FIZINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

K

 • habilituotas daktaras Meilutė Kabailienė
   Disertacija: Pietrytinės Baltijos pakrantės svarbiausi strategijos bei paleogeografijos bruožai ir jų palyginimas su kaimyniniais rajonais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.03.29
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Meilutė Kabailienė
   Disertacija: Žiedadulkių spektrų susidarymas ir jų interpretavimo metodai, pritaikant Lietuvos holoceno stratigrafijai ir miškų istorijai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1973.09.18
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Audrius Kabašinskas
   Disertacija: Finansinių rinkų statistinė analizė ir statistinio modeliavimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.10
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: VDU

 • daktaras Vidimantas Kabelka
   Disertacija: Supertrumpų šviesos impulsų parametrinis stiprinimas ir generacija KDP ir -HJO kristaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Audrius Kačėnas
   Disertacija: Rymano dzeta funkcijos vidurkiai kritinėje juostoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.10.28
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gražina Bronislava Kačerauskienė
   Disertacija: Poliarimetrinio metodo tyrimas ir jo pritaikymas angliavandenių kiekiui nustatyti piene bei pieno produktuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.10.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Roma Kačinskaitė
   Disertacija: Diskrečios ribinės teoremos Matsumoto dzeta funkcijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.14
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Saulius Kačiulis
   Disertacija: Karšti elektronai GaAs ir InP sukryžmintuose elektroniniame ir magnetiniame laukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.03.16
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Kadūnas
   Disertacija: Užterštos atmosferos įtaka Lietuvos gruntinio vandens cheminei sudėčiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.18
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geologijos institutas

 • daktaras Valentinas Kadūnas
   Disertacija: Pietų Pabaltijo viršutinio permo karbonatinių uolienų litologinė-geocheminė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.12.12
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Elena Stefanija Kadūnienė
   Disertacija: Silūro uolienų organinės medžiagos geochemija ryšium su pietų Pabaltijo naftingumu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.05
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Sąjunginis naftos geologinės žvalgybos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Arūnas Kadys
   Disertacija: Krūvininkų generacijos ir pernašos sąlygoti optiniai netiesiškumai didžiavaržiuose puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Petras Kadziauskas
   Disertacija: Kai kurių 2-oksabiciklo-[2.2.1]-heptano azotą turinčių darinių stereochemija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.12.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Vilhelmina Kadziauskienė
   Disertacija: Kai kurių organinių ir neorganinių priedų įtaka dangos ir pagrindo įvandenilinimui nikeliavimo metu sulfatiniuose tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Genovaitė Kadžienė
   Disertacija: Kai kurių geležies grupės metalų su titanu lydinių elektrolitinis išskyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.11.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Zita Kaikarienė
   Disertacija: Feroceno darinių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.01.09
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Petras Kaikaris
   Disertacija: Alkanų su vienu ir dviem ketvirtiniais anglies atomais sintezės metodų tyrinėjimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.01.09
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Milda Kairytė
   Disertacija: Nuosėdų šaltiniai ir nešmenų pernešimo keliai Lietuvos priekrantės zonoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.27
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Geteborgo universitetas

 • daktaras Arminas Kajokas
   Disertacija: Faziniai virsmai ir netvarka kvazimienmačiuose Sb ir Bi junginių bei DBP-DBPI kietųjų tirpalų kristaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gintaras Imantas Kakaras
   Disertacija: Dvinarių žvaigždžių fotometriniai efektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.09.30
   Mokslo kryptis: 08 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Julijonas Jonas Kaladė
   Disertacija: Vektorinės optimizacijos uždavinių pusiausvyros sprendiniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.06.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stanislava Marijona Kalasauskienė
   Disertacija: N- ir O- heterociklinių junginių kai kurių fizinių-cheminių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.10.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vidmantas Kalendra
   Disertacija: Didelės energijos protonais ir neuronais sukurtų giliųjų centrų tyrimas didžiavaržio Si, SiC ir GaN dariniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.04
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vidas Kalesinskas
   Disertacija: Minkštoji moda Sb Sl tipo segnetoelektrikų mikrobangiuose dielektrinės skvarbos spektruose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.04.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Nijolė Lucija Kalinauskaitė
   Disertacija: Stabilių procesų su nepriklausomais pokyčiais viršutinės ir apatinės funkcijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.05.31
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Putinas Kalinauskas
   Disertacija: Termo- ir fotoelektrocheminiai procesai ant vario elektrodo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Ramutis Kazys Kalinauskas
   Disertacija: Branduolio potencinės energijos savybės unitarinės schemos modelyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.05.05
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Regimantas Liucijus Kalinauskas
   Disertacija: Branduolinių izomerų Sn, Sn, Te, Te, Te, Te, Te vidinės konversijos spektrų tyrimas prizminiu beta-spektrometru UMB-1
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.04.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Leningrado M. Kalinino politechnikos institutas

 • daktaras Žilvinas Kalinauskas
   Disertacija: Lietuvos gamybos ir infliacinių procesų matematinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.05.30
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Aleksandr Kaliničenko
   Disertacija: Zn-Ni dangų struktūros ir korozinės elgsenos tarpusavio ryšys.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.05.10
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Laura Kalinienė
   Disertacija: T4 giminingų bakteriofagų genomų sekų nustatymas ir genų raiškos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.29
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Juozas Kameneckas
   Disertacija: Jonais indukuotų reiškinių ypatumai struktūrų AL-nGaAs ir AuGe-nGaAs ribose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Andrius Kaminskas
   Disertacija: Tieno - ir pirolo[2,3-d]pirimidino darinių sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Kaminskas
   Disertacija: Dolomitinių kalkių kietėjimo procesų tyrimai standžiuose mineralinės vatos gaminiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Donatas Kaminskas
   Disertacija: Lietuvos uenlokio (silūras) uolienų geochemija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.03.01
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geologijos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Kaminskas
   Disertacija: Dinaminių sistemų struktūros ir parametrų optimalaus identifikavimo teorija ir metodai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1983.05.16
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Leningrado elektrotechnikos institutas

 • daktaras Bronė Kaminskienė
   Disertacija: Atstatymo procesų ribinės teoremos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.04.04
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irena Ona Kamuntavičienė
   Disertacija: Tiourėjos, jos darinių ir kai kurių antrinių priedų elgsena sulfatiniame variavimo elektrolite
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.09.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Darius Antanas Kamuntavičius
   Disertacija: Geriausiojo priartinimo vienaties klausimai Ly erdvėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.28
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Gintautas Pranciškus Kamuntavičius
   Disertacija: Kvantinės lauko teorijos metodų taikymas atominių sluoksnių teorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.04.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Gintautas Pranciškus Kamuntavičius
   Disertacija: Lygtys tapatingų fermionų sistemų banginių funkcijų komponentėms
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.06.08
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Jungtinio branduolinio tyrimų i-tas teorinės fizikos laboratorija

