologiniams parametrams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.01.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Marina Kulčinskaja
   Disertacija: Jūros pavadinimų anglų kalboje semantiniai ir etimologiniai tyrinėjimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Žygimantas Kulėšius
   Disertacija: Fe(3+)-TiO(2)/anglis ir TiO(2)/plienas fotokatalizatorių sintezė, savybės ir taikymas organiniams junginiams oksiduoti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.14
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vojciech Kulevič
   Disertacija: Traktoriaus ekspluatacijos įtaka aplinkos užteršimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.10.27
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Liublino žemės ūkio akademija

 • daktaras Česlovas Kulevičius
   Disertacija: Šviesa indukuota difrakcija stipriai sužadintame silicyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Salvijus Kulevičius
   Disertacija: Lietuvos paveldosaugos idėjiniai modeliai ir jų raiška praktikoje sovietmečiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Liudas Albinas Kuliavas
   Disertacija: Lazerio poveikio dangų savybėms tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Leonija Vanda Kulienė
   Disertacija: Svarbesnieji kukurūzų-lubinų mišinių auginimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.12.26
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Vitalija Ona Kulienė
   Disertacija: Jonų transportas ir energetinė sąveika mitochondrijų membranoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.11.09
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Andrius Kuliešis
   Disertacija: Lietuvos valstybinių miškų medienos tūrio įvertinimo atrankiniais metodais patirtis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.04.25
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Andrius Kuliešis
   Disertacija: Medynų našumo kontrolės sistemos teorinis ir eksperimentinis pagrindimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.06.20
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Ukrainos žemės ūkio akademija

 • daktaras Gediminas Kuliešis
   Disertacija: Lietuvos žemės ūkio materialinės-techninės bazės formavimo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.10.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Andrius Kuliešius
   Disertacija: Miško sklypų homogeniškumas ir jų ribų formavimosi dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.30
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Feliksas Kuliešius
   Disertacija: Dielektrinės relaksacijos tyrimai polipokssipropilkarbazole
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.12.22
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Kuliešius
   Disertacija: Arilacto arba arilacetohidroksamo rūgščių ir beta-aminoketonų tipo 1,2-dimetoksibenzolo karbonilinių darinių sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.04
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Kuliešius
   Disertacija: Lietuvos kilsnių gruntų poveikio pamatams įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.26
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Leonardas Kulikauskas
   Disertacija: Įvairiais metodais atstatytų nejudomų sujungimų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.12.09
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Liudas Algimantas Kulikauskas
   Disertacija: Dirvos naudojimo sistemų Lietuvos TSR soduose efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.18
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Leningrado žemės ūkio in-tas

 • daktaras Pranas Kulikauskas
   Disertacija: Kurmaičių archeologiniai paminklai ir jų tyrinėjimų duomenys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1949.06.02
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Meilutė Marija Kulikauskienė
   Disertacija: Padidintos baltymų ir sausųjų medžiagų koncentracijos homogenizuoto pieno sutraukų savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.03.25
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Leningrado šaldymo pramonės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Regina Kulikauskienė
   Disertacija: Lietuvių materialinė kultūra 9-12 a.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1951.01.05
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Regina Kulikauskienė
   Disertacija: Lietuviai 9-12a.
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1968.04.25
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vida Marijona Kulikauskienė
   Disertacija: Lietuvos valstiečių vyrų dradiciniai drabužiai 19-20 amžiais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.25
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Irina Kulikova
   Disertacija: 1780-1790 -ųjų metų rusų komedija (žanrs
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos V.Lenino valstybinis pedagoginis universitetas

 • daktaras Vytautas Kuliukas
   Disertacija: Tromboelastografijos ir kai kurių kitų kraujo krešumo rodiklių koreliacija ir reikšmė galvos smegenų kraujotakos sutrikimų diagnostikai ir gydymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.10.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Jurgis Kulpys
   Disertacija: Intensyvus Lietuvos juodmargių veislės buliukų penėjimas mėsai su minimaliu koncentruotųjų pašarų kiekiu racione
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.24
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Baltarusijos gyvulininkystės mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Žydrūnas Kulpys
   Disertacija: Krikščioniškoji kūno teologija: vedybinė kūno prasmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.01.22
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Adelė Kulvičienė
   Disertacija: Kai kurie vaizdaus mąstymo ypatumai (remiantis botanikos medžiagos lyginimu 3-4 klasėse)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.26
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vaclovas Kulvičius
   Disertacija: Lietuvių bolševikų revoliucinė veikla Petrograde 1916-1918 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.05.11
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Leningrado A.Gerceno valstybinis pedagoginis in-tas

