HUMANITARINIAI MOKSLAI

 


Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

K

 • daktaras Birutė Kabašinskaitė
   Disertacija: Liaudies etimologijos, kontaminacijos ir analogijos vaidmuo lietuvių kalbos žodžio istorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.03.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ričardas Kabelis
   Disertacija: Tembro dinamika šiulaikinių kompozitorių orkestro kūriniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.02.23
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Valstybinė konservatorija

 • daktaras Gintaras Kabelka
   Disertacija: Lietuvos filosofijos istorijos tyrimų metodologija XX a. antroje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.11.21
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Michail Kačanov
   Disertacija: Taikus sambūvis ir nacionalinis išsivaduojamasis judėjimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.04.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Tomas Kačerauskas
   Disertacija: Filosofinė poetika XX a. Filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.24
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Olga Kačerevskaja
   Disertacija: Sergėjaus Dovlatovo prozos poetika: pasakojimo ypatumai ir ironija.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.02.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Dalia Kačinaitė
   Disertacija: Priesaginės darybos lietuvių oronimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Genovaitė Kačiuškienė
   Disertacija: Šiaurės panevėžiškių tarmės fonologinė sistema: prozodija ir vokalizmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Danutė Kadžiulytė
   Disertacija: Socialinis tarybinio teatro aktyvumas ir asmenybės formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.05.24
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Stanislava Aldona Kadžiulytė
   Disertacija: Konstrukcijų, valdomų valios veiksmažodžių, vystymasis prancūzų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.05.30
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Aušra Kaikarytė
   Disertacija: Joniškio šnektos daiktavardžio linksniavimo sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.11
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Aušra Kairaitytė
   Disertacija: Švč.Dievo Motinos ir krikščionių šventųjų paveikslai tradiciniame lietuvių folklore
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2011.01.26
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Audronė Kairienė
   Disertacija: Alkmano kalbos dialektinės ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.03.03
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Tbilisio valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Kairiūkštienė
   Disertacija: Komunikacinių erdvių pramoniniuose pastatuose architektūrinė organizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.07
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Maskvos architektūros institutas

 • daktaras Nastazija Anelė Kairiūkštytė
   Disertacija: Klaipėdos miesto pramonė ir darbininkai 1945-1960 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.27
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Algimantas Kajackas
   Disertacija: Rytų ir Vakarų bažnyčių unija Lietuvos - Lenkijos valstybėje 1414-1772 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.09.08
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Kauno tarpdiecezinė kunigų seminarija

 • daktaras Auksė Kaladžinskaitė
   Disertacija: Vilniaus vėlyvojo baroko meno rinka
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.19
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Danutė Kalavinskaitė
   Disertacija: Musicae sacrae samprata Katalikų Bažnyčios XX a.-XXI a. pradžios dokumentuose ir šiuolaikinė lietuvių muzika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.22
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 • habilituotas daktaras Algis Kalėda
   Disertacija: Komizmo problema lietuvių tarybinėje prozoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.04
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algis Kalėda
   Disertacija: Romano struktūros matmenys. Literatūrinės komunikacijos lygmuo
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.01.31
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Violeta Kalėdaitė
   Disertacija: Egzistenciniai sakiniai. Kontrastinė anglų ir lietuvių kalbų analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Bergeno universitetas

 • daktaras Česlovas Kalenda
   Disertacija: Socialinės moralės vaidmuo klasinėje visuomenėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.20
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Danutė Kalendienė
   Disertacija: Dabartinės lietuvių kalbos daugiareikšmių būdvardžių semantinė struktūra (gretinant su vokiečių kalba)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.03.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Petras Kalnius
   Disertacija: Dabartinė LTSR pramonės darbininkų šeima
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.04.06
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos menotyros, etnografijos ir folkloro in-tas

 • daktaras Laura Kamandulytė
   Disertacija: Lietuvių kalbos būdvardžio įsisavinimas: leksinės ir morfosintaksinės ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.05
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Ligija Kaminskienė
   Disertacija: Teksto skaida į viršfrazinius vienetus žodinėje bei meninėje kūryboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.12.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Vaida Kamuntavičienė
   Disertacija: Katalikų bažnyčios ir valstybės santykiai Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje XVII a. antrojoje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.27
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Rūstis Kamuntavičius
   Disertacija: Lietuvių įvaizdžio stereotipai italų ir prancūzų XVI-XVII a. literatūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.27
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Raimondas Kančas
   Disertacija: Lietuvos radijo teatras
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.03.20
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos menotyros, etnografijos ir folkloro institutas