 • daktaras Robertas Kananavičius
   Disertacija: Relaksaciniai vyksmai stipriai šviesa sužadintuose molekuliniuose dariniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Stasė Kanapeckaitė
   Disertacija: Elektrodinių procesų kinetika citratiniuose Ni(II) tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.11
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Arvydas Kanapickas
   Disertacija: Paviršiaus mikroreljefo kitimas joninio švitinimo ir kondensacijos metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.09.03
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas ir Fizikos institutas

 • habilituotas daktaras Žilvinas Andrius Kancleris
   Disertacija: Tarpelektroninės sklaidos įtaka krūvininkų kaitimui kovalentiniuose puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.12.06
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Žilvinas Andrius Kancleris
   Disertacija: Kinetinė šiltųjų elektronų puslaidininkiuose teorija įskaitanti tarpelektroninę sklaidą
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.10.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Julijus Kaniauskas
   Disertacija: Sudėtingų spektrų teorijos matematinio aparato plėtojimas ir jo taikymas reliatyvistinių efektų daugiaelektronių atomų tyrimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Julijus Kaniauskas
   Disertacija: Neredukuotiniai tenzoriniai rinkiniai skirtingose erdvėse sudėtingų atomų ir jonų teorijoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.10.22
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo universitetas

 • daktaras Arvydas Kaniava
   Disertacija: Rekombinacinių procesų tyrimas silicio struktūrose šviesa indukuotos sugerties metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vaidotas Kanišauskas
   Disertacija: Atsitiktinių procesų asimptotinis parametrų įvertinimas ir paprastų hipotezių atskyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.26
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Kristina Kantminienė
   Disertacija: N-(3,4-Alkilendioksi- ir 3,4-dialkoksifenil)- B-alaninai ir jų dariniai.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.01.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vidmantas Povilas Kapočius
   Disertacija: Katodo paviršiaus aktyvumo kitimas nusodinant varį iš pirofosfatinių tirpalų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jurgita Kapočiūtė
   Disertacija: Adaptyvaus agento aplinkos ir tikslo modelių indukcija deterministinėje aplinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2011.01.24
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jonas Kapturauskas
   Disertacija: Šviesa indukuoti gradientiniai optiniai reiškiniai silicyje ir A B junginiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Julija Karaliūnaitė
   Disertacija: Reikšmių pasiskirstymo teoremos periodinei dzeta funkcijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.02
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Romas Karaliūnas
   Disertacija: Sluoksniuotų tampriųjų plastiškųjų kompozitų efektyvieji apibrėžiantys sąryšiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.28
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Romualdas Karazija
   Disertacija: Kai kurie energijos operatoriaus matricinių elementų skaičiavimo sudėtingiems atomams klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.04.16
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Romualdas Karazija
   Disertacija: Laisvųjų atomų konfigūracijos su vidinėmis vakansijomis ir Rentgeno bei Ožė spektrų savybės
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.12.16
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

 • daktaras Rasa Karbauskaitė
   Disertacija: Daugiamačių duomenų vizualizavimo metodų, išlaikančių lokalią struktūrą, analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.28
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Kęstutis Karčiauskas
   Disertacija: Kompleksinių algebrinių aibių homotopinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.24
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos Sibiro skyriaus matematikos in-tas

 • habilituotas daktaras Aivaras Kareiva
   Disertacija: Jonoselektyvių elektrodų cinko ir vario nustatymui cianidiniuose tirpaluose kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.02.09
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Sąjunginis neakivaizdinis maisto pramonės institutas

 • habilituotas daktaras Aivaras Kareiva
   Disertacija: Multikomponentės metalų oksidinės sistemos: sintezė zolių-gelių metodu ir charakterizavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1998.04.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Bronislavas Karmaza
   Disertacija: Pleistoceno kontinentinio apledėjimo Skandinaviškos srities rytinio sektoriaus litogenetinių kompleksų atskleidimas aerofotonuotraukose (Lietuvos atraminių plotų pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.05.16
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Geologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Antanas Karoblis
   Disertacija: Nepriklausomų vienodai pasiskirsčiusių atsitiktinių dydžių ir vektorių sumų ribinės teoremos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.19
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Antra Vincė Karosienė
   Disertacija: Tolesnio kvantmechaninės atomo teorijos matematinio aparato tobulinimo ir taikymo klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.10.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Violeta Marija Karpavičienė
   Disertacija: Vario išsiskyrimo iš šarminių etanolamininių elektrolitų dėsningumų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.09.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Karpavičius
   Disertacija: Selektyvaus veikimo kancerolitiniai peptidai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.12.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos elementoorganinių junginių institutas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Karpavičius
   Disertacija: Citotoksinių aminorūgščių ir peptidų sintezė, savybės bei gamyba
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.08.14
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos A.Nesmejanovo elementoorganinių junginių institutas

 • daktaras Renata Karpič
   Disertacija: Konformacijos ir tautomerinės izomerizacijos įtaka organinių molekulių sužadintos būsenos relaksacijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.04.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas, Puslaidininkių fizikos institutas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas ir Vilniaus Gedimino technikos unversitetas

 • daktaras Stanislovas Aloyzas Karpinskas
   Disertacija: Heterosąndūrų su kadmio selenidu elektrinės ir fotoelektrinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.01.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algimantas Karpus
   Disertacija: Stibio sulfido elektrinės ir optinės savybės bei jų ryšys su kristalochemine sandara ir energetinio spektro juostine struktūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.05.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Karpus
   Disertacija: Apie daugiafonės jonizacijos ir krūvininkų kaskadinio pagavimo priemaišiniais centrais puslaidininkiuose teoriją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.11.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSRS MA A.Jofės fizikos technikos i-tas