 • daktaras Regina Kulvietienė
   Disertacija: Aerodinaminių magnetinių galvučių pakabos mechanizmų dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.10.29
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Genadijus Kulvietis
   Disertacija: Vibrovariklių su bėgančia banga dinamikos tyrimas ESM pagalba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.05.23
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Genadijus Kulvietis
   Disertacija: Precizinių mikrorobotų su vibrovarikliais dinaminė analizė ir sintezė
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.05.19
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Violeta Raimonda Kulvinskienė
   Disertacija: Brigadinio darbo organizavimo pramonėje socialinis - ekonominis efektyvumas (Lietuvos TSR mėsos kombinatų pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.24
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N.Voznesenskio finansų ekonomikos in-tas

 • habilituotas daktaras Juozas Kulys
   Disertacija: Fotocheminių elektrofilinio ir nukleofilinio pavadavimo reakcijų mechanizmų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.11
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos valstybinis M.Lomonosovo universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Kulys
   Disertacija: Biokatalizė organinių junginių elektrocheminėse sistemose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1982.10.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos cheminės fizikos institutas

 • daktaras Lionginas Kulys
   Disertacija: Fotoelektrinių poslinkių keitiklių metodų ir priemonių skiriamosios galios padidinimo sukūrimas elektroninių interpoliatorių pagalba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.19
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Zenonas Kulys
   Disertacija: Inžinerinės žvalgybos efektyvumo kėlimo kryptys armijos puolamojoje operacijoje Vakarų karo veiksmų teatre
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.08
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: V. Kuibyševo inžinerinė karo akademija

 • daktaras Agnė Kulytė
   Disertacija: Nauji retino rūgšties sukeltos HL-60 granulocitinės diferencijacijos aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.04.11
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Linkopingo universitetas

 • daktaras Aušra Kumetaitienė
   Disertacija: Skaitmeninio reljefo modeliavimo daugiaparametrinis vertinimas, atsižvelgiant į paviršiaus geomorfologines savybes
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.27
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Zenonas Kumetaitis
   Disertacija: Technologinių konstrukcijų padėties geodezinė kontrolė hidrostatiniais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.15
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Maskvos geodezijos, aeronuotraukų ir kartografijos inžinierių institutas

 • daktaras Janina Kumpienė
   Disertacija: Respublikinio pavaldumo pramonės planavimo klausimai APSS sąlygomis (Lietuvos TSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.04.23
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos ir SSRS valstybinio mokslo ir technikos komiteto sąjunginis sisteminių tyrimų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Eglė Kumpikaitė
   Disertacija: Audinio struktūros ir ataudo primušimo proceso parametrų ryšio analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.29
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vilmantė Kumpikaitė
   Disertacija: Personalo ugdymo sistemos vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.03
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Antanas Kumpikas
   Disertacija: Mašinų ant tampriai pakabintų pamatų sinchronizacijos klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kazimieras Kumpikas
   Disertacija: Dviejų koordinačių optinės mechaninės skleidimo sistemos sukūrimas ir dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Pranas Kumpikas
   Disertacija: Kietos odos nusidėvėjimo proceso tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.03.15
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rimantas Kumpis
   Disertacija: Hidrodinamikos ir šilumos-masės mainų procesų tyrimas garinant skystas radioaktyvias medžiagas statistiškai stabilių putų būvyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.01.15
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Obninsko atominės energetikos institutas

 • daktaras Vigantas Kumšlytis
   Disertacija: Terminio apdorojimo poveikis chromo-molibdemo plienų suvirintųjų jungčių mechaninėms savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.21
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Ramūnas Kuncaitis
   Disertacija: Suaugusiųjų mokymo(si) prieinamumas Europos Sąjungos švietimo politikos kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.03.13
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Rimantas Kuncė
   Disertacija: Rodžio elektronusodinimas sulfatiniuose ir sulfamatiniuose elektrolituose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.01
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Albinas Kuncevičius
   Disertacija: Vilniaus žemutinės pilies kokliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.05.18
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Kunčina
   Disertacija: Vilnius - Rytų Lietuvos ekonominį rajoną organizuojantis centras
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.02.24
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algirdas Kunčinas
   Disertacija: Pažinimas kaip funkcinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.02
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kristina Kundelienė
   Disertacija: Verslo procesų apskaitos kokybės savybių vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Algis Jurgis Kundrotas
   Disertacija: Pernešimo reiškinių tyrimas siauratarpiame puslaidininkyje PtSb
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gintautas Kundrotas
   Disertacija: Skiriamosios rusų kalbos intonacijos galimybės lyginant su lietuvių kalba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.11
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Petras Kundrotas
   Disertacija: Dalelių susitvarkymo bei pernešimo procesų modeliavimas kai kuriose kvazidvimatėse sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Rusijos MA cheminės fizikos institutas