 • daktaras Saulius Kanišauskas
   Disertacija: Žmogaus ir kosmoso ryšiai šiuolaikiniuose gamtos moksluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.29
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Danutė Stanislava Kapačauskienė
   Disertacija: Dorumo kriterijaus problema ir mokslinio jos sprendimo metodologiniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.12.14
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Auksė Kapočiūtė
   Disertacija: Meno formų, simbolių ir motyvų difuzijos problema XX a. komparatyvistinėje menotyroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.17
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Juozas Karaciejus
   Disertacija: Lietuvių kalbos socialinių terminų istorija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vilija Karaliūnaitė
   Disertacija: Pastoraciniai Švenčiausiojo Sakramento kulto ypatumai Lietuvoje iki Vatikano II Susirinkimo liturginės reformos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.04.27
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: VDU

 • habilituotas daktaras Simas Karaliūnas
   Disertacija: Kai kurie seniausiųjų baltų ir slavų kalbų santykių klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.04.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Simas Karaliūnas
   Disertacija: Baltų kalbų struktūrų bendrumai ir jų kilmė
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.05.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Svetlana Karavajeva
   Disertacija: Jutiminio suvokimo leksika XX a. pradžios poezijoje (J.Baltrušaičio poezijoje)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos rusų kalbos institutas

 • daktaras Svetlana Karavajeva
   Disertacija: Prozodinio kontūro pastovumo / keitimo priklausomybė nuo sintaksinės struktūros išreiškimo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.10.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Minsko valstybinis užsienio kalbų pedagoginis institutas

 • daktaras Indrė Karčiauskaitė
   Disertacija: Katalikiškoji moterų judėjimo srovė Lietuvoje (1907-1940)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.24
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Naglis Kardelis
   Disertacija: Vienovės įžvalga Platono filosofijoje: dialektika, mitas ir jų sąveika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.02.06
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Kardelis
   Disertacija: Fonetinės slavizmų ypatybės ir jų raida rytinėse lietuvių šnektose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jadvyga Kardelytė
   Disertacija: Linkmenų tarmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.12.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozas Karlikauskas
   Disertacija: Lietuvos aklųjų draugijos įkūrimas ir raida 1944-1975 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.23
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ramutis Karmalavičius
   Disertacija: Sofijos Čiurlionienės kūryba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.11.03
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gediminas Karoblis
   Disertacija: Modernaus pramoginio šokio fenomenologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.11
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Kultūros, filosofijos ir meno institutas

 • habilituotas daktaras Justinas Karosas
   Disertacija: Ideologijos vieta ir vaidmuo socialistinės visuomenės vystymesi (metodologinis aspektas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.09.30
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Justinas Karosas
   Disertacija: Socialinio pažinimo problema (jos susiformavimo filosofiniai kontūrai)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.02.25
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vida Zita Karosienė
   Disertacija: Lietuvių bendrinės kalbos vardažodžių šaknų fonotaktinė struktūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.03
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jolanta Karpavičienė
   Disertacija: moters statusas Lietuvos miestuose iki XVI a. vidurio: Vilniaus ir Kauno pavyzdys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.21
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Leonidas Karpovas
   Disertacija: Rusų kalbos prielinksnių linksnių morfemų kombinatorinių savybių analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Deimantas Karvelis
   Disertacija: Radvilų Biržų kunigaikštystės visuomenė ir jos komunikacija 1589 - 1655 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: VDU

 • habilituotas daktaras Vanda Kašauskienė
   Disertacija: Lietuvos KP veikla vystant liaudies švietimą respublikoje (1956-1961 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vanda Kašauskienė
   Disertacija: Lietuvos KP veikla vystant liaudies švietimą Respublikoje tarybų valdžios metais (1940-1970)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1979.04.11
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Nijolė Leonora Kašelionienė
   Disertacija: Viktoro Hugo kūryba Lietuvoje (iki 1940 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.03.03
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irmgarda Kasinskaitė
   Disertacija: Besimokančio regiono savidiagnostinių gebėjimų plėtra kuriant strateginius mokymosi partnerystės tinklus.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.04.27
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Leokadija Kasparavičienė
   Disertacija: Kauno LKP partinės organizacijos ideologinis darbas socializmo statybos laikotarpiu (1944-1951 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.24
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algimantas Kasparavičius
   Disertacija: 1926 metų Lietuvos ir Sovietų sąjungos nepuolimo sutartis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.12.08
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Ramunė Kasperavičienė
   Disertacija: Skaičiaus kategorija lietuvių ir anglų kalbose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algis Povilas Kasperavičius
   Disertacija: Puankarė vyriausybės vidaus politika ir partijų kova Prancūzijoje (1926-1929)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.08
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Karolis Rimtautas Kašponis
   Disertacija: Lietuvių tarybinė chorinė muzika a cappelia (vaizdų pasaulis ir nacionalinės specifikos klausimai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.28
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Valstybinė konservatorija