 • daktaras Rasa Karpuškienė
   Disertacija: Astrofizikai svarbių atomų ir jonų diskretinių būsenų charakteristikų teorinis tyrimas atsižvelgiant į koreliacines pataisas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.06
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Narimantas Vladas Karvelis
   Disertacija: Cinko fosfido termocheminių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.05.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irmantas Kašalynas
   Disertacija: Nuostovaus elektrinio lauko ir erdviškai moduliuoto fotosužadinimo sukurti optiniai netiesiškumai ir fotosrovės nepastovumai GaAs kristaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.04.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vilma Kaškonienė
   Disertacija: Skirtingos botaninės kilmės medaus sudėties ypatumai ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Pijus Kasparaitis
   Disertacija: Lietuvių kalbos kompiuterinė sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.05.29
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Romualdas Kašuba
   Disertacija: Očaniškosios erdvės topologiniai Bulio žiedai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.09.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Greifsvaldo universitetas

 • daktaras Pranas Katauskis
   Disertacija: Viendomenės aplinkos įmagnetinimo uždavinio išsprendžiamumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.09.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Ramūnas Katilius
   Disertacija: Elektrinės ir akustoelektrinės puslaidininkių savybės stipriuose elektriniuose laukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.05.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Leningrado puslaidininkių fizikos i-tas

 • habilituotas daktaras Ramūnas Katilius
   Disertacija: Fliuktuacinių reiškinių puslaidininkiuose tolimomis nuo pusiausvyros sąlygomis teorija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.04.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Leningrado Jofės fizikos technikos i-tas

 • daktaras Valentas Katinas
   Disertacija: Triaso stratigrafija panaudojant paleomagnetinius metodus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.04.15
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geologijos institutas

 • daktaras Vladas Katinas
   Disertacija: Pietų Pabaltijo gintaras ir gintaringos nuogulos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.10
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irena Katinienė
   Disertacija: Kai kurie metrinės hiperplokštuminių elementų erdvės geometrijos klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.13
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Osvaldas Katkevičius
   Disertacija: Mikroskopinio kolektyvinio branduolio modelio plėtotė ir pagrindimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.01.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alfonsas Katkus
   Disertacija: Alavo elektronusodinimo iš rūgščių sulfatinių tirpalų proceso kinetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Algirdas Kaučikas
   Disertacija: Diofantas ir neapibrėžtinė analizė Europos XIII-XVI amžiaus matematikų darbuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.10.20
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos gamtos ir tiksliųjų mokslų istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Bronislovas Kaulakys
   Disertacija: Šuoliai tarp artimų ir išsigimusių lygmenų lėtuose atomų smūgiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.04.01
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Bronislovas Kaulakys
   Disertacija: Rydbergo atomų sklaidos, dinaminės ir kinetinės savybės
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.06.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

 • daktaras Juozapas Kaulakys
   Disertacija: Tirpiklio ir temperatūros įtaka riboflavino elektroninio spektro charakteristikoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.11.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Asta Kaušaitė
   Disertacija: Biologinių kuro elementų ir biologinių jutiklių kūrimo aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gražina Kaušinienė
   Disertacija: Lietuvos svarbiausiųjų durpių rūšių dispersinių frakcijų sudėtis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.05.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Zenonas Kaušpėdas
   Disertacija: Apie kobalto-molibdeno lydinių elektronusodinimą iš rūgščių kompleksinių ir nekompleksinių elektrolitų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.08
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Danutė Kaušpėdienė
   Disertacija: Akrilo (metakrilo) nitrilų kopolimerizacijos su akrilo (metakrilo) rūgštimis, butilmetakrilatų vandens - dimetilformamido terpėje tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.05.04
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kęstutis Kaušyla
   Disertacija: Šalnos Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1955.03.29
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algis Kavaliauskas
   Disertacija: Elektromechaninių sužadintojų su svyruojančiomis sistemomis sąveikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.02.22
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Leningrado valstybinis universitetas

 • daktaras Bronislovas Vaclovas Kavaliauskas
   Disertacija: Saulės radiacijos ištekliai Pietų Pabaltyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.10.26
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Julius Kavaliauskas
   Disertacija: Puslaidininkių A3 B5, A2 B4 C5 ir jų kietų tirpalų elektrinis atspindys ir juostinė struktūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Mindaugas Kavaliauskas
   Disertacija: Daugiamačių Gauso skirstinių mišinio statistinė analizė, taikant duomenų projektavimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.01.19
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Paulius Kavaliauskas
   Disertacija: Kraštovaizdžio rekreacinės analizės svarbiausios problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.29
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Paulius Kavaliauskas
   Disertacija: Metodologiniai kraštotvarkos pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.04.15
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Žydrūnas Kavaliauskas
   Disertacija: Superkondensatorių su anglies elektrodais, suformuotais iš elektrolankinio išlydžio orgono-acetileno plazmos, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.09
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Galina Kavaliauskienė
   Disertacija: Liekamojo nario ribinėse teoremose nepriklausomiems atsitiktiniams dydžiams ir vektoriams tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.09.04
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vladislava Kavaliūnaitė
   Disertacija: Eksperimentinis ultragarso įtakos monokristalų augimui ir tirpimui tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.05.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Filomena Kavoliutė
   Disertacija: Aukštaičių aukštumos agrarinio kraštovaizdžio transformacijos retrospektyvinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.04.30
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

 • daktaras Vaidotas Kazakauskas
   Disertacija: Lietuvos limnoglacialinio molio paplitimas, sudėtis ir sedimentacijos sąlygos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.04
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geologijos institutas

 • daktaras Birutė Kazakevičienė
   Disertacija: Askorbo rūgšties ir jos darinių (bio)elektrokataliziniai virsmai ant aukso paviršiaus, modifikuoto feroceno funkcinę grupę turinčiais monosluoksniais.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.15
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gėlytė Kazakevičienė
   Disertacija: Pereinamųjų procesų bipoliniuose ir lauko tranzistoriuose matematinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.03.10
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Edvardas Kazakevičius
   Disertacija: LiM2(PO4)3, Li3M2(PO403 tipo kietųjų elektrolitų sintezė, struktūra ir Li+ jonų pernašos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.03.16
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Kazakevičius
   Disertacija: Empirinių Bajeso įverčių egzistavimo sąlygos ir konvergavimo greičiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.04
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Margarita Kazakevičiūtė
   Disertacija: Natūraliųjų kvadrikių jungimas kanaliniais paviršiais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.30
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aleksandras Kazbaras
   Disertacija: Kai kurios pasiskirstymo tankio įverčių savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.05.07
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Marytė Kažemėkaitė
   Disertacija: Aromatinės eilės 3,3 dimetiltriazenų sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.03
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Arūnas Kazlauskas
   Disertacija: Daugiamačių atsitiktinių dydžių, susietų į Markovo grandinę, ribinės teoremos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.10.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Donatas Kazlauskas
   Disertacija: Nesočių cikloalifatinių alkoholių acetoacetatų sintezė ir kitimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.05.31
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Karolis Kazlauskas
   Disertacija: Trumpabangėje optoelektronikoje taikomų (Al,In)GaN medžiagų fotoliuminescencijos spektrokopija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.09.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Kazys Kazlauskas
   Disertacija: Diskretinių signalų apdorojimo sistemų kokybės pagerinimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.09.23
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Petras Alfredas Kazlauskas
   Disertacija: Relaksacijų trukmės ir kinetinių koeficientų skaičiavimas Švingerio variaciniu metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Rolandas Kazlauskas
   Disertacija: Fotokolorimetrinių metodų mažiems stibio kiekiams nustatyti tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.02.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Rolandas Kazlauskas
   Disertacija: Jonometrija ir jonų porų chromatografija metalų cianidinių tirpalų analizėje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.08.31
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas ir Biochemijos institutas