 • daktaras Vidas Kundrotas
   Disertacija: Kontrolinė - revizinė diagnostika prekyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.11.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado F.Engelso tarybinės prekybos in-tas

 • daktaras Virginijus Kundrotas
   Disertacija: Universitetinių biznio administravimo studijų organizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.01.21
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas ir Lietuvos kūno kultūros institutas

 • daktaras Birutė Kunevičienė
   Disertacija: Kai kurie kalkinimo ekonominio efektyvumo klausimai Lietuvos TSR (Lietuvos vakarų zonos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Elvyra Janina Kunevičienė
   Disertacija: Medvilnės produkcijos savikainos kalkuliavimo tobulinimas (Lietuvos TSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.04.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N. Voznesenskio finansų ir ekonomikos institutas

 • daktaras Nikolajus Kunickis
   Disertacija: Ekranuotų lempų autoanodinė moduliacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.02.29
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Leningrado M. Kalinino politechnikos institutas

 • daktaras Jadvyga Kunigėlienė
   Disertacija: Nepertraukiama reumato recidyvų profilaktika bicilinu-5 vaikų poliklinikos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alvydas Kunigėlis
   Disertacija: Netiesinių milimetrinio bangų ilgių diapazono ciklotroninių ir magnetoplazminių sužadinimų SVVA metodu tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.10.16
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Arnoldas Jonas Kunigėlis
   Disertacija: Vertikalaus disparatiškumo įtaka gylio suvokimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.03.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Gediminas Jazepas Kunigėlis
   Disertacija: Daugkartinė įrdies stambiųjų kraujagyslių punkcija eksperimentuojant chroniškai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.11.12
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Kazimieras Algirdas Kunigėlis
   Disertacija: Nano ir subnanosekundinių elektrinių procesų laiko mastelio pakeitimo, matavimų technikoje, metodų analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.03.18
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Kunigėlis
   Disertacija: Akustoelektrinių reiškinių tyrimas SbSJ kristaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Palmira Kunigėnienė
   Disertacija: Metodų ir prietaisų kilimų pradiniam susidėvėjimui tirti sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.04
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Laima Juzė Kunskaitė
   Disertacija: Alifatinių aminų prisijungimo prie akrilonitrilo ir jo darinių reakcijos kinetikos tyrimas fiziko-cheminiais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Albinas Rimvydas Kunskas
   Disertacija: Augalijos ilgalaikės sukcesijos Lietuvos organogeninių klodų stratigrafijos pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.30
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Raimondas Kuodis
   Disertacija: Socialinės apskaitos matricų ir bendrosios pusiausvyros modelių panaudojimas ekonominiuose tyrimuose ( Ignalinos atominės elektrinės uždarymo pasekmių modeliavimo pavyzdžiu )
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.31
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Zenonas Kuodis
   Disertacija: Acetileninių eterių ir acetalių sintezė ir cheminės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.04
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Arvydas Kuodys
   Disertacija: Pagrindiniai žemės ūkio gamybos operatyvaus valdymo tobulinimo keliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Rusijos žemės ūkio darbų ir valdymo mokslo tyrimų unstitutas

 • daktaras Modestas Kuodys
   Disertacija: Karo padėties režimas Lietuvos respublikoje 1919-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.20
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Marytė Kuodytė
   Disertacija: Kai kurių priemaišų įtaka mangano elektrocheminiam nusodinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.12.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Edmundas Kuokštis
   Disertacija: Kolektyvinės eksitonų savybės ZnSe, ZnTe ir ZnS monokristaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.06.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Edmundas Kuokštis
   Disertacija: Kolektyvinių efektų dinamika stipriai sužadintuose puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.05.07
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Darius Kuolys
   Disertacija: Asmuo, tauta, tėvynė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinėje literatūroje (renesansas ir barokas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vladas Kuosa
   Disertacija: Schemų, poschemių probleminių programų koncepcijos realizacija SUBD tinklui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.09.22
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas ;

 • daktaras Virginija Kuosaitė
   Disertacija: Mapping of allelic imbalance in @-particle-radiation-induced murine osteosarcoma
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.03
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Miuncheno Liudvigo Maksimilliano universitetas

 • habilituotas daktaras Limas Kupčinskas
   Disertacija: Ramybės elektrokardiagramos bei Holterio monitoravimo pakitimų sąryšis su išemine širdies liga prospektyvinio epidemiologinio tyrimo duomenimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.09.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Limas Kupčinskas
   Disertacija: Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligų ryšys su Helicobacter pylori infekcija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.09.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Vincas Kupčinskas
   Disertacija: Lauko sėjomainos intensyvinimo faktoriai LTSR velėninėse jaurinėse priesmėlio dirvose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.19
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Eugenija Kupčinskienė
   Disertacija: Augimo reguliatorių poveikis aukštesniųjų augalų DNK metilinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.03.11
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Eugenija Kupčinskienė
   Disertacija: Paprastosios pušies ir kitų augalų latentiniai pakitimai oro taršos aplinkoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2003.06.19
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos miškų institutas