 • daktaras Vytautas Jonas Kasputis
   Disertacija: Lietuvos TSR mažų miestų centrų vystymo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.13
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Danutė Kastanauskaitė
   Disertacija: Vilniaus Universiteto bibliotekos katalogų istorija ir jų reikšmė katalogavimo raidai Lietuvoje (nuo XVI a. vid. iki XX a. vid.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.10.23
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Leningrado N. Krupskajos valstybinis kultūros institutas

 • daktaras Rūta Elžbieta Katalynaitė
   Disertacija: Priedėlis IX-XVI amžių prancūzų kalbos sintaksėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.03.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lvovo I. Franko valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Katalynas
   Disertacija: Vilniaus miesto plėtra XIVa. - XVIIa. Pirmojoje pusėje (archeologinių tyrinėjimų duomenimis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.12
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Jurgita Katauskienė
   Disertacija: Lietuvos kraštas ir tauta 19a.-20a. vokiečių rašytojų kūryboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.04
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: J.W. Gėtės universitas (Frankfurtas prie maino)

 • daktaras Klara Katilienė
   Disertacija: Lietuvos KP žurnalo "Balsas" leidimas ir platinimas 1928-1933 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.05.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algimantas Katilius
   Disertacija: Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų (Augustavo) vyskupijoje (XIX a.-XX a. pradžioje)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.26
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Palmyra Katinaitė
   Disertacija: Nacionalomo pasireiškimo formos meninėje individualybėje (dab. lietuvių poezijos pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.08
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSRS mokslų akademijos M.Gorkio pasaulinės literatūros institutas

 • daktaras Nijolė Ona Katinienė
   Disertacija: Globalinis vertikalinis Tomo Hardžio romanų kontekstas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.01.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Laurynas Katkus
   Disertacija: Tremties tema Johanneso Bobrowskio ir Alfonso Nykos-Niliūno lyrikoje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.05.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Laima Erika Katkuvienė
   Disertacija: Beasmeniai veiksmažodiniai sakiniai dabartinėje lietuvių kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Saulius Kaubrys
   Disertacija: Lietuvos vyriausybės švietimo politika 1919-1940 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.06
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Lidija Kaukėnienė
   Disertacija: Dabartinių baltų bendrinių kalbų nekirčiuotų skiemenų vokalizmas: instrumentinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Audronė Kaukienė
   Disertacija: Lietuvių ir kitų baltų kalbų sangrąžinių veiksmažodžių istorija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.01.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Audronė Kaukienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos šakninių a-kamienių veiksmažodžių istorija (tipai CeC, Cėc, CaC, Coc, Cuoc)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.12.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Angelė Kaulakienė
   Disertacija: Dabartinės lietuvių technikos terminijos vertimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Domas Kaunas
   Disertacija: Klaipėdos krašto lietuvių spaudos būklė Vokietijos valdymo metais (iki 1919 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.03.14
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Domas Kaunas
   Disertacija: Mažosios Lietuvos lietuvių knygos raida 1808-1919 m.
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.06.12
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rolandas Kaušas
   Disertacija: Proto ir tikėjimo santykis G. Ebelingo teologijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.06.16
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Popiežiškasis Grigaliaus universitetas

 • daktaras Algirdas Kavaliauskas
   Disertacija: Lietuvos išeivijos reakcinių buržuazinių pozicijų kritika LTSR kultūros klausimais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.02.10
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Tomas Kavaliauskas
   Disertacija: Individo moralinės vertės pagrindimas verslo etikoje: Amerikos kultūrinė perspektyva
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.26
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Vidas Kavaliauskas
   Disertacija: Bendrinės lietuvių kalbos priesaginių veiksmažodžių kirčiavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.03.31
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Aušra Kavaliauskienė
   Disertacija: Vestuviniai simboliai lietuvių liaudies dainose: spalvinis aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.15
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Gina Kavaliūnaitė
   Disertacija: Samuelio Boguslavo Chylinskio Naujojo Testamento vertimo santykis su originalais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.03
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Milda Julija Kazakevičienė
   Disertacija: Vytauto Bacevičiaus indėlis į Lietuvos muzikinę kultūrą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.11.28
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos konservatorija