 • daktaras Stasius Algirdas Kazlauskas
   Disertacija: Vilniaus sistemos fotometrinis katalogas ir programinė įranga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 08 P
   Institucija: Teorinės fizikos ir astronomijos institutas ir Vilniaus universitetas

 • daktaras Aldona Kazlauskienė
   Disertacija: Tirpiklio ir temperatūros įtaka karotino ir vitamino A elektroniniams spektrams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.05.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Liudmila Kazlauskienė
   Disertacija: Terminis poveikis rodžio katalizatoriaus adsorbcinėms ir katalizinėms savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.10.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Vida Kazlauskienė
   Disertacija: Plonų polikristalinių PbSe sluoksnių fotolaidumo mechanizmo specifika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algimantas Kazragis
   Disertacija: Katalizinis perboratų skilimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.03.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Algimantas Kazragis
   Disertacija: Individualiųjų neorganinių medžiagų pagrindinių parametrų dėsningumai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.12.20
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Vaidotas Kažukauskas
   Disertacija: Didelės varžos galio arsenido monokristalų gilių lygmenų ir vienalytiškumo tyrimas, taikant nenuostoviuosius fotogalvanomagnetinius reiškinius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Vaidotas Kažukauskas
   Disertacija: Krūvininkų perneša didelės varžos GaAs.
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.10.05
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Justas Kažys
   Disertacija: Meteorologinių sąlygų poveikis eismo saugumui Lietuvoje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.15
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vaidas Keblikas
   Disertacija: Novje-Stokso lygčių periodiniai laiko atžvilgiu uždaviniai srityse su cilindriniais išėjimais į begalybę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.02
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vincas Kedavičius
   Disertacija: Kai kurių sulfidinių (As2 S3, Bi2 S3, Sb2 S3 ) elektroninės emisijos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Kazimieras Kepežinskas
   Disertacija: Statistinė chloritų analizė ir jų paragenetiniai tipai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.11.16
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Novosibirsko valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Kazimieras Kepežinskas
   Disertacija: Vidutinės temperatūros metapelitų paragenetinė analizė ir petrochemija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1974.12.10
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos Sibiro skyriaus geologijos ir geofizikos institutas

 • habilituotas daktaras Valentinas Kepežinskas
   Disertacija: Tokrausko sinklinorijaus vulkanitų petrochemija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.01.11
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Novosibirsko valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Valentinas Kepežinskas
   Disertacija: Mongolijos kainozojiški šarminiai bazaltoidai ir jų giluminiai ksenolitai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1978.10.25
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: SSRS MA Sibiro skyriaus geologijos ir geofizikos institutas

 • daktaras Jadvyga Regina Kerienė
   Disertacija: Seleno turinčių mangano dangų elektronusodinimo klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Milda Keršienė
   Disertacija: Melanoidinių susidarymas modelinėse maisto sistemose, jų sąveika su sunkiaisiais metalais ir įtaka lakiųjų junginių išsiskyrimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.20
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Saulius Keršulis
   Disertacija: Tranzistorinių n-GaAs struktūrų tyrimas Monte karlo metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Skirmantas Keršulis
   Disertacija: Magnetinio ir elektrinio lauko efektai polikristaliniuose La1-xSrxMnO3 sluoksniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.03.01
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vladas Vladislovas Keršulis
   Disertacija: Tretinių alkilaromatinių aminų tirpalų radiolizės stabilieji produktai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.10.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos D.Mendelejevo cheminės technologijos institutas

 • daktaras Ramutė Kėsaitė
   Disertacija: Autonominio reguliavimo būsenų miego metu identifikavimas pagal širdies ritmo spektrą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.17
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Giedrė Kesiūnaitė
   Disertacija: Kietafazė disperguojamoji ekstrakcija - ultraefektyvioji skysčių chromatografija organinių junginių nustatymui kietose matricose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.11
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algimantas Kežionis
   Disertacija: Relaksaciniai procesai ir faziniai virsmai Ag ir Na superjonikuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Latvijos mokslų akademijos fizikos institutas

 • daktaras Kęstutis Kibickas
   Disertacija: Pernešimo reiškiniai diodinėse InP ir GaAs struktūrose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.11.04
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Petras Kičas
   Disertacija: Nikelio hidroksido zolių susidarymo greičių ir savybių kitimai, sukelti organinių priedų ir blizgodarių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.02.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Bronius Povilas Kietis
   Disertacija: Akustoelektrinės sąveikos priemaišinis netiesiškumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Linas Kilda
   Disertacija: Vidurinio kambro Deimenos serijos smiltainio kolektorinių savybių kaita Vakarų Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.19
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Geologijos ir Geografijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimgaudas Pranas Kiliulis
   Disertacija: Didžiavaržio galio arsenido kristalų gilieji lygmenys ir metastabilumo ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.05.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Kilkus
   Disertacija: Ežerų poveikio upių hidrologiniam režimui, esant aukštam nuotėkio sureguliavimui natūraliu būdu, tyrimas (Pietryčių Lietuvos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.04.12
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Leningrado hidrometeorologijos institutas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Kilkus
   Disertacija: Lietuvos ežerų hidrologinė charakteristika
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.04.15
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Danutė Ona Kimtienė
   Disertacija: Cheminio nikeliavimo proceso panaudojant borhidridą tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.04.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Evaldas Kimtys
   Disertacija: Plutono izotopinių santykių tyrimo metodikų plėtra ir taikymai radioekologijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Liudvikas Kimtys
   Disertacija: Cikloheksenkarboninės rūgšties molekulių asociacijos tyrimai PMR spektroskopijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.04.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Liudvikas Kimtys
   Disertacija: Asociacijos procesų ir fazinių virsmų vandenilinių ryšių sistemose aukštos skiriamosios gebos BMR spektroskopija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1985.10.08
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos nevandeninių tirpalų chemijos institutas