 • daktaras Raimundas Kupčiūnas
   Disertacija: Vibrovariklių su bimorfiniais pjezokeraminiais vibratoriais sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.09.12
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Gytis Kazimieras Kupetis
   Disertacija: Kai kurių acetileninių -ciklohekseninės eilės junginių sintezė ir jų savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.09.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozas Vytautas Kupliauskas
   Disertacija: Pažangių statybos organizavimo metodų taikymas ir jo ekonomiškumo didinimas Lietuvos Respublikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos S.Ordžonikidzės inžinerinis ekonomikos in-tas

 • daktaras Alicija Kupliauskienė
   Disertacija: Apie atomų ir jonų sužadintų būsenų teorinį tyrimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.04.01
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos valstybinis u-tas

 • daktaras Vidmantas Kuprevičius
   Disertacija: Rankraštinis XIX a. rytų aukštaičių lietuvių - lenkų kalbų žodynas (RtŽ)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Bronislava Kuprienė
   Disertacija: Apie Lietuvos kūno kultūros ir sporto istoriją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.11.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Valstybinis centrinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Ramunė Kuprienė
   Disertacija: Geltonsėklių vasarinių rapsų (Brassica napus L.) kūrimas biotechnologiniais ir tradiciniais selekcijos metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.15
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Gintaras Kuprionis
   Disertacija: Prieskydinių liaukų adenomų diagnostikos radiologiniais tyrimo metodais optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Zenonas Kuprionis
   Disertacija: Lazeriais sužadintų atomų kolektyvinio spinduliavimo (superspinduliavimo) savybių ir jo įtakos spontaninei emisijai bei smūginės jonizacijos išeigai tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas

 • daktaras Algirdas Kuprys
   Disertacija: Radijaciniai-konvektyviniai šilumos mainai apvaliame kanale tekant turbulentiniam spinduliuojančiam srautui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.12.16
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Povilas Kuprys
   Disertacija: Danijos aukštesnioji liaudies mokykla - asmenybės demokratiškumo ugdymo fenomenas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.04.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vidmantas Egidijus Kurapka
   Disertacija: Trasologinės apsaugos įtaisų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.19
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Sąjunginis teismo ekspertizių mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Skaidra Kurapkienė
   Disertacija: Elektroninių technologijų tyrimai akių ligų diagnostikai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.05
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Kuras
   Disertacija: Sumariniai ekstraląsteliniai monosinapsiniai potencialai, sukeliami varlės retino-tektalinio aksono nervinio impulso
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.01.17
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Antanas Kuras
   Disertacija: Varlės retino-tektalinio sinapsinio perdavimo vieno aksono sinapsių lygyje fiziologija ir farmakologija (EKG kvanto metodas)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.09.13
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Olga Kurasova
   Disertacija: Daugiamačių duomenų vizuali analizė taikant savireguliuojančius neuroninius tunklus (SOM)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.16
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Almeda Kurienė
   Disertacija: Papildomas chemijos mokymas bendrojo lavinimo mokykloje kaip pedagoginis reiškinys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.07
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Laimutė Kurienė
   Disertacija: RBMK-1500 reaktoriaus garo reaktyvumo analizė ir aktyviosios zonos termohidraulinių-neutroninių procesų tyrimas šilumnešio praradimo metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.19
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Laurynas Kurila
   Disertacija: Socialinė organizacija Rytų Lietuvoje III-XII a. (laidojimo paminklų duomenimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.06
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Romualdas Kurila
   Disertacija: Precizinių mechanizmų pozicionavimas, panaudojant aukšto dažnio virpesių keitiklius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.26
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Romualdas Kurila
   Disertacija: Banginių vibracinių variklių sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.11.24
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: SSRS mokslų akademijos akademiko A. Blaganravovo mašinotyros mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Genadij Kurilčik
   Disertacija: Karštoji elektronų ir skylių plazma ekstremaliai sužadintuose tiesiatarpiniuose puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.02.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Natalija Kurilčik
   Disertacija: Puslaidininkinių šviestukų taikymas cheminių ir biologinių medžiagų fluorescenciniam atpažinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.05
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Genė Kurilienė
   Disertacija: Pagrindinių fotometrinių sistemų parametrų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.12.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Estijos MA astrofizikos ir atmosferos fizikos moks. tyr. i-tas