 • daktaras Elena Kazimianec
   Disertacija: Neigimo išraiškos būdai šiuolaikinėje rusų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.24
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSSR pedagogikos mokslų akademijos rusų kalbos dėstymo nacionalinėje mokykloje mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Rūta Kazlauskaitė
   Disertacija: Pašušvio šnektos fonologinė sistema: vokalizmas ir prozodija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Kazlauskas
   Disertacija: Marksistinės visuomeninės - filosofinės minties raida 1905-1919 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.30
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Kazlauskas
   Disertacija: Lietuvos agrarinė reforma (1922 m.) ir jos įvertinimas pagal bažnyčios socialinį mokymą
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1950.06.26
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Pontifikatinis Grigaliaus universitetas

 • daktaras Asta Kazlauskienė
   Disertacija: Pietinių vakarų aukštaičių tarmės balsų kiekybė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.09.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas

 • daktaras Bronė Kazlauskienė
   Disertacija: Vestuvinių lietuvių liaudies dainų klasifikacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.10
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gražina Kazlauskienė
   Disertacija: Tautosakiškumo problema šiuolaikinėje lietuvių vaikų poezijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.01.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Nijolė Kazlauskienė
   Disertacija: Moters ir vyro apranga lietuvių liaudies dainose: tradicijos ir modernumo sankirta
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.08.31
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Stasys Keinys
   Disertacija: Lietuviškų vienažodžių terminų darybos tipai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.09.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aelita Kensminienė
   Disertacija: Lietuvių mįslės, jų poetika ir stilistika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.11
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Bronislava Kerbelytė
   Disertacija: Lietuvių liaudies padavimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.12.28
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Bronislava Kerbelytė
   Disertacija: Pasakų struktūros ir semantikos istorinė raida (lietuvių stebuklinių pasakų medžiaga)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.10.25
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos M.Gorkio pasaulinės literatūros institutas

 • daktaras Jurgita Kerevičienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos naudininko linksnisir jo atitikmenys anglų kalboje (Kognityvinės Gramatykos tyrimas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dovilė Keršienė
   Disertacija: Epistolografija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV-XVI amžiuje: nuo ars dictaminis iki literatūrinio laiško
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Anelė Keršytė
   Disertacija: Polio Valeri poezijos pasaulis. Meninė praktika ir estetinės pažiūros
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.05.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos M.Gorkio pasaulinės litetatūros institutas

 • daktaras Nastazija Keršytė
   Disertacija: Lietuvos muziejininkystės raida 1918-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.02.25
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Nijolė Keršytė
   Disertacija: Intersubjektiniai santykiai literatūriniame diskurse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.03.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Eglė Keturakienė
   Disertacija: Istorinės savimonės tradicija ir jos modifikacija XIX amžiaus lietuvių poezijoje.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Saulius Keturakis
   Disertacija: Avangardizmas 20 amžiaus lietuvių poezijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.08
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ugnius Keturakis
   Disertacija: Prometėjizmas Jurgio Baltrušaičio ir Giovanni,o Papini,o kūryboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.31
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Kęstutis Kėvalas
   Disertacija: Laisvosios ekonomikos prigimtis ir tikslai pagal encikliką ,,Centesimus Annus“
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.18
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Sofija Kėzytė
   Disertacija: Žodžio reikšmių nustatymas ir išdėstymas Lietuvių kalbos žodyne
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.05.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Tomas Vikloras Kiauka
   Disertacija: Laikas ir teologija. Laiko problemos filosofinės - teologinės stuijos rPanenbergo teologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.03.20
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Heidelbergo Karlo Ruprechto universitetas

 • daktaras Zigmuntas Kiaupa
   Disertacija: Šiauliai XV-XVIII a.: Lietuvos mažųjų miestų raidos problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.25
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jūratė Kiaupienė
   Disertacija: Agrariniai santykiai Žemaitijoje 16-18a.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.04.06
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Vytautas Kibildis
   Disertacija: Dizaino problemos formuojant žaidimų erdves Vilniaus senamiestyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.30
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija, Kultūros ir meno institutas