 • daktaras Martynas Kinka
   Disertacija: Polinių darinių ir feroelektrikų, esančių nanoporose, dinamikos tyrimas dielektrinės spektroskopijos metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dalius Kiponas
   Disertacija: Radionuklidų akumuliacijos ekosistemų sanduose tyrimai branduolinės spektroskopijis metodu.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Oleg Kiprijanovič
   Disertacija: Elektroniniai faziniai virsmai aukštatemperatūrių superlaidininkų ir mangano oksidų sluoksniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Puslaidininkių fizikos institutas, Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Eduardas Kirjackis
   Disertacija: Apie funkcijas, kurių padalytas skirtumas nėra lygus nuliui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.29
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Rostovo valstybinis universiteras

 • habilituotas daktaras Eduardas Kirjackis
   Disertacija: Daugialapės funkcijos ir padalinti skirtumai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.10.26
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Ukrainos nacionalinės akademijos taikomosios matematikos ir mechanikos institutas

 • daktaras Jevgenijus Kirjackis
   Disertacija: Analizinių funkcijų klasės, susijusios su n-os eilės baigtiniais ir padalytais skirtumais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.17
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Vaižgantas Kirlys
   Disertacija: Plūsmo srauto dinamika ir reljefo formavimo įtaka seklaus - smėlingo kranto sąlygose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.11.01
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vida Kirvelienė
   Disertacija: Kai kurių baltymų ir nukleino rūgščių kovalentinių kompleksų cheminis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Latvijos mokslų akademijos organinės sintezės institutas

 • daktaras Andrej Kisel
   Disertacija: Asmens identifikavimas pagal pirštų atspaudus ir balsą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.20
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Arkadijus Kiseliovas
   Disertacija: Retųjų žemių emisinių ir absorbcinių minkštųjų rentgeno spindulių plonuose metalų sluoksniuose teorinė interpretacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Kisielienė
   Disertacija: Lietuvos kvarteto paleokarpologiniai kompleksai ir jų reikšmė strategijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.24
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Geologijos ir geografijos institutas

 • daktaras Romualdas Kisielius
   Disertacija: K spinduliavimo spektrų plazmos priemaišiniuose daugiakrūviuose jonuose susidarymo teorinis nagrinėjimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.01.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Kiškis
   Disertacija: Nelokalūs uždaviniai tiesinėms elipsinėms lygtims
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.04.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Malvina Kiškytė
   Disertacija: Cirkonio kompleksinių junginių su kai kuriais oksiflavonais ir oksiksanteniniais dažais spektrofotometrinis tyrimas ir jų analitinis pritaikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.12.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Saulius Kitrys
   Disertacija: NOx, CH O ir CH OH fizikiniai cheminiai pokyčiai technologinių krosnių dujinėse atliekose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.04.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Jonas Kiuberis
   Disertacija: Zolių-gelių chemijos proceso panaudojimas kultūros vertybių konservavime.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Antanas Kiveris
   Disertacija: Gudeno ir Polio efektas ir gaudiklių ionizacijos mechanizavimas elektriniu lauku kristalofosforuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • daktaras Rasa Kivilšienė
   Disertacija: Edukacinės komisijos įtaka fizikos raidai senajame Vilniaus universitete
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

 • daktaras Arūnas Kleišmantas
   Disertacija: Berilo atmainų mineraloginiai ir gemologiniai ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.26
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Kleiza
   Disertacija: Diferencialinių lygčių sistemų analiziniai sprendiniai ir jų aproksimacija kompleksinėje erdvėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.28
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos fizikos ir matematikos skyrius

 • daktaras Vytautas Kleiza
   Disertacija: Netiesinių lygčių sprendimas Monte-Karlo metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.27
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos V.Steklovo matematikos instituto Leningrado skyrius

 • daktaras Neringa Kleizienė
   Disertacija: Naujųjų funkcionizuotų pirolo[1,2-a]indolo ir pirolo[2,1-a]izochinolino darinių sintezė, charakterizavimas ir heterociklizacijų mechanizmai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Toma Klemkienė
   Disertacija: Y1-xMxBa2Cu4O8 superlaidininkų sintezė zolių-gelių metodu ir pakaitų efektų juose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gintautas Klevinskas
   Disertacija: Dalijimosi produktų iš RBMK-1500 reaktoriaus branduolinio kuro sklaidos modelio plėtra ir parametrų eksperimentinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Stanislava Nerutė Kligienė
   Disertacija: Atsitiktinių sekų pasiskirstymo parametrų pokyčio momento įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.29
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Margarita Giedrutė Klimantavičiūtė
   Disertacija: Katalizinės Ni (II) redukcijos hipofosfitu ir hidrazinu tyrimas, panaudojant elektrocheminį modeliavimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.06.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Antanas Algirdas Klimas
   Disertacija: Pietinio Pabaltijo gėlų spėdinių vandenų hidrogeologinės ir hidrocheminės sąlygos ir jų palyginamoji litologinė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.08
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Algirdas Klimas
   Disertacija: Gėlo požeminio vandens kokybės formavimosi Lietuvoje dėsningumai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.06.26
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Saulius Klimašauskas
   Disertacija: Bakterinių DNR metilazių specifiškumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.01
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Latvijos MA organinės sintezės institutas

 • daktaras Valerija Klimavičienė
   Disertacija: Lietuvos kvartero smėlių genetiniai tipai ir jų palyginamoji litologinė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.05.28
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kazimieras Algirdas Klimavičius
   Disertacija: N1-pavaduotų ureidoalkaninių rūgščių sintezė ir kitimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Libertas Klimka
   Disertacija: Karštųjų srovės nešėjų rekombinacija bei rekombinacinis nestabilumas germanyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.01.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irina Klimko
   Disertacija: Pietryčių Lietuvos ežerų hidrocheminė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.03.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Regina Kliukienė
   Disertacija: Citotoksinių N-acilinių aminorūgščių ir peptidų stereomerų darinių sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.01
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Andrius Klivečka
   Disertacija: GARCH(1,1) modelis su atsitiktiniais arba kintamais koeficientais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.28
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Petras Klizas
   Disertacija: Drėgmės migracijos ir ir vandens filtracijos neįsotintose uolienose laboratoriniai ir lauko įvertinimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.05.25
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geologijos institutas