 • daktaras Jevgenij Kurilov
   Disertacija: Švietimo išteklių ir paslaugų skaitmeninės bibliotekos sudedamųjų dalių sąveikumo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.04.22
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Egidijus Kūris
   Disertacija: Teisėdaros proceso demokratizavimas kaip tarybinės liaudies socialistinės savivaldos tobulinimo veiksnys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.11.25
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Pranas Kūris
   Disertacija: Laisvojo miesto statusas tarptautinėje teisėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.03.15
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo universitetas

 • habilituotas daktaras Pranas Kūris
   Disertacija: Atsakomybės sąvoka ir pagrindai šiuolaikinėje tarptautinėje teisėje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1973.10.26
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo universitetas

 • daktaras Rimantas Antanas Kurklietis
   Disertacija: Mažagabaritinių precizinių juostos pratraukimo mechanizmų konstruktyvinių ir dinaminių parametrų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.04.02
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algimantas Kurlavičius
   Disertacija: Optinės mechaninės skleistinės sinchronizacijos optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.01.17
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jonas Kurlavičius
   Disertacija: Darbo našumo ir apmokėjimo derinimas Lietuvos TSR kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.06.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Sąjunginis žemės ūkio darbo ir valdymo mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Petras Kurlavičius
   Disertacija: Laukų apsauginių želdinių ornitofauna ir jos panaudojimo perspektyvos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.05.22
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Petras Kurlavičius
   Disertacija: Baltijos Pietryčių regiono miško salų paikščiai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1998.03.13
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Ekologijos institutas

 • daktaras Juozas Kurmanavičius
   Disertacija: Vaisiaus kvėpavimo ir motorinio aktyvumo charakteristika normalaus ir patologinio nėštumo metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.12.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Minsko valstybinis medicinos institutas

 • daktaras Rozanna Kurpniece
   Disertacija: Šiuolaikinioreklamos diskurso pragmatiniai ir kognityviniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Sigitas Kuršelis
   Disertacija: Infekcinio lazerio moduliavimas labai aukštų dažnių srityje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.03.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Fizikos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Lolita Kuršvietienė
   Disertacija: Riebalų rūgščių vaidmuo reguliuojant mitochondrijų kvėpavimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.15
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Bogumila Kurtinaitienė
   Disertacija: Gliukozooksidazės stabilizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.12.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Minsko V.Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Jolita Kurtinaitienė
   Disertacija: Marketingo orientacijos lyginamoji analizė mobiliųjų telekomunikacijų rinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.05.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Marija Kurtinaitienė
   Disertacija: Nikelio dangų su dispersinėmis dalelėmis cheminis nusodinimas, struktūra ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.04.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Rūta Kurtinaitienė
   Disertacija: Gimdos kaklelio ryškių intraepitelinių pokyčių rizikos veiksniai ir diagnostikos metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.03
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Andrius Kurtinaitis
   Disertacija: Netiesinių Šredingerio lygčių sistemos kraštinių uždavinių sprendimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.02
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Apolinaras Kurtinaitis
   Disertacija: Magnetinės juostos ir besisukančių mazgų tarpusavio dinamika juostos traukimo mechanizmuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.08.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Kurtinaitis
   Disertacija: Fluoreniliden-9-amino- ir -9-hidrazino darinių, turinčių elektronoakceptorines grupes, sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.01.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Kurtinaitis
   Disertacija: Onkologinių ligų kitimo tendencijos ir onkologinių ligonių išgyvenamumas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2003.07.18
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Genovaitė Kurtinytė
   Disertacija: Vandens elektrolitų apykaita aktyvaus reumato ir infekcinio nespecifinio poliartrito metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.05
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Genovaitė Kurtinytė
   Disertacija: Ligą modifikuojančių priešreumatinių vaistų vartojimas, gydant sergančiuosius sisteminėmis reumatinėmis lygomis
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.09.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas ir Vilniaus universitetas

 • daktaras Ryšard Kurylo
   Disertacija: Integralinio aukšto tikslumo ekstremalaus greičio keitiklių analogas - kodas kūrimo struktūrinių ir scheminių metodų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.09.29
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vladas Kusas
   Disertacija: Ritmogramų , aprašomų autoregresijos modeliu, automatizuota klasifikacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.05
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos V.Gluškovo kibernetikos institutas