 • daktaras Dalia Kietienė
   Disertacija: Ugnis senojoje lietuvių tradicijoje: mitologinis aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.09
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Marija Giedrė Kilikevičienė
   Disertacija: Vietos savivaldybės Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.04.05
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Jonas Kilius
   Disertacija: Erdvės prielinksnių ir linksnių sistema bendrinėje lietuvių kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gaila Kirdienė
   Disertacija: Smuikas ir smuikavimas lietuvių etninėje kultūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.29
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Genė Kirkienė
   Disertacija: Chodkevičių vaidmuo LDK politinio elito struktūroje XV-XVI a.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.04.29
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kęstutis Kirtiklis
   Disertacija: Komunikacijos samprata šiuolaikinėje filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.04
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Salvinija Kirvaitienė
   Disertacija: Miesto įvaizdžio formavimo galimybės ir uždaviniai plėtojant centro aplinką.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.30
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Aloyzas Gražvydas Kirvaitis
   Disertacija: Č.P.Snou "Svetimi ir broliai" ir kai kurios XX a. romano-epopėjos problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.02.08
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Kiseliūnaitė
   Disertacija: Šakninių veiksmažodžių struktūros įvairavimas baltų kalbose (a-kamienių veiksmažodžių tipas be balsių kaitos)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.04
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kazys Napaleonas Kitkauskas
   Disertacija: Vilniaus žemutinės pilies pastatų kompleksas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.10.28
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Centrinis architektūros teorijos ir istorijos mokslo tyrimų in-tas

 • daktaras Laimutė Alfonsa Kitkauskienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos frazeologizmų struktūra, semantika ir stilistika, gretinant juos su anglų kalbos frazeologizmais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.05.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Klajumienė
   Disertacija: XVIIIa. - XIX a. pirmoje pusėje iliuziškai tapyti LDK bažnyčių ir sakralinių pastatų altorių retabulai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.04.26
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija, Kultūros ir meno institutas

 • daktaras Darius Klibavičius
   Disertacija: Modernaus filosofinio teksto ribinės formos ir stiliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.31
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Ina Klijūnaitė
   Disertacija: Veiksmažodžiai su postverbu out anglų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Minsko valstybinis pedagoginis užsienio kalbų institutas

 • daktaras Danutė Klimaitė
   Disertacija: Kova už rusų literatūrinės kalbos grynumą pirmojoje 30-ųjų metų tarybinės epochos pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.04.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos V.Lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Irena Klimašauskienė
   Disertacija: Didysis Tėvynės karas lietuvių tarybiniame romane
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.10.16
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Klimavičius
   Disertacija: Melioracijos terminų sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas

 • daktaras Ona Klimkevičiūtė
   Disertacija: LKP veikla vystant respublikos gyventojų sveikatos apsaugą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Neringa Klišienė
   Disertacija: XX a. LV dešimtmečio lietuvių literatūra: prancūziškieji kontekstai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Regina Kliukienė
   Disertacija: Šiaurės žemaičių tarmės konsonantizmo akustinės ir audicinės ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.03.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Edgaras Klivis
   Disertacija: Metaforinio teatro poetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.03
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Valdemaras Klumbys
   Disertacija: Lietuvos kultūrinio elito elgsenos modeliai sovietmečiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Neringa Klumbytė
   Disertacija: Balsavimo etnografiniai tyrimai: nostalgija, tapatybė ir populiari politika posocialistinėje Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.04.29
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Pitsburgo universitetas

 • daktaras Rimantas Kmita
   Disertacija: Poezijos modernėjimas totalitarinės tvarkos rėmuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vaida Knabikaitė
   Disertacija: Lingvistinės lietuvių stilistikos raida XX amžiuje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Pranas Kniūkšta
   Disertacija: Priesagos -inis būdvardžiai ir jų gramatiniai sinonimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.08
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vida Kniūraitė
   Disertacija: Agrarinė Lietuvos buržuazijos politika 1919-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.10.20
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Halina Kobeckaitė
   Disertacija: Meno kurinio analizės problema šiuolaikinėje lenkų estetikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.04
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Žydronė Kolevinskienė
   Disertacija: Nelė Mazalaitė: pasakojimo ypatumai.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jelena Kolpakova
   Disertacija: K. Simonovo kūryba prieškario ir Didžiojo Tūvynės karo laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1955.11.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Kolytaitė
   Disertacija: Verbalinio ir vizualaus teksto dialogas: Robertas Musilis ir Egonas Schiele
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.04.02
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Aleksandras Konaveckis
   Disertacija: Rusų kalbos prieviaiksmiai 17 a. pirmoje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.06.30
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Aleksandras Konaveckis
   Disertacija: Rusų kalbos prieveiksmių istorija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1977.12.13
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Saratovo N.Černyševskio valstybinis universitetas