 • daktaras Dalia Klungevičiūtė
   Disertacija: Mangano katodinio išskyrimo ir elektrokristalizacijos iš sulfatinio elektrolito klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.09
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Liudmila Kniševskaja
   Disertacija: Mikrojuostelinių linijų ant statmenai įmagnetintų - ir - girotropinių padėklų tyrimas singuliarinių integralinių lygčių metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.01
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Liudmila Kniševskaja
   Disertacija: Izotropinių , anizotropinių bei - ir (arba) - girotropinių bangolaidžių elektrodinaminė analizė singuliarinių integralinių lygčių metodu
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.01.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Leningrado M. Kalinino politechnikos institutas

 • daktaras Rimantas Knizikevičius
   Disertacija: Joninės apšvitos suaktyvinto anizotropinio silicio ėsdinimo anglies fluorido plazmoje fenomenologinis nagrinėjimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.31
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gerdenis Kodis
   Disertacija: Krūvio pernašos būsenos polinių organinių molekulių sistemose N,N-dimetilaminobenziliniden-1,3-indandionas nuo tirpalo iki kristalo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Fizikos institutas, Puslaidininkių fizikos institutas

 • daktaras Jonas Kolenda
   Disertacija: Puslaidininkių mono ir mikrokristalų optinio tankio pokyčio dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.10.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Kolodzeiskis
   Disertacija: Arilaminoceliuliozės acetatų sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.09.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Donatas Algirdas Kondratas
   Disertacija: Legiravimo geležies pogrupės metalais ir termoapdorojimo įtakos galvaninių seleno turinčių mangano dangų savybėms tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Ona Kondratienė
   Disertacija: Lietuvos neopleistoceno stratigrafija ir paleogeografija, remiantis palinologinių tyrimų duomenimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.04.04
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Ona Kondratienė
   Disertacija: Lietuvos kvartero stratigrafija ir paleogeografija remiantis paleobotaninių tyrimų duomenimis
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1998.01.29
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aleksandras Koninas
   Disertacija: Galvanomagnetiniai ir termomagnetiniai reiškiniai apribotuose puslaidininkiuose esant fononų kaitimui ir vilkimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.09.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kazimieras Konstantinavičius
   Disertacija: Molekulinių sistemų, turinčių žemos simetrijos chromoforus, optinis aktyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.02.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aleksandr Konstantinov
   Disertacija: Elektromagnetinių bangų sklidimo ir sklaidos tyrimai feritiniuose dariniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.08
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vilius Kontrimas
   Disertacija: Skaitinio intelekto metodai ir jų taikymas nekilnojamojo turto rinkose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.04.09
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytis Kopustinskas
   Disertacija: Dinaminių techninių sistemų patikimumo ir rizikos įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.01.19
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Petras Korkutis
   Disertacija: Pietų Pabaltijo laisvos atmosferos aerologinės sandaros ir aeroklimato ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.22
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vincas Korkutis
   Disertacija: Pietinio Pabaltijo kambro nuogulos (stratigrafija, fauna, paleogeografija)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.11.22
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos fizikinės ir organinės chemijos, bendros ir neorganinės chemijos institutuose ir SSRS geologijos ministerijos geologijos mo

 • daktaras Olga Kornyšova
   Disertacija: Kapiliarinei chromatografijai sorbentų sintezė ir įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Daiva Korsakienė
   Disertacija: Išsigimusiųjų elipsinių lygčių sprendinių integralinės išraiškos ir analiziškumo sritys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.09.19
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: VU, Mat. ir inform. institutas ir Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Natalja Kosareva
   Disertacija: Statistikų pasiskirstymų dalelių komplektų išdėstymo vienodomis tikimybėmis schemoje asimptotinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.22
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aleksandras Kosarevas
   Disertacija: Tamprumo teorijos lygčių periodinėse medžiagose su stipriai besikeičiančiomis savybėmis suvidurkinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.03.16
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos skaičiavimo matematikos skyrius

 • daktaras Jevgenijus Kosenko
   Disertacija: Impulsinio periodinio YAG:Nd lazerio spinduliavimo bangos fronto apgrąža ir impulsų suspaudimas esant nestacionariniai priverstinei Mandelštamo - Brijueno sklaidai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.02.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos SSR MA Fizikos institutas

 • daktaras Lidija Kosychova
   Disertacija: Fosforo ir tiofosforo rūgščių nesimetrinių triamidų sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Michail Kotov
   Disertacija: Apvalaus bangolaidžio su girotropiniu užpildu teorinė analizė, esant skersiniam kvadrupoliniam įmagnetinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Milda Kovalenkovienė
   Disertacija: Lietuvos TSR upių sausmečio charakteristikų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.05
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vitalij Kovalevskij
   Disertacija: Elektroninių ir vibracinių sužadinimų spektroskopija N,N-dimetilaminobenzilideno indandiono-1,3 ir indandiono-1,3 piridinio betaino molekulėse bei jų kietuose kūnuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Eva Koviazina
   Disertacija: Radiocezio migracijos mechanizmų eutrofinio ežero dugno nuosėdose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.22
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Antoni Kozič
   Disertacija: Įvairialyčių AIII BV darinių tyrimas mikrobangose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Justas Kranauskas
   Disertacija: Asmens identifikavimas pagal veidą ir akies rainelę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.11
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimantas Krankalis
   Disertacija: Kai kurie dirbtinai įterpto Po į lietaus kamuolinius debesis išplovimo dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.11.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Centrinė aerologinė observatorija

 • daktaras Danutė Krapavickaitė
   Disertacija: Pusiau stabilių tikimybinių pasiskirstymų klasės aprašymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.02
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aušra Krapukaitytė
   Disertacija: Šiuolaikinės ir archeologinės keramikos tyrimas ir apibūdinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimvydas Krasauskas
   Disertacija: Diedrinių homologijų topologiniai pritaikymai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.10
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Krasauskas
   Disertacija: Spartūs elektroninio sužadinimo energijos relaksacijos vyksmai metaloporfirinuose ir -anijonuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Galina Krasilnikova
   Disertacija: Vinilinių ir etinilvinilinių eterių, turinčių ciklinius radikalus, sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.03.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos N.Zelinskio organinės chemijos institutas