 • daktaras Saulius Kušleika
   Disertacija: Hipodinamijos įtaka kataraktos genezei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.02.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Marijona Kušleikaitė
   Disertacija: Kiekybiniai mikroelementų (ZN, CN, Ni, Mn, Mo) pakitimai kraujo serume sergančių reumatu ir kitais vidaus susirgimais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Marijona Kušleikaitė
   Disertacija: Bioelementų - metalų (cinko, vario, mangano, magnio ir kalcio) ryšys su isceminės širdies ligos išsivystymu, eiga ir komplikacijomis (eksperimentiniai ir klinikiniai duomenys)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.05.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Laima Kusminskas
   Disertacija: Depresija ir jos ryšys su skydliaukės funkcija nėštumo metu.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Albinas Kusta
   Disertacija: Drenuotų priemolio dirvožemių apkrovimo nutekamaisiais vandenimis normų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.10.25
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Albinas Kusta
   Disertacija: Daržovių ir daugiamečių žolių drėkinimo režimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.02.15
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Volgogrado žemės ūkio institutas

 • daktaras Aurelija Kustienė
   Disertacija: Aukštosios mokyklos infrastruktūros vidaus audito prioritetų nustatymo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Renė Kustienė
   Disertacija: Daugiamečių žolių drėkinimo režimo tyrimai Lietuvos drenuotuose priemolio dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.04.24
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Ginutis Pranas Kutas
   Disertacija: Labai koncentruotų nuotekų valymo ir utilizavimo metaninio rauginimo metodu proceso tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.09.28
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Remigijus Kutas
   Disertacija: Šarnyrinių-strypinių sistemų optimizavimas, įvertinant globalinį stabilumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.12
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Jelena Kutkauskienė
   Disertacija: Žalos pacientams kompensavimo ypatumai sveikatos teisėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.03.05
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Stanislovas Kutkevičius
   Disertacija: Serbentų agrotechnikos tyrimai kompleksinės mechanizacijos sąlygomis LTSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.08.30
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Nejuodžemio zonos sodininkystės institutas

 • daktaras Lidija Kutkienė
   Disertacija: Euristinio ieškojimo raidos etapai sprendžiant konvergentinio tipo uždavinius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.12.29
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Liuda Kutkienė
   Disertacija: Triušis kaip modelis žolėdžių gyvūnų taksoplazmozei tirti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.02
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Baltarusijos S. Vyšeleskio eksperimentinės veterinarijos MTI

 • daktaras Ernestas Kutorga
   Disertacija: Vakarų ir pietvakarių Lietuvos diskomicetai (rūšinė sudėtis; paplitimas ir struktūra)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.17
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Ginutis Jokūbas Kutra
   Disertacija: Vandensruvinės dirvožemio erozijos procesai Lietuvos vidurio lygumos drenuotuose mineraliniuose dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.03.19
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Jonas Kutra
   Disertacija: Galvijų embrionų transplantacijos metodo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.04.23
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sąjunginis gyvulininkystės mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Saulius Kutra
   Disertacija: Biraus grunto deformavimo verstuvu tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.12.30
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos melioracijos institutas, Lietuvos žemės ūkio akademija ir Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos institutas

 • daktaras Vladislavas Kutut
   Disertacija: Senamiesčių regeneravimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.05.24
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Sigutė Kuusienė
   Disertacija: Tikrojo eraičino regenerantų gavimas samatinių audinių bei generatyvinių ląstelių kultūroje ir jų genetinis-selekcinis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.23
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rita Kuvykaitė
   Disertacija: Metmeninės trikotažinės medžiagos struktūros įtaka pagrindiniams gamybos techniniams-ekonominiams rodikliams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.05.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos A. Kosygino tekstilės institutas

 • daktaras Natalija Kužanova
   Disertacija: Individualaus studentų pažinimo veiklos stiliaus vystymas valdomo projektavimo procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.04.08
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rišardas Jonas Kuzma
   Disertacija: Vandens graužikų termoreguliacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.05.13
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA I.Pavlovo fiziologijos institutas

 • daktaras Inga Kuzmaitė
   Disertacija: Natūralaus priedo Chlorella vulgaris įtaka skirtingomis sąlygomis laikomų naujagimių veršelių augimui ir sveikatingumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.04
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Reda Kuzmaitė
   Disertacija: Kai kurie vaikų ūminio nespecifinio mezadenito nozologinės diferenciacijos klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.11.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Julijana Kuzmarskytė
   Disertacija: Nuo pirolochinolinchinono priklausomos gliukozės dehidrogenezės imobilizacijos matricų paieška ir tyrimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.04.13
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Daiva Kristina Kuzmickaitė
   Disertacija: Naujieji Lietuviai Čikagoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.12
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas

 • daktaras Alfonsas Venancijus Kuzmickas
   Disertacija: Bešarnyrinių strypinių sistemų skaičiavimo ir optimizavimo algoritmai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.09.24
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Bronislavas Juozas Kuzmickas
   Disertacija: Neotomistinės sąmonės ir proto koncepcijos kritika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.04.19
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: TSRS MA Filosofijos institutas