 • daktaras Ana Kondiurina
   Disertacija: XIX a. 60-70 m. rusų antinihilistinis romanas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.05.31
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Emilija Kondiurina
   Disertacija: V.J.Šyškovo romano " Emeljanas Pugačiovas" kėrybinė istorija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1955.06.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Ramūnas Kondratas
   Disertacija: Jozefas Frankas (1771-1842) ir klinikinės medicinos išsivystymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.11.14
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Harvardo universitetas

 • daktaras Jelena Konickaja
   Disertacija: Sonoriniai priebalsiai dabartinės rusų dialektinės kalbos sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Andrejus Konickis
   Disertacija: Oskaro Milašiaus filosofinės idėjos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.04.25
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Eglė Kontutytė
   Disertacija: Kondensuota aplinkybių raiška vokiečių ir lietuvių kalbos dalykiniuose (ekonomikos ) tekstuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vladimir Korobov
   Disertacija: Esamybės topologija: Prajnaparamitos tekstų intencinės struktūros rekonstrukcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.04
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Ingrida Korsakaitė
   Disertacija: Liaudies kūrybos tradicijos Lietuvos grafikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.01.16
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: istorijos institutas

 • daktaras Edita Korzonaitė
   Disertacija: Žmogaus elgesio su mirusiais ir vėlėmis raida sakmėse ir papročiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.08.30
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Jevgenij Kostin
   Disertacija: Meninio psichologizmo problemos M. Šolochovo kūryboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.03.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Tomsko universitetas

 • habilituotas daktaras Jevgenij Kostin
   Disertacija: M. Šolochovo estetika
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.06.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSRS mokslų akademijos rusų literatūros institutas (Puškino namai)

 • daktaras Gediminas Kostkevičius
   Disertacija: Automatizuotų projektavimo sistemų dialoginių programų instrumentinių priemonių kūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.25
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Maskvos staklių instrumentų institutas

 • daktaras Irena Kostkevičiūtė
   Disertacija: Kritinio realizmo išsivystymas lietuvių grožinėje prozoje 19 a. pabaigoje 20 a. pradžioje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1955.06.30
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Asija Kovtun
   Disertacija: Rusų ir lietuvių vestuvių apeiginių dainų lyginamoji poetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Estijos mokslų akademijos kalbos ir literatūros institutas

 • habilituotas daktaras Regina Koženiauskienė
   Disertacija: XVI-XVIII a. prakalbos ir dedikacijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.04.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Regina Koženiauskienė
   Disertacija: Retorika: iškalbos stilistika
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2001.06.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Edmundas Krakauskas
   Disertacija: Žmonių santykių susvetimėjimas ir jo atsispindėjimas ideologijoje klasinės - antagonistinės visuomenės sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.11.12
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Audronė Krasnauskienė
   Disertacija: Mokslinio - fantastinio teksto leksikos stratifikacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.12.07
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos valstybinis lingvistikos universitetas

 • daktaras Aleksandras Krasnovas
   Disertacija: Šiuolaikinės lietuvių literatūros pasakojimo formos (vidinio monologo proza)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSSR MA A.M. Gorkio pasaulinės literatūros institutas

 • daktaras Liucija Krastinienė
   Disertacija: LKP vadovavimas liaudies kontrolės organams išvystyto socializmo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.01.19
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ramojus Kraujelis
   Disertacija: Vakarų valstybių nuostatos Lietuvos okupacijos ir aneksijos klausimu 1940-1953 metais.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.03.10
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rolandas Kregždys
   Disertacija: Paveldėtieji baltų kalbų kųno dalių pavadinimai (ō/ā kamienai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Zenonas Simas Kriaučeliūnas
   Disertacija: Lietuvos KP vadovaujantis vaidmuo, pertvarkant ir plečiant sveikatos apsaugą respublikoje socializmo statybos metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.11.21
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Živilė Kriaučiūnienė
   Disertacija: Lietuvos KP veikla organizuojant marksizmo-leninizmo klasikų veikalų leidimą lietuvių kalba 1940-1980 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.11.10
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Algimantas Krikštopaitis
   Disertacija: Sampratos apie materijos medžiagiškumą evoliucija. Istorinė metodologinė analizė
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.01.09
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: SSRS MA filosofijos institutas