 • daktaras Violeta Kravčenkienė
   Disertacija: Adaptyvusis jungtinis glotninimas skaitinėse eksperimentinėse aplinkose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.22
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Arvydas Kregždė
   Disertacija: Netiesinio Šturmo-Luivilio uždavinio skirtuminiai sprendimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.17
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Rimantas Krenevičius
   Disertacija: Radioaktyvi anglis atmosferoje ir kai kurie jos panaudojimo aspektai geofiziniuose tyrimuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Valentinas Kriaučiukas
   Disertacija: Pradinių duomenų struktūrizacijos perrinkimo uždaviniuose panaudojimas sudarant polinominio sudėtingumo algoritmus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.30
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos V. Steklovo matematikos instituto Leningrado skyrius

 • daktaras Edikas Kriaučiūnas
   Disertacija: Geografinės padėties veiksnys teritorijos vertinime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.03.14
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Jūratė Kriaučiūnienė
   Disertacija: Stambių vandens ūkio objektų įtaka Kuršių marių hidrologiniam režimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.22
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Antanas Krikščiūnas
   Disertacija: SbSI ir SbSBr kristalų elektroninė sandara fazinė virsmo srityje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Fizikos institutas

 • daktaras Vincas Krikščiūnas
   Disertacija: Lietuvos TSR požeminio vandens išteklių dirbtinis papildymas paviršiniais vandenimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.05
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos geocheminių problemų laboratorija ir Baltarusijos geologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Ričardas Krikštolaitis
   Disertacija: Daugiamačių duomenų klasterizavimas panaudojant stebėjimų projektavimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.29
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Sonata Krikštolaitytė
   Disertacija: Stereoselektyvi konformaciškai suvaržytų ciklinių @-aminorūkščių esterių sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.13
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kastis Krikštopaitis
   Disertacija: Nefenolinių subtratų oksidacijos, katalizuojamos peroksidaze ir lakaze, kinetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.05.14
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas ir Biochemijos institutas

 • daktaras Tomas Krilavičius
   Disertacija: Hibridinės technikos hibridinėms sistemoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.06
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Tventės universitetas

 • daktaras Vaclovas Kriščiūnas
   Disertacija: Trigonalinio seleno energetinio spektro tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.12.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Baniutė Kriščiūnienė
   Disertacija: Vitaminų B , B , B , C ir rutino tarpmolekulinės sąveikos spektroskopinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.02.22
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Edita Kriukienė
   Disertacija: Restrikcijos endonukleazė MnII - HNH nukleazių šeimos atstovė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.30
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Genė Krivaitė
   Disertacija: ABC junginių atspindžio bei elektrinio atspindžio spektrai ir juostinė struktūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.01.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Romanas Vladas Krivickas
   Disertacija: Branduolinio magnetinio rezonanso autodininių daviklių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.10.31
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Tatjana Krivorotova
   Disertacija: Polietilenoksido šonines grandines turinčių polielektrolitų sintezė gyvybingosios radikalinės polimerizacijos metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.03
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algimantas Krotkus
   Disertacija: Faradėjaus impedansas priverstinės konvekcijos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.04.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Arūnas Krotkus
   Disertacija: Karštujų elektronų magnetovarža germanyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Arūnas Krotkus
   Disertacija: Srovės nestabilumai siauratarpiuose puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.06.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Julius Jonas Kruopis
   Disertacija: Apie Markovo procesų parametrų įverčius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.10
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos V.Steklovo matematikos in-tas

 • daktaras Dovilė Krupickaitė
   Disertacija: Lietuvos urbonizacijos geografijos problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.17
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

 • daktaras Rimantas Krupickas
   Disertacija: Geomorfologinis veiksnys, kaip kalvoto moreninio reljefo funkcijų lėmėjas (Švenčionių aukštumos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.02.22
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Valentina Krylova
   Disertacija: Elektrofotografinių plokštelių stiklinio seleno sluoksnių kristalizacija neorganinių junginių tirpale
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.10.17
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos D. Mendelejevo cheminės technologijos institutas

 • daktaras Aleksandras Krylovas
   Disertacija: Vidinio vidurkinimo išilgai silpnai netiesinių sistemų charakteristikų metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.19
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Birutė Aldona Kryžienė
   Disertacija: Nepriklausomų atsitiktinių dydžių sumų maksimumų didelių nuokrypių ribinių teoremų asimptotiniai skleidiniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.10.11
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Zigmantas Kryžius
   Disertacija: Integralinės ribinės teoremos adityviosioms ir multiplikatyviosioms funkcijoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.09.02
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Kubertavičius
   Disertacija: Dvifotonės ir dvipakopės sugerties, dalyvaujant laisviems ir lokalizuotiems krūvininkams, plačiajuosčiuose puslaidininkiuose spektroskopija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.10.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Erika Kubilienė
   Disertacija: Tinklinė stikloanglis metalų inversinėje elektroanalizėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.22
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Ona Kubiliūnienė
   Disertacija: Ultragarso greičio dispersijos matavimas interferometriniu metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.12.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Jonas Kubilius
   Disertacija: Nekurie pirminių skaičių geometrijos tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1951.06.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Leningrado universitetas

 • habilituotas daktaras Jonas Kubilius
   Disertacija: Nekurie tikimybinės skaičių teorijos tyrimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1957.11.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos V. Steklovo matematikos in-tas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Kubilius
   Disertacija: Ribinės teoremos pusmartingaliams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.03
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Kęstutis Kubilius
   Disertacija: Ribinės teoremos semimartingalams
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.12.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Rytis Kubilius
   Disertacija: Stereoselektyvi biciklo [3.3.1] nonanų ir triciklodekanų sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.05.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Virgaudas Kubilius
   Disertacija: Aukštatemperatūrio superlaidininko YBa Cu O plonų sluoksnių sintezė iš 2 3 7-x organometalinių garų fazės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.10.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimantas Henrikas Kublickas
   Disertacija: Katijoninė 3,6-dirbom-9-(2,3-epoksipropil)karbazolo polimerizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.05
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Sigitas Kučas
   Disertacija: Sumažinto elektrono kolapso reiškinio atome teorinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.04.01
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Arūnas Kučinskas
   Disertacija: Asimptotinės milžinų sekos žvaigždžių apvalkalai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.04.07
   Mokslo kryptis: 08 P
   Institucija: Teorinės fizikos ir astronomijos institutas ir Vilniaus universitetas