 • habilituotas daktaras Bronislavas Juozas Kuzmickas
   Disertacija: Filosofinės katalikiškojo modernizmo koncepcijos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1985.07.12
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Bronius Kuzmickas
   Disertacija: Vietinių kalkinių trąšų mechanizuoto paskleidimo tyrimas Lietuvos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.03.22
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Darius Kuzmickas
   Disertacija: Investicinių fondų Lietuvoje sąlygos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.31
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Domentijanas Kuzmickas
   Disertacija: Ritmingos gamybos organizavimas Lietuvos TSR elektrotechnikos ir prietaisų pramonės įmonėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.10.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Mykolas Algirdas Kuzmickas
   Disertacija: Rastrinių limbų apskritiminės sveikos įtakos fotoelektrinių matavimo keitiklių tikslumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.13
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Irena Kuzmickienė
   Disertacija: Lietuvos tekstilės pramonės darbuotojų onkologinių ligų rizika 1978-2002 metais.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.05
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aldona Laimutė Kuzmickytė
   Disertacija: Kai kurių vienakart jonizuotų geležies grupės atomų teorinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.09.22
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Genovaitė Kuzmienė
   Disertacija: Lietuvos sąlygomis išaugintų svogūnų biocheminė charakteristika ir išsilaikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.06.18
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Loreta Kuzmienė
   Disertacija: Lęšiuko drumsčių rizikos veiksniai ir branduolinės kataraktos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.04.04
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Linas Kuzminas
   Disertacija: Nanosluoksnio vario katalizatoriai formaldehido gamybos iš metanolio procesuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.29
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytautas Kuzminskis
   Disertacija: Daugiafaktorinės pirminės išeminės širdies ligos profilaktikos pravedimo atviroje populiacijoje galimybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.05.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Aleksandras Kuznecovas
   Disertacija: Simbolio analizė mąstymo struktūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.20
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Leningrado valstybinis universitetas

 • daktaras Viačeslavas Kuznecovas
   Disertacija: Pabaltijo respublikų politinių jėgų kova valstybingumo atkūrimo laikotarpiu (1988-1991 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.23
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Rusijos valdymo akademija

 • daktaras Jolanta Kuznecovienė
   Disertacija: Rytų Europos šalių integracinių procesų prieštaravimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.11.15
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Leningrado valstybinis universitetas

 • daktaras Bronislovas Kužulis
   Disertacija: Gamybos tobulinimas gyvulininkystėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vaida Kvainauskaitė
   Disertacija: Konkurencinės rinkos paklausos prognozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Loreta Kvaraciejienė
   Disertacija: Sergamumas ūminiu miokardo infarktu, mirtingumas ir jų apskaita Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.03.31
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Aleksandras Kvaraciejus
   Disertacija: Visuomenės vystymosi ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.09.05
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algis Kvaraciejus
   Disertacija: Nusausintų žemių renatūralizacijos procesų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.04.11
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos vandens ūkio institutas

 • daktaras Mindaugas Kvasauskas
   Disertacija: Mažų gabaritų bioreaktoriaus tyrimai ir kūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.29
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Robertas Kvaščevičius
   Disertacija: Hidrocefalijos diagnostika transintrakranijinės ultrasonografijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.08
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Regina Kvašytė
   Disertacija: Dabartiniai dalykiniai tekstai lingvistiniu požiūriu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.12.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Latvijos universitetas

 • daktaras Nida Kvedaraitė
   Disertacija: Šiuolaikinės mokyklos kaip besimokančios organizacijos bruožų raiška personalo savivaldaus mokymosi sklaidos procesuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Violeta Birutė Kvedaraitė
   Disertacija: Pelno paskirstymo sistema ir jos tobulinimai pramonėje (Lietuvos TSR vilnos pramonės pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Audronis Kazimieras Kvedaras
   Disertacija: Centriškai gniuždomo centrifuguoto betono mechaninėms savybėms ilgalaikio apkrovimo, polimerinių priedų ir spiralinio armavimo įtakos tyrinėjimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.10.25
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Audronis Kazimieras Kvedaras
   Disertacija: Betonšerdžių vamzdinių plieno konstrukcijų teorija ir praktika
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.01.13
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Rokas Kvedaras
   Disertacija: Automatizuotų skaitmeninių sistemų mažiems pokyčiams įvertinti tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.22
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Valdas Kvedaras
   Disertacija: Paviršinių sustiprinimo būdų technologinių parametrų sukūrimas konstrukcinių plienų ciklinio stiprumo padidinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.24
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Baltarusijos politechnikos institutas