 • daktaras Stanislava Krinickaitė
   Disertacija: Veiksmažodžių tranzityvumo bendrosios teorijos pradmenys (remiantis lietuvių kalbos duomenimis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.03.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos kalbotyros institutas

 • daktaras Edvardas Kriščiūnas
   Disertacija: Marksistinė visuomenės raidos teorija Lietuvoje 1917-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.24
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Danutė Krištopaitė
   Disertacija: Lietuvių liaudies karinės-istorinės dainos (feodalizmo epocha)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.12.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jolanta Kriūnienė
   Disertacija: Vytautas Mačernis ir Vakarų kultūros kontekstai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.04
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 • daktaras Jadvyga Krūminienė
   Disertacija: John'o Donne'o pamokslai kaip teopoetinis konstruktas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Irena Kruopienė
   Disertacija: Bendrinės lietuvių kalbos veiksmažodžio šaknies struktūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algis Krupavičius
   Disertacija: Didžiosios Britanijos taikos judėjimas ir leiboristų partija (8 deš. pab.-10 deš. pirma pusė)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.06
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: SSRS mokslų akademijos pasaulinės ekonomikos ir tarptautinių santykių in-tas

 • daktaras Marija Krupoves
   Disertacija: Lenkų liaudies daina Lietuvoje. Filologinė ir etnomuzikologinė analizė. Antologija.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lenkijos mokslų akademijos dailės institutas

 • daktaras Valentina Krupoves
   Disertacija: Istoriškumas šiuolaikinės pakraščių apysakos diskurse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.11
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lenkijos Respublikos Varšuvos universitetas

 • daktaras Jurij Krylov
   Disertacija: Komunistų partijos veiklos socialistinės revoliucijos 1918-1919 m. Lietuvoje metu archyviniai šaltiniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.06
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Leningrado aukštoji partinė mokykla

 • daktaras Ramunė Kryžauskienė
   Disertacija: Lietuvos tarybinė fortepijoninė kultūra 60-80 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.31
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Valstybinė konservatorija

 • daktaras Daiva Kšanienė
   Disertacija: Muzikinis gyvenimas Mažojoje Lietuvoje ir Klaipėdos krašte iki 1940m.: lietuvių ir vokiečių kultūrų sąveika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.11.13
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos akademija

 • daktaras Antanas Kučinskas
   Disertacija: Komponavimo principai lietuvių šiuolaikinių kompozitorių kūryboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.19
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos akademija

 • daktaras Darius Kučinskas
   Disertacija: M. K. Čiurlionio fortepijoninės muzikos tekstas (genezės aspektas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.27
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos akademija

 • daktaras Audronė Kučinskienė
   Disertacija: Cicerono kalbų dialogas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.03.02
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Kudirka
   Disertacija: Puodininkystė Lietuvoje (XIX a. pab.-XX a.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.11.28
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Kudirka
   Disertacija: Lietuviškos kūčios ir kalėdos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.05.12
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto didžiojo universitetas

 • daktaras Robertas Kudirka
   Disertacija: Dabartinių baltų bendrinių kalbų kirčiuoti monoftongai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Lilija Stanislova Kudirkienė
   Disertacija: Lietuvių ir latvių kalbų veiksmažodinės frazeologijos vaizdas ir reikšmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.09.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Kuizinienė
   Disertacija: Literatūrinis gyvenimas Vokietijos DP stovyklose 1945-1950 metais (Rašytojų draugijos veikla, kultūrinė spauda, literatūros debiutai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Liet.literatūros ir tautosakos institutas