 • daktaras Gemutė Kudabienė
   Disertacija: Specialiosios paskirties porceliano, skirto kompozicinėms medžiagoms su tvirtais metalų lydiniais, sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Justina Danutė Kudarauskienė
   Disertacija: Aukštesnieji selenopolitionatai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vilma Kudirkaitė
   Disertacija: Polimerinių sorbentų, skirtų efektyviajai skysčių ir kapiliarinei chromatografijai, sintezė ir apibūdinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Elena Magdalena Kudirkienė
   Disertacija: Gyvenvietės Lietuvos gamtiniame kraštovaizdyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.11.02
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Viačeslav Kudriašov
   Disertacija: Femtosekundinių impulsų netiesinis sklidimas ir indukuojamos modifikacijos optiniuose stikluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ričardas Juozas Kudžma
   Disertacija: Invatiantiškumo principas optimaliojo stabdymo uždaviniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.11.20
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Česlovas Kulevičius
   Disertacija: Šviesa indukuota difrakcija stipriai sužadintame silicyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Feliksas Kuliešius
   Disertacija: Dielektrinės relaksacijos tyrimai polipokssipropilkarbazole
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.12.22
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Kuliešius
   Disertacija: Arilacto arba arilacetohidroksamo rūgščių ir beta-aminoketonų tipo 1,2-dimetoksibenzolo karbonilinių darinių sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.04
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Kulys
   Disertacija: Fotocheminių elektrofilinio ir nukleofilinio pavadavimo reakcijų mechanizmų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.11
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos valstybinis M.Lomonosovo universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Kulys
   Disertacija: Biokatalizė organinių junginių elektrocheminėse sistemose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1982.10.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos cheminės fizikos institutas

 • daktaras Rimantas Kuncė
   Disertacija: Rodžio elektronusodinimas sulfatiniuose ir sulfamatiniuose elektrolituose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.01
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Jonas Kunčina
   Disertacija: Vilnius - Rytų Lietuvos ekonominį rajoną organizuojantis centras
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.02.24
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algis Jurgis Kundrotas
   Disertacija: Pernešimo reiškinių tyrimas siauratarpiame puslaidininkyje PtSb
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Petras Kundrotas
   Disertacija: Dalelių susitvarkymo bei pernešimo procesų modeliavimas kai kuriose kvazidvimatėse sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Rusijos MA cheminės fizikos institutas

 • daktaras Alvydas Kunigėlis
   Disertacija: Netiesinių milimetrinio bangų ilgių diapazono ciklotroninių ir magnetoplazminių sužadinimų SVVA metodu tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.10.16
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Kunigėlis
   Disertacija: Akustoelektrinių reiškinių tyrimas SbSJ kristaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.27
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Laima Juzė Kunskaitė
   Disertacija: Alifatinių aminų prisijungimo prie akrilonitrilo ir jo darinių reakcijos kinetikos tyrimas fiziko-cheminiais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Zenonas Kuodis
   Disertacija: Acetileninių eterių ir acetalių sintezė ir cheminės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.04
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Marytė Kuodytė
   Disertacija: Kai kurių priemaišų įtaka mangano elektrocheminiam nusodinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.12.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Edmundas Kuokštis
   Disertacija: Kolektyvinės eksitonų savybės ZnSe, ZnTe ir ZnS monokristaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.06.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Edmundas Kuokštis
   Disertacija: Kolektyvinių efektų dinamika stipriai sužadintuose puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.05.07
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vladas Kuosa
   Disertacija: Schemų, poschemių probleminių programų koncepcijos realizacija SUBD tinklui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.09.22
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas ;

 • daktaras Gytis Kazimieras Kupetis
   Disertacija: Kai kurių acetileninių -ciklohekseninės eilės junginių sintezė ir jų savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.09.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alicija Kupliauskienė
   Disertacija: Apie atomų ir jonų sužadintų būsenų teorinį tyrimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.04.01
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos valstybinis u-tas

 • daktaras Zenonas Kuprionis
   Disertacija: Lazeriais sužadintų atomų kolektyvinio spinduliavimo (superspinduliavimo) savybių ir jo įtakos spontaninei emisijai bei smūginės jonizacijos išeigai tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas

 • daktaras Olga Kurasova
   Disertacija: Daugiamačių duomenų vizuali analizė taikant savireguliuojančius neuroninius tunklus (SOM)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.16
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Genadij Kurilčik
   Disertacija: Karštoji elektronų ir skylių plazma ekstremaliai sužadintuose tiesiatarpiniuose puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.02.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Natalija Kurilčik
   Disertacija: Puslaidininkinių šviestukų taikymas cheminių ir biologinių medžiagų fluorescenciniam atpažinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.05
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Genė Kurilienė
   Disertacija: Pagrindinių fotometrinių sistemų parametrų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.12.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Estijos MA astrofizikos ir atmosferos fizikos moks. tyr. i-tas

 • daktaras Sigitas Kuršelis
   Disertacija: Infekcinio lazerio moduliavimas labai aukštų dažnių srityje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.03.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Fizikos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Marija Kurtinaitienė
   Disertacija: Nikelio dangų su dispersinėmis dalelėmis cheminis nusodinimas, struktūra ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.04.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Andrius Kurtinaitis
   Disertacija: Netiesinių Šredingerio lygčių sistemos kraštinių uždavinių sprendimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.02
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Kurtinaitis
   Disertacija: Fluoreniliden-9-amino- ir -9-hidrazino darinių, turinčių elektronoakceptorines grupes, sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.01.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Julijana Kuzmarskytė
   Disertacija: Nuo pirolochinolinchinono priklausomos gliukozės dehidrogenezės imobilizacijos matricų paieška ir tyrimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.04.13
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aldona Laimutė Kuzmickytė
   Disertacija: Kai kurių vienakart jonizuotų geležies grupės atomų teorinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.09.22
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Valdemaras Kvietkauskas
   Disertacija: Keturspalvė morfografija - naujas reljefinio morfografinio kartografavimo metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.02.13
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Kvietkus
   Disertacija: Gyvsidabrio koncentracijų atmosferoje tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSRS MA atmosferos fizikos i-tas

 • habilituotas daktaras Audronis Jonas Kviklys
   Disertacija: Struktūrinių faktorių ir stabilizacijos įtakos į poliamidų termooksidaciją tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.02.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimantas Kybartas
   Disertacija: Daugelio klasių atpažinimas naudojant klasifikatorius poroms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.20
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aušra Kynienė
   Disertacija: Dydžių, susijusių su atomo pagrindine būsena, simetrija ketvirčio sluoksnio atžvilgiu.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.02.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“