 • daktaras Virmantas Kvedaras
   Disertacija: Integracijos į Europos Sąjungą pasekmių Lietuvos ūkiui makroekonometrinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.04.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vygaudas Kvedaras
   Disertacija: Stroboskopiniai laiko intervalų matuokliai su faziniu-dažniniu žingsnio formavimo metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.03.07
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ieva Kvedaravičienė
   Disertacija: Būsto įsigijimo finansavimo mechanizmas ir jo rezultatyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.30
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Jonas Edmundas Kvedaravičius
   Disertacija: Naujos pramoninės produkcijos kūrimo įvertinimo ir skatinimo ekonominės problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.05.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Latvijos MA ekonomikos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Edmundas Kvedaravičius
   Disertacija: Organizacijų vystymosi teorinių pagrindų plėtra
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.09.25
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Olgertas Kvedaravičius
   Disertacija: Judėjimo-atramos aparato traumų gydymas modifikuotu išorės fiksacijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.06.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Violeta Kvedarienė
   Disertacija: Bazofilų cd63 žymens ekspresijos tyrimo reikšmė medikamentinės alergijos diagnostikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.08
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algirdas Kazimieras Kvederavičius
   Disertacija: Rašmenų simbolių analitinių modelių sudarymas ir jų panaudojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.10.05
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Nerija Kvederytė
   Disertacija: Vienbučių gyvenamųjų namų efektyvumas derinant jų gyvavimo proceso dalyvių interesus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.28
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vaclovas Kveselis
   Disertacija: Išilgai aptekamų cilindrinių kūnų radiaciniai-konvektyviniai šilumos mainai apvalaus skerspjūvio kanaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.25
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Giedrė Kvieskienė
   Disertacija: Psichologiniai - pedagoginiai ateistinio darboypatumai šiuolaikiniame klube
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.01.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado N. Krupskajos valstybinis kultūros institutas

 • daktaras Raimonda Kvietkauskaitė
   Disertacija: Kai kurių diagnostinę reikšmę turinčių žmogaus imunodeficito ir hepatito B virusų baltymų antigeninės struktūros imunocheminiai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.12.23
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Mindaugas Kvietkauskas
   Disertacija: Ankstyvasis Vilniaus literatūrinis modernizmas (1904-1915)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.01.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rymantas Kvietkauskas
   Disertacija: Lenkiamų iš anksto įtemptų gelžbetoninių elementų su užpildytais išankstiniais plyšiais atsparumas vienkartinių ir ciklinių apkrovų poveikiui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.25
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Valdemaras Kvietkauskas
   Disertacija: Keturspalvė morfografija - naujas reljefinio morfografinio kartografavimo metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.02.13
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Kvietkus
   Disertacija: Gyvsidabrio koncentracijų atmosferoje tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSRS MA atmosferos fizikos i-tas

 • daktaras Nijolė Kvietkutė
   Disertacija: Genotipo įtaka kiaulių mėsingumui ir mėsos kokybei technologinio apdorojimo metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.16
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Liucija Nijolė Kviklienė
   Disertacija: Daržo žirnių veislės, sėjos laikas ir herbicidai, auginant juos Lietuvos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.28
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Leningrado žemės ėkio in-tas

 • daktaras Nomeda Kviklienė
   Disertacija: Papildomas bulvių tręšimas pro lapus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.05.14
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas ir Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Renata Kviklienė
   Disertacija: Aerobikos ir krepšinio panaudojimas mergaičių fiziniam ugdymui per kūno kultūros pamokas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • habilituotas daktaras Audronis Jonas Kviklys
   Disertacija: Struktūrinių faktorių ir stabilizacijos įtakos į poliamidų termooksidaciją tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.02.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Audronis Jonas Kviklys
   Disertacija: Polimerų ir polimerinių kompozicijų struktūros modifikavimas, savybės ir jų prognozavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.08.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Darius Kviklys
   Disertacija: Svarainio kiekybiniai požymiai ir jų paveldėjimo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.04.02
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas ir Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Linas Kvizikevičius
   Disertacija: Žemaitijos Kunigaikštystės Panemunės miestų ir miestelių raida
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.11
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Darius Kybartas
   Disertacija: Pjezoelementų surištųjų virpesių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.08.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rimantas Kybartas
   Disertacija: Daugelio klasių atpažinimas naudojant klasifikatorius poroms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.20
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Nora Kybartienė
   Disertacija: Pushidračio fosfogipso, kaip gipsinių rišamųjų medžiagų žaliavos, kokybei įtakos turintys veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.17
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Laima Kyburienė
   Disertacija: Socialiai integralios mokymo(si) aplinkos klasėje modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Aušra Kynienė
   Disertacija: Dydžių, susijusių su atomo pagrindine būsena, simetrija ketvirčio sluoksnio atžvilgiu.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.02.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

 • daktaras Stasys Kytra
   Disertacija: Videomagnetofono su diagonaliu rašymo metodu juostos traukimo mechanizmo dinamikos klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.27
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“