 • daktaras Ieva Kuizinienė
   Disertacija: XVI-XVIII a. gobelenai Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.12
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Valerijus Kukulitis
   Disertacija: A.A.Rževskio poezija: problematika ir poetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.09.30
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos V.Lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Antanas Kulakauskas
   Disertacija: Pradžios mokykla carizmo tautinėje politikoje Lietuvoje XIX amžiaus viduryje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Juozas Kulakauskas
   Disertacija: Partinis vadovavimas Tarybų Lietuvos profsąjungoms, keliant kūrybinį darbo žmonių aktyvumą 1959-1965 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.21
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dovilė Kulakauskienė
   Disertacija: Magija bręstančios asmenybės gyvenime (XX a. II pusės - XXI a. pr. Lietuvoje)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.15
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Marina Kulčinskaja
   Disertacija: Jūros pavadinimų anglų kalboje semantiniai ir etimologiniai tyrinėjimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Salvijus Kulevičius
   Disertacija: Lietuvos paveldosaugos idėjiniai modeliai ir jų raiška praktikoje sovietmečiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Pranas Kulikauskas
   Disertacija: Kurmaičių archeologiniai paminklai ir jų tyrinėjimų duomenys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1949.06.02
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Regina Kulikauskienė
   Disertacija: Lietuvių materialinė kultūra 9-12 a.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1951.01.05
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Regina Kulikauskienė
   Disertacija: Lietuviai 9-12a.
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1968.04.25
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vida Marijona Kulikauskienė
   Disertacija: Lietuvos valstiečių vyrų dradiciniai drabužiai 19-20 amžiais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.25
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Irina Kulikova
   Disertacija: 1780-1790 -ųjų metų rusų komedija (žanrs
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos V.Lenino valstybinis pedagoginis universitetas

 • daktaras Žydrūnas Kulpys
   Disertacija: Krikščioniškoji kūno teologija: vedybinė kūno prasmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.01.22
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Vaclovas Kulvičius
   Disertacija: Lietuvių bolševikų revoliucinė veikla Petrograde 1916-1918 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.05.11
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Leningrado A.Gerceno valstybinis pedagoginis in-tas

 • daktaras Agnė Kulytė
   Disertacija: Nauji retino rūgšties sukeltos HL-60 granulocitinės diferencijacijos aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.04.11
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Linkopingo universitetas

 • daktaras Albinas Kuncevičius
   Disertacija: Vilniaus žemutinės pilies kokliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.05.18
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algirdas Kunčinas
   Disertacija: Pažinimas kaip funkcinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.02
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gintautas Kundrotas
   Disertacija: Skiriamosios rusų kalbos intonacijos galimybės lyginant su lietuvių kalba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.11
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Modestas Kuodys
   Disertacija: Karo padėties režimas Lietuvos respublikoje 1919-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.20
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Darius Kuolys
   Disertacija: Asmuo, tauta, tėvynė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinėje literatūroje (renesansas ir barokas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vidmantas Kuprevičius
   Disertacija: Rankraštinis XIX a. rytų aukštaičių lietuvių - lenkų kalbų žodynas (RtŽ)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Laurynas Kurila
   Disertacija: Socialinė organizacija Rytų Lietuvoje III-XII a. (laidojimo paminklų duomenimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.06
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rozanna Kurpniece
   Disertacija: Šiuolaikinioreklamos diskurso pragmatiniai ir kognityviniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • habilituotas daktaras Bronislavas Juozas Kuzmickas
   Disertacija: Neotomistinės sąmonės ir proto koncepcijos kritika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.04.19
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: TSRS MA Filosofijos institutas

 • habilituotas daktaras Bronislavas Juozas Kuzmickas
   Disertacija: Filosofinės katalikiškojo modernizmo koncepcijos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1985.07.12
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Aleksandras Kuznecovas
   Disertacija: Simbolio analizė mąstymo struktūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.20
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Leningrado valstybinis universitetas

 • daktaras Viačeslavas Kuznecovas
   Disertacija: Pabaltijo respublikų politinių jėgų kova valstybingumo atkūrimo laikotarpiu (1988-1991 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.23
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Rusijos valdymo akademija

 • daktaras Jolanta Kuznecovienė
   Disertacija: Rytų Europos šalių integracinių procesų prieštaravimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.11.15
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Leningrado valstybinis universitetas

 • daktaras Aleksandras Kvaraciejus
   Disertacija: Visuomenės vystymosi ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.09.05
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Regina Kvašytė
   Disertacija: Dabartiniai dalykiniai tekstai lingvistiniu požiūriu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.12.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Latvijos universitetas

 • daktaras Mindaugas Kvietkauskas
   Disertacija: Ankstyvasis Vilniaus literatūrinis modernizmas (1904-1915)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.01.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Linas Kvizikevičius
   Disertacija: Žemaitijos Kunigaikštystės Panemunės miestų ir miestelių raida
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.11
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“